Katwijk Speciaal

13 november 2018

Katwijk Speciaal 13 november 2018


Ontbijt met de burgemeester

Groep 7 van de Prins Willem Alexanderschool mocht aanschuiven voor het burgemeestersontbijt. | Foto: PvK

burgemeestersontbijt n Heel anders dan thuis je boterhammetje eten voordat je naar school gaat. Samen ontbijten met burgemeester Cornelis Visser en wethouder Corien van Starkenburg in de kantine van het gemeentehuis. Het was een leuke ervaring voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Prins Willem Alexanderschool toen zij vorige week woensdag een gezamenlijk ontbijt nuttigden.

Het was in het kader van het Nationale Schoolontbijt dat het gezelschap vroeg aan de dis was gezeten. Niet alleen maar knabbelen aan een boterham wit of - beter nog - bruin of een krentenbol maar ook lekker babbelen en vragen stellen aan de burgervader. Dat alles in een relaxed sfeertje alsof het dagelijkse kost was voor de jongelui. Er zat echter ook diepgang in de bijeenkomst. Hierover vertelde de wethouder. De gemeente Katwijk is aangesloten bij het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). En niet zonder reden. In Katwijk zijn er teveel kinderen die - om het zo maar te zeggen - voor hun leeftijd aan de ietwat te zware kant zijn. Een gezond gewicht begint bij het ontbijt.

De wethouder: 'Jong beginnen met veel water drinken, fruit eten, bewegen en buiten spelen'. Het zijn bekende statements. Zij haalde enkele voorbeelden aan hoe eten belangrijk is voor een goed en gezond lichaam. Eén van de leerlingen moest afvallen en een ander moest juist vanwege een ziekte door verantwoord eten weer op het juiste gewicht komen. 'Goede voeding speelt een belangrijke rol' benadrukte de bewindsvrouwe. 'David is hier een goed voorbeeld van'. Ondanks deze serieuze woorden bleef de stemming opperbest. Burgemeester Visser had leuke gesprekken gevoerd. Hij had leuke tips over een diëtist op een vraag verstrekt. 'Om dit vol te houden is ook topsport'.


Ongezond

Carmen uit groep 8 vond het een leuke bijeenkomst. Na twee bruine boterhammen met jam en een krentenbol had zij haar buikje vol. Keano uit groep 7 gaat voortaan bruin brood eten. 'Liefst met kaas en chocopasta'. Een van de leerlingen bekende openlijk nog pakjes Wicky mee naar school te nemen. Dus uit den boze. Na het ontbijt was er nog gelegenheid om vragen te stellen.

Biltlaan gaat op de schop

werkzaamheden n De gemeente gaat de komende twee jaar groot onderhoud uitvoeren aan de Biltlaan. Op het traject Biltlaan-Zuid - van de rotonde Industrieweg tot aan de Helmbergweg – wordt het asfalt vervangen en de trottoirs en de fietspaden vernieuwd.

Ook wordt de Koningin Julianabrug vernieuwd. Ter hoogte van het kruispunt Hoornesplein wordt een nieuwe R-net halte aangelegd. De planning is alle werkzaamheden afgerond te hebben voordat eind 2020 de dienstregeling van R-net in Katwijk ingaat.

Voor omwonenden en geïnteresseerden is er een informatieavond over deze werkzaamheden op woensdag 14 november van 19.00 tot 20.30 uur in Tripodia, Hoornesplein 155.

Column n AOBK

Kruispunt moet veiliger worden'

Hendrina en Athene op het gevaarlijke punt. Laurissa ontbreekt op de foto. | Foto: Piet van Kampen

Scholieren willen petitie aanbieden

Etalages Katwijk van Oranje vallen op

Nipt verlies voor dames Grasshoppers

Veiligheid prioriteit nummer één op informatieavond R-net

e bushalte komt iets verder en het invoegen wordt anders. | Foto en tekst: Piet van Kampen

ov n De komst van de snelle busverbinding tussen Leiden en Noordwijk die ook Katwijk aan doet heeft menige tong al in beroering gebracht. Eerder al waren er bijeenkomsten waarin inwoners mee dachten en discussieerden over het keerpunt bij de Vuurbaak of aan het einde van de Zuid-Boulevard. Vorige week maandag was er in De Mijlpaal een bijeenkomst voor bewoners van Cleijn Duin.

De rode draad die door de avond heen liep was met name de veiligheid voor fietsers en voetgangers bij de wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Voor zover het plan al in juni van dit jaar al door de gemeenteraad werd goedgekeurd, was er alsnog gelegenheid om de wensen van de bewoners serieus te nemen en daar waar mogelijk nog in een definitief plan in te passen.

De lijnbussen die momenteel vanaf de Zeeweg rechtsaf de Koningin Julianalaan inrijden en na een aantal meters bij de huidige halte stopt, zullen iets verderop hun halte krijgen. Het verkeer dat dezelfde route volgt, dus vroegtijdig vanaf de Zeeweg rechts afslaat moet nu invoegen op de rijstrook die vanaf de rotonde Zeeweg/Julianalaan loopt. Dat wordt in de nieuwe situatie andersom. Verkeer vanaf de rotonde moet dan in gaan voegen. Het zebrapad ter hoogte van de Piet Heinlaan komt iets dichter richting Zeeweg te liggen. De middenberm blijft breed zodat fietsers en voetgangers op deze gecombineerde oversteekplaats er tussentijds even kunnen wachten.

De voetgangers- en fietstunnel die vanuit het Waterloopje onder de Zeeweg in Cleijn Duin bovengronds komt, riep ook de nodige vraagtekens op. Het pad loopt recht door en sluit aan op de Stadhoudersdreef. Hierdoor zal het Sjaloompad in het kleine parkje verdwijnen. Een mogelijk alternatief wordt in de volgende fase (december) eventueel mee genomen. Door de komst van de tunnel zal de oversteekplaats ter hoogte van het Roversbrugpad verdwijnen wat de veiligheid ten goede komt. De Julianabrug zal ook voor 2020 worden vervangen en voor een goede omleiding wordt zorg gedragen. De opknapbeurt van de Biltlaan wordt zoveel mogelijk gelijktijdig met alle andere werkzaamheden gecombineerd om de overlast tot een minimum te beperken.

Bomenkap wegens herinrichting Molenwijk

kappen n Binnenkort worden in de Molenwijk 153 bomen gekapt vanwege de herinrichting van de wijk. De bomen verkeren in matig tot slechte conditie en zullen eind 2019 worden vervangen door 141 gezonde bomen. Deze krijgen in het nieuwe ontwerp van de Molenwijk meer de ruimte om uit te groeien tot échte bomen.

Voor de herinrichting van de Molenwijk is de kwaliteit van de bomen in de wijk beoordeeld. Hieruit is gebleken dat 153 bomen in matig tot slechte conditie verkeren. Deze bomen zullen daarom in week 47, voorafgaand aan de werkzaamheden, worden gekapt. Als de werkzaamheden eind 2019 klaar zijn, zullen hier 141 nieuwe bomen terug worden geplant. In de tussentijd zal de wijk er daarom wat kaal uitzien.

De Molenwijk zal straks groener ogen dan eerst. Bij het maken van het ontwerp is namelijk erg gelet op kwaliteit in plaats van kwantiteit. In plaats van in kleine perkjes in de stoep, worden de nieuwe bomen in grotere groenperken van zo'n 20 vierkante meter geplant. Ze krijgen daardoor meer ruimte om te groeien, waardoor ze een groter kroonvolume en een groenere uitstraling krijgen.

"Het is nu echt de tijd van heel veel herfstblaadjes. En als de zon schijnt wordt het nog veel mooier. Straks zijn de bomen echt kaal, dus nu geniet ik nog even volop van deze tijd. Ondanks ook wel het gevoel van weemoed. Want er is nu echt een eind gekomen aan het groeiseizoen, de zomerse temperaturen liggen achter ons en de tuinmeubels zijn opgeruimd. Daarom ga ik juist deze tijd regelmatig een wandeling maken door het bos en geniet ik nog even van alle kleuren!" | Foto: Céline van Egmond-Mulder

Veilig bankieren

Senioren n Steeds weer komen berichten binnen van mensen die door digitale betalingen worden opgelicht. Om nu wakker te blijven en te voorkomen dat dit gebeurt, komen de medewerkers van Rabobank Leiden-Katwijk voorlichting geven hoe dit te voorkomen. Ook de Stichting Grip op de Knip komt vertellen wie ze zijn en wat zij kunnen doen om mensen te helpen. Met een goede presentatie en klaar om uw vragen te beantwoorden zijn beide organisaties donderdag 15 november om 10.00 uur aanwezig in het Dienstencentrum de Zwanenburg, zij zijn er voor alle Katwijkers de toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Wijkavond met Jack Nugter

Bijbelstudie n Op donderdag 15 november spreekt Jack Nugter over het thema 'De verbonden in de Bijbel'.

Het is een vijfdelige Bijbelstudieserie over de verschillende verbonden die in de Bijbel staan beschreven. Op deze avond zal hij spreken over het verbond met Abraham, Izaak en Jakob welk verbindt met Christus. Het beloofd weer een interessante en verrijkende avond te worden waarbij de Bijbel centraal staat.
De Andreas-wijkavond zal gehouden worden in de Oude Kerk aan de Boulevard en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur via de consistorie aan het hofje. Vergeet niet een Bijbel mee te nemen.

Etalages Katwijk van Oranje vallen op

De hele voorpui van de Etos vertelt de geschiedenis. | Foto's: Piet van Kampen

presentaties n Eén van de onderdelen van het project Katwijk van Oranje was het om daar waar mogelijk de etalage in het teken hiervan in te richten. Een (helaas beperkt) aantal ondernemers heeft zich creatief uitgeleefd om soms met een bescheiden front er toch het beste van te maken.

Door Piet van Kampen

De grootste blikvanger viel te bewonderen bij de Etos in de Badstraat. Een groot beschikbaar oppervlak trok de aandacht van veel passanten. Het echtpaar Onderwater uit Leiden bekeek de foto's en documentatie aandachtig. 'Dit is heel goed gedaan' vond mevrouw en zij klonk goedkeurend. De echtgenoot knikte. 'Dit valt ontzettend goed op en alle documentatie geeft goede informatie en bronverwijzing' was hij zeer positief. 'Wij komen vaker in Katwijk en hebben het in de krant gelezen. Ook over dat vliegtuig wat ze van zand hebben nagebouwd. We gaan er zo een kijkje nemen'.

Bij Electroworld Peursum in de Voorstraat was een reuzedoek voor het pand geplaatst. Vliegtuigen in de oorlog boven het dorp. Voorbijgangers konden er niet omheen en wierpen waarderende blikken. Medewerkers Arjan en Patrick: 'Er komen veel reacties. Voor ouderen is het een blik van herkenning maar ook veel jongeren kijken er naar' vertelt het duo. 'Hier binnen hebben wij een vitrine die onze baas Jan bij het Katwijks Museum heeft mogen lenen. Zelfs een oud blik met voedselrantsoenen'.

In de Princestraat was er bij Sisters, Haasnoot Schoenen, First Man en Kaas & Zo ook de nodige moeite genomen om met de beperkte etalageruimte toch een Katwijk van Oranje gevoel over te brengen. Ook de HEMA deed mee aan het thema en had authentieke documenten geëtaleerd.

Het was bij Sisters waar het echtpaar Onderwater het eerste met het thema werd geconfronteerd en daarom verdiepten zij er zich later bij de Etos hier verder in. Het idee om ook de winkeliers erbij te betrekken was dus zo gek nog niet.

Scholieren willen petitie gaan aanbieden

Hendrina en Athene op het gevaarlijke punt. Laurissa ontbreekt op de foto. | Foto: Piet van Kampen

n 'Gevaarlijk kruispunt moet veiliger worden'

Verkeersinitiatief n Athene Souverijn, Hendrina de Vreugd en Laurisse Vlieland trekken de stoute schoenen aan. De drie scholieren van 5 HAVO van het Pieter Groen College willen hoe dan ook, dat het gevaarlijke kruispunt afrit N206/Hoorneslaan veiliger wordt. Met name voor fietsers omdat er al een aantal ongelukken zijn gebeurd.

Door Piet van Kampen

De situatie is er onoverzichtelijk voor automobilisten die vanaf de N206 de afslag Hoorneslaan nemen. De enige remedie is zeer bijtijds remmen want er ligt ook nog een zebrapad naast de oversteek voor fietsers. Helaas is dat in het verleden een aantal keren mis gegaan. Dit jaar nog raakte een leerling van het Pieter Groen College betrokken bij een ernstig ongeval waardoor hij een aantal weken in het ziekenhuis heeft gelegen. 'Ook in het veleden hebben zich daar een aantal ongelukken voor gedaan' weten Athene en Hendrina. 'Een leraar van onze school woont er vlakbij een heeft al een aantal keren een bijna-ongeluk zien gebeuren'. Tijd voor de dames om actie te gaan ondernemen.


Werk van maken

Hoe zijn de dames tot dit initiatief gekomen? 'Wij moesten een werkstuk maken en in overleg met een leraar kwamen wij op het idee om dit over dit gevaarlijke kruispunt te doen' licht Athene toe. 'We hebben inmiddels al een interview gehad met meneer Dubbeldam van de gemeente die onderzoek doet naar dit kruispunt' vertelt Hendrina. 'Hij is zeer enthousiast over ons plan om een petitie bij de gemeente aan te bieden'.

'Op 26 november hebben wij een interview met wethouder Rien Nagtegaal' blikt Athene vooruit op deze ontmoeting. Tussentijds zijn de dames al gestart met het verzamelen van handtekeningen en de eerste honderd staan al genoteerd. 'Het is nog maar een begin maar we willen er minstens vierhonderd hebben' zegt Athene nadrukkelijk. 'Liefst nog veel meer'.

Er zijn flyers gedrukt en de dames gaan deze intensief aan de man brengen bij drukke winkels en in de omgeving van het kruispunt. De initiatiefneemsters weten ook zeer goed dat dure maatregelen zoals een rotonde of verkeerslichten geen haalbare kaart zijn maar hopen dat er toch maatregelen worden genomen. 'Verkeersdrempels of strepen op weg' suggereren zij hardop. 'Dat hoeft niet zoveel te kosten maar zal ongetwijfeld helpen', is hun visie.
Het is in ieder geval een lofwaardige poging van de drie leerlingen en zij hopen van harte op veel sympathie voor hun actie zodat zij binnenkort met een dik pakket handtekeningen richting gemeentehuis kunnen gaan.

Receptie en reünie 15 jaar Kattuk.nl in De Schuit

jubileum n Opgericht in 2003 bestaat de jongerenwebsite Kattuk.nl daarom is er op zaterdag 17 november van 16.00 tot 17.00 uur een receptie met aansluitend van 17.00 tot 19.00 uur een feest/reünie in jongerencentrum De Schuit aan de Dwarsstraat.

Iedereen die ooit betrokken is geweest bij Kattuk.nl en/of zich aangesproken voelt is welkom om het feestje mee te vieren. Gezellig bijpraten met een hapje en drankje en kennismaken met de huidige generatie Kattuk.nl-ers. Zij geven ook graag een rondleiding door de nieuwe redactieruimte en de media- en radiostudio van Kattuk.nl in De Schuit. De live-muziek is in handen van de Katwijkse formatie Skreeuwleluk, bestaande uit muzikanten die zich (vrijwel) allemaal in het verleden regelmatig voor Kattuk.nl hebben ingezet.

In verband met de voorbereidingen willen we graag van tevoren weten of jij er ook bij bent. Stuur voor zaterdag 17 november 12.00 uur een mailtje met je naam naar arno@kattuk.nl dan kom je op de gastenlijst.

Hou de rest van de avond ook vrij, want er zijn nog meer verrassingen in petto. Meer informatie is binnenkort te vinden op www.kattuk.nl en in de mail die je na aanmelding ontvangt.

Cast van 'Soldaat' bewondert Dakota

oranje n Het was vorige week donderdag even een kort bliksembezoekje dat acht acteurs van cast van Soldaat van Oranje aan de feesttent van Katwijk van Oranje brachten.

Benieuwd als zij waren hoe met name de grotendeels van zand op ware grootte nagebouwde Dakota uit de Tweede Wereldoorlog er bij zou staan. Het achttal was bepaald onder de indruk. Direct al toen zij de feesttent betraden klonken er bewonderende woorden zoals 'Kijk eens wat geweldig en wat is de boel hier goed opgepakt'. Een direct compliment aan de organisatie. Het was vlug even poseren want er wachtte weer een nieuwe avondvoorstelling van de succesvolle musical.

Valkenburgs Harmonie en Hallelujah in concert

COK Hallelujan en Valkenburg's Harmonie traden zaterdag voor het voetlicht. | Foto: Piet van Kampen

oranje n Het project Katwijk van Oranje nadert het einde. Aanstaande zaterdag is de laatste dag met een afsluitend galaconcert maar afgelopen zaterdag genoot het publiek ook nog van een muzikale performance. COK Hallelujah en Valkenburgs Harmonie op z'n best.

Door Piet van Kampen

Het echtpaar Zuijderduijn bezocht de feesttent opnieuw. Van het optreden van Jubilate dat eerder al een volle bak trok hadden zij al genoten. Het hele gebeuren rondom Katwijk van Oranje vonden zij geweldig.

'De mensen komen overal vandaan, het is een promotie en goed voor de economie van Katwijk' sprak de tevreden heer en mevrouw voegde er nog wel aan toe: 'Wij hebben veel over de musical Soldaat van Oranje gehoord en we gaan er gauw een keer naar toe. Eerst even hier naar de muziek luisteren'.

Ondertussen spreekt de onvermoeibare Dirk de Jong nieuwe bezoekers aan om zijn loten ten bate van de kosten van het project aan de man te brengen. De Jong heeft ook veel reacties gehoord. 'Voor ouderen is het een expositie van herkenning. Zij zien hun vaders en opa nog in uniform op oude foto's staan. Voor sommigen emotioneel en wordt er zelfs een traantje weggepinkt'.

Superlatieven

Spreek willekeurige bezoekers aan en de reacties zijn zeer positief. De dames Ciska Meijer en Len Smit uit Katwijk hebben ook al vaker een bezoek aan de feesttent gebracht. 'Het is grandioos, het is een bijzonder project' zijn de beide dames eensgezind. 'Wij zijn onder de indruk en ook van de musical. 'Het is geschiedenis die wij door moeten geven'.

Leen van der Plas komt luisteren naar het optreden van COK Hallelujah. 'Mijn vrouw zingt al vijftig jaar in het koor'. Over het project in z'n geheel: 'Het is heel bijzonder. Goed om te herdenken welke invloed de oorlog op Katwijk heeft gehad'. Schuin achter zich kijkend: 'Die Dakota is ook heel bijzonder, knap nagemaakt'.

Ondertussen worden er muziekstukken en liederen ten gehore gebracht. Grotendeels gerelateerd aan het thema van Karwijk van Oranje zoals 'Live for power of love' en 'Messie di Gloria'. Achter in de tent staat iemand met een glimlach op het gezicht. Het is Cees Ouwehand die alle muzikale optredens heeft gecoördineerd. 'Ik sta hier te genieten'. Hij was zeker niet de enige.

'Heel Katwijk Breit' weer van start

Handwerken n Voor het derde jaar op rij organiseert het Natuurcentrum Katwijk de wedstrijd 'Heel Katwijk Breit'. Het Natuurcentrum roept Katwijkers, jong en oud, op om een breiwerkje te maken van circa 10 bij 10 centimeter. Alle stukjes worden verwerkt in één groot kunstbreiwerk.

Op woensdag 14 november wordt de wedstrijd op gepaste wijze ingeleid als een schoolklas op stap gaat met Staatsbosbeheer en herder Thomas en zijn 200 schapen. Deze schapen worden ingezet in de duinen als een soort grasmaaiers, om te voorkomen dat ongewenste grassen door meststoffen uit de lucht (zoals stikstof) gaan woekeren en daardoor zeldzame duinplanten verdringen.

Het Natuurcentrum Katwijk roept zoveel mogelijk Katwijkers, jong en oud, op om, alleen of samen, een klein breiwerkje te maken, van ongeveer 10 bij 10 centimeter. Alle stukjes worden verwerkt in een groot kunstbreiwerk. De onthulling van dit gezamenlijke breiwerk vindt plaats op vrijdag 15 februari 2019, op nationale Warme Truiendag. De breistukjes kunnen (met vermelding van naam en leeftijd) tot 1 februari 2019 worden ingeleverd bij Caroline Koiter, Vinkenweg 21B in Rijnsburg.

Wie zelf mee wil wandelen met de kudde schapen is welkom op zaterdagochtend 24 november mee te lopen. Wegens mogelijke drukte moet men zich wel van te voren aanmelden, bij Caroline Koiter, caroline@natuurcentrumkatwijk.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie.

FC Rijnvogels houdt jaarveiling

veiling n Op vrijdag 16 november houdt de FC Rijnvogels haar Jaarveiling.

Zoals elk jaar zijn er weer talloze kavels waarop geboden kan worden. Een mix van hebbedingetjes, leuke cadeaus voor de komende feestdagen, weekendjes uit, diners in diverse horecagelegenheden in Katwijk of de regio, theaterbezoeken waaronder de immens populaire Soldaat van Oranje, een APK of autowasbeurt, VIP arrangementen voor wedstrijden toppers in de eredivisie, maar ook dingen voor de kleine beurs. Zoals bijvoorbeeld een heerlijke taart, een vlees- of visbon, een meter rookworst of speelgoed voor de kinderen. Kortom, het is weer een zeer gevarieerd aanbod.

Het bestuur en de veilingcommissie hoopt natuurlijk weer op een grote opkomst en dat er weer een mooi bedrag bij elkaar zal worden geveild. Het komt allemaal ten goede van de club om financieel gezond te blijven, te kunnen investeren in de jeugdopleiding en de stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden. Ook het onderhoud aan het sportpark is van belang om aan een ieder van jong tot oud het wekelijkse sportplezier te kunnen bieden.

De avond begint om 20.00 uur in het eigen verfraaide clubhuis. Ook deze metamorfose was mogelijk door de opbrengst van de veiling van vorig jaar. Dus het geld wordt goed besteed.

Van acquit in nieuwe biljartzaal Zwanenburg

Nico Kuijt en Leen van der Plas gaan van acquit. | Foto: Piet van Kampen

Senioren n Van twee aparte zalen en clubjes één geheel maken. Na een interne verbouwing in Zwanenburg werd dit gerealiseerd.

Door Piet van Kampen

Vorige week donderdag werd de nieuwe biljartzaal in gebruik genomen. De drie tafels en het geheel stralen je tegemoet. De thuishaven van de biljartvereniging B.V. Zwanenburg is er een om trots op te zijn. Dat liet voorzitter Nico Kuijt dan ook nadrukkelijk weten in zijn toespraakje.

Samen met Leen van der Plas de voorzitter van de AOBK, waaronder de biljartclub valt, mocht hij de eerste afstoot nemen, oftewel 'van acquit gaan' in biljartjargon. De zaal kreeg de naam Nico van Beelen-zaal. Vanwege zijn enorme input en inzet om het te realiseren. Van Beelen mocht zelf de naamplaat onthullen.


Dankbaar

Alvorens de nieuwe biljartzaal officieel werd geopend heette voorzitter Leen van der Plas van de AOBK de vele aanwezigen welkom. Zijn speech was doorspekt met humor. Hij was dankbaar dat dit in samenwerking met de gemeente, Welzijnskwartier, de sponsors, de vrijwilligers en eigen leden was gerealiseerd.

Een speciaal podium voor Nico van Beelen en Piet Ouwehand, de drijvende krachten achter deze klus. Hun beider echtgenoten kregen een ruiker van Van der Plas. 'Omdat jullie mannen zo vaak van huis waren'.

Koffieochtend

Dorpskerk n Vrouwenochtenden Dorpskerk houdt op 21 november een koffieochtend in Het Dorpshuis, Kerklaan 10. Te gast is Eke de Gier uit Oegstgeest, die spreekt over Kleurrijk leven. Hoe kan je leven rijk aan kleur zijn en ook kleur afgeven en licht verspreiden? Cora Ravensbergen en Margriet Barnhoorn verzorgen de muziek. Inloop en koffie vanaf 9.00 uur. Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur.

Het zou snel moeten…

Wanneer iemand besmet is met een virus, of het nu in letterlijke of in figuurlijke zin is, dan willen we er in een rap tempo vanaf. Ook als het gaat om een bestuursvirus moet dit zo snel mogelijk weg. Niet van het besturen op zich, maar wel van de zaken waar het om gaat. Hoe kunnen mensen op korte termijn overtuigd worden dat ze een etterend gezwel in onze samenleving moeten afzweren?

Het is hier in deze column al eerder aan de orde gesteld, een zich belangenvereniging noemende organisatie als de ANBO die leden, ouderen, belazerd, beduveld, bedreigd en belemmerd om hun lidmaatschap op te zeggen. Mensen die dit overkomen is, kunnen zich weer melden om dit te doen. Doe het snel en met aangetekende brief. De mensen zijn dan nog goedkoper uit dan weer een jaar contributie te betalen om zakkenvullers te spekken. Zorg wel dat deze brief voor 1 december bij de ANBO binnen is. Mensen die dan nog gehinderd worden kunnen zich melden bij de AOBK. We zijn aangesloten bij de de FASv die deze mensen bij zullen staan. Ook als de opzegging voor mensen zelf te moeilijk wordt, staat de AOBK klaar.

Al geruime tijd hebben de gebruikers van de Zwanenburg een wensenpakket samengesteld, zaken die echt nodig zijn om volwaardig te kunnen meedraaien, we willen er vanaf we willen actie, een gedegen aanpak. Dat het echt wel kan hebben de ouderen, die lid zijn van bv Zwanenburg, wel bewezen. Samen met bedrijven zoals de KBM, De Wit Totaal E-techniek, Haasnoot Wonen, A. Guijt en Zn, BBS Loodgieters en Fonds 1818 is in korte tijd iets moois gerealiseerd. We zijn er, denken we, voorlopig vanaf.

Waar we ook vanaf willen is steeds die onzekerheid of we niet bestolen worden. We worden allemaal gedwongen om steeds meer digitaal te doen. we willen af van die onzekerheid of we het goed doen. De mensen van de Rabobank Leiden-Katwijk komen a.s. donderdag ons uit leggen hoe veilig te bankieren. Ook zal enige uitleg gegeven worden van wat het belang is van het Service Punt Rabobank in Dienstencentrum de Zwanenburg.
Voor mensen wordt het steeds moeilijker om hun budget in de gaten te houden, we willen snel van die onzekerheid af. De deskundige van Grip op de Knip komen het e.e.a. uitleggen, de hulp en bijstand die zij kunnen verlenen. Niemand hoeft ergens lid van te zijn om deze informatie-ochtend te komen bij wonen. Het is voor iedereen en de koffie is gratis.
De AOBK onderzoekt samen met het WZK of er meer gedaan kan worden in de vorm van steunpunten op diverse vlakken om zo dichter bij de mensen te staan. Heeft u zelf ideeën of wilt u meer weten ga naar www.aobk.nl

Kerstsfeer bij De Uiver

kerst n De dagen worden korter en buiten is het nu nog zonnig maar de temperatuur gaat omlaag. In huis maakt u het warm en gezellig met kaarsen, kransen en mooie groene en bloeiende kamerplanten.

Hiervoor en om een sfeervolle kerst bij u thuis te creëren kan men terecht bij tuincentrum De Uiver in Katwijk. Er is volop keuze uit kamerplanten, mooie sierpotten in de nieuwe kleuren groen, donkerblauw en okergeel. Prachtig sieraardewerk in verschillende aardetinten. Kaarsen zijn in bijpassende kleuren verkrijgbaar. De kerstshow biedt volop de gelegenheid om de leukste decoraties aan te schaffen voor een mooie sfeervolle kerst.

De kleuren voor dit jaar zijn goud, bruin, groen, eucalyptus en koper. Maar ook de traditionele kleuren zilver en kerstrood zijn volop te verkrijgen. Er zijn slingers, kerstballen en verschillende leuke kerstdecoraties, zoals sterren, boompjes en rijk versierde ornamenten. Deze zijn gemaakt van natuurlijke materialen, aluminium, glas en hout.
Sterren en kleine (kerst)bomen zijn er in verschillende materialen, maten en kleuren te koop; met en zonder lampjes. Er is een grote keuze aan verlichting voor in lantaarns, kransen, tafelstukken maar ook voor de kerstboom en voor buiten aan de gevel.

Voor een mooie kunstkerstboom kan men ook terecht bij tuincentrum De Uiver. Deze bomen zijn met en zonder verlichting te verkrijgen van 50 tot 250 cm. hoog. Kransen voor aan de deur of voor op tafel zijn er in verschillende uitvoeringen en materialen zoals hout en kunstgroen.
En straks kan men bij De Uiver ook terecht voor de échte traditionele kerstboom, een ruime sortering kerstgroen, kerststukken voor op de tafel en amaryllissen en hulsttakken voor in de vaas.

Maar nu kan men al een keuze maken uit azalea's en cyclamen voor in huis en de kerstroos en gaultheria (bergthee) voor buiten.

PlugPop al acht keer op rij coverbandvrij

Festival n Het meest eigenzinnige festival van Katwijk met ruim oog voor lokale bands viert op zaterdag 17 november haar achtste editie. Vanzelfsprekend weer volledig cover- en tributebandvrij.

Het beste dat Katwijk te bieden heeft staat op het podium van De Schuit. Met Noël Zwetsloot, The Filthy Ewoks (T.F.E.), Tijger Tijger, Golden Caves en Danny Ramirez heeft de organisatie weer een breed scala aan lokale artiesten en bands weten te strikken. Allemaal met eigen werk. Van singer/songwriter tot metal via duistere ballads naar progpop en via beachrock weer terug. Je vindt het op PlugPop. Het festival wordt afgesloten met de broeierige, psychedelische orgelrock van het Amsterdamse duo zZz.

Je vindt De Schuit aan de Dwarsstraat in Katwijk. De zaal gaat om 19.30 uur open en de eerste act start al om 20:00 uur. Kaarten in de voorverkoop via www.deschuit.nl kosten 5 euro. Kaarten aan de deur 7,50. De toegang is voor alle leeftijden.

Meer informatie is te vinden op www.kattuk.nl

Groots grand gala sluit Katwijk van Oranje af

De Big Band Fanfare Bereden Wapens is zaterdag te zien en te horen tijdens het grand gala. | Foto: PR Foto: Gerard Woittiez

oranjegala n Wie getuige wil zijn van het spetterende gala ter afsluiting van Katwijk van Oranje Event heeft nu nog kans de laatste kaarten te bemachtigen. Het wordt een gala die zijn weerga niet kent, want de echte Starsisters komen naar Katwijk om zaterdag 17 november het bijzondere project 'Katwijk van Oranje' op passende wijze af te sluiten. De Starsisters met de zusjes Patricia Paay, Yvonne Keeley en Ingrid Ferdinandusse brengen zaterdag hun wereldberoemde act.

Uiteraard met als prachtige achtergrond het podium van TheaterTent 'Katwijk van Oranje'. Daan de Mooij van Lollypop Entertainment heeft gezorgd dat er na het diner een geweldige show wordt neergezet, vol met zang en dans. Waarbij ook de gasten volop mee kunnen doen. Overigens staat ook Gerlinde Vliegenthart, de leading lady die schitterde in de Joop van den Ende Musicals op het podium, Daan de Mooij en diverse verrassingen.

Stijl

Het project Katwijk van Oranje wordt 17 november in stijl afgesloten met een spetterend gala. Met mooi gedekte tafels, stijlvolle kleding - bij voorkeur van het bevrijdingsjaar 1945 - zoals rokkostuum of uniform. Maar ook smoking of een gala-jurk voor de dames is mogelijk.
Het Grand Gala Katwijk van Oranje, begint om 17.30 uur met een grootse ontvangst (incl. parkeerservice) in de TheaterTent met (pro)secco en een uitgebreid walking diner/buffet bereid door chefkok Franz Winter. Alle drankjes inclusief. En uiteraard wordt voor gepaste achtergrondmuziek gezorgd. U krijgt een plaats aan van de prachtig gedekte tafels van maximaal 10 personen. De avond gaat omstreeks 20.30 uur over in een avondvullend entertainment programma. Op het programma de beste muziek van de Big Band Fanfare Bereden Wapens, een show van Lollypop Entertainment met onder anderen musicalster Gerlinde Vliegenthart, Daan de Mooij, de muziek van de Andrew Sisters Revival met Patricia Paay, Yvonne Keeley en Ingrid Ferdinandusse en nog veel meer.


Prijzen

Kaarten voor het Grand Gala Katwijk van Oranje zijn verkrijgbaar à € 195,- p.p. (vanaf 17.30 uur), voor het Gala Katwijk van Oranje: € 120,- p.p. (vanaf 20.30 uur). Kiest u voor uitsluitend het Gala vanaf 20.30 uur dan mist u het walking diner/buffet en valetparking. Tickethouders ontvangen een reductie van 20% op huurkleding van Lollypop Entertainment.

Wie wordt de Katwijkse Snertkoning?

kookwedstrijd n Op zaterdag 8 december komt er een officieel snert kampioenschap in Katwijk. Dit kookfestijn zal om 16.00 uur plaatsvinden in De Reedery aan de Prins Hendrikkade.


Is uw erwtensoep de lekkerste? Kan niemand zulke lekkere erwtensoep maken als u? Doe dan mee aan deze unieke wedstrijd, of u nu professioneel kok bent of hobbykok, jong of oud, iedereen kan meedoen. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Durft u deze uitdaging aan? Schrijf u dan snel in en word de "Snertkoning" of "Snertkoningin" 2018 van Katwijk en neem de fel begeerde Reedery-wisseltrofee in ontvangst. Of een andere mooie prijs… Wees snel met inschrijven, want kunnen maar maximaal 20 deelnemers meedoen.
Kunt u niet koken maar wel proeven? Doet u niet mee, maar houd u wel van snert en gezelligheid? Kom dan naar De Reedery om 16.00 uur om te genieten van deze smakelijke, warme, winterse namiddag en proef volop van deze heerlijke soepen.

Spelregels

* Schrijf u gratis in per email of telefoon dereedery@dsv-verzorgdleven.nl of tel. 06-58785560 en vermeld naam, adres, beroep en leeftijd.
* Maak thuis een pan heerlijke erwtensoep, minimaal 2 liter.
* Kom met deze pan erwtensoep naar De Reedery op zaterdag 8 december voor 15.30 uur.
* De volgorde van keuring geschiedt door het trekken van een nummertje.
* Bij De Reedery kunt u de erwtensoep verwarmen.

De Vet Coole Sintshow komt naar Katwijk

sinterklaas n Diego, de Coolste Piet van Nederland en Bart Juwett, dé leukste kinderentertainer, presenteren de nieuwste sinterklaasvoorstelling: de Vet Coole Sintshow!

Het wordt een complete sinterklaasshow met Diego, Bart Juwett, Sinterklaas en veel Pieten. Deze doldwaze show vol grappen en grollen wordt een groots spektakel. Diego, de Coolste Piet van Nederland, klimt op het podium en zingt zijn bekende maar ook zijn nieuwste liedjes. Dat wordt meezingen en -swingen geblazen. Natuurlijk is Sinterklaas ook aanwezig op dit grote feest!

Tickets kosten 15 euro per persoon en zijn te koop via Katwijk-event of aan de kassa (in voorverkoop). Het feest wordt gehouden in TriPodia Katwijk, Hoornesplein 155 op woensdag 21 november. Deur foyer open om 15.00 uur; zaal open om 15.20 uur. De show duurt van 15.30 tot 16.45 uur. Leeftijdsindicatie: 4-10 jaar

Na de show is er gelegenheid om op de foto te gaan met Sinterklaas en zijn pieten, waarbij een bijdrage wordt gevraagd voor een goed doel.

Minimaal verlies voor Dames 1 Grasshoppers

Mia Hordijk gaat naar de basket tegen Loon Lions! | Foto: Geert Bekker Foto: Geert Bekker

basketbal n De dames van Grasshoppers zijn na vier gewonnen wedstrijden afgelopen zaterdag tegen de eerste nederlaag opgelopen. Waar vorig seizoen de dames van Rick Driessen na 4 wedstrijden de rode lantaarn droegen, was de start dit seizoen in de competitie een stuk beter. Er werd o.a. van drie naaste concurrenten (Bemmel, Den Helder en Binnenland) gewonnen. De dames van Loon Lions zijn dit seizoen wat minder fortuinlijk gestart en hebben al drie kleine nederlagen achter hun naam staan. Het team van Thijs Volmer was er dus extra op gebrand om deze keer de punten in huis te houden.

Het team uit Landsmeer begon fortuinlijk. Aan de hand van de uit Duitsland teruggekeerde Katie Bussey, die afgelopen woensdag tegen Den Helder nog goed was voor 31 punten, startte Loon Lions met een 9-0 run. Voor Grasshoppers waren vooral nieuwkomers Gillian Scholten en Evelien Lutje Schipholt verantwoordelijk voor de scores. Hierdoor konden de Katwijksen in het spoor van Loon blijven maar nog niet aanhaken. Eerste kwart eindigde in een ruim voordeel van Loon Lions 21-9.

Het tweede kwart begon voor beide teams stroef voor wat scores betreft, maar daarna waren het Ingrid van der Plas en Iris Govers die orde op zaken stelden. Met respectievelijk 8 en 9 punten (beide twee 3-tjes) zorgden ze ervoor dat de stand halverwege het 2e kwart weer in evenwicht was (28-28). Het ging vervolgens gelijk op. Mia Hordijk, die in het derde kwart met een lichte hersenschudding uit zou vallen, pakte vlak voor rust 5 punten. Kwart stand 16-27 ruststand 37-36.

Na rust pakte het, gemiddeld 6 jaar jongere, team van Solar-systemen Grasshoppers de voorsprong en hield die het grootste gedeelte van het kwart vast. Fieke Ligthart zorgde voor het thuisteam dat ook na het derde kwart de score in het voordeel van Landsmeer was. Kwart stand 17-15; tussenstand 54-51.

Het vierde kwart was regelmatig stuivertje wisselen. Fleur Kuijt was hier met 7 punten op rij degene die Grasshoppers in de race hield. Met twee punten achter en nog luttele seconden te gaan, kreeg Solar-systemen Grasshoppers nog 2 vrije worpen waarvan er helaas maar één in ging en de wedstrijd dus met minimaal verschil verloren ging. Kwart stand 13-15. Einduitslag 67-66.

Tafeltennistoernooi voor familie, vrienden en bedrijven

Ttvr n Samen met Welzijnskwartier en gefinancierd door Fonds 1818 houdt Tafeltennisvereniging Rijnsoever op 22 november van 19.30 tot ca. 22.00 uur een tafeltennistoernooi. Deelname is gratis. Inschrijven voor dit individuele toernooi en de indeling in poules vindt op de avond zelf plaats.


Het toernooi op 22 november vormt de opstap voor een competitie te spelen op 6 donderdagavonden van 20.00 tot ca. 22.00; start 13 december (+ 10-1, 24-1, 7-2, 21-2 en 14-3). Deze competitie wordt gespeeld door teams van 2 personen (en eventueel reservespelers) via het Daviscup model; 5 wedstrijden (2 x 2 enkels en 1 dubbel). Teams worden naar sterkte ingedeeld in poules. Alleen dan zorgt de organisatie voor een partner.

Kosten voor deze competitie zijn 5 euro per team. Inschrijving voor de competitie kan tijdens het toernooi op 22 november maar dient uiterlijk 1 december binnen te zijn. Zie de download op ttvrijnsoever.nl onder kopje Familiecompetitie. De zaal is te vinden via de hoofdingang van V.v. Katwijk, De Krom 57 (volg de borden op het park) in de kelder van het combigebouw onder de tribune.


Vanuit de kantine en de coachingruimte zijn de wedstrijden te volgen in de zaal (400 m2). Er staan 12 tafels opgesteld. Batjes zijn in voldoende mate aanwezig. Binnensportschoenen zijn verplicht. Ook voor alle overige info over de tafeltennisvereniging kan men terecht op ttvrijnsoever.nl

t/m 17 november:

Katwijk van Oranje

Een uniek evenement waarmee Katwijk haar verzetsgeschiedenis eert. Via muziek, exposities en andere culturele activiteiten, neemt Katwijk je vijf weken lang mee terug in de tijd. Om te herinneren en om onze vrijheid te vieren. Voor het volledige programma zie www.katwijkvanoranje.nl/

Woensdag 14 november

14.00 uur: Jeugdfilm in de Hoofdbieb, Schelpendam 1. In de pauze maken de kinderen hapjes. Meedoen is gratis.
20.00 uur: Surf Movie Night in De Schuit, Voorstraat 59. Toegang gratis.

Donderdag 15 november

• Whiskeyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00. www.zeeenduin.nl
10.30-11.30 uur: Voorleesbingo voor volwassenen met De Indische tantes in de Hoofdbieb, Schelpendam 1. Toegang gratis.
19.30 uur: Filmavond in Brasserie De Burgt, Burg Koomansplein 1 te Rijnsburg. Entree € 6,00 voor bibliotheekleden.
20.30 uur: Whisky- en wijnproeverij in Café Boeien, E A Borgerstraat 50. Meedoen vanaf € 35,00.

Vrijdag 16 november

• Whiskey-proeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00. www.zeeenduin.nl
10.00-12.00 uur: Train je brain in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
20.15 uur: Concert Harm Hoeve op het Bätzorgel in de Vredeskerk, Baljuwplein 1. Entree € 7,50.
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.

Zaterdag 17 november

• Sinterklaasintocht in Katwijk aan Zee. Winkelhart Zeezijde, Voorstraat.
11.00-14.00 uur: Taxatiedag in het Katwijks Museum, Voorstraat 46. www.katwijksmuseum.nl/
19.30 uur: PlugPop in De Schuit, Voorstraat 59. Entree € 5,00.
20.30 uur: Rockfestival Kelderrock in de kelder van Café de Branding, Voorstraat 12. Toegang gratis.

Zondag 18 november

• Irish Sessions in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.

Woensdag 21 november

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.
14.30 uur: Jeugdtheater 'Sint en de verdwenen pakjes' bij K&O Katwijk, Sluisweg 16. Entree vanaf € 6,00.
15.00-16.30 uur: Vet Coole Sintshow met Piet Diego in Tripodia, Hoorneslaan 155. Kaarten verkrijgbaar via www.katwijk-events.nl

Donderdag 22 november

19.30-22.00 uur: Tafeltennistoernooi bij TTV Rijnsoever, De Krom 75. Meedoen is gratis.

Vrijdag 23 november

10.00-12.00 uur: Train je brain in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
20.00 uur: H&H in concert in Het Anker, Voorstraat 74. Entree € 10,00.
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.

Zaterdag 24 november

• Orgelconcert in de Nieuwe kerk, Voorstraat 79.
• Karaoke Night in De Schuit, Voorstraat 59.
20.00 uur: Optreden van Other Roads bij K&O, Sluisweg 16. Entree € 12,00.

Zondag 25 november

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
15.00-18.00 uur: Sounds on Sunday bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9.

Woensdag 28 november

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.

12.00 uur: RTV Sport; Strandstruinen; RTV Magazine; 18.00 uur: RTV Sport; Strandstruinen; RTV Magazine; 21.30 uur: RTV Sport; Strandstruinen; RTV Magazine.

Woensdag 14 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek;


Donderdag 15 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 16 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 17 november
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Zaterdagcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 18 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Spelenderwijs, muziek die u kent of zou kunnen kennen Co Snel; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 19 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 20 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142.
TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

AGENDA AOBK

Alle activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Alle dagen zijn er diverse activiteiten en is er vrije inloop. Koffie of thee à € 0,50. www.aobk.nl

Woensdag 14 november

09:30-11:30 uur: fietsen
10.00-12.00 uur: koffie inn
13.30 uur: Biljartcompetitie
14.00 uur: vrij klaverjassen
14.00 uur: Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten

Donderdag 15 november

10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
10.00 uur: Grip op de Knip
10.00 uur: Veilig bankieren
14.00 uur: Jokeren en klaverjassen
        

Vrijdag 16 november

08.00-10:00 uur: Bloedprikken

Maandag 19 november

10.00-14.00 uur: Koek&Soepie
13.30 uur: Onderl. comp. biljarten
13.30-16.30 uur: Schilderen
14.00 uur: vrij klaverjassen

Dinsdag 20 november

09:00-12:30 uur: Rabobank
10.00 uur. De Vierboet
10.00 uur. Computerinfo
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30 uur: Biljartcompetitie
14.00-17.00 uur: Damessoos
19.00 uur: IOV

Elke dag is er vrij biljarten tenzij
de agenda anders aangeeft.
Niet leden betalen bij deelname
een kleine bijdrage voor het
gelijkheidsbeginsel maar
iedereen is welkom. Gratis
lidmaatschap tot 31 december.

AGENDA KAT-RIJN

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, L. de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 14 november
09.30-11.30 uur: schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 15 november
09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 16 november
09.30-11.30 uur: schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 19 november
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 20 november
10.00-11.30 uur: Line-dance
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-14.45 uur: Bewegen v. Ouderen
14.00-16.30 uur: Bingo
15.00-16.00 uur: Dameszang