Katwijk Speciaal

26 november 2019

Katwijk Speciaal 26 november 2019


Overrijn wordt opgefleurd

De grasstrook langs de Overrijn gaat een parkstrook worden. | Foto: Piet van Kampen

opfleuren n Jarenlang waren de immense populieren beeldbepalend voor het groen op de Overrijn. De tand des tijds heeft aan de populatie geknaagd en velen zijn inmiddels ter ziele. Een burgerinitiatief genaamd 'Parkstrook Overrijn' gaat voor een geheel nieuwe uitstraling zorgen. Maar liefst 50.000 bloembollen gaan op 4 december de grond in nadat op 30 november een mix van verschillende bomen de gapende gaten in het lover op gaan vullen.

Door Piet van Kampen

Jan van Duijn, Robert Kruijt en Leo van der Valk zijn de initiatiefnemers van de metamorfose die de Overrijn en de grasstrook langs de Oude Rijn zullen ondergaan. Hoveniersbedrijf Leo van der Valk heeft de klus op zich genomen waarvan de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn. Van der Valk: 'Een paar jaren geleden zijn de eerste besprekingen met de gemeente al gevoerd maar het heeft anderhalf jaar stil gelegen.

De huidige wethouder Rien Nagtegaal heeft echter de draad opgepakt en het laatste zetje gegeven om dit mogelijk te maken. Het wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van een aantal bewoners die een boom hebben gefinancierd, de Vereniging Ondernemers Katwijk aan de Rijn draagt een steentje bij en ook de gemeente levert een financiële bijdrage'.

Wethouder Rien Nagtegaal: 'Het is toch mooi, dit burgerinitiatief. Een mooie invulling van de openbare ruimte en bovendien nuttig in het kader van de klimaatsverandering', sprak hij tevreden terwijl hij tijdens een wandeling langs de Overrijn zich uitvoerig liet voorlichten door Leo van der Valk hoe een en ander er uit zal komen te zien.

'De firma Van der Lubbe uit Lisse heeft een gemend bollenpakket van maar liefst 50.000 stuks samengesteld en als deze zijn uitgebloeid worden deze vervangen door een bloemenweidemengsel zodat het een kleurrijk geheel blijft. Een aantal bomen zal binnen de gemeente worden hergebruikt evenals een aantal stenen', was de toelichting die Van der Valk gaf. Het is een mengeling van belangen voor zowel omwonenden als voor de gemeente die blij is met dit burgerinitiatief. Het onderhoud voor de komende jaren is eveneens in handen van Hoveniersbedrijf Leo van der Valk.

Recordopbrengst collecte Alzheimer

collecte n De collecte van Alzheimer Nederland heeft in de gemeente Katwijk in de week van 4 t/m 9 november wederom een recordbedrag opgeleverd. Circa 133 collectanten haalden tezamen € 14.253,97 op, zo'n duizend euro méér dan vorig jaar. De organisatie van de collecte in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wil alle gevers en collectanten hartelijk bedanken.

Aandacht voor dementie is noodzakelijk, want 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Op dit moment leven ruim 280.000 mensen in Nederland met deze ziekte. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie explosief stijgt naar ruim een half miljoen (!) in 2040. Daar moet iets aan gedaan worden. Met meer onderzoek komen we dichter bij een toekomst zonder dementie voor onze kinderen én kleinkinderen. De collecteweek draagt hier in belangrijke mate aan bij. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in de gemeente Katwijk die hieraan heeft meegeholpen.

Wie in 2020 ook een steentje wil bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. Opgeven kan via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij Lennart van der Plas via alzheimerkatwijk@gmail.com

Gezellige lichtjesoptocht zorgt voor veel gezelligheid

pietenactie n Inmiddels voor de negende maal werd zaterdag 23 november de jaarlijkse lichtjesoptocht georganiseerd door Stichting Sint en Pietenactie. Aan het eind van de ochtend was het al een komen en gaan van vrijwilligers in de Zwaaikom om het evenemententerrein klaar te maken voor het feest.

Vanaf 16.00 uur was het publiek welkom en werd iedereen vermaakt met een boel vrolijke pieten, een pietenDJ, er was een springkussen en je kon je laten schminken. Vanaf dat moment kon men ook alvast een lichtje kopen á 4 of 5 euro. Voor de inwendige mens was er iets warms geregeld. Er zijn bijna 400 lichtjes verkocht en alle opbrengsten zijn voor het goede doel bestemd.

Om 17.00 uur werd het al lekker donker en gingen de lichtjes aan. Vanuit de haven kwam de boot met de goedheiligman in de verte al aangevaren. Honderden mensen zagen hoe Sinterklaas aan wal kwam en natuurlijk werd hij warm onthaald door iedereen. Voorop gegaan door Twirlgroep Desiree en Jong DVS ging de Sint op een mooi versierde legerjeep. Daarna volgde ruim 50 vrolijke pieten, twee gezellige pietenbands, een oude brandweerauto, een versierde jeep, een muziekauto en alle ouders en kinderen.

De route van ongeveer 45 minuten door het centrum van Katwijk trok veel bezoekers langs de kant. De stoet van lichtjes keerde terug in de Zwaaikom, waar de kinderen nog op de foto konden met Sinterklaas en een cadeautje kregen. Deze optocht is mede mogelijk gemaakt door de vele sponsors die de stichting al jaren steunen. Hun dank gaat uit naar deze bedrijven!

De Lichtjesoptocht wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Sint en Pietenactie, een stichting die zich met zo'n 130 vrijwilligers inzet om geld op te halen voor goede doelen. Meer informatie over deze stichting of een bezoek van Sint en Piet boeken voor bij u thuis, vereniging of bedrijf? Kijk dan op www.sintenpietenactie.nl of volg hen op Facebook of Instagram.

Feestdagen en verslaving

Thema-ochtend n De Brug houdt op woensdag 11 december een thema-ochtend over 'Feestdagen en verslaving' voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De ochtend zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1.

Er zal worden gesproken door Rianne Krüger, hulpverlener bij De Brug. De feestdagen kunnen extra spanning met zich meebrengen als het gaat om verslaving. Het zou heel fijn zijn om met elkaar te ontspannen, feest te vieren en even niet met de verslaving bezig te zijn. Tijdens deze avond krijgt u handvatten om de feestdagen zo fijn mogelijk te beleven en toch bijvoorbeeld duidelijk grenzen te stellen, goede communicatie vooraf aan te gaan et cetera.

Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. Men dient zich van te voren op te geven bij De Brug, tel, 4033733 of via info@debrughelpt.nl

Bingo bij DVS

bingo n Op vrijdag 29 november houdt Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) weer een bingoavond in haar clubgebouw aan de Nieuwe Duinweg 51. Speel mee en maak kans op één van de vele mooie prijzen zoals cadeau- en dinerbonnen en win de jackpot. DVS zorgt voor de koffie, thee en wat lekkers. De zaal is open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Column n 't Is iet ârs

Michel van der Bent en Rendi Hartevelt zijn mede-organisatoren van de bijeenkomst.

WereldLichtjesDag in Katwijk

Overleden kinderen met elkaar herdenken

Katwijk heer en meester op Middelmors

Initiatief om te helpen stoppen met roken

Pierre van der Pol staat al 25 jaar op de Katwijkse weekmarkt

Pierre van der Pol vierde zijn zilveren marktjubileum. | Foto: Piet van Kampen

n 'Katwijkers hebben een warm hart voor de markt'

Marktjubileum n 'Het is een mooi leven en op de markt staan is niet handel en geld alleen. Je wordt er niet echt rijk van maar het heeft voor mij ook een nog een beetje een sociale functie', vertelt de jubilerende marktkoopman in zijn rijk gesorteerde kraam met een enorme keuze aan beenmode nadat hij kort voordien namens de gemeente door wethouder Jacco Knape in het zonnetje was gezet.

Door Piet van Kampen

Hij heeft zojuist zijn kleurrijke negotie open gesteld en de eerste klant die hem bezoekt heeft direct een spontane reactie in huis nadat het bekend was dat Van der Pol al 25 jaar een vast gezicht is op de weekmarkt. 'Gefeliciteerd. Leuk voor jou. Ik heb het gehoord'. Het is een van de gelukwensen die de sympathieke koopman in ontvangst mocht nemen.
Een andere wens van een trouwe klant in een scootmobiel spreekt helemaal voor zich. 'Wij zijn er trots op dat wij jou hier mogen ontvangen en ik hoop dat je hier nog heel veel jaren mag staan', noemt Van der Pol nog een voorbeeld. 'Katwijkers hebben een warm hart voor de markt en zijn trouwe klanten. Ze vertellen je als er een kleine geboren is of als er iemand in de familie gaat trouwen. Het schept een band en geeft een goed gevoel met de trouwe klanten. Ik sta ook op markten in Bodegraven, Wateringen, Sassenheim en Alphen aan de Rijn maar Katwijk is toch een speciaal publiek. Gezellige mensen die door weer en wind komen', heeft de koopman ervaren en bij wie het marktleven in de genen zit.

'Mijn vader is hier in 1967 begonnen en mijn moeder heeft hier ook vijf jaar gestaan voordat ik het overnam. Mijn vrouw Masja zit ook in de handel en staat op de markt in Berkel en Rodenrijs en in Zoetermeer', vervolgt de in Benthuizen woonachtige Van der Pol. 'Het is voor ons 'the way of life, de vrijheid van een zelfstandige ondernemer. Passie voor het vak en genieten van het succes'.


Black Friday

Aanstaande vrijdag is het Black Friday. 'Ik wil mijn jubileum op deze dag met de klanten vieren en zij krijgen op alle artikelen 20% korting. Zodoende wil ik iets terug doen voor mijn trouwe klanten. Het zijn tevreden klanten waar ik al jarenlang een plezierig contact mee heb'.

Open Hearts for Kids kan weer een kind helpen

Alles is in gang gezet om Renfred n Nederland te laten behandelen. | Foto: PR

n 'Wij zijn heel blij dat het geld nu bij elkaar is'

hart n Dankzij veel donaties, giften en inzamelingen is het mogelijk Renfred Sarfo (7) vanuit Ghana naar Nederland te halen voor zijn broodnodige hartoperatie.

Open Hearts for Kids zet zich al vele jaren in om kinderen uit ontwikkelingslanden te helpen. Daarbij richtten zij zich met name op kinderen die een hartoperatie nodig hebben.

"Renfred heeft in Ghana al een voorbereidende operatie ondergaan, maar heeft de vervolgoperatie hard nodig om hem een gezond leven te kunnen bieden," vertelt Margreeth Boesaard, voorzitster van Open Hearts for Kids. "Wij zijn heel blij dat het geld nu bij elkaar is," vervolgt Margreet. "Alles is nu in gang gezet om hem zo snel mogelijk naar Nederland te halen, zodat hij eerst de nodige onderzoeken en vervolgens de operatie kan ondergaan in het LUMC."

Nazorg

"Omdat ouders er niet bij kunnen zijn is het belangrijk dat we de kinderen hier een vertrouwde omgeving bieden. Daarom worden de kinderen opgevangen in gastgezinnen die ervoor zorgen dat zij in een veilige omgeving rustig kunnen bijkomen van de reis en hen begeleiden naar het ziekenhuis," zegt Margreeth.

"Ook de nazorg is belangrijk. Onze gastgezinnen zijn de eerste opvang als ze uit het ziekenhuis komen, maar als ze weer terug naar huis gaan is nazorg nodig. Ook daarvoor is geld nodig. We hebben nu het geld bij elkaar voor de operatie en wat nu nog binnenkomt zal zeker weer een goede bestemming krijgen. Als het kind weer thuis is volgen daar nog controles en dergelijke. Die kunnen daar dan (deels) uit worden betaald."

Dankbaar

Magreeth benadrukt hoe geweldig het is dat er zoveel mensen zijn die de stichting een warm hart toe dragen, want zonder alle giften, acties en donaties zouden zij de kinderen niet meer kunnen helpen. "Elke keer is het weer spannend, want het gaat om veel geld, maar vooral om de gezondheid van een kind. En als het dan weer is gelukt dankzij al die lieve mensen die ons steunen, dan zijn wij super dankbaar."

Meer informatie staat op www.openheartsforkids.nl

Roetvége

Hallòò mit wies? Oh, bè jij 't Krij? Hè? Of ik al klaer ben mit sundereklaeskedòòs inpakke? Welnèènd, ik ben nog iet op de helleft! Wat zàài je? Of we een echte zwarte Piet besteld hebbe? Jae, wat doch je? Pieter van onze Piette doet 't dut jaer. Nou mot ik in iene denke an vèèrteg jaer elèèn Krij. Klaes zouw de Sunt speule en twie buurjonges de Piete. We hadde zellef Pietepakke en een mantel van ròòd fleweal enààid en een mooie baerd en pruik ekocht bij Paddeburreg in Lààie. Harstikke duur, maer we zeje teuge mekander datte we hier vast nog jaere plezier van zouwe hebbe. Nou ik zel je zegge: 't liep iet zô as wij doche. We zouwe om zus uur beginne, dus zatte onze Léé, Wil en ik mit een stuk of twaelef kindere te wachte en versies te zinge en de boel zoet te houwe. Om zeuve uur nog gien Sunt te zien. Om hallef achte wier d'r ààndelek op 't raem ebonst. Ik dé de deur ôpe, voor de honderste kear 'Sunderklaesje kom d'r maer in mit je knecht' zingende. Toe zag ik 't al: ze hadde alle drie een stik in d'rlui kraeg. Die dure baerd hing op hallef ellef, de mijter zat achterstevóre en de Piete zaege d'r òòk verdouweld uit. 't Zwart was healeger uit esmeerd. 't Leke wel roetvége. Maer affijn Krij, d'r kwam òòk gien zinneg wòòrd mear uit. Achterof hoorde we dasse ôveral al eweest waere en òòk ôveral borrels ekrége hadde, in plaes van wâreme seukelaemellek. Nouw, ze konne een bak koffie vamme krijge! Maer je rààit 't zeker al: die bak koffie ging ôver de baerd van twinteg gulde. Ik ben nog nooit zô kwaed eweest! Néén, de kindere hebbe d'r niks van emerrekt, ârs hadde ze d'r nog een traumae van op kenne lôpe! Gelukkeg wéte de kindertjies van teugewòòrdeg iet dat 'r weer d'ris een heale rel is omdat 'r lui benne die de Zwarte Piet een sliptouwtje wulle géve. 't Is toch van de gekke dat 'r volwasse mense staen te demonstrere en dat 'r een heale pliessiemacht an te pas mot komme om die kinderachtege spelbrékers in tòòm te houwe. Ik zag van de week op tilleviesie ien of âre lellebel uit Aemérikae, die ehoord hadde van onze zwarte Piete. Of we soms allegaer rassiste waere hier in Holland en hoe we 't wel in ons hôôfd durrefde te haele om de gekleurde mense voor skut te zette. Nes je zeg: ze denke daer òòk dat de tullepe uit Amsterdam komme en dat we hier allemael nog op holleblokke lôpe. Ze wéte iet waerôver ze praete. Maer jae Krij, as'r daer ienmael een beroemdhààid begint mit auwe zàenikke dan doet iederien mee. Wij hebbe 't toch òòk maer te pikke dat alles maer komt ôver ewààid uit Aemérikae? Jae, persies, dat Hellowiengedoe bevoorbeeld. Dòòskiste, geraemtes en van die enge pompoene. Dan zie ik toch liever een vrôleke zwarte Piet mit kedòòtjies hoor!

Roskam Live

band n Na het succes van de vorige edities, programmeren we wederom een spectaculair gezellige avond met live muziek in De Roskam. Lekker meezingen met de band The Sohietikietikhietars.

Het zijn geen onbekenden, maar als je ergens Los Akoestos zegt en of de band Los Elektros, voorheen beter bekend als Los akoetsos, dan heb je wel een beeld bij de mensen van deze nieuwe naam. Ze hebben wel een naam: The Sohietikietikhietars. Lekker Katwijks en eigenlijk doet het misschien ook wel verlangen naar volgende naam. Maar we weten in ieder geval dat het garant staat voor een puik feestje. Komt allen komt allen. De kaarten zijn te koop voor € 5,00 bij de Roskam en bij Luyten tweewielers. Wees er snel bij, want op = op.

Initiatief om te helpen stoppen met roken

Samen Rookvrij helpt, samen met Welzijnskwartier, goede voornemens in de praktijk te brengen. | Foto: web

stop! n Op 8 januari start Samen Rookvrij in samenwerking met Welzijnskwartier bijeenkomsten die steun bieden aan mensen die willen stoppen of gestopt blijven met roken.

Uit ervaring van initiatiefnemer Steef Thijssen en de statistieken blijkt dat er veel mensen weliswaar succesvol kunnen stoppen maar dat het volhouden vaak moeilijker is. De initiatiefnemer heeft hier zelf ook ervaring mee en kwam er achter dat voor deze groep mensen er geen hulp bestaat. Daarom heeft hij, met enkele andere ervaringsdeskundigen, een programma ontwikkeld waar mensen aan kunnen deelnemen om met succes een ex-roker te blijven.

Welzijnskwartier herkende de problematiek en was blij met zijn initiatief en wilde het graag ondersteunen. Samen gaan ze een doorlopende wekelijkse bijeenkomst organiseren. Hiermee kunnen mensen motivatie, steun en inzicht ontvangen zolang ze dat voor zichzelf nodig achten.

De kern van de bijeenkomsten bestaat uit een stappenplan. Iedere deelnemer krijgt de ruimte om zijn of haar ervaringen te delen. Door het delen van ervaringen met elkaar voel je je er minder alleen voor staan, doe je nieuwe inzichten op en voel je de kracht van de groep, die je helpt om door te zetten. De aanwezigheid van de groep in je leven kan je inspireren, motiveren en steunen om gestopt te blijven.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die moeite heeft om gestopt te blijven met roken en voor mensen die willen stoppen. Het enige dat wordt gevraagd is de motivatie om te stoppen en om geen rookwaren mee te nemen naar de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Huis van de Buurt, gevestigd in het gebouw Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. De wekelijkse bijeenkomsten worden gehouden op de woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 8 januari 2020.

Kosten en aanmelding

Ter introductie zijn de eerste negen bijeenkomsten die worden georganiseerd gratis. Daarna zal per keer een bijdrage worden gevraagd. Voor aanmelding en informatie kan men contact opnemen met dhr. S. Thijssen 06-50448206, SamenRookvrij@xs4all.nl of met Maria van der Plas, mariavanderplas@welzijnskwartier.nl

Met het hele gezin de adventsperiode in

Advent n Met de donkere weken voor Kerstmis gaan we ook de adventsperiode in, een tijd vol verwachting. Natuurlijk is voor menig kinderhart de komst van de goedheilig man deze dagen met de prachtige pakjesavond van veel groter belang. Maar ook zijn komst heeft voor die kinderen en sinterklasaanhangers met de kreet 'vol verwachting' te maken.

Zondag 1 december om 9.30 uur wordt in de gezinsviering van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk de eerste zondag van de advent gevierd. Iedereen is welkom in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn en de kerkdeuren gaan om 9.00 uur wijd open.

De eerste kaars van de grote adventskrans in deze kerk wordt in die adventsviering aangestoken. Dat wordt zeker ook muzikaal vertolkt met het intredelied 'Kijken naar wat komt'. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt ook prachtige themaliederen zoals o.a. 'Wensen voor een nieuwe tijd', 'Dromen worden waar' en 'Het lied van het licht'. Alles passende in het thema 'Zet je licht aan!' Kapelaan Boris Plavcic is de voorganger in deze viering. Dat u allen welkom bent blijkt zeker uit het lied 'Met open armen' van De Vrolijke Noot.

Techniek op de Marnix

handig n Afgelopen donderdagmiddag was er op de Marnixschool een techniekmiddag.

Alle kinderen zijn aan de slag gegaan met de lessen uit de techniektorens. Er werden bruggen gebouwd, fietsbanden geplakt, stroomkringen ontworpen etc. Kinderen zijn vol enthousiasme hiermee aan de slag gegaan en we kijken dan ook terug op een leerzame middag. Nu maar hopen dat straks meer kinderen zullen kiezen voor een opleiding in de techniek.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 27 november

09.00 uur: Damesgym

14.00 uur: Country Line Dans

19.30 uur: Koor De Voltreffers

Donderdag 28 november

10.00 uur: Soos
14.00 uur: Ouderensoos
20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 29 november

10.00 uur: Soos

19.30 uur: Darten

Zaterdag 30 november

10.00 uur: Soos club
21.15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 2 december

19.00 uur: Biljarten

19.30 uur: Country Linedance

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal, gymzaal Van Lierestraat

Dinsdag 3 december

19:45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Donderdag 28 november

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 30 november

20.00 uur: Bingo. Zaal open vanaf 19.00 uur. Leeftijd vanaf 18 jaar.

Maandag 2 december
20.00 uur: Mozaieken of andere hobby´s.

Dinsdag 3 december

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 27 november

09.30-10.30 uur: Zumba
15.00-17.30 uur: Sinterklaasfeest
18.00 uur: Junioren, Senioren majoretten in Pieter Groen

Donderdag 28 november

09.45-10.45 uur: Conditietraining
14.00-16.00 uur: Dammen senioren
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 29 november

20.30 uur: vrij stijldansen

Maandag 2 december

17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette
20.00-22.00 uur: Repetitie gezelligheidskoor Kattuks Volk. Kom eens vrijblijvend meedoen

Dinsdag 3 december

10.00-12.00 uur: Linedance
13.30-15.30 uur: Linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

Kerstviering met broodmaaltijd

AOBK n Traditiegetrouw worden de Kerstvieringen van de AOBK in de Zwanenburg met een gezamenlijke broodmaaltijd afgesloten.

De opkomst voor deze kerstvieringen is altijd zo groot dat één bijeenkomst niet volstaat en hiervoor twee middagen worden gereserveerd met dan ook twee verschillende voorgangers. Ds. D.M. Heikoop en ds. G. Lugthart zijn bereid gevonden deze middagen voor te gaan evenals de koren de Vierboet en het AOBK mannenkoor. Het geheel staat onder leiding van de voorzitter dhr. Leen van der Plas. De kerstvieringen zijn op 12 en 13 december tussen 14.30 en 17.30 uur.

Om de inkoop en de bezetting in goede banen te leiden is het noodzakelijk zich vooraf aan te melden bij Dicky van der Spek in de Zwanenburg of op tel. 4073750. De toegang is gratis. Er zal 1 collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten. Tijdig aanmelden is geboden want vol is vol.

Winterfair in de Triumfatorkerk

markt n Op zaterdag 30 november is er een gezellige en uitgebreide winterfair in de Triumfatorkerk met o.a. een groot aanbod kransen en groendecoraties, gebakken vis, woonaccessoires, handwerk, kinderspelletjes, bloemen, kaarten, makreel rokerij, bakproducten, speelgoed etc.

Er is genoeg te eten en te drinken en er zijn ook diverse producten om mee te nemen, zoals taarten, snert, rookworst etc.

De fair duurt van 10.00 tot 14.00 uur en wordt gehouden in de Hersteld Hervormde gemeente Katwijk aan de Piet Heinlaan 9.

Sinterklaas bezoekt Bosplein

Sint n Op zaterdag 30 november zal Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten traditiegetrouw ook een bezoek brengen aan winkelcentrum Bosplein.

De kinderen kunnen bij de Pieten allerlei activiteiten doen. Zo zijn er schminkpieten en spelletjespieten. Natuurlijk zijn er pepernoten en is er voor ieder kind een cadeautje. De Pieten zijn van 13.00 tot 15.00 uur op het plein. Sinterklaas komt op bezoek van 13.00 tot 13.45 uur.
Kinderen kunnen nu al een kleurplaat bij de winkels halen en meedoen met de kleurplatenwedstrijd om kans te maken op leuke prijzen.

Katwijk doet mee aan WereldLichtjesDag

Michel van der Bent en Rendi Hartevelt zijn mede-organisatoren van de bijeenkomst. | Foto: Piet van Kampen

n Overleden kinderen met elkaar herdenken

herdenken n WereldLichtjesDag is al een aantal jaren een ingetogen plechtigheid waarin overleden kinderen door hun dierbare nabestaanden worden herdacht. Zoals de naam het al aan geeft gebeurt dit in vele landen. Voor het eerst zal op zaterdag 7 december deze plechtige herinneringsbijeenkomst in Katwijk worden gehouden. Een mooi initiatief van een aantal betrokken mensen.

Door Piet van Kampen

Michel van der Bent is een van de mensen die in het comité zit dat deze bijeenkomst organiseert. Zelf is hij uitvaartondernemer en was een keer bij collega Mies Schoneveld tijdens 'Gedenken in het licht' op bezoek geweest. 'Ik dacht toen na om zoiets zelf te organiseren en kwam in contact met Mirjam Hazenoot die bekend was met WereldLichtjesDag en zich afvroeg waarom dat in Katwijk nog niet plaats vond' vertelt Van der Bent hoe het idee ontstond.

Mirjam Hazenoot kwam vrijwel op hetzelfde moment in contact met Areen van der Plas (een andere uitvaartondernemer) die hetzelfde idee had. Met z'n drieën besloten wij WereldLichtjesDag te gaan organiseren. Via andere contacten vormde er zich een groep van zeven gemotiveerde mensen om deze mooie herdenkingsbijeenkomst te organiseren. Allen vanuit het hart en op een of andere wijze met vroegtijdig overlijden van kinderen of –zoals Michel en Areen vanwege hun beroep- ook nauw bij overlijden betrokken zijn. Het comité wordt gevormd door Mirjam Hazenoot, Areen van der Plas, Saskia Vooijs, Marjon de Mooij, Miranda Hazenoot, Michel van der Bent en Rendi Hartevelt.

Rendi: 'Ik zag op Facebook dat deze dag nu ook in Katwijk wordt georganiseerd en ik dacht dat ik mee zou kunnen helpen'. Zelf verloor Rendi, moeder van 3 kinderen, een oudste dochter en een jongste zoon waarvan de middelste binnen anderhalf uur na de geboorte al stierf. Als er dus iemand is met zo'n uiterst droevige ervaring en daarom zo gedreven is om deze bijeenkomst mede te helpen organiseren is zij het wel.


Herinneringsboom

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 7 december op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan. De deelnemers worden vanaf 18.30 uur in de aula ontvangen en de bijeenkomst begint om 19.00 uur. De namen van de overleden kinderen worden genoteerd, genoemd en in een houten herinneringsboom gehangen. Er wordt een gedicht voorgelezen en passende muziek van 'Precious Child' gespeeld. Vervolgens gaan de deelnemers langs het met kaarsjes verlichte pad naar het kindermonument op de begraafplaats waar een echte herinneringsboom zal worden geplant. Na afloop is er koffie en thee en kunnen de aanwezigen met elkaar napraten over deze ongetwijfeld ingetogen en indrukwekkende gebeurtenis.

Het is wenselijk om deelname vooraf via wereldlichtjesdagkatwijk@gmail.com aan te melden. Ook zij die zich geroepen voelen om een handje te helpen bij het organiseren kunnen zich op deze manier aanmelden voor dit mooie initiatief. Mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818, de Wijkraad Katwijk aan Zee en particulieren die spontaan reageerden toen het bekend werd dat dit ook hier plaats gaat vinden.

Kookgroep voor mannen

schelp n Sinds een aantal jaar is er in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat1 een kookgroep speciaal voor mannen 60+. Een leuke groep die iedere maandag bij elkaar komt om een maaltijd de bereiden en daarna gezamenlijk op te eten. Doordat er een aantal mannen is uitgevallen, is we er plek voor nieuwe enthousiastelingen om de groep te komen versterken. De kookgroep is iedere maandag van 11.00 tot 14.00 uur. De kosten zijn € 5,00 per keer exclusief drankje.

De kookgroep is ontstaan door een vraag van een aantal mannen om te leren koken. Er is op zoek gegaan naar een kok, ruimte en een vrijwilliger en de kookgroep was geboren. Iedere week komen de mannen eind van de ochtend samen in het buurtcentrum. Onder begeleiding van chef kok Daan de Wilde bereiden zij samen een maaltijd. Voorafgaand wordt er een bakje koffie gedronken en de week doorgenomen. Zo werken de mannen niet alleen aan het verbeteren van de kookvaardigheden, maar worden ook de sociale contacten versterkt.

Naast de kookgroep in Buurtcentrum de Schelp is er sinds kort ook gestart met een groep in de Zwanenburg aan de Zwanenburgstraat 62 op woensdag van 11.00 tot 14.00 uur, ook hier zijn de kosten € 5,00 per keer. In beide groepen is nog een aantal plekjes vrij. Meer informatie of aanmelden bij Margriet Rous, tel. 8894461 of margrietrous@welzijnskwartier.nl

UNI Katwijk geeft kerstconcert

blaasmuziek n Na een succesvolle editie in 2017 geeft Chr. Muziekvereniging UNI ook dit jaar weer een kerstconcert in De Dorpskerk te Katwijk aan de Rijn. Het concert vindt plaats op vrijdag 13 december.

Voor dit concert is er samenwerking gezocht met mezzosopraan Maria den Hertog. Zij is o.a. bekend van Nederland Zingt en de Kerstconcerten met Deo Cantemus in De Doelen te Rotterdam. Samen met het Groot Harmonie Orkest o.l.v. Dominic Sierat, zal zij schitterende concertstukken ten gehore brengen.

De presentatie van deze bijzondere avond is in handen van wethouder Corien van Starkenburg. Inmiddels is de kaartverkoop gestart en kunt u via secretaris@uni-katwijk.nl kaarten ad. € 5,00 p.p. bestellen (kinderen tot 12 jaar € 2,50). Meer info op www.uni-katwijk.nl

V.v. Katwijk is heer en meester op De Middelmors

Mike van den Ban passeert Bert Koomen van Rijnsburgse Boys. | Foto: OrangePictures

voetbal n De afgelopen 7 jaar wist Rijnsburgse Boys niet meer te winnen van Katwijk en ook zaterdag kwam daar geen verandering in. De oranjehemden waren heer en meester op 'De Middelmors' en wonnen met 0-3.

In feite was de wedstrijd al na 2 minuten beslist. Korter eigenlijk, de eerste minuut werd in het kader van de actie tegen racisme niet gevoetbald, 40 seconden zuivere speeltijd later lag de 0-1 in het net. Een verre ingooi werd door Roland Bergkamp doorgekopt, de inlopende Robbert Susan tikte vervolgens raak. Tot grote woede van onder anderen Henk Wisman, die vooraf juist hierop het gewezen en getraind, verklaarde de Rijnsburgtrainer na afloop.

De trainer van de Rijnsburgers zal zich vervolgens vast vaker verbeten hebben, want de Katwijkers troefden geelzwarten op alle fronten af. Dat moesten ze na de openingstreffer overigens wel zonder aanvoerder en doelpuntenmaker Susan doen. Bij de goal blesseerde de Leidenaar zich zodanig, dat hij vervangen moest worden. Marouane Afakaer was zijn vervanger en had zijn invalbeurt niet mooier kunnen invullen. Vlak voor rust tekende de behendige vleugelaanvaller voor de 0-2, nadat Marciano Mengerink met een ouderwetse Mengerink-actie het voorwerk had gedaan. Vlak na rust gaf Afaker de genadeklap: 0-3.

Tussendoor had Katwijk meermaals de mogelijkheid gehad om de score eerder op te doen lopen. Mengerink speelde zichzelf meermaals vrij, en ook Blokland leek dichtbij een kopgoal. Ook de tweede helft vergat Katwijk de score verder op te voeren, met de grootste kans voor Guus van Weerdenburg. et een zelf opgezette aanval kwam de back zelf oog-in-oog met de keeper, maar zijn inzet had vervolgens te weinig overtuiging om de 0-4 op het bord te zetten. Aan de andere kant was de back in de eerste helft wel belangrijk geweest. Bij het enige echt gevaarlijke Rijnsburgse moment, kopte de verdediger de bal van de lijn.

Het bleef bij 0-3 en daarmee vindt Katwijk de aansluiting weer met de top van het klassement op slechts drie punten van koploper Koninklijke HFC. De komende weken kan Katwijk laten zien of het definitief met een goed gevoel de kerst in kan. Zaterdag wacht nog Jong Sparta, daarna staan de Koninklijke (uit) en IJsselmeervogels op het programma.

Pocket-quiz

quiz n Op maandag 2 december houdt Café The Pocket haar 54e quizavond.

In het eerste jaar was de organisatie verheugd dat er tien teams werden gehaald, inmiddels doen er twintig teams gemiddeld mee met een uitschieter de laatste keer van 26 teams. Het absolute maximum van 30 teams komt daarmee in zicht.
De quiz-avonden in The Pocket kennen zes speelronden met zeer gevarieerde onderwerpen van elk tien vragen. Daarnaast zijn er nog twee extra ronden waarin de teams een drankje kunnen winnen. Een hapje wordt ook verzorgd. Optimale bezetting teams: 5 spelers, minder mag uiteraard, meer mag ook maar dan geldt een kleine puntenaftrek. Inschrijfkosten 10 euro per team. Inschrijfgeld is prijzengeld, verdeling is afhankelijk van het aantal deelnemende teams.
Aanvangstijd is 20.00 uur de quiz is om 23.00 uur afgelopen.

Zang op zondagavond

BETHELWIJK n Op zondag 1 december is er weer Zondagavondzang in de grote zaal van de Pniëlkerk. De liederen komen uit Johannes de Heer , maar ook Opwekking en de Gezangen. Er is een pauze, waar koffie geschonken wordt en waar men gezellig kan bijpraten. De zangavond begint om 20.30 uur en is om ongeveer 22.00 uur weer afgelopen. De toegang is vrij. Er is wel een collecte voor de onkosten.

| Foto: Céline van Egmond-Mulder

De paddenstoelentijd is volgend mij inmiddels aardig voorbij. Afgelopen tijd heb ik er heel wat gezien, in allerlei soorten en maten. Daarom toch nog weer een foto met paddenstoelen. Ze staan vaak gezellig bij elkaar. En soms zijn ze elkaar echt tot steun. Zoals mensen elkaar ook tot steun kunnen zijn. Daar moest ik in ieder geval aan denken bij deze paddenstoelen. Een mooi beeld vind ik. | Foto: Céline van Egmond-Mulder

Van oud naar nieuw

workshop n Zelf kerstkaarten maken is erg leuk om te doen, vooral wanneer je al mooie voorbeelden hebt, zoals kaarten van vorig jaar. Die voorbeelden zijn al gebruikt dus mag je er lekker in knippen, veranderen, aanvullen en kleuren om er zo zelf nieuwe van te maken.

Op zaterdagochtend 14 december van 10.00 tot 12.00 uur zijn kinderen van 6 tot 12 jaar van harte welkom in het Katwijks Museum om te komen graaien in de doos gebruikte maar soms ook nieuwe kaarten. Heerlijk om daarvan zelf een mooie nieuwe kaart te ontwerpen, versieren en beschrijven. Bovendien wordt je kaart direct verstuurd dus breng vooral een adres mee.

De kosten zijn €3.50 en daarvoor krijg je ook een drankje en iets lekkers. Om teleurstellingen te voorkomen is het noodzakelijk vooraf te reserveren bij Jeannette de la Parra viaeducatiekatwijksmuseum@gmail.com


Quick Boys viert honderdjarig jubileum met bijzondere loterij

Onder meer een huis en een auto zijn te winnen in de jubileumloterij van Quick Boys. | Foto: PR

loterij n Een huis winnen; kan echt. Wie wil kan het meebeleven met de jarige voetbalclub Quick Boys uit Katwijk. Zij bestaan in 2020 maar liefst honderd jaar. Met als unieke gelegenheid voor iedereen een echt huis te scoren.

Voor het jubileum is er een speciale commissie opgericht. Natuurlijk is er geld nodig om er een knalfeest van te maken, en Quick Boys doet dat met een bijzondere loterij. Overigens gaat er ook heel veel naar goede doelen. Slechts een enkele plaats in Nederland ging ze voor. Uniek is deze bijzondere actie. Doel is voor het eind van het jaar 6000 loten te verkopen, maar inmiddels zit men al op 3700.

Winkans

Scoor een huis biedt de mogelijkheid om mee te spelen met een loterij die kans geeft op het winnen van allerlei schitterende prijzen, met als ultieme hoofdprijs een vakantiewoning die belastingvrij in bezit kan komen. Maximaal 9.999 loten worden uitgegeven en dat betekent bij een vijftiental grote en aantrekkelijke prijzen een winkans van minimaal 1:670, een enorm verschil met de bekende loterijen. Door deel te nemen steunt men een aantal goede doelen, t.w. de Stichting Opkikker, de Dirk Kuyt Foundation en de Stichting Kika, met daarnaast de Katwijkse Voetbalvereniging Quick Boys.

De commissie is op 1 augustus gestart met de actie met de verkoop en zal op 31 januari 2020 de trekking plaatsvinden. Meer informatie over dit hele verhaal is te vinden op www.scooreenhuis.nl, en zijn de prachtige prijzen te zien (vakantiewoning bij Zwolle, een fraaie Mitsubishi, een scooter, elektrische fietsen etc) en wat de bestemming van de opbrengsten is; naast het jubileumjaar ook de verbouwing van het clubhuis en de goede doel Kika, Stichting Opkikker en de Dirk Kuyt Foundation. We verkopen de loten zowel online (door het hele land) als fysiek voor 99,99 per stuk.

Koop lot(en) op www.scooreenhuis.nl Prijs per lot € 99,99. De trekking is op 31 januari 2020. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de grote feestavond op 31 januari waarbij om 24.00 uur het jubileumjaar begint met een mooi vuurwerk en de volgende dag RBB op bezoek komt.

Grasshoppers H1 wint van Uball

Basketbal n Sportiff Company Grasshoppers nog altijd geteisterd door blessures, moest het opnemen tegen Uball uit Utrecht, dat aantrad met maar 7 spelers.

Bij Sportiff Company Grasshoppers ontbraken Wouter Breel (operatie), Tomas Breel (elleboog) en Jim van der Zijl (knie) in de selectie. Youri van der Linden maakte na geblesseerd te zijn geweest aan zijn schouder weer wat minuten. De eerste helft verliep dan ook moeizaam. Een lastige zone van Uball zorgde dat de Katwijkers moeilijk tot scoren kwamen. De eerste periode werd met een kleine achterstand afgesloten. De rust stand 48-36

In de tweede helft kwamen de Katwijkers wel in hun ritme. Met een aantal goeie stops komt er snelheid in de wedstrijd en loopt Sportiff Company Grasshoppers weg van Uball. Het publiek wordt op sommige momenten van de wedstrijd getrakteerd op mooie acties en prachtige passes. Aan het begin van het laatste kwart wordt het beslissende gat van 17 punten gemaakt. En opnieuw mag de talentvolle jeugdspeler Jari Voigt wat minuten meepikken. In de tweede helft scoort hij zijn eerste punt in de landelijke Promotiedivisie wat ook door het publiek met enthousiasme wordt ontvangen. Eindstand 89-75.

De eerstvolgende wedstrijd is op donderdag 28 november a.s. om 21.00 uur in en tegen (BV) Hoofddorp. Deze wedstrijd is voor de derde ronde in de beker competitie. BV Hoofddorp, uitkomend in de eerste divisie, heeft hun laatste bekerwedstrijd na verlenging gewonnen van Heren 2 Grasshoppers.


Boeket van de maand

Lyanne Ouwehand gaf haar Boeket van de maand door aan schoonmoeder Nel. | Foto: PR

uiver n Lyanne Ouwehand-Freke heeft het boeket van de maand gewonnen en wil het graag geven aan haar schoonmoeder als dank omdat het gezin van Lyanne Ouwehand tijdens de verbouwing van hun huis een aantal maanden bij Nel Ouwehand en haar man Dirk hebben ingewoond. Ook staan Nel en haar man Dirk altijd voor hen klaar en passen ze iedere woensdag op kleindochter Mirthe en kleinzoon Boaz. Nel Ouwehand is naast het oppassen op al haar kleinkinderen al ruim 28 jaar werkzaam als schoonmaakster bij de Estec. Als hobby's heeft mevr. Nel Ouwehand lezen, naaien en handwerken.

Wilt u ook eens het boeket van de maand winnen? Ga dan naar onze Facebookpagina en volg ons of kom langs in ons tuincentrum aan de Rijnstraat 141 te Katwijk en wie weet bent u de volgende winnaar van zo'n fleurig boeket.

Floris Hoek pakt wereldtitel kickboksen

kickboksen n Floris Hoek van de Osaka dojo was uitgenodigd door de organisatie van Warriors of life championship in Polen om daar voor de WLC K1 titel te vechten. WLC is een mixed martial arts-organisatie die naast de Mma partijen ook een divisie heeft op K1 kickboksregels. Met K1 kickboksen is het de bedoeling dat men bij elkaar scoort doormiddel van stoot en traptechnieken en combinaties.

Floris' Poolse tegenstander Sébastien Kartasinski begon meteen met zware stoten om zo de partij voortijdig te beslissen. Maar Floris loste dit op met zijn complete en dynamische kickboksstijl. Na drie harde en zware ronden van 3 minuten waarbij beide vechters alles gaven om de winst te pakken was het de jury duidelijk, Floris was de unanieme winnaar.

Hij heeft hiermee een zeer bijzondere plaats ingenomen. want hij is de eerste Katwijker die een titel bemachtigt in het kickboksen en nog een wereldtitel ook.

Over 2 weken doet Floris mee aan het Internationale kyokushin karate toernooi in Osaka, Japan.

Gelderse bodem goed voor FC Rijnvogels

Doelman Arie van der Niet met een geweldige redding. | Foto: Piet van Kampen

Voetbal n Een slechte wedstrijd toch winnen. Dit aloude predicaat deed weer eens opgeld. De uiteindelijk zwaar bevochten 3-1 overwinning op het knusse doch niet geheel eigentijdse sportpark De Waaijenberg- geen tribune, geen scorebord, geen omroep- was niet geheel conform de verhoudingen. Geen enkele Rijnvogelgetrouwe maalde er na afloop om. De 3 punten om in de kopgroep mee te blijven draaien zaten in de knip. Tegen de verhouding in maar op wilskracht behaald.

De opvoering van de 22 acteurs was matig in een duel waarin de thuisclub per saldo het meeste balbezit had maar de kansen niet wist te benutten. Enerzijds de verdienste van de Katwijkse defensie waarin Ricardo de Vlugt en Kevin Wijmer bij tijd en wijlen samen met de kompanen Reno van Heijningen en Niek Ossevoort de nodige moeite hadden om Sherwin Grot (ex-IJsselmeervogels) en de zijnen van het scoren af te houden. Anderzijds was doelman Arie van der Niet een betrouwbare sluitpost met als hoogtepunt van zijn optreden het geweldig verwerken van een vrije trap van Roy Talsma. Het was kort na het begin waarin de Vogels al na 2 minuten de leiding namen. Ricardo de Vlugt lanceerde Roy van Leeuwen en de snelle spits liet de blauwe defensie zijn hielen zien en passeerde doelman Patrick ter Mate koelbloedig. Een quickstart voor de Katwijkers, een mooie opsteker voor het team. Ricardo de Vlugt onderscheidde zich kort na de openingstreffer door een vroege gelijkmaker op de doellijn te voorkomen en kort daarop was Kevin Wijmer de reddende engel op een hachelijk moment.

De gastheren namen de regie in handen maar grossierde in lange ballen en foutieve passes. De formatie van trainer Jimmy Simons deed hier niet voor onder en ook veel korte combinaties verzandden vroegtijdig. Nee, het was bepaald geen sprankelend duel. Kort na de thee viel weer op een goed moment de tweede treffer. Hij kwam op naam van Jaap van Duijn. Voordien nauwelijks zichtbaar maar op het juiste moment ter plekke om een passje van Niek Ossevoort doeltreffend in de Doorwethse touwen te jagen. DUNO D leek niet gecapituleerd maar opende de jacht op de anschlustreffer. Na een voorzet van Sherwin Grot ontstond er een rommelige toestand voor het Katwijkse hok en Roy Talsma kwam hier uiteindelijk als winnaar uit tevoorschijn, 1-2. De Vogels kwamen niet meer aan fatsoenlijk opbouwen toe, kregen nog enkele kansen maar het wachten was op een verdiende gelijkmaker die er niet kwam. Met struggle for life voetbal overleefden de Katwijkers en mochten van geluk spreken dat de lat een helpende hand bood. En dan zoals zo vaak in dit spelletje: de thuisclub dringt aan en een counter kost hen de kop. Opgezet door Romano van der Stoep, beheerst door getikt door invaller Yassin Kaabouni en simpel afgerond door Jaap van Duijn. De verre trip naar het fraaie Gelderse land bleek opnieuw vruchtbaar.

12.00 uur: Katwijk NU; Adriaen Koerbagh; RTV Sport; 18.00 uur: Katwijk NU; Adriaen Koerbagh; RTV Sport; 21.30 uur: Katwijk NU; Adriaen Koerbagh; RTV Sport.

Woensdag 27 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;

Donderdag 28 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 29 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 30 november
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Muziekcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 01 december
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;

Maandag 02 december
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 03 december
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur op de halve uren en eigen lokaal bulletin.

Frequenties: RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142. TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Tot en met 4 december

• Sinterklaashuis op het Emmaplein. Woensdag 14.00-18.00 uur en zaterdag 12.00-17.00 uur.

Woensdag 27 november

14.00-16.00 uur: Sintmiddag in de bibliotheek, Schelpendam 1.
15.00-16.30 uur: Vet Coole Sintshow! in TriPodia, Hoornesplein 155.

Donderdag 28 november

19.30 uur: Natuurdocumentaire over De Wadden in Dorpshuis Valkenburg, Kerkweg 3. Entree € 6,00.
21.00 uur: Quiznight in Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50.

Vrijdag 29 november

19.00 uur: Slipjesavond bij Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zaterdag 30 november

14.00-16.00 uur: Workshop 'Stempels snijden: maak je eigen kerstkaarten' in de bibliotheek, Schelpendam 1. Meedoen kost € 7,50.
15.30-18.00 uur: Matineeconcert COK Hallelujah in de Vredeskerk, Baljuwplein 1.

Zondag 1 december

10.30-16.00 uur: Sinterklaasritten bij Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg.

Maandag 2 december

20.00 uur: Quizavond bij Café The Pocket, Badstraat 38. Meedoen kost € 10,00.

Vrijdag 6 december

20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zondag 8 december

15.30-18.00 uur: The Pocket akoestisch: Just2. Café The Pocket, Badstraat 38.

Dinsdag 10 december

16.00 uur: Workshop: 'Digitaal ministecken met Bloxels' in de bibliotheek, Schelpendam 1. Meedoen kost € 3,00.

Woensdag 11 december

16.30-18.00 uur: Wintereditie 'Zing Nederlands met me' in bibliotheek Hoornes, Hoorneslaan 297. Vrij entree.

Donderdag 12 december

14.00 uur: Gratis en feestelijk uurtje kunst in Hoofdbibliotheek, Schelpendam 1.

Vrijdag 13 december

17.00-23.00 uur: XL Koopavond Winkelhart Zeezijde
20.00 uur: Kerstconcert UNI in De Dorpskerk, Kerklaan. Entree € 5,00.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Woensdag 18 december

14.00 uur: Jeugdfilmmiddag in Hoofdbibliotheek: over vriendschap en een circus. Hoofdbibliotheek, Schelpendam 1. Entree gratis.

Zondag 22 december

15.30-18.00 uur: Poppodium: The Policed. Café the Pocket, Badstraat 38.

Huis van de Buurt

De activiteiten van de AOBK vinden plaats in Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62.

Woensdag 27 november
09.30:-11.30 uur: fietsen
10.00-12.00 uur: Bloemschikken
10.00-14.00 uur: Koffie +
11.15-14.00 uur: Mannen koken
14.00-16.00 Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten


Donderdag 28 november
09.30-10.45 uur: Mantelzorgondersteuning
10.00-11.30 uur: Formulierenbrigade
10.00-12.00 uur: Bijbeluur
10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
14.00-17.00 uur: Jokeren & klaverjassen

Vrijdag 29 november
08.00-10.00 uur: Bloedprikken
14.00-17.00 uur: Bingo

Maandag 2 december
10.00-11.30 uur: Koek en Soepie
11.00-14.00 uur: Rijbewijskeuring
13.30-16.30 uur: Schilderen
14.00-17.00 uur: Vrij klaverjassen

Dinsdag 3 december
09.00-12.30 uur: Rabo Servicepunt
09.30-10.00 uur: Mannenzang
10.00-11.30 uur: De Vierboet
10.00-14.00 uur: Koffie +
10.00-12.00 uur: Computer Info
10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur
14.00-15.00 uur: Taalcursus
14.00-16.30 uur: Damessoos
19.00-22.30 uur: IOV

Het Huis van de buurt is elke dag geopend van 9.30 tot 16.30 uur. De biljartkamer is eveneens elke
dag geopend. Info over activiteiten staat op www.aobk.nl

Agenda Kat-Rijn

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, Louise de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 27 november
09.30-11.30 uur: Schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 28 november

09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 29 november
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 2 december
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 3 december
10.00-11.30 uur: Line-dance
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen voor Ouderen
15.00-16.00 uur: Dameszang