De Rijnsburger

3 oktober 2019

De Rijnsburger 3 oktober 2019


3 / 24

5 / 24

7 / 24

11 / 24

15 / 24

19 / 24

21 / 24

23 / 24

ZONDAG 6 OKTOBER

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. C. Westerink
17.00 uur: ds. C. Westerink

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Jaap Ketelaar

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. H. Schouten, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. C.H. Wesdorp,
Zoetermeer
Woensdag 9 oktober
19.30 uur: n.b., Vesper
Immanuëlkerk
9.30 en 10.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: ds. C.G. Kant, Nijkerk
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Meek

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. P. Niemeijer,
Rijnsburg
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. B. Brunt,
Alphen a/d Rijn

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Jan Valstar