De Rijnsburger

23 juli 2020

De Rijnsburger 23 juli 2020


In het huwelijksbootje

Dansen op het plein ter gelegenheid van het huwelijk van Juf Rosanne en Brian. | Foto: pr. Foto: pr

De een na laatste schooldag voor de vakantie was voor groep 6 van basisschool De Schakel heel bijzonder. Hun juf Rosanne is getrouwd met Brian. Vorige week donderdag hebben zij dat nog eens overgedaan! Eerst welkom geheten door alle leerlingen van de school met een lied en een dans over de liefde. Daarna werden zij door trouwambtenaar meester Kees tijdens een speciale ceremonie in de echt verbonden, onder het toeziend oog van de leerlingen van groep 6. Het was de hele dag nog feest op De Schakel met het bruidspaar als stralend middelpunt.

College
blokkeert
enquête DSV

Afscheid in
Hollywoodstijl

Open Dag
Rijnsburgse Boys

Oranjevereniging n Versierde en verlichte Vliet is prachtig

Cultuur speelt
belangrijke rol

3 / 18

Buurtpreventie Frederiksoord zoekt nieuwe aanwas

Vrijwilligers n Buurtpreventie Frederiksoord, die onlangs nog haar vijftienjarig bestaan vierde, is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

De organisatie is groeiende, en wil komend jaar het aantal activiteiten uitbreiden. Zo is er door de inzet van de buurtpreventen in de wijk een jeu-de-boulesbaan gekomen, maar zou er ook meer willen worden gedaan voor en met jongeren. Een organisatie als buurtpreventie, of een wijkvereniging, kan de sociale lijm zijn binnen een gemeenschap, en dat is precies wat Buurtpreventie Frederiksoord sinds haar bestaan nastreeft. Aanvankelijk was het hoofddoel de veiligheid in de buurt te verhogen door als meldpunt te fungeren, maar daarvoor kunnen burgers inmiddels eenvoudig bij de gemeente terecht. Tegenwoordig wil Buurtpreventie Frederiksoord een actieve vrijwilligersorganisatie zijn die door het organiseren van allerlei activiteiten, en door aandacht te hebben voor de wat meer kwetsbare wijkbewoners, het leefgenot in de buurt wil verhogen. Een aantal recente aanwinsten voor de buurt zijn een sportklimrek voor oudere kinderen en een jeu-de-boulesbaan, waar vooral buurtprevent Frans Prins zich hard voor heeft gemaakt. 'Er lang een mooi grasveldje,' vertelt Prins, 'en na een peiling onder buurtbewoners bleek een jeu-de-boulesbaan bij velen gewenst. De gemeente heeft het vervolgens goedgekeurd en aangelegd. Er is een competitie opgezet en iedereen kan daar nu jeu de boules spelen, maar we willen ook toernooien gaan organiseren, voor jong en oud.’ Een van de speerpunten voor het komend jaar is de inzet op jongeren. Bestuurslid Jan Bakker legt uit: ‘We willen graag een jongerenafdeling opzetten, omdat we ons kunnen voorstellen dat jongeren andere behoeftes hebben dan ouderen, en bovendien voor nieuw elan kunnen zorgen. Het skatepark is sowieso al een centrale locatie waar veel van onze activiteiten plaatsvinden, dus de brug tussen jong en oud moet niet al te moeilijk zijn te slaan.’

Om nieuwe plannen te kunnen realiseren is vers bloed nodig. Iedereen die graag een maatschappelijk steentje wil bijdragen aan Frederiksoord, en het leuk vindt om gezellige activiteiten te organiseren met en voor buurtbewoners, is welkom, zowel jong als oud. ‘De sfeer is gemoedelijk,’ benadrukt Jan Bakker, ‘en er zijn geen verplichtingen tegenover elkaar. Iedereen kan vrijblijvend een keertje komen kijken om te horen wat de plannen zijn. We kunnen alle hulp gebruiken, om zo samen de buurt leefbaar, veilig en gezellig te maken.’


Voor meer informatie kunt u kijken op www.buurtpreventiekatwijk.nl, of mailen naar buurtpreventie.frederiksoord@gmail.com..

>Nieuwe gemeentegids verkrijgbaar

gids n De nieuwe gemeentegids is af te halen bij verschillende afhaalpunten.

De gemeentegids is een handig boekje met allerlei informatie over de gemeente, zoals de openingstijden en contactgegevens. Ook de adressen van verenigingen, instellingen en organisaties die in de gemeente Katwijk gevestigd zijn, staan in de gids vermeld. De gemeentegids is af te halen bij: Gemeentehuis Katwijk; Hoofdbibliotheek Schelpendam; Bibliotheek Hoornes/ Rijnsoever; Bibliotheek Rijnsburg, De Burgt; Bibliotheek Valkenburg en Het Dorpshuis. De papieren gemeentegids gaat een jaar lang mee. In de digitale gemeentegids vindt u de meest actuele lokale informatie en adressen van alle bedrijven en voorzieningen in de gemeente Katwijk, zie katwijk.smartmap.nl. Informatie uit de gids is ook terug te vinden op www.katwijk.nl.

12 / 18

Oranje Vereniging

13 / 18

rijnsburg 2020

Prikkelarme Kerkdienst gaat door

kerk n De Prikkelarme Kerkdienst van 30 augustus kan, tot vreugde van de organisatoren, doorgaan. Nu de beperkende maatregelen rondom corona verder versoepeld zijn mag men eer samenkomen in het gebouw van ‘De Goede Herder’ in Valkenburg, Hoofdstraat 35.

Toch zal het anders zijn dan de vorige keer, want een aantal dingen kunnen nog niet. Er zal tijdens de dienst niet gezongen worden, maar liederen ten gehore worden gebracht. Er zal ook geen koffiedrinken na afloop zijn. En wie graag wil komen zal zich van tevoren moeten inschrijven . Er zit namelijk een maximum aan het aantal mensen dat aanwezig mag zijn in het gebouw. Maar meld u zeker aan, want als er veel aanmeldingen zijn zal de Prikkelarme Kerkdienst nogmaals gehouden worden, zodat u er de tweede keer bij kunt zijn.

De Prikkelarme Kerkdienst begint om 15.00 uur, staat onder leiding van pastor Rixt de Graaf en zal een half uur duren. Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel, veel mensen bij elkaar en een tijdsduur van meer dan een uur teveel prikkels geven. We staan er vaak niet bij stil dat deze, voor ons gewone bijeenkomsten, voor mensen met een aandoening als autisme of een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH) te inspannend kunnen zijn om bij te wonen. Dat betekent natuurlijk niet dat deze groep mensen geen behoefte heeft aan een eredienst. Daarom bieden we deze volwaardige maar aangepaste diensten aan, zodat mensen die gevoelig zijn voor teveel prikkels ook een eredienst kunnen beleven en bijwonen.

De volgende Prikkelarme Kerkdienst staat gepland op 13 december en zal geleid worden door ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee.

>'De Goede Herder' wordt vacant

kerk n Ds. Marjan Zebregs van 'De Goede Herder' in Valkenburg heeft besloten om het beroep van de protestantse gemeente 'De Lichtbron' in Wateringen aan te nemen.

Marjan Zebregs is op 19 april 2015 in 'De Goede Herder' bevestigd tot predikant en heeft daar intrede gedaan. Een week na de afscheidsdienst op 4 oktober aanstaande, zal zij intrede doen in haar tweede gemeente.

De afgelopen vijf jaar heeft ds. Marjan Zebregs zich vol overgave ingezet voor de gemeente; samen hebben zij mooie en moeilijke momenten gedeeld. De gemeente en de predikant komen vanaf oktober in een nieuwe fase, die zij allebei vol vertrouwen tegemoet zien.

>Aanmelden voor Burendag 2020

contact n De aanmelding voor Burendag 2020. die op zaterdag 26 september wordt gehouden, is deze week van start gegaan.

Goed contact met buren en verbinding in de buurt is in deze tijd, waarin we fysieke afstand moeten houden, nog belangrijker geworden. Organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds hebben daarom een manier bedacht waarop buren deze dag op anderhalve meter kunnen vieren, onder het motto ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’. Via Burendag.nl kunnen alle buurten van Nederland zich aanmelden voor de 15de editie. Ook op anderhalve meter afstand zijn er veel leuke en veilige activiteiten die buren met elkaar kunnen ondernemen.


Op Burendag.nl zijn ideeën te vinden voor veilige Burendagactiviteiten als een spelletjesdag, buurtbingo of een open buurtpodium voor de deur. Belangrijk is dat iedereen de richtlijnen volgt van de Rijksoverheid en het RIVM. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op www.burendag.nl.

valkenburg/rijnsburg

17 / 18

ZONDAG 26 JULI


Hoe de diensten zijn geregeld in de corona-periode kunt u vinden op de website van de betreffende kerken.


Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter


Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk

Woensdagavond 20.00 uur: vlog via onderstaand YouTubekanaal

Zondagmorgen 10.30 uur:
digitale dienst via YouTubekanaal

https://www.youtube.com/channel/UCguy9SbB_Nog0ok2oAXWxjw


Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
Livestream
10.00 uur: Oscar Lohuis

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. mevr. D. Eerland-van Vliet


Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. R.Th. Pos
17.00 uur: ds. M.K. Boersema


Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk (KerkTV)

9.30 uur: ds. Ph. van Wijk
17.00 uur: dr. K.W. de Jong,
Woerden
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur:
ds. P. Ravensbergen, Wilnis
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Haasnoot


VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. R.Th. Pos
17.00 uur: ds. M.K. Boersema


Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. Z. de Graaf, Katwijk
uitgezonden via internet
18.30 uur: geen dienst


Geref. kerk De Goede Herder
Via kerkdienst gemist
10.00 uur: dhr. C. van Vliet,
Rijnsburg


R.K. Kerk H. Joannes de Doper
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering, max. 85 pers.
joannesdedoper.katwijk@casema.nl
https://www.joannesdedoper.nl/
live-tv-uitzending/


Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Gijs Haasnoot

Gefeliciteerd!


Lieve Oma van der Vijver,

Gefeliciteerd met uw
60e verjaardag!

Dikke kus van ons allemaal.
Met pensioen


Na 28 jaar kapster/eigenaar te zijn geweest van Kapsalon Flora op de bloemenveiling gaat Truus van Egmond aan het einde van deze maand genieten van een "welverdiend pensioen". Ze wil al haar trouwe klanten bedanken voor het jarenlange vertrouwen en de waardering die ze heeft ontvangen. Het voelt voor haar toch als een afscheid nemen van goede vrienden (klanten).
Meester Willem met pensioen

Na meer dan 44 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 43 jaar op de Emmaschool Rijnsburg, heeft meester Willem op donderdag 16 juli afscheid genomen. Met een rode eend en verkleed als Fransman, kwam hij in de ochtend aan op school, al toezingend door alle kinderen en ouders langs de Smitstraat. Daarna volgde een feestelijke dag, waarbij meester Willem in het zonnetje werd gezet. We wensen meester Willem alle goeds toe!