De Rijnsburger

10 januari 2019

De Rijnsburger 10 januari 2019


5 / 24

7 / 24

11 / 24

15 / 24

17 / 24

21 / 24

23 / 24

ZONDAG 13 januari

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Jan Willem Ypma

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Simon v. Groningen

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. L. Oort, afscheid

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
15.00 uur: ds. L. Hoftijzer, afscheidsdienst
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
De Voorhof
9.30 uur: prop. J.C. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: leesdienst

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:

Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Gijs Haasnoot
19.00 uur: Bijbelstudie