De Rijnsburger

7 november 2019

De Rijnsburger 7 november 2019


3 / 26

9 / 26

15 / 26

17 / 26

20 / 26

21 / 26

22 / 26

23 / 26

25 / 26

ZONDAG 10 NOVEMBER

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. C. Westerink

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Reinier Sonneveld

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Jaap Ketelaar

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. R. Heida
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: geen dienst
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. H. Mast, Terheijde
17.00 uur: dhr. G. Khatchikyan, Utrecht
De Voorhof
9.30 uur: ds. J. Tiggelman
15.00 uur: ds. A. Haasnoot,
SIEN dienst

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: leesdienst
17.00 uur: ds. F. Rinkema, Katwijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. J. Smit, Katwijk
18.30 uur: ds. B.H. Weegink,
Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. E.R.V. Schuddebeurs, Houten

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
B. Plavcic, cantor
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastor M. Hagen en
diaken P. Winnubst, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Harry Oudshoorn