De Katwijksche Post

28 mei 2020

De Katwijksche Post 28 mei 2020


.

De strandpaviljoens zijn voorbereid om weer bezoekers te ontvangen op hun terrassen. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde


Tweede Pinksterdag om 12.00 uur: ‘Daar is niet over nagedacht’

Terrassen weer open: ‘Iedereen staat te popelen’

De restaurants en terrassen mogen na bijna drie maanden komende maandag, Tweede Pinksterdag, hun deuren weer openen. Binnen met maximaal 30 bezoekers, of minder naarmate de grootte van de eetgelegenheid, en natuurlijk met de 1,5 meter afstand. Voor terrassen geldt geen maximum, maar natuurlijk wel de social distance.

Alle horecaondernemingen in Nederland staan in de startblokken, ook in Katwijk. Het Katwijkse strand telt met zestien paviljoens de meeste en grootste terrassen van Katwijk.

Stefan van As van strandpaviljoen Surf en Beach is alles aan het voorbereiden voor de opening op Tweede Pinksterdag. ‘Iedereen staat te popelen om weer te beginnen.’ Dat geldt overigens niet alleen voor hem en zijn personeel, maar ook voor iedereen die graag een terras bezoekt.

Wie binnen wil zitten, moet reserveren. Daar zijn maar dertig mensen welkom. Op het terras is reserveren niet nodig, maar bezoekers worden wel bij de ingang ontvangen en krijgen een plek toegewezen. Daarmee wordt voorkomen dat mensen over het terras gaan dwalen op zoek naar een plek.


Dat de horeca ‘pas’ om 12.00 uur open mag, vindt hij uitermate jammer. ‘Daar is niet over nagedacht.’ Liever was hij het weekend al open gegaan, of nog liever op donderdag of vrijdag. ‘Dan hadden we kunnen oefenen in de nieuwe setting.’


Bij strandpaviljoen Zand gaat het er hetzelfde aan toe: reserveren voor de 30 plekken binnen in het paviljoen en buiten begeleid naar een plek op het terras. Het werd tijd, vindt Dirk Schipper van dat paviljoen. ‘We hebben veel te lang stil gezeten. Wat een podium is voor een artiest, is een vol terras voor ons.’

vervolg n pagina 21

>


vervolg voorpagina

Het wachten is nog wel op de richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden. Die kunnen namelijk afwijken van de landelijke. Maar Schipper verwacht daarvan geen problemen. Die verwacht hij ook niet op zijn terras. ‘Katwijkers zijn verantwoordelijke mensen. Dat regelt zichzelf.’

Hij verwacht mooi terrasweer komende maandag. ‘In ieder geval mooier dan in Noordwijk, want wij liggen zuidelijker’, zegt hij, gevolgd door een lach.

De bedrijfsleidster van bakkerij Van Maanen aan de Princestraat vindt het allemaal spannend en zou liever een dag later open gaan met haar lunchroom binnen en terras. ‘We hebben er allemaal heel veel zin in hoor’, benadrukt zij, ‘maar het is ook veel geregel.’ Zij verwacht dat het maandag druk gaat worden en had liever een rustigere start.

Laura van der Plas van Lunchcafé Locals heeft een groot Andreasplein voor de deur. Ze wil die ruimte graag benutten om haar terras wat ruimer op te kunnen zetten. Het lunchcafé zelf is te klein om daar veel gasten te ontvangen. Van der Plas gaat zich daarom de komende tijd vooral richten op take away.

pagina 9

Meeste musea

Katwijk wachten

nog met opening

pagina 19

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Nieuwe fiets-

straat door

De Ridderpark

3 / 28

5 / 28

Maatregelen voor komend PinksterweekendDrukte op strand op Hemelvaartsdag

Het was vorige week donderdag gezellig druk op het Katwijkse strand. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Het zomerse weer vorige week donderdag (Hemelvaartsdag) zorgde voor veel drukte op het Katwijkse strand, ondanks de waarschuwingen en de oproep om vooral niet naar het strand te komen. En hoewel velen op de fiets kwamen, liep de parkeergarage al snel vol.


Dat zorgde weer voor drukte op de Boulevard, mede omdat het systeem aangaf dat de garage 'vrij' was. Voor de inrit van de garage stond dan ook een file, waarna de garage werd afgesloten.

Juist om drukte op het strand te voorkomen, had de gemeente, in overleg met de veiligheidsregio Hollands-Midden, besloten de grotere parkeerterreinen te sluiten bij een bezetting van vijftig procent. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn, laat een woordvoerder van de gemeente weten.


Ook werden via (mobiele) schermen de nu geldende maatregelen gecommuniceerd.


Op het strand zelf was er op het eerste gezicht genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Totdat het vloed werd, toen moest men een beetje ‘inschikken’.

De terrassen van de strandtenten waren dicht, maar afhalen was bij vele wel mogelijk. En dat werd goed gebruik van gemaakt, net als bij de ijstenten op de Boulevard.


De weersverwachtingen voor komend Pinksterweekend zien er weer zonnig uit. Voor de gemeente reden om opnieuw de grotere parkeerterrein af te sluiten bij een bezetting van 50 procent. Dat gebeurt in overleg met de veiligheidsregio Hollands Midden, meldt de woordvoerder.

Vanaf maandag mogen de strandexploitanten hun terrassen vanaf 12.00 uur weer openstellen.

Zeeweg-Oost 5 weken dicht voor fietstunnel

Foto: gemeente Katwijk

De fiets-/voetgangersoversteek bij het Waterloopje in de Zeeweg-Oost wordt vervangen door een tunnel op dezelfde locatie (zie illustratie onder). Sinds maart zijn daar al voorbereidingen voor dit werk. Vanaf dinsdag 2 juni gaat de Zeeweg tussen de rotonde bij de Koningin Julianalaan en de afslag naar de N206 vijf weken dicht om het ondergrondse deel van de tunnel onder de Zeeweg te bouwen.


Voor fietsers en voetgangers zijn in de afgelopen weken al omleidingen ingesteld. De oversteekplaatsen bij het Waterloopje en het Roversbrugpad zijn verwijderd. De Zeeweg veilig oversteken kan alleen bij de rotonde Koningin Julianalaan.

Impressie van het toekomstige fiets en voetgangerstunneltje. | Foto: Gemeente Katwijk Foto: Gemeente Katwijk
Zeeweg-Oost gaat vijf weken dicht voor de bouw van het fietstunneltje. | Foto: RD Foto: RD

Auto en ander gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N206 – Hoorneslaan – Biltlaan-Zuid. De toerit vanaf de Zeeweg-Oost naar de N206 blijft voor gemotoriseerd verkeer komend vanuit de Rijnstraat beschikbaar (zie kaartje rechtsonder).


Werkzaamheden tot eind november

Vanaf 6 juli is de Zeeweg weer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In de periode tot eind november wordt gewerkt aan de toeritten van de tunnel aan de kant van de wijk Koestal en van de wijk Cleijn Duin. De rijbanen zijn in deze periode versmald en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur voor auto’s.

Fietsers en voetgangers kunnen tot eind november de Zeeweg-Oost alleen oversteken bij de rotonde Kon. Julianalaan. De parallelle fietspaden langs de Zeeweg oost, tussen de rotonde Koningin Julianalaan en de N206, zijn in deze periode gesloten.


Aan de westkant van de rotonde vinden tussen 11 en 25 augustus werkzaamheden plaats. Deze leiden tot enige verkeershinder, maar de weg blijft te gebruiken. Tussen 25 augustus en 1 september wordt de rotonde Kon. Julianalaan voor werkzaamheden ’s nachts afgesloten.

De Kon. Julianalaan tussen de rotonde Zeeweg en rotonde Industrieweg is van 1 september tot 12 oktober in beide richtingen afgesloten. Het benzinestation en het garagebedrijf blijven bereikbaar. Over deze werkzaamheden en omleidingen volgt te zijner tijd verdere informatie via onze online kanalen.


R-net

De aanleg van de fietstunnel is een van de maatregelen die genomen wordt voor de komst van R-net. Het ondergronds brengen van de oversteek is nodig om het verkeer op de Zeeweg beter te laten doorstromen, en is beter voor de verkeersveiligheid. Behalve de fietstunnel komen er bij de Zeeweg en de Koningin Julianalaan drie R-net haltes met bijbehorende fietsenstallingen en een aparte busstrook op de Koningin Julianalaan tussen de rotonde Industrieweg en de Zeeweg.

Katwijk onderweg

In 2020 en begin 2021 werkt de gemeente op verschillende plaatsen aan de weg. Zo wordt de gemeente beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder. De Rijnstraat wordt ingericht als 30 km-weg. De Biltlaan wordt opnieuw ingericht en de Kon. Julianabrug wordt vanaf september gerenoveerd.


‘Houd het hele jaar door rekening met omleidingen en een langere reistijd. Of neem wat vaker de fiets!’, luidt het advies van de gemeente. De werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd om overlast zoveel mogelijk te beperken.


Op www.katwijk.nl/onderweg vindt u meer informatie over de verschillende projecten en de planning.

Katwijks Museum weer open, andere musea wachten tot juli

Schapen bij de Uitwatering van Katwijk. | Foto: RD Foto: RD

Na bijna drie maanden zet het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee de deuren weer open voor bezoek. Natuurlijk wel beperkt en reserveren is vereist. De andere musea in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, Natuurcentrum Katwijk en het DunaAtelier gaan pas in juli open.


Bezoekers kunnen vanaf dinsdag 2 juni in het Katwijks Museum terecht, dat de deuren van dinsdag tot en met zaterdag alleen ’s middags opent van 13.00 tot 17.00 uur. Belangstellenden moeten zich wel van te voren telefonisch aanmelden om te reserveren. Dat kan voor de dag zelf of voor een andere dag en tijd. Er mogen maximaal 30 bezoekers tegelijk in het museum. Er kan niet gereserveerd worden voor groepen (families wel) en er zijn ook geen rondleidingen (zie pagina 25 voor meer informatie daarover).


Het museum in Rijnsburg aan de Oude Vlietweg gaat volgende week nog niet open. ‘Het museum is klein en smal. We kunnen nauwelijks mensen binnen laten. De strenge RIVM maatregelen maken openstelling heel moeilijk’, laat voorzitter Teuntje van Delft weten. ‘Toch willen we ervoor gaan. We gaan onderzoeken of we per 1 juli open kunnen en dan maximaal 8 tot 10 bezoekers en alleen op afspraak welkom.’

Het Rijnsburg museum gaat wel meer activiteiten buiten doen. ‘We gaan wekelijks Historische Zomeravondwandelingen organiseren (max 8/10 personen en alleen op afspraak), waarbij ook bijzondere toelichting bij het mausoleum. Met zo’n 8 personen kun je iedereen buiten op gepaste afstand uitleg geven.’


Het Torenmuseum in de hervormde kerk van Valkenburg blijft ook nog gesloten. Daar wordt de herinrichting van de Romeinententoonstelling voorbereid. Die werkzaamheden hebben vertraging opgelopen in verband met de coronacrisis. Het is op dit moment daarom nog niet te voorspellen, wanneer het museum weer zijn deuren kan openen, meldt dat museum op de website.


Museum Stoomtrein Katwijk Leiden aan het Valkenburgse Meer stelt de opening ook ‘noodgedwongen’ nog uit. ‘We zijn thans bezig met de voorbereidingen zodat wij straks conform het protocol van de Museumvereniging ons museum en de treindienst weer kunnen hervatten’, laat bestuurslid Ab Reinders weten. ‘Verder is het noodzakelijk dat voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn voor de treindienst en het museum. In verband met de 1,5 meter-eis kunnen wij niet of zeer beperkt met stoomlocomotief rijden; als alternatief gaan we rijden we met diesellocomotief. Bezoekers moeten online plaatskaarten reserveren. In de trein is beperkt ruimte voor gezinnen; zij krijgen exclusief een compartiment toegewezen.’

Op het buitenterrein van het museum wordt een vaste looproute uitgezet, blikt Reinders vooruit. ‘In het museum kunnen ook slechts enkele gezinnen gelijktijdig aanwezig zijn.’ Hij kan nog niet zeggen wanneer het museum weer open gaat.


Natuurcentrum Katwijk aan de Boulevard is van plan ook per 1 juli open gaan voor bezoekers, op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Woensdagmiddag is bestemd voor knutselactiviteiten voor de jeugd. ‘Misschien dat we in juni een dagje proefdraaien’, laat een woordvoerder weten.

Het Natuurcentrum bereidt zich al wel voor op die opening. De bezoekersruimte is heringericht, waardoor éénrichtingsverkeer ontstaat met aparte ingang en uitgang; er komt ontsmettingsmiddel bij ingang en uitgang en met stickers en posters wordt het maximaal aantal mensen en afstand aangegeven.


Het DUNAatelier op het Duinplein aan de Katwijkse Boulevard houdt in juni de deuren ook nog dicht. De geplande exposities waren al door de exposanten geannuleerd. ‘Eind juni gaan we open met de jaarlijkse week Katwijk En Plein Air. Wel in een alternatieve vorm’, laat voorzitter Jack Vlieland weten. Dat is dan met in ieder geval een looproute, maximaal 8 bezoekers tegelijkertijd en met kleinere openstellingstijd.

>aan: martin@watermail.com

van: daan@watermail.com

onderwerp: Goeiendag neefHa Martin,


Als ik corona zeg, waar denk jij dan aan? Denk je dan aan de lichtkrans rond de zon, die vooral zichtbaar is bij een zonsverduistering, zoals tijdens de eclips van 11 augustus 1999, die in heel Nederland te zien was?

Dat leek wel een media-event, dat geregisseerd werd door de mens. Terwijl de machtige natuur gewoon haar eigen gang gaat en zich niet laat regisseren.

Maar goed, die stralenkrans rond de zon heet dus corona.

Of denk jij bij het woord aan een elektrische ontlading en het elektrisch geleidend worden van lucht?

Het kan ook zijn dat je bij dat woord meteen denkt aan de Heilige Corona, die martelares van Egypte, die aanbeden werd als patroonheilige van de schattenjagers. Corona in die naam is een gelatiniseerde versie van het Griekse woord korone. De Romeinen gaven daar de betekenis ‘krans’ aan, en wij kennen het weer als kroon.

Denk je daaraan, Martin? Of denk je aan het bier met die naam, of dat hotel in Den Haag, een boutique hotel met schitterende kamers? Maar dat mag ook wel, met zo’n naam.

Of denk je aan de krans van eikenbladeren die meerdere Romeinse keizers ontvingen? Of aan de corona navalis? Een hoge onderscheiding voor Romeinse militairen, die werd verleend aan de soldaat die als eerste een vijandelijk schip veroverde of over een vijandelijk boord sprong?

Het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt aan dat sigarenmodel, het mooiste model onder de sigaren, niet te dun en niet te groot. Een echte after-dinner sigaar, die je samen met een heerlijk cognacje nuttigt.

Maar misschien zit ik wel helemaal verkeerd hoor en is jouw associatie bij het woord corona meteen die Amerikaanse spionagesatelliet, die van 1959 tot 1972 werd gebruikt als observatiesatelliet tijdens de Koude Oorlog.

Het kan van alles zijn. Vorige week kwam ik iemand tegen die dacht aan een hit van The Blue Diamonds, die keurige jongens uit Indonesië die ‘Corona’ zongen. Maar dat was niet ‘Corona’ maar ‘Ramona’. En dat was dan weer de titelsong van de gelijknamige stomme film uit 1928, de derde verfilming van de avonturenroman Ramona uit 1884 van Helen Hunt Jackson. Een Amerikaanse evergreen. Nee, geen Corona dus, maar Ramona.

Tja, er valt veel over corona te vertellen, en ik weet zeker dat ik het meeste vergeten ben te vermelden. Maar mijn vraag blijft dus: Martin, waar denk jij aan bij het woord corona?


Groetjes, Daan

>

Gemeente deelt niet ambitie Participatieraad

vervolg n voorpagina


’De clustermanager Servicepunt heeft, ook na het sturen van een mail door het callcenter, niet de moeite genomen om contact op te nemen met de Participatieraad.’


Deze gang van zaken was voor de Participatieraad aanleiding om ermee te stoppen. ‘Dit bevestigt ons gevoel dat de Participatieraad niet betrokken wordt bij de beleidsvoering en niet nauwgezet geïnformeerd wordt door de beleidsmakers van de gemeente Katwijk.’

De Participatieraad werd drie jaar geleden ingesteld, nadat de Advies Sociaal Domein na onvrede was opgestapt. ‘Evenals de vorige adviesraad, die in juli 2016 is opgestapt, voelen wij ons niet serieus genomen en we vinden het jammer dat de gemeente landelijke richtlijnen naast zich neerlegt, zoals destijds met de huishoudelijke hulp en nu met de voorschriften van COVID-19.

'Communicatie gemeente selectief en onvolledig'

Ook hierover had de Participatieraad graag advies gegeven’.

De raad geeft aan ‘alle begrip te hebben voor andere prioriteiten gezien de huidige situatie’, maar laat ook weten dat de ‘communicatie van de gemeente selectief en onvolledig is’. ‘Dit belemmert de uitvoering van haar taken en maakt de Participatieraad ineffectief en ongeloofwaardig.’


Als laatste advies geeft de Participatieraad de gemeente mee ‘zich te houden aan de landelijke voorschriften van het RIVM betreffende COVID-19. Dit ook omdat het aantal sterfgevallen door corona in Katwijk veel hoger is dan in de omringende gemeenten’.


De Participatieraad had de ambitie om uit te groeien tot een gelijkwaardige gesprekspartner, besluit de raad haar brief aan het college. ‘Het is ons duidelijk geworden dat de gemeente deze ambitie niet deelt.’


>

Kwaliteit zeewater in gevaar?

Ingezonden n

De discussie over de kwaliteit van het zeewater is al decennia oud. 50 jaar geleden stonden bij veel huizen en hotels een flesje terpentine klaar om het teer van de voeten te halen. Riolen loosden nog ongezuiverd water in de Rijn. Dat is gelukkig niet meer zo, de zuiveringsinstallaties van het HHR doen goed werk. Ook de gemeente Katwijk heeft met de aanleg van Berg Bezink Bassin en overstortriolen hieraan bijgedragen.

Waarom dan nu weer deze discussie, alleen voor het veroveren van een Blauwe Vlag? Het is twijfelachtig of dit marketinginstrument enig effect heeft op de bezoekersaantallen. Of is het voor de effecten op de volksgezondheid?

Wat gemeten wordt zijn aantallen gewone E-Coli bacteriën als maat voor de verontreiniging. Dit zijn nuttige organismen die in miljarden aantallen in onze darmen leven. Niet alleen bij mensen komen deze beestjes voor, maar ook bij b.v. schapen en meeuwen. De tellingen maken echter tussen de oorsprong geen onderscheid. Wat interessant zou zijn is om een aantal keren het aantal E-coli te meten voor de oostkant van het Willem Alexander gemaal en aan de westkant van de uitwateringssluis. Dit uiteraard kort na een regenbui. Het zou mij niet verbazen dat het houden en hoeden van schapen en de meeuwenpoep langs de Rijnmond de bron is van de problemen. De microben in de keutels van de schapen blijven ongeveer 14 dagen intact. Na een forse bui spoelt dus het resultaat van 14 dagen direct ongezuiverd in zee.

Volgens de aanbiedingsbrief van de gemeente is de situatie na 1 dag weer normaal. Waarom staat er niet bij, maar uit eerder onderzoek is gebleken dat de afbraak in zee de resultante is van temperatuur {hoe kouder, hoe langzamer het afbraakproces}, golfslag, stroming en Uv-straling door de zon. Zijn er in de afgelopen jaren dan bij de lokale huisartsen massale ziekmeldingen geweest van zwemmers die in zee hadden gezwommen? Het is denk ik gevaarlijker om in warme zomermaanden een schepijsje te consumeren dan om te gaan zwemmen in zee.

Mijn advies aan B&W en de raad is om voorafgaand aan het beschikbaar stellen van het budget van 150.000 euro eerst deze proef te doen.


Arie van der Plas, Katwijk

Goeiendag neef

Wekelijks in deze krant de mailwisseling tussen Katwijkers Daan en Martin over wat hen bezighoudt.

11 / 28

>

Vanavond via videoverbinding

Gemeenteraad over Maatschappelijke Agenda, Frederiksoord Zuid en financiële beeld 2020

De gemeenteraad vergadert vanavond, donderdag 28 mei, vanaf 19.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raad via een videoverbinding.


De raad debatteert over de normen bij de indicatoren van de Maatschappelijke Agenda, de uitgangspunten voor het uitwerkingsplan Frederiksoord Zuid, de voorjaarsbestuursrapportage 2020 en over de begrotingen van enkele samenwerkingsverbanden.


Maatschappelijke Agenda

Tussen 20.00 en 21.00 uur debatteert de raad over de Maatschappelijke Agenda. Hierin staat beschreven wat de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners nodig vinden aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen op een zodanige manier dat iedereen mee kan doen.


De gemeente heeft daarnaast als doel meer te gaan sturen (en financieren) op het behalen van maatschappelijke effecten. Daarvoor worden de vijf opgaven uit de agenda uitgewerkt in indicatoren (meeteenheden) waarvoor een norm (mate van ambitie) wordt bepaald. Het college vraagt de raad de uitwerking vast te stellen.


Frederiksoord Zuid

De raad debatteert tussen 21.00 en 21.30 uur over de uitgangspunten voor het uitwerkingsplan Frederiksoord Zuid.

Het voornemen is om met het project Nieuw Rijnvaert in Frederiksoord Zuid een aantrekkelijke woningbouwlocatie te realiseren met veel groen en water. Een deel van het project ligt in Rijnsburg en een deel in Oegstgeest.


Op basis van de voorliggende nota van uitgangspunten wordt een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld voor het Katwijkse grondgebied.

Het college vraagt de raad de uitgangspunten en een begrotingswijziging vast te stellen voor de financiële afdracht van ontwikkelende partijen.


Opgroeien en ont-wikkelen zodat iedereen mee kan doen

Voorjaars-bestuursrapportage 2020

De voorjaarsbestuursrapportage beschrijft de uitvoering van de begroting in de eerste drie maanden van 2020.


Het begrotingssaldo 2020 wordt geraamd op 528.000 euro voordelig. Gezien de financiële ontwikkelingen, de nog te realiseren bezuinigingen, de financiële nadelen van de coronacrisis en de ontwikkelingen in de bijdrage die de gemeente van het rijk krijgt, stelt het college voor om dit voordelige saldo te laten staan.


Het college vraagt de raad om de voorjaarsbestuursrapportage vast te stellen.


Besluit

De raad neemt tussen 19.30 en 20.00 uur onder andere besluiten over:


> Uitvoeringskrediet renovatie Koningin Julianabrug

> Vergunningsaanvraag vestiging Intratuin

> Jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen

> Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland

> Benoeming van een burgerlid van de raadscommissie


Live volgen

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten vanwege de coronabeperkingen. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.

Bedrijfsbezoek wethouder Jacco Knape en Parkmanagement

Wethouder Jacco Knape, Henk Oostingh (voorzitter Parkmanagement), Maikel Bode (gemeente), Marcel van den Oever en Rob Jongeneel van Alutech. | Foto: Aad van Duijn Foto: Aad van Duijn

Alutech Katwijk wil graag op één locatie

Met circa 200 medewerkers is Alutech Nederland actief op het Katwijkse bedrijventerrein ’t Heen en een vestiging op Klei Oost in Rijnsburg. De onderneming maakt voornamelijk brandstoftanks voor vrachtauto’s en kent een totaal van zeventienduizend vierkante meter vloeroppervlak. Het liefst vestigt de onderneming zich in de nabije toekomst op één locatie.


Door Aad van Duijn


Tijdens het bedrijfsbezoek van het bestuur van Parkmanagement Katwijk, belangenbehartiger van de ondernemers in ’t Heen en Klei Oost, en wethouder Jacco Knape gaf directeur Rob Jongeneel toelichting op het bedrijf en legde hij uit op zoek te zijn naar ruimte om de activiteiten van het bedrijf te concentreren op één plek.

Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk organiseert regelmatig samen met de wethouder een bedrijfsbezoek bij één van de ondernemingen in ’t Heen of Klei Oost. Gekoppeld aan zo’n bezoek vindt het reguliere overleg van het bestuur van het parkmanagement met de wethouder plaats over zaken die de bedrijven, bedrijventerreinen of vestigingsmogelijkheden van ondernemingen aangaan. Vorige week woensdag mei bracht de groep een bezoek aan Alutech Nederland aan de Ambachtsweg, het bedrijf dat als derde onderneming op het terrein ’t Heen gevestigd werd in 1970. Alutech Nederland bestaat inmiddels ruim 100 jaar.


Rondleiding

Directeur Rob Jongeneel en facilitairmanager Marcel van den Oever gaven, vooraf aan de rondleiding door het bedrijf, een toelichting. ‘De onderneming kent verschillende klanten waarvoor wordt geproduceerd. De drie grootste klanten zijn DAF, Scania en Volvo. In het totaal produceert de vestiging in Katwijk ongeveer 230.000 tanks op jaarbasis. Met een omzet over 2019 van 57 miljoen euro’, aldus directeur Jongeneel.


‘Met 200 medewerkers werken we in drie-ploegendienst 5 dagen per week gedurende 24 uur per dag. Daarbij verwerken we per jaar 5.000 ton aluminium. De productie is vraaggericht, zodat er nagenoeg geen opslag van producten noodzakelijk is. Hoogstens voor een dag of 4. De brandstoftanks worden op dit moment geleverd in de range van 190–1.000 liter, op wens van de klant wordt in bulk of sequence geleverd.’


Toekomst

Alutech Nederland maakt onderdeel uit van de Oostenrijkse groep (SAG-Motion), met ook vestigingen in Oostenrijk, Zweden, Frankrijk, Slowakije, Spanje en Mexico. Het bedrijf oriënteert zich momenteel op alternatieven voor de brandstoftanks. Zo ontwikkelt de vestiging in Katwijk frames voor bijvoorbeeld transportfietsen, accubakken, opslagboxen, etc.

‘De toekomst ligt op het vlak van duurzaamheid en mobiliteit, waarbij we ons concentreren op lichtgewicht aluminium plaatwerk las-samenstellingen, die eventueel gespoten zijn.’

Om ook in de (nabije) toekomst perspectief te hebben, zoekt de directie van de vestiging in Katwijk naar de mogelijkheid de activiteiten te concentreren op één plek of realiseren in de nabijheid van de vestiging aan de Ambachtsweg van een locatie met circa zevenduizend vierkante meter vloeroppervlak.

>

In Holland Rijnland

Flinke stijging WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland nam in april met 18% toe. Deze forse stijging brengt de gevolgen van de coronacrisis pijnlijk in beeld, ondanks het dempende effect van de NOW. Met name op maandbasis ligt het stijgingspercentage iets hoger dan landelijk. Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden vanuit uitzendbedrijven en horeca & catering nam in april 2020 het sterkst toe.


Eind april 2020 verstrekte UWV 7.675 WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Dat waren er 1.169 meer dan een maand eerder, een forse toename van 18%. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen op maandbasis net iets minder sterk (16,7%).

Ten opzichte van april 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 919, oftewel 13,6%. Dit stijgingspercentage is in lijn met het Nederlands gemiddelde van 13,5%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, liep op naar 2,5%. Daarmee blijft dit percentage nog steeds ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,2%.


Stijging door horeca

Het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland nam in april 2020 het sterkst toe vanuit de sectoren uitzendbedrijven en horeca & catering.


Bij uitzendbedrijven bedroeg de stijging 412 WW-uitkeringen, oftewel 74,4%. Dit valt te verklaren door het feit dat werkgevers in tijden van onzekerheid en economische tegenwind vaak eerst het mes in de flexibele schil zetten.

Horeca & catering liet eveneens een flinke stijging noteren. Het aantal WW-uitkeringen voor werkzoekenden afkomstig uit deze sector groeide met 176 (56,6%). Veel horecabedrijven en cateraars hebben hun activiteiten sinds medio maart geheel of gedeeltelijk moeten staken vanwege de door het kabinet ingestelde ‘intelligente lockdown’.


Jongeren

Zowel uitzendbedrijven als horeca & catering bieden normaliter veel werk aan jongeren. De malaise in deze sectoren heeft dan ook geleid tot flink meer lopende WW-uitkeringen aan personen tot 27 jaar.


In april 2020 kwamen er in Holland Rijnland voor deze leeftijdscategorie 487 WW-uitkeringen bij, een stijging van 85,9% ten opzichte van vorige maand. Het percentage WW-uitkeringen verstrekt aan jongeren groeide daarmee tot 14%. Dat aandeel is bijna drie keer zo groot als een jaar eerder.

Oeverpolder verrijst aan Hoorneslaan

De nieuwbouw van het appartementengebouw Oeverpolder met 52 sociale huurwoningen. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Tussen de Jaap Bergmanstraat en Hoorneslaan n de wijk Hoornes verrijst de nieuwbouw van 52 duurzame sociale huurwoningen van project Oeverpolder. De bouw gebeurt binnen de nieuwe stikstofnormen. De nieuwe duurzame twee -en driekamerappartementen krijgen een bodemwarmtepomp en zes zonnepanelen per woning met energielabel A+++. De 20 tweekamerwoningen en 32 driekamerwoningen zijn allemaal bereikbaar met de lift. Het appartementencomplex wordt gebouwd door de Katwijkse bouwonderneming KBM in opdracht van wooncorporatie Dunavie. Het is de bedoeling om de 52 appartementen in 52 weken te bouwen. De woningen moeten in maart volgend jaar klaar zijn.

Julius Terpstra aan de Vliet in Rijnsburg. | Foto: archief / Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

>

Verweer gemeente op bezwaren tegen sloop

‘Belang waterwinning                groter dan behoud barakken’

In de gemeentelijke commissie bezwaarschriften zijn gisteravond de bezwaren behandeld tegen de sloop van 14 voormalige marinebarakken en het kappen van 340 bomen langs de Wassenaarseweg in Duingebied Berkheide. Waterbedrijf Dunea wil daar een nieuwe waterwinning aanleggen om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar schoon drinkwater. Daarvoor moeten 14 van de 18 barakken worden gesloopt.


Tegen met name de sloop van de barakken zijn meerdere bezwaren ingediend, door onder andere Stichting Cuypersgenootschap, Stichting Menno van Coehoorn, Vereniging Oud Valkenburg en vereniging Buurschap Berkey. Die betwijfelen of de sloop van die gemeentelijke monumenten noodzakelijk is om plaats te maken voor de nieuwe waterwinning.


In haar verweerschrift stelt de gemeente dat het college van burgemeester en wethouders het belang van behoud van de monumenten heeft afgewogen tegen het belang van de aanvrager. Het uitbreiden van de waterwinning is volgens de gemeente een ‘algemeen, zwaarwegend openbaar belang’ en wijst daarbij naar de Drinkwaterwet, waarin duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening zelfs als ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ wordt aangemerkt.

Daarnaast spelen grondwaterbescherming en behoud van het Natura 2000 gebied ook een belangrijke rol in de besluitvorming, aldus het verweerschrift. ‘Door minder barakken te behouden, maar de barakken straks wel zoveel mogelijk openbaar toegankelijk te laten zijn voor het publiek, worden de risico's op grondwaterverontreiniging beperkt’.

Door de sloop van de veertien barakken ontstaat ruimte voor natuurcompensatie en voor recreatie, aldus de gemeente. Bovendien verkeren de barakken volgens de gemeente grotendeels in slechte bouwkundige staat.

>

‘Rijnsburger’ in Tweede Kamer

Julius Terpstra (1989) is sinds 20 mei lid van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hij studeerde geschiedenis en was voorzitter van het CDJA. De afgelopen jaren was Terpstra duo-raadslid in Leiden. In de Tweede Kamer gaat hij zich bezig houden met onder meer wonen en ruimtelijke ordening.

Terpstra, zelf opgegroeid in Emmeloord, heeft Rijnsburgse roots. Zijn ouders zijn er opgegroeid. Zijn opa van moeders kant zat in de droogbloemen en zijn andere opa was wiskundeleraar op het Andreas College. Terpstra woont in Leiden en gaat vaak op bezoek zijn grootouders, die nog in Rijnsburg wonen.

Bij de afgelopen Kamerverkiezingen stond Terpstra 23ste op de kandidatenlijst voor het CDA. In de Tweede Kamer volgt hij Erik Ronnes op, die gedeputeerde wordt in Noord-Brabant.

Gebiedsverbod drugsdealers

Gemeente Katwijk heeft in de afgelopen twee maanden aan vier drugsdealers een gebiedsverbod opgelegd. Zij mogen drie maanden niet in een aangewezen deel van onze gemeente komen. Overtreding van dit gebiedsverbod is een misdrijf.


Daarnaast hebben de dealers een zogenoemde last onder dwangsom gekregen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als zij die regels overtreden, moeten ze een geldbedrag betalen. In de afgelopen periode zijn de dealers met een handelshoeveelheid drugs aangehouden door de politie.


De handel in drugs is vaak de oorzaak van overlast en ernstige criminaliteit, zoals geweld, ripdeals en bedreiging. Daarnaast zorgt het voor risico’s voor de omgeving en versterkt dit het onveiligheidsgevoel. Met het gebiedsverbod en de dwangsom geeft burgemeester Cornelis Visser invulling aan de afspraken die gemeente en politie hebben gemaakt in de veiligheidsagenda. Daarin zijn woninginbraak, drugsoverlast en –handel, fietsendiefstal, jeugdoverlast, verkeersveiligheid en ondermijning als de speerpunten genoemd. Gemeente en politie werken intensief samen om deze vormen van criminaliteit tegen te gaan.

Burgemeester Visser: ‘Wij proberen Katwijk zo veilig mogelijk te maken en te houden. Dat kunnen wij niet alleen. Door alert te zijn op wat er in de omgeving gebeurt en naar elkaar om te zien, staan we samen sterk voor een veilig Katwijk. Heeft u het vermoeden van drugshandel bij u in de buurt, bel dan altijd de politie via 0900 8844 of 0800-7000 als u liever anoniem wilt blijven. Samen met u kunnen politie, Openbaar Ministerie en gemeente drugsoverlast aanpakken.’


>

DURF: Betere ondersteuning voor mensen met licht verstandelijke beperking!

Ingezonden n DURF


Nederland telt zo’n 2,5 miljoen mensen met een lichtverstandelijke beperking, dat is ongeveer 1 op de 6 inwoners. De groep mensen met een licht verstandelijke beperking is heel gevarieerd. Veel mensen lukt het om goed mee te komen in de maatschappij, maar voor een groeiende groep blijft dit lastig. Dit blijkt onder andere uit de vraag naar ondersteuning die onder deze doelgroep blijft toenemen. Factoren die in deze context genoemd worden zijn een steeds complexer wordende samenleving, gebrek aan goede ondersteuning en de (vaak) beperkte herkenbaarheid van mensen met een licht verstandelijke beperking.


DURF vindt het van groot belang dat iedereen in onze gemeente kan meedraaien en zijn of haar potentieel volledig kan benutten. Het zou daarom vanzelfsprekend moeten zijn dat deze doelgroep ook in de gemeente Katwijk de juiste ondersteuning en dienstverlening krijgt. DURF heeft schriftelijk het college gevraagd waar er verbeteringen mogelijk zijn en of de gemeente hier actief aan de slag mee gaat.


Als het aan DURF ligt komt er namelijk in de gemeente Katwijk een loket speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij zo’n loket zijn mensen getraind hoe ze omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking, omdat duidelijk taalgebruik en actief luisteren erg belangrijk is voor deze doelgroep.


Ook zijn wij benieuwd of het wijkteam in Katwijk over voldoende kennis beschikt om passende hulpverlening te bieden aan mensen met een beperking. Daarnaast vragen wij ons af in welke mate de aanpak verschilt met die van omliggende gemeenten.


Forse kritiek

Vorige week kwam het rapport van de Algemene Rekenkamer naar buiten over het 'Programma Aardgasvrije Wijken', waar het idee is dat er met zogenoemde 'proeftuinen' (ja, op die manier wordt daar over gesproken) wordt gekeken hoe wijken van het gas af kunnen worden gehaald.

DURF is vanaf het begin al kritisch geweest op deze zogenoemde 'proeftuinen', om onder andere de Hoornes gasvrij te maken. De Rekenkamer gaf aan dat er onduidelijkheid is rond het proces, dat projecten niet van de grond komen en het op deze manier niet zal zorgen voor daadwerkelijk veel meer gasvrije wijken. Wij zijn blij dat ook de Algemene Rekenkamer ons nu bijvalt in de kritiek die wij eerder al hadden geuit. Deze plannen kunnen u als inwoner veel geld kosten en DURF wil daarom absoluut garanties over woonlastenneutraliteit.

>

Politie is troep op voetbal-veldje meer dan zat

Politie Katwijk is de troep op het voetbalveldje achter zorgcentrum Salem aan de Duindoornlaan meer dan zat en spreekt via social media Katwijkse ouders aan.'Bij deze een oproep aan ouders! Als uw zoon of dochter gebruik maakt van het voetbalveld, achter voormalig verzorgingstehuis Salem, dan mag u hieronder verder lezen. Is dit niet het geval, dan mag u dit bericht overslaan,' begint het vermanende bericht. ‘Voor de ouders waarvan hun kind wel in de middag, avond en nachtelijke uren ge-

'Ga als ouder is even om een hoekje kijken'

bruik maakt, vragen wij een dringend verzoek.'

De politie vraagt ouders om de bijstaande foto met hun zoon of dochter te bespreken. 'Is uw kind buiten op straat. Ga als ouder is even om een hoekje kijken om te zien wat uw zoon of dochter nou werkelijk aan het doen is.'

Nieuwe fietsstraat door gerenoveerd De Ridderpark

De nieuwe fietsstraat in het De Ridderpark. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Na maanden werk is er een nieuwe fietsstraat door het Burgemeester De Ridderpark. De klinkertjes in de Nieuwe Duinweg hebben voor een flink deel plaats gemaakt voor comfortabel rood asfalt, wat fietsen een stuk aangenamer maakt.

De weg is een zogenoemde ‘fietsstraat’, waar fietsers voorrang hebben en auto’s te gast zijn. De nieuwe straat maakt onderdeel uit van een flinke renovatie van het De Ridderpark naast het gemeentehuis van Katwijk.

Foto: pr


Het park zelf heeft ook een flinke opknapbeurt gekregen. Eerder zijn al bomen, planten en struiken verwijderd en nieuwe aangeplant.

Drie jaar geleden werd begonnen met de ingrijpende opknapbeurt. Het park, ruim honderd jaar geleden aangelegd als een werkgelegenheidsproject, was in de loop van de tijd verwilderd tot een bos.

Hoog tijd om er weer een park van te maken, vond de gemeente.

>

Feestje op de fiets

De afgelopen weken zijn ze te zien geweest: twee contactclowns die op de fiets door het dorp reden. Vrolijkheid, verrassing, een glimlach en soms zelfs de slappe lach, dat is wat er gebeurt wanneer de clowns zich vertonen. Een enkele keer reageert iemand juist afwijzend. Ook dat is prima, vinden deze contactclowns.


Patricia de Winter (Contactclown Pollie) vertelt: ‘Wij zijn opgeleid tot Contactclowns, en ons doel is dus contact maken. Dat hoeft niet altijd lollig te zijn. Wel doen we ons best om het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mensen met de-

'Ons doel is contact maken'

mentie maken anders contact dan bijvoorbeeld kinderen met een beperking. Daar spelen wij op in. We maken mee dat mensen die in zichzelf teruggetrokken zijn, toch openbloeien tijdens ons contact. Dat is zo mooi om mee te maken’.


Samen met maatje Pliek (Margriet van der Meij) fietst Contactclown Pollie door de straten van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar. Ze zijn ook langs diverse verzorgingscentra en woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking gegaan. Om van buitenaf cliënten en medewerkers en cliënten te verrassen en te bemoedigen.


Patricia de Winter: ‘Tijdens deze corona-tijd kunnen we niet in de instellingen spelen. Daarom doen we het op deze manier. We hebben er zelf erg veel schik in. Als er weer bezoek mogelijk is, komen we graag echt langsbinnen! Contactclown Pollie, Pliek en hun andere maatjes wensen iedereen sterkte en gezondheid in deze tijd, en: graag tot ziens’.


Kijk op FB > Contactclown Pollie

20 / 28

Alleen met reserveringenDeuren Katwijks Museum gaan weer open

Bezoekers zijn weer welkom in het museum, maar niet allemaal tegelijk. | Foto: pr Foto: pr

Na een periode van bijna drie maanden gaat ook het Katwijks Museum weer open voor bezoek. Vanaf dinsdag 2 juni kunt u weer terecht in het museum, het is dan geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.


U dient zich van te voren telefonisch te melden om te reserveren, voor de dag zelf of een andere dag en tijd dat u het museum wil bezoeken, waardoor de maatregelen die getroffen zijn ook kunnen werken. Als er te veel bezoekers tegelijk komen moet dit in goede banen geleid worden.

Dat betekent dat u per persoon kunt reserveren of meerdere personen ingeval van gezin, partners of huisgenoten.

Er kan niet gereserveerd worden voor groepen in een andere context dan hier genoemd en er zijn ook geen rondleidingen. Dus meld u telefonisch aan op 071-4013047. Reserveren kan tussen 10.00 en 17.00 uur.

Uw kaartje kunt u bij binnenkomst aan de balie betalen met PIN, dus niet contant.

De Museumkaart, Rembrandt- en overige toegangskaarten zijn gewoon geldig.


De regels in het museum

In het museum gelden de strikte voorwaarden zoals die ook landelijk worden toegepast: niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd in het museum. Er is een vaste route door het hele museum uitgezet en er is één toilet beschikbaar. De audiogidsen worden niet gebruikt. En natuurlijk geldt de 1,5 meter afstand die iedereen inmiddels bekend zal zijn. De museumwinkel blijft gesloten, evenals de koffie/thee faciliteiten.


Wat is er te zien?

De tentoonstellingen die u vóór de sluiting in maart nog niet hebt kunnen bekijken, zijn er nog.


Dat zijn de tentoonstelling ‘Light and Shade’ van Dirk van Egmond, verlengd tot en met zaterdag 5 september, en de tentoonstelling 100 jaar Quick Boys, die nog te bezoeken is tot en met zaterdag 22 augustus 2020. En daarnaast natuurlijk het hele museum met o.m. de bijzondere collectie 19de en 20ste -eeuwse schilderkunst, alle facetten van het visserijleven, de maritieme wereld, de rijke Katwijkse klederdracht en de permanente expositie Katwijk in Vogelvlucht.


We zien uw komst weer graag tegemoet.

Nieuwe functie voor Kattenpaleis

Het voormalige Kattenpaleis wordt omgebouwd tot woning. | Foto: SKvD Foto: SKvD

Het plan is de schuur op Huetingstraat 18A, het Kattenpaleis, om te bouwen tot woonhuis. De voormalige brandweerkazerne van Katwijk aan den Rijn is een gemeentelijk monument. De Erfgoedcommissie kon zich vorige week vinden in het laatst ingediende ontwerp.


Door Nico Kuyt

In 1877 besloot het gemeentebestuur het gemeentehuis te verplaatsen van de Roskam naar Rijnstraat 38, een herenhuis, nu een rijksmonument.


Vanaf 1932 deed dat pand nog dienst als politiebureau, kleuterschool en apotheek. De achter het nieuwe gemeentehuis gelegen schuur op Huetingstraat 18A werd de garage voor het blusmateriaal van de brandweer.


Later werd het bekend als Kattenpaleis, een dierenasiel. De Erfgoedcommissie kon akkoord gaan met de verbouwing, omdat het pand aan de buitenzijde herkenbaar blijft als kazerne en er geen monumentale waarden worden geschaad.

>

De Zwanenburg krijgt                 stalling voor scootmobielen

Het ziet er naar uit, dat een jarenlange wens van Dienstencentrum De Zwanenburg volgend jaar in vervulling gaat: een stalling voor scootmobielen.


Het college van burgemeester en wethouders laat dat in antwoord weten op vragen van CDA-raadslid Irene van der Plas.

De Zwanenburg heeft al jaren geleden aan de gemeente om een overkapping van het buitenterras gevraagd, zodat rollators en scootmobielen bij druk bezochte activiteiten in het dienstencentrum in Katwijk aan Zee geparkeerd kunnen worden.Het college geeft aan, dat daar diverse gesprekken over zijn gevoerd, maar dat uit onderzoek bleek, dat de kosten zodanig zijn, dat daar een investeringskrediet voor nodig is.

Op de vraag van Van der Plas wat de huidige status van de aanvraag is, antwoordt het college, dat dit jaar weer een afweging wordt gemaakt.

‘Wij hebben besloten om het krediet voor ‘Extra ruimte voor scootmobielen en rollators in het gebouw Zwanenburg’ bij de begrotingsvoorstellen op te nemen in de jaarschijf 2021 van de Investeringsagenda. Enerzijds omdat veiligheid in het gebouw voor deze doelgroep prioriteit heeft. Anderzijds omdat dit dossier al enige tijd loopt. Beoogde uitvoering kan hierdoor plaatsvinden in 2021.’

Draag liever geen steentje bij

Operatie Steenbreek Katwijk wil iedereen in Katwijk                enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen.


Wisselend wordt door leden van Steenbreek een column geschreven.


Wie meer informatie wil of zich wil aansluiten,                kan mailen naar

Info@steenbreekkatwijk.nl

Door Peter van Duijvenboden

Foto: pr

Uit berekeningen op basis van luchtfoto’s van Nederland blijkt dat tuinen in de bebouwde kom gemiddeld voor maar liefst zestig procent uit verharding bestaan. Deskundigen constateren dat er een duidelijke trend is richting verstening. Veel mensen met een tuintje maken daar liever een uitbreiding van de woonkamer van in de vorm van een terras, dan dat ze de ruimte vergroenen.

Opvallend is dat juist in wijken waar gemeentes voor weinig openbaar groen zorgen de tuintjes meer verhard zijn. In groene buurten zijn mensen sneller geneigd daar met hun tuin bij aan te sluiten. Er gaat dus een belangrijke voorbeeldfunctie uit van het groene handelen van de lokale overheid.

Gelukkig zijn steeds meer Nederlandse gemeenten doordrongen van het feit dat vergroening ertoe doet. Zelfs de gemeente Katwijk volgt gelukkig deze trend. Een beetje schoorvoetend nog, maar er zit beweging in. Dat mag ook wel, want we hebben een achterstand. Zo prijkt onze wijk De Noord in het lijstje van meest versteende buurten van het land.

Foto: pr

Het is natuurlijk mooi dat er een initiatief is als Steenbreek Katwijk. Maar eigenlijk zou dat niet nodig hoeven zijn als de gemeente daadwerkelijk het voortouw zou nemen. Vergroening van de gemeente helpt mee aan de biodiversiteit, draagt bij aan vermindering van hitte, zorgt voor minder wateroverlast en maakt de gemeente gewoon mooier. En een groene leefomgeving zorgt voor prettige leefsfeer en zorgt ervoor dat mensen zich fijner en gezonder voelen.

Dus ja, laten we daar met zijn allen een steentje aan bijdragen. Of liever een plantje natuurlijk.


(Bij deze column is gebruik gemaakt van De Groene Amsterdammer van 6 mei 2020: ‘De tuin is een aanval’)

>

Geschokt

Ingezonden n


Het bericht dat winkeliers tijdens de coronacrisis op zondag de winkeldeuren willen openen, heeft mij diep geraakt. Volgens zeggen om verspreiding van het virus tegen te gaan.


Dit doet mij zeer huiveren, verstaan wij dan de Waarheid niet meer?

Gods Woord leert ons toch dat wij tot inkeer moeten komen, dat het Gods Raad is waardoor dit alles geschiedt. Job zegt: ‘Zal ik het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet?’ En bij Amos lezen we: ‘Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de Heere niet doet?’ Twijfelen wij daar nog aan? Zegt Gods Woord niet: ‘Zo ik de hemel toesluit, dat er geen regen zij, of zo Ik de sprinkhanen gebied het land te verteren of zo ik de pest onder Mijn volk zende en Mijn volk, over dewelke Mijn naam genoemd word, zich zal verootmoedigen en bidden en Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.’ (2 Kronieken 7)?


Maar de opzet van de winkeliers is toch om in deze moeilijke tijd de crisis te helpen bestrijden? Dat lijkt zo, maar ten diepste is dit een vreselijke list van de vorst der duisternis om ons dorp, waar Gods liefde nog zo gewerkt heeft, verder te doen afwijken van Gods inzettingen.

Het virus bestrijden door Gods geboden te ontheiligen? Ik huiver ervan.


Van onze boze weg bekeren? Is het dan zo erg gesteld? Het valt toch best mee, zal men zeggen.


We hebben in Katwijk een Haringrock, Noordzeefestival, enz. waar de meest godslasterlijke liederen over het dorp worden uitgeschreeuwd. Heeft het ons nog wat te zeggen dat deze evenementen dit jaar niet doorgaan?


En nu op zondag de winkels open? Want we moeten weg uit Gods Vaderlijke beschermende handen. We willen Gods waarschuwing met deze crisis niet zien en gaan dit nu zelf oplossen.


‘Zo laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken en wederkeren tot de Heere, alleen dan is er genezing’ zegt de Schrift. Want God is getrouw aan Zijn Woord, wat Hij heeft beloofd, dat doet Hij ook. Laten wij hierover eens ernstig nadenken en wederkeren tot de God van onze vaderen. Want: ‘De vreze des Heere is het beginsel van alle wijsheid, maar: ‘Wie God verlaat, heeft smart op smart te vreze.


N.J. van Duijvenbode, Katwijk

Vanaf maandag 25 mei

Spreekuren in bibliotheek Hoornes weer opgestart

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever gaan vanaf maandag 25 mei de spreekuren weer van start. Vanaf dat moment vervallen de telefonische spreekuren. Er zijn beschermende maatregelen getroffen om de spreekuren in de bibliotheek op een veilige en verantwoorde manier te kunnen houden in deze coronatijd.


Iedereen met vragen over zaken die je moet regelen met de overheid maar ook over hoe je dit via de computer kunt doen, is weer welkom op onderstaande spreekuren in de bibliotheek aan de Hoorneslaan.


Overzicht spreekuren:

Digitaalspreekuur, voor vragen en problemen met digitale apparaten (telefoons, tablets, computers) en programma’s. Denk hierbij ook aan e-booksvragen, hulp bij videobellen, digitaal lessen volgen of vergaderen (bijvoorbeeld via Zoom, Teams of Meet), foto’s versturen, een groepsapp maken.

Op maandag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Formulierenbrigade, ondersteuning bij het invullen van formulieren van de gemeente en de digitale overheid.

Op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur én van 13.30 tot 16.00 uur, en op donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur.


Overige hulp

Het spreekuur Sollicitatie hulp wordt voortaan op afspraak gehouden. Mensen kunnen zich bij melden bij Monique Kromhout van de bibliotheek en zij zorgt vervolgens voor een afspraak. Dus: meld je in het taalhuis voor een afspraak met de sollicitatiehulp.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is voor iedereen, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om hier gebruik van te maken. Iedereen is van harte welkom en de hulp is gratis.


>

Gratis in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Inloopspreekuur e-books

Iedereen die lid is van een bibliotheek in Nederland kan genieten van de mooiste e-books en luisterboeken. In deze coronaperiode hebben veel mensen het online lenen ontdekt. Via de online Bibliotheek heb je als lid van de bibliotheek toegang tot een breed aanbod e-books en luisterboeken, waar je maar wilt en wanneer je maar wilt.


De online Bibliotheek heeft meer dan 28.000 e-books en zo'n 4.200 luisterboeken. Het aanbod wisselt, zodat je steeds verrassende titels krijgt. Hiervoor maken de bibliotheken afspraken met uitgevers over online uitlenen.


Voor vragen over hoe het lenen/lezen van e-books bij de bibliotheek nu precies in z’n werk gaat, organiseert Bibliotheek Katwijk regelmatig een gratis inloopspreekuur. Op zaterdag 30 mei kun je tussen 10.30 en 12.30 uur coronaproof aanschuiven in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever aan de Hoorneslaan.


Vragen over e-books

Voor veel mensen is het lezen van e-books op de tablet of e-reader een uitkomst. Heb je vragen over hoe je dat precies moet regelen, dan kun je terecht op het gratis inloopspreekuur in de bibliotheek.


Twee medewerkers zitten klaar en helpen mensen bij het aanmaken van een webaccount of met het overzetten van een e-book op een tablet of e-reader. Als je langskomt op het spreekuur moet je je e-mailadres met wachtwoord paraat hebben.

Iedereen is van harte uitgenodigd om op zaterdag 30 mei tussen 10.30 en 12.30 uur aan te schuiven in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever.


De toegang is gratis.

Foto: pr

De spiegel & het licht

Hilary Mantel

Het daverende slotdeel van de Cromwell-trilogie waarin de laatste jaren van Cromwell worden beschreven, de man die vanuit het niets de toppen van de macht weet te bereiken. Mantel smeedt een allesomvattend portret van jager en prooi, van een woelige strijd tussen zowel het heden en het verleden als tussen de koninklijke wil en de visie van een common man: vaneen modern land dat zichzelf door conflict, gedrevenheid en moed vormgeeft. Majestueus en poëtisch!

Foto: pr

Het begint met een kus

Kelly Moran

Heerlijke romance, verslavend lekkere feelgood: de Redwood Ridge-serie is dé guilty pleasure! In het stadje Redwood heeft Flynn O'Grady een dierenartspraktijk met zijn twee broers. Omdat hij vanaf zijn geboorte doof is, moet Flynn op zijn andere zintuigen vertrouwen bij het werken met de dieren. En op Gabby, zijn assistent. De twee zijn een perfect team en ook privé beste vrienden. Maar ja, als je in een klein stadje vol enthousiaste matchmakers woont...

Foto: pr

Het herstel van Rose Gold

Stephanie Wrobel

Rose komt er pas laat achter dat zij de eerste achttien jaar van haar leven niet ernstig ziek was maar dat er iets heel anders aan de hand was. Haar moeder blijkt een verschrikkelijk goede leugenaar te zijn. Als ze na vijf jaar uit de gevangenis komt, wil ze zich verzoenen met haar dochter. Niemand begrijpt het als Rose Gold haar moeder inderdaad verwelkomt. Alleen is zij niet meer dat kleine zwakke meisje van vroeger…

Foto: pr

De gouden poort

Rian Visser

Ruimtewezen Blitz dacht altijd dat hij de enige van zijn soort was, maar opeens landt er een soortgenoot op zijn bol: Blitzi. Ze komt uit het sterrenstelsel Blitzem, dat te bereiken is via een mysterieuze gouden poort. Blitzi wil graag terug naar Blitzem, maar ze kan de poort niet meer vinden. Samen met Blitz en Priet gaat ze op zoek, en hun aardse vrienden Rob en Moes helpen ook een handje mee. Geschreven op leesniveau van AVI.

Foto: pr

Hihi haha: moppenboek

Rijk geïllustreerd, kleurrijk moppenboek waarin de sterren van Studio 100 hun beste moppen en ook raadsels vertellen. De moppen en grappen worden door de verschillende televisiepersoonlijkheden verteld en gaan vergezeld van paginagrote kleurenfoto’s van hen. Sommige moppen zijn echt leuk, andere flauw, weer andere in de vorm van een raadsel (met antwoord) of als één-pagina gag (ballonstrip). Al met al een uitgave waarvan kinderen best kunnen genieten. Vanaf ca. 10 jaar.

Kerkelijk leven op anderhalve meter

In de parochiekern van de H. Joannes de Doper worden ook met ingang van 1 juni de publieke liturgievieringen hervat. De Nederlandse bisschoppen hebben op 20 mei het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ vastgesteld.


De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.


Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Pastoor Rochus Franken van de parochie H. Augustinus met parochiekernen in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar: ‘In ons in maart opgezette Corona-crisisteam hebben we maandagavond jl. er uitgebreid over vergaderd met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen. We doen ons best om wat de bisschoppen voorstellen per 1 juni te kunnen realiseren, maar of het gaat lukken kunnen we niet beloven. Het brengt veel met zich mee. Hou dus allemaal onze website www.joannesdedoper.nl in de gaten. Bij ‘Update 20’ vindt u de linken naar de drie door de bisschoppen opgestelde uitgebreide protocollen.’

>

Afscheid ds. Vreugdenhil

Bijzondere diensten         in Vredeskerk

In de Vredeskerk aan het Baljuwplein in Katwijk aan Zee worden in juni twee bijzondere diensten gehouden.En op 21 juni worden nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd, en wordt afscheid genomen van een aantal ambtsdragers.

>

Dunea helpt singles van Meijendel

Reddingsoperatie Rozenkransje

In duingebied Meijendel is Dunea een project gestart om een zeldzaam plantje te redden: het Rozenkransje. Dit bijzondere plantje komt in Nederland nog maar op zes plaatsen voor en zal zonder hulp van het drinkwaterbedrijf, uitsterven in Nationaal Park Hollandse Duinen.De snelle achteruitgang van het Rozenkransje wordt mede veroorzaakt door de bijzonderheid dat mannetjes- en vrouwtjesbloemen op gescheiden planten staan. Mannetjes- en vrouwtjesplanten moeten bij elkaar in de buurt staan om zich te kunnen voortplanten. Is een van de geslachten uitgestorven op een plek, dan sterft uiteindelijk de soort daar uit. Op slechts drie plekken in Nederland zijn nog mannen- én vrouwen-rozenkransjes.Meijendel-mannen

In Meijendel zijn alleen nog mannen-rozenkransjes. Om hen voor uitsterven te behoeden heeft Dunea de specifieke expertise ingeroepen van Hortus Leiden en Science4Nature. Hortus heeft de Meijendel-mannen vermeerderd en Science4Nature heeft ze gekruist met vrouwen-rozenkransjes van andere standplaatsen in Nederland. Vervolgens hebben zij de zaden uit deze kruisingen uitgezaaid in de buurt van de Meijendel-mannetjes.

Het Rozenkransje was tot 1850 een redelijk algemeen voorkomende soort op de zandgronden in Nederland. Daarna ging het bergafwaarts.

Rond 1930 was het aantal locaties gehalveerd en rond 1970 was nog maar 10% over. Nu kan op slechts drie van de zes locaties voortplanting plaatsvinden. Met dit project lukt dit hopelijk straks weer op vier locaties in Nederland. Nu maar hopen dat de zaden ontkiemen en voor nakomelingen gaan zorgen.Biodiversiteit

Het behoud van biodiversiteit staat hoog op de agenda van Dunea en Nationaal Park Hollandse Duinen. In 2018 organiseerden Dunea, Staatsbosbeheer en EIS kenniscentrum voor insecten een 5000-soortenjaar. Uiteindelijk telden wetenschappers en vrijwilligers bijna 7000 soorten.

Prikkertjes

Op het prikbord met foto en tekst voor 8,50 euro

Zo'n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, etc.


De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl of brengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk (bedrijventerrein 't Heen).


Betaling van €8,50 dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst.

Foto's kunnen op vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.


Kleine advertenties van particulieren worden alleen zonder foto of logo geplaatst.

Tekst: tot 25 woorden 10,50 euro; tot maximaal 50 woorden 21,- euro.


De redactie behoudt het recht om foto's of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.


Inzameling HOE-Katwijk blijft gesloten

De mannetjesbloem (links) en de vrouwtjesbloem Rozenkransje (rechts). | Foto: pr Foto: pr

Onze opslag is propvol. Wat een tegenstrijdigheid: onze opslag staat vol met dozen en zakken om te verzenden naar Roemenië, maar we kunnen er niet heen!

Het transport van maart moest worden uitgesteld, want de grenzen zijn dicht. De inzameling blijft gesloten, want we kunnen de kleding ook niet sorteren omdat de 1,5 meter niet te handhaven is op onze inzamellocatie.

Voorlopig is HOE dus nog gesloten, want in de zomermaanden hebben we altijd al een stop.

We hopen dat we begin september weer kunnen gaan draaien, maar zullen dit tijdig bekend maken.

>

TE KOOP: herenfiets (Koga), in zeer goede staat. Vraagprijs €225,-. Tel. 06-13565376.