Katwijk Speciaal

16 mei 2017

Katwijk Speciaal 16 mei 2017


Redder Pieter geëerd als held

Redder Pieter van der Bent ontving de Carnegie-onderscheiding uit handen van burgemeester Koen. | Foto: PvK

Heldendaad n Vorig jaar op 5 april verrichtte Pieter van der Bent (25) een heldendaad door uit een brandende woning de bewoner van de dreigende dood te redden. Een dag die hij zich nog lang zal heugen. Hiervoor werd hij vorige week donderdag in het gemeentehuis zeer terecht in het zonnetje gezet.

Door Piet van Kampen

Lovende woorden van de afscheid nemende burgemeester Frank Koen en Boi Jongejan, de vicevoorzitter van het Carnegie Heldenfonds vielen hem ten deel. Met een glimlach hoorde hij de lofprijzingen aan. Koen: 'De gemeente is blij met zulke mensen zoals jij. Als gemeente hebben wij dit bij het Carnegie Heldenfonds aangemeld en zij vonden dat deze heldendaad voor een onderscheiding in aanmerking kwam. Ik vind het bij mijn afscheid een grote eer om jou als held te eren en de penning en het getuigschrift te mogen overhandigen. Het is heel bijzonder en jij mag trots zijn op jezelf'.
Jongejan zegt vervolgens: 'Wij willen jou als voorbeeld voor de samenleving stellen. Alleen mensen die met gevaar voor eigen leven een heldendaad verrichten worden door ons onderscheiden. Jij wordt tevens uitgenodigd voor de Nationale Heldendag' beloofde Jongejan hem. Jan Sikking, commandant van de brandweer Holland-Midden: 'Het is heel moedig van jou want de meeste mensen weten van schrik niet wat zij moeten doen en kijken alleen maar'. Sikking weet uit ervaren dat de meeste mensen bij een brand door rookgassen overlijden.


Niet bedacht

'Toen ik in mijn flat in de Boslaan mensen beneden buiten hoorde en merkte dat er brand was heb ik mij niet bedacht en ben meteen naar beneden gerend. Ik zag kinderschoenen voor de deur staan maar de kinderen waren gelukkig niet thuis. Ik bonkte op de deur maar er werd niet open gedaan en toen heb ik een ruit ingeslagen. De bewoner – een man – was alleen thuis maar lag te slapen terwijl het huis vol rook stond. Hij was erg geschrokken' blikt Pieter terug op het moment waarop hij een mensenleven wist te redden door de man bijtijds in veiligheid te brengen. 'Ik heb er een paar nachten last van gehad maar nu gelukkig niet meer' besluit hij zijn toelichting op het gebeurde.

'Alles over Katwijk' is vernieuwd

online n Uitgeverij Verhagen heeft haar website 'Alles over Katwijk' geheel vernieuwd. 'De website is specifiek gericht op activiteiten in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De uitstraling is helder en overzichtelijk en biedt nog meer mogelijkheden de inwoners sneller te informeren', zegt Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen, enthousiast.

'Als Uitgeverij moet je met de tijd meegaan. Het is belangrijk dat wij naast het uitbrengen van onze kranten ook digitaal aansluiten. We realiseren hiermee een complete mediamix', verduidelijkt Bouman. 'Dat is goed voor onze inwoners en adverteerders. De nieuwe site biedt veel extra's. Naast het nieuws, dat dagelijks wordt ververst, kunnen we via ons eigen YouTubekanaal ook regelmatig (lokale)filmpjes laten zien, over bijvoorbeeld een politiek debat, interviews, interessante nieuwe producten van ondernemers of gemeentelijke aankondigingen. We kunnen op een aangename manier alle doelgroepen bereiken.'


Mediamix

'Wij zijn er trots op, dat we naast het geschreven nieuws ook filmpjes kunnen laten zien', sluit Teuntje van Delft, hoofdredacteur van Uitgeverij Verhagen aan. 'Dinsdag zien we een presentatie met burgemeester Visser, gefilmd door Elske van der Valk. Donderdag maken de lezers van onze abonneekrant De Katwijksche Post door een interview van Sandra Kornet, uitgebreid kennis met de nieuwe burgemeester, die donderdagavond wordt geïnstalleerd. Tevens zijn we te volgen via Facebook en Twitter. Er is een uitgebreide agenda waarop inwoners heel makkelijk zelf berichten kunnen plaatsen. En een eigen Marktplaats, speciaal voor de regio, waarop men voorwerpen te koop kan aanbieden, zodat alle artikelen binnen het gebied af te halen zijn. '
www.allesoverkatwijk.nl

Installatie van burgemeester Visser

Foto: pr Gemeente Twenterand

beëdiging n De heer ir. C.L. Visser is benoemd als burgemeester van Katwijk. In een bijzondere raadsvergadering op 18 mei legt hij in handen van de commissaris van de Koning de eed af.

Met enkele toespraken en de overhandiging van de ambtsketen en de voorzittershamer wordt de installatie voltooid. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen op de publieke tribune is de raadzaal alleen toegankelijk voor genodigden. RTV Katwijk zendt de vergadering live uit. Vanaf 21.30 uur is er een receptie in het gemeentehuis waar alle inwoners, organisaties en ondernemers van Katwijk van harte welkom zijn.

Drugsvondst in Café 't Plein

inval n Vrijdagavond 12 mei vond een integrale controle plaats bij café`t Plein aan het Hoornesplein in Katwijk Noord. De controle vond plaats naar aanleiding van diverse meldingen van overlast.

De controle werd uitgevoerd door het Haags Economisch Interventieteam (HEIT), een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, Douane, Belastingdienst, energiebedrijf Liander, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), UWV en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tijdens de controle is harddrugs aangetroffen. Daarnaast is geconstateerd dat er niet voldaan is aan een vergunningseis voor de Drank en Horecawet. Er zijn geen personen aangehouden. Het horecabedrijf is voor de rest van de nacht gesloten. Er wordt een vervolgonderzoek gestart.
De gemeente Katwijk is blij met horeca in het dorp. Tegelijkertijd vindt de gemeente het ook belangrijk dat horecabedrijven zich aan regels houden. Dit zorgt voor een veilige en prettige leefomgeving. Om die reden is besloten deze controle uit te voeren.

Gezinsdienst

Ontmoetingskerk n Op zondag 21 mei wordt er om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk een gezinsdienst gehouden. In de Bijbel wordt Johannes 21: 1-14 gelezen. De dienst is afgestemd op kinderen in de leeftijd van circa 5 tot 12 jaar. De kinderen worden actief betrokken bij de dienst en de preek wordt via een beamer ondersteund.

Ouderenzang in Nieuwe Kerk

zangmiddag n Het Christelijk Gemengd Koor Immanuël houdt op vrijdag 19 mei een zangmiddag voor ouderen in de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat.

Deze zangmiddag werd vorig jaar door de ouderen op hoge prijs gesteld omdat zij meestal al jaren niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen gaan. Reden genoeg voor het Immanuël om samen met de activiteitenbegeleidsters van de diverse tehuizen, dit jaar ook weer een
zanguurtje te organiseren. De ouderen uit de zorgcentra worden door vrijwilligers naar de kerk vervoerd.

Het Immanuëlkoor zal ook enkele liederen zingen en de samenzang is onder leiding van hun dirigent Peter Burger uit Waddinxveen. Er wordt een korte meditatie worden gehouden door dominee J. Geene en het orgel wordt bespeeld door Bert Roest uit Ermelo.

Het programma duurt van 15.00 tot ca. 16.00 uur. Na afloop in de kerk worden alle ouderen in Het Anker ontvangen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers daarbij.

Column n 't Is iet ârs

| Foto: Piet van Kampen Foto: Cor de Mooy

Johan Cruyff Court voor Molenwijk

Kijk naar de regels, het is jullie veldje'

Zwanennest is in gebruik genomen

Veel belangstelling voor de Duinvallei

Johan Cruyff Court aanwinst voor jeugd Molenwijk

Het oude Rode Plein in de Molenwijk is nu een Johan Cruijff Court. | Foto en tekst: Piet van Kampen

sportveld n Ze gingen maar wat graag een partijtje voetballen, een aantal enthousiaste jongelingen nadat het Johan Cruyff Court officieel was geopend. Dit ritueel vond vorige week donderdagmiddag plaats. Het voormalige, min of meer verwaarloosde Rode Plein is omgetoverd tot een fonkelnieuw Groen Plein, een eldorado voor de sportieve jeugd van de Molenwijk.

Een paar maanden geleden werd tijdens een bijeenkomst het plan gepresenteerd voor de aanleg van het Johan Cruyff Court. Het werd enthousiast ontvangen. Dit enthousiasme vierde ook hoogtij tijdens de officiële opening die door een aantal prominenten werd verricht. Onder hen de bokser Arnold Vanderleyde. Hein de Jong, voorzitter van de Lionsclub 'De Brittenburg' lichtte toe hoe het idee was ontstaan: 'Tijdens een gala diner in Huis ter Duin in Noordwijk na een boksgala werd een behoorlijk bedrag ingezameld. Dit wilden wij ter beschikking stellen om de aanleg mogelijk te maken'.
Partijen zoals de gemeente, 'Stichting Johan Cruyff Foundation', Het Welzijnskwartier, de Wijkraad en de Lionsclub vonden elkaar aan de gesprekstafel. De gemeente en de Foundation trokken eveneens de knip om het plan te realiseren. De Jong: 'Het is van grote maatschappelijke betekenis en duurzaam'. Vanderleyde: 'Wij boksen voor het goede doel en geven dit aan de jeugd'. Wethouder Krijn van der Spijk: 'De verouderde plek was niet veilig. Het opknappen van het Rode Plein was nodig'. Voorzitter Niels Meijer van de Johan Cruyff Foundation: 'Sport en spel is goed voor de jeugd, bewegen en ontwikkelen'. Zo had elke spreker wel een statement in huis om het belang van het vernieuwde plein te onderschrijven. Namens de Stichting 'Elk kind aan de bal' werden er veertien ballen beschikbaar gesteld.

'Top. Het is mooi geworden'. Kort maar krachtig was hun reactie. Mevrouw Monique van der Meij: 'Het stimuleert de jeugd en is goed voor de saamhorigheid. Het nodigt uit in tegenstelling tot het oude Rode Plein'.Joey (9), Eva (11), Jarno (12),en Danil (12) zijn enthousiaste voetballers en konden na de opening direct aan de bal.

Segaeredamp

Goeiedag, mit wies spreek ik? Oh bè jij 't Ant? Wat of ik an 't doen ben? Nou, dat zel ik je zegge: opruime!

Gistere aevend hadde ik een huisje vol mit 't heale skipvollek van vrouger van Gijze. Jae, een soort of tement ru-iene. Hè? Oh, ree-unie hiet dat zeg je, ru-ienes benne auwe in estorte gebouwe, nouw jae mààid, as 't beasje maer een naempje heb! En we benne nouw ienmael allemael op een leeftijd ekomme dat we wel een beetje op ru-ienes gaen lijke hoor hahaha! Kaele koppe, staer, valse tande, plestik heupe, en d'r liepe d'r twie mit een relaetor! Maer allegaer nog jong van hart hoor Ant! Jae, de vrauwe waere d'r òòk bij; we hebbe effe lekker bij kenne klesse. Daer benne we goed in! Al die auwe zealui zatte in de voorkaemer te pimpele en wij zatte achter an de taefel. Ik heb wel teuge Piette de stierman ezààd dattie z'n segaer buite mot gaen rôke want dat heb me voreg jaer een kenaerie ekosted. Weet je dat iet mear? Die viel dôôd van z'n stok deur die segaeredamp, 't beasje z'n longetjies konne 't iet an. Wèèh! zé Leu van Piet toe nog, want ze skaemde d'r ààge dôôd: je krijg een nieuwe kenaerie hoor Krij! Maer die is 'r nooit ekomme. Nouw geeft dat iet, maer zeg 't dan iet! Maer affijn, waer was ik ebléve? Oh jae, opruime! Wel Ant, Ant! Me stofzuiger zit vol mit ôlieneutjies, en houte prikkertjies van de worst en de kaes… Mààid! Ze kenne iet fesoendelek mear éte! Wat een stelletje toddeke! En allemael dronke ze beetje/biertje, de vles die Gijs onder de stoel hadde staen was gauw leeg en de kist bier òòk! Wij zatte in 't begin nog an de Spaense zoete wijn of an een skaeltje bool. Maer ik hadde òòk een vles Beelies ehaeld want dat vin ik zellef nog wel lekker. Ik doch bij me ààge: as 'r wat ôver is dan drink ik dat een zundag wel op. Hè? Wat of dat dan voor een drankje is? Eh, jae weet ik iet persies, ik kreeg 't een kear op een verjaerdag bij onze Gijsberthààs. Die von dat 't naer koffiemellek mit suiker smaekte. Wacht, ik gae de lege vles effe haele… Hier ben ik weer, effe léze wat d'r opstaet: allegaer Engels en Duis, oh, stil,hier staet dat d'r mellek inzit en kaeremel en wiskie! Ierse wiskie! Zeuvetien percent allekehol! Mààid! Daer heb ik nooit op eletted! Gien wonder datte we lolleg wiere! Sijnie van Maert de massinist die mos zô lache dasse temet in d'r dirrek pieste. Toe ze werom kwam van de wécé zat d'r rok achter op een drol in d'r pentie! Toe was 't hek healeger van de dam, dat snap je! Zellefs die kearels kwamme kijke wat of d'r lòòs was en of ze een dokter mosse belle. Ik zé bemoeie jullie je nouw maer mit je ààge, en toe heb ik de skuifdeure dicht edaen. Wie mot d'r nog een Beelietje? Allemael wouwe ze nog een glaesje. Nouw weet ik waer die hòòfpijn vandaen komt!

Open dag bij Jeu de boulesvereniging

| Foto: PR

Pétanque n Katwijk heeft er een prachtig Jeu de boules terrein met 14 banen bij gekregen achter Sporthal Cleijn Duin.

Een ieder die belangstelling heeft om te gaan jeu de boulen (Pétanque) is welkom. Er wordt het gehele jaar gebruik van gemaakt en wel op maandag, woensdag en vrijdagmiddag en op dinsdag en donderdagavond. Op zaterdagmorgen kan men les krijgen.
Voor wie wat ouder is en een leuke sport wil beoefenen, het liefst in de buitenlucht, is dit spel uitermate geschikt. Meespelen kan als het uitkomt; er is niets verplicht.
De Jeu de boulesvereniging is opgericht met een groot aantal enthousiaste leden en gaat op maandag 22 mei van start.
Tevens heeft de vereniging een clubgebouw in de sporthal waar het sociale contact verstevigd wordt.
Wie interesse heeft is zaterdag 20 mei welkom van 10.30 tot 13.00 uur om eens te kijken hoe het spel gespeeld wordt. Er komen tevens enkele ervaren wedstrijdspelers een demonstratie geven. Bovendien is er een stand waar alle attributen voor de sport verkrijgbaar zijn.
Meer informatie of aanmelden bij Ton Diepenhorst, tel. 4015840 / t.diepenhorst@kpnmail.nl en Ton van der Waal, tel. 4013323 / ton.vander.waal@kpnmail.nl

Kuijt kleurt kampioenschap

Voor de Katwijkers was Dirk Kuijt natuurlijk al een kampioen. Zeker na de hattrick van afgelopen zondag. | Foto: Hans van Duijn

hattrick n Voetballer Dirk Kuijt, Katwijks trots, heeft koploper Feijenoord afgelopen zondag naar een overwinning geschoten. Een spannende wedstrijd waarbij het er vanaf hing, wie landskampioen zou worden.

Dat Feijenoord er klaar voor was, was zeker, maar Kuijt, waar iedereen de hoop op had gevestigd, maakte zijn klasse waar en schoot Feijenoord met een hattrick naar het kampioenschap.
Voor de rust bracht hij de stand tegen Heracles op 2-0, om er na de rust met een penalty 3-0 van te maken. Dat Heracles op het eind een tegendoelpunt scoorde, maakt het nog even spannend. Kuijt maakte er met zijn hele team een geweldige wedstrijd van. De Katwijker is niet alleen Feijenoorder in hart en nieren, maar draagt ook zijn oude club Quick Boys nog steeds een warm hart toe. Zoals te zien tijdens deze kampioensfoto van vorig jaar, waarbij toch ook Feijenoord nog een kleine rol speelt.

Gijs de Vreugd Schoenmode viert vijftienjarig jubileum

Gijs de Vreugd Schoenmode viert feest. De winkel aan de Hoornespassage bestaat 15 jaar. | Foto: Piet van Kampen Foto: Cor de Mooy

n 'Belevingsdagen met een seniorenochtend en een kindermiddag'

Lustrum n Vijftien jaar geleden maakte Gijs de Vreugd een bijzondere switch in zijn leven. Van werknemer ineen visbedrijf tot ondernemer. Samen met zijn echtgenote Caroline nam hij de schoenmodewinkel van de familie Lange aan de Hoornespassage over. Een succesvolle stap waar hij nooit geen spijt van heeft gehad.

Door Piet van Kampen

In die vijftien jaar heeft de ondernemer een trouwe klantenkring opgebouwd. Niet alleen binnen de dorpsgrenzen maar ook veel consumenten uit de regio komen naar de speciaalzaak toe. Een moderne overzichtelijke en vooral ruime winkel. De uitgebreide eigentijdse collectie is samengesteld uit voetmode voor het hele gezin. Topmerken zoals Sensible, Durea, Mephisto, Solidus, Finn Comfort, Hassia en Foodness zijn overzichtelijk gepresenteerd.

De Vreugd onderscheidt zich in kinderschoenen en het vakkundige advies dat bij het passen wordt gegeven. 'Het is belangrijk om de kindervoet goed op te meten in de breedte en de wijdte en met name is de groeiruimte iets waar rekening mee wordt gehouden' geeft de ondernemer aan. Bijzonder zijn ook de schoenen die in de breedtemaat een flexibel gedeelte hebben zodat mensen met een knokkel pijnloos kunnen lopen. Eens in de twee weken is er een podoloog in de winkel aanwezig waar de klant een goed advies van kan krijgen.


Trends

De Vreugd en zijn echtgenote bezoeken regelmatig beurzen en modeshows in binnen- en buitenland om de ontwikkelingen in de schoenmode nauwlettend te volgen. Zo is er altijd een op-to-date collectie aanwezig. De vakbekwame medewerkers van Gijs en Caroline, Alinda, Jenny, Corlieke en Joke staan de klant met raad en daad bij want na een aankoop in de schoenenzaak moet de klant tevreden de deur uitgaan.


Jubileumactiviteiten

In deze krant pakt De Vreugd uit met aansprekende jubileumactiviteiten. 'Belevingsdagen met een seniorenochtend en een kindermiddag' belooft de ondernemer. Van elk paar verkochte Sensible schoenen gaat € 15,- naar de kankerbestrijding van de Kippenloop.
Een kijkje in de keuken van de zaak: www.gijsdevreugdschoenmode.nl

Fiets mee met Sport4Hope

Arend en Atie Kuijt fietsten vorig jaar ook mee voor Sport4Hope, | Foto: PR

benefiettocht n Op zaterdag 17 juni is er weer een fietsevenement van Sport4Hope. Op die dag wordt er gefietst voor mensen die geraakt zijn door kanker met als doel sponsorgeld inzamelen voor de Stichting 'Als kanker je raakt'.

Vorig jaar fietsten Arend en Atie Kuijt met hun dochter Noreen Hartlooper de Markermeerroute voor deze stichting.

Arend en Atie: "Bij onze dochter Noreen is vijf jaar geleden een melanoom geconstateerd. Vanaf dat moment komt kanker ontzettend dichtbij en wordt je leven in een heel korte tijd op z'n kop gezet. Er gaat dan zoveel door je heen: gevoelens van angst, zorg, vragen, momenten van hoop, momenten van twijfel, momenten van vertrouwen dat God zorgt. Onze dochter heeft dit jaar te horen gekregen dat zij niet meer terug hoeft te komen voor controle. Grote dankbaarheid!

Kort nadat zij zelf met kanker te maken kreeg is zij betrokken geraakt bij de stichting 'Als kanker je raakt' en zet zij zich binnen de stichting in voor Young, die activiteiten organiseert voor jongeren rond de 15 en 18 jaar die zelf of door hun omgeving geraakt zijn door kanker. De stichting begeleidt en adviseert deze mensen en hun omgeving, biedt ondersteuning en troost, maar wil ook iets laten zien van hoop en levenskunst. Deze jonge organisatie heeft financiële steun nodig maar ook bekendheid. Mede daarom hebben wij afgelopen jaar de Markermeerroute gefietst. Een fantastische tocht van saamhorigheid en gezelligheid. Een aanrader. Helaas kunnen wij dit jaar niet mee fietsen, maar Noreen gaat in juni 50 km fietsen met haar dochtertje Noa. Samen op de tandem. Wij hebben ze al gesponsord. We raden je aan als je zelf of door iemand uit je omgeving geraakt bent door kanker te gaan fietsen voor deze organisatie en sponsors te gaan zoeken. Neem deze uitdaging aan".


Aanmelden kan voor drie verschillende tochten. De IJsselmeerroute voor de echte wielrenner (260 km), de Markermeerroute voor de die hard (136 km) en er is dit jaar ook een recreatieve Gooimeerroute voor de gewone fietser en E-biker (50 km).
Ga naar www.sport4hope.nl en meld u aan en deel de pagina op Facebook. Meer weten over de activiteiten van de stichting? Kijk dan op www.alskankerjeraakt.nl

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 17 mei

09.00 uur: Damesgym

10.00 uur: Soos Kaarten

14.00 uur: Country Line Dansen

19.00 uur: Modinettes HR

Donderdag 18 mei

10.00 uur: Soos Kaarten

19.00 uur: Biljarten

14.00 uur: Ouderensoos

20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 19 mei

10.00 uur: Soos Kaarten

19.30 uur: Darts
19.30 uur: Partnerdansen

Zaterdag 20 mei

10.00 uur: Soos Kaarten

21.30 uur: Vrije Dansavond

Maandag 22 mei

10.00 uur: Soos Kaarten
19.00 uur: Biljarten
19.30 uur: Country Line Dansen
19.30 uur:Dames Volleybal
21.00 uur: Heren Volleybal
In Gymzaal Van Lierestraat

Dinsdag 23 mei

10.00 uur: Soos Kaarten

19.30 uur: Sjoelen

19.45 uur: Bridge

De Molenwijk

Maandag, het hele jaar door
19.30 uur: LAN Gaming
20.00 uur: Klaverjassen
20.00 uur: Jokeren

De Coligny

Woensdag 17 mei
20.00 uur: Repetitieavond zangkoor 'de Voltreffers'

Donderdag 18 mei
14.00 uur: Seniorensoos 'de Eendracht'
19.30 uur: Country-line dansen, lesavond, vanaf 16 jaar

Vrijdag 19 mei
19.15 uur: Do-In Yoga

Zaterdag 20 mei

14.00 uur: Kinderbingo, leeftijd 4-15 jaar, onder begeleiding
20.00 uur: Country-line dansen

Maandag 22 mei
19.45 uur: Do-In Yoga
20.00 uur: Mozaïeken

Dinsdag 23 mei
20.00 uur: Klaverjassen en Jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 17 mei

09.30 - 10.30 uur: zumba

18.00 uur: majorette training(Pieter Groen)

14.00 - 15.00 uur: Desiree Kids.

Donderdag 18 mei

09.45-10.45 uur: conditie training
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 19 mei

17.15 uur: majorette training (Pieter Groen)

20.00 uur: Dansavond

Zaterdag 20 mei
20.00 uur: Line dance avond

Maandag 22 mei

17.00 uur: majorette training(`t Zandgat)

20.00 uur: Kattuks Volk.

Dinsdag 23 mei

10.00-12.00 uur: line dance

13.30-15.30 uur: line dance

18.30-20.00 uur: jeugd dammen

20.00 uur: dammen.

Derde herdenkingsconcert in de Dorpskerk

orgel n Op vrijdagavond 19 mei om 20.00 uur verzorgen Arjan Wolfswinkel en Cor de Vries voor de derde keer samen een bijzonder herdenkingsconcert op het fraaie Pieter van Assendelft-orgel in de Dorpskerk. Dit jaar staat de bekende organist en componist Dirk Janszoon Zwart, die 100 jaar geleden is geboren, centraal.

Cornelis Schaap opent de avond met een korte lezing over het leven en werk van Dirk Janszoon Zwart (1917-2002) en een toelichting op de gespeelde werken.
Daarna spelen De Vries en Wolfswinkel afwisselend composities die regelmatig op de programma's van Zwart te vinden waren. Zo klinken vrijdagavond werken van onder anderen Sweelinck, Bach, Liszt, Lemmens, Boëllmann en van vader Jan Zwart.
Tenslotte ontbreken Dirk Janszoon Zwarts eigen koraalbewerkingen niet; vier ervan staan op het programma. Na zijn Fantasie op Psalm 105 wordt het concert afgesloten met samenzang.

De deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Halverwege het programma is er tijd om elkaar te ontmoeten en een expositie te bekijken, onder het genot van koffie/thee of frisdrank. De toegang tot het concert is gratis. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de onkosten.

Eerste zomeravondzang van dit seizoen

Zangavond n Op woensdag 24 mei start de reeks zangavonden in de Oude Kerk aan de Boulevard voor het seizoen 2017. Al 48 jaar zijn deze samenzangavonden een begrip.

Het thema voor deze eerste avond is 'De Weg'. Muzikale medewerking verlenen de organist Rein van Duijn en de mannenzanggroep Sion onder leiding van Leo Meijvogel. De koororganist is Dirk van Duijvenbode. Er is natuurlijk veel samenzang.
De kerkdeuren gaan om 19.15 uur open, vanaf 19.45 uur is er al samenzang. Het programma begint om 20.00 uur.
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van de avond en het evangelisatiewerk op de campings in Katwijk.

Ontmoetingsplaats voor bewoners de Driehoek

Cees Oostindie overhandigt namens de SHD een bloemetje aan Lies van Beelen. | Foto: Piet van Kampen

Zwanennest n 'We hebben er een jaar lang om gestreden maar op 1 april van dit jaar kregen we de sleutel. We konden aan de slag en vandaag is het een feestelijk moment nu we 't Zwanennest in gebruik kunnen nemen'. Aan het woord is een glunderende Lies van Beelen die het initiatief nam om van een leegstaande woning een ontmoetingsruimte te maken.

Door Piet van Kampen

Het was vorige week woensdag bommetje vol in de woning van appartementencomplex Zwanenburg. Tientallen bewoners brachten samen met Van Beelen en haar vrijwilligers een toast uit op hun nieuwe ontmoetingsruimte. Het is een tijdelijk onderkomen nu het zorgcentrum De Duinrand is gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. Een prima alternatief voor de bewoners van De Driehoek die vaak gebruik maakten van de faciliteiten van De Duinrand. Ook bewoners van de naastgelegen Hugo de Groothof zijn er van harte welkom.

In 't Zwanennest kan men dagelijks terecht voor een kopje koffie, thee, een frisdrankje of een maaltijd die door de bewoners zelf wordt bereid. Alles voor zeer vriendelijke, kleine prijsjes. De ruimte leent zich ook voort spelletjes, bingo of een potje klaverjassen maar het heeft vooral de functie van een ontmoetingsruimte voor de senioren. Voor sommigen even ontspannen en uit het isolement zijn.


Strijd

Lies van Beelen is dankbaar en blikt terug op een jaar waarin zij zich strijdlustig inzette om deze wens te realiseren. 'Het heeft wat moeite gekost maar het is gelukt en in ben wooncorporatie Dunavie dankbaar dat wij zonder kosten over deze ruimte mogen beschikken. Diverse subsidies zoals een gift van het mannenkoor Sion, haar eigen zus en van de gemeente maakten de inrichting en de start mogelijk.

'Er zit nog een gat in de begroting maar voorlopig kunnen wij beginnen. Ik ben ook de vrijwilligers dankbaar die geholpen hebben met behangen, schilderen en de vloer', prees zij de helpende handen. Burgemeester Frank Koen verrichtte de officiële opening door de deur te openen.


Koen prees Lies en de Bewonerscommissie die voor deze ruimte hebben gestreden. 'Hier kunnen jullie nog mooie jaren hebben en met elkaar lachen, eten en plezier maken. Ook dank aan Dunavie voor het beschikbaar stellen van deze ruimte'. Het laatste woord was aan Van Beelen die haar waardering aan betrokkenen uitsprak en de burgemeester een boek over Katwijk overhandigde.

Programma van Eisen voor bibliotheek en muziekschool vastgesteld

eisen n Het college van burgemeester en wethouders heeft een Programma van Eisen (PVE) laten opstellen voor het realiseren van een nieuwe bibliotheek mét muziekschool (zonder slagwerk en bandcoaching) in de Noordzeepassage. Dit PVE is de basis voor een opdracht aan een architect voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de verbouwing van het gebouw en de kwaliteit ervan.

Het college stelt de raad voor om formeel in te stemmen met het programma zodat de volgende stap in het project gezet kan worden. Wethouder Jacco Knape: "We zijn een stap verder in de realisatie van een multifunctioneel gebouw waarin bibliotheek, muziekschool en andere samenwerkingspartners van grote toegevoegde waarde zijn voor de gemeente. Een verrijking voor bewoners, bezoekers en ondernemers."

Het programma van eisen is een verzameling van wensen en eisen die zowel voor de toekomstige gebruikers als de bewoners en ondernemers in de buurt van belang zijn. Daarom hebben bewoners en ondernemers ook meegedacht bij het opstellen van het PVE. Verder zijn alle uitkomsten van eerder uitgevoerde technische onderzoeken verwerkt.

In maart van dit jaar had het college er al voor gekozen om niet alle activiteiten van de muziekschool onder te brengen in dit gebouw vanwege mogelijke geluidsoverlast in de woningen. Daarom wordt voor de bandcoaching-activiteiten (waarbij door een band muziek wordt gemaakt) en het slagwerk. nog naar andere oefenruimtes gezocht. Zoveel mogelijk op plekken waar nu ook al muziek wordt gemaakt en jongeren samen komen. Door deze keuze hoeft de gemeente minder ruimte in de kelder van het gebouw over te nemen van de huidige eigenaar.

Als de raad het voorstel van het college volgt en het Programma van Eisen vaststelt, kan het college verder met de selectie van een architect voor het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO) dat na de zomer klaar moet zijn. Vervolgens is het VO de basis voor een tweetal ruimtelijke procedures: de wijziging van het bestemmingsplan én de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Vanzelfsprekend zal tijdens de vervolgstappen in dit project weer regelmatig inbreng van de omgeving gevraagd worden.

Inschrijving Baalbergen aanmoedigingsprijs

kunst n Sinds 1971 organiseert Baalbergen exposities in haar pand aan de Ambachtsweg. Inmiddels hebben meer dan 250 kunstenaars daar hun werk kunnen tentoonstellen. Vaak ging het om ervaren (semi-)professionele kunstenaars die hun strepen al verdiend hebben. Door het instellen van de Baalbergen Aanmoedigingsprijs 2017 zullen nu ook startende kunstenaars de kans krijgen hun werk te exposeren.

De aanmoedigingsprijs zal voortaan jaarlijks worden uitgereikt en bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag en de kans om te exposeren bij Baalbergen. Kunstenaars die hieraan mee willen doen dienen enkele foto's van hun werk te mailen. Een jury zal vervolgens deze werken beoordelen. Degenen met het meeste talent zullen de kans krijgen komende zomer hun werk te exposeren. Tijdens de opening van deze expositie zal één van de deelnemers de Baalbergen Aanmoedigingsprijs ontvangen.

Ben je amateur-kunstenaar en maak je foto's, schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafisch werk, beelden of objecten? Zou je graag samen met anderen je werk willen exposeren? Wil je in aanmerking komen voor de Baalbergen Aanmoedigingsprijs 2017?

Stuur dan een bericht naar expo@baalbergenkatwijk.nl Inschrijven kan tot en met 5 juni.

Invulling Duinvallei leeft enorm onder de bevolking

Er was volop belangstelling voor de invulling van de Duinvallei. | Foto: Piet van Kampen

duinvallei n Getuige de grote belangstelling kan worden gesteld dat de tijdelijke invulling van de Duinvallei leeft bij de inwoners. Afgelopen zaterdag werden er in de informatiestand veel ideeën aan de hand gedaan. De Q-commissie – samengesteld uit diverse disciplines binnen de inwoners - kan gaan inventariseren en adviseren aan de gemeente.

Opvallend was de wens die bij velen leeft om toch vooral de ruimte voor de jaarlijkse Kattukbinse feesten te behouden. Jaap van Duijn: 'De ruimte moet wel multifunctioneel zijn en flexibel ingevuld kunnen worden omdat de feesten maar een ruime week duren'. Een aardig idee maar hoe dan verder in het jaar de plek in te vullen? De Oranjevereniging van haar kant bepleit samenwerking met diverse muziekverenigingen voor optredens. Vormen van gratis buitensport kwamen ook aan de orde zoals een mountainbikecircuit. Ook een ruimte voor binnensport met een koffiehuisje. Een grote speeltuin met het oog op de verplaatsing of het inkrimpen van de huidige speeltuin aan het Zilverschoon. Andere vormen van recreatie staan op het verlanglijstje. 'Gebrek aan een camperplaats in onze toeristische gemeente' opperde Jack Verdoes. 'Zou hier mooi kunnen'. Flexibel wonen in kant en klare, verplaatsbare huisjes is ook een optie.


Groen

Als een rode draad door het wensenpakket liep de wens om toch vooral veel groen aan te leggen. Dit haakt ook in voor de plannen van Jan de Lange die onlangs zijn idee om een Ringpark om en door Katwijk aan te leggen. Hierin vormen groenvoorzieningen een belangrijke factor. Een ander idee was om een stuk duinlandschap te creëren. Het tuindersleven van weleer te laten herleven en een educatieve volkstuin kwamen ook uit de hoge hoed. 'Een gigantisch goed idee' had een bezoeker op een reactieposter geschreven. Het open karakter behouden en vooral geen verkeer aantrekken was een geschreven wens. De bezoekers konden zich ook laten informeren bij de stand van Campri hoe de toekomstige woningbouw er uit zal gaan zien. Een aardige kreet: 'Het moet vooral een sociale plek worden en niet commercieel' was er ook te lezen. Als een en ander gerealiseerd kan worden zal de gemeente faciliteren maar de kosten zijn voor de initiatiefnemers.
Bewoner van de Zanderij Alex van Rijn: 'We gaan het wel beleven als er in ieder geval maar iets gebeurt'. Misschien ziet hij er ook wel een kudde schapen lopen van herder Thomas van der Meij die uitlegde dat het in de periode dat er geen schapen grazen er op dat stuk ook groente kan worden geteeld.
Kortom, een scala aan ideeën en wensen maar hoe het er allemaal uit komt te zien blijft nog even in het ongewisse.

Dames 1 Grasshoppers wint halve finale

Basketbal n Afgelopen zaterdag heeft het Damesteam van Solar-systemen Grasshoppers in Landsmeer tegen regerend landskampioen Loon Lions een uitstekende teamprestatie geleverd.

De beslissende wedstrijd (de stand was 2-2) in de serie "best of five" werd op overtuigende manier gewonnen. Door deze overwinning mag het team van Driessen/Star het in de finale om de landstitel opnemen tegen Lekdetec uit Bemmel.


Beide teams beginnen de wedstrijd aftastend maar na 4-5 halverwege het eerste kwart gaat het los en weten beide teams het netje beter te vinden. De eerste periode eindigt met een Katwijkse voorsprong (12-18) na een buzzer-beater van Sharon Beld.

Ook in de tweede periode blijft Solar-systemen makkelijk de ruimte in de Landmeerse verdediging vinden en kan uitlopen naar een voorsprong van 15 punten (21-36). Vooral Iris Govers laat zich aanvallend gelden. De laatste vier minuten voor rust knokken de Lions zich terug in de wedstrijd en blijft de schade beperkt tot 6 punten. Ruststand 31-37.


Een prima Katwijkse verdediging geeft na rust weinig kansen weg en houdt de Lions in de derde periode op 6 punten. Maar ook de Katwijkse scores blijven vallen en vooral Irene Sanchez Gomez laat zien wat ze kan en scoort 9 punten in deze periode. Via 33-45 halverwege eindigt dit kwart met 17 punten voorsprong (37-54). Het vierde kwart geeft een zelfde beeld. Solar-systemen stoomt door en kan na een 12-0 run uitlopen naar 46-73. De laatste scores zijn voor Loon Lions maar de finale voor Grasshoppers is een feit. Eindstand 51-73.


Sharon Beld kreeg na de wedstrijd als "Player of the Game" de bloemen en cosmetica tas uitgereikt.

Inschrijving Halve van Katwijk geopend

Het startschot voor de Halve van Katwijk valt op zaterdag 30 september. | Foto: PR Foto: Cor de Mooy

Hardlopen n Een geslaagde Ronde van Katwijk met bijna 1300 deelnemers ligt inmiddels achter ons. In het verschiet ligt een prachtige zomer, die op 30 september een geweldige finale zal krijgen: de 35e `Halve van Katwijk` met een parcours dat grotendeels door duinen, bos en over het strand gaat.

Evenals vorig jaar kunnen deelnemers ook nu weer kiezen uit vier afstanden: 5, 10, 15 en 21 kilometer. Vanaf de start gaan de deelnemers aan al deze afstanden via Boulevard en Sportlaan naar het duingebied. De 15 en 21 kilometerlopers maken ook bij deze editie weer een mooie, extra lus door het Panbos. Via het strand bereikt iedereen tenslotte weer de finish bij het Strandplein. Met recht kan gesproken worden van wellicht de allermooiste halve marathon van Nederland. Geen wonder dat deelnemers uit alle delen van het land richting Katwijk reizen om aan deze halve marathon deel te nemen.
Ook voor jeugdige deelnemers zijn er parcoursen uitgezet over 1 en 2 kilometer. En ook de wandelaars zijn bij deze lustrumeditie weer welkom. Zij kunnen deze zaterdag kiezen uit drie afstanden; 5, 10 of 15 kilometer.
Inmiddels is de voorinschrijving begonnen. Voor informatie of inschrijven surft men naar www.halvevankatwijk.nl

Merens gaat door met uitverkopen

Bedden n Na een succesvolle uitverkoop aan de Ambachtsweg 15 wordt de uitverkoop van Merens verlengd. Vanaf vorige week zit de winkel een aantal panden verderop; aan de Ambachtsweg 7w.

Serta uit Zwolle heeft 10 weken geleden het bedrijf Merens overgenomen. Deze gerenommeerde naam in combinatie met onze kennis en inkoopkracht maakt dat men op een 7-sterrenbed kan slapen voor een 2-sterren prijs.

Omdat er nog veel voorraad is, kan men profiteren van de vele aanbiedingen die er nog zijn. Maar wees wel snel want op=op! Zie verder in deze krant de aanbiedingen in de advertentie.

De openingstijden zijn woensdag en donderdag van 10.00 tot 17.30 uur; vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De koffie staat al klaar.

Vierde lustrum voor de KatwijkBinse Truckrun

Bijrijder Pieter-Jelle van Lieshout met zijn begeleidster Janske Glasbergen en bestuurder Rob van Zuijlen. | Foto: Archief Foto: EstherLuijk

truckfeest n De twintigste KatwijkBinse Truckrun is een feit. Op zaterdag 19 augustus houdt Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn de mooiste trucktour van het jaar door de bollenstreek.

Het evenement wordt zo enorm gewaardeerd. De organisatie wil het dan ook niet veranderen. De startplaats is weer bij de Esa-Estec. Het was vorig jaar zo'n succes zowel voor de gastheer als voor de organisatie, dat men zich daar ons weer op een warm welkom mag verheugen.

Familiekoor Ichthus uit Katwijk zingt voor de renovatie van de Nieuwe Kerk. | Foto: PR Foto: pr

Het plaatje is ongetwijfeld bekend: de denderende stoet, toeterend door de straten met heel veel blije gezichten van toeschouwers, deelnemers en de mensen van de organisatie.
"Wij zijn zo blij dat er ieder jaar weer zoveel mensen betrokken zijn of zich betrokken voelen bij dit evenement", aldus Jan van den Berg. "Nu in het bijzonder omdat we een tweede decennium in gaan. Zonder u en de deelnemers kan het geen succes worden. We zijn op zoek naar enthousiaste, vrolijke, positieve warmhartige chauffeurs voor deze dag. Er is een beperkt aantal sponsorplaatsen beschikbaar die de organisatie nodig heeft (ondanks de inzet van vele vele vrijwilligers), om kostendekkend te blijven. We hopen wederom op jullie steun. Deelname is en blijft gratis, we willen dit gratis kunnen blijven aanbieden."

Oproep aan chauffeurs

Chauffeurs kunnen zich vanaf nu tot en met 15 juni weer inschrijven. Zij horen uiterlijk 6 juli of ze van de partij zijn in deze jubileumeditie. Inschrijven kan je met het welbekende deelnemersformulier. Dit ligt klaar bij vrachtwagengarages, wasserettes en pompstations in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Aanmelden kan ook via www.oranjeverenigingkatwijk.nl


Inschrijvingen van chauffeurs kunnen naar Jan van den Berg, tel. 4031589. De inschrijvingen voor de deelnemers met een verstandelijke beperking gaan via Jan van der Bent, tel. 4024189. Ook zij kunnen een inschrijfformulier via de site van de Oranjevereniging downloaden.

Deze twintigste editie van deze dag vol 'truckfun' wordt mede mogelijk gemaakt door Prolife zorgverzekeringen en foto Studio Ronkes uit Katwijk.

Concert voor restauratie Nieuwe Kerk

Korenconcert n Voor vrijdag 20 mei staat een concert gepland in de Katwijkse Oude Kerk aan de Boulevard. Christelijk Mannenkoor Emmeloord en familiekoor Ichthus uit Katwijk luisteren deze avond op.

Het bekende familiekoor uit Katwijk staat onder leiding van Jan Verhoef. Voor dit prachtige concert is Christelijke Mannenkoor Emmeloord, een honderdkoppig mannenkoor, dat onder leiding staat van de bekende componist, pianist en dirigent Johan Bredewout, uitgenodigd. Het koor kan putten uit een veelheid aan muziek.

Het Christelijk Mannenkoor Emmeloord heeft zich in de jaren van haar bestaan ruimschoots bewezen, hetgeen blijkt uit het geven van concerten in binnen- en buitenland. Zo trad het koor in haar bestaan tot vier keer op in Canada. Ook het familiekoor Ichthus heeft haar sporen op muzikaal gebied inmiddels ruimschoots verdiend met vele optredens in Nederland. Beide koren gaven hun medewerking aan diverse radio- en televisieprogramma's in Nederland.


Op het orgel begeleidt Anne Kroeze de samenzang en de koren. Fluitiste Mariëlle Schippers verleent haar medewerking met een dwarsfluit. Ds. Veerman zal tijdens dit concert de verbindende teksten spreken.


Renovatie Nieuwe Kerk

De opbrengsten van dit concert komen geheel ten goede voor de restauratie van de Nieuwe Kerk van Katwijk aan zee. Zoals u waarschijnlijk al is opgevallen staat het prachtige monument uit 1887 op dit moment volledig in de steigers. Zowel de buitenzijde als de binnenzijde van de Nieuwe Kerk krijgen een grondige renovatie. Het spreekt voor zich dat er voor deze werkzaamheden veel geld nodig is.

De toegang tot het concert is vrij. De collecte tijdens dit concert zal geheel ten goede komen aan de restauratie van de Nieuwe Kerk.


Aanvang 20.00 uur in de Oude Kerk aan de Boulevard. De kerk is open om 19.30 uur.

Tangosalon in De Schelp

tango n Buurtcentrum de Schelp opent op zaterdag 27 mei de deuren van Tango Salon. De workshop Tango dansen wordt dan georganiseerd door Salon El Recorrido in samenwerking met Welzijnskwartier.

De workshop begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open. Na afloop van de workshop is er nog gelegenheid om met elkaar een drankje te drinken.

De Tango is een dans die zijn oorsprong vindt in Argentinië. In verschillende steden in Nederland wordt deze populaire dans met groot succes gegeven en nu ook in Katwijk! De workshop bestaat uit 10 lessen van 2 uur, waarin veel elementen van het tangodansen de revue zullen passeren. De lessen worden gegeven door Emiliano Montenegro, tangodocent uit Argentinië, en assistente Vanja.

De totale kosten van de workshop bedragen € 10,00. De kosten zijn laag gehouden, omdat Emiliano zoveel mogelijk mensen de gelegenheid wil bieden om kennis te maken met deze mooie en sierlijke dans. Daarnaast ook een mooie gelegenheid om tot mooie ontmoetingen te komen. Grijp daarom deze kans en meld je aan!

Interesse in deze unieke workshop? Je kunt je aanmelden in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1, tel. 8894461 of door een mailtje te sturen naar margrietrous@welzijnskwartier.nl Je kunt je alleen aanmelden of samen met een partner.

Wie wordt de nieuwe pokerkampioen van Katwijk?

kaarten n Donderdag 1 juni is Café de Branding de locatie van het pokerkampioenschap van Katwijk. Iedereen van 18 jaar en ouder die het leuk vindt om te pokeren mag er aan meedoen.

Het kampioenschap maakt deel uit van het Open Nederlands Kampioenschap Poker, een pokertoernooi voor recreatieve pokerspelers. Verspreid over heel Nederland worden er 125 kampioenschappen gespeeld met als doel het halen van de landelijke finale. De winnaar maakt kans om een sponsoraanbieding te krijgen, maar de gezelligheid in het kampioenschap staat centraal.

De speellocatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en de deelnemers gaan spelen om de beste pokerspeler van de gemeente te worden. De winnaar van de voorronde mag dan een jaar lang de titel 'Amateur Poker Kampioen van de gemeente Katwijk' dragen en krijgt bovendien een mooie beker. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale. De beste 10% van alle deelnemers maakt kans om zich via de halve finales hiervoor te kwalificeren.


Mathijs Jonkers, organisator van het kampioenschap geeft aan dat er veel animo voor poker in Nederland is. "Poker is een leuk spel om te spelen. Sinds drie jaar hebben we een groot pokertoernooi voor recreatieve pokerspelers. Er is veel animo voor, omdat poker een spelletje is wat je vrij snel kunt leren. Er doen mensen aan mee die al jaren pokeren, maar ook mensen die het spel een week geleden pas geleerd hebben. Dit seizoen verwachten we ca. 8.000 deelnemers, verspreid over alle lokale kampioenschappen. Maar de gezelligheid in dit kampioenschap staat voor ons centraal. We willen mensen een leuke pokerervaring bieden."


Laagdrempelig toernooi

Iedereen die mee wil doen, kan zich via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Het kost iedere deelnemer slechts twaalf euro vijftig aan inschrijfgeld om mee te doen. "Door mee te doen krijgen zij niet alleen de kans om een gooi te doen naar de titel, maar ook de kans om een leuk, laagdrempelig toernooi te spelen. Er wordt dus niet om geld gespeeld, maar puur om de eer.", zegt Mathijs Jonkers, organisator van het ONK Poker. De voorronde in Katwijk begint om 19.30 uur.

Gratis oefenen voor theorie-examen in de Bibliotheek

theorie n In 2017 kun je bij de vestigingen van Bibliotheek Katwijk gratis oefenen voor je theorie-examen scooter (bromfiets), auto of motor met het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl. Alle mogelijke vragen uit het CBR-examen zitten in het oefenprogramma verwerkt. De Bibliotheek helpt hiermee de slagingskans van theorie-examenkandidaten vergroten.

Het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl is beschikbaar voor iedereen die de Bibliotheek bezoekt, leden en niet-leden. Je kan oefenen op een computer in de Bibliotheek of op je eigen mobiel, tablet of laptop mits deze is aangesloten op het WIFI netwerk van de bibliotheek. Op de website van de bibliotheek, kun je onder het tabblad Digitaal – Digitale bibliotheek de banner van Theorie.nl vinden.


Een groot aantal mensen (meer dan de helft in 2016) zakt de eerste keer voor het CBR theorie-examen. Met het gratis aanbieden van het oefenprogramma theorie-rijbewijs wil de Bibliotheek een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De Bibliotheek stelt zich ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen.


De samenwerking met Theorie.nl is in eerste instantie voor een jaar. Eind dit jaar wordt besloten of we deze dienstverlening voortzetten.

19 / 30

Briljanten voor Maarten en Maartje van der Marel

De kinderen verrasten het paar met een familieposter. | Foto: Piet van Kampen

n 'Ik mag niks aan het eten doen, dat doet Maarten'

Briljant n Maarten en Maartje, het kan niet anders of dit moet een hechte combinatie zijn. Dat is het ook, al meer dan 65 jaar lang. Een dankbaar paar, de briljanten bruidegom (87) en zijn 86-jarige bruid die het nog steeds zo goed met elkaar hebben. 'De klik is er nog steeds glimlacht Maarten fijntjes en Maartje knikt instemmend.

Door Piet van Kampen

De geboren Katwijkers Maarten van der Marel en Maartje Guijt waren nog pubers toen zij elkaar op de vruchtbare huwelijksmarkt zoals de Voorstraat destijds was, tegen het lijf liepen. 'We liepen wat te heen en weren en toen vroeg ik aan hem of ie mee wou gaan' herinnert de bruid zich. Twijfel bij de jongeman maar meisje Guijt was kordaat en wist hem zover te krijgen. 'Het klikte toen eigenlijk gelijk' bekent de bruidegom. Amor deed zijn werk zoals zo vaak. Geen half werk want de liefdesvlam ging branden om nooit meer uit te gaan. Op 7 mei 1952 gaven zij elkaar het jawoord en het huwelijksfeest werd in Casa Cara gevierd. Het echtpaar schonk aan twee zonen en drie dochters het levenslicht. Als opa en oma werden zij verrijkt met tien kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen.

De kost werd aanvankelijk op zee verdiend, later in de bouw. 'Ik ben ook nog krotenkoker bij de Vries in Valkenburg geweest en daarna tot mijn pensioen in de bouw' somt Maarten zijn broodwinning op. Vrij divers dus. Het opvoeden van de kinderen was in goede handen van Maartje. Tijdens hun huwelijksleven waren er ook leuke uitjes samen met andere gezinnen. Later ging het paar met de Ouderenbond naar Duitsland en Luxemburg. In hun gezellig appartement in complex Zwanenburg blikken zij verder terug.


Over hun eerste onderdak in de Princedwarsstraat bij een broer van de bruid, daarna in de Cattenstraat, vervolgens naar de Haviklaan om via de Rijnmand tien jaar geleden hier in Zwanenburg neer te strijken. Dus ook diverse woonlocaties aangedaan. Zij zijn nu zeer content met hun woning en nog steeds gek op elkaar. 'Pa is de baas in de keuken' grinnikt Maartje. 'Maar bekvechten kenne we óók nog. Effe kaekele noeme we dat' bekent de bruid lachend. Het was tijd voor een feestje want 65 jaar bij elkaar moest natuurlijk gevierd worden. Dat dezen zij net als vijf jaar geleden bij Holiday Inn.

Eneco Luchterduinen Fonds steunt Grasshoppers, KRB en Kunstvereniging

kustbeleving n Vanavond werd tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Watersport Vereniging Zandvoort bekend gemaakt welke lokale duurzame initiatieven met steun van het Eneco Luchterduinen Fonds kunnen worden uitgevoerd. Het is voor de tweede keer dat het Fonds bijdrages toekent aan initiatieven in Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal of Katwijk. De winnaars van de eerste ronde in 2015 hebben hun voorstellen inmiddels afgerond. De succesvolle uitvoering daarvan werd vooraf aan de bekendmaking getoond met een informatieve film. Een extra stimulans voor de nieuwe winnaars om te starten met hun projecten.

Het Eneco Luchterduinen Fonds is opgericht om bewoners van de kustgemeenten in de omgeving van het Windpark Eneco Luchterduinen in de gelegenheid te stellen actief bij te dragen aan verduurzaming of aan het versterken van de kustbeleving. Van de 27 ingediende projecten zijn er 17 genomineerd en doorgegaan naar de publieksjurering.

De jury heeft bij de toekenning zoveel mogelijk rekening gehouden met de spreiding over de vier kustplaatsen en spreiding over de verschillende categorieën: energiebesparing, verduurzaming of het versterken van de kustbeleving, Gedurende de levensduur van het windpark van 20 jaar is tweejaarlijks 90.000 euro beschikbaar.
Arjan Donker, operational director Eneco Luchterduinen: "Ook de tweede ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds leidt tot de meest uiteenlopende en inspirerende winnende initiatieven, die binnen nu en 2 jaar uitgevoerd zullen zijn. De winnaars van de eerste ronde laten zien dat het Fonds het juiste steuntje in de rug geeft om samen met inwoners te werken aan energiebesparing, verduurzaming en versterking van de kustbeleving."

Winnaars

De winnaars in de categorie 'Kustbeleving' zijn Stichting Kurt Carlsen, die de Vuurtoren in Noordwijk gaat openstellen en voorzien van verrekijkers (5.000 euro) en Stichting Kunstklank die de voorstelling 'Gestrand Verlangen Dideo en Aeneas' op het Noordwijkse strand gaat uitvoeren (20.000 euro).

In de categorie 'Verduurzamen' gaat de Noordwijkse Reddingsbrigade een compact en milieuvriendelijk voertuig realiseren voor een veilig strand bij drukke dagen (20.000 euro) en gaat Stichting Juttersgeluk een kleinschalige productielijn ontwikkelen om op ambachtelijke wijze opgeraapt plastic te recyclen tot mooie producten (10.000 euro).

De winnaars in de categorie 'Besparing & Duurzame opwekking' zijn Basketbalvereniging Grasshoppers die het adoptieplan ' ZONderMeer Grasshoppers' voor zonnepanelen gaat realiseren (5.000 euro) en de Katwijkse Reddingsbrigade die haar strandposten verder gaat verduurzamen met zonnepanelen (13.000 euro). Tenslotte gaat Kunstvereniging Katwijk een leefbaar en energieneutraal DunaAtelier realiseren (5.000 euro).

Grasshoppers Heren 1 verliest finale

Basketbal n De heren van Solar Grasshoppers speelde op zaterdag 13 mei de finale van het Nederlands kampioenschap NBB finals in Zwolle. Circa 120 man publiek was mee naar de finale op neutraal terrein van het Landstede sportcentrum.

In het prachtige eredivisie stadion had de VU20 de titel in het begin van de middag gewonnen. Zou het ook de heren in hun eerste promo finale gaan lukken?

De heren begonnen de wedstrijd sterk via Jaco Van Rhijn, Sjoerd va Vilsteren en Jesper Jobse 11-3 voorsprong. Via een dunk van Sjoerd van Vilsteren na de time out werd het 13-3. Vanaf dat moment vonden de Lions uit Landsmeer beter de ring en stond het na tien minuten 18-19.

Beide ploegen beginnen het tweede kwart nerveus en scoorde niet. De wedstrijd ging gelijk op tot 29-29 via Jesper Jobse en Youri van der Linden. Na time out van Landslake vielen de driepunts schoten en inside scores waar Sjoerd van Vilsteren met een bonus score de ruststand op 32-35 zet.

In het derde kwart breid de mannen van Landsmeer de voorsprong uit door beter met de kansen om te gaan. Jesper Jobse pakt met een stel en bonus de Katwijkers terug op 41 -42 wat het luidruchtig meer gereisde publiek zeer waardeerde. Lions weet steeds de ruimte te vinden of rond af met een driepunter waar de Katwijkers geen antwoord op hadden. Landsmeer breidde de stand op het scorebord na 30 minuten uit naar 50-62.

In het vierde kwart startte de mannen met aantal missers op rij en Lions ging door waar het derde kwart mee begonnen was. Er waren veel fouten voor nodig op hen af te stoppen en Lions bleef scoren. Ondanks driepunters van Jesper Jobse en inside scores van Sjoerd van Vilsteren was de achterstand niet meer in te halen en won Landslake verdiend de finale met 68-89.

De mannen van Solar systemen Grasshoppers bedanken het meegereisde publiek om het team aan te moedigen. Ook alle vrijwilligers en sponsoren die het team gedurende het seizoen geholpen hebben, worden ontzettend bedankt om deze tweede plaats in de promotie divisie (hoogste amateur klasse) mogelijk te maken.

Rijnvogels: uithuilen en opnieuw beginnen

De Rijnvogels zegen ontgoocheld neer op het veld. | Foto: PR

Voetbal n Het onvermijdelijke is gebeurd. Na een jaar in de Derde Divisie te hebben mogen acteren zijn de Rijnvogels gewogen en te licht bevonden. De degradatie naar de hoofdklasse is een feit. De 1-3 uitzege tegen Harkemase Boys was van nul en generlei waarde omdat SteDoCo en Huizen hun wedstrijden eveneens wonnen. Voor Huizen was deze zege eveneens lood om oud ijzer en samen met de Katwijkse Vogels mogen zij in het nieuwe seizoen een poging wagen om het verloren terrein te herwinnen.

Degraderen doe je niet alleen op de laatste speeldag. Weliswaar viel het doek toen definitief maar het onheil hing reeds veel langer in de lucht. Na de winterstop leek het even goed te gaan toen mede-concurrenten Huizen en ODIN'59 met 2-0 werden verslagen. Daarna ging het bergafwaarts en de vrije val leek na acht nederlagen op rij niet te stoppen. De Rijnvogels leken even een kleine opleving te hebben met een 2-2 gelijkspel tegen Jong FC Groningen en een 1-3 uitzege bij SteDoCo. Vervolgens verloor het team van trainer Hein van Heek de belangrijke thuiswedstrijd tegen ASWH waarin het na slecht verdedigen al een vroege 2-0 achterstand opliep. De ruggen konden zoals zo dikwijls niet meer worden gerecht. De daarop volgende uitbeurt bij Jong Volendam werd verrassend en verdiend met 1-2 gewonnen en er gloorde nog hoop. Tegen Rijnsburgse Boys kon het team een voorsprong niet vasthouden en door twee schlemielige doelpunten werd het vervolgens na de rust tegen de Uien een kansloze pot.

Slechts een overwinning bij Harkemase Boys en uitglijders van SteDoCo en Huizen zou nog recht geven op P/D-wedstrijden. Aan de opdracht om de broodnodige zege te boeken werd voldaan. Maar op de andere velden beloofden de tussenstanden weinig goeds. Het werd na een overigens goede wedstrijd van de Kooltuinboys duidelijk dat het degradatiespook dat al geruime tijd niet te verjagen was definitief de prooi waar het op loerde uiteindelijk in de wurggreep nam.

Aanvankelijk leek het op sportpark De Bosk goed te gaan toen Mart Spierdijk een corner van Jaap van Duijn binnen kopte, 0-1. De Vogels kregen nog een paar aardige kansen maar hadden geluk dat de thuisclub twee keer de paal naast doelman Gert Jan Vlieland trof. Na de rust bouwden de Katwijkers na goed doorzetten van Mitchel Beijersbergen door Ricardo de Vlugt de voorsprong uit. Zoals zo vaak volgde er een snelle tegentreffer, ditmaal zonder nadelige gevolgen. Na een prima pass van Pieter van den Breggen mocht Jaap van Duijn alleen op doelman Arjen Tolman af. Van Duijn klaarde het klusje op routine, 1-3. Inmiddels wist men langs de lijn de tussenstanden op de andere velden dus de hoop in de Katwijkse harten was reeds vervlogen zo kort voor tijd. Na het laatste fluitsignaal van de prima leidende arbiter Van den Burg zegen een paar vogels ontgoocheld op de grasmat neer. Over en uit.

Nederlaag Quick Boys tegen kampioen

Quick Boys schoot net te kort en verloor van kampioen IJsselmeervogels. | Foto: OrangePictures

Voetbal n Quick Boys heeft de laatste wedstrijd van het seizoen verloren. Op sportpark Nieuw Zuid werd het 0-1 voor IJsselmeervogels, dat daarmee kampioen werd van de Derde Divisie. De Vogels kwamen vlak voor rust op voorsprong dankzij een goal van Sherwin Grot, een voorsprong die in de tweede helft zonder problemen werd geconsolideerd.

Het uitgangspunt van de aanstaande kampioen was al voor de wedstrijd overduidelijk, één punt zou volstaan voor de gasten uit Spakenburg om zich tot kampioen van het huidige seizoen te laten kronen waardoor de zo vurig gewenste promotie naar het hoogste niveau op amateurgebied zou worden afgedwongen.
Voorzichtigheid was vooralsnog troef, pas na ruim vijf minuten spelen werd voor het eerst een doelpoging gewaagd, Ricardo Kuijvenhoven deed een doelpoging die geen enkel probleem was voor doelman Jaimy Schaap. Al snel werd duidelijk hoe IJsselmeervogels deze wedstrijd zou spelen. Het devies was alle ballen naar voren pompen, daar zouden Sherwin Grot en de in de winterstop van Kozakken Boys overgekomen Berry Powel ervoor moeten zorgen dat IJsselmeervogels tot scoren zoud komen. Pas na bijna tien minuten spelen zou Powel voor het eerst gevaarlijk worden, toen hij de bal koppend naast het doel plaatste. Vlak daarna zou Quick Boys gevaarlijk worden toen Joey Ravensbergen vanaf de linkerflank een actie opzette waarbij hij de achterlijn wist te bereiken om vervolgens de bal terug te plaatsen op Jason Oost die deze kans niet op waarde wist te schatten. Nog was het gevaar van de kant van Quick Boys niet geweten, Delano a Cohen kon even later van veraf aanleggen om een doelpoging te wagen die maar net over het doel ging.
Aan de andere kant liet ook IJsselmeervogels niet onbetuigd. Na bijna een kwartier spelen leek Berry Powel gevaarlijk te worden uit een hoekschop van Soufyan Moro, Powel kopte de voorzet voorlangs het doel. In dezelfde wedstrijdfase mocht IJsselmeervogels weer een hoekschop nemen, ditmaal werd Sherwin Grot bereikt die de bal vervolgens over het doel werkte.
Voorlopig was het gedaan met de dadendrang van beide teams. Weliswaar was er een licht overwicht voor IJsselmeervogels dat daaruit niet gevaarlijk kon worden, voor beide teams was voorzichtigheid voorlopig troef. Het leek erop dat een salonremise in de maak was.
Toch zou het er ruim halverwege de eerste helft steeds meer gaan lijken dat één van de teams op zoek ging naar de voorsprong. Ook Quick Boys wist een hoekschop af te dwingen, al leidde dat nog tot niets. Quick Boys drong in deze wedstrijdfase aan, zag dat een aanval door een nuttige overtreding van de kant van IJsselmeervogels werd gestoord, Quick Boys wist niet te profiteren van de vrije schop net buiten het strafschopgebied.
Toch liet IJsselmeervogels zich met de rust in zicht gelden op de speelhelft van Quick Boys. Eerst werd een aanval afgerond met een doelpoging die voorlangs het doel verdween. Aan de andere kant leek ook Quick Boys nog een keer gevaarlijk te worden, Philippe den Hartog rondde af door de bal in de handen van doelman Schaap te schieten. IJsselmeervogels liet zich alsnog gelden, Quick Boys werd onder druk gezet en bezweek in de extra tijd alsnog. Sherwin Grot rondde een combinatie af door uit een onmogelijke hoek de bal koppend in het doel te laten verdwijnen.
Met een voorsprong op zak zat IJsselmeervogels op rozen. Toen in bij het begin van de tweede helft ook nog de tussenstand bij concurrent FC Lisse bekend werd kon het niet meer fout gaan voor de gasten die het spel dicteerden en geen moment meer in de problemen kwamen. Het heilig vuur leek gedoofd al wisten de gasten in de loop van de tweede helft nog een aantal malen gevaarlijk te worden zonder dat Quick Boys aan de andere kant ondanks meerdere wissels maar iets tegenover kon stellen.
Een verdere score bleef uit, IJsselmeervogels kon uiteindelijk tot vreugde van de talrijk opgekomen supporters uit Spakenburg tot kampioen worden gekroond. Quick Boys sloot een seizoen af waarin het voor de eerste maal actief was in de derde divisie maar waarin met een plek in het rechterrijtje niet het resultaat bereikt wat vooraf ten doel was gesteld.

12.00 uur: Maandelijks gesprek met de burgemeester; RTV Magazine; RTV Sport 18.00 uur: Maandelijks gesprek met de burgemeester; RTV Magazine; RTV Sport 21.30 uur: RTV Sport; RTV Magazine.

Voor elke uitzending de NOS nieuwsminuut

Woensdag 17 mei
00.00-07.00 De kracht in de nacht; 07.00-09.00 RTV Magazine dag editie; 09.00-11.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00-13.00 Middagpauze; 13.00-14.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00-16.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00-17.00 Non-stop muziek; 17.00-19.00 RTV Magazine dag editie; 19.00-20.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00-22.00 Radio International, Engelstalig informatie-programma met Jürgen Börnig; 22.00-23.00; Radio International goes….., themaprogramma; 23.00-24.00 Muziek voor twee;


Donderdag 18 mei
00.00-07.00 De kracht in de nacht; 07.00-09.00 RTV Magazine dag editie; 09.00-11.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00-14.00 Middagpauze; 14.00-16.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00-17.00 Non-stop muziek; 17.00-19.00 RTV Magazine dag editie; 19.00-20.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00-21.00 Cross Generation, Adri en Gineke van Beelen; 21.00-24.00 Non-stop muziek;


Vrijdag 19 mei
00.00-07.00 De kracht in de nacht; 07.00-09.00 RTV Magazine dag editie; 09.00-11.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00-13.00 Middagpauze; 13.00-14.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00-16.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00-17.00 Non stop muziek; 17.00-19.00 RTV Magazine dag editie; 19.00-20.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00-21.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00-23.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00-24.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 20 mei
00.00-08.00 De kracht in de nacht; 08.00-10.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00-12.00 RTV Magazine; 12.00-14.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00-18.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00-20.00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00-22.00 RTV Hollands, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Jan van Duijn; 22.00-24.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 21 mei
00.00-08.00 De kracht in de nacht; 08.00-09.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00-11.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee; 11.00-12.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00-13.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00-14.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00-15.00 Spelenderwijs, muziek die u kent of zou kunnen kennen Co Snel; 15.00-17.00 Gouden Stad Radio, Gerjan Jungerius en Martin v/d Kamp; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00-21.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00-22.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00-24.00 Non stop muziek;


Maandag 22 mei
00.00-07.00; De kracht in de nacht; 07.00-09.00 RTV Magazine dag editie; 09.00-11.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00-13.00 Middagpauze; 13.00-14.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00-16.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00-17.00 Non-stop muziek; 17.00-19.00 RTV Magazine dag editie; 19.00-20.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00-21.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00-22.00 It's all jazz, non-stop; 22.00-23.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00-24.00 Non-stop muziek;


Dinsdag 23 mei
00.00-07.00 De kracht in de nacht; 07.00-09.00 RTV Magazine dag editie; 09.00-11.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00-14.00 Middagpauze; 14.00-16.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00-17.00 Non-stop muziek; 17.00-19.00 RTV Magazine dag editie; 19.00-20.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00-21.00 Multi Katwijk, Jan Ouwersloot; 21.00-23.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00-24.00 Purple Haze, Jan Marius Franzen.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 873; Telfort met zwarte afstandsbediening, XMS/Edutel/Fiber.nl/Stipte/Lybrandt – 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 343; Telfort met zwarte afstandsbediening, XMS/Edutel/Fiber.nl/Stipte/Lybrandt - Kanaal 2131

Tot en met 24 september

Rijseizoen bij Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg. Open op zaterdag en zondag. www.stoomtreinkatwijkleiden.nl/

Woensdag 17 mei

14:30-16:00 uur. Een gratis discomiddag voor alle kids in Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9, www.katwijk-events.nl

Vrijdag 19 mei

19.00-21.00 uur: Speuren naar nachtegalen in de duinen van Berkheide. Start bij de Soefitempel, Zuidduinseweg 7.
19.30-22.00 uur: Katwijkse Beachcompetitie bij Beach Club Katwijk, Boulevard Zeezijde 39.

Zaterdag 20 mei

20.30 uur: Beats en Branding in Café de Branding , Voorstraat 12.
20.30 uur: Antje Monteiro laat zich dirigeren in Kattukse Maestro. DVS Katwijk, Nieuwe Duinweg 51.
21.00 uur: Cornered & Delusional live in De Schuit, Voorstraat 59. www.deschuit.nl
21.00-23.45 uur: Rockband Got iT! speelt in De Peuk, Hoofdstraat te Valkenburg.

Zondag 21 mei

10.00-11.00 uur: Bootcamp bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. www.katwijk-events.nl
10.00-11.00 uur: Yogales + kinderactiviteit bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. www.katwijk-events.nl

Dinsdag 23 mei

10.00-11.00 uur: Bootcamp bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. www.katwijk-events.nl

Woensdag 24 mei

14.30-16.00 uur: Workshop Slippers Pimpen voor kinderen bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. www.katwijk-events.nl
20.00 uur: Zomeravondzang m.m.v. Mannenzanggroep Sion in de Oude Kerk, Boulevard.

Donderdag 25 mei

• Nationale Stoomtreindag bij Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg. www.stoomtreinkatwijkleiden.nl/

Vrijdag 26 mei

19.30-22.00 uur: Katwijkse Beachcompetitie bij Beach Club Katwijk, Boulevard Zeezijde 39.

Zaterdag 27 mei

• Vlooienmarkt aan de Piet Heinlaan.

Zondag 28 mei

10.00-11.00 uur: Bootcamp bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. www.katwijk-events.nl
10.00-11.00 uur: Yogales + kinderactiviteit bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. www.katwijk-events.nl

Dinsdag 30 mei

10.00-11.00 uur: Bootcamp bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. www.katwijk-events.nl

Woensdag 31 mei

14.30-16.00 uur: Workshop Fotolijst maken met schelpen bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. www.katwijk-events.nl
19.00-22.00 uur: Filmavond Plus in het Dorpshuis, Kerkweg 3 te Valkenburg. www.bibliotheekkatwijk.nl

Exposities

t/m 28 mei

Schilderijen van Leo Ravensbergen en ruimtelijk werk van Caroline Ruizeveld in het DunaAtelier, Boulevard 73, http://schilderenaanzee.nl, Openingstijden vr-zo: 14:00 - 17:00 uur. Ook geopend tijdens Hemelvaartsdag.

t/m 17 juni

Expositie 'Katwijkse Buurten en Straatjes'. Katwijks Museum, Voorstraat 46. www.katwijksmuseum.nl. Entree van € 2,- tot € 8,50, Openingstijden: Dinsdag - zaterdag van 10:00 - 17:00 uur.

AGENDA AOBK

Alle activiteiten vinden plaats in de Zwanenburg en zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Iedere dag koffie drinken in de Zwanenburg, kosten € 0,50. Meer informatie staat op www.aobk.nl

Woensdag 17 mei

09.30 uur: fietsen verzamelen

Elke oneven week koffie Inn van 10.00 tot 12.00

10.00 tot 14.00 uur: koffie +

13.30 uur: Biljarten

13.30 uur: Vrij klaverjassen en jokeren

13.30 uur: Wedstrijd biljarten

13.45-16.00 uur: Meer bewegen voor ouderen

14.30 uur: Creatieve middag

19.30 uur: Onderlinge competitie en vrij biljarten
19.30 uur: Sion Mannzangavond in de Vredeskerk

Donderdag 18 mei

09.00 uur: Creatieve ochtend

10.00 uur: Inloop spreekuur

13.30 uur: Wedstrijd biljarten

14.00 uur: Prijs klaverjassen en jokeren.

Vrijdag 19 mei

08.30 uur: Bloedprikken

13.30 uur: Klaverjassen en jokeren

13.30 uur: Onderlinge competitie biljarten

Maandag 22 mei

13.30 uur: Onderling biljarten

13.30-16.30 uur: Schilderen

Dinsdag 23 mei

10.00 uur: Repetitie zangkoor de "Vierboet"

10.00 uur: Computerinfo

10.00-14.00 uur: Koffie +

13.30 uur: Wedstrijd biljarten

13.30 uur: Vrij klaverjassen en jokeren

15.00-17.00 uur: spreekuur ouderenadviseur

14.00-17.00 uur: Damessoos

Kledingactie

inzameling n In Katwijk aan Zee wordt op 20 mei de jaarlijkse Dorcas Kledingactie gehouden. Tussen 9.00 uur en 15.00 uur kan kleding worden afgeleverd bij de Pniëlkerk die ligt aan de Hoorneslaan. Tijdens deze actie kunnen mensen schone en goede kleding inleveren. Iedereen die kleding bij Dorcas brengt, kan ervan verzekerd zijn dat de kleding of de opbrengst ervan terechtkomt bij de allerarmsten. Ook kinderwagens en bedjes en speelgoed zijn bruikbaar. Maar matrassen niet. De kleding gaat naar de mensen in de Dorcas-projecten. Een deel van de kleding die overblijft wordt verkocht. De opbrengst hiervan ondersteunt Dorcas inkomensprojecten in zowel Oost-Europa als Afrika. Met het geld dat Dorcas uit de verkoop van de kleding ontvangt, krijgen deelnemers van de projecten trainingen en opleidingen, waardoor zij voortaan hun eigen inkomen kunnen verdienen.