Katwijk Speciaal

11 september 2018

Katwijk Speciaal 11 september 2018


Yard Sale Rijnsoever

markt n In 2018 wordt Burendag voor de 13de keer gehouden en valt dit jaar op zaterdag 22 september. De straten Vesta, Neptunus, Jupiter, Saturnus en het gedeelte van de Rijnsoever weg die daaraan grenst zullen die dag een gezellige rommelmarkt houden.

Spulletjes die ze niet meer gebruiken of te veel zijn zullen bij hun huis verkocht gaan worden. Speelgoed, kleding, huishoudelijke artikelen en zoveel meer zal te koop zijn. De bewoners van de Rijnsoeverweg zullen dat vanuit hun achtertuin doen, de rest onder hun carport of bij hun voortuintje.


De verkoop is tussen 11.00 en 14.00 uur en de huizen die meedoen zijn te herkennen aan de vlaggenlijnen die er hangen. Jong en oud is welkom om gezellig te komen neuzen tussen de vele spulletjes. Meer info bij Emilia Verdoes, yardsalerijnsoever@gmail.com

Hulpmiddelen en Buurtzorg in de Zwanenburg

Senioren n Welke hulpmiddelen voor ouderen zijn er en zijn ze ook betaalbaar? Wanneer is Buurtzorg in te schakelen en wat doen ze voor de ouderen? Vroeger kon je terecht bij Welzorg, bestaat deze instelling nog?

Hulpmiddelen

Het zal allemaal duidelijk worden wanneer donderdag 13 september om 10:00 uur de Zwanenburg wordt bezocht. Met voorbeelden en diverse hulpmiddelen zal Buurtzorg en de Vegro de mensen wegwijs maken.

Ook bijzonder informatief voor familieleden, de toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Bewegen in De Schelp

beweegactiviteit n Woensdag 19 september start in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1 een sportieve activiteit voor vrouwen. Ieder woensdag van 09.30 uur tot 11.00 uur kunnen vrouwen komen sporten onder begeleiding van een sportmedewerkster van Welzijnskwartier.

Fit en meer energie door een uurtje bewegen voor maar € 2,00 per persoon, dat kan in de Schelp. Voor iedere beweegactiviteit kan je je inschrijven in de Schelp tot de dinsdag ervoor, er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Tijdens de lessen worden er oefeningen gedaan om de conditie en de kracht van het lichaam te verbeteren. Tijdens het sporten wordt er gelet op de correcte uitvoering van de oefeningen en daarnaast word je op een leuke manier gemotiveerd.
Vanaf 9.15 uur is er inloop, de beweegactiviteit start om 9.30 uur. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig na te praten en te genieten van een wel verdiend bakje koffie of thee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Rous, tel. 8894461 of gewoon even langskomen in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1.

Presentatie Huntington

Huntington n Katwijk en Campagneteam Huntington zijn al sinds Haringrock, verschillende reportages en collectes in Katwijk voor het CTH onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op woensdagavond 19 september zal het Campagneteam Huntington een presentatie geven in Katwijk, met een presentatie door het Campagneteam Huntington over de stichting, de vrijwilligers, de vele acties en de huidige stand van zaken. Dit wordt vooraf gegaan door een uitleg over de ziekte en het (lopende) onderzoek door onderzoeker Eric Reits (AMC).

De bijeenkomst is vrij toegankelijk en wordt gehouden in wijkgebouw Noord/Noord-Oost 't Zandgat' aan de E.A. Borgerstraat 58. De zaal opent om 19.00 met natuurlijk koffie en thee (presentaties beginnen om half acht).
Aanmelden graag via een email naar info@campagneteamhuntington.nl met ook vermelding van het aantal personen.
Iedereen is welkom op deze informatieve en informele avond.

Column n 't Is iet ârs

Angelique Hogewoning ' Foto: Foto:

Bijzondere Burendag in de Koestal

'Ik wil graag iets in mijn wijk doen'

Speeltuin op oude plek Aquamar

Quick Boys laat Ajax kansloos

Koestal4You wordt een bijzondere Burendag

Angelique Hogewoning: 'Ik wil graag in mijn eigen wijk iets doen’. | Foto: Piet van Kampen

koestal n Zaterdag 22 september is de landelijke Burendag. Voor Angelique Hogewoning wordt het een spannende dag want zij heeft het initiatief genomen om dit ook in haar wijk De Koestal te organiseren. 'De wijk nieuw leven inblazen' is haar doelstelling.

Door Piet van Kampen

Angelique bruist van energie als zij vooraf uit de doeken doet wat er allemaal te gebeuren staat maar vooral wat voor organisatie eraan vooraf gaat. 'Bloed, zweet en tranen', vertelt de enthousiaste bewoonster van de wijk die tevens lid is van de Bewoners Commissie. 'Ik ben de wijk ingedoken en heb een aantal mensen gesproken en kreeg positieve reacties voor mijn plannen. De mensen vinden het net als ik wel spannend'. Op zich is het een sprong in het diepe. Angelique hoopt dat deze dag een aanzet is om meer in de wijk te gaan organiseren. 'Ik doe veel vrijwilligerswerk en werk samen met Welzijnskwartier in andere wijken. Nu wil ik graag in mijn eigen wijk iets doen', geeft zij als reden aan om haar nek uit te steken om de buurt bij elkaar te krijgen. Er zijn flyers gedrukt die in de wijk worden bezorgd waarop een aantal activiteiten is vermeld.

Ervaringen in andere wijken in de gemeente waren de laatste jaren zeer positief. Waarom zou het in De Koestal ook niet kunnen? Onderlinge saamhorigheid in een 'warme stal'. Angelique gelooft er in en wil zich er voor inzetten. Niet alleen op 22 september maar ook met vervolgactiviteiten waarbij met name aan de kinderen wordt gedacht. Ook voor hen wacht voldoende vermaak. Schilderen, schminken, koekjes versieren, een springkussen, een healthy snackbar en een DJ-workshop.

De bijeenkomst begint om 12.00 uur met een multiculturele picknick waar ieder zijn of haar favoriete gerecht mee kan nemen en om 13.00 uur barst het helemaal los op een grasveld aan de Prins Bernhardlaan met o.a. muziek van Greg-a-man. Wethouder Adger van Helden zal het buurtfestijn officieel komen openen. Veel winkeliers van het Bosplein en de Julianalaan hebben allen op hun eigen manier een sponsorbijdrage toegezegd. 'Ook zij waren zeer enthousiast' glundert Angelique die aangeeft dat het feestje geheel vrijblijvend en gratis is.

Luistere

Jaeh, hallòò mit wies? Wèèh mààid bè jij 't? ik zit je ammaer te belle maer d'r neemt gien mens op! Hè? Bè jullie weg ewéést? Dooie draek, had 't effe ezààd dan. Nou denk ik; waer kenne ze zitte, d'r zel toch niks lòòs wéze?

Affijn. Een klààn weekje naer sporthuis centrum zeg je, mit jullie Jaenies. Maer zô hiet dat parrek toch allang al iet maer Ant, dat hiet nouw toch senterparreks? Nes je zeg; as 't beasje maer een naempje heb. Maer wat ik nouw vraege wó: hè je nog naer dat tilleviziepregrammae ôver Kattuk ekéke? Nèèn? Nou mààid, dan hè je wat emist hoor. Hè? Jae, we benne op tillevizie, echt waer! Waer gaet 't ôver, vraeg je..hoe mot ik dat uitduie t'is een beetje moeielek uit te legge. Je ziet een partie Kattukkers die efillemd worde asse an 't werrek benne of vis staen te bakke of duive staen te melleke en tussedeur zie je stikkies van Kattuk, wapperende wassies, skijtende maèèuwe, strand, duin, de wurref. Néén, bè je besuikerd: iet van knokkende foeballers of jongelui die midde in de nacht braekend en pissend deur 't durrep kruipe op de kosteleke zundag. Dat zie je iet. Dan zouw je je as Kattuker zijnde toch dòòdskaeme voor 't ôôg van de naesie? Die EEÔÔ is netuurlek iet gek. Maer ik hauw een slag om me n'ârem want dat ken netuurlek nog komme. Want 't is senzaesie voor de kijkers. Maer goed Ant, ik lach me ààge rot en Gijs zit òòk te skudde. Nou hadde we afgelôpe zundag weer een huis vol, nouw alle vekansies of elôpe benne. Maer gezelleg was ârs! 't Ging maer ôver ien ding en dat was dat pregrammae. Mààid, ze ginge temet mit mekander op de vuist! De ien von 't niks, de âr zé dat ie ging verhuize, de vollegende zag 'r de lol wel van in, en de jongste sting te skreààwe dasse òòk in beeld eweest is. Iene seconde maer. Affijn Ant, dat ging zô een hallef uurtje deur en toe was ik 't zat. Ik riep: wéte jullie wat tiepies Kattuks is? Luistere naer je moeder! Als jullie nouw iet allemael je grôte muil dichthauwe dan gien borrel en gien avvecaet en gien knakworssies! Nouw toe wier 't stil. Want jae, as ik kwaed ben dan mien ik dat òòk echt, en dat wéte ze. Toe zé ik dat 'r zôwiezô teugewôôrdeg gien pest op de tillevizie te zien was, allieneg maer ôver huize verbauwe, tuine uitgraeve en ellende op onbeweunde ààilande waer ze mit z'n alle motte zien te ôverléve op ien handje drôge rijst en een stikje kôkesneut. Toe zé die ouste van onze Kéze dat we een keertje naer Aedam zoukt Evae motte kijke. Ook op een prachtig mooi ààiland maer dan healeger ârs, ze houve gien spelletjies te doen. Ik zeg is dat òòk van de EEÔÔ? Want die hebbe van die mooie netuurfillems en daer ben ik verbrand op. Dat wis ie iet te zegge, maer wie weet, ik gae kijke of 't wat is.

Open Monumentendag vol 'pareltjes'

| Foto: Piet van Kampen

vervolg n Katwijker Leen Varkevisser bezocht samen met zijn schoonzuster Maria uit Voorschoten voor het eerst de R.K. Joannes de Doperkerk. Zij stonden er versteld van toen begeleider Richard Hulmer hen vertelde dat deze kerk ruim honderd jaar geleden in zeven maanden tijd was gebouwd.

'Alle werkloze Katholieken uit die periode hebben mee geholpen aan het bouwen van deze mooie kerk. Het heeft toen 70.000 gulden gekost'. Verbaasd namen zij kennis hiervan. 'Ik vind deze kerk een pareltje' bekende Maria openhartig. 'Mooi zijn ook die glas in lood ramen' richtte zij haar blik omhoog. Hun volgende bezoek zou richting Katwijks Museum gaan. Voorzitter van het Comité Open Monumentendag: 'Ja, het Katwijks Museum was een trekpleister net als het Mausoleum in Rijnsburg en de toren in Valkenburg. Je merkt wel dat het jaarlijks iets verschuift want bezoekers kunnen lang niet alles op één dag bekijken. Dus het ene jaar is het op sommige plaatsen drukker dan het andere jaar. Maar ook bij de molen was het zo druk dat we gestopt zijn met tellen. Het was in ieder geval weer een topdag met heel veel bezoekers' blikt hij met voldoening terug.

Live vanaf de Valkenburgse Mart

Carin van der Spijk en Carolien van Egmond doen live verslag van de Valkenburgse Paardenmarkt op Allesoverkatwijk.nl en Ilovekatwijk.nl | Foto: PR

webtv n De redacties van De Rijnsburger, allesoverkatwijk.nl en online partner 'I Love Katwijk' gaan tijdens de Paardenmarkt in Valkenburg weer samenwerken. Woensdagmorgen 12 september kunt u hen live volgen, vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur.

In het Dorpshuis ontvangt Carolien van Egmond gasten aan haar tafel. Tussendoor gaan verslaggeefster Carin van der Spijk met cameraman Mats Groenenboom de mart op voor leuke gesprekken met de feestvierende Valkenburgers. De regie is in handen van Gijsbert Schrijvers, de tweede camera is in handen van Leon Krijgsman.

De uitzending is te volgen via www.allesoverkatwijk.nl en www.ilovekatwijk.nl of via de facebookpagina's. Mocht u tijdens de mart verhinderd zijn, dan kunt de dagen erna ook de uitzending zien via genoemde websites.

Oude Aquamar maakt plaats voor speeltuin

Het nieuwe marktplein wordt in de tweede fase aangelegd. | Afb. PR

park n Op 10 september start de gemeente Katwijk met de sloop van het oude zwembad Aquamar. Nu het nieuwe moderne zwembad in gebruik is gaat het oude zwembad plaats maken voor een waterspraypark, een nieuw marktplein en openbare speeltuin met terras. De voorbereidingen voor de sloop zijn al in volle gang.

Met de sloop wordt een tijdperk van 51 jaren waterpret in het oude zwembad Aquamar afgesloten. Veel mensen hebben hier leren zwemmen, elke week sportief baantjes getrokken of in het weekend het bad onveilig gemaakt met bommetjes en salto's.

Nu gaat het oude zwembad plaatsmaken voor een nieuwe buitenruimte. Dit gebeurt op een duurzame manier. Zo worden alle materialen gescheiden en apart van het sloopterrein afgevoerd, zodat het kan worden gerecycled. Het steenachtig puin wordt zelfs deels gebruikt voor de inrichting van de nieuwe buitenruimte.

Nieuwe speeltuin

Na de sloop van het oude zwembad wordt de buitenruimte veranderd in een speels duinlandschap met onder andere een waterspraypark (dat bij het nieuwe zwembad hoort), een vernieuwd marktplein en een openbare speeltuin met terras. Bij het ontwerpen van de speeltuin is vooral gekeken naar manieren om kinderen meer te laten bewegen.

Wethouder Adger van Helden: "Het is belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Buitenspelen speelt hierbij een grote rol. Daarom willen we als gemeente zorgen voor aantrekkelijke speelplekken, zodat kinderen van allerlei leeftijden aangemoedigd worden om naar buiten te gaan en veel te bewegen." Het ontwerp van de speeltuin is gemaakt in samenspraak met kinderen van de Groen van Prinstererschool. De leerlingen mochten mee beslissen over de nieuwe speeltoestellen.

Planning

Het slopen van het oude zwembad duurt tot eind van dit jaar. Begin 2019 starten de bouwwerkzaamheden voor het waterspraypark en de speeltuin. Vervolgens kan na de zomer van 2019 het marktterrein worden aangepakt.

Tien viltkunstenaars in DunaAtelier

zee n Figuratieve en abstracte wandversiering, kunstzinnige objecten, maar ook kleding, haarbanden en tassen van vilt zijn vanaf 20 september te zien tijdens een expositie van tien viltsters in het DUNAtelier aan de Boulevard in Katwijk. Alles heeft "Het leven in de zee" als thema.

Voor dit soort kunstwerken is het Katwijkse Boulevardduin, waarin het DunaAtelier staat, een mooie plek om te exposeren, vindt initiatiefneemster Hannie Huisman. "De zee met alles wat die geeft en neemt is altijd heel belangrijk geweest voor de mensen."


Zware klus

Vilt is de oudste vorm van "textiel". Ouder dan bijvoorbeeld katoen en zijde. Al in de prehistorie maakten mensen vilt uit wol. Ze gebruikten vilt om kleding, vloerkleden, schoeisel, tenten enzovoort te maken. Haken en breien met wol is van later datum want daarvoor is gereedschap nodig. Vilt ontstaat door wol nat te maken en in elkaar te duwen. Hierdoor haken de vezels steeds dieper in elkaar waardoor een lap vilt ontstaat, die steeds harder en compacter wordt. Ambachtelijk vilt maken is fysiek een zware klus.

Pas in de jaren zestig van de afgelopen eeuw kreeg vilt naast praktische ook artistieke toepassingen. Rond de laatste eeuwwisseling was het in Nederland en bijvoorbeeld ook in Engeland een hype om artistiek te werken met vilt. Die hype is voorbij, maar er is nog steeds een min of meer vaste groep kunstenaars die met vilt als basismateriaal werkt.Uit heel Nederland

Tien viltsters, afkomstig uit heel Nederland, exposeren in het DUNAatelier. Het zijn: Petra van den Berg, Irma Bots, Anne-Wil Broek, Hannie Huisman, Margot van Leeuwen, Eljen Osse, Wiesje Schaafsma, Marleen van Venrooij, Agnes Weber en Grietje van Wijk. Ze exposeren bij elkaar zo'n veertig werken.
Twee van deze tien viltsters werken in de gemeente Katwijk. Petra van den Berg in het voormalige ID-College aan de Jan Evertsenlaan 2 in Katwijk en Margot van Leeuwen heeft aan de Rijnsburgerweg 124 in Rijnsburg haar atelier.

Akoestisch aantrekkelijk

Agnes Weber maakt hele grote wandversieringen (ca. 240 x 50 cm) waarvan er twee in het DunaAtelier te zien zijn. Het zijn vaak grote bedrijven en banken die zulke viltwandkleden kopen. Ze hebben als voordeel dat ze een (ontvangst)ruimte ook akoestisch aantrekkelijk maken. Vilt dempt namelijk geluid. Voor de viltkunst geldt wat voor veel andere kunstvormen ook geldt: het is vrijwel ondoenlijk ervan te leven. Initiatiefneemster Hannie Huisman heeft een winkel annex atelier in Leiden waar ze eigen werk en dat van anderen te koop aanbiedt, maar ziet dit vooral als een hobby. In haar galerie is de belangstelling het grootst voor praktische voorwerpen zoals hoeden.

De expositie in het DUNAatelier op het Duinplein, Boulevard Zeezijde tegenover de vuurtoren is geopend van 20 september tot 17 oktober op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. De geëxposeerde werken zijn te koop.
Meer informatie op www.viltgalerielopsen.nl en www.schilderenaanzee.nl

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 12 september

09.00 uur: Damesgym
10.00 uur: Soos kaarten
14.00 uur: Country Line Dansen
19.00 uur: Modinettes HR

Donderdag 13 september

10:00 uur: Soos Biljartzaal
14.00 uur: Ouderensoos
19.00 uur: Biljarten
20:00 uur: Jokeren

Vrijdag 14 september

10:00 uur: Soos Biljartzaal
19.30 uur: Darten

Zaterdag 15 september

10:00 uur: Soos Biljartzaal

21:15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 17 september

10.00 uur: Soos Kaarten
19.00 uur: Biljarten

19:30 uur: Country Line Dansen

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal

Dinsdag 18 september

10:00 uur: Soos Biljartzaal
19.45 uur: Bridge
20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Woensdag 12 september

20.00 uur: zingen met de Voltreffers

Donderdag 13 september

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
19.30 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 15 september

14.00 uur: Kinderbingo
20.00 uur Vrije country-linedanceavond. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Maandag 17 september
20.00 uur: Mozaieken

Dinsdag 18 september

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 12 september

09.30-10.30 uur: zumba

18.00 uur: Junioren, Senioren
majoretten in Pieter Groen
18.30-20.00 uur: Bingo jeugd

Donderdag 13 september

09.45-10.45 uur: conditietraining
20.00 uur: klaverjassen en jokeren

Vrijdag 14 september

20.00 uur: Bingo

Maandag 17 september

17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majoretten
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majoretten

Dinsdag 18 september

10.00-12.00 uur: linedance
13.30-15.30 uur: linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

Bingo

Wiek n Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/Rijn houdt op vrijdag 14 september een bingo met mooie prijzen in De Wiek, Fresiastraat 19. Ook is er weer een loterij en niet te vergeten een superronde. Aanvang 20.15 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Onder de 18 jaar heeft geen toegang. Er is een kinderbingo op zaterdag 15 september om 14.00 uur.

Actiedag in de Pniëlkerk

Bethel n De actiedag van de Bethelwijk vindt plaats op zaterdag 15 september bij de Pniëlkerk. Iedereen is welkom van 10.00 tot 15.00 uur.

Het wordt een dag van allerlei activiteiten in en om de Pniëlkerk en de opbrengst van deze activiteiten is bestemd voor goede doelen.
Er is veel te doen in en rondom de Pniëlkerk, buiten zijn er verkoopkramen van gebakken vis, haring en patat, bloemen, oude en nieuwe spullen en ook staat er infokraam namens de Bethelwijk. Voor de kinderen staat er een overdekte springkussen.
Binnen in de kerk is er korenzang m.m.v. het Pniëldameskoor en mannenzanggroep Sion. Er is een boekentafel een verkooppunt van Aquarellen en in de grote zaal is ook het rad van fortuin aanwezig met leuke prijzen en hier kan men ook een kopje koffie, thee of frisdrank met wat lekkers erbij nuttigen.

Sieraden maken in De Schelp

workshop n Door omstandigheden is de workshop op 3 september niet doorgegaan, maar er is een herkansing. Op maandag 24 september wordt er in buurtcentrum de Schelp een workshop 'sieraden maken' gegeven. Deze begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Vanaf 19.15 uur is de zaal open. De kosten bedragen € 5,00, inclusief alle materialen en een informatieblad met tips om zelf sieraden te maken.

Er wordt gewerkt met parels, glaskralen, hout, Swarowski kristal, zelfgemaakte kralen van Fimo klei etc. Je kunt ook kapotte sieraden meenemen of sieraden die je niet meer draagt, met behulp van Yvonne kan het sieraad gerepareerd worden of kan er een nieuwe creatie van gemaakt worden. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen, zodat er voldoende persoonlijke begeleiding en aandacht is voor de deelnemers. De workshop wordt gegeven in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1.

Meer informatie of aanmelden tot 20 september bij Yvonne Bruningmeijer, tel. 06-29484626, email: yvmabr@gmail.com of met buurtcentrum de Schelp, tel. 8894461, email: deschelp@welzijnskwartier.nl

Serie Stilte-uren

soefitempel n In het hart van veel mensen leeft het constante verlangen om iets van hun oorsprong te vinden, om iets te ervaren dat meer is dan wat we in het dagelijks leven meemaken. Stilte is een absolute noodzaak, en hoe drukker we het hebben, des te meer hebben we stilte nodig. Soefi centrum Katwijk organiseert in de tempel eenmaal per maand een stilte-uur, waar ieder die wil aan kan deelnemen.
Data: de vrijdagen 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december van 12.00 tot 13.00 uur. Soefitempel Murad Hassil, Zuidduinseweg 7. De Stilte-uren kunnen afzonderlijk worden bijgewoond. Aanmelding is niet nodig. Vrijwillige bijdrage. Meer informatie via agenda op www.soefitempel.nl

Katwijks tiental ten onder in Spakenburg

voetbal n Waar Katwijk 2 weken nog korte metten maakte met een andere angstgegner, daar lukte dat dit weekeinde niet in Spakenburg. De uitwedstrijden op de blauwe kant van de Westmaat zijn over het algemeen geen makkelijke prooi voor de oranjehemden, de 2-6 van enkele jaren gelden buiten beschouwing latend, en ook deze keer moest Katwijk het hoofd buigen.

Een gehavend Katwijk, wederom. Jack van den Bergh kon weliswaar weer beschikken over Ricardo Kieboom, die geblesseerd raakte aan het hoofd bij de Treffers, maar moest nog steeds de overige geblesseerden missen. Daar bovenop kwam natuurlijk ook nog het gemis van Robbert susan. De aanvoerder zat tegen Spakenburg de standaardschorsing van 1 wedstrijd uit en is in afwachting van een schikkingsvoorstel van de aanklager. Afgelopen donderdag werd door alle betrokkenen daarvoor een verklaring afgelegd.

Damiano Schet probeert langs de Spakenburgse linie te komen. | Foto: OrangePictures Foto: Arnold Verkade

Alle personeelsproblemen ten spijt, Katwijk startte sterk aan het duel tegen de Spakenburgers. Sterker, Katwijk speelde bij vlagen met de Blauwen. De Spakenburgers probeerde Katwijkers weliswaar vast te zetten, maar dat lukte vrijwel nooit. De openingstreffer na 20 minuten was er één uit het boekje. Een aanval over over diverse schijven spleet de Spakenburgse defensie open, waarna Marciano Mengerink kon raken. Katwijk verzuimde vervolgens om de score uit te breiden. Onder Nourair Mamedov was bijvoorbeeld dichtbij.

Daar betaalden de Katwijkers in de tweede helft een hoge prijs voor. De Spakenburgers kwamen een stuk daadkrachtiger de kleedkamer uit, de Katwijkers lieten het zich overkomen. Jack van den Berg zag het met lede ogen aan. "We hebben de tweede helft ons de kaas van het brood laten eten," mokte hij na afloop. Na 60 minuten zag hij Spakenburg op gelijke hoogte komen uit een vrije trap, die Kieboom als aan de grond genageld liet.

Enkele minuten later stonden de Katwijkers ook nog eens met tien man. Bart Sinteur trok licht aan de noodrem (duwtje in de rug) toen Kevin Sterling op een diepe bal kon ontsnappen. De voorsprong van Spakenburg bleek vervolgens een kwestie van tijd. Kieboom voorkwam met enkele puike reddingen erger, maar kon niet voorkomen dat de Barry Beijer de 2-1 kon binnenkoppen. Joey Jongman was namens de Katwijkers nog dichtbij een gestolen puntje, maar zijn vrije trap spatte uiteen op de paal.

Zwaaikom decor voor viswedstrijd

hengelsport n Voor de derde keer dit jaar werd er door Dagbesteding Hengelsport Ons Stekkie een jeugdvisevenement aan de Zwaaikom gehouden. De afgelopen weken druppelden de aanmeldingen binnen en moesten en moesten er nog de nodige medailles en prijzen worden bij gehaald om te zorgen dat de maar liefst 80 deelnemers werden beloond voor hun deelname. Het was bikkelen aan de waterkant voor de jeugdige sportvissers, maar dan had je uiteindelijk ook wel wat.


Dat de organisatie van dit jeugdvisevenement in een behoefte voorziet dat was wel duidelijk, gezien het aantal deelnemers dat ieder evenement groeit. Maar 80 aanmeldingen dat overtrof wel hun stoutste verwachtingen. Bepakt en bezakt met gratis aas, lokvoeren de nodige versnaperingen, aangemoedigd door hun pappa's en mamma's en opa's en oma's, zaten de deelnemers aan de waterkant.

Oranjevereniging Katwijk aan Zee had reddingsvestjes ter beschikking gesteld voor de aller jongste deelnemers zonder zwemdiploma. Stichting Jan, waar Hengelsport Ons Stekkie een onderdeel van is, had de nodige mankracht en BHV'ers ingezet om het evenement veilig te laten verlopen en de nodige tuigjes te ontwarren en de gevangen visjes te meten. Een grote snoek vond het goed vertoeven in de Zwaaikom maar wat de kinderen ook probeerden hij had geen trek in al dat lekkers en bleef rustig hangen in het water wachtend op iets anders van zijn gading.

Om 20:00 uur werd het eindsignaal gegeven en mocht de jury zich over de prijswinnaars buigen. Een verrassende uitslag waarbij in de jongste klasse van 4 tot en met 8 jaar de zevenjarige Jessie van den Oever en de 5-jarige Willemijn van Dijk de 3e prijs in ontvangst mochten nemen, Gijs Zandbergen met zijn 4 jaar de 2e prijs wist te behalen en Marianne van Dijk van 7 en de 8-jarige Corné van Dijk ieder een gedeelde eerste prijs mee naar huis mochten nemen. De prijs voor de grootste vis ging naar Jan van Beelen. Hij wist de snoek niet aan de haak te slaan maar wel een voorn van 22 cm binnen te halen. Henry van Dijk en Mathijs Turk gingen in hun categorie 9 tot en met 14 jaar ieder met een gedeelde 2e prijs naar huis en de 1e prijs met daarbij behorende grote beker was voor Liza van de Meeberg. Moe, wat koud door de wind, maar wel voldaan en allemaal met een medaille gingen de jeugdvissertjes met hun aanhang weer naar huis.

Nabestaanden gezocht van slachtoffers WO1

herdenking n Op 11 november is het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal in deze oorlog, ons land deed niet mee. Maar Nederland kende wel een groot aantal slachtoffers van deze oorlog, met name in de kustgemeenten. Zo kwamen ook in die jaren 103 Katwijkers, meest jonge mannen niet meer terug van zee. In de meeste gevallen omdat hun schip op een mijn gelopen is.

Voor deze slachtoffers wordt er een herdenking gehouden op zaterdag 10 november in de Oude Kerk aan de Boulevard. Ook minister C. Schouten zal daarbij aanwezig zijn, evenals burgemeester C. Visser.

De organisatie wil graag met nabestaanden in contact komen om hen voor deze dienst uit te nodigen en hen, desgewenst, een aandeel in deze dienst te geven, bijvoorbeeld door het voorlezen van de naam van de geliefden.

Het beste kan met contact opnemen via liesvanbeelen@ziggo.nl of anders via tel. 4015647.
Vermeld daarbij eigen naam en adres, van welke persoon men de nabestaande is (naam en geboortedatum) en, indien bekend, om welk schip het gaat.

17 / 32

Zaterdag open dag bij House of Music

kennismaken n Zaterdag 15 september is er een open dag bij de leukste muziekschool en muziekstudio van de Duin- en Bollenstreek. House of Music is dé plek om muziek te maken, te leren maken, op te nemen, andere muzikanten te ontmoeten en nog veel meer.

House of Music is anders dan de gevestigde muziekscholen. De school is eigentijds, ziet er fantastisch uit en geeft veel meer mogelijkheden dan alleen een instrument leren bespelen. Ook de manier van lesgeven is fris en eigentijds. Niet de traditionele boekjes doorwerken maar zo snel mogelijk de nummers spelen die je zelf leuk vindt. En naast de 'normale' instrumenten kun je bijvoorbeeld ook dj-lessen volgen!

Voor iedereen die House of Music nog niet ontdekt heeft maar ook voor iedereen die al regelmatig over de vloer komt organiseert House of Music een open dag. Je hebt die dag gelegenheid om de sfeer te komen proeven en kennis te maken met alle docenten, of om bijvoorbeeld één van de oefenruimtes uit te proberen. Je kunt ook een korte introductie-les krijgen in het instrument naar jouw keuze. (Meerdere instrumenten mag natuurlijk ook). Als zo'n les smaakt naar meer dan kun je je ter plekke inschrijven voor een gratis proefles op een andere dag en tijdstip. Ook zijn er optredens van House of Music leerlingen en begint er om 14.00 uur een gratis Ableton workshop over het leren produceren van je eigen muziek!

De open dag van House of Music vindt plaats op zaterdag 15 september tussen 12.00 en 16.00 uur.

House of Music, Blekerstraat 28, website: h-o-m.nl

Bijeenkomst COBK

Senioren n Op woensdag 12 september houdt de Christelijke Ouderen Bond Katwijk de openingsmiddag van het seizoen 2018-2019 in het Anker aan de Voorstraat. Aanvang 14.30 uur (zaal open 14.00 uur).

Na opening van voorzitter J. Snoey staat de middag in het teken van architect H.J. Jesse. Anneke Jesse komt spreken en beelden vertonen over het leven en werk van haar opa. Jesse is architect van de Nieuwe Kerk, de Vredeskerk en nog vele andere gebouwen. In Katwijk zijn er helaas al veel van zijn werken gesloopt, o.a. het oude politiebureau, het gast- en weeshuis. Wie lid wil worden van de COBK kan zich opgeven bij dhr. M. van Beelen, tel. 4021593.

Vrouwenochtend

maranatha n Hervormde wijkgemeente Maranatha houdt op donderdag 27 september een vrouwenochtend. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. In het eerste gedeelte is er een inleiding met als thema 'Vrij van oordeel'. Na de pauze wordt er iets creatiefs gemaakt. Er is oppas aanwezig. De kosten bedragen € 10,00. Opgeven is mogelijk t/m vrijdag 21 september via vrouwenochtendmaranatha@hotmail.com of 06-82820181 (tussen 19.00 en 21.00 uur).

Trickwire in Boemerang

live n Op zaterdag 15 september gaat het seizoen van De Boemerang van start met een nieuwe naam: Trickwire. De avond is gratis toegankelijk en de deuren gaan open om 20.30 uur. Minimumleeftijd is echter 18 jaar. De Boemerang is gevestigd aan de Huetingstraat 36.

De formatie Trickwire is een vierkoppige rockformatie uit Zuid-Holland. In 2017 zijn de vier doorgewinterde muzikanten bij elkaar gekomen om een nieuwe coverband te vormen. Barend (drums), Léon (gitaar), Renate (zang) en Ed (bas) weten als geen ander het podium te benutten.
Nummers van o.a. Foo Fighters, Fall Out Boy, The Police, Volbeat en Alice Cooper passeren allen de revue.

Mooiste halve marathon van Nederland

atletiek n Op zaterdag 29 september wordt voor de 36e keer De Halve van Katwijk gehouden. De halve marathon met het mooiste parcours van Nederland. Geen parcours voor iemand die een supersnelle tijd of een persoonlijk record wil lopen, maar wel voor hen die willen lopen én genieten.

Dit jaar zijn er voor het eerst twee starts; om 12.00 beginnen de deelnemers op de 15 km en de 21 km aan hun wedstrijd. Een kwartier later gaan de deelnemers op de 5 km en de 10 km van start.

Zodra het startschot is gevallen, gaan alle deelnemers via de Boulevard naar de Katwijkse zuidduinen. Daar wacht allen een prachtig parcours door de duinen, dat wat betreft de deelnemers aan de 15 en de 21 km ook nog eens een stukje door het Panbos leidt.

Na de duinen komen alle deelnemers uit op het strand en uiteindelijk weer bij de finish. Een prachtig parcours, waarvoor deelnemers van heinde en verre naar Katwijk reizen om aan deze halve marathon deel te nemen.

Maar niet alleen de senioren kunnen deze zaterdag aan de bak; ook de jeugd kan zich van zijn/haar snelste kant laten zien Om 11.00 start er een loop over een kilometer voor de 6 t/m 9-jarigen. Om 11.15 gaan de 10 t/m 12-jarigen van start; zij lopen een afstand van twee kilometer.

Wandelevenement

Dat is nog niet alles, want voor de derde de keer bestaat er ook voor wandelaars gelegenheid om aan dit evenement deel te nemen. Voor hen zijn routes van 21 km (start 09.00u.) 15 km (start 10.15u.), 10 km (start 10.45u.) en 5 km (start 11.15u.) uitgezet. De wandelaars starten wat eerder dan de hardlopers, zodat allen, hardlopers en wandelaars, ongeveer tegelijkertijd aankomen.

Deelnemers kunnen nog steeds online (www.halvevankatwijk.nl) inschrijven. Ook op zaterdag 29 september kan er nog worden ingeschreven. Deze na-inschrijving vindt plaats op het evenementen- plein aan de zuidzijde van voormalig restaurant "De Zwaan". Op dat plein bevinden zich ook dit jaar alle voorzieningen, zoals omkleedtenten etc. Voor verdere informatie kan men de site www.halvevankatwijk.nl bezoeken.

Tiental Rijnvogels sleept punt uit het vuur

Remo van Heiningen miste via de paal de winnende treffer. | Foto: PR

Voetbal n Ook in de tweede competitiewedstrijd vloog er een vogel regen een rode kaart aan. Na een kwartier mocht (moest) Niek Ossevoort al de groene mat verlaten. Een overtreding buiten de zestien op rechts op Marc Halaux leverde hem de rode prent op.

'Een zware beslissing' mopperde een toeschouwer. 'Die vent was er nog niet helemaal door en er stonden nog verdedigers in het centrum' bromde hij nog na. Zijn onvrede was volgens vriend en vijand niet ten onrechte. Op dat moment hadden de Katwijkers na een prima start – schot van Chadion Melfor geblokt en een vallende kopbal van Romano van der Stoep net over - via Max van Steen al de leiding genomen. Na een corner van Van der Stoep rondde de spits koelbloedig af.

Zo spelend leken de Kooltuinboys in het Betuwse Opheusden rijp om te gaan oogsten. Doch het duel kantelde na die fatale 15e minuut. De aanvalsdrift van de vogels moest worden bijgesteld en het was nu zaak om de poort dicht te houden. De gastheren sprongen slordig met de mogelijkheden om en bijna was het 0-2 geworden toen Arie de Vreugd na een vrije trap van Jaap van Duijn vallend inkopte en doelman Peter Veeneman alle moeite had om een tweede treffer te voorkomen. De rust werd zonder verdere schade gehaald.

Dat het in het tweede bedrijf een kwestie van overleven zou worden lag dik voor de hand. De vleugelspelers van de thuisclub kregen volop de ruimte en de vogels kwamen duidelijk een mannetje te kort. Toch groeven zij zich niet in en trachtten met een aantal goede aanvallen de bakens te verzetten. Uit een van deze tegenstoten schoot Van der Stoep naast. De druk op de Katwijkse veste bleef echter aanhouden en halverwege de tweede helft kopte de geheel vrijstaande Remy Raterink de gelijkmaker snoeihard van dichtbij binnen. De Katwijkers rechtten echter de ruggen en gingen ondanks een man minder toch op zoek naar de volle buit. De beloning bleef echter uit al waren er kort voor het scheiden van de markt twee dotten van kansen die alsnog goed voor een driepunter waren.

Voordien kwam verdediger Ted de Man een teenlengte te kort om een vrije trap van Sammy Zandbergen tot de winnende treffer te promoveren. De ultieme mogelijkheid om de zege over de streep te trekken was voor Van der Stoep. Na een voorzet van Van Duijn faalde de nummer 10 echter door van dichtbij naast te knallen. Tussentijds moest doelman Jeffrey Verkerk zijn eerste echte redding verrichten om zijn team in de race te houden. Toch bleven de gasten er in de dying seconds in geloven. Nu was het verdediger Reno van Heiningen die een vrije trap uit een moeilijke hoek de bal van dichtbij via de paal naast kopte. Ondanks het harde werken werd het dus een magere oogst.

Op basis van de kansen lag een zege voor de rood-witten meer voor de hand. Met gemengde gevoelens toog men richting Katwijk. Vandaag had er meer ingezeten.

Quick Boys laat Ajax kansloos: 5-1

Mohamad Mahmoed passeert Jack van Moerkerk van Ajax. | Foto: OrangePictures

voetbal n Quick Boys blijft winnen, nu werden de amateurs van Ajax aan de zegekar gebonden. Bij de rust leidden de blauwwitten met 2 -0, die voorsprong werd direct na de rust verder vergroot. De teller stopte bij 5-1.

Voorlopig namen beide tegenstanders de tijd om elkaar af te tasten, doelkansen bleven voorlopig uit. De eerste doelkans was voor de bezoekers toen Jack van Moerkerk de bal aflegde op Mitchel Burgzorg die zijn doelpoging gekraakt zag. Direct daarna leek ook Quick Boys kansrijk te worden. Kay Tejan wist Ricardo Kuijvenhoven te bereiken, ook in dit geval wist een tegenstander de doelpoging van Van Kuijvenhoven te neutraliseren. Kort daarna was een doelpoging van Bert Steltenpool een prooi voor doelman Ruben Zandwijken.


Weer zou Ajax zich laten gelden. Vanaf de rechterflank kreeg Celso Uhlenbeek teveel ruimte om een aanval op te zetten. Doelman Paul van der Helm wist te voorkomen dat de voorzet van Uhlenbeek een medespeler bereikte waardoor gevaar uitbleef. Ook Kevin Owusu Asare leek dicht bij de opening van de score.

Nadat Tim Bloemendaal op het middenveld onnodig balverlies leed kon Ajax gevaarlijk worden. De bal werd naast het doel van Van der Helm geplaats waardoor Quick Boys een achterstand bespaard bleef.


Naarmate de eerste helft verder vorderde trokken de blauwwitten het initiatief naar zich toe. Halverwege de eerste helft kreeg Quick Boys de eerste kans om de score te openen. Uit een kort genomen hoekschop bereikte Marc de Kruijs Bert Steltenpool die de bal niet de juiste richting meegaf. Toch kwam Quick Boys in deze wedstrijdfase op voorsprong. Een vrije schop van Kay Tegan werd doorgekopt waardoor Kelvin Maynard werd bereikt, hij gaf de bal het laatste zetje over de doellijn waardoor Quick Boys op voorsprong kwam.
Quick Boys bleef jagen op een verhoging van de voorsprong maar wist daar voorlopig geen verandering in aan te brengen.

Na een half uur spelen leek Marc de Kruijs Bert Steltenpool in staat te stellen de score verder te vergroten. Steltenpool kon niet profiteren. Naarmate verder succes uitbleef kreeg Ajax weer moed om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Met nog een paar minuten te spelen werd Ricardo Fransberg gevaarlijk, de alerte Paul van der Helm voorkwam de score van de gasten.


Met de rust in zicht verdubbelde Quick Boys de voorsprong. De basis werd gelegd vanaf de linkerflank van waaruit Kay Tejan werd bereikt die het overzicht behield om de bal langs doelman Zandwijken te plaatsen. Tot de rust zou de tussenstand ongewijzigd blijven.
Ajax keerde na de rust terug zonder Celso Uhlenbeek, Tim de Jong was zijn stand-in. Coach Yuri Rose kon al na een minuut een streep zetten onder de door hem uitgedachte tactiek voor de tweede helft. Verdediger Bart Spil plaatste een terugspeelbal ongelukkig terug en passeerde daarmee zijn eigen doelman waardoor de voorsprong van Quick Boys wel heel goedkoop werd verhoogd.


Quick Boys rook bloed en probeerde de score verder op te hogen. Eerst moest Bart Spil ten koste van een gele kaart aan de noodrem trekken, de vrijeschop die hieruit volgde bleef zonder gevolgen voor Ajax. Ajax beperkte zich tot spaarzame uitvallen, terwijl Quick Boys op zoek naar meer bleef aandringen bij de gasten. Omdat succes voor de blauwwitten uitbleef en Ajax uit angst voor een monsternederlaag zich beperkte tot verdedigen leek de wedstrijd dood te bloeden.


Halverwege de tweede helft leek Quick Boys weer te scoren, ditmaal uit een vrije schop van Kelvin Maynard. Nu stompte doelman Zandwijken de bal uit het doel.
Toch zou Ajax zich nog laten gelden. Ricardo Fransberg kon profiteren van gestuntel in de blauwwitte verdediging om vervolgens de bal fraai in het doel van doelman Van der Helm te krullen. Dat doelpunt leek Ajax zelfs nog hoop te geven op meer maar verder succes bleef uit voor de Amsterdammers.


Na een dubbele wissel bij Quick Boys, Marc de Kruijs werd vervangen door Cem Sahin en Bert Steltenpool verliet het veld voor Dennis Kaars stelde Quick Boys orde op zaken. Eerst verdween een afstandsschot van invaller Thijs van Hofwegen over het doel. Met nog tien minuten te spelen stak Ajax Quick Boys weer de helpende hand toe. Een indraaiend vrije schop belandde ongelukkig via Bart Spil in het doel. Een paar minuten later bepaalde Ricardo Kuijvenhoven met een ziedend schot de uitslag op 5-1.

Quick Boys lijkt op dreef. Drie wedstrijden gespeeld, evenzoveel keren gewonnen waardoor momenteel de ranglijst wordt aangevoerd. Nooit te vroeg juichen, het seizoen is nog pril. Toch, in de afgelopen jaren zijn er genoeg mindere starts van het seizoen geweest.

Woensdag 12 september

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.
14.30-16.00 uur: Zeeles voor kinderen van 6-12 jaar. Natuurcentrum Katwijk, Boulevard, www.natuurcentrumkatwijk.nl
14.30 uur: De Verkleedkoffer (theater voor 6-10 jaar) bij K&O Katwijk, Sluisweg 16. Entree € 3,00.

Donderdag 13 september

• Quiznight bij Cafe Boeien, E.A. Borgerstraat.

Vrijdag 14 september

09.00 uur: Buitenhuis Buiten Yoga. Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2 te Valkenburg. Meedoen kost € 13,50.
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.

Zaterdag 15 september

• Style & Trendsevent in Winkelhart Zeezijde, Voorstraat.
19.00-20.30 uur: Workshop Honden surfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 37,50.
19.00-20.30 uur: Workshop Skate longboard bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.

Zondag 16 september

• Irish Sessions in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5.
09.30-10.30 uur: Beachyoga op het strand bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk naast Willy Zuid. Kosten € 8,50.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.

Woensdag 19 september

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.
14.30-16.00 uur: Creatieve workshop voor kinderen van 6-12 jaar. Natuurcentrum Katwijk, Boulevard, www.natuurcentrumkatwijk.nl
19.30 uur: Filmavond met intieme roadtrip én topacteurs in Dorpshuis Valkenburg, Kerkweg 3. Leden betalen € 6,00.

Donderdag 20 september

• Whiskey-proeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Entree € 30,00.
20.30 uur: Whisky proeven - Let's Folk in Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50.

Vrijdag 21 september

09.00 uur: Buitenhuis Buiten Yoga. Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2 te Valkenburg. Meedoen kost € 13,50.
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.
20.30 uur: Bier Speciaal Proeverij in Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50.

Zaterdag 22 september

21.00 uur: Optredens Meadowlake en Out of Skin in De Schuit, Voorstraat 59. Entree € 2,50 (Early Bird).

Zondag 23 september

• Expeditie Kidsclub bij Natuurcentrum Katwijk, Boulevard.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.

Woensdag 26 september

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.
14.30-16.00 uur: Zeeles voor kinderen van 6-12 jaar. Natuurcentrum Katwijk, Boulevard, www.natuurcentrumkatwijk.nl

Vrijdag 28 september

20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.

12.00 uur: RTV Sport; Sporen van vroeger; RTV Magazine 18.00 uur: RTV Sport; Sporen van vroeger; RTV Magazine 21.30 uur: RTV Sport; Sporen van vroeger; RTV Magazine

Woensdag 12 september
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Special Uitzending i.v.m. de 1074e Paardenmarkt in Valkenburg, Gerard Bol en Pieter Kuyt; 10.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 23.00 Muziek voor twee;


Donderdag 13 september
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Speciale uitzending i.v.m. de 1074e Paardenmarkt in Valkenburg, Jaap Schaap, Dick Zuydwijk en Gerard Bol; 12.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 14 september
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 15 september
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 Op De Hollandse Toere, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Coby Boere; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 16 september
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 09.30 uur een kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Immanuëlkerk); 11.00 Van u wil ik zingen, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551; 13.00 Muziek voor Duizenden, Marien Bos; 14.00 Spelenderwijs, muziek die u kent of zou kunnen kennen, Co Snel; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische Maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 17 september
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, Hans Pley; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 18 september
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 19.00 00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 21.00 Non-stop muziek;

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin

Frequenties:

RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131

AGENDA AOBK

Alle activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Iedere maandag zijn er diverse activiteiten en is er vrije inloop. Koffie of thee à € 0,50

Woensdag 12 september

09:30-11:30 uur: fietsen

09:30-12:00 uur: vrij biljarten
10.00-12.00 uur: Koffie inn
10.00-14.00 uur: Koffie +
13.30 uur: Biljartcompetitie: Zw'burg 1--t'KAB 2
19.00-21.30 uur: Alzheimer Café

Donderdag 13 september

09:30-12:00 uur: vrij biljarten
10.00 uur: Info Vegro en Buurtzorg
10.00-12.00 uur: Crea+
13.30 uur: Biljartcompetitie: Zw'burg 2-Zw'burg 1
14.00 uur: Jokeren en klaverjassen

        

Vrijdag 14 september

08.00-10:00 uur: Bloedprikken

09:30-17:00 uur: vrij biljarten

Maandag 17 september

09:30-17.00 uur: vrij biljarten
10.00-14.00 uur: Koek&Soepie
13.30-16.30 uur: Schilderen
13.30 uur: Onderl. competitie biljarten
14.00 uur: vrij klaverjassen

Dinsdag 18 september

09:00-12:30 uur: Rabobank
09:30-17:00 uur:vrij biljarten
10.00 uur. Zangkoor de Vierboet
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30 uur: Biljartcompetitie Zwanenb.1-Carambole 1
15:00-17:00 uur: TSO
19.00-21.30 uur: IOV

De activiteiten zijn vrij toegankelijk
voor iedereen, niet-leden betalen
een kleine bijdrage voor het gelijk-
heidsbeginsel. www.aobk.nl

AGENDA KAT-RIJN

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, L. de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. Meer info: www.Kat-rijn.nl

Woensdag 12 september
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 13 september
09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 14 september
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 17 september
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 18 september
10.00-11.30 uur: Line-dance
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen v. Ouderen
15.00-16.00 uur: Dameszang