De Rijnsburger

4 juni 2020

De Rijnsburger 4 juni 2020


Proef Sandtlaanbrug niet openen tijdens spits positief

Tijdens de ochtendspits blijft deze brug gesloten voor het vaarverkeer. | Foto: CvdS. Foto: CvdS

verkeer n Het college heeft besloten een verzoek te doen aan de provincie om het niet openen van de Sandtlaanbrug tijdens de ochtendspits definitief door te voeren.

Door het instellen van een spitssluiting op de brugbediening wordt tijdens de ochtendspits het wegverkeer minder gehinderd. Dit leidt tot een betere doorstroming, minder filevorming en daardoor minder milieuschade.

Afgelopen jaren kwamen steeds meer klachten van het wegverkeer over brugopeningen tijdens de ochtendspits. De gemeente heeft vervolgens in het 4e kwartaal van 2019 een proef gehouden met een spitssluiting van de Sandtlaanbrug. Op werkdagen werd gedurende een half uur tijdens de ochtendspits tussen 8.00 en 8.30 uur de brug niet geopend. Om het vaarverkeer wel de mogelijkheid te geven om vroeg te kunnen vertrekken, is de start van de bediening een half uur vervroegd naar 7:30 uur. Deze proef heeft geleid tot een afname van klachten vanuit het wegverkeer. Het vaarverkeer ondervindt nauwelijks hinder.

De Sandtlaan met de Sandtlaanbrug is onderdeel van het hoofdwegennet in Katwijk en ontsluit Rijnsburg via de Molentuinweg op de provinciale N 206. Diverse buslijnen rijden over de Sandtlaan en het is een hoofdroute voor nood- en hulpdiensten. Daarnaast is het een onderdeel van het hoofdfietsnetwerk, als schakel tussen Katwijk, Oegstgeest en Leiden.

In het verzoek is ook gelijk een bedientijdenbesluit meegenomen voor de Joop van der Reijdenbrug in Valkenburg.

Voorstel nieuwe bedientijden beide bruggen:
16 oktober t/m 15 april (laagseizoen)

Maandag t/m vrijdag: 7:30 – 19:30 uur (spitssluiting tussen 8:00 - 8:30 uur).
Zaterdag: 9:00 – 14:00 uur en zondag: gesloten.

16 april t/m 15 oktober (hoogseizoen)

Maandag t/m vrijdag: 7:30 – 19:30 uur (spitssluiting tussen 8:00 - 8:30 uur). Zaterdag: 9:00 – 18:00 uur. en zondag : 13:00 – 16:00 uur (alleen in juni/juli/aug door jachthaven).

De provincie Zuid Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor het nemen van bedientijdenbesluiten voor de bruggen, ook als deze in gemeentelijk eigendom zijn zoals het geval is bij de Sandtlaanbrug. Na een positief besluit van de provincie worden de nieuwe bedientijden gehanteerd en gecommuniceerd o.a. in de wateralmanak.

Felicitatie

Foto: pr

In n De Rijnsburger kunt u een familielid of vriend(in) feliciteren door middel van een foto en tekst. Dit kan gaan over de geboorte van een (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, of het behalen van een (school) diploma, etc. De kosten zijn € 8,50. De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u mailen tot uiterlijk dinsdagochtend 8.30 uur naar redactie@derijnsburger.nl. Graag onder vermelding van uw naam en adres. De betaling van € 8,50 kunt u overmaken op NL67RABO0356822370 t.n.v. Uitgeverij Verhagen BV o.v.v. Felicitatie de Rijnsburger.

>Bibliotheek

Beperkt n Open. Met ingang van 6 juni is Bibliotheek Rijnsburg op zaterdag weer beperkt open van 10.00 tot 13.00 uur. Leners zijn dan van harte welkom om boeken uit te zoeken, te lenen en terug te brengen. Doordeweeks (maandag t/m vrijdag) zijn de openingstijden Bibliotheek Rijnsburg: van 13.00 tot 17.00 uur. In verband met de coronamaatregelen zijn voorlopig alleen nog de bemande openingsuren mogelijk.

>Nieuw burgerraadslid D66

Politiek n Donderdag 28 mei legde Carin Tawfik tijdens een digitale raadsvergadering geïnstalleerd als nieuw burgerlid voor D66 Katwijk. Dit in aanwezigheid en met gepaste afstand van de burgemeester, fractievoorzitter Ralf Boland en een enkel raadslid. Carin liep eerder mee met de fractie als stagiair voor haar studie Bestuurskunde/Overheidsmanagement. Ze gaat zich in inzetten voor de onderwerpen sport, jongeren en onderwijs. ‘De motivatie om mij bezig te houden met deze onderwerpen komt omdat ik zelf nog jong ben. Ik zie in mijn omgeving jongeren sneller afhaken, daar wil ik me voor inzetten.'bijvoorbeeld op het gebied van sport.


Ook zie ik dat jongeren steeds meer te maken krijgen met een diploma– en prestatiesamenleving.’ Zelf heeft Carin stapsgewijs door kunnen groeien in haar studie. Dat wil ze voor iedereen mogelijk maken.

Foto: Piet van Kampen

Bezoek
aan
Koningshof

Het leven komt ook hier weer op gang

Moeders
in de
prijzen

Sloop
van
barakken

Kaderbrief n bezuinigingen noodzakelijk

3 / 18

Testlocatie COVID-19 in gemeente Katwijk

klachten n Katwijk heeft sinds deze week een ‘walk-inn’-testlocatie voor COVID-19. Die is gevestigd aan de Prins Hendrikkade bij SCAL Medische Diagnostiek.

Iedereen met klachten kan zich nu laten testen op het coronavirus, maar alleen met een verwijzing. Op die manier kan en wil de overheid de verspreiding van het virus controleren.

De gratis (PCR) test toont aan of iemand op dat moment besmet is met het coronavirus. Daarom heeft het alleen zin om te testen bij klachten, meldt GGD Hollands Midden (GGDHM) op haar website. Daarbij gaat het om verkoudheid, hoesten, verhoging en plotseling verlies van smaak en geur.


Als je getest wilt worden op COVID-19 en je bent 12 jaar of ouder, dan bel je het landelijk coronatest afsprakennummer: 0800 1202. Bellen voor een afspraak kan elke dag van 08.00 tot 20.00 uur.

Voor het aanvragen van een test voor een kind (jonger dan 12 jaar), moet het callcenter van GGD Hollands Midden worden gebeld: 085 0782878. Dat nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur

De GGD test niet op antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in het bloed.

Het afnemen van de test duurt in totaal ongeveer 3 minuten. Binnen 48 uur na de afname krijg je de testuitslag. Je moet thuisblijven totdat de testuitslag bekend is.

Behoort u tot een risicogroep of ben je ernstig ziek? Bel de huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

>Raad spreekt over financiële positie

Videoverbinding n Volgende week donderdag 11 juni vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raad via een videoverbinding.

De raad debatteert over maatregelen om het tekort van de jeugdhulp te beperken en over de financiële positie van de gemeente.

De raad neemt tussen 19.30 en 20.00 uur onder andere besluiten over


- Normen bij de indicatoren van de Maatschappelijke Agenda


- Uitgangspunten uitwerkingsplan Frederiksoord Zuid


-Voorjaarsbestuursrapportage 2020


- Concept-begrotingen KDB, RDOG, ODWH en Holland Rijnland


- Decembercirculaire 2019


-Begrotingswijziging vanwege ontvangen Tozo-gelden


Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over de videoverbinding. Eventueel is er een alternatief om gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Omdat de vergadering via een videoverbinding verloopt is de publieke tribune in het gemeentehuis gesloten. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.

Versoepeling corona maatregelen

horeca n Maandag 1 juni was het eindelijk weer zover. Restaurants, cafés, strandpaviljoens en allerlei culturele instellingen mochten hun deuren en terras openen. Voor binnen geldt een maximum van 30 personen.

Maandag even voor het middaguur stonden wel wat mensen te wachten, maar lange rijen bleven uit. Om 12.00 uur exact mocht de horeca in Nederland weer open. In Katwijk hebben strandtenten en terrassen uitgebreide voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

Op het terras is er geen maximum vastgesteld, maar moet men, vanaf drie personen, 1,5 meter afstand bewaren tussen anderen dan het eigen gezin. Wethouder Knape: “Alle horeca en culturele instellingen hebben hard gewerkt om alle gestelde maatregelen door te voeren. Er is zoveel energie, creativiteit en oplossingsgerichtheid getoond door betrokkenen. Dat verdient een groot compliment!”

Parkeren

Om te grote drukte in Katwijk te voorkomen, worden verschillende parkeerterreinen in ieder geval tot 30 juni gedeeltelijk afgesloten. Het gaat hier om de parkeerterreinen bij de Noordduinen, Zuidduinen, Panbos en Het Valkenburgs Meer. In de parkeergarage aan de Boulevard was op 1e en 2e Pinksterdag de helft van het aantal plaatsen beschikbaar. De openbare sanitaire voorzieningen in Panbos en de parkeergarage zijn dinsdag 2 juni weer open gegaan.

Burgemeester Visser: “Samen gaan we een nieuwe stap maken in de strijd tegen het coronavirus. Het sociale leven komt meer en meer op gang. Dit vereist van ieder van ons de juiste instelling. Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Zo zorgen we dat de versoepeling een succes wordt en nieuwe stappen mogelijk zijn.”

Met video allesoverkatwijk.nl

>Regionale coronacijfers op dashboard

testen n De komende tijd test GGD Hollands Midden veel meer op COVID-19 dan voorheen. Ook intensiveren we het bron- en contactonderzoek. Dit is nodig, omdat landelijk de maatregelen om verspreiding van het coronavisus tegen te gaan, steeds meer versoepeld worden.

Gevolg hiervan is dat de cijfers een realistischer beeld gaan geven van de verspreiding van corona in de regio Hollands Midden.


De GGD HM publiceert daarom vanaf deze week dagelijks de cijfers op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl.

De cijfers op het dashboard geven inzicht in de verspreiding van het virus en het effect daarvan op ziekenhuisopnames en overlijdens in de regio Hollands Midden en per gemeente.

Zijn we in staat om met elkaar het virus onder controle te houden? Waar moeten we extra voorzichtig zijn of extra maatregelen nemen? We lichten de cijfers toe en vullen het dashboard aan met andere relevante cijfers rondom corona.

De GGD test een steeds bredere groep met coronaklachten, zoals leraren, mantelzorgers, kappers, jeugdtrainers, etc. In juni is het de bedoeling om iedereen in Nederland met klachten te testen.

Voordat de maatregelen werden versoepeld, testten we alleen kwetsbare groepen en zorgpersoneel.


Realistischer beeld

De cijfers zeiden toen weinig over het daadwerkelijke aantal patiënten met corona in een gemeente en/of onze regio.

Omdat de cijfers dus een realistischer beeld geven van de verspreiding in onze regio, wil de GGD HM de cijfers centraal beschikbaar stellen. Het dashboard van GGD HM leent zich daar goed voor.

Het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl wordt elke dag voor 18.00 uur geactualiseerd.

Gemeente vraagt reacties op gebiedsvisie Mient Kooltuin

Foto: pr

Verbetering n De gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin in Katwijk is bijna klaar. Deze visie bepaalt de richting voor de verbetering van de Mient Kooltuin in de komende decennia. Tot 12 juni kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hun reactie geven op de gebiedsvisie die te vinden is op de website van de gemeente Katwijk.

De gemeente Katwijk is met OKRA landschapsarchitecten al enige tijd bezig met het maken van de gebiedsvisie. De Mient Kooltuin zal een veelzijdig en multifunctioneel gebied worden met plaats voor onder meer recreatie en natuurontwikkeling. De concept gebiedsvisie wordt samen met alle reacties in de zomer ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W. Daarna komt de gebiedsvisie ter inzage te liggen voor een periode van 6 weken. Na de zomer beslist de gemeenteraad definitief over de gebiedsvisie. De volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan voor de Mient Kooltuin.

Het maken van de gebiedsvisie doet de gemeente samen met huidige en toekomstige gebruikers. Eerder werden twee informatieavonden georganiseerd waar bewoners hun ideeën konden geven. De geplande informatieavond op 17 maart kon niet doorgaan wegens de corona-maatregelen. Daarom presenteert de gemeente de concept gebiedsvisie nu digitaal op www.katwijk.nl/locatievalkenburg. Als u niet op het internet kunt komen, kunt u telefonisch een geprinte versie opvragen bij de gemeente via (071) 406 50 00. U krijgt dan een exemplaar thuisgestuurd. Reacties kunnen vóór 12 juni gemaild worden aan locatievalkenburg@katwijk.nl of telefonisch worden doorgegeven aan de projectleider via tel. 06-36073154.

>DURF wil extra woningen voor jongeren in Frederiksoord Zuid

Ingezonden n Bij Frederiksoord Zuid wordt de komende jaren gebouwd om de woningnood in Katwijk tegen te gaan. In Rijnsburg zijn er heel weinig woningen voor kleine huishoudens en alleenstaanden.

Met name voor mensen die behoren tot de sociale doelgroep met een laag inkomen, zoals jongeren. Op dit moment is het voor starters nog steeds bijna niet te doen om een sociale huurwoning te kunnen krijgen en daar moet een oplossing voor komen. DURF wil daarom deze bebouwing aangrijpen om meer woningen voor starters te bouwen in de vorm van studio’s.

We zien dat studio’s een goede eerste stap zijn voor starters op de woningmarkt die op dit moment nauwelijks aan een woning kunnen komen. Daarnaast kunnen er meer jongeren en alleenstaanden profiteren van de bouw als er meer woningen kunnen komen door de komst van (kleinere) studio’s.

Het aantal sociale huurwoningen in het project is momenteel ongeveer 25%. Hiermee wordt voldaan aan de afspraken, maar als DURF willen wij een extra stap zetten. Er zijn veel politieke partijen in de gemeente die vinden dat er nu zoveel mogelijk gebouwd moet worden voor starters om de woningnood tegen te gaan, en DURF vindt dat we dit concreet moeten maken bij de nieuwbouw Frederiksoord. Het is belangrijk om een groene wijk te realiseren, maar op dit moment wordt de situatie op de woningmarkt steeds zorgelijker en daarom moeten we een duidelijke keuze voor extra woningen maken. | Schets: pr.

15 / 18

In deze tijd valt het niet mee om een concertagenda te maken. Hieronder vindt u een overzicht van de concerten die vooralsnog doorgaan en wat tips om online concerten te bekijken.


Zaterdag 17 oktober: De Staat speelt in Ahoy in Rotterdam. Deze mannen behoeven geen nadere introductie, zij behoren de laatste jaren tot de top van de Nederrock.


Zondag 18 april 2021: De Ziggo Dome vormt dan het podium van één van de grootste muziekspektakels ter wereld; Jeff Wayne’s War Of The Worlds. Verwacht een avond vol speciale effecten, geweldige surround sound en prachtige muziek.


Op YouTube zijn de afgelopen weken herhaaldelijk concerten geplaatst waaronder Celebration Day van Led Zeppelin. Een geweldig rock concert met de zoon van de originele (overleden) drummer achter de drumkit, echt een aanrader. Ook Radiohead, Metallica, Neil Young en vele anderen hebben nooit eerder vertoonde concerten geplaatst.