De Rijnsburger

6 juni 2019

De Rijnsburger 6 juni 2019


3 / 30

5 / 30

9 / 30

13 / 30

17 / 30

21 / 30

26 / 30

De werking van het bellenscherm, gezien van bovenaf. Foto: pr

Bellenscherm bij Katwijks gemaal om plasticstroom naar zee te voorkomen

'Hoe simpel kan het zijn.' Strand- en straatplasticjutter Louis van Schie is er heel enthousiast over. 'Ik denk dat dit de beste methode is om te voorkomen dat plastic via het gemaal in zee komt.' De Rijnsburger ziet zo'n scherm van luchtbellen dé oplossing en met hem de organisatie CoastBusters, die zich ook inzet om te zorgen dat plastic zwerfafval niet in zee komt en zo voorkomt dat het plastic daar schade toebrengt aan vissen, zoogdieren, vogels en planten.

De werking van het bellenscherm, gezien vanaf de zijkant en bovenaf (rechts). | Illustraties: Great Bubble Barrier Foto: pr
Foto: Louis van Schie
Foto: Louis van Schie
Foto: Louis van Schie
Foto: Louis van Schie
Foto: Louis van Schie
Foto: Louis van Schie
Foto: Great Bubble Barrier
Foto: Great Bubble Barrier

Het bellenscherm – de Nederlandse vinding Great Bubble Barrier - is volgens Van Schie en Claar-els van Delft van CoastBusters de meest milieuvriendelijke oplossing om te voorkomen dat plastic via het Katwijkse gemaal tijdens spuien in zee verdwijnt.

Van Schie richtte nog maar anderhalf jaar geleden het initiatief Jutters Katwijk op om twee keer per week te jutten op het strand om daar zoveel mogelijk plastic weg te halen. Hij heeft daarvoor al tientallen dorpsgenoten enthousiast heeft gemaakt.

Zijn initiatief heeft inmiddels navolging gekregen in onder andere Noordwijk, maar ook in andere gemeenten langs de Hollandse kust zijn bewoners actief om de stranden schoon te houden van met name plasticafval.

Om de krachten te bundelen is de organisatie CoastBusters opgericht.

Plastic afval opruimen op het strand is een zinvolle en nuttige bezigheid, maar frustrerend als je inmiddels weet en ziet dat ook veel van dat plastic via het Uitwateringskanaal in zee wordt gespuid. Het is dweilen met de kraan open en daar willen Van Delft en Van Schie graag iets aan doen.

Ze stelden zich de vraag: hoe voorkomen we dat plastic via het water van de Uitwatering in zee komen. Wat je dan eerst wil weten, is hoeveel plastic er via het gemaal naar zee wordt gepompt. En dus werd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland een project gestart, waarbij in de Uitwateringkanaal een scherm van zo'n 20 centimeter hoog werd aangebracht, waarmee vooral drijvend plastic afval werd afgevangen.

De resultaten waren 'schokkend', werd begin maart duidelijk bij de presentatie van het onderzoek aan bestuurders van provincie, gemeenten en het waterschap zelf. In een paar dagen tijd werden drie bigbags vol afval uit het water gevist. Niet alleen plastic, maar ook bijvoorbeeld hout en papier.

Samen met een flink aantal vrijwilligers werd dat afval nauwkeurig 'ontleed' en na sortering en nauwkeurige telling van twee van die bigbags bleek, dat er bijna 18 kilo aan plastic uit het water is gehaald.

Veruit het meeste bestond uit klein plastic van 5 tot 25 mm. Allemaal plastic afval dat door het krooshek bij het gemaal niet wordt opgevangen en dus uiteindelijk in zee zou zijn beland.

Het recente onderzoek biedt voor CoastBusters en Rijnland 'voldoende onderbouwing om door te gaan met de realisatie van een Limes Bubble Barrier', staat in het gezamenlijke onderzoek. 'Een bellenscherm zou met name juist ook meer inzicht kunnen geven in de daadwerkelijke doorgang en een bijdrage kunnen leveren aan meer kennis over de aard en omvang van het probleem. Daarnaast kan een permanente en zichtbare meting bijdragen aan een bewustwording onder burgers.'

'Hoe simpel kan het zijn', zeggen Van Delft en Van Schie eensgezind over het bellenscherm. Liever vandaag nog dan morgen, maar ze realiseren zich ook dat er nog wel de nodige onderzoeken gedaan moeten worden, voordat het kan worden gerealiseerd. Er moet onderzoek worden gedaan of het technisch mogelijk is bij het gemaal in Katwijk, wat de gevolgen zijn voor de waterstromingen en bijvoorbeeld de glasaal, die vanuit zee via het gemaal in Katwijk naar de binnenwateren trekt.

Er is nog een lange weg te gaan, realiseren Van Schie en Van Delft zich. 'Het is een kwestie van lange adem. De overheid wil een gedegen aanpak.'

En dan moet er natuurlijk ook het nodige geld op tafel komen.

Daarvoor gaat CoastBusters te rade bij gemeenten, de regio Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland, fondsen en natuurlijk het waterschap zelf.

Er is ook een crowdfundingsactie opgestart via www.doneeractie.nl/bubble-barrier-in-katwijk.

Daarop kan iedereen bijdragen.

Foto's

Linksonder:

Pilot Great Bubbel Barrier in de IJssel.

Rechtsonder:

Proefopstelling bellenscherm binnen.

Midden links en rechts:

foto's van het onderzoek naar plasticafval in het Uitwateringskanaal voor het gemaal in Katwijk.

| Foto's: Great Bubble Barrier en Jutters Katwijk

Great Bubble Barrier 'had er gisteren al moeten zijn'

Het bellenscherm Great Bubble Barrier is een Nederlandse vinding van de vriendinnen Francis Zoet, Saskia Studer en Anne Marieke Eveleens, Die hebben het concept inmiddels ondergebracht in de organisatie The Great Bubble Barrier (TGBB).

Het is een simpele, eenvoudige en milieuvriendelijke manier om de plastic afvalstroom naar zee en oceanen te voorkomen. Op de website van de organisatie is daar veel over te lezen.

Een bewezen technologie, want in andere werelddelen worden bellenschermen al langer gebruikt, zoals bij jachthavens om te voorkomen dat zoet en zoutwater zich vermengen of dat olie of andere vuilresten de haven uitdrijven. Zoet, Studer en Eveleens pasten de techniek aan en zo ontstond het bellenscherm om te voorkomen dat plastic afval via kanalen en andere waterstromen zee in drijven.

De werking is verbazingwekkend eenvoudig. The Great Bubble Barrier creëert een bellenscherm vanaf de bodem van de rivier tot aan het wateroppervlak. Deze opwaartse stroming brengt afval zwevend in de waterkolom naar boven.

Het bellenscherm ontstaat door boven de bodem van de rivier een buis te plaatsen en hier lucht doorheen te pompen. Zo wordt niet alleen drijvend plastic afgevangen, maar ook het overgrote deel van de plastic stukjes dat dieper in het water zweeft.

Schepen en vissen hebben geen of nauwelijks last van de opstijgende bellen en kunnen die gewoon passeren. Plastic daarentegen wordt wel tegengehouden. Door het scherm schuin te plaatsen in de rivier, wordt van de natuurlijke stroming gebruik gemaakt om het plastic naar de oever te geleiden. Daar kan het eenvoudig worden verzameld, bereikt en verwijderd.

Enkele weken geleden is de Bubble Barrier Wervershoof aangebracht vlak na de rioolwaterzuiveringsinstallatie op het terrein van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bij Medemblik in Noord-Holland. Daar stroomt gezuiverde afvalwater de natuur in. Dit bellenscherm moet inzicht geven in de fysieke werking van het bellenscherm op microplastics en hoeveel daarvan de zuiveringsinstallatie weet te passeren.

Niet alleen Louis van Schie van Jutters Katwijk en Claar-els Van Delft van CoastBusters zijn enthousiast. Met hen zijn dat een heleboel mensen, maar ook organisaties. Rijkswaterstaat, onafhankelijk instituut Deltares, drinkwaterbedrijf PWN en de Plastic Soup Foundation behoren inmiddels tot partners van TGBB.

De Great Bubble Barrier lijkt het Ei van Columbus. Saskia Studer vindt in ieder geval van wel. 'Dit idee had er eigenlijk gisteren al moeten zijn in plaats van morgen.' Ze woont in Amsterdam en ziet dagelijks hoeveel plastic er daar in de grachten drijft. 'Heel frustrerend', zegt ze, in de wetenschap dat het uiteindelijk misschien in zee verdwijnt. Ooit waren die grachten daar voor bedoeld, om het afval van de mensen weg te laten stromen uit de stad. Maar tegenwoordig kan dat absoluut niet meer.

De Katwijkse Binnenwatering is volgens haar een uitermate geschikte plek voor het bellenscherm. 'Het is er smal en ligt dicht bij zee. Het scherm is daar heel makkelijk aan te brengen en heeft daar vlak bij zee een heel hoog rendement.'

Het bellenscherm in Katwijk komt er voorlopig nog niet, vanwege de onderzoeken die nog moeten worden gedaan en het geld dat bij elkaar moet worden gebracht. Maar volgens Studer komt het eerste bellenscherm er nog wel in Nederland dit jaar.

29 / 30

ZONDAG 9 JUNI PINKSTEREN

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter
Maandag 10 juni 2e pinksterdag
9.30 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: n.b.

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. D. Kruyt,
Arnhem-Zuid

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. A. Meek
Maandag 10 juni 2e pinksterdag
9.30 uur: ds. F. Wijnhorst,
Katwijk aan Zee
De Voorhof
9.30 uur: geen dienst

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

10.00 uur: ds. R. Heida,
em. Monster
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. J. Smit, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering
Zondag 11.00 uur:
Vormselviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jos Lindhout