De Rijnsburger

25 juni 2020

De Rijnsburger 25 juni 2020


Adopteer een dier van Westerweide

Via www.westerweide.nl is het mogelijk om een of meerdere dieren te adopteren. | Foto: pr. Foto: pr

Sinds 1 maart van dit jaar is de Stichting Kinderboerderij Westerweide zelfstandig. Daar hoort natuurlijk een eigen website bij. Afgelopen vrijdag is www.westerweide.nl officieel online gegaan. Een vrolijke site waar de bewoners van de kinderboerderij als echte fotomodellen hebben gefungeerd. Dit niet voor niets, want om Westerweide te steunen kunt u de dieren adopteren. Door een boerderijdier (financieel) te adopteren steunt u de kinderboerderij. Hiermee wordt de verzorging van het adoptiedier bekostigd. Een bezoek aan de kinderboerderij, maar ook aan de site is zeker de moeite waard.

>Week van de Amateurkunst

digitaal n Katwijk doet tot en met 27 juni mee met de Week van de Amateurkunst (WAK). De WAK is een landelijk initiatief waar de amateurkunst extra wordt belicht en kunstenaars en verenigingen zich kunnen presenteren. Vanwege de coronacrisis doet Katwijk het dit jaar online in een digitale vorm op IkToonKatwijk.nl.

Deelnemers vinden hier onder meer online workshops, presentaties en TED-Talks, livestreams van concerten en dj’s, Talent Night Livestream en Livestreams van optredens leerlingen Muziekschool.

De Week van de Amateurkunst Katwijk is afgelopen zaterdag 20 juni officieel door Wethouder Jacco Knape geopend. Dit was Live te volgen via de Livestream op IkToonKatwijk.nl. De organisatie van IkToon Katwijk en de Week van de Amateurkunst is in handen van Welzijnskwartier in opdracht van de Gemeente Katwijk.


Deelnemers zijn o.a. de Muziekschool, Bibliotheek Katwijk, Katwijks Museum, Genootschap Oud Rijnsburg, Mimiek’s Theater, COV Excelsior, Volksdansgroep Katwijk, KuCo, Jongerencentrum Scum en ruim honderd Katwijkse kunstenaars, fotografen, muzikanten, dj’s, dichters en artiesten.

Pontje tijdelijk niet bereikbaar

Foto: pr

Vandaag n en morgen herstelt de gemeente Oegstgeest de slechte plekken in de asfaltconstructie in het Valkenburgerveerpad, de weg naar het pontje. Vervolgens is de planning dat er donderdag 9 en vrijdag 10 juli een nieuwe deklaag rood asfalt aangebracht wordt. Veiligheidshalve is genoemde weg dan voor fietsers en voetgangers niet te gebruiken. Zie ook de informatie op Facebook van Het Valkenburgs Pontje. https://www.facebook.com/valkenburgspontje.

>Bibliotheken maandag 6 juli gesloten

Vanwege n werkzaamheden aan het bibliotheekautomatiseringssysteem zijn alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk op maandag 6 juli gesloten voor publiek. Ook in de vestigingen van de Bibliotheek in de diverse basisscholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zullen op 6 juli geen uitleenhandelingen plaatsvinden. Reserveren en verlengen is van zaterdag 4 juli om 17.00 uur t/m dinsdag 7 juli om 10.00 uur niet mogelijk. Op dinsdag 7 juli zijn alle vestigingen gewoon weer open.

Foto: pr

Wijkraad in gesprek met wethouder

Brouwer straat blijft lastig onderwerp

Nieuw
Valkenburg wordt dorps

Weer
cursussen
bij K&O

Straatnamen n wel of niet aanpassen?

n Wijkraad in gesprek met wethouder Nagtegaal

Leden van Wijkraad Rijnsburg in gesprek met wethouder Nagtegaal. | Foto: pr. Foto: pr

Verkeer Brouwerstraat blijft lastig en moeilijk onderwerp

Aandacht n In de Burgt heeft onlangs een goed gesprek plaatsgevonden met wethouder Nagtegaal en de leden van Wijkraad Rijnsburg.

Uiteraard stond het onderwerp Brouwerstraat en de doorstroming van het verkeer door Rijnsburg op de agenda. Hierbij ook meegenomen de kruising Oegstgeesterweg – Oranjelaan - Valkenburgerweg i.c. de verkeerslichten.


De wethouder heeft samen met een verkeerskundige ambtenaar aangegeven dat dit een zeer lastig en moeilijk onderwerp is. In de komende periode zal de verkeerskundige met betrokkenen (bewoners, bedrijven en de wijkraad in gesprek gaan om te bezien wat wenselijk en mogelijk is.


Aansluitend zal er een advies volgen. Dit zal wethouder Nagtegaal met de gemeenteraad gaan bespreken. De maanden juli en augustus 2020 zijn genoemd om duidelijkheid te scheppen.


Aandacht voor onoverzichtelijk plein Noordeinde

‘Voor de wijkraad is het belangrijk dat er nu eindelijk een standpunt wordt ingenomen waarmee we verder kunnen. Een veilige Brouwerstraat is hierbij het uitgangspunt’, aldus vice-voorzitter Ben van den Nouland.


Tijdens het gesprek is ook gesproken over de bijzondere situatie van het plein aan het Noordeinde, voor het Eetkafé. Dit plein is erg onoverzichtelijk voor de fietsers en voetgangers met alle gevolgen van dien. Echter, volgens de huidige verkeersinrichting (30 km zone) is deze constructie wel goed uitgevoerd. De wijkraad en gemeente zijn het overigens wel met elkaar eens dat deze situatie niet wenselijk is. De verkeerskundige heeft aangegeven dat hij met een advies gaat komen om de verkeersveiligheid voor alle partijen te verbeteren. Uiteraard is de wijkraad blij met deze toezegging en wacht zijn bevindingen af.

Naast deze onderwerpen is de wijkraad o.a. bijgepraat over de plannen rondom de groenvoorzieningen; de nieuwbouw Frederiksoord-zuid en het fietsbeleidsplan (oversteken bij rotondes).


Belangstelling wijkraad

Heeft u vragen aan de wijkraad over onderwerpen die aandacht verdienen, dan kunt u contact met hen opnemen door een mail te sturen naar: info@wijkraadrijnsburg.nl


De wijkraad heeft ook nog een vacature openstaan om het team te versterken. Wellicht een kans om met uw/jouw expertise hier een toegevoegde waarde in te kunnen zijn. Kijk voor aanvullende informatie ook op de website
www.wijkraadrijnsburg.nl.

>Gemeente verwijdert eikenprocessierups

nesten n In mei, juni en juli zijn op veel eikenbomen in vrijwel heel Nederland eikenprocessierupsen te vinden. Na onderzoek blijkt dat in Katwijk totaal 26 nesten aanwezig zijn. De bomen met deze nesten worden gemarkeerd met een waarschuwingslint.

Het gaat om 13 nesten in bomen aan de Nijverheidsstraat en 4 nesten in bomen langs de Lageweg (’t Heen), 6 nesten in bomen langs de Biltlaan (tussen Pollux en Schorpioen) en 3 nesten in bomen in het Panbos. Omdat de brandharen zich door de lucht kunnen verplaatsen kan dit gezondheidsklachten veroorzaken. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen worden alle nesten in de week van 23 tot 29 juni verwijderd.


De eikenprocessierupsen gaan vooral ‘s nachts groepsgewijs op zoek naar eten (eikenbladeren); vandaar de naam Eikenprocessierups. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en/of aan de luchtwegen.

Meer informatie over de eikenprocessierups en wat inwoners zelf kunnen doen om overlast te voorkomen staat op de website van de GGD: www.rupsen.info.


Bestrijding

De gemeente volgt voor bestrijding van de rups het advies op van het landelijk platform eikenprocessierups. Alle informatie over de rups in Katwijk wordt door de gemeente geregistreerd in het boombeheersysteem TMS. Bomen die een jaar eerder besmet zijn geweest worden tijdens inspectierondes automatisch het jaar erop gecheckt op aanwezigheid van de eikenprocessierups.


Inwoners die nesten van de eikenprocessierups tegenkomen in de openbare ruimte kunnen dit melden bij de gemeente via: www.fixi.nl De bomen worden door de gemeente geregistreerd en gemarkeerd. De nesten worden verwijderd.Cees Oostindie neemt afscheid van de SHD

Cees Oostindie legt zijn functie bij de SHD neer. | Foto: pr. Foto: pr

oproep n Het is je bijna niet voor te stellen maar dinsdag 30 juni is de laatste dag van Cees Oostindie als voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’.

Door zijn ziekte heeft hij besloten zijn werkzaamheden neer te leggen, hoe moeilijk hij dat ook vindt, om o.a. ruimte te maken voor anderen in het bestuur van de SHD. In overleg met zijn bestuur en de dierbaren om hem heen is dan ook besloten om geen fysiek afscheid te organiseren maar, vanwege zijn ziekte, op een voor hem en u veilige afstand. Daarom deze oproep aan ieder die Oostindie wil bedanken wat hij voor de Katwijkse huurders heeft betekend.


Nel van Dam, bestuurslid van de SHD: ‘Hij heeft zich vijftien jaar ongelofelijk ingezet voor de Katwijkse huurdersbelangen, was altijd op pad voor ze, waarvan tien jaar als voorzitter van de SHD. Hij verdient het om te kunnen lezen, zien en horen hoe u hem daarvoor wilt bedanken’

Pierre Sponselee, interim directeur-bestuurder van Dunavie tot 1 juli: ‘Daarom is het ook mooi dat na mijn komst, waar ik met Cees bij RTV Magazine een welkomsinterview had er nu weer bij RTV Magazine zaterdag 27 juni tussen 10.00 en 12.00 uur een opgenomen gezamenlijk afscheidsinterview wordt uitgezonden. En Cees verdient dat zonder meer!’


‘Er is geen moeilijker taak dan goed te bedanken’.

Met deze uitspraak van G. Mènage doen we een oproep aan u allen om Oostindie te bedanken, maar ook door hem in deze persoonlijk moeilijke periode een hart onder de riem te steken door hem een kaart of een persoonlijk briefje te sturen. Zijn adres is Mgr. Bekkersstraat 41, 2223 AP Katwijk. Maar u kan hem ook een e-mail sturen, of een ingesproken boodschap of een persoonlijk filmpje? Zijn e-mailadres is ceesoost@gmail.com. Voor binnenkort een tweetal interviews met Oostindie over zijn terugblik op vijftien jaar inzet voor de Katwijkse huurdersbelangen verwijzen we naar de website www.shdeduinstreek.nl van de SHD.

>Het Spinozahuis weer open

Museum n Het huis in Rijnsburg waar één van de grootste filosofen van Nederland heeft gewoond, Benedictus Spinoza, gaat met ingang van 1 juli weer open.

Alle vrijwilligers zijn hier heel blij mee, want ze laten bezoekers graag zien wat het museum te bieden heeft aan interessante objecten rond het leven en de werken van Spinoza. Ook laten ze u de unieke sfeer proeven van het huis uit de 17e eeuw en vertellen met enthousiasme over Spinoza en de boeiende geschiedenis van dit huis. Dit alles volgens de richtlijnen van het RIVM en de Museumvereniging.


Dat betekent concreet dat u een afspraak moet maken voor een bezoek aan het museum. Dit kan heel gemakkelijk via de website van de 'Vereniging Het Spinozahuis' (www.spinozahuis.nl).


Het museum is vanaf 1 juli van woensdagmiddag t/m zondagmiddag geopend. Per middag kan een bezoeker kiezen uit drie tijden: 13.00 - 14.10 uur, 14.20 - 15.30 uur en 15.40 - 16.50 uur.

Aan het begin van het blok start de rondleiding. Het aantal bezoekers per blok is beperkt om de 1,5 meter regel te kunnen volgen. Dit biedt de rondleiders de mogelijkheid om heel gericht in te gaan op de vragen die er leven bij de bezoekers.

Toegang gratis met de Museumkaart en onder de 16 jaar en anders voor slechts € 3,50 per persoon.

11 / 18

Een keer per maand doen een vijftal inwoners hun zegje over een bepaald onderwerp. Dit keer gaat het over racisme. De gewelddadige dood van George Floyd bracht mensen over de hele wereld op de been om te protesteren tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld. Ook in Nederland. Er gaan stemmen op om beelden van onze (historische) voorvaderen en straatnamen te verwijderen. Een voorbeeld: Piet Hein, die in zijn leven slaven bevrijdde, ontkomt niet aan de wereldwijde woede tegen racisme….. Hoe ver moeten-kunnen we gaan.

De stelling luidt:

STRAATNAMEN DIE RIEKEN NAAR RACISME MOETEN VERDWIJNEN

Ik woon sinds kort in de Karel de Grotelaan, vernoemd naar de keizer van het Frankische Rijk, die als de grondlegger van Europa wordt beschouwd. Een groot deel van het huidige Europa viel onder zijn heerschappij, en wat er niet bij hoorde probeerde hij op gewelddadige wijze te annexeren. Wanneer je zijn naam googelt, stuit je op barbaarse daden. Dorpen in het naburige Saksische Rijk werden platgebrand en tegenstanders onthoofd. In een straat vernoemd naar deze gewelddadige heerser woon ik dus. Maar is dat reden om de straatnaam aan te passen, net als de straten die vernoemd zijn naar Piet Hein en Witte de With? Ik vind dat een brug te ver. Aan elke historische figuur kleven smetten. Dat je een straat naar hem (of haar?) vernoemt vanwege de historische betekenis van zo’n persoon, wil niet zeggen dat je al zijn grote en kleine daden daarom goedkeurt. Integendeel zelfs, je kunt de gelegenheid ook aangrijpen om te laten zien dat we tegenwoordig andere normen en waarden hebben, die ver afstaan van die in vroeger eeuwen. Dat is beter dan onze historie uitwissen.

Straatnamen met een racistisch verleden moeten zeker verdwijnen. Verschillende ‘zeehelden’ die Nederland rond 1600 de ‘Gouden Eeuw’ gebracht hebben worden nu nog steeds geëerd. Mede omdat dat tijdperk in onze geschiedenisboeken als een heldenverhaal wordt gebracht. Terwijl het een zwarte bladzijde, zeg gerust hoofdstuk, is in onze Nederlandse geschiedenis. De slavernij heeft de fundering gelegd voor de ongelijkheid tussen gekleurd en niet-gekleurd van vandaag de dag. Het is daarom cruciaal om naar die fundering te kijken en het te plaatsen in de context van vandaag de dag. De slavernij is met de kennis van nu onacceptabel. Daarom is het ook onacceptabel dat we de aanjagers van de slavernij nu nog vereren in onze straatnamen. Echter is dit een druppel op de gloeiende plaat. Echte verandering begint bij jezelf, zowel gekleurd als niet-gekleurd. We moeten voorbij het hokjes-vakjes denken gaan. We moeten iedereen als ‘mens’ gaan zien. Iedereen is uniek: je persoonlijkheid maakt wie je bent.

Racisme is afschuwelijk en daar kunnen we niet waakzaam genoeg voor zijn.

Onvrede en onbegrip staan aan de basis van racistische uitingen en moeten worden weggenomen door zoveel mogelijk over gebeurtenissen in het verleden te vertellen en ze te plaatsen in de juiste context. Wij kunnen en moeten onze geschiedenis niet uitwissen of ontkennen.

Volgens mij werkt het vernietigen van standbeelden en het weghalen van straatnamen averechts en voedt dat alleen maar sluimerende nationalistische en haatgevoelens van mensen die ontevreden en onwetend dan wel intolerant zijn. Ik denk dat we er goed aan doen, met alles wat we nu weten, aanvullende informatie te verstrekken bij standbeelden en naamborden van omstreden personen.

Met het verwijderen van namen en beelden van historische figuren uit onze geschiedenis vernietigen we volgens mij de mogelijkheid om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Ja het klopt; heel wat beroemde historische figuren hebben zaken destijds op een niet fraaie manier aangepakt, compleet anders als wij nu zouden doen. Rijnsburg kent diverse straten met namen van historische figuren, zoals Tromp, Witte de With, De Ruyter en Piet Hein. Laatst genoemde was weliswaar tijdens gevechten meedogenloos, maar heeft zich nooit bezondigd aan slavenhandel. Nederland ging daar pas 6 jaar na zijn dood mee van start. Onze bejubelde Gouden Eeuw hebben we mede te danken aan slavenhandel. De pijn die deze handel teweeg heeft gebracht zal voor bepaalde groepen altijd voelbaar blijven. Het wijzigen van straatnamen verandert dat niet. Wellicht wel een duidelijke uitleg over deze toch voor velen ongemakkelijke periode uit onze vaderlandse geschiedenis. Een QR code op de straatnaamborden zou daar voor kunnen zorg dragen.

Laat ik als eerste zeggen dat ik tegen racisme ben. Ieder weldenkend mens zal dat zijn, toch? En het is vreselijk wat er allemaal in de wereld gebeurt en hoeveel mensen er dagelijks last hebben van vooroordelen, bewust of ingesleten. Dat is niet oké. Maar het omgooien van standbeelden, straatnaamborden die van palen worden getrapt, gaat dat niet een beetje ver? Ja, er zijn dingen in het verleden gebeurd die de schoonheidsprijs niet verdienen. Die zaken zijn alleen wel in elke cultuur en in elk land gebeurd. Zaken in de geschiedenis waar niemand trots op is, maar die wel zijn gebeurd. Het punt is alleen; het is al gebeurd en het is in de geest van die tijd gebeurd. Net als al die andere dingen overal ter wereld, waar we nu onze wenkbrauwen van optrekken. Maar het omhalen van straatnaamborden en standbeelden verandert de geschiedenis niet. Laten we onze energie beter besteden: leren van ons verleden en een generatie laten opgroeien waarin kinderen leren dat iedereen gelijk is.

Foto: pr

Lieve Milissa Zuijderduijn,


Wat zijn wij trots op jou.

Foto: pr

Van harte gefeliciteerd met je HAVO- diploma.

Opa en oma Korbee en oma Maric.

Hoera,


Bep van der Meij 75 jaar!
Gefeliciteerd door je kinderen & kleinkinderen.

Sloop barakken nog niet overtuigend genoeg

Waterbedrijf n Dunea moet overtuigender aantonen dat sloop van veertien barakken de enige optie is voor noodzakelijke waterwinning. Dat zegt de gemeentelijke commissie bezwaarschriften in haar advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Het is de commissie ook niet duidelijk welke afwegingen het college heeft gemaakt om de vergunning te verlenen. Voor de commissie staat wel vast dat de drinkwatervoorziening van groot belang is, maar niet dat daarvoor veertien van de achttien monumentale barakken gesloopt moeten worden. Die barakken zijn eigendom van Dunea en staan ten westen van de Wassenaarseweg, grenzend aan het natuur- en waterwingebied Berkheide. De commissie vindt naast het belang van waterwinning ook het belang van de gemeentelijke monumenten zwaarwegend.


Bezwaarcommissie mist ensemblewaarde barakken

De door het college verleende vergunning heeft verstrekkende gevolgen voor het geheel van de monumenten. Die vormen samen met de barakken die ten oosten van de Wassenaarseweg een ‘ensemble’ dat herinnert aan het voormalige marinevliegkamp Valkenburg. De barakken werden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de Duitsers.

De bezwaarcommissie mist de overtuiging dat sloop van de veertien barakken de enige mogelijkheid is om in de toekomstige behoefte aan drinkwater te voorzien. Dat er naast de drie door Dunea onderzochte varianten geen andere alternatieven bestaan. De bezwaarcommissie benadrukt dat sloop van de monumenten het definitieve einde daarvan betekent.

De ensemblewaarde van de barakken moet maatstaf zijn bij beoordeling van aanvragen om vergunningen, meent de commissie. Daar mag niet aan voorbij worden gegaan. De commissie vindt dat uit de vergunning niet blijkt dat dit aspect door het college is onderzocht. De ensemblewaarde wordt niet genoemd in de motivatie van het collegebesluit.

Het college gaat zich over het advies van de bezwaarcommissie buigen en daar een besluit over nemen.

>Katten mishandeld

Dierenleed n In Valkenburg worden katten mishandeld, dat meldt de politie.

Bij agenten zijn meerdere meldingen binnengekomen van eigenaren. Ook zijn meerdere katten zwaar mishandeld aangetroffen. 'Wij nemen dit uiteraard zeer hoog op en wij zijn dan ook op zoek naar mensen die meer weten over deze mishandelingen.'

De politie wil dat dit direct stopt en roept iedereen die meer weet zich te melden. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem.

Of het om één of meerdere mensen gaat is niet bekend. Ook over een mogelijk motief is niets bekend.

Zomeravondwandeling door Berkheide

Woensdagavond 1 juli organiseert het IVN regio Leiden i.s.m. Stichting Duinbehoud de eerste zomeravondwandeling van dit jaar door het prachtige duingebied Berkheide, gelegen tussen Katwijk en Wassenaar. De wandeling start om 19:30 uur bij de Soefietempel aan de Zuidduinseweg 7 in Katwijk en duurt ca. 2 uur.

Diverse gidsen nemen u mee en vertellen onderweg over het oude zeedorpenlandschap met de kleine akkers en over andere sporen die in de loop der eeuwen achter zijn gelaten. Ontdek de bijzondere plantensoorten van dit cultuurrijke landschap en als u geluk heeft ziet u onderweg misschien wel een ree of een vos.

Vanwege het corona-virus worden per gids maximaal 4 deelnemers meegenomen zodat we ons aan de 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat heeft tot gevolg dat aanmelden verplicht is. Dat kan, het liefst per e-mail (h.doornebal@ziggo.nl), of per telefoon (0252-375160). Geef dan uw naam op en het aantal deelnemers die zich opgeven.

Advies: kom zo mogelijk op de fiets, er is parkeergeld verschuldigd als u met de auto komt. Neem een jas of trui mee, het kan ’s avonds al flink afkoelen. De wandelingen zijn gratis.

>Ritje met stoomtrein

Stoomtrein Katwijk Leiden heeft de deuren weer geopend binnen de grenzen van de anderhalvemeter-maatregelen.

De kaarten moeten nu vooraf worden gereserveerd via de website. Het internetreserveringssysteem is nu helemaal in werking en alle looproutes en procedures zijn uitgetest. Dit kindvriendelijke museum is nu coranaproof zodat iedereen er veilig terecht kan.

Zolang de anderhalvemeter-maatregel van kracht is, moeten de bezoekers vooraf kaartjes reserveren. Dan kan eenvoudig door hun website te bezoeken via de pagina “Tickets boeken”. Elk gezelschap (gezin/huishouden) krijgt in de trein een eigen privécoupé. Daarom hoeven de bezoekers geen mondkapjes te dragen. Het kopen van een kaartje aan het station is alleen mogelijk als er nog open plaatsen beschikbaar zijn.

De dienstregeling is aangepast. Zo is de duur van het verblijf beperkt tot 1,5 uur waarvan een treinrit van 30 minuten en een uur voor het buitenterrein en het museum.

De dieseltrein, voorlopig kan er nog niet met stoom worden gereden, vertrekt elk weekend vanaf 11.00 uur elk heel uur. De laatste trein vertrekt om 16.00 uur. Het museum is geopend tot 17.30 uur.

U vindt dit museum bij het Valkenburgse Meer aan de Jan Pellenbargweg 1 te Valkenburg (ZH). Gratis parkeren voor de deur. Meer informatie vindt u op hun website www.stoomtreinkatwijkleiden.nl

Welzijnskwartier zoekt extra vrijwilligers voor Belteam Mantelzorg

Foto: pr

(Ex-)mantelzorgers                bellen mantelzorgers

17.000 mensen in Katwijk, Valkenbrug en Rijnsbrug zijn mantelzorger. Zo’n 20 procent daarvan heeft het zwaar en behoefte aan een luisterend oor. Maar mantelzorgers vertellen hun verhaal niet zo snel, omdat ze vinden dat hetgeen ze doen heel normaal is. Daarom bellen vrijwilligers van het Welzijnskwartier hen actief op. Dit belteam kan extra hulp gebruiken.

Het echtpaar Van Rijn is erg blij dat ze af en toe hun verhaal kwijt kunnen. | Foto: pr Foto: pr


Het belletje naar de mantelzorgers is belangrijk. Het biedt mantelzorgers de gelegenheid een praatje te maken en hun verhaal te doen. Het telefoongesprek wordt dan ook zeer gewaardeerd en die waardering doet de vrijwilliger weer erg goed.


Hart luchten

Een voorbeeld van zo’n mantelzorger is de heer Van Rijn. Hij zorgt al drie jaar voor zijn vrouw die na een hersensinfarct halfzijdig verlamd is. Dit doet hij met veel liefde en plezier. Samen redden zij zich goed, maar Van Rijn heeft wel af en toe behoefte aan een gesprek met een deskundige vrijwilliger. ‘Dat geeft weer even adem.’ De huidige belvrijwilligers kunnen het aantal noodzakelijke telefoongesprekken niet aan. Daarom zoekt Welzijnskwartier extra mensen die zich goed kunnen inleven in de situatie van mantelzorgers. Uiteraard krijgt u daar goede begeleiding bij.


Profiel belvrijwilliger

- mensen met luisterend oor, zoals mensen met mantelzorgervaring

- u bent 4 uur per week beschikbaar

- u hebt de intentie om tenminste een jaar dit mooie werk te doen

- u krijgt instructies waarmee u goed beslagen ten ijs komt

- u kunt zaken in de computer registreren

- als vrijwilliger krijgt u veel waardering van de mensen waar u het voor doet èn kunt u ook zelf nieuwe contacten opdoen

Bent u geïnteresseerd in dit dankbare werk?

App, bel of mail dan met Martine van Welzijnskwartier:

(06) 8234 4169,

mantelzorg@welzijnskwartier.nl..


>

Wat te doen bij vermoedens van ouderenmishandeling

Jaarlijks zijn ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen (65+) slachtoffer van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling. Ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij jou in de buurt.‘Ouderenmishandeling is lang niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt’, vertelt Debbie Maas, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

‘Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Vaak is de oudere kwetsbaar en afhankelijk van de pleger. Het gaat niet áltijd om kwade wil. De zorg voor een oudere kan iemand ook te veel worden. Zeker in deze uitzonderlijke coronatijd kunnen spanningen oplopen. Op dit moment hebben ouderen ook minder contacten, waardoor het zicht van bijvoorbeeld de huisarts of de vereniging op wat er thuis bij iemand gebeurt minder is. Daarom is het nu nog belangrijker om een beetje extra te letten op je moeder, je buurman of je oom en iets te doen met je vermoedens. Dat kan al door een praatje aan te knopen met de oudere.’ Vermoed jij ouderenmishandeling? Dit is wat je kunt doen.

Let op mogelijke signalen van ouderenmishandeling, zoals blauwe plekken, veranderingen in gedrag, plotselinge angstklachten, geldgebrek of betalingsachterstanden of hoe de oudere bijvoorbeeld reageert op de vermoedelijke pleger.Is het eenmalig of komt het langere tijd achter elkaar voor?

Praat over je zorgen met iemand uit de omgeving van de oudere, zoals een familielid, een buurvrouw of de verzorger. Misschien herkent de ander deze signalen ook. Praat met de oudere. Een simpel praatje is soms al voldoende om de oudere te laten weten dat je er voor hem/haar bent en dat hij/zij niet alleen is.

Praat met de vermoedelijke pleger. Stel open vragen, bijvoorbeeld, hoe gaat het met de verdeling van zorgtaken? Je kunt altijd gratis bellen met een Veilig Thuis medewerker via 0800 2000 of chatten via

www.veiligthuis.nl. Dit kan ook anoniem. Als jij de situatie beschrijft, kunnen de hulpverleners je advies geven over wat jij kunt doen en hoe zij je kunnen helpen.Meer tips?

Ga naar ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl voor meer informatie en tips over op welke signalen je kunt letten en hoe je het gesprek kunt openen.

Hoofdbrekens

Foto: pr

Hersenletsel: een ongeval, een beroerte of een progressieve ziekte kan ervoor zorgen dat de hersenen beschadigd raken. We noemen dat Niet - Aangeboren Hersenletsel (NAH).
NAH kan grote gevolgen hebben, voor de persoon zelf en de omgeving. In de serie Hoofdbrekens willen we laten zien wat het betekent om te leven met NAH. Ons doel is begrip te kweken voor mensen met hersenletsel en hun naasten.


Kent u iemand met NAH? Ga dan in gesprek, want NAH is bij iedereen anders!

19: Baan kwijt

Jan vertelt over zijn leven met NAH:


Iemand heeft mij aangereden. Mijn auto was total loss. En ik ook. Maanden heb ik gerevalideerd. Gelukkig ben ik er nog, maar de ene kant van mijn lichaam doet niet goed meer mee.


Werken kan ik niet meer.
Mijn werk was mijn lust en mijn leven. Altijd op de weg, mijn vrachtwagen was mijn huis. Mijn klanten waren mijn vrienden.
Nu zit ik thuis. Ik ga nog wel eens kijken op de zaak. Maar als ik ze dan zie rijden, dan doet dat pijn.
Pijn in mijn portemonnee, ja, dat ook. Maar vooral pijn in mijn hart.
Of ik niet iets anders kan? Tja, dat wordt een beetje moeilijk… Maar ik zou het wel willen…

>

Wel willen werken: Job2Go

Binnen de Gemiva-SVG groep is een jobcoach-organisatie opgenomen: Job2Go. Job2Go ondersteunt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.De jobcoach inventariseert de wensen en mogelijkheden. Aan de hand hiervan wordt er een traject uitgezet. Bijvoorbeeld als voorbereiding een training in arbeidsvaardigheden of gespreksvoering. Ook praktische en inhoudelijke aanpassingen aan de toekomstige werkplek krijgen aandacht. Er zijn mogelijkheden om ervaring op te doen op leerwerkplekken. Bij voldoende vaardigheden en mogelijkheden gaat de jobcoach, in samenspraak met de klant, op zoek naar een geschikte vacature. Ondersteuning bij de sollicitatie is mogelijk. Is er een passende baan gevonden, dan kan er óp de werkplek gecoacht worden, om de werkzaamheden goed te leren uitvoeren. Indien nodig bemiddelt de jobcoach bij de contacten met leidinggevenden en collega’s. In het begin is de begeleiding intensief. Na enige tijd wordt de coaching afgebouwd. Alles in overleg met de klant en de werkgever.Voor meer informatie:

zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl (088-2052400)

welzijn | zorg

17 / 18

ZONDAG 28 JUNI


Hoe de diensten zijn geregeld in de corona-periode kunt u vinden op de website van de betreffende kerken.


Chr. Geref. kerk

Via internet of kerkradio
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter


Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk

Woensdagavond 20.00 uur: vlog via onderstaand YouTubekanaal

Zondagmorgen 10.30 uur:
digitale dienst via YouTubekanaal

https://www.youtube.com/channel/UCguy9SbB_Nog0ok2oAXWxjw

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
Livestream
10.00 uur: Wilfred van Rijn


Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: geen dienst


Geref. kerk (vrijgem.)
Online uitgezonden
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk


Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk (KerkTV)

9.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: geen dienst
17.00 uur: geen dienst
De Voorhof
9.30 uur: geen dienst


VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt

10.00 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk


Hervormde Gemeente
9.00 uur: ds. B. Brunt
uitgezonden via internet
18.30 uur: geen dienst


Geref. kerk De Goede Herder
Via kerkdienst gemist
10.00 uur: ds. K. Kant


R.K. Kerk H. Joannes de Doper
Zaterdag 19.00 uur: geen viering
Zondag 10.00 uur: 30 personen
van tevoren reserveren,

joannesdedoper.katwijk@casema.nl


Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Ans Duindam