Katwijk Speciaal

26 mei 2020

Katwijk Speciaal 26 mei 2020


3 / 28

| Foto: PR

Prijs voor mobiele geluidsinstallatie

Die prijs wordt goed besteed'

Zeeweg dicht voor aanleg fietstunnel

Biltlaan gaat deels weer open

Programmering n RTV Katwijk

Zeeweg-Oost afgesloten tot en met 5 juli voor aanleg tunnel

Zo moet de fietstunnel bij het Waterloopje er uit gaan zien. | Afb.: PR

tunnel n De fiets-/voetgangersoversteek bij het Waterloopje wordt vervangen door een tunnel op dezelfde locatie. Sinds maart wordt buiten gewerkt aan de voorbereidingen van dit werk.

Vanaf 2 juni gaat de Zeeweg tussen de rotonde bij de Kon. Julianalaan en de afslag naar de N206 vijf weken dicht. Dan wordt het ondergrondse deel van de tunnel onder de Zeeweg aangelegd. Omleiding Voor fietsers en voetgangers zijn in de afgelopen weken al omleidingen ingesteld.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

De oversteekplaatsen bij het Waterloopje en het Roversbrugpad zijn verwijderd. De Zeeweg veilig oversteken kan nu alleen bij de rotonde Koningin Julianalaan. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N206 – Hoorneslaan – Biltlaan-Zuid. De toerit vanaf de Zeeweg-Oost naar de N206 blijft beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer komend vanuit de Rijnstraat.


Vanaf 6 juli is de Zeeweg weer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In de periode tot eind november wordt gewerkt aan de toeritten van de tunnel aan de kant van de wijk Koestal en van de wijk Cleijn Duin. De rijbanen zijn in deze periode versmald en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen tot eind november de Zeeweg-Oost alleen oversteken bij de rotonde Kon. Julianalaan.

De parallelle fietspaden langs de Zeeweg oost, tussen de rotonde Koningin Julianalaan en de N206, zijn in deze periode gesloten. Aan de westkant van de rotonde vinden tussen 11 en 25 augustus werkzaamheden plaats. Deze zullen tot enige verkeershinder leiden, maar de weg blijft te gebruiken. Tussen 25 augustus en 1 september wordt de rotonde Kon. Julianalaan voor werkzaamheden ’s nachts afgesloten.


De Kon. Julianalaan tussen de rotonde Zeeweg en rotonde Industrieweg is van 1 september tot 12 oktober in beide richtingen afgesloten. Het benzinestation en het garagebedrijf blijven bereikbaar. Over deze werkzaamheden en omleidingen volgt te zijner tijd verdere informatie via onze online kanalen.


De aanleg van de fietstunnel is een van de maatregelen die genomen wordt voor de komst van R-net. Het ondergronds brengen van de oversteek is nodig om het verkeer op de Zeeweg beter te laten doorstromen, en is beter voor de verkeersveiligheid. Behalve de fietstunnel komen er bij de Zeeweg en de Koningin Julianalaan drie R-net haltes met bijbehorende fietsenstallingen en een aparte busstrook op de Koningin Julianalaan tussen de rotonde Industrieweg en de Zeeweg.


In 2020 en begin 2021 werkt de gemeente op verschillende plaatsen aan de weg. Zo wordt de gemeente beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder. De Rijnstraat wordt ingericht als 30 km weg. De Biltlaan wordt opnieuw ingericht en de Kon. Julianabrug wordt vanaf september gerenoveerd. Houdt u dus het hele jaar door rekening met omleidingen en een langere reistijd. Of neem wat vaker de fiets! De werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd om overlast zoveel mogelijk te beperken.


Op www.katwijk.nl/onderweg staat meer informatie over de verschillende projecten en de planning.

>Biltlaan gaat weer open richting rotonde De Krom

verkeer n De herinrichting van de Biltlaan-Noord, tussen de Hoorneslaan en De Krom, vordert volgens planning. Vanaf 30 mei is er weer één rijbaan beschikbaar. Verkeer in noordelijke richting, vanaf het kruispunt Hoorneslaan naar de rotonde De Krom kan weer van de Biltlaan gebruik maken. Dit verkeer rijdt dan over de westelijke rijbaan. Het werk aan de Biltlaan wordt op 5 juli afgerond; de Biltlaan wordt op maandag 6 juli voor beide richtingen weer opengesteld.

De gemeente voert dit jaar groot onderhoud uit aan de Biltlaan. Het werk wordt in fases uitgevoerd. De Biltlaan wordt ingericht met stil asfalt, het vrijliggende fietspad van de Biltlaan-Zuid wordt op de Biltlaan-Noord doorgetrokken en er komt een compleet nieuwe groenstructuur in de oostelijke berm. Verder wordt een aantal maatregelen uitgevoerd om de R-net bussen vanaf eind december 2020 over de Biltlaan te kunnen laten rijden, zoals de aanpassing van de rotonde Rijnsoever. Vanaf september start de renovatie van de Koningin Julianabrug en het werk aan de op- en afritten (de Biltlaan–Zuid).


Groenplan

De voormalige groenstrook langs de oostkant van de Biltlaan-Noord heeft voor een deel plaatsgemaakt voor het vrijliggende fietspad in twee richtingen. In samenspraak met de omgeving en een aantal deskundigen is een compleet nieuw groenplan gemaakt voor de nieuwe situatie, waarin meer gekeken is naar diversiteit, functionaliteit, ecologie en beeldkwaliteit.

Het nieuwe groen bestaat uit een gelaagde en gegroepeerde samenstelling van kruiden, grassen, struiken en bomen. De nieuwe inrichting met veel kruidenrijk grasland en heesters, levert in de nieuwe situatie een hogere biodiversiteit op en wordt minder ‘massief’. Het groen vormt een afscheiding tussen de weg en de woningen, waardoor het zicht op de weg vanuit de tuinen ontnomen wordt en fijnstof uit de lucht wordt opgenomen. Aan beide kanten van de weg komen grondwallen die het geluid van het verkeer dichtbij de bron remmen. Samen met het nieuwe stille asfalt op de weg vormt dit een dubbel geluidreducerend effect. De nieuwe groenstrook wordt vanaf het najaar van 2020 aangelegd, dan start het nieuwe plantseizoen.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Biltlaan staan op www.katwijk.nl/onderweg. Ook via onze online kanalen houden wij u op de hoogte. Aannemer KWS biedt de gratis KWS app die in de Appstore of via Google Play is te downloaden voor automatische updates over het werk aan de Biltlaan. Actuele informatie over het openbaar vervoer staat op www.arriva.nl

>Aquamar weer open, nog geen recreatief zwemmen

zwembad n Aquamar heeft afgelopen maandag ook de deuren weer geopend, maar nog niet voor alle activiteiten. Recreatief zwemmen is nog niet mogelijk; banenzwemmen wel en ook is weer begonnen met een aantal groepslessen.

'We zijn enorm blij dat we onze bezoekers en gebruikers weer in het zwembad kunnen ontvangen’, meldt Sportbedrijf Katwijk. Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers is er sprake van een gefaseerde heropening. Dat betekent dat sinds maandag een gedeelte van de activiteiten van start is gegaan met een maximaal aantal toegestane deelnemers per activiteit.

Er zijn ook een aantal maatregelen en facilitaire zaken waar de bezoekers rekening mee moeten houden bij het zwembadbezoek. Zoals een routeaanduiding, een spatscherm bij de receptie en handdesinfectiepunten voor bezoekers.


Zwembadbezoekers komen via de hoofdingang naar binnen, maar verlaten die na het zwemmen weer via een nooduitgang aan de zijkant. Douchen in het zwembad is niet toegestaan. De kledinglockers zijn ook nog niet in gebruik, dus zwemmers moeten hun spullen meenemen naar het zwembad.


Leszwemmen is ook weer opgestart, maar alleen voor de kinderen die al gevorderd zijn. Leszwemmen voor volwassenen en seniorengym zijn voorlopig nog opgeschort.

DSV ontvangt prijs voor creatief idee

De initiatiefneemsters met hun mobiele geluidsinstallatie. | Foto: PR

geluidsinstallatie n Corina Koning, medewerkster bij ouderenzorgorganisatie DSV, locatie Duinrand in Katwijk, heeft een mooi geldbedrag gewonnen voor een creatief idee voor de bewoners en hun buurtgenoten van DSV| Duinrand. Zij diende haar winnende idee in voor een prijsvraag, onder het motto Zorg voor elkaar, zeker nu! bij zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

De vraag van Zorg & Zekerheid was: Heb jij een goed idee voor jouw buurt waarmee je zorgt voor een beetje geluk in deze onzekere tijden? Kan jouw idee de gevolgen van de coronacrisis iets verlichten? Toen Corina en haar collega’s deze oproep zagen, wisten ze wat zij graag voor de bewoners en buurtgenoten voor Duinrand wilden vragen. Iets waarvan zij echt blij zouden worden, juist nu. Snel kwamen ze in actie en dienden hun idee voor de prijsvraag in. Tot hun grote verrassing en plezier werd hun idee gekozen.

Zorg & Zekerheid reageerde: “We hebben veel inzendingen met vele goede en ontroerende initiatieven mogen ontvangen. Met plezier kiezen we voor het door jullie ingediende idee. Prachtig hoe jullie de bewoners van jullie woonzorgcentra en buurtgenoten iets willen bieden om even hun gedachten te kunnen verzetten”.

De prijs, een geldbedrag van maar liefst 1000 euro wordt goed besteed, zo bevestigt Corina. Het uitgangspunt was een creatief idee, waarmee je voor de buurt een beetje geluk brengt in onzekere tijden. En dat kan nu inderdaad werkelijkheid worden, dank zij deze prijs. Het idee was om een ‘mobiele speakerset’ te gebruiken waarmee langs de bewoners op de diverse afdelingen en gebouwen gegaan kan worden om hen te verrassen met mooie muziek en leuke speciale activiteiten.


Aanstekelijke glimlach

Corina: “Zo brengen we een glimlach op de gezichten van bewoners en buurtgenoten. Een aanstekelijke glimlach. Want het is een glimlach die zich steeds verder uitbreidt over vele gezichten van de ouderen hier, als we van deur naar deur gaan met de installatie. En ook nog eens via de binnentuin en de aangrenzende gebouwen van de Driehoek om daar de buurtgenoten van Duinrand laten genieten van de muziek. We kunnen er, juist nu gezamenlijke bijeenkomsten niet meer georganiseerd kunnen worden vanwege de maatregelen, toch juist allerlei leuke muziekactiviteiten mee doen. Zoals gospelzingen, sing-in, muziekbingo, bewegen op muziek en allerlei activiteiten die we graag willen organiseren met muziek. Supergaaf toch! Dat kan nu allemaal met deze mooie mobiele installatie: we brengen de muziek hiermee nu gewoon naar de mensen toe!”

>Ruim schoolspullen uitzoeken bij The Read Shop Katwijk

Schoolspullen n In de boekwinkel The Read Shop Katwijk worden jaarlijks de leukste en mooiste schoolspullen aangeboden. Dit jaar heeft de eigenaresse, Joke Bosman, ervoor gekozen om de schoolspullen in een aparte ruimte te presenteren. In een winkel schuin tegenover The Read Shop, Noordzeepassage 123 (voorheen SONS).

‘Met hulpvaardige medewerking van verhuurder Krol kunnen we de schoolspullen hier ruim en overzichtelijk neerzetten’ aldus Joke. ‘De 1,5 meter regel geeft door de ruime opzet geen enkel probleem. In mijn boekwinkel aan de Noordzeepassage 105 is een 1,5 meter regeling bij de schoolspullen erg lastig’.

Door de spullen in een ruime omgeving neer te zetten kan iedereen rustig en op een veilige manier alles bekijken. Vooral voor de schoolagenda’s is dat belangrijk. Je wilt toch weten hoe je agenda er aan de binnenkant uitziet’.

Dinsdag 2 juni om 13.00 uur openen de deuren. Vooralsnog zijn de openingstijden dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op verzoek kunnen er ook afspraken gemaakt worden buiten de openingstijden om.

>Eerste nieuwe haring voor zorgverleners

haring n De jaarlijkse veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat dit jaar niet door vanwege de coronabeperkingen.

Dit traditionele persevenement stond geagendeerd op donderdag 11 juni in de Scheveningse veiling.

Het Nederlands Visbureau brengt daarom op alternatieve wijze de Nieuwe Haring onder de aandacht om consumenten te laten weten dat de Hollandse Nieuwe, vangst 2020, er vanaf vrijdag 12 juni weer is.

Het startmoment op donderdag 11 juni om de eerste Hollandse Nieuwe te presenteren bestaat uit overhandiging van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aan Ernst Kuipers en Diederik Gommers van het Erasmus MC te Rotterdam. Deze mannen zijn al wekenlang dagelijks het gezicht en kompas voor vele Nederlanders. Ze zijn ook de verpersoonlijking van de grote groep zorgverleners in de frontlinie. Naast de mensen in het Erasmus MC worden ook andere ziekenhuizen getrakteerd op deze eerste vangst van 2020. Vanaf vrijdag 12 juni is de Hollandse Nieuwe weer overal te koop.

12.00 u: Katwijk NU; In het heden ligt het verleden afl. 3;18.00 u: Katwijk NU; In het heden ligt het verleden afl. 3;21.30 u: Katwijk NU; In het heden ligt het verleden afl. 3.

Woensdag 27 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18.00 Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;


Donderdag 28 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 29 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 30 mei

00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport: Samen ben je niet alleen, Marcel van der Vijver en Henk Kasius; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Muziekcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 31 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee (Vredeskerk) (onder voorbehoud); 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14:00 Zundagse Kost, Kees Guijt; 15.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg (onder voorbehoud); 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk (onder voorbehoud); tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 1 juni

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It’s all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 2 juni

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Non-stop shanty muziek; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.


Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws

Doordeweeks tussen 07:00 en 19:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties: RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Spreekuren in bibliotheek Hoornes weer opgestart

bibliotheek n Bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever gaan vanaf maandag 25 mei de spreekuren weer van start. Vanaf dat moment vervallen de telefonische spreekuren.

Er zijn beschermende maatregelen getroffen om de spreekuren in de bibliotheek op een veilige en verantwoorde manier te kunnen houden in deze coronatijd. Iedereen met vragen over zaken die je moet regelen met de overheid maar ook over hoe je dit via de computer kunt doen, is weer welkom op onderstaande spreekuren in de bibliotheek aan de Hoorneslaan.


Spreekuren

1. Digitaal spreekuur, voor vragen en problemen met digitale apparaten (telefoons, tablets, computers) en programma’s. Denk hierbij ook aan e-booksvragen, hulp bij videobellen, digitaal lessen volgen of vergaderen (bijvoorbeeld via Zoom, Teams of Meet), foto’s versturen, een groepsapp maken. Op maandag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

2. Formulierenbrigade, ondersteuning bij het invullen van formulieren van de gemeente en de digitale overheid. Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur én van 13.30 tot 16.00 uur.


Overige hulp

Het spreekuur Sollicitatie hulp wordt voortaan op afspraak gehouden. Mensen kunnen zich bij melden bij Monique Kromhout van de bibliotheek en zij zorgt vervolgens voor een afspraak. Dus: meld je in het taalhuis voor een afspraak met de sollicitatiehulp.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is voor iedereen, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om hier gebruik van te maken. Iedereen is welkom en de hulp is gratis.

>Grasshoppers voelen zich ook buiten thuis

sport n Na het abrupte einde van het basketbalseizoen half maart mag er sinds eind april weer georganiseerd gesport worden.

In samenwerking met de gemeente en het Welzijnskwartier heeft ook Sportiff Company Grasshoppers op een aantal toegewezen basketbalpleintjes de bal weer opgepakt! Voor de jeugd tot twaalf jaar is dat ouderwets basketballen, voor groepen vanaf dertien jaar is het ‘nieuwe normaal’ een feit en wordt creatief getraind in de anderhalve-metersamenleving.


Spelers en trainers zijn blij weer te kunnen sporten, maar vooral ook om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Het ziet er buiten best goed uit en het weer zit tot dusver ook mee. De hoop is echter dat het aankomende seizoen dat iedereen weer gewoon de zaal in kan en als vanouds kunnen gaan trainen en competitiespelen.

Cursus Digisterker

bieb n Contact met de overheid gaat steeds vaker via internet: denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een uitkering, het verlengen van uw rijbewijs en het regelen van uw donorregistratie. In de coronaperiode bleek nog extra hoe handig het is om zaken digitaal te regelen. Heeft u hier zelf nog niet zoveel ervaring mee? Dan is de cursus Digisterker echt een tip. U leert werken met uw DigiD en met online formulieren van de overheid. De cursus is coronaproof en bestaat uit vier lessen van 2 uur.


Tijdens de cursus gaat u zelf aan de slag met oefeningen. U leert bijvoorbeeld hoe u inlogt met uw DigiD, hoe u een aanvraag doet bij de gemeente, waar én welke informatie op de verschillende websites van de overheid staat. Ook is er aandacht voor veilig internetgedrag. Bij de cursus hoort een werkboek.

De cursus Digisterker wordt gegeven in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever (Hoorneslaan). De cursus bestaat uit vier ochtenden. Er is een apart leslokaal. Twee cursusleiders helpen de deelnemers in een prettige sfeer. Iedereen krijgt een werkboek mee voor thuis. Per cursus kunnen zeven mensen meedoen. Er wordt tijdens de cursus rekening gehouden met anderhalve meter afstand en gewerkt volgens hygiënische richtlijnen.
De data zijn: woensdag 17 en 24 juni en 1 en 8 juli van 9.30 tot 11.30 uur

De cursus Digisterker kost € 15,- (voor 4 ochtenden, mét werkboek en koffie). Voor meer informatie: vraag naar Monique Kromhout in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, 071-4021983. Aanmelden voor Digisterker kan aan de balie van de bibliotheken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg of via de kaartverkoop op www.bibliotheekkatwijk.nl

>Stand van zaken bij HOE-Katwijk

hoe n De opslag van HOE-Katwijk is propvol met dozen en zakken om te verzenden naar Roemenië, maar de spullen kunnen er niet heen worden gebracht.


Het transport van maart moest worden uitgesteld, want de grenzen zijn dicht. De inzameling blijft gesloten, want de kleding kan ook niet worden gesorteerd omdat de 1,5 meter niet te handhaven is op de inzamellocatie.

Voorlopig is HOE dus nog gesloten, want in de zomermaanden is er altijd al een stop.

HOE-Katwijk hoopt begin september weer te kunnen gaan draaien. Nadere berichtgeving volgt.