Katwijk Speciaal

15 september 2020

Katwijk Speciaal 15 september 2020


Ondanks corona toch geslaagd

Wethouder Jacco Knape, burgemeester Cornelis Visser en Yvonne van den Anker gingen op zoek naar de schat. | Foto: Piet van Kampen

aangepast n De coronacrisis heeft het Comité Open Monumentendag er niet van weerhouden om toch weer – zij het beperkt- een interessant programma op te stellen. De officiële opening vond plaats in het Rijnsburgse Merovechpark. Burgemeester Visser en wethouder Jacco Knape verrichtten de openingshandeling door als eersten de spade voor het schatgraven ter hand te nemen.

Door Piet van Kampen

Geen volledig programma waarin normaal gesproken ook o.a. het Katwijks Museum en molen De Geregtigheid zouden zijn opgenomen maar wel enkele nieuwe aanwinsten. Het Merovechpark in Rijnsburg dat relateert aan de historie van het grafveld en het Informatiecentrum Historie Vliegveld Valkenburg. Beiden waren zeer in trek bij de bezoekers.


Heel tevreden

‘Ik ben heel blij dat we weer een evenement hebben’ sprak de burgemeester in zijn openingswoordje. Wethouder Knape vond het thema van dit jaar ‘Leermonument’ uitstekend van toepassing op de plaats waar de opening plaats vond. ‘Complimenten aan het comité dat weer veel werk heeft verricht’.

Voorzitter Yvonne van den Anker blikt terug op een succesvolle dag. ‘Wij zijn heel tevreden en het is eigenlijk boven verwachting verlopen. Het is goed om te zien dat eer ook steeds meer jeugd aan mee doet. Het Magazine dat wij hebben uitgegeven is voor velen een mooie handleiding om een route naar keuze te bepalen’. De preses somt enkele veel bezochte plaatsen op. ‘In De Roskam was er veel belangstelling voor de foto-expositie over het Heerenhuys en ook de R.K. Joannes de Doperkerk werd evenals de Dorpskerk goed bezocht. Ook de oude begraafplaats in Katwijk aan Zee trok veel belangstelling. Maar vooral het nieuwe informatiecentrum over de historie van het vliegveld Valkenburg trok een aantal nieuwsgierigen.

In het Merovechpark was er de hele dag belangstelling en hebben veel kinderen aan het schatgraven meegedaan’, noemt zij enkele belangrijke publiekstrekkers van een - ondanks de inkrimping van het programma - zeer geslaagde dag.

>Nieuwe expositie Katwijks Museum

kracht n De collectie van het Genootschap Oud Katwijk/Katwijks Museum werd de afgelopen twintig jaar op indrukwekkende wijze verrijkt middels schenkingen, legaten, vele aankopen en langdurige bruiklenen en door vele aankopen.

Ook het Katwijks Museum houdt een speciale tentoonstelling met rijke en verrassende werken uit de eigen vaste collectie. Vier kunstwerken konden met extra ondersteuning van de Vereniging Rembrandt werden aangekocht, en spelen de hoofdrol in deze tentoonstelling: een Gezicht op Katwijk aan Zee van Emil Neumann, het Badhuis van Kasparus Karsen en Zwervers in de duinen van Jan Toorop.

Zeer recent kwam daar Strandgezicht bij Katwijk van Jan van Goyen (1596-1656) bij. Dit unieke schilderij, een ovalen gezicht op Katwijk uit 1641, vormt het topstuk van deze tentoonstelling en kon met steun van de Vereniging Rembrandt, Stichting Spaarbank Fonds Katwijk, Gemeente Katwijk en Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum worden aangekocht.

In totaal konden de afgelopen periode maar liefste 250 kunstwerken worden toegevoegd aan de toch al rijke kunstcollectie. Een mooie selectie van deze Katwijk gerelateerde,kunstwerken wordt vanaf 22 september getoond.

Vrouwenochtend

Wijkgemeente n Maranatha houdt op donderdag 24 september een vrouwenochtend in het Maranathacentrum

Het programma begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. In het eerste gedeelte is er een inleiding met als thema 'Waar leef jij voor?' Na de pauze wordt er weer iets creatiefs gemaakt.

Er is oppas is aanwezig. De kosten bedragen 12 euro. Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 19 september via alieguyt@hotmail.com of op tel. 06-30005008 en 06-22671911 ( tussen 10.00 en 12.00 uur).

voetbal n FC Rijnvogels wint met de hakken over de sloot

RVV is ronde                verder in                Nationale Beker

| Foto: PR

Koningin                        te gast bij                MuziekTafeldag

Muziek                is een bron van plezier'

Samen                schilderen aan KRV-drieluik

>Katwijkse geselecteerd voor Portretprijs

muze n De Katwijkse kunstenares Mariska de Kok is geselecteerd voor De Nederlandse Portretprijs. De selectiecommissie heeft 104 van de 524 ingezonden werken uitgekozen voor de expositie Muze in het vierde ‘Weekend van het Portret’ van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september in Amsterdam. Het thema is dit jaar ‘de muze’; een persoon die een belangrijke inspiratiebron vormt voor kunstenaars.


Kunstenares Mariska de Kok uit Katwijk stuurde haar schilderij ‘Annette – Epiloog’ in voor De Nederlandse Portretprijs. ‘Annette, een krachtige dame, uitbundig, enthousiast en vol vuur. Naast een liefdevolle vriendin, waarop ik letterlijk kon bouwen, was zij een groot fan van mijn werk. Model zijn voor mijn tekeningen/schilderijen vond zij een grote eer. Bloedserieus zat zij als een Egyptische prinses, stil en ook zeer gemotiveerd.’

Annette werd ziek en overleed in november vorig jaar. Het schilderij, in Rembrandtstijl, was toen nog niet af. Tot haar eigen grote spijt. De Kok maakte het afgelopen maanden af aan de hand van foto’s. ‘Diep huilend heb ik geschilderd. Tegelijkertijd ook genoten, omdat ik meende te voelen wanneer mijn kritische muze vond dat het goed ging, maar ook waar ik nog beter zou kunnen’, blikt De Kok terug op die emotionele periode. Met het schilderij bracht zij een eerbetoon aan haar goede vriendin. Een ode aan haar muze.

‘Annette – Epiloog’ is te zien, samen met 103 andere portretten, in het Weekend van het Portret van 18 tot en met 20 september in Loods 6 in Amsterdam.

Studieavond

spiritualiteit n De Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee en Israëlcommissie van die kerk nodigen u uit voor de tweede studie avond op woensdag 16 september. Spreker is ds. H. Poot en het thema: Joodse spiritualiteit.

De studieavond wordt gehouden in Het Anker, Voorstraat 74 in Katwijk. Aanvang is om 20.00 uur.

De toegang is gratis, met een collecte voor de onkosten.

Aanmelden is verplicht en kan via: kic.hervormdkatwijk@gmail.com

Op deze avonden is aanwezig een boekentafel van Het Baken en Israëlproducten. De RIVM richtlijnen zijn van toepassing.

>Weer activiteiten in De Meerpaal

Herstart n Op vrijdag 18 september om 19.00 uur gaat de Meerpaal weer voorzichtig de activiteiten opstarten.

Door corona zijn er wat extra maatregelen. Het aantal jongeren dat wordt toegelaten is maximaal 30. Als dit aantal bereikt is kunnen er verder geen jongeren meer worden binnengelaten. De bezoekers worden ook geregistreerd. De leeftijd is vanaf 12 jaar. Ook op de leeftijd zal worden gelet.

>Nieuwe naam voor Volksdansgroep

werelddans n Op de algemene ledenvergadering van woensdag 2 september werd de nieuwe naam van de dansgroep bekend gemaakt. Volksdansgroep Katwijk gaat verder onder de naam Katviko Danci (Katwijk danst).

Ook zijn er zes leden in de bloemetjes gezet. Dat waren de volgende jubilarissen: 20 jaar lid: Elly Bavelaar; 25 jaar lid: Marian Hoek; 30 jaar lid: Froukje Elsgeest, Marry Koopman, Jenny Barnhoorn en Ruud van der Neut.

Marian Hoek kreeg naast de bloemen ook een mooi gegraveerd glas.

Eerste bedrijven komen naar Unmanned Valley

De eerste bedrijven de Unmanned Valley op het voormalige vliegkamp. | Foto: PR

vliegveld n Unmanned Valley – het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk – verwelkomt de eerste bedrijven, allen actief op het gebied van aerospace, drones en sensoren. Dit betekent een belangrijke stap richting de ontwikkeling van een volwaardig ecosysteem voor drones en andere sensor-based innovaties, en een verdere versterking van de aerospace-sector in Nederland.

Aerialtronics, Deck180, Drone Flight Company, Dutch Drone Academy, Elkay International (Europe) en Marshall Netherlands zijn de eerste ondernemingen die verhuisd zijn. Atmos, Drone Light Labs en Mapture.ai vestigen zich de komende maanden op Unmanned Valley.

Het brugwachtershuisje moet een nieuwe functie krijgen. | Foto: PR

Met de komst van deze bedrijven is de eerste fase van ‘gebouw 356’ zeer succesvol ontwikkeld en is de recent beschikbaar gekomen ruimte nu al bijna volledig gevuld. Naar verwachting realiseert het Rijksvastgoedbedrijf in de volgende fase 1700m2 aan ruimte voor een mix van startups en scale-ups, volwassen bedrijven en kennisinstellingen.

“Er werd al meer en meer getest op de locatie, maar met de verhuizing van de eerste bedrijven komt Unmanned Valley echt tot leven”, aldus Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. “Drones halen vaak alleen de krantenkoppen als bedreiging voor het luchtverkeer of als pizzabezorgservice. Deze bedrijven laten zien dat de realiteit anders en de economische en maatschappelijke potentie voor Nederland gigantisch is.”

De Vries is ook vol lof over het Rijksvastgoedbedrijf: “Het RVB heeft gedurende de coronacrisis stevig doorgepakt met de renovatie- en transformatiewerkzaamheden. Het is nu een plek waar samenwerking, kruisbestuiving en innovatie kan ontstaan. Dit inspireert startups, scale-ups en anderen zodanig, dat we ruim voor de officiële opleverdatum in juli, zo’n 90% van de units verhuurd hadden en de tweede fase eerder dan verwacht ontwikkeld kan worden.”

“Unmanned Valley heeft de potentie om uit te groeien tot een hotspot voor onbemande en sensorgerelateerde bedrijvigheid. Innovatieve bedrijven zijn namelijk op zoek naar een goed ontwikkeld ecosysteem. Meer nog dan een geschikte kantoorlocatie, wil men toegang tot het juiste netwerk, technologie en talent”, zegt Rinke Zonneveld, directeur van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. “Nederland en in het bijzonder Zuid-Holland hebben wereldwijd een goede reputatie in de aerospace-sector. De ruimtevaart-, luchtvaart- en dronesclusters zijn nauw met elkaar verbonden en alle relevante spelers in onderwijs, onderzoek- en kennisinstellingen, en bedrijfsleven werken actief samen in een gebied met de omvang van een megastad.” 3


Naast de Nederlandse start-ups en scale-ups die zich op Unmanned Valley vestigen, blijkt inderdaad dat de locatie ook internationale aantrekkingskracht heeft; enkele buitenlandse bedrijven hebben hun activiteiten inmiddels naar Katwijk verplaatst.

>Extra aandacht voor torenflats Dunavie

opknapbeurt n De drie torenflats van Dunavie aan de Colijnstraat, Treubstraat en J.Th. De Visserstraat blijven de komende 10 jaar staan.


De verwachting is dat ze daarna worden vervangen door nieuwbouw. Tot die tijd worden de flats aangepakt en gaat Dunavie investeren in het onderhoud en in het bijzonder in leefbaarheidsprojecten. Samen met de huurders van de torenflats gaat Dunavie handen en voeten geven aan de uitvoering hiervan.

De torenflats zijn met elk 156 woningen de drie grootste flats van Dunavie en vaak onderwerp van gesprek. Het wooncomfort en de leefbaarheid vergen aandacht en daar gaat nu hard aan worden gewerkt. Dunavie wil dit graag sámen met haar bewoners vormgeven.


Bewoners krijgen inspraak

Dunavie heeft dan ook een onderhoudsplan klaar liggen. ‘Dat is de harde kant met veel bouwtechnische zaken aan de buitenzijde van de flat’ zegt Roland Marx, bestuurder bij Dunavie. ‘Met onze huurders willen we invulling geven aan de zachte kant. Hoe maken we de omgeving een fijne, schone en veilige plek om te wonen. Daar trekken we budget voor uit. Dat we de huurders hierbij gaan betrekken, is echt heel gaaf en voor ons vanzelfsprekend. Zij gaan samen met ons bepalen hoe hun woonomgeving eruit komt te zien’. Huurders ontvangen eind oktober een uitnodiging voor dit project en verdere details over de onderhoudsplannen.
‘We gaan er de komende jaren met dit project echt samen tegenaan om de woonomgeving een prettig thuis te maken. Dat de huurders gaan meedenken, gaat daarin het verschil maken. Al binnenkort starten we met werkzaamheden waar bewoners direct iets van merken. De schoonmaak krijgt momenteel al extra aandacht, er wordt meer verlichting geplaatst en er worden meer camera’s opgehangen. Samen met de partners in de wijk gaan we keihard werken aan de leefbaarheid en veiligheid. De menselijk kant is enorm belangrijk voor ons’’ sluit Roland Marx af.

Dunavie is benieuwd naar de woonwensen en woonbehoeftes van de bewoners. Welke zaken willen bewoners graag dat Dunavie oppakt? Wat zijn de grootste ergernissen? Wat zou Dunavie de komende 10 jaar kunnen doen? De inbreng van bewoners in combinatie met het onderhoudsplan van Dunavie resulteren in een compleet plan voor de komende jaren.

>Nieuwe bestemming gezocht voor brugwachtershuisje Julianabrug

brug n De werkzaamheden aan de Koningin Julianabrug zijn begonnen. In de nieuwe situatie wordt het een vaste brug, die niet meer voor scheepvaart wordt geopend. Gevolg is dat het karakteristieke brugwachtershuisje na die vernieuwing ook geen functie meer heeft.


De gemeente gaat dat brugwachtershuisje wel terugplaatsen op de vernieuwde brug en zoekt daarvoor een nieuwe bestemming of functie.


‘Wij horen dan ook graag of u nog een goed idee heeft om het huisje een nieuwe bestemming te geven’, is de oproep van de gemeente aan de deelnemers van het Erfgoedplatform. Het huisje heeft binnen een oppervlakte van 2 x 3,5 meter en heeft aan vier zijden glazen wanden. Vanuit het huisje is er uitzicht over het Uitwateringskanaal. Suggesties kunnen worden gestuurd naar erfgoed@katwijk.nl

25 Villa’s Park Rijnsoever binnenkort in verkoop

Impressie van de twee-onder-een-kapwoning. | Artist impression: Theo van Leur

bouwplan n Aan de noordwestkant van de Katwijkse wijk Park Rijnsoever, ontwikkelt Campri Vastgoed 144 nieuwbouwwoningen.

Het totale woonprogramma bestaat uit 69 rijwoningen, 42 (geschakelde) twee-onder-een-kapwoningen,1 vrijstaande villa en 32 appartementen. 87 woningen in het deelplan Glinstering zijn inmiddels allemaal verkocht. Binnenkort gaat de volgende fase, deelplan Fonkeling, in verkoop. Dit gaat om 25 riante villa’s in Dudokstijl (24 twee-onder-één-kap en 1 vrijstaand). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.parkrijnsoever.nl.

Architectenbureau Korbee van der Kroft (KVDK) maakt het ontwerp voor de woningen. De architectuur sluit aan bij woningen die al zijn gebouwd in Park Rijnsoever. De Dudok architectuurstijl is de inspiratie geweest voor het ontwerp van de 25 villa’s. De woningen staan op riante kavels en hebben de mogelijkheid tot vijf werk/slaapkamers. De woningen kenmerken zich door ruimtelijkheid, hoge ramen en optimale lichtinval. Ook rondom de woningen hebben mensen veel ruimte en privacy.


Aantrekkelijk voor gezinnen

“De villa’s zijn ideaal voor gezinnen met meer of oudere kinderen of voor mensen die veel vanuit huis werken. Het is natuurlijk heerlijk om zoveel ruimte in en om het huis te hebben. Op deze manier ga je iedere dag met plezier thuis naar je werk”, aldus Jaap van Oostrum, nieuwbouwmakelaar bij De Leeuw Makelaardij.

Christelijke Boekhandel Het Baken viert veertigjarig jubileum

Fijke en Jeroen van den Oever met zoontje Jesse in Het Baken waar iedereen welkom is. | Foto: Caroline Spaans Foto: Caroline Spaans

n Echtpaar van den Oever al dertien jaar trotse eigenaren

Advertorial n Christelijke Boekhandel Het Baken viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. De huidige eigenaren, Jeroen en Fijke van den Oever, namen de boekhandel in 2007 over de familie Van den Brink. Het Baken is opgezet door de familie Potters.

Door Caroline Spaans

‘Toen zij ermee stopten, stond de familie Van den Brink acht jaar aan het roer en wij nu alweer dertien jaar’, vertelt Fijke.

Wellicht dat een van de vier dochters van Jeroen en Fijke nog ambities heeft om de boekhandel van hun ouders ooit voort te zetten? ‘Annoa, onze dochter van 14, zegt wel eens: zal ik iets met economie gaan doen? Want dan kan ik later de winkel overnemen.’


‘Maar het hoeft natuurlijk niet hoor,’ vult Jeroen zijn vrouw aan. ‘Dit is echt als een roeping, een wens die je vanuit je hart moet voelen.’ Jeroen en Fijke waren pasgetrouwd en net de trotse ouders van hun eerste dochter toen Het Baken op hun pad kwam: ‘We koesterden al heel lang de wens om de boekhandel over te nemen en hoorden via via dat Het Baken te koop kwam. Maar… er waren nog elf liefhebbers. Gelukkig werd ons de overname gegund. Best bijzonder, want we waren nog heel jong en onervaren; Jeroen 26 en ik 25.’

Jeroen: ‘We moesten het echt opbouwen. Maar door het gewoon te doen, leer je het. Veel mensen kennen ons inmiddels wel in het dorp. En we wonen hier heerlijk, boven de zaak met ons hele gezin.’

In de loop der tijd is nog wel wat verbouwd aan de winkel. De eerste twee jaar stond de toonbank nog bij de deur en was de doorgang naar het andere gedeelte van de zaak bij de trap. ‘ Toen we in 2009 het huis naast ons konden kopen, is de zaak uitgebouwd en de toonbank verplaatst naar waar hij nu staat: achterin de winkel.’

In de omgeving zijn maar weinig Christelijke boekhandels, zoals Het Baken. Het aanbod is zeer gevarieerd: van ‘normale’ Bijbels en kinderbijbels tot boeken over opvoeden en zwangerschap. Maar ook spannende romans, kinderboeken en geschenken horen tot het assortiment. ‘Bijna alle boeken hebben een Christelijke achtergrond. Wij kopen deze in bij diverse christelijke uitgeverijen.’


Het echtpaar wil graag laten weten dat iedereen welkom is in hun winkel. ‘Wij leiden de boekhandel nu precies een derde deel van haar veertigjarig bestaan en na ons zal het Baken ook nog bestaan. Een ding is mij duidelijk geworden en dat is dat het Gods genade is dat wij hier mogen zijn en wij willen Gods genade voor een ieder doorgeven.’ besluit Jeroen enthousiast.


Het jubileumfeestje is in de week van 15 september. Dinsdag 15 september staat er de hele dag koffie, thee en wat lekkers klaar en van 16.00 tot 18.30 uur volgt een speciaal welkom aan alle medewerkers en vrijwilligers van Het Baken van de afgelopen 40 jaar. Voor iedereen ligt er een kleine attentie klaar in de winkel.


Het Baken Katwijk, Secr. Varkevisserstraat 37, (071) 401 30 01,

info@hetbakenkatwijk.nl

www.hetbakenkatwijk.nl

>Rijnvogelvrouwen overheersen SSS

Voetbal n Wie vooraf dat de eerste plaats in de poule als inzet zeer motiverend zou werken bij beide teams kwam van een koude kermis thuis. Dit gold echter alleen voor een energiek Rijnvogels, dat onder het genot van een heerlijk nazomer zonnetje de trouwe volgers trakteerde op vele aanvallen en doelkansen.

Het tweede elftal van SSS was naar De Kooltuin gekomen om de schade te beperken en elke seconde mee te pakken om maar niet te hoeven voetballen. Hierdoor lag zeker in het eerste bedrijf het spel vaak stil en was het bij de thee slechts 2-0. Na rust ging de motor op volle toeren draaien en liep een swingend Rijnvogels uit naar 8-0.

Vanaf de eerste minuut wist Rijnvogels elkaar goed te vinden in balbezit. De bezoekers uit Klaaswaal hadden de bus geparkeerd rond het zestien meter gebied en dus moest het via de flanken gebeuren. Na drie minuten was het al raak toen het Kudelstaartse tandem op de Katwijkse flanken elkaar wist te vinden. Kim Zethof haalde de achterlijn en Mandy de Boer knalde bij de tweede paal knap binnen. Het krachtsverschil was immens maar het duurde even voordat de tweede treffer op de borden kwam. Claudia Owel en Kim Zethof waren beide dichtbij de 2-0, maar na een half uur spelen was het dan zover. De eerstgenoemde als aangever en de tweede als afmaker.

Na rust kreeg ons vlaggenschip de opdracht om het krachtsverschil in doelpunten uit te drukken en dat ging goed. Met meer lef werden de verdedigers opgezocht door de aanvallers en dat leverde resultaat op. Romy Scherpenzeel strooide met een mooi passje en Claudia Owel wist daar wel raad mee. Daarna een prachtige pass van Daphne in ‘t Veld op de doorgelopen Kitty Susan die de keeper wist te passeren en het was Kim Zethof die voor de zekerheid het laatste zetje gaf. In de zestigste minuut etaleerde Mandy de Boer haar mooie traptechniek nog eens door een hoekschop in één keer binnen te draaien.

De honger was nog lang niet gestild. Na zeventig minuten zette Romy Scherpenzeel de aanval op, kwam Mandy de Boer met een machtige versnelling over de rechterflank en liep de ingevallen Loraine Kuijt de bal goed binnen. Vijf minuten later was het diezelfde Loraine Kuijt die na een goede bal van Sandra Owel met een lage voorzet Claudia Owel wist te bedienen. De laatste goal van de middag kwam op naam van de bedrijvige Kitty Susan, die na wederom een versnelling van Mandy de Boer een niet te missen kans binnen liep. Achterin had de sterk verdedigende Anique van der Klaauw de enige overgebleven aanvaller van SSS in de broekzak en beleefde keeper Kelly Steen een werkeloze middag. De teller hield er bij acht goals mee op.

>Katwijk wint ook tweede competitiewedstrijd

voetbal n Met 2 goals mocht Killian van Mil zich zaterdag man of the match noemen op Sportpark 'De Krom'. De oranjehemden wonnen met 2-1 van het gerenoveerde TEC uit Tiel.

Ten opzichte van vorige week moest Lars Weistra vanaf de kant toekijken, hoe Danny van Haaren zijn rol oppakte. De aanwinst debuteerde vorige week met een basisplaats, maar moest deze week vanwege een coronatest een aantal trainingen aan zich voorbij moeten laten gaan. Katwijk heeft de selectie aardig onder handen genomen, bij TEC is de selectie vrijwel volledig vernieuwd. Bij de laatste ontmoeting in januari, kwam alleen Rodney Hofman zich melden op De Krom.


Tegen de fysiek sterke elf uit Tiel had Katwijk het aanvankelijk maar lastig. De eerste grote kans was voor Oktay Öztürk die de lat boven keeper Boy de Jong raakte. Aan de andere kant kwam Samuel Scheimann na een kwartier als eerste oranjkehemd in kansrijke positie. De (ook al) nieuweling mikte van dichtbij echter hoog over. Van Mil had even later het vizier wel op scherp. Van buiten de '16' mikte de aanvaller bekeken in de hoek, onhoudbaar voor Leijten.

In de tweede helft mocht de aanvaller, overgekomen van jong ADO, zicht tot matchwinner kronen. Tussendoor was TEC op gelijke hoogte gekomen, nadat Rick van der Meer de bal had verloren en had op bijna soortgelijke wijze na rust zelfs bijna de voorsprong gepakt via Kevin Sterling. Niet veel later was het echter Van Mil die de tweede van de middag binnenprikte, aangespeeld door Bart Sinteur vond Van Mil een gaatje langs alle benen: 2-1.


Katwijk zette daarna meer aan en kreeg mogelijkheden om de voorsprong verder uit te bouwen, maar verzuimde de mogelijkheden te verzilveren. De goed ingevallen Lars Weistra lobde bijvoorbeeld in het dak van het doel. De aanslag van Van Leijten op het middenrif van Tim Freriks werd bovendien door scheidsrechter Nagtegaal weggewuifd, maar had toch zeker - in ieder geval volgens de bank van Katwijk - op een penalty mogen rekenen.


Die bleef echt uit, en uiteindelijk mochten de Katwijkers nog blij zijn met de 2-1. Soufiane Laghmouchi mikte in de slotminuten op de paal, terwijl Sterling in de herkansing op De Jong stuitte. 2-1 dus en volgende week wacht het ongeslagen Katwijk de uitwedstrijd in Noordwijk.

>Digitaalspreekuren in bieb Hoornes

bibliotheek n In het DigiTaalhuis van Bibliotheek Katwijk aan de Hoorneslaan is drie keer per week een digitaalspreekuur.


Iedereen kan hiernaar toe voor gratis hulp bij problemen met computer, tablet, e-reader en telefoon. Op maandag, woensdag en donderdagmiddag bieden deskundige en gemotiveerde vrijwilligers in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever digitale hulp waar je er niet meer uitkomt met je computer, tablet, e-reader of telefoon.


Kom naar dit gratis spreekuur en de problemen worden, waar mogelijk, opgelost. Het computerspreekuur in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever is op maandag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.


Dit spreekuur is ook voor iedereen die hulp nodig heeft bij het zoeken naar informatie op het internet. Behalve voor technische digitale problemen kun je dus ook bij de vrijwilligers van het computerspreekuur aankloppen voor het helpen zoeken naar allerlei informatie.

Verkeersopfriscursus voor senioren

V.v. Katwijk had weer een reden voor een feestje. | Foto: OrangePictures WJ Dijkdrent

vvn n Verkeersregels veranderen. Het is voor iedere weggebruiker belangrijk om up-to-date te blijven, maar zeker voor senioren. Daarom is er op 8 oktober de Opfriscursus van VVN Katwijk en Welzijnskwartier.


Elk jaar geven VVN Katwijk en Welzijnskwartier, samen met een groot aantal partners, een uitgebreide Opfriscursus (BROEM) voor senioren. Vanwege de coronacrisis vindt deze opfriscursus dit jaar in afgeslankte vorm plaats. Op 8 oktober kan men in de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg 64 terecht voor de theoriecursus gegeven door Cees Zwanenburg. Vanaf 9.30 uur kan men in twee uur tijd weer helemaal bij zijn wat de verkeersregels betreft. Bij voldoende belangstelling wordt om 14.00 uur ook een middagsessie gehouden. Deelname is gratis.


Aanmelden is verplicht en kan via bij Maria van der Plas, mariavanderplas@welzijnskwartier.nl of tel. 06-39871565. Vol is vol.

>Folkconcert in ’t Zandgat

caledonia n Al ruim 30 jaar loopt Ogham met Keltische folkmuziek voorop.

Met ook voor het komende seizoen weer een schitterend nieuw programma: Caledonia calling! Op 26 september is de band te horen in ’t Zandgat aan de E.A. Borgerstraat.

Aanvang van het concert is 20.30 uur, zaal open 20.00 uur. 't Zandgat heeft 42 plaatsen voor dit concert. Kaartjes zijn alleen in de voorverkoop te bestellen op www.kenokatwijk.nl. of bij K&O Katwijk, Sluisweg 16 (ma. t/m vr. 9.00 en 13.00 uur).

12.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Terug naar...;18.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Terug naar...;21.30 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Terug naar...

Woensdag 16 september

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Aan de keukentafel!, een live interactief radioprogramma; 18.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Muziek voor twee;


Donderdag 17 september

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Katwijk Draait Door, Matthijs Schuitemaker; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 18 september

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Aan de keukentafel!, een live interactief radioprogramma; 18.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 19 september

00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Muziekcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 20 september

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14:00 Zundagse Kost, Kees Guijt; 15.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 21 september

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Aan de keukentafel!, een live interactief radioprogramma; 18.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It’s all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 22 september

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16:00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Non-stop shanty muziek; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.


Frequenties: RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Flamenco in Soefitempel

Foto: Cor de Mooy

muziek n Zaterdag 19 september opent K&O-klassiek het nieuwe seizoen in de Soefitempel met een concert door André van der Zijden en Otto Westerling.

Deze heren zijn flamencogitaristen, die zich hebben toegelegd op het vinden van een gitaargeluid dat recht doet aan de oude meesters en tegelijkertijd een expressie is van het hedendaagse flamencogevoel.

Door de gemeenschappelijke invloed van leermeester Paco Peña voelen ze elkaar haarfijn aan in hun esthetische keuzes. Op basis van de ongekende mogelijkheden op zes snaren ontmoeten ze elkaar in een goed muzikaal gesprek.

Otto en André arrangeren en componeren hun materiaal grotendeels zelf, maar blijven binnen de kaders van de traditionele flamenco, de muzikale kunstvorm van Andalusië bij uitstek. Zij musici zullen een breed scala aan flamencostijlen laten horen, waaronder de traditionele palo’s: soleares, tango’s, alegria’s, fandango’s en buleria’s.

Het aantal kaarten voor dit concert is beperkt. Kaarten à € 15,00 zijn te bestellen via www.kenokatwijk.nl of verkrijgbaar bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16.


Er zijn geen consumpties zijn, maar men mag wel een zelf meegenomen flesje water mee naar binnen nemen. De vaste plaatsen in de zaal, uiteraard op anderhalve meter, worden toegewezen door de vrijwilligers. De zaal gaat om 19.45 uur open en het concert begint om 20.15 uur.

>Lessen op Muziekschool weer van start

Muziek n Vorige week is gestart met het nieuwe lesseizoen bij de Muziekschool. Uiteraard worden de RIVM-richtlijnen gevolgd en houdt men binnen de school 1,5 meter afstand.

Inschrijven is mogelijk voor allerlei soorten muziekles: van klassiek tot pop, van bijna elk instrument tot zang, individueel of in een groepje, van jong tot oud, van beginnend tot gevorderd. Behalve instrumentale lessen voor tieners, jong volwassenen en volwassenen, schenkt de Muziekschool veel aandacht aan het stimuleren van muziek(onderwijs) voor jonge kinderen.

Op woensdag 16 september beginnen de volgende korte cursussen: Muziek voor baby's en peuters Samen met jou zet je kind (1/2 tot 4 jaar) zijn eerste stapjes in muziek. Spelen met muziek. Spelenderwijs maakt je kind (4 tot 6 jaar) kennis met de wereld van muziek. Ontdek muziek. Je kind (6 tot 8 jaar) duikt dieper in de muziek, leert noten lezen en maakt kennis met instrumenten. Inschrijven voor deze cursussen is nog mogelijk. Kijk op www.muziekschoolkatwijk.nl voor meer informatie en inschrijven.

Huis van de Buurt

De activiteiten van het Welzijnskwartier in het Dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62.


Woensdag 16 september

10:00-12:00 uur:
Spreekuur wijkwerk
10:00-12:00 uur: Computer info
10.00-12.00 uur: Inschrijving
seizoenopening
11:00-14:00 uur: Mannen koken
13:30-16:30 uur: Meer bewegen
voor Ouderen.


Donderdag 17 september

10:00-12:00 uur:
Spreekuur mantelzorg
10.00-12.00 uur: Inschrijving
seizoenopening
10:00-12:00 uur: creaclub wzk/aobk


Vrijdag 18 september

8:00-10:00 uur: Bloedprikken


Maandag 21 september

10.00-11.30 uur: Inschrijven
Damessoos
13:30-16:30 uur: Schildercursus


Dinsdag 22 september

10.00-12.00 uur: wijkteam/
ouderenadvies
10.00-12.00 uur: Spreekuur
Wijkregisseur


Elke dag is de biljartkamer open.


Biljarten kan alleen op afspraak. Hou rekening met de coronaregels.


>Agenda wijk NNO

Woensdag 16 september
09.30-10.30 uur: Zumba
18.00 uur: Training majonette,
junioren en senioren


Donderdag 17 september

20.00 uur:: Klaverjassen en jokeren


Vrijdag 18 september

20.30 uur: stijldansen


Zaterdag 19 september

20:00-23:30 uur: Line Dance.
Maximaal 30 personen. Reserveren bij Hans op tel. 06-20519827.


Maandag 21 september

17.00-17.45 uur: nieuwe leden
majonette
17.45-19.30 uur: training majonette
20.00 uur: repetitie
gezelligheidskoor Kattuks Volk.
Kom eens vrijblijvend mee doen.


Dinsdag 22 september

10.00-12.00 uur: Line Dance.
Maximaal 30 personen. Reserveren bij Hans op tel. 06-20519827.
13.30-15.30 uur: Line Dance
18.30-20.00 uur: Dammen
voor de jeugd
20.00 uur: Dammen


>

Tip de redactie!

Heeft u nieuws of een tip? Neemt u dan even contact op met de redactie! Dat kan via tel. 06-13017660 of redactie@katwijkspeciaal.nl