Katwijk Speciaal

4 februari 2020

Katwijk Speciaal 4 februari 2020


Blij met samenwerking

Dunea-driecteur Drossaert en wethouder Mostert bekrachtigden de samenwerking. | Foto: Piet van Kampen

Herbestemming n Gemeenschappelijke belangen zijn vaak de insteek om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De gemeente Katwijk en waterleidingbedrijf Dunea hebben beiden de intentie om een plan te ontwikkelen voor de Mient aan de westzijde van de Wassenaarseweg, de Mient/Kooltuin en de Pan van Persijn. Natuur, recreatie, beleefbaar erfgoed en drinkwater zijn de speerpunten. De overeenkomst werd vorige week vrijdag in de voormalige Marinekapel (barak) bekrachtigd door wethouder Gerard Mostert en Wim Drossaert, directeur van Dunea.

Door Piet van Kampen

'Het gebied moet kwalitatieve impulsen krijgen waar waterwinning mogelijk is voor de woningbouwlocatie Valkenburg. Ook Dunea ziet het belang in van beleefbaar erfgoed en natuurontwikkeling', gaf Mostert aan. Drossaert: 'Het is een prachtgebied met historie. Ik ben blij met kwalitatieve impulsen. Het is een enorme opgave want er komt meer vraag naar water als er gebouwd gaat worden en we moeten ons focussen op de toekomst'. Onlangs verleende de gemeente Katwijk aan Dunea de omgevingsvergunning voor het slopen van veertien van de achttien barakken. Het was tegen het zere been van diverse organisaties die zich met de bescherming van erfgoed bezig houden. De vier overgebleven barakken zijn eigendom van Dunea.

Wat gaat er met de vier barakken gebeuren? Dunea wil deze een centrale plek geven in het gebied en het verhaal van de oorlog met respect vertellen. Veel Katwijkers voelen zich betrokken bij dit gebied en het militaire verleden. 'We willen graag van gedachten wisselen met partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen onze plannen maar juist ook met partijen die goede ideeën hebben. Stop tijd en energie in het mee denken over de toekomst van de barakken', doet Drossaert een algemene oproep.

De huidige gebruikers en grondeigenaren wachten al geruime tijd op een heldere visie voor het gebied en concrete acties. Wethouder Mostert: 'Deze samenwerkingsovereenkomst is de start van een proces waarin we de ontwikkeling van het gebied ter hand nemen.

Rondje Leiden bij NVVH

leiden n De ochtendbijeenkomsten van Koninklijke NVVH-Vrouwennetwerk Katwijk, zijn elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 09.30 tot 11.30 uur in de grote zaal van Tripodia, Hoornesplein 155 in Katwijk aan Zee. De koffie/thee (€ 1,50 per kopje) staat vanaf 09.00 uur klaar.

Op dinsdag 11 februari komt Mw. Petra Hoogeveen. Zij is geboren en getogen in Leiden en weet ons veel te vertellen over de stad Leiden. Zo heeft zij als schipper gewerkt voor een Leidse rederij. Petra neemt ons mee op een rondje Leiden met z'n mooie historische gebouwen. Daarnaast spreekt zij het Leidse dialect. Allerlei levendige verhalen zullen de revue passeren. Kortom zij is een echte Leidse verhalenverteller.

Men betaalt voor de eerste bijeenkomst € 10,00. Voor wie lid wordt, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de contributie.
Meer informatie bij Janet van der Voort-Aanhaanen, tel. 4071706.

Seniorensociëteit bij Kat-rijn

soos n Stichting Seniorenbelangen Kat-rijn is een gezellige club van ruim 400 deelnemers. Kat-rijn organiseert diverse activiteiten voor dames en heren vanaf 55 jaar. De activiteiten zijn schildercursussen, yoga, line-dance, Meer Bewegen voor Ouderen, een dames- en herenkoor, Klaverjassen/Jokeren/Bridgen en 4 keer per jaar gezellige bingo-middagen.

Nieuw bij Kat-rijn is de seniorensociëteit. Deze sociëteit staat onder leiding van Bep van Rijn en duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Het is vooral een gezellig samenzijn. De middag begint met koffie of thee met een koekje en natuurlijk gezellig kletsen met elkaar. Vanaf ongeveer half 3 wordt er gesjoeld. De dames zijn goed gemotiveerd, want het gaat om punten van het hele seizoen.
Om ca. 15.30 uur is er een pauze met koffie of thee. Van 16.00 tot 17.00 uur wordt er bingo gespeeld voor leuke prijsjes. De kosten zijn € 1,00 per kaart.
Koffie of thee en koekje kosten € 1,00. De Coligny, Louise de Colignylaan 7.

Gemeenteavond

Benjamin n Op donderdag 20 februari spreekt ds. R. van Kooten uit Apeldoorn over een leerzaam onderwerp: 'Het bizarre ontstaan van de Twaalf stammen van Israël'naar Genesis 29:31-30:24. Deze gemeenteavond vindt plaats is de Fonteinkerk aan de Willem de Zwijgerlaan. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie of thee. Aanvang 20.00 uur. Sluiting is rond de klok van tien. Er is een collecte voor bestrijding van de onkosten.

PCOB Katwijk krijgt verkeersles

verkeer n De meeste van onze leeftijdsgenoten hebben ooit op de basisschool Verkeersexamen gedaan en theoretische kennis opgedaan. Anderen hebben bij hun rijlessen naast praktijk ook theorie examen moeten doen. Veel geleerd, maar er is nu wel erg veel veranderd sinds die tijd.

Cees Zwanenburg zal een presentatie verzorgen met vele Katwijkse situaties. Hij hoopt ons een aantal zaken te vertellen over o.a. het omgaan met rijangst, snelheden in het verkeer, technische eisen van diverse voertuigen en het echte verhaal achter de verkeersborden. Wie heeft er in de meest uiteenlopende situaties voorrang en wat denkt u van de Katwijkse rotondes?
De contactbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 11 februari in de zaal bij de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg 64. Aanvang 14.30 uur. Deuren gaan om 14.00 uur open. Leden en belangstellenden zijn welkom. Meer informatie bij secretaris: Joke Zwaan, tel. 5146023.

Peer en Wies in De Schuit

live n Zaterdag 8 februari staat er een mooie double bill op het programma van De Schuit! Ideaal voor de liefhebbers van Oasis, Blur of andere lekkere britpop komt het Zeeuwse Peer voor een tof optreden langs. Deze jongens mochten ook niet voor niets al 2 keer spelen op het befaamde Concert at Sea Festival van Bløf.

Het Amsterdamse Wies heeft in hun korte bestaan al meer prijzen gewonnen dan op 2 handen te tellen is. Met hun pakkende Nederlandstalige songs als 'Soms Is Het Te Laat' en 'Radiostilte' winnen ze iedereen voor zich.

Kaartjes voor de show zijn online te koop voor €3,50 of aan de deur voor €5,00. De zaal gaat om 21.00 uur open en de toegang is vanaf 13 jaar.

Column n AOBK

De hoofdrolspelers, producent en regisseur zijn er klaar voor. | Foto: Piet van Kampen

'Op zoek naar Judas'

Leuk maar tevens erg intensief´

Koninklijke penning voor Quick Boys

Grasshoppers heren winnen van BS Leiden

Veel animo voor musical 'Op zoek naar Judas'

n Eerste avond is al uitverkocht

judas n Op 26, 27 en 28 maart wordt voor het eerst de musical 'Op zoek naar Judas' in Katwijk opgevoerd. Gebaseerd op het verhaal dat Gerard van Midden en Gerard van Amstel in een script verwerkten en landelijk al diverse keren met succes werd opgevoerd.

De hoofdrolspelers, producent en regisseur zijn er klaar voor. | Foto: Piet van Kampen

Door Piet van Kampen

Hoe ontstond het idee om deze musical ook in Katwijk op de planken te brengen? Inge Simons de la Parra las een berichtje van dominee Koekoek van de Open Hof Kerk en het zette haar aan het denken. Niet denken maar doen. Inge zocht de (social) media en de vrijwilligers meldden zich aan. Het resultaat bleef niet uit. Liefst veertig koorleden uit Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg gaan een groot gemengd koor vormen. Ook de muzikale begeleiding was snel beklonken. Een band van tien musici, waaronder ook plaatsgenoten, zullen samen met het koor en de ruim twintig acteurs als geheel voor een prachtige performance zorg dragen. De animo voor deze musical is inmiddels al zodanig groot dat de eerste avond op vrijdag al geheel is uitverkocht. Een opsteker van jewelste voor de groep die deze primeur voor en in Katwijk gaat verzorgen.

Veel energie

Vanaf september van het vorige jaar hebben alle deelnemers er al heel veel energie in gestoken. Vele uren van repeteren zijn er aan vooraf gegaan en volgen de komende weken ook nog om er een mooie uitvoering van te maken.´De repetities zijn leuk maar tevens erg intensief´, heeft Angelique Hogewoning die Hanna, de moeder van Judas speelt ervaren.

Andere hoofdrollen worden vertolkt door Richard van Delft die de oude Judas speelt en de jonge Judas, eerder in de opvoering, wordt gespeeld door Maurits Remmelzwaal. Gerard Heemskerk kruipt in de huid van Petrus en Simon, de rol van de vader van Judas lijkt op het lijf van Herman Woltering geschreven. ´Judas heeft een negatief imago maar na de voorstelling zullen de mensen wellicht een ander beeld van hem krijgen´ voorziet producer Inge.

Het hele team straalt enthousiasme uit en ziet verlangend uit naar de uitvoeringen, die plaatsvinden in de Open Hof aan de Rijnstraat. Voor belangstellenden zijn er nog wel kaarten te verkrijgen voor donderdag 26 en zaterdag 28 maart. Deze kunnen worden besteld via www.ohckatwijk.nl. Snelle bestellers kunnen tot 1 maart kopen voor de prijs van 10 euro maar daarna moet er 12,50 uit de knip worden getrokken. En dat voor een prachtige avond.

Nieuwe voorganger voor Baptisten

intrede n Jaap Ketelaar (53) is de nieuwe voorganger van Baptistengemeente Katwijk. De kerkgemeenschap houdt zondagmiddag 9 februari een officiële intrededienst.

Jaap Ketelaar was van 2006 tot 2008 al als interim-voorganger verbonden geweest aan de baptistengemeente. Daarna heeft hij verschillende gemeenten begeleid en heeft hij gewerkt voor enkele missionaire organisaties. Jaap Ketelaar komt vanuit Wageningen waar hij vorig jaar afscheid heeft genomen als voorganger van een laagdrempelige pioniersgemeente. Samen met zijn vrouw Alexandra hoopt hij in maart in de wijk Hoornes een woning te betrekken.

Voor Ketelaar geen consistorie of ambtswoning. Het was snel duidelijk dat hij vanuit zijn betrokkenheid en enthousiasme voor de buurt het liefst in de Hoornes zou komen wonen. 'Ik zie hier een wijk met mogelijkheden en uitdagingen', constateert Ketelaar enthousiast. 'De lokale overheid heeft ambities als het gaat om de toekomst van deze wijk. Vanuit onze missionaire roeping willen we als kerk daarin ook een rol van betekenis spelen.' Op dat vlak wordt er met verschillende organisaties al nagedacht over de toekomst van de wijk en ook welke rol TriPodia en de kerk daarin zouden kunnen oppakken.

Ketelaar: 'We willen graag participeren in deze samenleving. Vanuit mijn ervaring wil ik graag daarin ondersteunen en meebewegen in wat God hier al aan het doen is.'

De intrededienst begint om 15.00 uur en vindt plaats in zalencentrum TriPodia (Hoornesplein 155) Tijdens de dienst zijn er enkele genodigden, waaronder de burgemeester, die een korte toespraak zullen houden. Jaap Ketelaar zal zelf nog een korte overdenking verzorgen. Na de dienst is er in TriPodia gelegenheid om Jaap Ketelaar en zijn vrouw te feliciteren tijdens een receptie.

Gekke Gerretje

Hallòò mit wies? Oh, bè jij 't Ant ? Waer was je gistere, we hebbe jullie emist op onze trauwdag. Hè? Mààid da's waer òòk ! Jullie zatte in Drenthe! Oôh, daerom bel je nog effe om te fillisetére, jae vierenzusteg jaer!

Wat of ik nou an 't doen ben? Nouw, dat zel ik je zegge; earst ben ik de boel in huis an 't riddere eweest en nouw ben ik vulles an 't skààie. Hè? Néén Ant, je hoort 't iet goed; wij gaen iet skààie. De vulles mot eskéje worde! Hahaha! Nae zo'n dag mit vesite kom je d'r in om! Waerin vraeg je? In vulles Ant! Ik heb allegerande soorte: twie skaele van zulleverfôlie mit ressies van de vis en de huzaereselaede, plestikke bakkies van de smeerseltjies, dòòssies van de tòòssies, kaeskorste, velle van de ròòkworst, zakke van de ôlieneute, blikke van de vruchtebòòl, koffiedrab, dòze van de tompoeze, vlesse van de affecaet en wijn, spààitbusse van de ròòm, lege potte van de auwegurreke en de zulleveruitjies, skaeltjes waer de bôterhammeworst en 't rôôkvlees op ezéte hebbe, ààiereskille, plestikke flesse van de majjenezze en de temaete-reut, een kilô of drie of eklôve kippepòòtjies en kleààuwe vol mit houte prikkertjies. En, ôh jae, asbakke mit peuke, maer die staen buite en dat mag Gijs doen. Dan leg 'r nog pepier, plestik, skuimrubber, piepskuim én kertonne dôze waer je in weune ken zô grôôt. Hoe ik daer an kom? Dat zel ik je zegge: We krege van de kindere twie nieuwe stoele, die healegaer innepakt zaete as of ze verskéépt mosse worde naer Indiejae! We benne een hallef uur zoet eweest mit messies en skaere om 't d'rof te haele. De heale plaes leg 'r vol mit. Hè? Jae, dat mot naer de meljeustraet ebrocht worde, en daer gae ik onze Gijsberthaes maer effe voor inskaekele, die berreg ken ik iet kwijt op me achterbankje en me fiesmâh. Hè? hoe of ze benne die stoele? Mààid, ze kenne naer de hôôgte en naer de laegte, en as je op wul rijze dan douw je op de ofstansbedienig en dan wupt die stoel een beetje voorover en dan stae je al ! Iet datte we dat al eperbeerd hebbe want d'r mosse nog batterije in die ofstansbedieninge. Gijs is nou voor de twiede kear om batterije, ik zeg nog teuge'nm; neem nou zô'n ding mee om te laete kijke wat 'r inmot, want ârs weet ik 't al, dan kom je mit de verkearde werom. Je rààit 't al zeker; iet mee enôme. Maer nouw wat ârs Ant; ik ben hier nouw heal braef bézeg om alles in de goeie bakke te doen. Nou heb ik hore zegge datte we motte gaen betaele as je teveul kilô restofval heb. Ik snap iet hoe ze dat wulle gaen doen. In mijn grijze vullesbak zitte twie zakke. As ik een uur laeter thuiskom zit ie tot z'n strot toe vol, van mense die 't iet kwijt ekend hebbe. Van mijn mag dat, daer iet van, maer ik gae d'r iet voor betaele! Ik ben gekke Gerretje iet!

Dammen in de Eetkamer

Krom n In samenwerking met V.v. Katwijk en Welzijnskwartier zal de Katwijkse Dam-Club eens in de maand, voorafgaand aan 'De Eetkamer', de mogelijkheid bieden om te dammen. De eerste dam middag zal plaatsvinden op donderdag 6 februari, vanaf 16.00 uur in de kantine van V.v. Katwijk.

De Eetkamer is een initiatief waar mensen elkaar kunnen ontmoeten bij een lekkere en betaalbare driegangenmaaltijd. Gezelligheid en samenkomen staat voorop en daar past een potje dammen natuurlijk prima bij. Dammen is een heel goed middel om het ouder wordende brein in goede conditie te houden. Door nieuwe situaties het hoofd te bieden, worden nieuwe verbindingen aangelegd in de hersenen. Hierdoor kan het ouderdomsproces in de hersenen worden vertraagd. De regels van het dammen zijn eenvoudig en snel te leren en vrijwilligers van de damclub kunnen ook helpen met het toepassen ervan. Dammen in Eetkamer De Krom vindt steeds plaats op de eerste donderdag van de maand. Wel (leren) dammen, maar niet blijven eten? Ook dan bent u welkom.

Koffieochtend

Hanna n Op woensdag 12 februari houdt vrouwencontactgroep Hanna een bijeenkomst. Spreekster zal zijn Gesina Joziasse-van der Plas.

Zij woont en werkt in Valkenburg maar is geboren en getogen in Katwijk. Zij spreekt over het thema 'Een rib uit zijn lijf'. Een interessant onderwerp voor onze tijd waarin een groot beroep wordt gedaan op de vrouw. Kom naar deze ochtend en neem gerust iemand mee. Oppas voor kinderen is aanwezig voor wie dit vooraf doorgeeft via andreavanbeelen@hotmail.com Vanaf 9.15 uur staat de koffie en thee klaar met wat lekkers. Aanvang 9.30 uur; sluiting om 11.30 uur. De ochtend wordt gehouden in een van de zalen van de Triumfatorkerk, Piet Heinlaan 9. Toegang vrij, wel is er een collecte voor de onkosten.

Koninklijke Erepenning voor Quick Boys

n 'Alleen dankzij vrijwilligers kun je honderd jaar worden'

onderscheiding n Afgelopen zaterdag, 1 februari bestond voetbalvereniging Quick Boys op de dag af 100 jaar. Tijdens een receptie ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum in de thuishaven van de club, overhandigde burgemeester Cornelis Visser de Koninklijke Erepenning aan Bart van Kruistum, de trotse voorzitter van de club.

Bart van Kruistum neemt de erepenning in ontvangst van burgemeester Visser. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Door Piet van Kampen

Quick Boys is een begrip in voetballand. Niet alleen in Katwijk maar ook landelijk heeft de club zich diverse malen in de kijker gespeeld. In de rijke historie werden de blauw-witten maar liefst twintig keer afdelingskampioen, behaalde het elf landskampioenschappen bij de zaterdagamateurs en twee landstitels. De club met bijna 2400 leden behoort tot het selecte gezelschap van clubs met meer dan tweeduizend leden.


Meer dan voetbal

Burgemeester Cornelis Visser stak de honderdjarige de loftrompet alvorens hij de Koninklijke Erepenning aan voorzitter Bart van Kruistum overhandigde. 'Quick Boys is meer dan voetbal. Het brengt hele gezinnen in beweging. De club heeft een geweldige uitstraling, een prima jeugdopleiding, zorgt voor veiligheid met de stewards en is ook bezig met gezonde voeding'. Tevens refereerde Katwijk's eerste burger aan de activiteiten rondom het jubileum zoals de expositie in het Katwijks Museum, de feestavond en de loterij waarin de gebroeders Leon en Mark Scheepmaker - trouwe leden - het vakantiehuis wonnen.

Preses Bart van Kruistum was apetrots toen hij het kleinood uit handen van Visser mocht ontvangen. 'Het is fantastisch en ik ben trots. Het is een blijk van waardering voor de hele vereniging met al haar vrijwilligers. Zonder hen zouden we nergens zijn. Alleen dankzij hun inzet kan je honderd jaar worden'.

COS op de schaats

ijspret n Nog geen natuurijs, maar toch gingen maandagmiddag 27 januari de groepen 7 en 8 van de COS schaatsen in Leiden.

Het Welzijnskwartier heeft deze middag georganiseerd. De groepen zijn vier onderdelen langsgegaan: schaatstraining, recordschaatsen, spelletjes Come4Sports en vrij schaatsen.
Tijdens de schaatstraining leerden de trainers van de IJsvereniging de basisbewegingen van het schaatsen aan. Dit was erg leerzaam en de kinderen pakten het al snel op. Dit konden ze goed gebruiken voor het recordschaatsen, want hier moest je zo hard mogelijk schaatsen. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk rondjes te schaatsen in een half uur tijd. Op de binnenbaan had Come4Sports spelletjes uitgezet: tikkertje, slalom parcours en estafette. Tijdens vrij schaatsen mochten de kinderen even uitrusten en zelf rondjes schaatsen.
Ondanks de opgelopen blaren en pijntjes hebben alle leerlingen ontzettend veel plezier gehad en veel kunnen leren.

Thema-avond bij De Brug

Manipulatie n De Brug houdt op maandag 17 februari een thema-avond over 'Manipulatie' voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1.

Er wordt gesproken door Leo Klinkenberg, begeleider bij De Brug. Ouders en partners worden vaak gemanipuleerd door hun verslaafde kind/partner. Hoe werkt manipulatie en hoe kunt u hier het beste op reageren?
Het programma duurt van 19.30 tot 21.15 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. Men dient zich van te voren op te geven bij De Brug, tel. 4033733 of via info@debrughelpt.nl Nadere info over De Brug vindt u op www.debrughelpt.nl

NLdoet 2020

Meedoen n Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart vindt de grootste vrijwilligersactie van Nederland weer plaats: NLdoet! Ook in de gemeente Katwijk doen verschillende organisaties en vrijwilligers mee.

Verenigingen en organisaties kunnen hun klus insturen via de website van NLdoet. Dit kunnen klussen zijn voor één of meerdere personen. Heeft u als vereniging of organisatie nog een leuke klus liggen? Meldt u zich dan vooral aan. Ook kunt u actief meedoen als vrijwilliger. Het mooie is dat u werk verzet wat er echt toe doet en waar een vereniging of zorginstelling normaliter geen tijd of te weinig mensen voor heeft. Aanmelden met een klus kan via www.nldoet.nl/meld-je-klus-aan. Aanmelden voor vrijwilligerswerk kan via www.nldoet.nl

Corsocultuur mogelijk op UNESCO-lijst

Flower Parade Rijnsburg in de toekomst Immaterieel Cultureel Erfgoed UNESCO? | Foto: Treffend Beeld

erfgoed n Minister van Engelshoven van OCW heeft op 29 januari aan de Tweede Kamer laten weten dat zij namens Nederland de Corsocultuur gaat voordragen voor de (internationale) Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de Nederlandse corso's in vervulling. De voordracht vindt plaats in maart van dit jaar; UNESCO besluit pas in 2021 of de bijschrijving op de Lijst plaatsvindt.

De Corsokoepel, het landelijke samenwerkingsverband van de Nederlandse corso's, vormt samen met het ministerie van OCW en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de werkgroep die de voordracht gaat voorbereiden. De Nederlandse corsogemeenschappen worden hier nauw bij betrokken.

Kees Baalbergen opende geëmotioneerd de expositie rond MOND. | Foto: TvD

Nederland telt zo'n dertig corso's verspreid over het hele land. Er zijn dahliacorso's in de nazomer, voorjaarscorso's in de Bollenstreek, er zijn allegorische optochten met bloemen, er is een fruitcorso, er zijn bloemendagen met mozaïeken, er zijn varende corso's en er is een papiercorso. Sommige corso's zijn heel klein, maar ook de grootste corso's ter wereld rijden in Nederland.

De kracht van de Corsocultuur, en speerpunt van de UNESCO-voordracht, zit ook in de intensieve samenwerking tussen de corsogroepen en tussen de corso's onderling, bijvoorbeeld in de Corsokoepel. Er wordt samengewerkt op het gebied van dahliateelt, er is uitwisseling van juryleden en ontwerpers, er is een gezamenlijke nieuwssite en een tijdschrift, en er is een corsoacademie. De corso's organiseren bij toerbeurt, samen met de Corsokoepel, een jaarlijks corsocongres. Daarnaast is er samenwerking met corso's in België, Duitsland en Spanje.

Het bestuur van Stichting Rijnsburgs Bloemencorso, rijdend onder de naam Flower Parade Rijnsburg is enthousiast over de voorgenomen voordracht. "Met de 75e editie van dit jaar heeft ons corso een vaste plaats op de corsokalender. Ook in Rijnsburg wordt met veel vrijwilligers elk jaar hard gewerkt aan een prachtige parade. Al vanaf 1946 is de organisatie hiervan van generatie op generatie overgedragen. Om die reden alleen al staan wij aan de voorgenomen voordracht," laat bestuurslid Hans Oudwater weten. "Wat zou het mooi zijn dat in de toekomst ook ons corso op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO staat."

Kees Baalbergen opent expositie MOND

mond n Onder de toepasselijke titel 'Een zee van kleur' heeft Kees Baalbergen zaterdag in de gelijknamige woonwinkel een expositie geopend met fleurige werken van zijn vriend en kunstenaar Joop van Egmond.

De verkoopexpositie, waarin de zee, de Bollenstreek en bovenal de rijke kleurschakeringen centraal staan, is een ode aan de voortijdig overleden Rijnsburger.

In zijn persoonlijk woord keek Kees terug op de vele interessante en kostbare uren aan voettochten en gesprekken, vooral ook in Italië, die hij met Joop had ondernomen. Hij keek niet alleen geëmotioneerd terug op de kunstenaar MOND, maar ook op de persoon Joop van Egmond, waarmee hij de kunst belichtte en intensieve gesprekken voerde. Na de opening overhandigde echtgenote El van Egmond een prachtige weergave van een landschap gemaakt tijdens de tocht door Italië.

De artistieke carrière van Van Egmond omspant ruim vijf decennia. Hoewel hij oorspronkelijk begon als autodidact, maakte hij zich diverse technieken eigen, zoals aquarelleren, olieverven, tekenen, beeldhouwen, etsen en houtsnijden. Gedrevenheid en een constante drang naar het creëren van schoonheid waren de pijlers onder zijn kunstenaarschap. Inspiratie vond Van Egmond buiten zijn Rijnsburgse atelier. Soms op verre reizen, maar meestal op de fiets in de directe omgeving. De zee, de duinen en de achterliggende geestgronden waren een bron van inspiratie. Uit zijn werk blijkt wel hoezeer hij beïnvloed werd door het kleurenpalet van de bollenvelden en de expressiviteit van de kust.

In de expositie zijn kleurrijke schilderijen te zien in acryl en olieverf, maar ook enkele houtsneden rond het thema. Veel van deze werken zijn nooit eerder tentoongesteld. Tevens zijn enkele objecten in roestvrij staal toegevoegd die, hoewel minder kleurrijk, toch harmonie brengen in de zee van kleur.

De expositie loopt tot woensdag 1 april en is vrij te bezichtigen bij Woonwinkel Baalbergen, Ambachtsweg 13.

Toekomstbestendig?

Afgelopen donderdagavond stond in de raadzaal van het gemeentehuis een oordeelsvormende sessie geagendeerd 'Naar een toekomstbestendige lokale vervoersvoorziening voor Katwijk.

Toekomstbestendig wat is dat? Bestaat dat wel? Hebben de raadsleden nu echt de intentie en het idee iets in Katwijk neer te kunnen zetten wat decennia meegaat? De voorwaarde is wel dat men dan precies weet waar men het over heeft. Laten we helder zijn: alle partijen die vertegenwoordigd waren hebben één ding gemeen, zonder uitzondering. Allen hebben de intentie te zorgen voor een goede vervoersvoorziening voor de minder mobiele mensen onder ons. Ze zijn het er ook allemaal over eens dat de kosten, die dit nu met zich meebrengt, niet zijn vol te houden. We mogen het huidige college dankbaar zijn dat alle mensen met een wmo-indicatie nu gebruik mogen maken van de Regiotaxi. Dat hier en daar ook wat gemopper over is zal met elk systeem, elke voorziening blijven. Jammer van deze oordeelsvormende avond was dat men er niet uit kwam en niet tot een definitief oordeel kwam. Teveel werd gericht op het maar, teveel op het onzekere in de toekomst. Starten met 1 elektrische auto maar daarna… Het kost arbeidsplaatsen als men dit werk door vrijwilligers laat doen. Hoe zit het met reanimatie? Spreken de vrijwilligers goed Nederlands? Zijn ze gescreend enzovoorts. De CU heeft misschien wel de meest terechte vraag gesteld. Is er een sociale ondernemer te vinden die in zo'n kader hier in durft te stappen? En als deze te vinden zijn we dan niet terug bij af als met het stoppen van de belbus?
Bij de AOBK leven ook de twijfels, want de vervoersvoorziening is niet alleen belangrijk binnen de gemeentegrenzen maar ook verder weg. Denk aan het opheffen in de nacht van de dokterspost in Voorhout. Anderzijds heeft men zich ook bij de ouderenbond afgevraagd: 'weten we wel precies waar we het over hebben? We praten over mensen die hulp nodig hebben om van A naar B te komen. Er wordt gesproken over vrijwilligers. Wie zijn dan die vrijwilligers? Mogen deze mensen ook meepraten? Want zij zijn het om wie het gaat. Het is de reden waarom de AOBK zelf is begonnen een inventarisatie te maken. Gewoon kijken met elkaar: wat is er nodig wat kunnen en willen we? De belanghebbenden, de mensen die vervoerd moeten worden en de rijders, worden zonder ook maar een voorwaarde of richtlijn vooraf erbij betrokken. De AOBK doet dit i.o.m. de coördinator van de gemeente Katwijk en het Welzijnskwartier afd. wijkwerk in het Huis van de Buurt. Weet u, kom lekker naar de Chinese avond op Valentijnsdag 14 februari. www.aobk.nl

Ichthuswijk start inloophuis Ichthu(i)s

In de Ichthuskerk is vanaf maandag inloophuis Ichthu(i)s. | Foto: PR

Inloop n De Ichthuskerk aan de Nachtegaallaan 7 wordt vanaf maandag 10 februari de ontmoetingsplek van inloophuis Ichthu(i)s waar iedereen welkom is. Het inloophuis biedt een fijne gelegenheid om met anderen in contact te komen.

Vanaf 10.00 uur staan de deuren open. Bezoekers worden welkom geheten door de gastvrouwen en gastheren, zij schenken een kopje koffie of thee met wat lekkers er bij en zorgen voor een warme sfeer.
Er is ruimte en gelegenheid voor een gezellig praatje, met elkaar handwerken, er zijn mooie boeken om door te bladeren maar een spelletje doen met elkaar kan ook . Een plek om samen te zijn en daarom is iedereen welkom. Tussen de middag wordt er voor soep en broodjes gezorgd voor degene die willen blijven eten.

Voor bezoekers die niet in de gelegenheid zijn om er zelf te komen is er een taxidienst die u komt ophalen en weer thuis brengt. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Martina van Rhee, tel. 06 12501802. De achterkant van de kerk is goed en makkelijk te bereiken, hier hoeft men geen trap op te lopen.

Inloophuis Ichthu(i)s is vanaf 10 februari eens per twee weken op maandagmorgen van 10.00 tot ca. 13.30 uur. De toegang is vrij maar voor het dekken van de onkosten kan er een vrijwillige bijdrage gedaan worden in de pot.

Dirk Kuyt sluit zich aan bij Cultuurcentrum

Initiatief n Ton Frissen is al sinds 2017 bezig om een burgerinitiatief voor het Cultuurcentrum te realiseren. Hij maakt zich sinds die tijd onder andere in de lokale politiek hard voor het plan. Diverse partijen hebben zich daar al bij aangesloten en nu heeft ook Dirk Kuyt aangegeven het plan van harte te steunen.

Het originele initiatief is inmiddels uitgegroeid tot plannen voor een Sport- en Cultuurcentrum. Dirk Kuyt vertelt: "Voor Katwijk als sportgemeente en met de Dirk Kuyt Foundation zie ik mooie mogelijkheden om in mijn eigen geboortedorp leuke activiteiten te ontwikkelen. En ik zie mogelijkheden voor bestaande sportverenigingen in Katwijk om zich verder te ontwikkelen en naar een hoger niveau te klimmen."
Frissen heeft daarnaast contact gehad met muziekschool House of Music en een bekende sportschool in Katwijk die nodig wil uitbreiden. Ook zij doen graag mee met het plan, net als een aantal andere partijen die er kansen in zien.

Voor het Cultuurcentrum heeft Frissen het nog te bebouwen gebied in (nieuw) Valkenburg op het oog. Daar komen 5.000 nieuwe woningen en is er net als in de rest van Katwijk behoefte aan o.a. een buurthuis, bibliotheek, supermarkt, (sport)evenementen en een mogelijkheid om gezellig uit te gaan.

Het Sport & Cultuurcentrum moet met 10.000 m2 een bedrijfszekere locatie worden met mogelijkheden voor cultuur, sport, amusement en beleving. Een betrokken projectontwikkelaar bekijkt de mogelijkheden op dit moment in het gebied.

Gezien door Céline

Koolmees. | Foto: Céline van Egmond-Mulder

natuur n In de achtertuin zijn ze vaak te zien. De pimpelmezen. Vogels met van die leuke blauwe petjes op hun kopjes. Erg leuk om te zien vind ik. In de winter komen ze graag dichtbij huis, vooral als daar pinda's en vetbollen te vinden zijn. Gelukkig zijn ze erg alert en hebben ze snel door of er gevaar in de vorm van bijvoorbeeld een kat dreigt.

Toerustingsochtend met Kees van der Staaij

getuigen n Op zaterdag 15 februari vindt de tweede van een drietal toerustingsochtenden in 2020 plaats. Dit jaar wordt nagedacht over de roeping en hoe we die in het alledaagse leven vorm kunnen geven.

Daarbij komen verschillende vragen aan de orde zoals: Volgens de Bijbel heeft iedereen een roeping, maar wat is nu mijn roeping? En als ik een roeping heb, hoe geef ik die dan gestalte in mijn leven? Er zijn immers allerlei verbanden waarin we actief kunnen zijn: gezin, werk, familie, vrienden, kerk... Waartoe ben je nu écht geroepen? De sprekers op deze tweede toerustingsochtend zijn Kees van der Staaij en Steven Middelkoop. Zij zullen spreken over "Geroepen tot getuigen".

De toerustingsochtend wordt gehouden in de Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan 7-9 en begint om
10:00 uur (9:30 uur zaal open). Sluiting om 12:00 uur. Toegang, koffie en thee zijn gratis. Voor de pauze is er een collecte t.b.v. de onkosten.

Training mantelzorgers

balans n Als je langdurig voor iemand zorgt, heb je niet altijd oog voor jezelf. Daarom is het zo belangrijk om tijd voor jezelf te nemen en gezond te blijven. Hoe lastig dat soms ook is. Tijdens de Training Vitale Mantelzorger van Welzijnskwartier krijgen mantelzorgers handvatten waarmee zij zelf in balans blijven.

Eén op de vier mensen is mantelzorger. Naar schatting zijn dat in de gemeente Katwijk zo'n 2400 mensen. Vanwege alle bezuinigingen in de zorg, komt er steeds meer op hun bordje terecht. Niet voor niets stijgt het aantal overbelaste mantelzorgers. Maar dit komt ook doordat de mantelzorger niet altijd even goed naar zichzelf omkijkt.

Tijdens de gratis Training Vitale Mantelzorger leert men in 5 bijeenkomsten van 2 uur samen met andere mantelzorgers zo energiek mogelijk te blijven. U ontdekt wat energie geeft en vraagt, en hoe u daarin de balans bewaakt. Uiteraard is er veel ruimte voor uw eigen situatie en uw eigen sociale netwerk.

Gedurende de training krijgt u coaching van Asli Filiz en Trudie Hoek van Welzijnskwartier en maken we een concreet persoonlijk plan waarmee u uzelf structureel wat extra aandacht geeft en vol energie kunt blijven mantelzorgen.

Aanmelden en info bij Asli Filiz, aslifiliz@welzijnskwartier.nl, 06-12114636.

QB gaat op verjaardag in slotfase onderuit

De gemakkelijk scorende Syrische oud-international, Michael Madanly was goed voor 26 punten. | Foto: Wim Kulk

voetbal n Om op vitale wijze de honderdjarige leeftijd te bereiken is maar weinigen gegeven. Mocht je als voetbalclub die respectabele leeftijd bereiken en nog volop onderdeel uitmaken van de maatschappij heb je met recht iets te vieren. Kosten noch moeite waren gespaard om de derby tegen Rijnsburgse Boys op te luisteren. Dat voorkwam niet dat Quick Boys de eerste wedstrijd in de nieuwe eeuw met een nederlaag afsloot.

Marc Magan scoorde op fraaie wijze de 0-1 en gaat uit zijn dak. | Foto: Hans Heemskerk

Na een imposant aanloop kon de wedstrijd eindelijk aanvangen. Van Rijnsburgse kant werd direct een vistikaartje afgegeven. Voor Rijnsburgse Boys was dit een normale competitiewedstrijd, alle sentimenten deden niet terzake, slechts het resultaat teldek. Om dat resultaat te realiseren wist Rijnsburgse Boys Quick Boys direct onder druk te zetten, al leek Quick Boys al na vijf minuten dicht bij een voorsprong toen doelman Richard van Nieuwkoop een voorzet vanaf de rechterflank van Kevin Gomez-Nieto over de doellat moest tikken. Daarna was het gedaan met de blauwwitte dadendrang.
Het massaal opgekomen publiek zag toe hoe Rijnsburgse Boys heerste in de wedstrijd. Veruit de meeste onderlinge duels werden in het voordeel van Rijnsburgse Boys beslist waardoor Quick Boys niet in de gelegenheid een kentering in het spelbeeld te forceren.
Rijnsburge Boys was de bovenliggende partij die in de eerste helft de beste doelkansen creëerde maar slordig met de kansen omging. Quick Boys liep constant achter de feiten aan en zag geen kans de Rijnsburgse Boys in de problemen te brengen waardoor de eerste helft met een 0-0 tussenstand werd afgesloten.
Rijnsburgse Boys startte de tweede helft zonder Anthony van Dongen, hij werd vervangen door Furghill Zeldenrust. Voor Quick Boys maakte het allemaal maar weinig uit. De blauwwitten bleven tekortschieten om het wedstrijdbeeld te laten kantelen. Na een kwartier kreeg Jeffrey Jongeneelen een opgelegde kans zijn team eindelijk op voorsprong te zetten, Jongeneelen kon niet profiteren waardoor de stand ongewijzigd bleef.
Daarna leek een wedstrijdfase aan te breken waarin Quick Boys eindelijk iets terug zou kunnen doen en waarin Rijnsburgse Boys niet meer leek te kunnen geven waarin men in de eerste helft wel constant in slaagde. Dat was maar van korte duur na enige tijd zou Rijnsburgse Boys het initiatief weer naar zich toetrekken.
Na een aantal gemiste kansen was het vlak voor tijd wel raak voor Marc Magan, toen Magan alle ruimte kreeg geboden om een schot het doel in te krullen. Nog was het leed niet geleden, in de extra tijd bepaalde Dani van der Moot de uitslag op 0-2 een uitslag waarop Quick Boys maar weinig op had af te dingen.

Grasshoppers D1 wint van Batouwe

Topscorer van de wedstrijd Ilse Kuijt. | Foto: Geert Bekker

Basketbal n Sportiff Company Grasshoppers heeft afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen Lekdetec.nl in winst weten om te zetten. De ploeg van Axel Gouw – zonder Deborah Vos – sloeg na de rust toe waarin het een voorsprong pakte en vervolgens verder uitbouwde naar de uiteindelijke ruime overwinning.

Grasshoppers pakte al snel een kleine voorsprong in de wedstrijd dat een rommelig begin kende (19-13) maar waar de bezoekers wisten aan te haken en de leiding vlak voor rust overnamen. Deze voorsprong duurde echter maar kort en 2 achtereenvolgende scores van de thuisclub bepaalden de ruststand 31-27.

Sportiff Company Grasshoppers kwam daarna prima uit de kleedkamer en kon de voorsprong vervolgens verder vergroten. Via 46-31 halverwege werd het derde kwart met een 61-38 stand afgesloten. En ook in de laatste periode werd het verschil groter, naar maximaal 26 punten (64-28).
In de slotfase, waarin flink werd doorgewisseld, kwam Lekdetec nog wel dichterbij maar in gevaar kwam de thuisclub niet meer. Eindstand 77-59.

Coach Axel Gouw zag een betere wedstrijd dan de verloren bekerwedstrijd afgelopen woensdag. "Het was een fysieke wedstrijd en in ieder geval beter wat ik zag. Aanvallend nog steeds wel wat wisselvallig, maar mentaal sterk(er) en mooi dat er veel minder met twijfel werd gespeeld. Mooi dat de meiden niet gelijk in paniek zijn geraakt maar de rug weer hebben gerecht. Woensdag ging het op alle vlakken toch niet echt van een leien dakje, je kan of sterker worden of in elkaar storten. Gelukkig heb ik rechte ruggen gezien."

Zaterdag 8 februari speelt Sportiff Company Grasshoppers opnieuw een thuiswedstrijd tegen Martini Sparks uit Groningen. Aanvang van de wedstrijd in sporthal Cleijn Duin is 20.15 uur.

Katwijk profiteert niet van misstap Hardenberg

voetbal n Bij De Treffers wist Katwijk zaterdag niet te profiteren van een misstap bij koploper HHC Hardenberg. Na een 0-2 voorsprong kon er uiteindelijk niet meer dan een 2-2 gelijkspel uitgesleept worden.

Een koekje van eigen deeg voor de Katwijkers zaterdag. De oranjehemden kregen na de winterstop de schijnwerpers op zich als comeback kid, nadat zowel tegen Jong Volendam als Scheveningen een achterstand van 2 goals werd omgebogen naar een 3-2 overwinning. En dat koekje smaakte nu toch wat minder. Zeker als men een blik wierp op de stand. Koploper HHC zag aan har zegereeks een einde komen, waardoor de Katwijkers zomaar de koppositie hadden kunnen pakken. Nu kon alleen nog de grootste positivo lachen: "we zijn toch een punt ingelopen."

De wedstrijd kwam al vlot op gang - met een enorme kans voor Marciano Mengerink en een redding op de lijn van Guius van Weerdenburg in minuut 1 - en ontspon zag daarmee tot een alleszins kijkwaardig duel. Niet dankzij de kwaliteiten van het voetbalspel zelf, maar op de knollentuin van Sportpark Zuid bedienden beide teams zich van een oud-engels kick and rush. Daarbij was De Treffers vooralsnog het gevaarlijkst, het was echter Katwijk dat zomaar de voorsprong pakte. Robbert Susan kon vanuit een corner raak koppen en zag vlak voor rust ook nog kans de verdubbelaar in te zetten.

Vrijwel direct na rust van DeTreffers echter al de aansluting, nadat Brian Sirvania een corner van Boy van den Beek raaktike. Aanleiding voor een stevig offensief van de gastheren, die eerst nog Hoffman zagen missen, maar voor wie uitiendelijk Maertzdorf de gelijkmaker achter Kieboom tikte. Beide ploegen zochten vervolgens nog met overtuiding - vooral dat, voetballend ging er aan beide zijdes het nodige mis - naar de winst, maar wisten geen van beide het net nog te vinden.

Blijde gezichten aan de kanten van de Groesbekenaren, terwijl bij Katwijk het besef aanwezig was dat het hier toch een grote kans had laten liggen. Maar, om positief te blijven, de oranjehemden liepen toch een punt in op de kop

Grasshoppers H1 wint van BS Leiden

basketbal n De wedstrijd in een goed gevulde sporthal Cleijn Duin begon met 24 seconden stilte ter nagedachtenis aan de overleden Kobe Bryant, zijn dochter en nog 7 inzittenden van het helikopterongeval op 26 januari. De NBB had opgeroepen om deze basketbalicoon te gedenken en daar werd door Sportiff Company Grasshoppers veelvuldig gehoor aan gegeven. Het eerste damesteam en de heren hadden voor deze verdrietige gebeurtenis memorabele shirts laten maken.

Het vernieuwde en verjongde Leidse team opende de score 0-4. Vervolgens weet de thuisploeg ook te scoren en van 7-8 is het na 10 minuten spelen 20-12 voor Grasshoppers. De bezoekers geven niet op en komen bij 20-20 weer op gelijke hoogte. Dan komt de thuisploeg in ritme door 2 driepunters op rij van Michael Madanly en wordt het 32-26. Bij rust is de voorsprong uitgebreid naar 36-26.

Het derde kwart is gelijk aan de eerste helft. Veel inzet, bij vlagen wat rommelig, maar leuk om naar te kijken. Van 41-32 is het na 3 kwarten 47-46. Leiden blijft aanklampen in het laatste kwart tot 59-55 in de buurt van Grasshoppers, maar onder luide aanmoedigingen van het team van de week Jongens onder 12-1 is het toch Sportiff Company Grasshoppers wat de punten binnensleept. Eindstand 72-59.

Vroege treffers nekken de Rijnvogels

Roy van Leeuwen kopt de 3-1 binnen. | Foto: Piet van Kampen

Voetbal n Een curieus of furieus begin van het duel op sportpark Zegersloot waar gastheer ARC al binnen 10 minuten de 3-0 op het scorebord zag opflitsen? Katwijkse supporters meewarig tegen elkaar: 'Zullen we maar naar huis gaan'? Uiteindelijk bleven zij toch en zagen de Vogels in de slotfase nog dicht bij gelijkmaker komen.

Voor trainer Jimmy Simons alweer een puzzel om uit zijn wel beschikbare manschappen een degelijk team de hobbelige wei in te sturen. Namen die op het wedstrijdformulier ontbraken waren de geblesseerden of afwezige Niek Ossevoort. De lappenmand was rijk gevuld met Arie de Vreugd, Kevin Wijmer, Max van Steen, Dennis Bakker en nog steeds Arno Dijkstra. Alweer een gelegenheidsopstelling voor de oefenmeester die na dit seizoen een nieuwe uitdaging aan wil gaan.

In het niet alledaagse begin waarin de thuisclub al binnen no-time op een zetel leek te zijn gezet was er een hoofdrol voor de assistent-scheidsrechter weggelegd. Hij en hij alleen zag Ricardo de Vlugt een overtreding binnen de zestien maken daar waar arbiter Jobse er bovenop stond en de bal er buiten deponeerde. Hij liet zich echter overrulen door de linesman die zijn eerste punt scoorde. Scoren deed ook Tjerk Ligtvoet vanaf de kalkstip. Nog geen twee minuten later was het alweer raak toen een inzet van Timo de Graaf door doelman Verkerk met zijn hand voor de lijn werd weggehaald. Nee, achter de lijn dus volgens de linesman die onder hevig protest van de Katwijkers de treffer liet goed keuren. De snelle derde treffer die de ontredderde defensie om de oren kreeg was er wel een die alle toetsen der kritiek kon doorstaan. Lionel Frederik rondde voor een leeg doel een messcherpe counter af: 3-0.

De lam geslagen vogels kwamen na deze vroege knock-down niet aan een redelijk pot voetbal toe en ook niet tot echte 100% scoringskansen. De thuisclub verzuimde om de wedstrijd definitief in het slot te gooien en voor de pauze werd er niet meer gescoord. De Katwijkers stonden voor de loodzware opgave om in het tweede bedrijf aan een inhaalrace te beginnen. Omdat doelman Jeffrey Verkerk tot twee keer toe Lionel Frederik van een treffer afhield bleven de Vogels nog in leven en namen de regie geheel in handen. Een logisch gevolg was de treffer die Roy van Leeuwen na een lob van Jaap van Duijn binnen kopte en kort daarop werd een overtreding op Van Duijn met een strafschop gehonoreerd. Jaap schoot het leer onberispelijk achter doelman Aaron Balk, 3-2. Er volgde nog een spannend eindakkoord waarin de gelijkmaker echter niet meer tot stand kwam om een puntendeling uit het vuur te slepen.

Eerste overtuigende zege RVV H1 in nieuwe jaar

Volleybal n De volleyballers uit Katwijk spelen mee om de knikkers, maar hebben dat afgelopen weken maar zelden getoond. Na weifelende optredens tegen Woerden, US en Vives, was daar eindelijk weer een overtuigende overwinning. Nota bene in een uitwedstrijd tegen VCN H2, de ploeg die sinds medio november geen wedstrijd meer verloor.

De Katwijkse selectie was uitermate goed klaargestoomd door trainer/coach Sven Walleze en video-analist Jelle Noest. De ploeg kende de krachten van Capelle, maar moest vooral vertrouwen hebben in eigen kunnen en in elkaar. In de eerste set was RVV de bovenliggende partij, zonder dat dit echt in de stand tot uitdrukking werd gebracht. De kenners konden zien dat de Katwijkers het gaspedaal nog verder in konden drukken en dat deed het team ook richting het einde van de set (18-25).

De opluchting van de overtuigende setwinst bracht te veel ontspanning in de ploeg. Een sterk serverend VCN zette RVV op een grote achterstand in de beginfase van de set. RVV herpakte zich wel en verkleinde de achterstand, maar moest uiteindelijk de set laten lopen (25-22).

In de derde set was RVV weer duidelijk de bovenliggende partij. De passing onder leiding van Libero Vito Meulenberg stond als een huis, spelverdeling van Ron de Mooij was netjes verzorgd en de aanvallers konden naar hartenlust scoren. Het verzet van VCN leek gebroken, wat misschien wel het beste bleek uit de situatie waarbij buitenaanvaller Ken Rovers (onbewust) de reflexen van zijn teamgenoot Bas van der Tang 'testte'. Rovers sloeg de bal heel hard in het blok, waarna de bal hard en stijl naar beneden gaat. Gelijk een Andre Onana in supervorm, weet Van der Tang zijn arm nog net onder de bal te krijgen. De bal vliegt over het net en de zes heren van VCN zien – vol ongeloof en aan de grond genageld – hoe de bal in hun achterveld valt. Eindelijk op setpoint aangekomen blijkt het zelfvertrouwen nog broos. Als RVV meerdere kansen niet pakt, ontstaat wat nervositeit. Aanvoerder Bas van der Tang roept de mannen bij elkaar en maant ze tot rust: "…voer je taken uit en vertrouw op jezelf". Daarna was het dan ook direct raak (23-25).

In de vierde set trok RVV sterk door en speelt de wedstrijd netjes uit. VCN kwam er niet meer aan te pas (17-25).

Op zaterdag 8 februari, speelt RVV om 17:00 in de Boorsmazaal tegen Punch uit Delft.

Roeiveteranen gezocht

reünie n Roeiverenging Ferox houdt op zaterdag 15 februari van 15.30-17.30 uur een Veteranenborrel voor oud-roeiers. Tijdens de borrel blikken Ferox terug op de roeihistorie en vooruit naar een nieuw te starten Veteranenteam. Dit team gaat wekelijks een uurtje ontspannen aan de slag in de roeisloep.

Tijdens de Veteranenborrel van Roeiverenging Ferox kunnen oud-roeiers via beeldmateriaal weer even ervaren hoe het voelt om de roeisloep vooruit te trekken, gezamenlijk heel wat kilometers af te leggen, te knallen tijdens de vele roeiwedstrijden en te genieten van een prachtige tocht door de ochtendmist op de Kagerplassen.
Ook blikken we vooruit naar het nieuw te starten Veteranenteam. De wekelijkse trainingen worden afgesloten met een lekker bakje koffie of thee in de roeiaccommodatie.
De Veteranenborrel vindt plaats op zaterdag 15 februari van 15.30-17.30 uur bij 't Speels Palet, Roversbrugpad. Oud Ferox-leden én oud-roeiers die weer aan de slag willen kunnen zich aanmelden voor de borrel door naam en telefoonnummer door te geven via rvferox@gmail.com (voor 12 februari) Meer informatie via tel. 06-12624524 (op werkdagen na 17.00 uur).

12.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Levenswerk 18.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Levenswerk 21.30 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Levenswerk

Woensdag 5 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;

Donderdag 6 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 7 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 8 februari
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Muziekcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 9 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14:00 Zundagse Kost, Kees Guijt; 15.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentiuskerk); 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;

Maandag 10 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 11 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Non-stop muziek; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur op de halve uren en eigen lokaal bulletin.

Frequenties: RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142. TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Woensdag 5 februari

• Hilarische jeugdfilm voor kinderen van zes jaar en ouder in Dorpshuis Valkenburg, Kerkweg 3. Toegang vrij.
14.00 uur: Jeugdfilm in de Hoofdbibliotheek, Schelpendam 1. Toegang vrij.

Vrijdag 7 februari

20.00 uur: Inspirerend CreaCafé met Marleen Dijkdrent in bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.

Zaterdag 8 februari

14.00-15.30 uur: Cursus Creakids: 'Tekenbende' in de bibliotheek, Schelpendam 1.
19.00 uur: FISH by Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9.

Dinsdag 11 februari

09.30-11.30 uur: Workshop: 'Doe meer met je OV-chipkaart' in Bibliotheek Hoornes-Rijnsoever, Hoorneslaan 297.

Woensdag 12 februari

14.00 uur: Workshop Ozobots met professor Jan de Lange in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.

Zaterdag 15 februari

14.00-15.30 uur: Cursus Creakids: 'Tekenbende' in de bibliotheek, Schelpendam 1.

Zaterdag 22 februari

14.00-15.30 uur: Cursus Creakids: 'Tekenbende' in de bibliotheek, Schelpendam 1.

Jeugdfilm in Hoofdbibliotheek

filmmiddag n Ga er maar weer lekker voor zitten! Op woensdagmiddag 5 februari staat in de Hoofdbibliotheek een prijswinnende film op het programma voor kinderen van alle leeftijden. Vanaf 14.00 uur kunnen zij zich gratis laten verrassen door een heerlijke jeugdfilm gebaseerd op een boek van kinderboekenschrijfster Anna Wolz.

Bang om als jongste van het gezin alleen over te blijven, begint de tienjarige Sam tijdens zijn vakantie op Terschelling vastberaden aan een zelfverzonnen training. Hij geeft zichzelf de opdracht te oefenen om alleen te zijn. Iedere dag een beetje langer. Dat gaat hem eerst nog makkelijk af, maar wordt steeds moeilijker nadat hij kennis maakt met Tess, de dochter van de doktersassistente. Door de ontmoeting met dit ongrijpbare en levenslustige meisje, die een groot geheim met zich meedraagt, wordt hij een avontuur in getrokken dat hem doet inzien dat je je familie juist moet koesteren in plaats van ontvluchten. Sam neemt een drastisch besluit waardoor zijn bijzondere vriendschap met Tess op het spel komt te staan en Tess haar leven voorgoed zal veranderen.

Schuit Quiz

quiz n Vrijdag 7 februari staat er weer een Schuit Quiz op het programma! Neem je vrienden mee en kom naar De Schuit voor een gezellige avond! Een team bestaat uit maximaal 5 personen en de inleg is 10 euro. The winner takes it all! De vaste presentatie ligt uiteraard in handen van Jip Lugthart. Voor meer informatie ga naar www.deschuit.nl of volg ons op Facebook en Instagram.

Koffieochtend Maranathcentrum

vertrouwen n Woensdagmorgen 12 februari is er een koffieochtend, van de Rehobothwijk, in het Maranathacentrum aan de Poolster. Het centrale onderwerp is 'Vertrouwen'. Er wordt ook veel gezongen met gitaarbegeleiding van Hanneke. Koffie en thee staan om 9.15 uur klaar. Het programma begint om 9.45 en eindigen 11.30 uur.