De Katwijksche Post

6 augustus 2020

De Katwijksche Post 6 augustus 2020


Foto: Lida van Duijn


'Hier een mooie foto van kleindochter op de Boulevard. Met een mooie zomerse Katwijkse lucht.' Lida van Duijn stuurt de redactie bovenstaande foto. Haar kleindochter blaast tegen de pluisbol van een paardenbloem, waardoor de zaadjes aan een soort parachuutje door de lucht zweven. Zeemannetjes werden ze ook wel genoemd, omdat die zaadjes zogenaamd de hele wereld over konden zweven en ergens anders, misschien wel in een land ver weg, konden neerdalen om weer een paardenbloem te worden. Net zoals zeemannen de hele wereld over varen en in landen ver weg van boord gingen. | Foto: Lida van Duynpagina 3

Gemeente:

geen invloed

op kleur Piet

pagina 9

Uitstel van

andere manier

afvalinzameling

pagina 21

Foto: pr

Atie Smit

neemt afscheid

van De Brug

3 / 32

5 / 32

7 / 32

Gevaarlijke mui-stromen voor de kustZee biedt verkoeling, maar onderschat ‘m niet

Met beachflags worden muien gemarkeerd op het strand. | Foto: SKvD Foto: SKvD

Gemeente Katwijk en de Katwijkse Redding Brigade blijven waarschuwen voor de gevaren van de zee en dan met name voor de verraderlijke mui-stromen voor de kust. Afgelopen weekend bleek jammer genoeg weer dat dat niet vaak genoeg kan worden gezegd en verteld.Een 15-jarige jongen uit Den Haag verdronk vrijdag bij Ter Heijde en zondag een Poolse man bij Julianadorp. In Katwijk werd afgelopen vrijdagmiddag ook gezocht naar een man die in problemen zou zijn geraakt. ‘De actie is inmiddels afgeblazen. Er is niemand als vermist opgegeven, ook niet bij de politie. Dus er is verder onbekend naar wie mogelijk gezocht zou worden. De kans bestaat dat deze persoon al op het strand is (zonder te weten dat er naar hem gezocht wordt)’, liet de KRB na een uitgebreide zoekactie weten, waarbij ook de SAR-helikopter werd ingezet.


Met de tropische dagen in het vooruitzicht, waarop de stranden weer vollopen met mensen op zoek naar de verkoeling van de zee, attendeert de KRB met video’s en posters in verschillende talen - Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Arabisch en Eritrees – op de gevaren van die zee (zie: www.krb.nl/veilig-in-zee). Ook social media wordt ingezet om strandbezoekers te wijzen op de muien en wat te doen als je daarin raakt. Op het strand zelf worden de strandgangers met beachflags op strand en boeien in de zee gewezen op de plekken waar muien aanwezig zijn. Die muien zijn vooral gevaarlijk als de zee van hoog naar laag water gaat.

Vergunningen tijdelijke Tjalmaweg verleend


Zienswijzen leiden niet tot aanpassing tijdelijke N206

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de vergunningen verleend voor aanleg van de tijdelijke N206 aan de dorpskant van Valkenburg. Die tijdelijke weg is nodig om de N206 (ir. G. Tjalmaweg) zelf te kunnen verbreden naar vierbaans als onderdeel van de RijnlandRoute.


De omgevingsvergunningen voor de tijdelijke weg hebben tot 18 juni ter inzage gelegen. Er zijn vanuit de omgeving 345 zienswijzen ingediend tegen de vergunningaanvraag, vooral bezwaren. Al die zienswijzen zijn volgens het college ‘zorgvuldig getoetst, maar hebben inhoudelijk niet geleid tot afwijzen van de vergunningaanvragen’.


Het college heeft daarop vorige week besloten de gevraagde omgevingsvergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg af te geven. Dat is overigens geen verrassing, want in de discussies daarover in de gemeenteraad werd al duidelijk dat het college niet anders kon dan de vergunningen afgeven.


Voor de tijdelijke N206 zijn drie vergunningen verleend: twee voor het tijdelijk verleggen van die weg aan de westzijde en oostzijde, en de vergunning voor het kappen van 122 bomen voor de Rijnlandroute. Een deel daarvan is ook nodig voor de nieuwe verbrede Tjalmaweg.


Ter kennisname

De omgevingsvergunningen en bijbehorende stukken, waaronder de zienswijzennota, zijn vanaf vandaag (donderdag 6 augustus te vinden op bekendmakingen.katwijk.nl > kennisgeving.


Tegen het collegebesluit is tijdens de terinzagelegging (7 augustus-17 september) beroep mogelijk bij de Raad van State. Die beroepsmogelijkheid is alleen mogelijk voor degenen die eerder een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Als er voor 18 september geen beroep wordt ingesteld, zijn de vergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 onherroepelijk.

>

Vrachtwagen in brand

Voor de Kringloopwinkel aan de Oegstgeesterweg in Rijnsburg is vorige week in de nacht van donderdag naar vrijdag een vrachtwagen beschadigd door brand.


Een oplettende voorbijganger had rond kwart over twee de hulpdiensten ingeschakeld. De politie, die als eerste ter plaatse was, heeft een eerst bluspoging gedaan. De brandweer heeft daarna een controle gedaan.


De politie gaat uit van brandstichting en vraagt getuigen zich te melden.

        

Oproep Stichting De Noordzee

De vrijwilligers van Jutters Katwijk gaan twee keer per week op zoek naar zwerfafval. | Foto: Gieny Westra Foto: Gieny Westra

Houd ook in coronatijd de stranden schoon

Stichting De Noordzee roept strandgangers op om ook in coronatijd het strand schoon te houden. Na een zomerse dag blijven de resten van een plezierig uitje vaak achter als zwerfafval.


De afgelopen zeven jaar startte op 1 augustus de Boskalis Beach Cleanup Tour, waarbij duizenden vrijwilligers in groepen de hele Noordzeekust opruimen. Deze grootschalige landelijke strandopruimactie is afgelast door COVID-19.

Juist nu veel mensen vakantie vieren in eigen land wil de stichting het belang van een schoon strand en een schone zee benadrukken.


‘Er is in Nederland maar liefst 353 kilometer Noordzeekust om van te genieten. Na een dagje strand is het een kleine moeite om je afval netjes mee te nemen en weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken. Vissen, vogels en zeezoogdieren kunnen afval aanzien voor voedsel of erin verstrikken, en het draagt bij aan de plasticsoep’, meldt Marijke Boonstra, programmaleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee.


Wie meer wil doen kan op www.noordzee.nl/strandopruimen een toolkit downloaden met nog veel meer tips. Bijvoorbeeld over waar je op moet letten als je afval wilt opruimen tijdens een strandwandeling. Of wat je juist op het strand mag laten liggen omdat het een biologisch aanspoelsel is.


Wegwerpplastic

Het afval dat strandgangers achterlaten is voornamelijk wegwerpplastic: sigarettenfilters (die bestaan voor 95% uit plastic), plastic zakjes, bekers, rietjes, wegwerpbestek, doppen, blikjes, flesjes en snoep-, chips- en snackverpakkingen.

Maar niet al het strandafval wordt op het strand achtergelaten.

Bovenaan de top vijf van meest gevonden strandafval staat namelijk afval afkomstig van de visserij: vispluis, netten en touwen.


Ook via de rivieren stroomt er afval in zee, zoals wattenstaafjes, tampons en ander sanitair afval dat door de wc wordt gespoeld.


Meer info op www.noordzee.nl

>

Voorlopig wordt afval niet op andere manier ingezameld

De gemeente was van plan om per 1 januari 2021 het afval anders in te gaan zamelen. Maar door allerlei omstandigheden gaat die deadline niet gehaald worden.Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

‘Anders Inzamelen – om samen te komen tot meer afvalscheiding.’ Onder die titel werkt het college van burgemeester en wethouders al enige tijd aan een andere manier van afvalscheiding. Met als doel om eind 2023 tachtig procent van het afval goed te sorteren, vijf procent boven de landelijke doelstelling.

Beter afval scheiden is niet alleen goed voor het milieu (goede scheiding levert grondstoffen op), maar ook voor de portemonnee. Het Rijk verhoogt de afvalverbrandingsbelasting. Restafval verbranden wordt daarmee steeds duurder.Betalen

Om het doel te bereiken, stelde het college eerder al twee oplossingen voor. Ten eerste het ‘invoeren van een financiële prikkel’ op het aanbieden van restafval. Inwoners moeten dan betalen voor het restafval, maar hoe minder restafval, hoe minder er betaald hoeft te worden.

‘Een financiële prikkel de beste stap is om te komen tot de doelstellingen’, zei wethouder Corien van Starkenburg begin dit jaar in een interview in deze krant. Zij verwees daarbij naar de uitgebreide communicatie over een periode van anderhalf jaar om inwoners te wijzen op betere afvalscheiding.

‘We hebben letterlijk deur voor deur aangebeld, emmertjes en composteerbare zakjes aangeboden. Dat hebben we op verschillende plekken gedaan, maar het heeft gewoon geen resultaat gehad’, aldus de wethouder afgelopen januari.Keuzemenu

De tweede oplossing is het ‘verhogen van de service op het inzamelen van grondstoffen, zoals plastic, papier en groenafval’. Dat zou kunnen door per wijk een ‘keuzemenu’ te maken, waarbij bewoners aan geven hoe het afval het beste ingezameld kan worden. Bijvoorbeeld restafval naar milieuparken en plastic thuis ophalen.

Er zijn nu ook al verschillende systemen. Zo brengen inwoners van Rijnsburg al hun afval naar ondergrondse containers of milieuparkjes, terwijl in Katwijk aan Zee bij de laagbouw restafval (grijze bak) en gft (groene bak) thuis wordt opgehaald.Zorgvuldigheid

De gemeenteraad gaf het college afgelopen februari de opdracht die oplossingen verder uit te werken. Voor de zomer zou een plan van aanpak klaar zijn , maar onder meer corona gooide roet (restafval) in het eten (gft-afval).

‘Vanwege de langere doorlooptijd van het participatietraject en de complexiteit bij het uitwerken van een keuzemenu, blijkt meer tijd nodig. Om het hele voortraject en alle inbreng die vanuit de wijken is gekomen niet tekort te doen, wordt zorgvuldigheid verkozen boven snelheid’, aldus het college.

Gevolg: geen invoering van een andere manier van inzamelen op 1 januari 2021. De planning is nu, dat de gemeenteraad in het laatste kwartaal gaat praten over een plan van aanpak.Het college heeft de gemeenteraad vorige maand via een brief geïnformeerd over het uitstel.

>aan: martin@watermail.com

van: daan@watermail.com

onderwerp: Goeiendag neefHa Martin,


Of ik me Koninginnedag 2000 nog herinner? Natuurlijk! Ik herinner me die mist nog waarmee de dag begon. Een kouwige zeedamp waarvan ik dacht: hoe is het mogelijk! Op zo’n heuglijke dag. Die mist is toen trouwens wel langzaam verdwenen. Maar toen Beatrix naar Leiden was vertrokken, begon het te regenen. Daar kon je natuurlijk op wachten. Gek hè, dat ik dat nog weet. Later hoorde ik van iemand die erbij was dat ze nog een heel gezellige staande lunch hebben gehad op het stadhuis, dat nep-renaissance-gebouw (want het is in 1929 helemaal afgebrand), nou ja, alleen de gevel is nog origineel. In ieder geval heeft Beatrix daar lekker bij staan kletsen met de medewerkers van de Oranjevereniging, de gemeente en nog wat van die fiebeldekwinken, die graag een beetje interessant lopen te doen.


Van de week las ik een verhaal van iemand die per ongeluk op de thee was uitgenodigd bij koningin Elizabeth van Groot-Brittannië, still going strong. Toen die man aan zijn thee nipte zei de koningin: ‘Ik ben net terug uit een stofzuigerfabriek in Malmesbury. Daar moest ik een gedenkplaat onthullen. Gisteren was ik op een scheepswerf waar ik op een toeter moest blazen en vorige week was ik te gast bij een fietsenfabriek waar ik op een driewieler moest zitten. En tussendoor komt de ene ambassadeur na de andere hier op bezoek. En als dat niet gebeurt, is er wel weer een of andere schilder die een portret van me maakt. Dan moet ik poseren. Nee, koningin zijn is geen pretje.’


‘Waarom stopt u er dan niet mee?’ vroeg die persoon aan de vorstin. Ze schudde resoluut het hoofd. Nee, stoppen was absoluut niet aan de orde. Over plichtsbesef gesproken. Vervolgens fluisterde ze dat ze wel een beetje te ruim woonde. Ze zei: ‘Dit gebouw heeft 700 kamers, waarvan 78 badkamers. De oppervlakte is 77.000 vierkante meter. Er zijn meer dan 750 ramen en meer dan 1.500 deuren. Er is een kapel, een zwembad en een cafetaria voor het personeel. Er werken hier 800 mensen. We hebben een balzaal en ik slaap in de zogeheten Belgische suite. Verder hebben we ook nog de troonzaal, waar mijn troon staat. Ten slotte hebben we ongeveer driehonderd klokken. Het is een hele klus om ze allemaal aan de gang te houden. Maar daar heb ik speciale klokkenbediende voor, die er een dagtaak aan heeft.’


Nou jij weer neef!


Groetjes, Daan


>

Betere onderbouwing college sloop barakken

Waterbedrijf Dunea mag van de gemeente een nieuwe waterwinning (Winning 11) aanleggen ten westen van de Wassenaarseweg, aan de zogenoemde Mientkant. Daar moeten dan wel honderden bomen en veertien barakken voor wijken. Daar komen meer bomen voor terug, maar de barakken natuurlijk niet. De gemeente kwam vorige week met een ‘betere onderbouwing’ waarom die voormalige marinegebouwen tegen de vlakte moeten.Door Marc Wonnink

De vergunning voor aanleg van die nieuwe winning en sloop van de barakken werd al op 30 januari van dit jaar verleend, maar diverse mensen en erfgoedverenigingen stapten naar de gemeentelijke commissie bezwaarschriften. Die oordeelde dat het college haar besluit niet voldoende onderbouwd had.In het besluit op het advies van de bezwaarcommissie legt het college uit waarom de barakken tegen de vlakte moeten. Wethouder Gerard Mostert stelt in een toelichting op dat besluit dat Dunea ‘voldoende overtuigend’ heeft laten zien dat de uitbreiding van de drinkwaterwinning niet alleen noodzakelijk is, maar ook alleen op die plek in Katwijk kan. Ook het behoud van vier barakken en die het middelpunt te maken van een nieuw park zou de sloop van de andere veertien verantwoorden.Rechtzaak

Het is volgens de wethouder niet de vraag of de omgevingsvergunning bij de rechter wordt aangevochten, maar wanneer. De verwachting is dat in ieder geval de erfgoedverenigingen naar de rechter stappen.

De barakken worden gesloopt als de natuurvergunning is verleend is. Daar is het wachten op.

Goeiendag neef

Wekelijks in deze krant de mailwisseling tussen Katwijkers Daan en Martin over wat hen bezighoudt.

11 / 32

>

Beter samenwerken                                tegen leegstand winkelcentra

Ingezonden n CDA


Beter samenwerken om leegstand aan te pakken. Dat is één van de conclusies uit de beantwoording van de vragen van het CDA over toenemende leegstand.


Op de vragen van fractievoorzitter Barend Tensen, die in februari o.a. naar aanleiding van het vertrek van Foto Kruyt in Katwijk aan Zee werden gesteld, geeft het college aan dat zij veel verwachten van de samenwerking met de winkeliersvereniging.


In een stuurgroep, waar naast ambtenaren, ondernemers en retailspecialisten zijn aangehaakt, worden mogelijkheden om leegstand tegen te gaan onderzocht.


‘Een stap in de goede richting’, volgens Tensen. ‘De coronacrisis heeft laten zien dat onze ondernemers in tijden van nood creatief kunnen handelen. Laten we daar als gemeente gebruik van maken, ook in de strijd tegen leegstand. We hebben zoveel potentie om een mooie en gevarieerde winkelervaring, aan de kust en in de andere dorpskernen, te bieden. Laten we die benutten.’


Gemiste kans

Het CDA pleit al een tijdje voor een meer gedurfde aanpak, zoals het anders invullen van de nu lege winkelruimtes, bijvoorbeeld wonen of cultuur, afgestemd op de wensen van burger en consument. Over het herbestemmen van winkelmeters wordt echter nog niet gesproken.


Tensen: ‘Een gemiste kans, kijkend naar trends in de rest van het land. Hier komen we in de discussie over de nieuwe economische agenda graag op terug. Gelukkig wordt er in het kader van ‘De Nieuwe Winkelstraat’ al wel concreet met gevestigde én jonge ondernemers gesproken, die voor wat verlevendiging kunnen zorgen.’

Stop & Go

De leegstand heeft meerdere oorzaken, zoals de verminderde bereikbaarheid door het autovrij maken van het centrum. Daarom pleitte Tensen in de gemeenteraad laatst voor een proef met enkele slim geplaatste ‘Stop & Go’ plekken, waar mensen kort hun auto neer kunnen zetten.


Ook voor mensen die slecht ter been zijn kan dit prettig zijn. Wethouder Nagtegaal gaf aan dit mee te nemen in de najaarsevaluatie over de herinrichting van het centrum.

>

Collectezak of parkeermeter

Ingezonden n


We staan soms verbaasd, hoe snel de tijd aan ons voorbij is getrokken en dan wordt er vaak gezegd ‘die goeie ouwe tijd’ Zo speelt bij mij nog het gratis parkeren in ons dorpje aan de zee. Toen we in het centrum kwamen wonen, werd er zelfs mee gereclameerd en dat is al 35 jaar geleden.In het Praethuisch aan de Zeeweg hadden ze inmiddels een parkeerprobleem in het centrum geconstateerd, dat had iedere Katwijker al lang ondervonden, en het was niet meer met een parkeerschijf op te lossen. De centrumbewoners moesten maar eens in de knip duiken.Snel werd een bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd, onder leiding van wethouder Berkheij, die ons vertelde dat de gemeente het probleem in het centrum beheersbaar kon maken voor het luttele bedrag van Fl. 100,- per jaar. Op applaus kon hij niet rekenen, maar met wat loven en bieden ging hij met de boodschap naar huis van Fl. 25,- Dat hij in de raad Fl. 75,- voorstelde, kwam omdat de maestro zijn huiswerk niet goed geleerd had.Met dit voorstel waren alle problemen in het centrum opgelost. Ik heb nog geprobeerd vanuit mijn expertise te vertellen dat het centrum slechts het begin was, maardat het zou eindigen met een groot bord bij de roomse kerk: Katwijk betaald parkeren. Dat was doemdenken, maar m.i. gaat het nog harder dan de blauwe tram.Nadien rolden de plannen over elkaar heen. Het papier van de vorige versie was nog nat of het volgende plan stond alweer in de steigers. Het voorlaatste dateert van 2017 en de belofte van wethouder Knape aan de bewoners, bleek maar dagwaarde te hebben.Bij de vorige besluiten was één ding duidelijk, dat het CDA zijn wortels had in de bloedgroepen van waaruit zij is opgericht t.w. ARP, CHU en KVP. Principiële politiek gefundeerd in de bijbel. Het niet betaald parkeren op zondag alsmede de zondagsrust, waren hoekstenen van het beleid.Wat zich landelijk reeds lang bij het CDA heeft voltrokken, het afglijden van beginselpartij naar volkspartij, zie je met de jonge generatie CDA’ers in Katwijk ook voltrekken. Dan vraag ik me af wat het kerkvolk nog heeft te zoeken bij het CDA, nu ze het geld op zondag liever in de parkkeermeter zien glijden dan in de collectezak. Mevrouw Van der Plas van het CDA was verheugd over de bijdrage van het rijk voor het onderhoud van het cultureel erfgoed, was er maar zoveel enthousiasme over het geestelijk erfgoed.Jan Imthorn, Katwijk


13 / 32

Wim en Kees van Dijk van DuocoreSinds maart is de drukkers-wereld veranderd

Foto: Aad van Duijn


‘Corona heeft een geweldige impact gehad op de bedrijfsvoering van veel drukkerijen, waaronder ons bedrijf. Maar,’ benadrukt directeur

Door Aad van Duijn

Wim en Kees van Dijk (boven). Productie van print en sign levert nieuw marktgebied op (rechts). | Foto's: Aad van Duijn Foto: Aad van Duijn

Wim van Dijk van Duocore Drukwerk, Creatie & Signmaking, ‘we benutten de kansen door een nieuwe markt aan te boren. Print op grootformaat en signing, zoals autobelettering, reclameborden, doeken en posters leveren we op maat en in de gewenste aantallen.’


‘Sinds maart is de drukkerswereld veranderd. Een aantal jaren daarvoor zijn we als onderneming met een geschiedenis van ruim tachtig jaar in het drukkersvak al een nieuwe richting ingeslagen. Met moderne technieken en innovatieve processen hebben we ons meer gespecialiseerd in digitale printwerk. Printvormen met mogelijkheden om snel en in gewenste oplagen allerlei communicatievormen te realiseren, die vergelijk met het traditionele drukwerk goed aan kunnen. Toch zorgt realiseren van offset voor het grootste gedeelte van de omzet.’


‘Als dienstverlenende onderneming die altijd een aantal maanden volgt op de ontwikkelingen van veel productiebedrijven, handelsondernemingen, reclamebureaus en diverse bedrijven in de toeristische branche, hebben we de economische teruggang de afgelopen weken volop gemerkt. Werk dat traditioneel naar ons toekwam, werd uitgesteld, afgebeld of slechts in een uiterst beperkte oplage besteld. Het ging in eerste instantie om een daling van de omzet van rond de 70%,’ benadrukt mededirecteur Kees van Dijk. ‘Gelukkig draaien we nu weer redelijk, zij het dat dit altijd nog een 40% lager is dan voorgaande jaren in deze maand.’


Teruggang

‘Deze ontwikkelingen versnelden de keuze die we in onze bedrijfsvoering doorvoerden. Het traditionele drukwerk – in de vorm van offset - blijft belangrijk, maar we hebben alternatieven die het gelukkig goed doen. Dat geldt voor de gehele sign – van bebording, banners, spandoeken tot het beletteren van voertuigen – en het printwerk', vertelt Wim van Dijk.


‘De keerzijde is dat we door de omzetdaling en het inzetten van andere productievormen, hebben moeten snijden in het personeelsbestand. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van vijf van onze twaalf medewerkers. Een stap die je met pijn in het hart neemt, maar die onontkomelijk was. De keuze voor de noodzakelijke innovatieve technieken betekende grote investeringen. Gekoppeld aan een onverwachte teruggang van de omzet, vereiste dat onorthodoxe maatregelen om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren. Dat is ook een verplichting richting onze clientèle. Juist de laatste jaren waren we uitgegroeid tot partner voor ondernemingen die landelijk opereren. Daarnaast bedienen we gelukkig een groot deel van de regionale markt.’

‘Voorbeeld is Canon Nederland', vertelt Kees. ‘Een onderneming waar we veel speciaal werk voor produceerden. Zij beheren bij veel grote ondernemingen, zoals Rabobank, Unilever, AMV en HVA, de printafdeling. Bedrijfstakken waar in korte tijd alles veranderde en de vraag naar drukwerk kelderde. Dat verklaart een deel van onze omzetverlies.’


Wim ziet de toekomst gematigd positief tegemoet. 'Een tweede golf en opnieuw een lockdown zal zwaar weer opleveren, maar we merken wel dat we de goede keuzes maakten. We hebben een divers aanbod, regelen daarin alles voor onze klanten en, wat ik als positief ervaar, merk ik dat we in de drukkersbranche nader tot elkaar zijn gekomen. Daar waar we enkele maanden geleden nog stevige concurrenten waren, zien we dat we elkaar nodig hebben om als drukkers te overleven. Een ontwikkeling die extra kansen biedt voor ondernemingen, zoals Duocore.’

ondernemen in coronatijd

14 / 32

>

Meld meeuwenoverlast

Overlast van meeuwen? De gemeente vraagt in een nieuwsbrief die overlast te melden.‘Het melden van meeuwenoverlast is zinvol omdat hiermee de overlast en de populatie in beeld wordt gebracht. Dit is van belang voor het aanvragen van een ontheffing om meeuwenoverlast te mogen bestrijden vanaf het jaar 2021.’

De overlast begint in februari als de meeuwen een broedplek zoeken. Het broedseizoen is van half april tot en met eind augustus.

De overlast is het grootst als de jonge meeuwen leren vliegen, dan zijn zij ongeveer 35-49 dagen oud.

Meeuwen zijn beschermde dieren; het is niet toegestaan ze te verjagen of te verstoren tijdens het broedseizoen. Om te voorkomen dat meeuwen op uw dak of dakkapel een nest gaan maken, kan men voor het broedseizoen begint pinnen, draden en netten spannen.

Ga regelmatig uw dak op en haal potentieel nestmateriaal (zoals takjes en mos) weg; dit mag van eind augustus t/m maart (buiten het broedseizoen).Het voeren van meeuwen is overigens sinds 2014 verboden.


Wees alert als u buiten bent: in hun zoektocht naar voedsel of ter verdediging van hun nest kunnen meeuwen agressief zijn.

Zet geen vuilniszakken op straat en sluit afvalbakken goed af.Meeuwenoverlast kan gemeld worden via www.katwijk.nl

>

Veulentje voor Sandtweyde

In dierenweide Sandtweyde is vorig weekend een veulen (hengst) geboren. Dat dit nieuwe leven een verrijking is voor de dierenweide en de mensen mogen genieten van deze kleine, staat voor beheerders Ruud en Jacqueline van Rijn en de vele bezoekers van Sandtweyde buiten kijf.Sandtweyde is een geliefde dierenweide voor jong en oud achter zorgcentrum De Wilbert in Katwijk aan den Rijn bij het Heerenschoolbos.

Ruud en Jacqueline van Rijn zijn ruim tien jaar geleden begonnen met het vrijwillig behouden en onderhouden van deze dierenweide en de dieren. Zij worden daarbij gesteund door vrijwilligers.

Ook lokale ondernemers, die de dieren voorzien van ‘oud’ brood of groentes, dragen hun steentje bij. Hulp en aanvulling zijn altijd welkom.De jonge hengst mocht deze week voor het eerst zijn benen strekken op een afgezet stuk weide, dat voor hem is gecreëerd.Ruud en Jacqueline willen de naam voor het veulen laten kiezen door een aantal inwoners van zorgcentrum De Wilbert. De naam mag beginnen met een K. Vader Kenny, moeder Kitty en …?

15 / 32

Gouden seniorenmiddag is zilver

Dit jaar geen polonaise....maar uitzien naar een zilveren seniorenmiddag met een gouden randje. | Foto: pr. Foto: pr

Rijnsburg telt enkele, bijna onverwoestbare iconen. Arie van Dijke is er één van. Altijd goedgemutst, actief in een bestuur of comité en altijd op stap als ‘aardsbedelaar’ ook wel fundraiser genaamd om de benodigde financiën bij elkaar te schrapen. Met als grootste fan zijn vrouw Gerrie.

Door Teuntje van Delft

Foto: M. van de Haak

Zo gauw in januari de jaarvergadering van de Oranjevereniging weer een feit was, ging al snel daarna de telefoon. ‘De tijd gaat snel. Het is zo weer seniorenmiddag. Wanneer zullen we bij elkaar komen, want we moeten er dit jaar wel weer iets leuks van maken?’

Goud

En leuk werd het! Dat kon je aan Arie wel overlaten. Hoeveel geld zal Arie van Dijke voor Rijnsburg bij elkaar hebben gebracht? Hoeveel activiteiten (mede) georganiseerd, van hoeveel comités heeft hij deel uitgemaakt en in hoeveel besturen heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Ontelbaar. Maar zonder zijn andere functies tekort te doen, had hij één glansrol waar menige Rijnsburgse dame al vroegtijdig naar uitkeek. Namelijk zijn optreden als gastheer van de seniorenmiddag. Altijd in de weer de gasten naar hun plek te brengen, de rollator in beslag te nemen en deze zwierig en wel in de hal van De Voorhof te parkeren. Niemand die ook maar ergens zorg over had, want aan het eind van de middag toverde Arie het voertuig weer even zwierig bij de juiste eigenaar tevoorschijn. Voor velen ‘goud’ om zo’n gastheer te hebben. Altijd present.


Zilver

En waar we zo naar uitgekeken hadden, om met elkaar de 25e Seniorenmiddag extra feestelijk te vieren, ging niet door vanwege corona en moeten we doorschuiven naar volgend jaar.

In de hal van De Voorhof geen 90 rollators keurig geparkeerd en geen polonaise, maar wel de gedachte aan en het uitzien naar een zilveren seniorenmiddag met een gouden randje.

>

Geen Feestweek voor Rijnsburgers

Qua weer had het een mooie week geweest. 'Had' want net als de meeste evenementen is de Feestweek 2020 in Rijnsburg afgelast.

Een gekke gewaarwording voor het bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg, dat in de Feestweek van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in touw is.


Zo is de vrijdag in de Feestweek steeds voller geworden qua programmering. In 2010, toen Oranje Vereniging Rijnsburg 65 jaar bestond, is begonnen met koffie drinken met taart van de taartenbakwedstrijd. Mensen die in dat jaar 65 jaar worden of geworden zijn, worden in het zonnetje gezet. Meestal in het zonnetje koffie drinken en even op het gemak bij kletsen met andere Rijnsburgers. Voor sommige families is het een traditie.

Net zo als de Barbecue op vrijdagmiddag. Jammer genoeg is het weer hierbij nogal een spelbreker, maar toch begroeten we elk jaar diverse groepen vrienden die met elkaar komen eten op het plein. Het OV-bestuur gaat er vanuit dat in 2021 veel taarten worden ingeleverd, het gezellig druk is bij het koffiedrinken en dat het droog is als de barbecues aangaan.

>

Jan en Corrie Ravensbergen                 vieren 60-jarig huwelijksjubileum

Vorige week woensdagmiddag bracht burgemeester Visser het echtpaar Jan en Corrie Ravensbergen-van den Eijkel een bezoek.


Dit ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijksjubileum. Er volgde een gezellig gesprek onder andere over de vijf kinderen en kleinkinderen, de reizen naar Canada, Amerika en Israël die het echtpaar heeft gemaakt. Jan vertelde trots over zijn kwekerij die nu gerund wordt door de zonen Jan en Rob aan de Elsgeesterweg. Zijn vrouw Corrie heeft 8 jaar kerkenwerk gedaan, is kunstenares en is veel in de prachtige tuin bezig.


Beide zijn nog in goede gezondheid. Afgelopen weekend is dit huwelijksjubileum in gepaste vorm gevierd met de kinderen en kleinkinderen. | Foto: M. Haak.

De 75e Flower Parade verplaatst naar 2021

Foto: pr

Het zou vast en zeker een prachtige en feestelijke editie worden: Flower Parade 2020. Extra feestelijk, want het zou voor de 75e keer zijn dat het Rijnsburgs Bloemencorso door de streek zou trekken.


Foto: Cor de Mooy

Het thema was niet voor niets: FEEST! De coronacrisis gooit echter roet in het corso-eten. Een grote teleurstelling, niet alleen voor de talrijke toeschouwers langs de route, maar ook voor het bestuur van de Flower Parade en haar vele vrijwilligers.

Zij werken met veel plezier aan het corso en zijn altijd weer trots op het eindresultaat.


Een jaar later

Dirk Hogervorst, voorzitter van Stichting Rijnsburgs Bloemencorso laat weten dat de voorbereidingen in volle gang waren:


'De 75e keer is toch bijzonder en om deze reden zouden we ook een aantal extra activiteiten doen en er het mooiste corso ooit van maken. Maar in deze Corona tijd is een corso (hoe mooi en bijzonder wij, en velen met ons, het ook vinden) niet het belangrijkste. De veiligheid van iedereen staat uiteraard voorop. Ook hebben heel veel van onze sponsoren nu ook alle aandacht nodig om hun bedrijven op koers te houden. We stellen het feest dus gewoon een jaar uit en gaan er vanuit dat we volgend jaar met alle betrokkenen (sponsoren, vrijwilligers, toeschouwers) het feest van de 75e editie kunnen vieren.´


Facebookactie

De organisatie van de Flower Parade Rijnsburg zorgt ervoor dat het evenement toch in de picture komt.
Kijk op de Facebookpagina van de Flower Parade. Hierop de actie ´Doe mee en Win´. Post jouw mooiste foto van Flower Parade Rijnsburg en tag de Flower parade. Misschien ben je op 8 augustus winnaar van de unieke 1.000 stukjes tellende puzzel van de Flower Parade.


Reportages op tv

Al vele jaren wordt het Rijnsburgs Bloemencorso uitgezonden door Omroep Max. Zelfs vorig jaar, toen er niet werd gereden, was er een prachrige sferrreportage vanuit Bloemenveiling Royal FloraHolland op tv.

De zendtijd voor dit jaar was gereserveerd, corso op tv dus. Op vrijdag 14 augustus a.s. is er een compilatie te zien van de parades van 2016 t/m 2019. Op dit moment is nog niet bekend hoe laat en op welke zender. Houd dus uw omroepgids of krant in de gaten!


Toch een beetje corso

Helemaal geen bloemencorso op zaterdag 8 augustus? Jawel, toch een beetje. Om het corsogevoel vast te houden is er een drietal prachtig opgestoken personenauto´s te zien en Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk.


Maak zaterdag of zondag een rondje over de Noordwijkerweg in Rijnsburg of langs de Boulevards van Katwijk en Noordwijk en geniet van bloemen.

>Nooit te oud om te leren

Flower Parade Rijnsburg, het Rijnsburgs Bloemencorso, bestaat al sinds 1946 en heeft een zeer rijke traditie.


Dit is echter geen garantie voor een succesvolle toekomst. Eén van onze uitdagingen is het aantrekkelijk blijven voor het publiek. Daarom zijn we een onderzoek gestart met de vraag hoe we u (ons publiek) kunnen blijven boeien?

Jasmine Vosselman (studente Hogeschool TIO) heeft hiervoor een digitale enquête opgesteld. Scan onderstaande code.Met uw mening en reactie kunnen we ons corso de komende jaren nog aantrekkelijker, boeiender en feestelijker maken.
Door het scannen van de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon wordt u automatisch doorverbonden met de enquête.

20 / 32

met hart & ziel

21 / 32

met hart & ziel

In zijn woonplaats Veliko Tarnovo

Jaap van Beelen (rechts) tijdens een van de protesten. | Foto: pr Foto: pr

Katwijker Jaap van Beelen leidt protesten tegen Bulgaarse premier

Katwijker Jaap van Beelen, die sinds 2008 in Bulgarije woont, is een van de meest herkenbare gezichten van de protesten in de stad Veliko Tarnovo tegen premier Bojko Borisov. De protesten zijn al ongeveer een maand aan de gang. De demonstranten eisen het aftreden van Borisov, betogen tegen ‘zijn miljonairsvrienden’ en de corruptie in het land.


Van Beelen heeft ‘altijd een duidelijke burgerlijke positie over actuele onderwerpen en houdt de politieke situatie nauwlettend in de gaten. Hij is vaak te zien op de vergaderingen van het gemeentebestuur, evenals bij de besprekingen over de begroting, die doorgaans plaatsvinden met een traag burgerlijke aanwezigheid’, schrijft journalist Vesela Baycheva op de website het regionale dagblad Yantra DNES.


‘Ook al ben ik een buitenlander, ik voel me half Bulgaars. Ik kwam hier 52 jaar geleden voor het eerst, en woon al 12 jaar permanent in Bulgarije. Ik heb gekeken wat er al die jaren gebeurt. Ik denk dat Bulgarije een echt paradijs is, de natuur hier is uniek, de nog levende tradities waar ik heel veel van hou. Helaas komen de problemen hier uit de politieke structuren’, vertelt Van Beelen tegen Baycheva.


De Katwijker zette in 1967 voor het eerst voet in Bulgarije, op weg naar Istanbul. Sinds dat eerste bezoek ging Van Beelen elk jaar op vakantie naar het Oost-Europese land, onder de indruk van de mensen en de prachtige natuur. In 2008 vestigde hij zich permanent in het land; eerst in Kotel en sinds 2014 in stad Veliko Tarnovo, de oude hoofdstad in het noorden van Bulgarije aan de rivier Jantra. Die stad staat bekend om zijn befaamde architectuur. Hij kocht er een huis, een cultureel monument, in de oude wijk Varusha. Vijf jaar geleden stelde de Katwijker zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de Groenen.


Hoop

Sinds het begin van de protesten in de oude hoofdstad heeft Van Beelen geen enkele deelname gemist, meldt het dagblad, ‘Altijd voorzien van interessante schilderijen en vergezeld van actuele slogans’. ‘Ik denk dat de huidige protesten in Bulgarije verschillen van die in 2013 en 2014. Toen waren ze het blauw tegen rood, rood tegen blauw, terwijl nu iedereen verenigd is tegen de maffia in alle regeringsstructuren. En ik geloof dat er hoop is’, aldus Van Beelen . Volgens hem zal verandering niet makkelijk zijn en moeten mensen zich bewust zijn van wat ze van politici willen en wie ze zullen kiezen bij de volgende parlementsverkiezingen. 'Zodat ze niet meer de straat op hoeven.'

>

Collectanten gezocht MS Collecteweek

Van 16 t/m 21 november vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente Katwijk.


MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.


Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil.

Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd.


Meer informatie of aanmelden:

www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren

Groenterrorisme

Operatie Steenbreek Katwijk wil iedereen in Katwijk                enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen.


Wisselend wordt door leden van Steenbreek een column geschreven.


Wie meer informatie wil of zich wil aansluiten,                kan mailen naar

Info@steenbreekkatwijk.nl

Door Peter van Duijvenboden

Foto: pr

Mensen, wat is het weer lekker heet vandaag. Genieten toch, zo’n hittegolf? Wat is een zomer zonder een paar snikhete dagen? Hoe heter, hoe beter, zeg ik altijd maar. Vorig jaar, weet je nog, toen was het ook bijna 40 graden. Lekker hoor. Kom maar door met die tropen. Laat het zonnetje maar branden. Lekker naar strand, heerlijk het zeetje in, ijsje eten, biertje drinken. Zaaaalig!


Dan zijn er dus mensen die het allemaal wat koeler willen. Kille mensen, vermoed ik. Die je aanraden om van alles te doen om de boel af te koelen. Steenbreek heet dat. Dat clubje zit in ons paradijs aan de zee dus ook. Steenbreek Katwijk. Je verzint het niet. Vandalistische klimaatgekkies. Die willen dat je je mooie terrasje openbreekt om plantjes in de grond te zetten. Onkruid zullen ze bedoelen. En wat trekt dat aan? Ongedierte! Muggen, wespen, vliegen, bijen, muizen. Biodiversiteit noemen ze dat. Want ze kicken op moeilijke woorden.

Foto: pr


Laatst zag ik een buurtbewoner zijn regenpijp afzagen en op een regenton aansluiten. Een gloednieuwe regenpijp! Helemaal van lotje getikt, die kerel. Dat zou helpen tegen klimaatverandering. Ja hoor, geloof je het zelf? En een eindje verderop in de straat nog zo’n idioot: die legt een tuin aan op zijn carport. Het moet niet gekker worden, mensen. Groenterrorisme noem ik dat.


Gelukkig komt mijn brillenwinkel nu met een briljante uitvinding: de groenbril. Die beschermt je ogen tegen teveel groen. Helpt ook tegen plantjes, insecten, afgekoppelde regenpijpen en andere idioterie. Ik ga er vanmiddag eentje halen. Doet het ook goed tegen de zon tijdens hittegolven. Wat een uitkomst.

Nou, geniet ervan. Wel goed smeren, hè, want het zonnetje kan steken. En anderhalve meter afstand. Hoewel mijn vrouw en ik tegenwoordig nog maar 75 centimeter doen. Vanwege de huidhonger.

‘Noordzee’ - door Anna Pavlova

Foto: Maarten van Rijn

De uit Rusland afkomstige Anna Pavlova woont en werkt al jaren in Nederland. Ze heeft al een aantal keren meegedaan aan het evenement ‘Katwijk En Plein Air, schilderen aan zee’ van Kunstvereeniging Katwijk. Haar onderwerpen variëren. Van natuur, waarin vaak bloemen te zien zijn, tot stadsgezichten, waarin water een rol speelt. Dit jaar was de Katwijkse kust aan de beurt met een ‘portret’ van de Noordzee. Veelkleurig en dik aangebracht met brede toets geschilderd geeft de kunstenaar een impressie van het woelige water. Dat het hard waaide is goed te zien op het doek waar zand in de verf terecht is gekomen. Het schilderij is tot eind september te bekijken in het DUNAatelier, dat nu ook op donderdag geopend is van 14.00 tot 17.00 uur. Het DUNAatelier is te vinden op het Duinplein, Boulevard Zeezijde 31, tegenover de Vuurbaak. Vanwege corona mogen acht bezoekers tegelijk naar binnen (1,5 m. afstand).

De penselen bij de ingang geven aan hoeveel mensen er nog naar binnen kunnen (1 penseel per persoon).

en plein air 2020

26 / 32

De bijenzwerm op de bloemrijke parasolKoningin op bezoek in Katwijk

Na een kalmerend waterbroesje worden de bijen voorzichtig in de kast geschept. | Foto’s Leo Roosjen Foto: Leo Roosjen

Geheel onverwacht en met een grote schare volgelingen bracht een koningin een bezoek aan strandbedrijf Key West. Ze was met haar aanhang wel een ongenode strandgast, want haar bezoek werd door de andere strandliefhebbers maar matig op prijs gesteld. Ze reisde dan ook incognito en haar naam zal wel altijd onbekend blijven.


Door Leo Roosjen

Foto: Leo Roosjen

Bij ‘Beachhouse Key West’ op het Katwijkse strand landde er afgelopen donderdag een bijenzwerm op een fraaie, met kleurige bloemen versierde, strandparasol. Een rare keus, maar het behaagde deze koningin om juist daar te willen neerstrijken. Een actie die minder goed in de smaak viel bij de strandgangers. Vandaar, dat na enige rondbellen John Driebergen van de imkerij ‘De Drie Bijen’ in Noordwijkerhout bereid gevonden werd om de zwermbijen te komen verwijderen.

Driebergen, bij vele Katwijkers bekend als de imker van de toeristenmarkten kwam, gewapend met pak, bijenkast en korf, plantenspuit en zachte veger om de bijenzwerm in de kast scheppen. Hij trok zijn pak aan, maar werkte met ontbloot gezicht en blote armen. Hij zette een bijenkast en bijenkorf klaar. Piet en Ina, de eigenaren van Key West, hadden rond de zwerm met strandstoelen een vrije werkruimte voor John gemaakt.

Eerst spoot de imker de bijenzwerm met de plantenspuit nat om ze te kalmeren. Daarna veegde, schepte, hij met de zachte veger de zwerm in de kast. Waar hij niet op gerekend had, was dat de koningin op de parasol was achtergebleven. Vandaar een nieuwe poging. Nu eerst de koningin gevangen en op de vliegplank van de kast gezet in de hoop, dat zij bij de andere bijen in de kast zou kruipen en de rust onder het volk zou weer keren.

‘s Avonds zou Driebergen terug komen om in de schemering het volk met koningin op te halen. Toen bleek, dat de koningin nog steeds met haar volk buiten de kast op de parasol verbleef. De hernieuwde poging van de imker had meer succes. Momenteel verblijven de bijenkoningin met haar volk in alle rust op De Drie Bijen in Noordwijkerhout.

Hiermee werd de ‘overlast’ opgelost. Overlast tussen aanhalingstekens. Bijna iedereen wordt spichtig bij het zien van deze vliegende dieren. Gaat meteen naar ze slaan, weghollen of andere vreemde capriolen uit halen. Het ging hierbij echter om bijen, vreedzame dieren, waar je je rustig tussen kunt begeven. Maar aan de vragen van de omstanders te horen is er nog veel onbekendheid rond het fenomeen bijen en bijenhouderij.

Meer over bijen weten, de website van De Drie Bijen biedt veel informatie over deze interessante dieren. Verder houden imkerverenigingen regelmatig open dagen en staan open voor alle vragen over niet alleen bijen, maar ook het houden van deze voor mensen nuttige dieren. Even googelen levert leuke informatie op.

Duinen kleuren prachtig geel

Foto: RD

Wie de afgelopen week door de Coepelduynen heeft gewandeld of gefietst, is het vast opgevallen: de duinen zijn geel gekleurd. Dankzij de bloei van verschillende planten met gele bloemen. | Foto's: RD en SKvD

Foto: RD
Foto: SKvD
Foto: SKvD

Heel het land meert aan in Katwijk

Foto: Piet Souverijn

K

oop een boot en werk je dood. Een man met een boot, is een slechte echtgenoot. Een vrouw en een kip, zijn de pest voor een schip. Dit zijn zomaar enkele gezegdes die je tegenkomt op verschillende websites.


Foto: Diana Kuijt
Foto: Diana Kuijt
Foto: Diana Kuijt
Foto: Diana Kuijt
Foto: Diana Kuijt
Foto: Diana Kuijt
Foto: Diana Kuijt
Foto: Diana Kuijt

Ondanks die waarschuwende gezegdes is er aan bootjes en schepen deze dagen in ieder geval geen gebrek in het Uitwateringskanaal en Prins Hendrikkanaal van Katwijk. In de jachthaven zelf liggen natuurlijk vooral Katwijkse bootjes, maar aan de overkant van het Uitwateringskanaal meren de bezoekers aan. Af te lezen aan de plaatsnamen op de boeg of spiegel, komen die uit heel Nederland.


Niet alleen uit Nederland, vertelt havenmeester Evelyne Zwart van Jachthaven Katwijk trots. Ze kijkt op het beeldscherm van de computer in het havenkantoor en somt op: ‘Tsjechië, Polen, België, Engeland, Frankrijk… en Nederland natuurlijk’.

‘We gaan niet slecht’, zegt ze. ‘Maar je moet het natuurlijk altijd afwachten. Komen ze wel of komen ze niet.’ Met de tropische week in het vooruitzicht kan het zomaar weer vol liggen aan de overkant, ook aan de andere kant van de Koningin Julianabrug, tot aan de Nieuwe Roversbrug toe. Dan kiezen veel boottoeristen er voor om toch maar naar een jachthaven vlakbij het strand te gaan. En dan komt natuurlijk Katwijk in het vizier, want daar kun je aanleggen op een krappe kilometer vanaf het strand.

| Foto's: Piet Souverijn (linksboven),                Diana Kuijt (overige)

30 / 32

Prikkertjes

Op het prikbord met foto en tekst voor 8,50 euro

Zo'n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, etc.


De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl of brengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk (bedrijventerrein 't Heen).


Betaling van 8,50 euro dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst.

Foto's kunnen op vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.


Kleine advertenties van particulieren worden alleen zonder foto of logo geplaatst.

Tekst: tot 25 woorden 10,50 euro; tot maximaal 50 woorden 21,- euro.


De redactie behoudt het recht om foto's of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

>

Bloembind-cursus Rijnsburg weer van start

De Bloembindcursus Rijnsburg, die al bijna tachtig jaar cursussen verzorgt in Veiling FloraHolland, start in september (week 38) weer met hun programma.Vindt u het leuk om iedere week een leuk bloemstuk in huis te hebben, kennis te maken met verschillende bloemen en planten en deze zelf op een creatieve en vakmatige manier op te steken? Dit is uw kans.

De Bloembindcursus werkt met bekende en professionele docenten. De cursus telt 17 lessen, 1 lesavond per week.Er staat een schema van data op de website en er wordt gewerkt in drie verschillende groepen; de beginners, de gevorderden en de fantasie.

Per groep is een keuze van drie avonden mogelijk. De maandag, dinsdag of woensdag. Wel is het de bedoeling dat er één vaste avond wordt gekozen.

Ook dit is terug te vinden op de website www.bloembindcursusrijnburg.nl

De cursus zorgt voor de eerste benodigdheden en alle bloemen en werkt ook binnen de veiling geheel volgens de richtlijnen van de RIVM.

Kosten inclusief materiaal bedragen € 65,- voor beginners, €190,- voor gevorderden en €220,- fantasie.

Voor deze bedragen koop je per week geen bloemstuk.

Neem een kijkje op de website voor meer info en/of foto's van de verschillende groepen.Heeft u nog vragen, kunt u mailen naar: info@bloembindcursusrijnsburg.nl

Geen Classic Rock wel geld voor Alzheimer Nederland

Foto: pr

De derde editie van het Benefiet Classic Rock Katwijk kon niet doorgaan vanwege COVID-19. Desondanks is er toch een mooi bedrag opgehaald voor Alzheimer Nederland. Dankzij de kaartverkoop en het vertrouwen in de organisatie kunnen we een prachtig bedrag van 2.625 euro doneren aan dit zo belangrijke goede doel. De organisatie van Classic Rock en Alzheimer Nederland spreekt haar dank daarvoor uit. Op naar een muzikaler 2021 in de hoop op veel goeds. | Foto: pr

>

Nominatie voor Joop van der Reijdenburg

De Joop van der Reijdenbrug is genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2020. De finale vindt plaats op Staalbouwdag (13 oktober). Dat meldt de gemeente op Facebook.De Joop van der Reijdenbrug over de Oude Rijn verbindt Katwijk en Oegstgeest met elkaar. De brug is voor fietsers en wandelaars en werd vorig jaar mei in gebruik genomen.

Op de site van de Nationale Staalprijs wordt de brug omschreven als 'een unieke slanke asymmetrische draaibrug'.

'Ondanks de omvang van de overspanning is het energiegebruik minimaal. Slank en licht, maar tegelijkertijd robuust.'