De Rijnsburger

20 mei 2020

De Rijnsburger 20 mei 2020


Meningen winkeliers verdeeld

Winkeliers-ondernemers denken verschillend over invulling nieuwe 1,5 meter samenleving. | Foto: CvdS. Foto: CvdS

spreiding n bezoekers. Een aantal supermarkten en winkeliers in de Gemeente Katwijk wil tijdelijk op zondag open. Dat blijkt uit een brief die de winkeliers (aantal supermarkten en bouwmarkten) aan het gemeentebestuur hebben gestuurd.

De daarbij vermeende reden is ‘de spreiding van bezoekers’. De betrokken winkeliers stellen daarbij: ‘Als Katwijkse winkeliers en ondernemers willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en het maximale kunnen doen om Katwijkers en andere bezoekers te beschermen in de nieuwe 1,5 meter samenleving’.


verantwoordelijkheid

Vanuit dezelfde gevoelde verantwoordelijkheid komen een aantal andere winkeliers echter tot een geheel tegengestelde aanbeveling: ‘Koester de zondagsrust om de van onze medewerkers gevraagde bijzondere inspanning in deze crisistijd te kunnen volhouden. Juist de zondagsrust is een uitstekend en ook onmisbaar middel om de intense druk vanuit de samenleving op het winkelpersoneel te kunnen blijven doorstaan. Om zodoende de belangrijke functie te kunnen blijven waarmaken in de dagelijkse levensbehoeften.


Keurslagerij De Mooy, Marien Oskam, First man herenmode, Diederik Schuitemaker, Gijs Footwear, Gijs de Vreugd, Tuincentrum FloraJoy, Jac Vliegenthart en Alexanderhoeve v/d Velde, Louis v/d Velde, menen dat ‘Zondagsopenstelling niet nodig is om betere spreiding te verkrijgen’.


Het pleidooi voor verruiming van de openingstijden op zondag tijdens corona-tijd is ingegeven door de wens van betere spreiding van het winkelend publiek in de beschikbare tijd. Die betere spreiding is nodig, maar ook volop mogelijk in de beschikare zes werkdagen, die elke week telt. Daar is de zondag helemaal niet voor nodig. Wel is het een goed idee om het winkelend publiek aan te moedigen om de drukte te vermijden en om boodschappen te doen op rustige momenten. Binnen de beschikbare winkeltijden zijn er meerdere opties om het spreidingsbeleid te ondersteunen met doordachte marketingacties of speciale aanbiedingen. Het is nu de uitdaging om ondernemerschap te tonen.

Lees verder op pagina 3.
Onze nieuwe helden verdienen meer dan applaus en verdienen zondagsrust.

In de periode van de coronacrisis heeft de samenleving ‘nieuwe helden’ ontdekt. Naast de zorgmedewerkers behoren daar de winkelmedewerkers toe. Aan het begin van de crisis werd van vele zijden druk geapplaudisseerd voor deze nieuwe helden. Het is wel wrang dat deze ‘kosteloze’ waardering nu gevolgd wordt door een pleidooi om de winkelmedewerkers de ook voor hen waardevolle zondagsrust te ontnemen, zonder dat daarvoor een redelijke compensatie wordt geboden. In deze periode wordt een zwaar beroep gedaan op het incasseringsvermogen van iedereen die in de foodvoorziening werkt. Het is dan essentieel dat voldoende rust wordt geboden. Zodat de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met de noodzakelijke en restrictieve corona-maatregelen kan worden volgehouden.

Op basis van de bovenstaande overwegingen, doen een aantal winkeliers op het gemeentebestuur een dringend beroep om niet mee te gaan met het onnodig openstellen van de winkels. Er zijn veel betere, andere maatregelen denkbaar, die binnen het bereik van de retail ondernemers zelf liggen om de nieuwe uitdaging van deze moeilijke situatie het hoofd te bieden.

Brand in Afvalcontainer

Op n het parkeerterrein Hoftuinplein heeft vorige week vrijdagavond brand gewoed in een afvalcontainer. De brandweer van Rijnsburg werd rond 20:30 uur gealarmeerd. Ter plaatse wisten zij de containerbrand te blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Op de brand kwam aardig wat jeugd af. De politie heeft hen weggestuurd.

>Geen Kamp Oekroe

Helaas n Het is nu definitief, kamp Oekraïne 2020 gaat niet door. Langzaam worden in Europa de maatregelen tegen de corona versoepeld. Contacten met de partners in Oekraïne, de situatie in Europa en ook in Nederland maken duidelijk dat het praktisch niet mogelijk zal zijn om in de zomer af te reizen naar Oekraïne. Waar in Nederland al alle zeilen bijgezet zijn om alle zieken een goede medische behandeling te geven terwijl we toch over goede medische voorzieningen beschikken, daar kan en mag het risico niet gelopen worden dat in Oekraïne een besmetting opgelopen wordt. De medische voorzieningen zijn daar toch veel minder dan in Nederland. In november hoopt het bestuur van Oekroe de voorbereidingen voor kamp Oekraïne 2021 weer op te starten met een informatieavond.

Foto: pr

Nieuw
nummer Bart Heemskerk

Lokale beelden
in
videoclip

280 huizen in Frederiksoord Zuid

Nieuwe
haring
komt er aan

Park n Kwakelwei als groene long

Wijkraad Rijnsburg

Leden van Wijkraad Rijnsburg. | Foto: pr. Foto: pr

n 'Wij zijn de schakel tussen bewoners en gemeente'

Leefomgeving n U heeft vast weleens gehoord van Wijkraad Rijnsburg. Zij hebben iets met de gemeente te maken, en soms zijn ze betrokken bij activiteiten zoals de laatste Kerst-Inn, gehouden in het centrum van Rijnsburg. Maar Wijkraad Rijnsburg is meer.

Foto: CvdS

Door Carin van der Spijk-Kralt.

‘We zijn eigenlijk de boodschapper van de Rijnsburgers naar het gemeentebestuur en andersom’, vat vicevoorzitter Ben van den Nouland in het kort de inzet van de Wijkraad samen. ‘Dit contact willen we eigenlijk intensiveren, want naar onze mening is er veel meer uit te halen’, vult medebestuurder Johan van Egmond, secretaris van de wijkraad, aan.


Onafhankelijk

Naar aanleiding van de gemeentelijke fusie in 2006 is Wijkraad Rijnsburg op 20 maart 2007 benoemd door het bestuur van de gemeente Katwijk. Er is ook een Wijkraad Valkenburg, Wijkraad Noord (Hoornes), Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn. Het doel van een wijkraad is het onderhouden van contacten met de gemeente en de inwoners.

‘Als Wijkraad zijn wij neutraal. Wij zijn niet gebonden aan een politieke partij of religie. En we zijn onafhankelijk’, laat Ben weten. ‘Een belangrijk doel van de Wijkraad is om de leefbaarheid en de leefomgeving in de gaten te houden. Gevraagd en ongevraagd spreken wij het College van Burgemeester en Wethouders aan over allerlei onderwerpen zoals: wonen, werken, welzijn, verkeer en vervoer, recreëren en veiligheid. Eigenlijk over alles wat de openbare ruimte en de leefbaarheid in het dorp betreft’, vult Johan aan.


Maar ook de inwoners van Rijnsburg kunnen de Wijkraad aanspreken. Ben hierover: ‘Zij kunnen aandacht vragen voor bepaalde zorgen in de leefomgeving. Of met suggesties komen voor verbeteringen’. ‘Wij als Wijkraad kunnen geen beloften doen, maar kunnen wel bij de gemeente aankloppen en mogelijk bemiddelen’, voegt Johan toe.


Iedere Wijkraad beschikt over een wijkbudget, dat kan worden besteed. Als voorbeeld noemt Van den Nouland een financiële ondersteuning aan Buurtvereniging Bestevaer en Irissenstraat voor een activiteit tijdens Paardenmarkt. Maar ook Stichting Open Tuinen Rijnsburg, en het Dorpshuis hebben een gift ontvangen om hun activiteiten op te starten. ‘Via onze website kan men een subsidieaanvraag indienen. Ter goedkeuring bekijken we of het initiatief bijdraagt aan de identiteit en/of de leefbaarheid van Rijnsburg’, aldus Johan.


Betrokken

Wijkraad Rijnsburg telt 8 leden. ‘We zijn op zoek naar twee nieuwe mensen die ons bestuur kunnen versterken. Als affiniteit stellen we dat nieuwe leden zich betrokken voelen bij Rijnsburg en haar inwoners’, nodigt de vicevoorzitter uit. De Wijkraad komt zes keer per jaar bijeen. Met de andere wijkraden bespreken we drie keer per jaar tal van gemeentelijke zaken.


Johan: ‘Voor wat betreft de toekomst stelt Wijkraad Rijnsburg zich als doel meer naar de inwoners toe te komen. We willen meer connectie met de Rijnsburgers. Wie daar ideeën of suggesties voor heeft kan altijd contact met ons opnemen. Dit kan via www.wijkraadrijnsburg.nl. Of stuur een mail naar: info@wijkraadrijnsburg.nl.

>College: ‘Verdwijnen mbo Wellant uit Rijnburg biedt juist een kans’

reactie n verdwijnen van het Wellant mbo uit Rijnsburg hoeft volgens de gemeente niet te leiden tot minder kwaliteit in het agrarisch beroepsonderwijs. Dat schrijft het gemeentebestuur in antwoord op vragen van de politiek raadfractie DURF.

‘De (gedwongen) schaalvergroting binnen het agrarisch (middelbaar) beroepsonderwijs biedt een kans. Die kans is namelijk gelegen in het gezamenlijk organiseren van meer slagkracht, kwaliteit en aantrekkingskracht. Vanuit de sector wordt dat belangrijk gevonden en is nabijheid van een onderwijsinstelling minder van belang.’


Geen aderlating

DURF had vragen gesteld over het verdwijnen van de mbo-afdeling van Wellant uit Rijnsburg. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente niet op de hoogte was van het stoppen van die opleidingen. Dat hoeft ook niet, stelt het gemeentebestuur: ‘de invloed van de gemeente is beperkt.’


De mening van DURF dat het verdwijnen van de school een aderlating is, deelt het gemeentebestuur niet, ‘Het college is trots op de krachtige bloemensector binnen onze gemeente en draagt hier op allerlei manieren aan bij. Zie onze actieve deelname aan diverse netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.’


DURF vindt het zeer jammer dat ‘de gemeente geen actievere rol wil spelen om de groene opleidingen in Rijnsburg te behouden of juist in de toekomst te versterken. De regionale samenwerking op het gebied van bloemen, bollen en planten zou het Wellant mbo moeten versterken. Het is een waardevolle toevoeging in een dorp dat trots is op haar bloemensector.’ | Foto: CvdS.

Anjeractie Flora Band orkesten dit jaar online

Foto: pr

100% n van de opbrengst voor de vereniging!

Al jaren komen de leden van de Flora Band orkesten in de maand mei langs de Rijnsburgse voordeuren met een collectebus van de Anjeractie, een actie van het Prins Bernhardcultuurfonds.


alternatief

Vanwege de huidige maatregelen is dat dit jaar helaas niet mogelijk, terwijl verenigingen het nu juist moeilijk hebben, wegens het gebrek inkomsten door optredens die niet door gaan. Gelukkig heeft de Anjeractie een alternatief bedacht.

De collecte zal dit jaar namelijk online plaatsvinden. Alle leden krijgen via Whatsapp een link om de bijdrage voor de Anjeractie van de coördinator van de Flora Band orkesten. De leden zullen deze link zoveel mogelijk door sturen naar hun contacten, dus wie weet komt de link ook bij u terecht! Via deze link kunt u eenvoudig het bedrag en de bank kiezen.


Vanwege de 75-jarige verjaardag van de Anjeractie is de volledige opbrengst, dus 100%, voor de Flora Band orkesten. Normaal gesproken is een derde van de opbrengst voor de vereniging, dus nu is het extra de moeite waard om te geven! Mocht u geen link ontvangen, kunt u via de website van de Flora Band orkesten een bericht sturen. De link wordt dan naar u toe gestuurd!

De Anjeractie loopt dit jaar van vrijdag 22 mei tot en met zaterdag 30 mei. In deze periode kunt u uw gift over maken. De Flora Band orkesten hopen van harte op uw bijdrage.

>Alle bieb vestigingen open

Beperkt n Vanaf maandag 25 mei gaan ook bibliotheek Rijnsburg in de Burgt en bibliotheek Valkenburg in Het Dorpshuis open.

Om ervoor te zorgen dat de bibliotheek veilig is om te bezoeken voor alle medewerkers en bezoekers, zijn de nodige maatregelen getroffen. In overleg met het beheer van de Burgt in Rijnsburg en het Dorpshuis in Valkenburg zijn de bibliotheken in Rijnsburg en Valkenburg voorlopig alleen bemand open met aangepaste openingstijden: van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Openstelling volgens de nieuwe regels betekent dat bezoekers voorlopig alleen materialen kunnen lenen en terugbrengen. Kinderen onder de 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid. In de bibliotheken wordt gezorgd voor maximale hygiëne. Er is desinfectiemiddel aanwezig, teruggebrachte materialen gaan eerst 72 uur in quarantaine, toiletten en koffieautomaten zijn gesloten. Bezoekers zijn verplicht om een mandje te gebruiken die bij de ingang van de bibliotheekvestiging staan. Dit om een maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig is in de gaten te houden.ters, kopieerapparaten en leestafels zijn gesloten. Bezoekers kunnen geen materiaal in de bibliotheek blijven lezen of er verblijven om te werken, studeren etc.

Vragen?
Op allerlei manieren houdt de bibliotheek mensen op de hoogte van de ontwikkelingen: via social media, nieuwsbrief, krantenberichten, website. Mochten er toch vragen zijn, dan kunnen deze per mail of telefonisch worden gesteld. Per mail: info@bibliotheekkatwijk.nl of telefonisch: op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur op 071-4014819.

Weer buiten sporten

Foto: pr

Creatief n Hoewel sportscholen nog geen toestemming hebben om hun deuren te openen, zijn veel sportscholen creatief in het bedenken van oplossingen.

Zo maakt Multisport gebruik van de parkeerplaatsen om daar de verschillende lessen aan te bieden. Natuurlijk met de richtlijnen van het RIVM en de daarbij behorende 1,5 meter afstand. Zelfs de spinning lessen gingen deze week naar buiten zodat ook het ‘Spinnen met Willem’ door kon gaan.


Go Health Clubs Rijnsburg was ook ontzettend blij om haar leden weer te ontmoeten. Niet in de sportruimte aan het Remiseplein, maar op de kunstgrasvelden van Korfbalvereniging Madjoe (zie foto). ‘Deze velden hebben wij overdag tot onze beschikking en op de zondag. In de avonden zullen er korfbaltrainingen van Madjoe zelf plaatsvinden. We zijn blij dat we zo alle ruimte en voorzieningen hebben om op een veilige manier te trainen’, aldus trainer Robert Roggeveen.

Voor de trainingen kan men, ook bij Multisport, online inschrijven. ‘In de afgelopen weken heb ik veel gefietst en gewandeld. Maar het nu weer heerlijk om op deze manier weer sportief bezig te zijn, en elkaar weer te zien’, aldus een van de enthousiaste sporters.

>Lieve (o)pa Zandbergen

Van harte gefeliciteerd met je 70ste verjaardag!


Veel liefs van

Marianne, Remy, Jurre, Ries, Dex, Nicole, Aron, Hannelore,
Jaap Jan, Karin
en de kleine Jan. | Foto: pr.

9 / 20

Een keer per maand doen een vijftal inwoners hun zegje over een bepaald onderwerp. Deze keer gaat het over de Tiny houses in de Duinvallei. Tiny betekent klein, en daar kies je bewust voor om in te wonen. Nu blijkt dat bewoners dit toch wel erg klein vinden en willen uitbreiden.

De stelling luidt: BIJ WONEN IN EEN TINY HOUSE PAST GEEN UITBREIDING.

Het nieuwsbericht horend bij deze stelling kwam ik van de week tegen op de Facebook. In de reacties was een flinke discussie ontstaan, waar ook de bewoners van de Tiny houses hun reactie gaven. Zij gaven aan niet gehoord te zijn door de schrijver van het artikel en dat het allemaal niet zo zwart wit is als er wordt weer gegeven.

Ik weet niet zo goed waarom mensen zich hier zo druk om maken. Een schuurtje lijkt mij prima, ik bewaar mijn grasmaaier ook niet in de woonkamer. Natuurlijk kies je met een Tiny house voor een bepaalde levensstijl, maar moet je die levensstijl niet eerst ervaren voor je hier als Facebook-gebruiker of journalist over kan oordelen? Ik denk dat we de beslissing prima kunnen laten bij de mensen die hier over gaan; degenen die vergunningen verlenen bij het gemeentehuis. Zolang de bewoners van de Tiny houses geen vergunning aanvragen voor een opslaghal van formaat voetbalveld, zie ik het probleem niet.

Persoonlijk heb ik grote bewondering voor de bewoners van de Tiny Houses in de Duinvallei. Huisjes vaak met de oppervlakte van een flinke woonkamer. Op die beperkte ruimte wordt het leven gevierd. Chillen, slapen, koken, studeren, douchen alles op enkele tientallen vierkante meters. Privacy vindt je er amper. De bewoners doen ook aan zelfsupporting. Produceren o.a. hun eigen stroom en drinkwater. Via moestuintjes voorzien ze zichzelf van eten, en ze proberen zo min mogelijk afval te produceren. Stuk voor stuk zijn het ongelofelijk gedreven mensen die denk ik niet meer echt passen in een rijtjeshuis. Tiny is soms wel erg Tiny en de bewoners willen nu graag wat meer (opslag)ruimte. Geen ruimte voor zichzelf alhoewel een veranda ook op het verlanglijstje staat. Veranda? Ik verbleef ook eens in een Tiny House. Met veranda. Zat veel binnen vanwege de regen. Was goed te doen. Pas na het nuttige van een pittige bruinenbonen schotel ontdekte mijn vrouw het nut van de veranda. Onaangename lichaamsgassen zijn zelden Tiny. De veranda bood uitkomst.

Nee, dat vind ik ook.

Alleen de genoemde milieustraat past in deze ideologie, omdat deze gezamenlijk gebruikt kan worden en duurzaam is.

Ik ben bang dat als andersoortige uitbreiding en aanvragen gehonoreerd gaan worden het een stacaravanpark wordt in de Zanderij.

Dat was toch echt niet de bedoeling van dit prachtig initiatief van Tiny houses in ons drukbevolkte Nederland!

Als je besluit te gaan wonen in een Tiny house, doe je dat m.i. met name uit idealistische en duurzame overwegingen en moet je roeien met de riemen die je hebt en je fantasie en creativiteit blijven gebruiken om het ruimte-tekort te compenseren.

Dat de bewoners van Tiny houses hun woning willen uitbreiden met een veranda, schuurtje of een kas in de tuin, begrijp ik wel. Want overal om je heen wordt gebouwd en verbouwd. Volgens mij is je domein uitbouwen en verfraaien een algemeen menselijke behoefte, die momenteel nog wordt versterkt doordat mensen deze zomer niet op vakantie gaan vanwege de coronacrisis. Het geld dat zij hierdoor uitsparen, gebruiken ze om hun huis en de directe omgeving te verfraaien. Bij de Tiny houses in de Katwijkse Duinvallei zie je iets soortgelijks en daar is niets mis mee, lijkt mij. De bewoners hebben daar leuke pandjes neergezet, onder toezicht van de wijkregisseur, de verantwoordelijke ambtenaren en een kwaliteitsteam, die meepraten over wat er gebeurt. Genoeg expertise dus, waarmee gegarandeerd wordt dat er niet zomaar iets wordt neergezet, maar met oog voor de omgeving. En het gaat om een tijdelijk project. Er wordt niet voor de eeuwigheid gebouwd, maar voor een periode van zo’n tien jaar. Allemaal argumenten die ervoor pleiten om de bewoners tegemoet te komen en niet te moeilijk te doen.

Voordat je een mening geeft over deze stelling is het belangrijk om het concept van een Tiny House te begrijpen. Het Tiny House concept draait om genoegen nemen met genoeg. Dat klinkt heel filosofisch, maar is daarentegen ook een realistische gedachte. Mede doordat we als mensen onze aarde op volle toeren aan het uitputten zijn. Uiteraard is daar op het moment door COVID-19 niet zoveel aandacht meer voor, maar het is wel de realiteit waar we de komende decennia mee te maken krijgen. Zo’n concept als een Tiny House is daarin een ideaal voorbeeld van hoe met zo min mogelijk toch een zo mooi mogelijk leven te hebben. En als ze daarbij een tuinkas, een eigen milieustraat en wat meer leefruimte willen dan heb ik daar niks op tegen. Tot slot, als je in een normaal huis dat zou willen kan je het ook doen, waarom zouden zij het dan niet mogen?

Woningbouw locatie Valkenburg weer stap dichterbij

Het streven is om in 2022 de eerste woningen op te leveren. | Artist impression BPD.

Ontwikkelen n De gemeente Katwijk en gebiedsontwikkelaar BPD, Bouwfonds Property Development, hebben vorige week een intentieovereenkomst ondertekend voor woningbouw naast voormalig vliegkamp Valkenburg.

Hiermee start het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van een groot aantal duurzame woningen.


De betreffende BPD-gronden en opstallen liggen rondom de Oude Broekweg en tussen het voormalige vliegkamp Valkenburg, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, en de N206. Dit gebied is onderdeel van een grotere (her)ontwikkeling waarbij minstens 5.000 nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Daarom neemt de gemeente Katwijk de plannen voor de BPD-locatie integraal mee in de ruimtelijke procedures voor de gehele gebiedsontwikkelingslocatie Valkenburg. Het streven van BPD is om in 2022 de eerste woningen op te leveren.


Patrick Joosen, directeur BPD Zuid-West: ‘Met de ontwikkeling van duurzame, betaalbare woningen sluiten we aan de bij lokale- en regionale woningbehoefte. Een deel van de woningen wordt ontwikkeld als huurwoning voor het BPD Woningfonds, waarmee ze betaalbaar zijn voor middeninkomens. In de nieuwe toekomstgerichte wijk hebben we oog voor bestaande kwaliteiten. De karakteristieke hoeve en het lint van de Oude Broekweg worden prominente dragers. We verbinden waardevolle plekken in bestaand Valkenburg met de nieuwe dorpskern. Onder andere door een groene wandel- en fietsverbinding over de N206 en inpassing van de nieuwe busbaan. De kruising met de Rijnlandroute biedt kansen voor een eigentijds mobiliteitsknooppunt met commerciële functies, rondom de HOV-halte die in voorbereiding is.’

De intentieovereenkomst is volgens wethouder Gerard Mostert van Katwijk een mooie stap om snel te kunnen gaan bouwen aan een toekomstbestendige en betaalbare woonwijk. ‘Door de plannen van BPD te integreren in de ruimtelijke procedures voor de hele gebiedsontwikkeling, zoals de milieueffectrapportage, winnen we tijd. Doel is om zo snel mogelijk de eerste woningen op te leveren. Bovendien waarborgen we dat de stedenbouwkundige plannen van BPD en het Rijksvastgoedbedrijf op elkaar aansluiten en van hoge kwaliteit zullen zijn.’


De gemeente Katwijk werkt samen met het Rijksvastgoedbedrijf en andere partners aan de integrale gebiedsontwikkeling van locatie Valkenburg. Samen transformeren ze het voormalig vliegkamp Valkenburg en omgeving tot een aantrekkelijk woon-werkgebied met ruimte voor sport-, recreatie- en andere maatschappelijke voorzieningen. Het streven is om hier 5.600 woningen te realiseren.

>Meerderheid raad wijst vergunning Intratuin af

Dat n het hele proces rond de vergunningsaanvraag voor Intratuin niet de schoonheidsprijs verdient, daar is de gemeenteraad het wel over eens, bleek vorige week donderdag in een digitale raadscommissie. De meningen zijn wat verdeeld over het wel of niet afwijzen van de vergunningsaanvraag. Een meerderheid volgt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de aanvraag af te wijzen, omdat die niet voldoet aan ‘wet- en regelgeving’.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Intratuin Voorschoten wil verhuizen naar de Achterweg in Valkenburg, naast het voormalige vliegkamp Valkenburg. Op de locatie in Voorschoten komt woningbouw en haast is geboden voor het tuincentrum.


Over de locatie in Valkenburg is eigenaar Sjaco Griffioen van Intratuin al jaren in gesprek met de gemeente Katwijk. Hij heeft de grond gekocht en al flink geïnvesteerd, op basis van de ‘positieve grondhouding’ van de gemeente. Maar dat zo’n houding niet wil zeggen, dat alles in kannen en kruiken is, daar is Griffioen op pijnlijke wijze achter gekomen.


De aanvraag is afgewezen, omdat vestiging van een tuincentrum op die locatie niet voldoet aan allerlei ‘beleidskaders’ van gemeente en provincie.

verwachtingsmanagement

DURF en VVD Katwijk zijn voor vestiging van Intratuin in Valkenburg. ‘Het gaat om een familiebedrijf met zestig medewerkers en sociale inzet. Dat kan een aanwinst zijn’, vindt Danny Dubbeldam (DURF). ‘We moeten Intratuin welkom heten’, sluit Toon Stegmann (VVD) aan.

‘Het gaat er niet om of het een goed en gezellig bedrijf is, maar of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. En dat is niet zo. Een positieve grondhouding is echt iets anders dan een schriftelijke toezegging’, reageert Leon Krijgsman van Hart Voor Katwijk.


Het feit dat de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, is voor KiesKatwijk, ChristenUnie (CU), CDA, SGP en GemeenteBelangen (GB) reden om zich achter de afwijzing te scharen, hoewel ook die partijen vraagtekens zetten bij het hele proces. ‘De gemeentelijke organisatie heeft behoorlijk wat steken laten vallen in het verwachtingsmanagement’, stelt René Slootweg (GB).

‘Dat we als gemeente willen meewerken, is goed, maar hoe kun je dan voorkomen dat het verwachtingsmanagement uit de hand loopt’, vraagt Ton de Vries (CU) zich af.


worstelen

Linda van den Berg van Fractie Smits geeft aan ‘te worstelen’ met de hele kwestie. ‘Dit verhaal kent altijd een verliezer. Voor Postmus en Moerkerk zou het wrang zijn als Intratuin wel een vergunning krijgt. Maar voor Intratuin ook wrang. Als je bijvoorbeeld al een huisnummer krijgt toegewezen, kun je denken dat de vergunning een formaliteit is.’


Ook D66 en PvdA worstelen. Volgens de PvdA kunnen er best mogelijkheden zijn voor Intratuin om zich tien jaar, zoals het tuincentrum wenst, te vestigen in Valkenburg.


Ralf Boland van D66 is van mening, dat de gemeente al eerder aan had moeten geven, dat vestiging vanwege randvoorwaarden niet mogelijk is. ‘Dan ben je helder en wek je geen verwachtingen. Ik hoop van harte dat de wethouder nog iets kan doen qua een locatie voor Intratuin.’


‘We willen wel weer meedenken, maar of het nu reëel is of er op korte termijn een locatie beschikbaar is, is de vraag’, antwoordt wethouder Gerard Mostert. ‘We zijn het met elkaar eens, dat dit geen fijne situatie is. Maar we moeten een vergunning beoordelen op beleidskaders en daarom is de vergunning niet verleend.’

De opmerkingen over het verwachtingsmanagement knoopt de wethouder in zijn oren. ‘Maar vanuit de ambtelijke organisatie is meermalen aangegeven, dat niet alles in kannen en kruiken was.’


Donderdag 28 mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de vergunningsaanvraag van Intratuin.

>Geen Tonnenpoort & Toeristenmarkt

Besluit n De Toeristenmarkt kan vanwege het coronavirus dit jaar helaas niet doorgaan. Dat hebben de gemeente Katwijk en winkeliersvereniging Zeezijde in goed overleg besloten, meldt de gemeente in een persbericht. Ook de Tonnenpoort, die elk jaar in de tijd van de Toeristenmarkt pronkt, wordt dit jaar vanwege corona niet opgebouwd.

Gemeente en de winkeliersvereniging, die organisator is van de Toeristenmarkt, waren al een aantal weken in gesprek over de mogelijkheden om de Toeristenmarkt te organiseren tijdens corona. Beide partijen zijn echter overeengekomen, dat het beter is om de organisatie van de jaarlijkse markt door te schuiven naar volgend jaar.

‘Het is spijtig, maar op dit moment de enige verstandige keuze. De Toeristenmarkt staat erom bekend jaarlijks veel bezoekers aan te trekken. Iets wat we in deze tijd juist niet willen om de verspreiding van het coronavirus beheersbaar te houden’, aldus wethouder Jacco Knape.

De Toeristenmarkt heeft, anders dan bijvoorbeeld de weekmark op vrijdag, veel weg van een evenement. en trekt iedere dinsdag duizenden bezoekers, aldus de gemeente.

Wethouder Knape: ‘Samen met winkeliersvereniging Zeezijde kijken we er al naar uit om volgend jaar weer een waar spektakel te maken van de Toeristenmarkt.’

Dit jaar zou de populaire markt op dinsdag voor de 47ste keer worden gehouden.

Tonnenpoort

Ook de Tonnenpoort verschijnt komende zomer niet in de Princestraat in het winkelcentrum van Katwijk.

Samen met de vrijwilligers, die de Tonnenpoort ieder jaar opbouwen, is besloten om de poort dit jaar niet op te tuigen vanwege corona.

Voordat de coronamaatregelen werden ingevoerd, liepen er nog gesprekken tussen de gemeente en mogelijke nieuwe initiatiefnemers over het opbouwen van de Tonnenpoort komende zomer.

Knape: ‘We blijven met deze partijen in gesprek over de financiering van de Tonnenpoort, zodat de vrijwilligers volgend jaar de poort hopelijk weer kunnen opbouwen.’

Geen Prikkelarme Kerkdienst

Kerk n Door de aanhoudende beperkende maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus, kan de nieuw gekozen datum van 14 juni niet door kan gaan. De organisatie (ds. M. Zebregs, ds. H. van der Laan en pastor Rixt de Graaf) vindt dit erg jammer, want de behoefte om elkaar rondom het Woord te ontmoeten en samen te vieren is groot. De eerstvolgende Prikkelarme Kerkdienst zal plaatsvinden op 30 augustus en geleid worden door pastor Rixt de Graaf uit Rijnsburg. Op 13 december zal ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee voorgaan in de dienst. Deze diensten vinden plaats in het kerkgebouw ‘De Goede Herder’ in Valkenburg (ZH), Hoofdstraat 35. Deze locatie is gekozen omdat ze centraal ligt in de gemeente Katwijk en goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. De diensten starten om 12:30 uur en duren een half uur. Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel, veel mensen bij elkaar en een tijdsduur van meer dan een uur teveel prikkels geven. We staan er vaak niet bij stil dat deze, voor ons gewone bijeenkomsten, voor mensen met een aandoening als autisme of een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH) te inspannend kunnen zijn om bij te wonen. Dat betekent natuurlijk niet dat deze groep mensen geen behoefte heeft aan een eredienst. Daarom bieden we deze volwaardige maar aangepaste diensten aan, zodat mensen die gevoelig zijn voor teveel prikkels ook een eredienst kunnen beleven en bijwonen.

Online informatiemarkt tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

Provincie n Zuid-Holland organiseert een online informatiemarkt in het kader van de ontwerp-vergunningen voor de tijdelijke verlegging van N206 ir. G. Tjalmaweg. Deze ontwerp-vergunningen liggen tot en met 18 juni ter inzage.


Naar aanleiding van het besluit van de provincie Zuid-Holland om de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg naar de noordkant van de Tjalmaweg te handhaven, heeft de gemeente Katwijk eind april de ontwerp-vergunningen vastgesteld. Een omgevingsvergunning is nodig om de weg tijdelijk te verleggen. De ontwerp-vergunningen en de bijbehorende documenten liggen tot en met 18 juni ter inzage bij de gemeente. Op de website van de gemeente zijn het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken in te zien.


Online informatiemarkt

In het kader van de vergunningsprocedure heeft de provincie nu samen met de gemeente Katwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en aannemer Boskalis een online informatiemarkt ingericht.


Onderwerpen

Via een aantal video’s is er informatie over:

Omgevingsvergunningen tijdelijke verlegging N206

Watervergunning watergang in de parkstrook

Werkwijze en planning tijdelijke verlegging N206 (inclusief een 3D-filmpje met een impressie van de tijdelijke weg)

Hinderbeperkende maatregelen bouwmethode

Fietsroutes tijdens de werkzaamheden

Monitoring tijdens de werkzaamheden

Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om deze video’s te bekijken op rijnlandroute.nl/informatiemarkt-tjalmaweg.

Via de website kunnen vragen gesteld worden en kan een afspraak worden gemaakt voor een toelichtend telefoon- of videogesprek.

>Meeting met Mona Keijzer voor MKBers

Uitnodiging n De coronacrisis betekent een moeilijke en volstrekt unieke situatie voor ons land en zeker ook voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Met name onze ondernemers, waaronder onze midden- en klein bedrijven en familiebedrijven, worden hard geraakt en proberen vaak met moeite het hoofd boven water te houden. Op donderdag 28 mei gaat staatssecretaris van economische zaken Mona Keijzer daarom heel graag ‘digitaal’ met hen in gesprek.

Aanmelden of meer informatie via www.cda.nl/katwijk. De digitale Teams meeting staat onder leiding van CDA Katwijk fractievoorzitter Barend Tensen. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via
barendtensen@raadkatwijk.nl.

15 / 20

19 / 20

ZONDAG 24 MEI


Hoe de diensten zijn geregeld in de corona-periode kunt u vinden op de website van de betreffende kerken.


Chr. Geref. kerk

Via internet of kerkradio
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
Zondag 24 mei
9.30 uur: ds. H.C. Bezemer
17.00 uur: ds. H.C. Bezemer


Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk

Woensdagavond 20.00 uur: vlog via onderstaand YouTubekanaal

Zondagmorgen 10.30 uur:
digitale dienst via YouTubekanaal

https://www.youtube.com/channel/UCguy9SbB_Nog0ok2oAXWxjw


Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
Livestream
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur: John Boekhout

Zondag 24 mei
10.00 uur: Willem de VInkHerv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: geen dienst


Geref. kerk (vrijgem.)
Online uitgezonden

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk

Zondag 24 mei
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: leesdienst


Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk (KerkTV)

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende

Zondag 24 mei

9.30 uur: ds. Ph. van Wijk
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: geen dienst
17.00 uur: geen dienst
De Voorhof
9.30 uur: geen dienst


VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. E.B. BuitendijkZondag 24 mei

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer


Hervormde Gemeente
9.00 uur: n.b.,
uitgezonden via internet
18.30 uur: geen dienst


Geref. kerk De Goede Herder
Via kerkdienst gemist
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. M. Zebregs
Zondag 24 mei
10.00 uur: ds. M. Zebregs


R.K. Kerk H. Joannes de Doper
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 10.00 uur: uitzending via
www.joannesdedoper.nl/
live-tv-uitzending/


Christengemeente Live!
Katwijk
Geen diensten tot nader order.