Katwijk Speciaal

7 mei 2019

Katwijk Speciaal 7 mei 2019


Indrukwekkend en ingetogen

Schoolkinderen brengen een bloemengroet aan de oorlogsslachtoffers. | Foto en tekst: Piet van Kampen

herdenking n De twee minuten stilte ter nagedachtenis van hen die in diverse oorlogen het leven lieten lijken het ultieme moment van verbondenheid. Katwijkers kunnen feesten maar op de vierde mei om 20.00 uur laten zij zich van een andere kant zien. De keerzijde van het leven. Op gepaste, respectvolle en ingetogen wijze de jaarlijkse dodenherdenking muisstil bijwonen.

De stilte na het taptoesignaal werd slechts op natuurlijke wijze door enkele flinke windvlagen enigszins aangetast maar was geen dissonant tijdens het indrukwekkend samenzijn. Goed om te zien dat er ook veel jongeren aanwezig waren. Zij hebben de verhalen over de dood en verderf die de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen nadien met zich meebrachten van hun ouders of grootouders mee gekregen. Of er wordt terecht op de scholen aandacht aan besteed. De vrijheid die wij als Nederlanders dagelijks als zo gewoon ervaren is een groot goed dat gekoesterd moet worden. Die vrijheid moet aan volgende generaties worden doorgegeven. Het is derhalve een goede zaak dat er ook 17 scholen deelnamen aan de bloemen- en kranslegging bij het monument de Leeuw. Tijdens de plechtigheid speelde de Christelijke Muziekvereniging UNI gepaste muziek.

Zoals elk jaar was er voorafgaand aan de kranslegging een herdenkingsdienst in de Dorpskerk in Katwijk aan de Rijn. Kamerkoor Cantilene verzorgde enkele mooie nummers en kinderen van de basisscholen De Krulder, de Gaspard de Colignyschool en de Prins Willem Alexanderschool lazen gedichten voor. Burgemeester Cornelis Visser ging tijdens zijn toespraak terug in de geschiedenis en hoe de Twee Wereldoorlog er is gekomen. 'Waren ze in democratisch Duitsland blind of was het de slechte economie die de Jodenhater Hitler aan de macht bracht?'

Hij refereerde ook aan de voor ouderen bekende verzetsstrijder Johannes Post en de onlangs in het gemeentehuis herdachte Pieter Maaskant die er werd vermoord. Een van de 50 miljoen slachtoffers wereldwijd. Vrijheid en veiligheid voor vluchtelingen uit oorlogslanden die zij in Katwijk ervaren. 'Wij moeten zuinig zijn op onze democratie en ons vrije land'.

Engelse hymnen in de Fontein

zangavond n Op zaterdagavond 11 mei wordt er een Engelse hymne zangavond gehouden. De avond begint om 20.00 uur en de deuren van kerkgebouw 'de Fontein' aan de Willem de Zwijgerlaan 1a staan open vanaf 19.30 uur. Rond de 21.45 uur wordt de avond afgesloten. Vooraf en na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Op het programma van deze zangavond staan hymns van o.a. Joseph Hart, Bernard of Clairvaux, Anne Steel en andere hymne schrijvers. Ds. P den Ouden zal elke hymne inleiden met een toelichting op de inhoud van de hymne. Aansluitend zal de hymne samen gezongen
worden. De muzikale omlijsting en begeleiding wordt verzorgt door het muziekensemble en het gelegenheids-kinderkoor van de Ds. G. Voetiusschool.
Tijdens deze avond wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten, en voor het fonds kerkbouw 'Triumfatorkerk'. De toegang is vrij en iedereen is welkom.


Huis van Oranje geknipt voor KIKA

| Foto: Piet van Kampen

actieweek n Dankzij de samenwerking tussen de stichting 'Doe het voor KIKA' en de Oranjevereniging Katwijk aan Zee kon het Huis van Oranje een week langer blijven staan na Koningsdag. Een ideale locatie om activiteiten te organiseren ten behoeve van de stichting.

Door Piet van Kampen

Zo konden er vorige week dinsdag dankzij de medewerking van vrijwilligers 'klanten' worden geknipt. Jong en oud gingen onder de handen van vaardige kapsters nadat de dag ervoor kinderen mochten 'kliederen'.

Er volgden nog een kinderbingo en een jeugdbootcamp maar de apotheose was op vrijdagavond, de avond waar musici de overleden volkszanger André Hazes – in gedachten - weer even tot leven liet komen. Zijn laatste concert in 2003 in de Amsterdam ArenA werd in het Huis van Oranje opgevoerd. Dertien muzikanten met ervaring in tributes, de band VandenBerg, het begeleidingsorkest van Guus Meeuwis en de H6 band en zanger John Denies zorgden voor een feestelijk spektakel. De opbrengst mocht er zijn: 20.000 euro.

Rubriek n Opgejut

Piet de Vries Foto: Foto:

Piet de Vries neemt afscheid

Katwijk van Oranje was een topper'

Op het laatst winst voor Quick Boys

De kringloop van GFT-afval

Unieke huwelijksmijlpaal voor Willem en Mien Hoek

Willem en Mien Hoek delen al 70 jaar lief en leed. | Foto: Piet van Kampen

Platina n Zeventig jaar lief en leed met elkaar delen is iets dat slechts weinig echtparen is gegeven. Willem Hoek en Mien Hoek- Houwer, beiden 94, mochten op zaterdag 27 april de dag herdenken waarop zij elkaar zeventig jaar geleden elkaar eeuwige trouw beloofden. 'Dat we dit nog mogen meemaken' klinkt Mien dankbaar.

Door Piet van Kampen

In hun knusse woning aan de Gasthuishof blikken zij terug op een lang huwelijksleven waarin de kinderen Arend, Willie, Bertha en Wim het levenslicht zagen. Het echtpaar werd tevens de gelukkige groot- en overgrootouders van 14 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Samen met hen, vrienden en familie gaan zij dit bijzondere feest op 11 mei met een dinerbuffet vieren.

Willem is een geboren Katwijk-Zeeër en Mien kwam in Katwijk Binnen ter wereld. Op latere leeftijd ontmoetten zij elkaar tijdens een wandeling op de Zeeweg nabij het viaduct over de provinciale weg. De ontmoeting sloeg een brug tussen die twee. 'Anders had ik hier niet gezeten', grapt Willem die 2½ jaar als militair tijdens de oorlog in toenmalig Nederlands-Indië diende. Ondanks zijn afwezigheid bleef Mien hem trouw.

Na de huwelijksdag trok het jonge stel in bij de ouders van Willem in De Waal Malefijtstraat om vervolgens naar de Baron van Wassenaarlaan te verhuizen waar Arend en Willie werden geboren. Later werd een woning in de Meidoornstraat betrokken waar de twee andere kinderen ter wereld kwamen. Hier heeft het echtpaar de langste tijd van hun leven doorgebracht voordat zij tien jaar geleden naar de Gasthuishof verhuisden. 'We wonen prachtig hier', vindt het paar eensgezind.

De heer des huizes verdiende eerst de kost als hovenier om later als visser de zee te kiezen. 'Ik heb altijd een vrij leven gehad', bekent de bruidegom en hij knikt waarderend naar zijn echtgenote.


Leuke uitjes

Mien deed veel verenigingswerk en zat in een damescomité. Manlief vond veel vertier in zijn volkstuin. Samen bewaren zij mooie herinneringen aan vakanties in Oostenrijk maar vooral van het bezoek aan een vriendin in Amerika. 'Dat was een hele mooie ervaring' blikt Mien terug op het bezoek aan haar vroegere vriendin.

Het paar vormt een hecht stel 'en we zijn nog gek op elkaar', wil Mien wel weten. 'We hebben begrip voor elkaar en ik waardeer haar. Met de liefde zit het wel goed', vult Willem haar aan. Daar is geen speld tussen te krijgen.

Expositie Cor Schaap over bomschuitperiode

Olieverfschilderijen van Cor Schaap zijn te bewonderen in het gemeentehuis. | Foto: Piet van Kampen

Gemeentehuis n Voor wie iets van de vergane glorie uit de bomschuitperiode wil bezichtigen is de expositie van plaatsgenoot Cor Schaap een uitstekende gelegenheid om dit te doen. Alles is gratis te bewonderen.

Door Piet van Kampen

Schaap meldde zich al op jonge leeftijd aan bij de Kunstacademie in Den Haag, maar koos later toch voor de media. In 2016 heeft hij de penselen weer opgepakt. Eerder exposeerde hij in het Palace Hotel in Noordwijk met een collectie abstract, realistische acryldoeken. Tegenwoordig werkt hij met olieverf aan realistischer werk. Tijdens ons interview is het laatste schilderij voor een expositie net ingelijst. 'Mijn vader was visser, opoe visverkoopster en opa schelpenvisser. Van opa Maarten Floris Schaap is ook een schilderij gemaakt. Het is er een van de 35 die tijdens de expositie te bezichtigen zijn', vertelt de schilder die zich herkent in het vissersvolk van weleer. 'Zelf ben ik nooit visser geworden maar heb veel affiniteit met de zee, het strand en de duinen' vervolgt hij. Het is bovendien een inspirerende omgeving. Vroeger tekende ik al graag. Het ontspant. De impressionistische stijl spreekt mij het meest aan. Geregeld wandel ik met 'kunstvriend' Niek van der Plas langs de zee. Dan hebben we het samen over nieuwe technieken en de ontwikkelingen in de kunst.'


Leuk en leerzaam

'Kunst begint voor mij pas als je een voorbeeld, het precieze, loslaat en min of meer in je eigen stijl aan het werk gaat op zoek naar jouw eigen verbeelding', schetst Schaap de visie waarmee hij achter zijn ezel het penseel hanteert. Toen Jaco van der Bent, ambtenaar in het gemeentehuis, mij vorig jaar vroeg om een keer te exposeren, vond ik dat erg leuk. Een mooie gelegenheid om een reeks schilderijen te maken en ervaring op te doen met olieverf. Ik wilde het op een educatieve wijze invullen; leuk een leerzaam voor iedereen, ook voor gasten. Daarom is bewust voor een thema gekozen; de bomschuitentijd. Het heeft Katwijk en de Katwijkers gevormd. Elk schilderij heeft een verhaal, een leuk weetje. En iedereen die een schilderij koopt krijgt er gratis een boek bij waarin alle schilderijen uitvoerig staan beschreven.' De expositie is van 7 tot 30 mei tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te bezichtigen. De digitale versie is te zien op: www.corschaap.nl

Van Gogh versus Van Egmond

Lezing n Op vrijdagavond 10 mei om 19.30 uur zal taaltrainer Alex van Egmond een lezing geven over Vincent van Gogh als inspiratiebron voor zijn vader Joop van Egmond, MOND (1943-2018).

In een PowerPointpresentatie vertelt Alex van Egmond hoe Van Gogh voor het kunstenaarschap koos en de worsteling die daarmee gepaard ging. Van Egmond zal in deze lezing de parallellen aanhalen met het kunstenaarschap van zijn vader. Hij identificeerde zich namelijk ook met Van Gogh en verkondigde tijdens zijn leven maar al te vaak dat hij de miskende kunstenaar 'begreep'.

Tot 1 juni is een overzichts- en verkooptentoonstelling te zien 'Eenheid in verscheidenheid' in het Katwijks Museum aan de Voorstraat.
De lezing duurt ± 45 minuten. De reguliere toegangsprijzen voor het museum zijn van toepassing.

Gebedsmorgen

gebed n Op zaterdag 11 mei spreekt ds. Martin Heikoop op de Gebedsmorgen in de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg 64.

Het thema luidt 'Hoe het ook zij, Hij is erbij'. Martin Heikoop wilde journalist worden, maar God riep hem voor Zijn dienst. Op verzoek om over het gebed te spreken, reageerde hij direct positief. Het bidden in een groep is hem heel bekend.
Na het zingen en de toespraak, gaat men ook met elkaar in gebed. Halverwege is er een pauze met koffie en wat lekkers erbij. Om twaalf uur wordt de gebedsmorgen besloten met een aantal liederen.
Aanvang 9.30 uur; inloop vanaf: 9.00 uur.

Welkom in de Nieuwe Kerk

Welkomstdienst n Op zondag 12 mei wordt er om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat een Welkom in de Nieuwe Kerk-dienst gehouden.

Ds. F. Wijnhorst zal stilstaan bij het thema 'Een christen: iemand met een dubbele nationaliteit'. Hij zal aandacht schenken aan vragen als: Wat betekent het burger van twee werelden te zijn? Wat zijn hiervan de voorrechten? Wat zijn hiervan de verplichtingen? Na afloop van de dienst is iedereen welkom in Het Anker voor ontmoeting onder genot van koffie of thee. Er is kinderoppas en kindernevendienst in Het Anker.

Sion in de Vredeskerk

Zangavond n De mannenzanggroep Sion sluit half mei hun winterseizoen af en opent hun zomerrepertoire waar het hele winterseizoen aan geoefend is. Zij doen dit traditiegetrouw in de Vredeskerk aan het Baljuwplein.

Dit 104-koppig koor is een van de bekendste koren van Katwijk en timmert ook met het uitbrengen van cd's aardig aan de weg er zijn, met hun op geestelijke leest geschoeide liederen, inmiddels 8 cd's gemaakt en hiervan 13.000 verkocht. Maak de opening van het seizoen mee en ervaar eveneens waarom de concerten van dit koor zo druk bezocht worden. Men kan het koor beluisteren en met de samenzang meegenieten op woensdag 15 mei. De aanvang is 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang is gratis, er is wel een collecte om de kosten enigszins te bestrijden.

In gesprek met je tiener

Brug n Op maandag 20 mei is er een avond over 'Alcohol, blowen en grenzen stellen/ In gesprek met je tiener' en zal plaatsvinden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1.

Rianne Krüger (orthopedagoog) zal spreken over dit thema.Wat zijn de gevaren van alcohol- en cannabis(blowen)gebruik op jonge leeftijd? Hoe stelt u grenzen als uw kind hiermee in aanraking komt.
In gesprek gaan met uw tiener kan soms knap lastig zijn. Hoe doet u dit op een manier die zowel positief effect heeft op uzelf als uw tiener.
De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum 'Hoornespassage'. Men dient zich vooraf telefonisch aan te melden bij De Brug, tel. 4033733 of via info@debrughelpt.nl. Meer info op www.debrughelpt.nl

Piet de Vries stopt als marketingman

Gisteren nam Piet de Vries afscheid als Katwijk Marketingman. Hij heeft nu tijd voor zijn hobby: tuinieren. | PvK

pensioen n Op maandag 6 mei nam Piet de Vries tijdens een druk bezochte receptie afscheid als directeur/bestuurder van Katwijk Marketing. De vitale De Vries blikt terug op een periode in zijn arbeidzame leven waarin in deze functie hem op het lijf was geschreven en heeft bereikt waar hij voor stond.

Door Piet van Kampen

Voordat hij door de gemeente in oktober 2012 werd gevraagd om een plan voor Katwijk Marketing te schrijven had hij als directeur van de Keukenhof al de nodige bestuurlijke ervaring in zijn bagage. De ex-wethouders Willem van Duijn en Daan Binnendijk benaderden hem toen en hij nam de nieuwe uitdaging aan. Katwijk Marketing was voordien niet goed van de grond gekomen.

'Het was in eerste instantie op projectbasis maar het plan wat ik toen schreef werd door het college van B&W en de gemeenteraad aangenomen. Ik was verrast dat men mij toen als directeur/bestuurder aanstelde en begon op 1 april 2013 aan deze job. Op 1 augustus heb ik Annemarie Guijt aangenomen als citymarketeer en daar was ik erg blij mee. Zij zou zich voornamelijk bezig houden met de uitvoering van diverse projecten. Het was erg belangrijk dat twee echte Katwijkers de kar nu gingen trekken. Wij kenden de gemeente, de mentaliteit van de Katwijkers en de cultuur.'


Doelstellingen

'In eerste instantie was de opdracht vrij algemeen: het profileren van de gemeente Katwijk door de kwaliteiten van Katwijk onder de aandacht te brengen bij de relevante doelgroepen, bewoners, bezoekers en bedrijven. Later werd de economische agenda voor de gemeente Katwijk opgesteld waarin twee kernpunten werden benoemd: 1. Het uitbouwen van toerisme en 2. Het actief stimuleren van jonge ondernemers'.

Voor het toerisme werd als gevolg daarvan een zogenaamde toeristische agenda opgesteld. In deze agenda werden zeer ambitieuze groeidoelstellingen voor het toerisme genoemd.
'De ambitie was om het toerisme op alle gebieden met 5% te laten groeien en dit is gerealiseerd', blikt De Vries voldaan terug. Ook de campagne 'Dit is Katwijk' heeft geen windeieren gelegd. 'Het absolute hoogtepunt voor Katwijk Marketing was het project 'Katwijk van Oranje' van vorig jaar november', De afscheid nemende marketingman bewaart hier mooie herinneringen aan.


Transitiejaar

In december van vorig jaar viel het gemeentelijk besluit om de extra subsidie van 2 x € 50.000,- voor 2019 stop te zetten en alleen de basisbijdrage van € 157,00,- vanuit de gemeente te handhaven. Daarnaast werd een zogenaamd transitiejaar ingelast om vast te stellen hoe in de toekomst in Katwijk met Citymarketing om te gaan. Daardoor wordt het voeren van campagnes vrijwel onmogelijk. Dat heeft er mede toe geleid dat De Vries er een punt achter heeft gezet.
'Maar dat is niet de enige reden', voegt hij er direct aan toe. Ik ben nu 67 en iedereen heeft een houdbaarheidsdatum', glimlacht hij fijntjes. 'Ik denk dat het beter is dat degene die het plan moet uitvoeren ook degene moet zijn die het plan (mede) opstelt. Wie die nieuwe iemand is, is nog niet bekend.'

De pensionaris krijgt nu volop tijd voor andere leuke dingen zoals samen met zijn echtgenote Astrid golfen en met de caravan er op uit. Ook meer tijd voor de kleinkinderen en tuinieren. Wel blijft hij nog diverse functies bij verenigingen en instellingen vervullen. Kortom, na Katwijk Marketing breekt er een nieuw tijdperk voor De Vries aan.

UNI presenteert Latin Music & tapas

Uni n Zaterdag 15 juni wordt een bijzondere avond in Tripodia Katwijk. Het Groot Harmonie Orkest o.l.v. Dominic Sierat verzorgt een concert in Latijns Amerikaanse sferen, met daarnaast bijzondere gastmuzikanten.

Dat het Groot Harmonie Orkest tot veel in staat is, heeft zij de afgelopen jaren al bewezen. Van Klassiek tot Pop en film tot Disney: het is allemaal voorbijgekomen. Deze avond zullen zij ook laten horen dat een swingende en zwoele Latijns Amerikaans muziek voor hen geen probleem is! Om deze bijzondere sfeer nóg meer kracht bij te zetten, wordt de grote zaal van Tripodia voorzien van gezellige tafeltjes en zullen er tapashapjes worden geserveerd.

Gastmuzikant is jazz-accordeonist Rik Cornelissen, waarschijnlijk de meest innovatieve en veelzijdige accordeonist van Nederland. Na het hoofdprogramma zal WestCoast, aangevuld met enkele blazers uit het Groot Harmonie Orkest, de avond afsluiten.

Toegangskaarten à € 12,50 zijn te verkrijgen via www.uni-katwijk.nl of stuur een email naar secretaris@uni-katwijk.nl. Vanwege de zgn. bistro-opstelling zijn de kaarten beperkt, dus wees er snel bij.

Kerkhistorische lezingen

ankerkerk n De jaarlijkse interkerkelijke kerkhistorische lezingen zullen weer gehouden worden en wel in de Christelijk Gereformeerde Kerk, Duinrustplein 10.

Op woensdag 15 mei spreekt ds. A.J.T. Ruis over 'Perpetue en Felicitas, getuigen uit de vroege kerk'. Op woensdag 22 mei spreekt ds. P. den Ouden over Daniël Rowland en de opwekking in Wales. Wederom zal de Bovenstemgroep Katwijk medewerking verlenen aan beide avonden. De avonden beginnen om 20.00 uur. Na de lezingen is er koffie en gelegenheid om een keuze te maken aan de boekentafel die weer verzorgd wordt door Jeroen van der Oever van boekhandel het Baken. De toegang is vrij en iedereen is welkom.

Avondvierdaagse

wandelen n Wijkvereniging molenwijk organiseert voor de 48ste keer de avondwandelvierdaagse op 21, 22, 23 en 24, mei. Maandag 20 mei is een inhaalavond.

De afstanden zijn 5, 10 en 15 km. Starttijden tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Voorinschrijven begint op 13, 14, 15, 16, en 17 mei van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag 18 mei van 10.00 tot 13.00 uur in het wijkgebouw de Wiek Fresiastraat 19. De kosten bedragen € 5,00 p.p. Verder is er nog gelegenheid tot inschrijven op 20 mei van 16.30 tot 20.30 uur en 21 mei van 16.30 tot 18.00 uur. Dan zijn de kosten € 7,50 p.p. Meer info bij Monique van der Luijt via 071-4072035 of adri.vanderluyt@ziggo.nl

Lentefair bij Ankerkerk

cgk n Bij de Christelijke Gereformeerde Kerk, Duinrustplein 10, is op zaterdag 11 mei een Lentefair.

Er is genoeg te doen. Er is een workshop voor de kinderen. Men kan een fotoshoot van de kinderen laten maken. Ok zijn er ritjes in een jeep te maken. Er is een springkussen. Verder is er een breed assortiment aan spullen te koop: bloemen en perkgoed, homedeco, kinder- en damesaccessoires, handgemaakte hoeden, bakkerskraam, bonbons, aardbeien. Voor de inwendige mens is er vis, patat, een broodje hamburger en ijs. Vanaf 14.00 uur is wordt er een veiling gehouden.

De markt duurt van 11.00 tot 15.00 uur. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan de renovatie van de kerk.

Jeugddienst

dorpskerk n Het thema van de jeugddienst op zondag 19 mei is 'Ik twijfel, wat nu?'. Iedere christen twijfelt wel eens over het bestaan van God. De wereld zit voor narigheid en geweld, waar is God? Hoe moeten we met deze twijfel omgaan en waar draait het nu daadwerkelijk om? De spreker tijdens deze jeugddienst is Anne Post en zal dit thema onder worden brengen. De band About Three zorgt voor de muzikale begeleiding. Om 18.20 uur begint de samenzang.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 8 mei

09.00 uur: Damesgym

14.00 uur: Country Line Dans

19.00 uur: Modinettes

Donderdag 9 mei

10.00 uur: Soos kaarten

14.00 uur: Ouderensoos
20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 10 mei

10.00 uur: Soos kaarten

19.30 uur: Darten

Zaterdag 11 mei

10.00 uur: Soos Kaarten
14.00 uur: Kinderbingo
21.15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 13 mei

19.00 uur: Biljarten
19:30 uur: Country Line Dans
19.30 uur: Dames Volleybal
21.00 uur: Heren Volleybal
In gymzaal van Lierestraat

Dinsdag 14 mei

19:45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Woensdag 8 mei

20.00 uur: zingen met de Voltreffers

Donderdag 9 mei

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 11 mei

14.00 uur: Kinderbingo
20.00 uur: Vrije country linedanceavond. Zaal open vanaf 19.00 uur. Leeftijd vanaf 16 jaar.

Maandag 13 mei
20.00 uur: Mozaieken of andere hobby's bij een lekker kopje koffie

Dinsdag 14 mei

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 8 mei

09.30-10.30 uur: Zumba

18.00 uur: Junioren en senioren, majoretten in Pieter Groen

Donderdag 9 mei

09.45-10.45 uur: Conditietraining
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 10 mei

20.00 uur: Bingo

Maandag 13 mei

14.00 uur: Dammen senioren 55+
17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette
20.00-22.00 uur Repetitie gezelligheidskoor
Kattuks Volk. Kom eens vrijblijvend meedoen

Dinsdag 14 mei

10.00-12.00 uur: Linedance
13.30-15.30 uur: Linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

ALV Hoornes-Rijnsoever

Ledenvergadering n De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Wijkvereniging Hoornes – Rijnsoever vindt plaats op vrijdag 24 mei. Aanvang is 20:00 uur in de grote zaal van het wijkgebouw aan de Van Houtenstraat 1.

Echtpaar Kuijt- van Duijn 60 jaar getrouwd

Gerrit en Corrie Kuijt regen een diamant aan hun huwelijksketting. | Foto: Piet van Kampen

diamant n 'Hij was een leuke jongen' en 'zij was een leuke meid'. Deze uitspraken van Corrie (77) en Gerrit (80) waren het prille begin van een langdurige band die nimmer werd verbroken. Een verbintenis voor het leven die op 2 mei 1959 door de beide echtelieden werd gesloten.

Door Piet van Kampen

Dat Gerrit en Corrie geboren en getogen Katwijkers zijn spreekt voor zich gezien de achternamen van beiden. Het was op een zonnige dag dat het toen jonge stel elkaar bij de Watering ontmoette en elkaar aanspraken. 'Hij greep mij om mijn middel' lacht de bruid en 'ik heb haar nooit meer losgelaten' voegt de diamanten bruidegom er ogenblikkelijk aan toe. Het gezellige gesprek vindt plaats in de Sjanshoek van Overduin waar Gerrit sinds januari van dit jaar liefdevol wordt verzorgd. 'Elke middag bezoek ik hem' vertelt Corrie die samen met haar echtgenoot vier kinderen het levenslicht lieten aanschouwen. Vier zonen, Klaas, Gerrit, Jaco en Dirk die voor het nageslacht van 14 kleinkinderen zorgden en hun kinderen later voor 2 achterkleinkinderen. 'Er zijn er nog 2 op komst' laat Corrie blij weten.


Zeeman

Na de huwelijksdag trok het paar aanvankelijk in bij de ouders van Gerrit in de Joost Banckertstraat en later bij de ouders van Corrie aan de Paul Krugerstraat. Hun eerste eigen woning betrokken zij aan de Tademastraat en na de vierde gezinsuitbreiding verhuisden zij naar de Jan Tooropstraat. Via de Van Lierestraat en de Rijnmond belandden zij bij hun huidige stekkie aan de Nassaudreef.

De heer des huizes zat eerst op de grote vaart maar verdiende later de kost op zee als visser en machinist tot aan het pensioen toe. 'Het was altijd feest voor de kinderen als ik thuis kwam' vertelt Gerrit. Hij hield van lezen en Corrie hield het lichaam fit met gymnastiek.

Een vakantie in Griekenland was leuk maar het ultieme genot beleefde het echtpaar op hun eigen zeilboot. 'We voeren veel op het IJsselmeer maar een tocht naar Dover in Engeland was helemaal geweldig. Ik vond het zeilen fantastisch' blikt Gerrit terug op die mooie tochten. 'We hebben ons nooit verveeld' vertelt Corrie. Zowel de huwelijksboot als de zeilboot voeren een juiste koers voor het paar dat een mooi leven heft gehad. Het feest werd met de hele familie op een partyboot gevierd.

'Feiten in het mijnenveld'

lezing n Hans Jaap Melissen is een van de meest ervaren Nederlandse oorlogsverslaggevers. Hij kent de wereld van nepnieuws, fakeberichten en hoaxes maar wat goed. Hoe filter je wat waar is en wat niet? Hoe kom je aan goede informatie? Op maandag 20 mei om 20.00 uur vertelt hij in Bibliotheek Katwijk over zijn zoektocht naar de feiten in het mijnenveld van oorlog en sociale media.

In tijden van oorlog sneuvelt de waarheid als eerste. Met de komst van sociale media is het boven tafel halen van de waarheid alleen maar moeilijker geworden. Maar tegelijkertijd biedt sociale media nieuwe kansen voor de oorlogsverslaggeving.

Hans Jaap Melissen, in 2012 onderscheiden als journalist van het jaar, reist voor de publieke omroep naar o.a. Irak, Syrië, Afghanistan en Afrika. De laatste jaren is zijn werk gevaarlijker geworden. 'In 2011 werden we in Libië nog juichend binnengehaald door de opstandelingen. Een paar jaar later moesten we in Syrië uitkijken dat we niet werden ontvoerd en onthoofd door IS.' Melissen zal aan de hand van videobeelden laten zien dat niet alleen de oorlogsjournalist steeds meer gevaar loopt, maar dat ook de journalistiek in zijn geheel steeds vaker onder vuur ligt. Nieuwe media, zoals de 360-gradenvideo waarmee Melissen verslag legde van de strijd om Mosul, en Virtual Reality bieden nieuwe kansen om de waarheid in beeld te brengen in tijden van oorlog.
Over hoe IS in het Midden-Oosten een terreurstaat kon opbouwen met vertakkingen wereldwijd, kunt u lezen in het boek 'IS, Tot Alles in Staat' van Hans Jaap Melissen dat ook te leen is bij de bibliotheek.

De lezing van Hans Jaap Melissen is tot stand gekomen in samenwerking met Bibliotheek Bollenstreek en is onderdeel van een lezingenreeks genaamd de Bollenstreek Betogen. Bezoek op 14 mei ook de lezing van Joris Luyendijk of op 23 mei van Charles Groenhuijsen in Bibliotheek Bollenstreek. Voor meer informatie: www.bibliotheekbollenstreek.nl

Toegangskaarten zijn te koop via de kaartverkoop op www.bibliotheekkatwijk.nl en in de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Prijs voor bibliotheekleden € 6,00 en voor niet-leden € 8,00.

Mantelzorgcafé Katwijkse Ziekte

HCHWA-D n Op maandag 13 mei vindt in De Wilbert weer het maandelijkse Mantelzorg café Katwijkse Ziekte (HCHWA-D) plaats. Aanvang 19.30 uur in 't Hof van Wilbert.

Het maandelijkse mantelzorgcafé Katwijkse Ziekte (HCHWA-D) is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers, naasten van mensen met de Katwijkse Ziekte en zorgverleners.

Deze keer zijn de maatschappelijk werker en de psycholoog van het expertiseteam Katwijkse Ziekte van Marente aanwezig en zij kunnen u o.a. informeren over de (neuro-)psychologische behandeling en begeleiding van patiënten met de Katwijkse Zieke. Daarnaast dient het Mantelzorg café om elkaar te ontmoeten en ideeën, informatie en ervaringen uit te wisselen over allerlei aspecten van de Katwijkse Ziekte. Samen kijken we welke thema's voor het volgende Mantelzorg Café Katwijkse Ziekte interessant zijn.
Het Mantelzorg café vindt elke tweede maandag van de maand plaats. De toegang is vrij. Tijd: tussen 19.30 uur en 21.00 uur. U bent van harte welkom. Wie meer informatie heeft of vragen over de Katwijkse Ziekte kan contact opnemen met het expertiseteam via katwijkseziekte@marente.nl of tel. 06-43263061.

Jong geleerd, oud gedaan

Kinderen van BSO Pinkeltjesland deden vorige week een rondje strandjutten. | Foto en tekst: Gieny van Asten-Westra

Opgejut n Van tijd tot tijd gaat één van de jutters de scholen en BSO's langs om voorlichting te geven over het zwerfafvalprobleem. Steeds meer scholen gaan daarin mee en laten de kinderen een uurtje 'jutten' op het strand nadat ze uitgebreid zijn voorgelicht en dingen hebben gezien die we zoal aantreffen. Dus extra gemotiveerd gaan ze dan de hort op.

Afgelopen dinsdag gingen kinderen van de BSO Pinkeltjesland op 'jutexcursie'. Ja, zomaar in de meivakantie! Het was een tocht door de duinen in Noordwijk om over het strand richting Katwijk te gaan 'jutten'. De weg door de duinen was al bezaaid met zwerfafval, zodat de kinderen al een aardige tas vol hadden voordat ze het eigenlijke doel, het strand, bereikten.

Het 'kleine grut' ziet nu al de noodzaak in van het zwerfafval ruimen. Dat belooft wat voor de toekomst.

Drie jeugdkampioenen bij TTV Rijnsoever

Team 1 speelt vanaf september landelijk. Van links naar rechts: Niels de Klerk, Bjorn de Klerk en Olaf van Dalen. | Foto: PR

Tafeltennis n Met 3 kampioensteams sluit de tafeltennisjeugd het competitieseizoen prima af.

Team 1 (Niels en Bjorn de Klerk en Olaf van Dalen) is met 74 (uit 100) punten kampioen geworden in de promotieklasse met een straatlengte voor op nummer 2 met 56 punten. Topper is Bjorn de Klerk. Hij hoefde zijn tegenstander slechts eenmaal te feliciteren.

Team 5 (Mike van Duijn, Faya Vooijs, Rowen Lefebre en Brian van der Nagel) zijn met 65 punten uit 100 eerste geworden in hun klasse 4.

Team 10 (Norah van den Oever, Anouk Bol, Dilan van Duijn, Hope de Mol en Emma ten Hove) werd kampioen in de Pupillenklasse C met 61 punten. Hope de Mol bleef hierbij ongeslagen.

In september start de competitie weer. Aangezien ook het eerste herenteam gepromoveerd is naar de landelijke competitie, zullen jeugd en senioren meer als voorheen tegelijkertijd op zaterdagmiddag gaan spelen.

Cursus

Op zaterdag 5 oktober start de jeugdcursus (start senioren waarschijnlijk op woensdag 9 oktober). Voor meer info zie ttvrijnsoever.nl Opgeven kan via werving@ttvrijnsoever.nl. Opgave kan ook via het Schoolsportprogramma 2019-2020 van Welzijnskwartier.

Workshop voor een goed keukentafelgesprek

matelzorg n Op dinsdagavond 14 mei houdt het Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning de workshop 'Hoe bereid ik me voor op een keukentafelgesprek' voor mantelzorgers in de gemeente Katwijk. De bijeenkomst vindt plaats in Tripodia, Hoornesplein 155. Inloop is mogelijk vanaf 18.30 uur. De workshop begint om 19.00 uur en wordt rond 21.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje.

Voor veel zorg en begeleiding kan men bij de gemeente terecht. Men krijgt dan een gesprek met een WMO-consulent: het keukentafelgesprek. In dit gesprek moet men aangeven wat men belangrijk vindt, wat er goed gaat, wat er minder goed gaat en welke zorg of ondersteuning daarbij past. Naar aanleiding daarvan wordt er besloten welke hulp u van de gemeente ontvangt. Het is dus belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het keukentafelgesprek. Maar hoe doe je dat? Jessica Apon, Trainer Sociaal Domein, geeft u deze avond informatie over de veranderingen in de zorg en daarnaast ontvangt men handige tips om te helpen voor, tijdens en na het keukentafelgesprek.

Mantelzorgers zijn mensen die uit persoonlijke betrokkenheid zorgen voor bijvoorbeeld hun demente partner, hun gehandicapte kind, of een langdurig zieke buurman of collega. Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en helpt hen een handje op weg om de zorg vol te kunnen blijven houden. Dit doen wij onder andere door het organiseren van bijeenkomsten.

Aanmelden kan door te mailen met naam en adresgegevens aan mantelzorg@welzijnskwartier.nl of op tel. 4033323.

VluchtelingenWerk Katwijk zoekt versterking

Vrijwilligers n Kinderen in het azc leven vaak al jarenlang in de 'overleefstand'. Ze zijn zich vaak zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Ze vormen een kwetsbare groep. Deze kinderen verdienen onze aandacht en een plek om af en toe gewoon weer even lekker kind te zijn.

Het project Time4You van VluchtelingenWerk biedt kinderen in azc Katwijk die plek. Om stoom af te blazen, te knutselen of te spelen. Voor dat project zijn we op zoek naar vrijwilligers. Zij begeleiden het creatief kinderspreekuur, ze praten tijdens het knutselen in een ontspannen sfeer met de kinderen. Op die manier kunnen zij de kinderen 'spelenderwijs' informeren over de asielprocedure, kinderrechten en leven in Nederland.

Bij Time4You kunnen kinderen even ontspannen. Ze voelen zich gehoord en gezien en ze kunnen hier met hun problemen terecht. Kinderen krijgen de ruimte om alle vragen te stellen. De vrijwilligers zijn getraind om problemen te signaleren en de kinderen als dat nodig is door te verwijzen. In het project zijn interactieve (voorlichtings)materialen ontwikkeld om zo met de kinderen in gesprek te gaan.

Voor het werk op azc Katwijk is men ook nog op zoek naar Juridische begeleiders. Zij geven uitleg aan vluchtelingen over brieven en formulieren die ze ontvangen. Ze beantwoorden vragen tijdens spreekuren, voeren vluchtverhaalanalyses uit en begeleiden aanvragen voor gezinsherenigingen. Ook onderhouden ze contact met betrokken partijen zoals IND, advocaten en ambassades. Zo helpen ze een vluchteling in een onzekere periode in zijn leven op weg.

Een juridisch begeleider hoeft geen juridisch profiel te hebben. Gezond verstand en brede nieuwsgierigheid is meer dan voldoende. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk krijgen een goede training over vraagstukken rond verblijfsrecht en gezinshereniging.

Wie komt er helpen? Mail een korte motivatie plus cv naar glkatwijk@vluchtelingenwerk.nl

Thema-ochtend De Brug

Loslaten n De Brug houdt op woensdag 15 mei een thema-ochtend over 'Loslaten' voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De ochtend zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1.

Er zal worden gesproken door Rianne Krüger. Het loslaten van de verslaving van uw kind of partner is noodzakelijk maar makkelijker gezegd dan gedaan. Wat maakt dit zo lastig en hoe kunt u leren dit toch te doen?

Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Men dient zich van te voren op te geven bij De Brug, tel. 4033733 of info@debrughelpt.nl

Bingo in de Molenwijk

wiek n Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/Rijn houdt op vrijdag 10 mei een bingo met mooie prijzen.

Ook is er weer een loterij en een superronde. Aanvang 20.15 uur. Zaal open om 19.00 uur. Wijkgebouw De Wiek', Fresiastraat 19. Onder de 18 jaar heeft geen toegang. Er is een kinderbingo op zaterdag 11 mei, aanvang 14.00 uur.

Kinderbingo in Hoornes-Rijnsoever

Bingo n De Jeugdgroep van Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever houdt op zaterdag 11 mei een leuke kinderbingomiddag. Deze middag is bestemd voor kinderen tussen 4 tot 14 jaar. De bingomiddag begint om 14.00 uur. Het wijkgebouw is in de Van Houtenstraat 1, in Katwijk, schuin achter het winkelcentrum Hoornes Passage.

Vijftien mille voor Hartstichting

Hartweek n De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting, van 7 tot en met 13 april, heeft dit jaar € 15.467,73 een zeer mooi geldbedrag in Katwijk opgeleverd. De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de bijdrage. Dankzij de giften werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Want een gezond hart is niet vanzelfsprekend.

Uit De Katwijksche Post van donderdag 25 april

Wethouder Corien van Starkenburg (derde van rechts) met medewerkers van Meerlanden en gemeente Katwijk. | Foto: CvdS Foto: CvdS

De kringloop van het GFT-afval: het begin van iets moois

GFT n Het restafval moet uit het GFT gehaald worden. Het aanleveren van schone stromen is zo belangrijk. Het is het begin van iets moois. Samen moeten we sneller naar een circulaire economie.

Door Carin van der Spijk-Kralt

Deze boodschap kreeg wethouder Corien van Starkenburg vorige week woensdagochtend mee tijdens een bezoek aan afvalinzameling- en verwerkingsfabriek Meerlanden in Rijssenhout.

Samen met een aantal medewerkers liet zij zich informeren waarom het afval, met name GFT, nog beter gescheiden kan worden. Tijdens deze rondleiding bij grondstoffenleverancier Meerlanden werd de Kringloop van het GFT afval getoond. Het ingezamelde GFT-afval van de gemeente Katwijk wordt als eerste naar het Vuilafvoerbedrijf in Voorhout gebracht. Hier wordt het tijdelijk opgeslagen en wordt uiteindelijk naar de Groene Energiefabriek in Rijsenhout gebracht.

Just Zandhuis, directeur Klant en Operatie van Meerlanden, bevestigde tijdens een presentatie dat het afval beter kan worden aangeboden. Bijvoorbeeld het PMD-afval: plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Hoe minder vocht er in het afval zit, hoe beter dit kan worden verwerkt. Ook is er bij mensen nog onvoldoende besef en kennis wat precies in welke bak mag. 'Hier is nog veel te winnen', aldus Zandhuis.

Als voorbeeld gaf Zandhuis de gemeente Lisse. Hier is een aantal jaar geleden het omgekeerd afvalinzamelen gecombineerd met diftar ingevoerd. Hierdoor bevorder je een betere afvalscheiding met een financiële prikkel. Dit loopt in Lisse goed en heeft een hoge afvalscheiding frequentie opgeleverd. Zandhuis benadrukte, dat afvalscheiding maatwerk is, maar het begint allemaal bij bronscheiding en goede voorlichting. 'Voor Katwijk staat alles nog open. Belangrijk is dat de verschillende afvalstromen goed en schoon worden ingeleverd', aldus Van Starkenburg.

Tijdens de rondleiding werd nog eens duidelijk wat er allemaal van het ingezamelde GFT-afval kan worden gemaakt.

Meer informatie over dit werkbezoek? Luister naar Katwijksche PostCast via Soundcloud of allesoverkatwijk.nl

Gert-Jan Klaasse Bos, manager Vergisting en Compostering bij Meerlanden, toonde trots het verwerkingsproces van het GFT. Als eerste wordt het aangeboden GFT naar een Vergister gebracht. Dit proces duurt drie weken. Een deel hiervan wordt biogas, en middels een warmteproces wordt hier groengas van gemaakt, dat aan een openbaar gasnet kan worden toegevoegd. Zo rijden de vuilniswagens van Meerlanden op dit groene gas.

Een ander deel wat uit de Vergister komt, gaat naar de composteringstunnel. Door onder andere het toevoegen van warmte en CO2 wordt het ontstane gas vervoerd naar de glastuinbouw. Het condenswater wordt opgevangen en kan worden gebruikt voor een pekelwagen en veegwagen.

Klaasse Bos: 'Dit proces laat zien dat afval geen afval meer is, maar grondstoffen die na recycling en verwerking als nieuwe producten teruggebracht worden in de kringloop. De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Daarom is het zo belangrijk dat wij allemaal ons afval scheiden'.

Missie

Ook wethouder Van Starkenburg heeft deze missie. De gemeente is druk bezig om de inwoners van de gemeente Katwijk bewust te maken om het huishoudelijk afval goed én gescheiden aan te leveren. Begin dit jaar heeft ze, samen met haar medewerkers, de verschillende wijken bezocht en zijn er gesprekken met inwoners geweest. In onze gemeente halen we per inwoner 59 kg GFT-afval op. Er blijft nog 63 kg in ons restafval achter. 'Dat is te veel. We moeten ons afval beter gaan scheiden. En dat begint bij de bron, bij de mensen thuis. Met elkaar moeten we tot een ander gedrag komen', aldus Van Starkenburg.

Uit De Katwijksche Post                van donderdag 2 mei

Twaalf biedingen op marinebarak

barak n Er zijn twaalf biedingen gedaan op barak 108, de eerste 'oorlogsbarak' van het barakkendorp langs de Wassenaarseweg, die te koop is gezet door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Dat laat een woordvoerder van het RVB desgevraagd weten. Er kon tot vorige week woensdag worden geboden op het solitair staande legeringsgebouw aan het begin van de Wassenaarseweg, vlakbij de Kooltuinweg.

Er was vooraf grote interesse voor de barak. Op de twee bezichtigingsdagen in maart zijn zo'n tweehonderd belangstellenden geweest, vertelt makelaar Dennis de Rooij van Basis Bedrijfshuisvesting, die namens het RVB de verkoop doet. Dat heeft geleid tot een aantal vervolgafspraken in bijzijn van bijvoorbeeld een architect.

Het pand is samen met alle barakken aan de oostkant van de Wassenaarseweg eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Die gaat de barakken naar verwachting de komende tijd stuk voor stuk verkopen. Deze barak, waar ten tijde van het Marinevliegkamp Valkenburg de Koninklijke Marechaussee was gestationeerd, is de eerste die te koop is gezet. Het pand zonder verdieping is ruim 200 vierkant meter groot en staat op een kavel van ruim 5.325 vierkante meter.

De 'oorlogsbarak', zoals het gebouw op een groot bord langs de kant van de weg wordt aangeprezen, is gebouwd rond 1940 door de Duitsers. Samen met de andere barakken moest het vanuit de lucht lijken op een boerendorp in de hoop dat het naastliggende militaire vliegveld minder op zou vallen.

Het is, net als de andere barakken, door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. De bestemming is bedrijfsmatig. Als de nieuwe eigenaar er wil gaan wonen, dan is daar vergunning voor nodig van de gemeente.


Op deze pagina tonen wij u elke week enkele artikelen uit De Katwijksche Post.

uit de katwijksche post

Winst voor Grasshoppers H1 in eerste kruisfinale

basketbal n Solar-systemen Grasshoppers wist zaterdag de eerste wedstrijd van de Final Four te winnen van Dreamfield Dolphins uit Bemmel. De mannen van coach Jeroen Reitsema zijn in de reguliere competitie van de Promotiedivisie als tweede geëindigd en mochten daarom aantreden tegen de nummer drie van het seizoen. Eerder wist Katwijk al twee keer te winnen van Bemmel.

In een bomvolle sporthal gunde Solar-systemen Grasshoppers zichzelf geen tijd om zich te laten pakken door de zenuwen. De mannen schoten uit de startblokken en na enkele minuten stond er een 2-11 stand op het scorebord. Dreamfield Dolphins, wat een taaie ploeg is kwam iets later op gang en kon zich terug knokken tot 11-13. Daarna was de wedstrijd weer in handen van de Katwijkers. Na tien minuten spelen was het 13-21 in het voordeel van Grasshoppers.

In het tweede kwart werd deze voorsprong verder uitgebouwd. Vooral door het teamspel van Katwijk en het slim lezen van de verdediging kon Katwijk een aantal mooie scores maken. Drie scores op rij van Michel Madanly waren tekenend voor deze periode. Toch kon Katwijk Bemmel nog niet helemaal van zich af slaan. De stand na 20 minuten was 29-37 in het voordeel van Solar-systemen Grasshoppers.

In het derde kwart liep Katwijk uit dankzij vier driepunters op rij van Sjoerd van Vilsteren, Jos van der Laan, Jake Prins en Wouter Breel. Na 30 minuten goed basketbal werd het hierdoor 39-57 in het voordeel van Katwijk.

In het vierde kwart leek het er lang op dat deze voorsprong behouden zou worden en dat de mannen van Solar-systemen Grasshoppers met een riante voorsprong de tweede wedstrijd in zouden gaan. Toch bleek dit niet het geval te zijn. Het leek er een beetje op dat de voorsprong wat gemakzucht in de ploeg had gebracht en door een korte eindsprint van Bemmel konden zij hier in de laatste paar minuten nog vol van profiteren. Uiteindelijk bleef er een voorsprong van acht punten over. Eindstand 59-67.

Toch kunnen de mannen terug kijken op een goede wedstrijd waarin ze over de hele wedstrijd beter waren dan hun tegenstander. Nu rest er nog één ding te doen en dat is het aanstaande zaterdag afmaken in eigen huis.

De wedstrijd van zaterdag begint om 21.00 uur in sporthal Cleijn Duin.

Rijnvogelvrouwen delen punten met concurrent

Er werd een felle strijd geleverd in Groningen. | Foto: PR

Voetbal n De slag om Groningen is onbeslist gebleven. In een heerlijke wedstrijd, waar beide teams het beste aan de toeschouwers voorschotelden, werd het 1-1. Het werd reclame voor het vrouwenvoetbal. Waar Oranje Nassau met fantastisch positiespel misschien wat makkelijker onder de druk uit voetbalde, was het Rijnvogels met sterk spel wat de betere kansen kreeg. Al was met het oog op de ranglijst de eindstand voor beide teams misschien niet ideaal, kon men uiteindelijk toch wel leven met de puntendeling. Soms sprankelend voetbal van beide teams, door de immense druk in fases veel balverlies, kansen, duels met het mes tussen de tanden en niet te vergeten een uitstekend fluitende scheidsrechter De Klein.

Een 'ouderwets' Rijnvogels schoot uit de startblokken. Bente Boogaard had als aanvalsleider deze middag direct haar ploeg op voorsprong kunnen zetten, maar de bal schoot op het zware kunstgrasveld net te ver voor haar uit. Er ontspon zich een mooi schouwspel op sportpark Coendersborg. Oranje Nassau speelde spectaculair combinatiespel, maar de oranje-zwarten kwamen nauwelijks tot echte kansen. Een scrimmage voor de goal van Danielle Hornes werd aan banden gelegd. Rijnvogels gevaarlijk aan de hand van Wilan Gies Broesterhuizen, maar kwam ook niet verder dan enkele speldenprikjes.

De tweede helft namen beide ploegen niet genoegen met een punt. De toeschouwers zaten op het puntje van hun spreekwoordelijke stoel en het was Rijnvogels wat steeds meer het initiatief nam. En dan sloeg weer de pech toe voor de Katwijkers. Een corner bij de eerste paal werd half geraakt en plofte in eigen doel. Euforie bij Oranje Nassau en nu was Rijnvogels aan zet. Onze rood-zwarte trots rechtte de rug en kwam met een antwoord. Een paar minuten na de openingstreffer was het alweer gelijk. Een corner bij de tweede paal werd door de sterk spelende Anique van der Klaauw terug het pak in gekopt en het was Jannette van Belen die met haar specialiteit haar ploeg weer op gelijke hoogte bracht. Een mooie kopbal richting de kruising, 1-1.

Rijnvogels ging vol voor de winst en het was voor Oranje Nassau billen knijpen. Rijnvogels kreeg een paar aardige mogelijkheden maar de winnende treffer bleef uit. Romy Scherpenzeel nam haar ploeg bij de hand en zette menig aanval van achteruit op. Telkens zat er een teentje, een voetje of een ander lichaamsdeel van de thuisploeg tussen om te komen tot die echte kans. Eenmaal buitenspel afgevlagd en op de andere momenten zat de aanvoerder van de Groningers er tussen.

Het werd met recht een topwedstrijd in de landelijke divisie. De vorm is terug bij Rijnvogels en het speelde als een team, nu zichzelf nog belonen met die overwinning waar het zo tegen aanhikt. Aanstaande zaterdag thuis tegen RCL wellicht?

Quick Boys wint met hakken over de sloot

De ontlading was compleet na het winnende doelpunt. | Foto: OrangePictures

Voetbal n Het venijn zat in de staart van de wedstrijd. In de tweede helft was Quick Boys op achterstand gekomen. Met het einde van de wedstrijd al in zicht wisten de blauwwitten de stand weer gelijk te trekken. Een gelijkspel was onvoldoende in de strijd om het kampioenschap. Ver de in extra tijd belandde een doelpoging van Jesse van Nieuwkerk alsnog achter de doellijn, waardoor Quick Boys alsnog een zwaarbevochten zege behaalde.

De wedstrijd tegen FC Lisse was toch één van de lastige wedstrijden in het restant van de competitie. Quick Boys speelde de eerste helft met de harde wind tegen. Vooralsnog deden beide tegenstanders maar weinig onder voor elkaar en bleven doelkansen uit.

Na tien minuten spelen forceerde FC Lisse de eerste doelkans. Doelman Paul van der Helm had moeite met het schot van Oussama Sialli, zijn doelpoging werd tot hoekschop verwerkt. Een paar minuten later was Kay Tejan aan de andere kant van het veld gevaarlijk voor de blauwwitten, nu bracht doelman Jochem Lensen uitkomst voor FC Lisse.

In de loop van de wedstrijd zou Quick Boys het initiatief naar zich toetrekken, daarbij kwam men niet verder dan een aantal afgedwongen hoekschoppen die allen zonder het gewenste resultaat bleven. Quick Boys bracht te weinig creativiteit in het spel, te veel aanvallen liepen via het drukke centrum en bracht de verdediging van FC Lisse maar zelden in de problemen. Tien minuten voor de rust zette Joey Ravensbergen vanaf de linkerflank een aanval op en plaatste de bal in de doelmond waar zowel Dennis Kaars als Jesse van Nieuwkerk niet wisten te profiteren. Nadat doelman Lensen ten koste van weer een hoekschop een doelpoging van Kay Tejan tenietdeed was FC Lisse aan de andere kant van het veld ook gevaarlijk. Koen Fokkema kon op doel uithalen maar zag zijn doelpoging gekeerd door doelman Paul van der Helm die met een knappe redding schade voor zijn team voorkwam.

In de tweede helft verschenen beide tegenstanders in ongewijzigde samenstelling terug in het veld. Weer ging Quick Boys op zoek naar de overwinning maar bleef zich stuklopen op de verdediging van FC Lisse die van geen capituleren wist. Na tien minuten spelen kwam Quick Boys in de problemen toen Koen Fokkema een aanval afrondde en zijn team tegen de verhouding in op voorsprong zette. Met die voorsprong op zak kon FC Lisse zich focussen op de omschakeling om daarmee te gaan profiteren van de ruimte die Quick Boys op zoek doelpunten ongetwijfeld zou gaan bieden.
Amper op achterstand gekomen leek Quick Boys de schade weer te herstellen. Marc de Kruijs rondde af op doel maar moest toezien hoe zijn doelpoging slechts de deklat liet trillen, de gelijkmaker bleef uit. In dezelfde wedstrijdfase leek ook Dennis Kaars kansrijk te worden, doelman Lensen stond in de weg en Marc de Kruijs kon uit de rebound niet profiteren.

Bijna halverwege de tweede helft werd Jesse van Nieuwkerk bij een vrije schop van Kay Tejan binnen het strafschopgebied naar de grond gewerkt. Arbiter De Winter was gedecideerd in zijn besluit, strafschop! Kay Tejan belastte zich met de klus en moest toezien hoe doelman Lensen de goede hoek koos en zijn doel schoonhield. Met de moed der wanhoop bleef Quick Boys strijden voor een beter resultaat maar zich gestuit zag door de defensie van de thuisploeg.
Coach Assink ging wisselen. Eerst werd Marc de Kruijs naar de kant gehaald voor Cem Sahin, daarna werd Tim Bloemendaal gewisseld voor Mohamed Mahmoed. Tenslotte werd ook centrumverdediger Dennis van der Plas naar de kant gehaald voor Bert Steltenpool die na lang blessureleed eindelijk weer speelminuten kreeg in de blauwwitte hoofdmacht. Een extra aanvaller ten koste van een verdediger.
De klok tikte door, FC Lisse mocht zich al bijna drie punten rijker rekenen en Quick Boys een zware slag toebrengen in de strijd om de leiding van de Derde Divisie. Kay Tejan gooide roet in het eten van FC Lisse door een vrije schop net buiten het strafschopgebied met een fraaie curve langs doelman Jochem Lensen het doel in te werken, de stand was weer gelijkgetrokken. In de reguliere speeltijd zou er niet veel meer gebeuren. In de extra tijd werd het nog benauwd voor Quick Boys toen FC Lisse vlak buiten het zestienmetergebied een vrije schop mocht nemen. De uitvoering van de ingestudeerde versie faalde volledig, Mohamad Mahmoed ontfutselde de bal en stond aan de basis van een aanval van Quick Boys waaruit Kay Tejan uiteindelijk niet kon profiteren.

De klok tikte door, hoeveel tijd zou arbiter De Winter bijtellen? Toen iedereen zich al bij het gelijke spel had neergelegd plaatste Quick Boys ver in de extra tijd weer een aanval. Jesse van Nieuwkerk zag zijn doelpoging via een tegenstander in het doel belanden. Met de hakken over de sloot behaalde Quick Boys alsnog een zwaarbevochten overwinning waardoor de blauwwitten nog steeds hoop mogen houden op iets moois aan het einde van het seizoen.

12.00 u: RTV Sport; RTV Magazine 18.00 u: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine 21.30 u: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine

Woensdag 8 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek:

Donderdag 9 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 10 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 11 mei
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 19.00 RTV Katwijk Sport, extra uitzending finalewedstrijd van Grasshoppers VR1; 23.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 12 mei
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 09.30 uur een kerkdienst vanuit de Protestante Gemeente Rijnsburg (Immanuëlkerk); 11.00 Van u wil ik zingen, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551; 13.00 Muziek voor Duizenden, Marien Bos; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentiuskerk); 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische Maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 13 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, Hans Pley; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 14 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142. TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Elke woensdag en vrijdag

16.00-17.00 uur: Gladiator Kinder Bootcamp bij Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen kost € 5,00. Aanmelden via true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Elke zaterdag

10.00-11.00 uur: Gladiator Ouder-Kind Bootcamp bij Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen kost € 7,50 per ouder. Aanmelden via true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Woensdag 8 mei

16.00-17.30 uur: Breek de week golfsurfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 23,50.

Vrijdag 10 mei

21.30 uur: Live muziekavond: Afrekening van Ringo Starr in Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50. Vrij entree.

Zaterdag 11 mei

• Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
• Opening Badseizoen in Winkelhart Zeezijde, Voorstraat.
10.00-11.00 uur: Yoga aan het water bij Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4. Prijs per les is € 9,00.
10.00-11.15 uur: Skate Longboard Workshop bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
21.00 uur: Karaoke Night bij De Schuit, Voorstraat 59, Vrij entree.

Zondag 12 mei

• Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
10.30-12.00 uur: Moederdag Surfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 22,50.

Woensdag 15 mei

16.00-17.30 uur: Breek de week golfsurfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 23,50.
19.30 uur: Filmavond in Dorpshuis Valkenburg, Kerkweg 3. Bibliotheek-leden betalen € 6,00.

Donderdag 16 mei

21.00 uur: Optreden Expired Faces in The Pocket, Badstraat 38. Gratis toegang.

Vrijdag 17 mei

20.30 uur: Super Bierproeverij XL in Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50. Meedoen kost € 27,50.

Zaterdag 18 mei

• Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
10.00-11.00 uur: Yoga aan het water bij Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4. Prijs per les is € 9,00.
21.00 uur: Optredens van Bettie Serveert en REX bij De Schuit, Voorstraat 59. Entree € 5,00 (early bird).

Zondag 19 mei

• Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.

Maandag 20 mei

20.00 uur: Lezing Hans Jaap Melissen in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Entree vanaf € 6,00 (leden).

Woensdag 22 mei

16.00-17.30 uur: Breek de week golfsurfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 23,50.
20.00 uur: Zomeravondzang in de Oude Kerk aan de Boulevard.

Zaterdag 25 mei

• Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
• Katwijk Fietst! 2019 op Sportpark De Goerie, Goerie 1. www.katwijkfietst.nl
• Watersportdag Katwijk 2019 op en aan het Binnenkanaal, Kanaaldijk 1. Gratis. www.watersportdagkatwijk.nl
09.00-14.00 uur: Zomermarkt op het plein van de Wilhelminaschool, Kerkstraat 21 te Rijnsburg.
10.00-11.00 uur: Yoga aan het water bij Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4. Prijs per les is € 9,00.

Zondag 26 mei

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
16.00 uur: Optreden The Claptunes bij The Pocket, Badstraat 38. Gratis.

AGENDA DE ZWANENBURG

Alle activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Alle dagen is er vrije inloop. Koffie of thee à € 0,50. www.aobk.nl

Woensdag 8 mei

09.30-11.30 uur: fietsen
10.00-12.00 uur: koffie Inn
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30-17.00 uur: Biljartcompetitie
14.00-16.00 uur: Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten
19.30-21.30 uur: Alzheimercafé

Donderdag 9 mei

10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
10.00-12.00 uur: Mantelzorgondersteuning
14.00-17.00 uur: Klaverjassen en jokeren

        

Vrijdag 10 mei

08.00-10.00 uur: Bloedprikken
10.45-11.45 uur: Otago

Maandag 13 mei
10.00-14.00 uur: Koek & Soepie
13.30-16.30 uur: Schilderen

Dinsdag 14 mei
09.00-12.30 uur: Rabo Servicepunt
09.30-11.30 uur: De Vierboet
10.00-12.00 uur: Computerinfo
10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur
10.00-14.00 uur: Koffie +
14.00-16:30 uur: Damessoos
13.30-17.00 uur: Biljartcompetitie
19.00-21:30 uur: IOV

Elke dag is er vrij biljarten tenzij de agenda anders aangeeft.
Niet leden betalen, bij deelname aan een activiteit, een kleine bijdrage.

AGENDA KAT-RIJN

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, L. de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 8 mei
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 9 mei
09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 10 mei
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 13 mei

09.15-10.15 uur: Yoga
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 14 mei
10.00-11.30 uur: Line-dance
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen v. Ouderen
13.30-14.40 uur: Mannenzang
15.00-16.00 uur: Dameszang