Katwijk Speciaal

8 oktober 2019

Katwijk Speciaal 8 oktober 2019


Tevreden met de brug

De onderdoorgang van de Julianabrug krijgt extra aandacht. | Foto: Piet van Kampen Foto: Foto:

De belangstellenden die vorige week maandagavond in het Pieter Groen College een kijkje op de beelden van de plannen voor de Koningin Julianabrug/Biltlaan namen waren overwegend tevreden. Tijdens deze inloopavond kregen zij, aangevuld met de nodige informatie een behoorlijk goed beeld van hoe het er in de toekomst uit gaat zien. In een eerder stadium waren er al presentatieavonden geweest waarbij de ge:interesseerde burgers als participant aan deel namen. Lees verder op pagina 3.

Archeologie en koffie

lezing n Horen hoe het staat met het onderzoek naar de Romeinse Weg bij de Tjalmaweg in Valkenburg? Op vrijdag 11 oktober geeft archeoloog René Isarin een lezing in het informatiecentrum van de RijnlandRoute.

René Isarin vertelt op deze dag uitgebreid over de laatste resultaten van het archeologisch onderzoek naar deze unieke vindplaats die afgelopen zomer werd aangetroffen bij opgravingen in het kader van de RijnlandRoute. Aansluitend wordt er al een tipje van de sluier opgelicht en is een aantal bijzondere vondsten bezichtigen.

De lezing wordt gehouden op vrijdag 11 oktober van 10.30 tot 12.00 uur in het informatiecentrum RijnlandRoute, Rietpolderweg 19, Leidschendam. Aanmelden kan via: https://rondleiding-rijnlandroute.nl/

Zeezangdienst in de Oude Kerk

Sion n Op zaterdag 12 oktober is er, de inmiddels traditionele ZeeZangDienst, georganiseerd door de Mannenzanggroep Sion.

Kom zaterdag 12 oktober naar de Oude Kerk aan de Boulevard. Daar zingt, met als thema 'Kniel voor God' de Mannenzanggroep Sion uit Katwijk onder leiding van Wilco van Delft. Aan het orgel zit Dirk van Duijvenbode.

De verbindende teksten worden gesproken door ds. E.J.de Groot. Verder verlenen, naast de Mannenzanggroep Sion, de Bovenstemgroep Katwijk onder leiding van Maarten Kuyt, met aan het orgel Huig van der Meij, hun medewerking. Natuurlijk is er ook volop samenzang.

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. Uiteraard is de toegang vrij. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden die geheel bestemd is voor het werk van Stichting Vrienden van de Hoop, verslaafden- en daklozenzorg.

Kerkenveiling Joannes de Doper

veiling n Vrijdagavond 11 oktober om 20.00 uur is de 116e kerkenveiling van parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk. Iedereen is welkom in de grote zaal van 'de kleine JOANNES' aan de Kerkstraat 68. Dit jaar zal de opbrengst o.a. worden gebruikt voor de restauratie van twee glas–in-loodramen in het kerkgebouw.

Op www.joannesdedoper.nl staat de digitale versie van de kerkenveilingcatalogus met alle kavelnummers. Er liggen ook exemplaren van de catalogus achterin de kerk om mee te nemen. De 116e veiling start natuurlijk weer met het woord van welkom door veilingcommissievoorzitter Nico van Maren. Sjaak Verkade zal als afslager alle kavels in de verkoop brengen.

Men kan een financieel steentje aan de parochiekern H. Joannes de Doper bijdragen door te bieden en te kopen, maar binnenkomen verplicht tot niets. Voor alle gasten is er ook gratis koffie / thee. Wie wil meebieden kan een biedbordje bij binnenkomst bij de organisatie opvragen. Men krijgt er ook nog twee consumptiebonnen bij. Ook voor kinderen zijn er hele leuke kavels te koop.

My Dearest Sister terug in de Boemerang

live n Na een jaar van afwezigheid keren de dames en heren van MDS weer terug naar de Boemerang. Op zaterdag 12 oktober komt de familie bijeen voor een mooie muziekavond. De entree is gratis en de deuren gaan om 20.30 uur open. De Boemerang is te vinden aan de Huetingstraat 36. MDS brengt mooie pop en rockcovers met een hoog o-ja-gehalte. Meerstemmige zang begeleid door akoestische gitaar en Cajon. Deze samenstelling is er eigenlijk altijd al geweest. Terwijl opa de waterkoker nog eens aanzet, wordt er aan de keukentafel al lekker gezongen door de rest van de familie. Van alles komt er voorbij; Fleetwood Mac, George Michael, The Beatles en zelfs Britney Spears is niet teveel. Gezelligheid ten top, maar er miste nog een ding: publiek. Samen met en voor je familie zingen is geweldig, maar er is niets beters dan het te delen met alle andere liefhebbers van muziek. Zo is MDS geboren, aan de keukentafel bij opa, met de hele familie.

| Foto: Marc Wonnink

Ruimtevaart blijft ongekend populair

agenda n activiteiten in Katwijk

Sint en Pietenactie trakteert goede doelen

Het is wel heel druk hier'

Overwegend instemming met plannen voor de Biltlaan

Een impressie van de verbrede Koningin Julianabrug. | Afb. Gemeente Katwijk

make-over n De belangstellenden die maandagavond in het Pieter Groen College een blik op de beelden van de plannen voor de Koningin Julianabrug/Biltlaan wierpen, verkeerden overwegend in een positieve stemming. Tijdens deze inloopavond kregen zij, aangevuld met de nodige informatie een behoorlijk goed beeld van hoe een en ander eruit komt te zien.

Door Piet van Kampen

Projectleider Dick Stekelenburg verwoordde het als volgt: 'Hier zit alles in wat ieders hartje begeert'. Een uitspraak die hout snijdt. Een uitspraak die met name betrekking heeft op de nieuwe situatie op en om de Koningin Julianabrug.

'Na het raadsbesluit van 18 juli j.l. zijn de tekeningen in het bestemmingsplan snel aangepast. Het karakter van de uit 1962 daterende brug is behouden, de onderdoorgang aan de noordzijde is helemaal open met veel licht en zichtlijnen en veel beter voor de sociale veiligheid' lichtte Stekelenburg toe. Dit met betrekking tot één aspect van de renovatie.

Belangrijker is echter wat er bovenop de brug allemaal wordt aangegeven in het aangepaste plan. Van oost naar west: aan de oostzijde een voetpad, vervolgens een 3 meter brede groenstrook, daarnaast een fietspad van 4,5 meter breed voor tweerichtingsverkeer. Naast het fietspad een 'schrikstrook' met groene kruiden van 1.25 breed en dan liggen er twee keer twee rijbanen die iets ruimer bemeten zijn dan in de huidige situatie. Nog een kruidenstrook ernaast en aan de westzijde ligt ook nog een voetpad.

De totale breedte van de brug die momenteel nog 21,5 meter bedraagt komt in de nieuwe situatie uit op 28 meter. Ook de doorvaart voor scheepsverkeer wordt met een halve meter verhoogd. Bijgaande artist impression zal wellicht een en ander verduidelijken. In ieder geval een beeld waarin de belangstellenden zich konden vinden. De bestemmingsplannen liggen nog t/m 24 oktober ter inzage en zijn ook op www.katwijk.nl te bekijken.


Omleiding

De klus, die als alle procedures doorlopen zijn naar verwachting medio maart 2020 zal beginnen, gaat volgens schattingen zo'n kleine zeven maanden in beslag nemen. Hierdoor wordt de belangrijkste verkeersader naar Katwijk Noord afgesneden.

Over de meest logische omleidingen voor gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers wordt nog volop nagedacht om dit in zo goed mogelijke banen te leiden. Want dat is nog een heikel punt waar nog even flink over de meest logische en mogelijk creatieve oplossingen gepiekerd moet worden.

Mantelzorgcafé Katwijkse Ziekte

café n Op maandag 14 oktober vindt in De Wilbert weer het maandelijkse Mantelzorg café Katwijkse Ziekte (HCHWA-D) plaats. Aanvang 19.30 uur in 't Hof van Wilbert.

Namens het expertiseteam Katwijkse Ziekte van Marente zijn aanwezig Antoinette Beets, Specialist Ouderengeneeskunde, en Ruth Hoogerdijk, casemanager. Zij kunnen u o.a. informeren over de begeleiding van patiënten met de Katwijkse Zieke in de thuissituatie en adviseren over zorgmogelijkheden en medische behandeling.

Het maandelijkse mantelzorgcafé Katwijkse Ziekte is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers, naasten van mensen met de Katwijkse Ziekte en zorgverleners en dient tevens om elkaar te ontmoeten en ideeën, informatie en ervaringen uit te wisselen over allerlei aspecten van de Katwijkse Ziekte.

Belangrijk om te weten is dat deze keer ook Wethouder Corien van Starkenburg, portefeuille Zorg & Ondersteuning, aanwezig is. Zij wil graag persoonlijk van mantelzorgers horen waar u tegen aan loopt op het gebied van zorg en ondersteuning aan iemand met de Katwijkse Ziekte (HCHWA-D).

De toegang van het Mantelzorgcafe vrij. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Katwijkse Ziekte neem dan contact met het expertiseteam via katwijkseziekte@marente.nl of 06-43263061.

Gemeenteavond

Benjamin n Op donderdag 17 oktober houdt wijk Benjamin een gemeenteavond.

De spreker is ds. W.F. 't Hart uit Tholen met als thema 'Ver van Huis', naar aanleiding van Lukas 5. Een actueel onderwerp voor jongeren en ouderen. Een ieder is welkom in de Fonteinkerk aan de Willem de Zwijgerlaan, inloop met koffie/thee 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur; sluiting rond de klok van 22.00 uur. Er is een collecte voor de onkosten.

Zie de mens

expositie n "Zie de mens" is de intrigerende titel van een expositie van de kunstenaars Fleur van den Berg, Ineke Ouwehand en Theolieke Smit in het souterrain van het DUNAatelier aan de Boulevard.

Van 11 t/m 27 oktober op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur is hun tentoonstelling te bezoeken.

De invloed die mensen ondergaan van hun omgeving en van de samenleving speelt in het werk van deze drie kunstenaars een belangrijke rol, net als de relatie van de mens met de natuur. Ze tonen beelden, installaties, wandwerken en glastekeningen.
De tentoonstelling is gelijktijdig te bezichtigen met het werk van de veelzijdig kunstenaar Henk Evertzen, op de begane grond van het DUNAatelier

Leesfeest op de Marnix

De stewardessen van Marnix-airlines vingen de leesreizigers op. | Foto: PR

boekenfeest n Afgelopen woensdag was de start van de Kinderboekenweek. De kinderen van de Marnixschool werden welkom geheten door twee stewardessen van Marnix-airlines. Zij moesten er die ochtend voor zorgen dat iedereen met het juiste vliegtuig zouden vertrekken.

Gelukkig was er al een aantal reizigers aanwezig en moest er geraden worden naar welk land ze zouden reizen. Wanneer het land geraden werd, moest de reiziger een letter omdraaien. Zo werd het als snel duidelijk dat het thema van de Kinderboekenweek dit jaar 'Reis mee' is. Na het zingen en dansen op het lied Reis mee was het dan toch echt tijd om het vliegtuig in te stappen en op reis te gaan. Voordat de reizigers mochten instappen, moesten ze wel hun boarding pass laten zien. Komende week wordt er op de Marnix door heel wat verhalen gereisd.

Rabobank Wensenfonds: De genomineerden zijn bekend

Gymnastiekvereniging De Valken kon met de bijdrage van het Rabobank Wensenfonds nieuwe toestellen aanschaffen. | Foto: PR

wensen n Dit jaar wederom een record aantal wensen ingediend! Van de totaal 148 ingediende wensen door verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van Rabobank Leiden-Katwijk, zijn er totaal 111 genomineerd, waarvan er 51 afkomstig zijn uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Deze wensen zijn genomineerd door een commissie, bestaande uit ledenraadsleden en collega's van de bank. Vanaf 25 oktober kunnen de klanten en leden van de Rabobank Leiden-Katwijk stemmen op hun favoriete wensen.

'Verenigingen, stichtingen en clubs hebben een belangrijke maatschappelijke rol in onze samenleving. Ze verbinden mensen met elkaar, jong en oud en door alle lagen van de samenleving'. Aldus Erik Versnel, directievoorzitter. 'Ik geloof in de kracht van verenigingen. Het is het cement van onze maatschappij en speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel mensen. Daarom zijn we vanuit de Rabobank, onder andere met het Wensenfonds, betrokken bij het verenigingsleven'.

Vanaf 25 oktober kunnen klanten én leden van de bank hun stemmen uitbrengen op hun favoriete wensen. Hiermee bepalen zij welke wensen er uitkomen en welke bedrag er op de cheque komt te staan.
Op 25 oktober ontvangen klanten en leden een persoonlijke inlogcode om drie stemmen te verdelen over drie verschillende wensen. Leden hebben zelfs de mogelijkheid vier stemmen te verdelen over lokale verenigingen en stichtingen. Zij hebben één extra stem en mogen deze naar eigen wens inzetten. Via www.dichterbijleidenkatwijk.nl kunnen klanten terecht om hun stem uit te brengen, dit kan tot en met 10 november.

Genomineerden

De genomineerden in gemeente Katwijk zijn Asareel, AV Rijnsoever, Basketbal Vereniging Grasshoppers, Biljartvereniging "de Bogaert", Christelijke Opleidingsschool, DWS Rijnsburg, EHBO vereniging Rijnsburg, Hartekreet en Ander Leen, HC Catwyck, IJsclub Voorwaarts Katwijk, Katwijkse Reddingsbrigade, KNRM station Katwijk, Rijnsburgse Boys, Rijnstreekkoor, Roeivereniging Ferox, SRAW St. Recreatieve Activiteiten De Wilbert, St. De Brug, st. Herberg Welgelegen, St. Kunstvereeniging Katwijk, St. Open Tuinen Rijnsburg, St. Sportspeeltuin Dorpsweide, Stichting sint en pietenactie, Stichting Welzijnskwartier, Tafeltennisvereniging Rijnsoever, TC MVKV, Toneelvereniging Mimiek's Theater, TV De Rijnkanters, Vereniging de Katwijkse Zeeverkenners, Vereniging HCHWA-D, Voedselbank Katwijk, Zwem & Poloclub Katwijk, St. Castellumpop, Jeu de Boules Vereniging Katwijk, St. Nationaal Smalspoor/Stoomtrein Katwijk Leiden, Ponyclub Paridon, Chr. Muziekvereniging DVS Katwijk, Interkerkelijk koor Voice of Joy, Volkstuinvereniging Ons Genoegen, Kinderkoor ZEP, Natuurcentrum Katwijk, Valkenburg's Harmonie, St. Katwijk Wandelmarathon, St. 100 jaar Quick Boys, Bibliotheek Katwijk, Farelschool, HSV Brittenburgh, Koningin Wilhelminaschool, St. Open Hof Cultureel, Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg, DSV Verzorgdleven locatie Duinrand en DSV Verzorgd leven, locatie Vlietstede Rijnsburg.

Bekendmaking winnaars

Op 25 november vindt de bekendmaking van de winnaars plaats tijdens De Avond van Katwijk in de TheaterHangaar in Valkenburg. Houd de website van Rabobank Leiden-Katwijk en social media-kanalen in de gaten om de exacte datum te noteren.

Kinderdisco in de Schelp

disco n In Buurtcentrum de Schelp wordt 1 keer per maand een disco georganiseerd voor kinderen van 6 tot 11 jaar. De Disco vindt plaats iedere 2de zaterdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Een gezellige avond met muziek en dans.

Zaterdag 12 oktober kan je weer naar de leukste Kinderdisco van Katwijk komen in buurtcentrum de Schelp. Samen met je vrienden en vriendinnen dansen op de nieuwste muziek, gezellig kletsen of een dansje instuderen. Dat kan allemaal bij de Kinderdisco van de Schelp. Alle kinderen zijn van harte welkom, kom langs en doe mee!!!

De kinderdisco vindt plaats in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1 in de Hoornes (Katwijk Noord).

Reünie Volksdansgroep

Reünie n Dit is een oproep aan alle jeugdleden van Volksdansgroep Katwijk, die niet via social media konden worden bereikt, voor de reünie op vrijdag 1 november.

De oproep is voor jeugdleden die tussen 1992 en 2008 hebben gedanst. Het wordt een avond met gezellig bijpraten, herinneringen ophalen, foto's kijken etc. en allemaal onder het genot van een drankje en een hapje.

Wie nog niet in de gelegenheid is geweest om te reageren, kan dit altijd door een berichtje achter te laten op www.volksdansgroepkatwijk.nl. Hier staat een aantal leuke groepsfoto's om te bekijken.

De reünie vindt plaats in de Kleine Joannes, Kerkstraat 68, vanaf 19.00 uur. Meer informatie bij Tinie van der Neut, tel. 4026075.

Koffieochtend

Sion n Op woensdag 16 oktober om 9.30 uur is de eerste koffieochtend van dit winterseizoen in het Anker aan de Voorstraat 74.

Joke van der Meij zal spreken over het thema: 'Do you say yes to this dress?' Aan de hand van deze bekende leus uit het populaire tv-programma, willen zij haar publiek meenemen naar de oude Joodse gebruiken rondom het huwelijk om op die manier meer zicht te krijgen op het hemelse huwelijksfeest. Aanvang 9.30 uur.

Themadienst in de Dorpskerk

vriendschap n Ds. Hugo Habekotté uit Maasdijk zal op zondagavond 13 oktober voorgaan in de Themadienst in de Dorpskerk te Katwijk a/d Rijn.

De dienst, die begint om 18.30 uur, staat in het teken van vriendschap. Als thema voor deze dienst heeft ds. Habekotté gekozen 'Je hebt iemand nodig'.
Het tekst gedeelte is uit Lucas 14, 1 en 12-14. In het gedeelte daagt Jezus ons uit op zoek te gaan naar de kern van echte vriendschap.

Bingo

wiek n Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/Rijn houdt op vrijdag 11 oktober bingo met mooie prijzen. Ook is er weer een loterij en een superronde. Aanvang 20.15 uur. Zaal open om 19.00 uur. Wijkgebouw De Wiek', Fresiastraat 19. Onder de 18 jaar heeft geen toegang. De kinderbingo is op zaterdag 12 oktober . Aanvang 14.00 uur.

Ruimtevaart blijft ongekend populair

De open dag bij ESTEC was erg druk bezocht. | Foto: Marc Wonnink

space n Ruimtevaart blijft ongekend populair. Dat bleek zondag wel bij de open dag van de ESA-ESTEC net over de grens met Noordwijk. Circa 8.000 bezoekers hadden zich aangemeld om een kijkje te nemen in het hart van de Europese ruimtevaartorganisatie.

'Ik vind ruimtevaart geweldig. Diezelfde enthousiasme heeft mijn zoon gekregen.' zegt een vader die vanuit Lelystad naar Noordwijk is gekomen. 'Toen we het zagen hebben we direct kaarten gereserveerd. Ze hebben hier echt gave dingen. Ik zie hier het ISS en een marsrover. Echt geweldig om te zien.'

Sint en Pietenactie | Foto: PR

Niet alleen het technisch hart van het complex was open, ook ruimtewetenschap en –technologie van alle ESA-vestigingen was te zien. Daarnaast kon men zelf aan de slag gaan met meerdere activiteiten, tentoonstellingen bewonderen en deelnemen aan Space Talks met astronauten en ruimte-experts. Voor de kids was ook van alles georganiseerd.

In de grote hal konden bezoeker hun ogen uitkijken. Ook buitenlandse bezoekers zijn naar Noordwijk gekomen. 'We komen van België. We hebben het 3 jaar geleden al gedaan, en we dachten we doen het nog eens. We vinden het super interessant.' zegt een jongen die met zijn vriendin 2,5 uur in de auto heeft gezeten. 'Er is hier heel veel te zien, ook wat ze tentoonstellen. Heel boeiend!' Zijn vriendin vult aan: 'Er is hier ook veel innovatie te zien. Het leukste is toch wel een film over de maan en uitleg over de satellieten.' Volgens de zuiderburen is er wel een minpuntje. 'Het is wel heel druk hier.'

De open dag gemist? De open dag wordt jaarlijks gehouden.

Sint en Pietenactie donatiefonds steunt verschillende mooie initiatieven

donaties n Stichting Sint en Pietenactie Katwijk zet zich al ruim 20 jaar in voor goede doelen. Door middel van Sinterklaasbezoeken aan particulieren, scholen, bedrijven en instellingen wordt er zoveel mogelijk geld ingezameld om goede doelen in gemeente Katwijk e.o. financieel te ondersteunen. Voor het tweede jaar op rij konden in de eerste twee kwartalen van dit jaar, organisaties onder bepaalde voorwaarden, een donatie aanvragen. Meer over dit initiatief is te lezen op www.sintenpietenactie.nl

Op vrijdagmiddag 4 oktober heeft wederom de uitreiking plaatsgevonden van het Sint en Pietenactie Donatiefonds in Pannenkoeken en Grillrestaurant De Beslagkom in Katwijk. Het bestuur van Stichting Sint en Pietenactie heeft uit alle ingediende aanvragen meerdere mooie winnaars gekozen welke een donatie hebben ontvangen voor het ingediende initiatief. Winnaars van een donatie kregen vergezeld van een korte motivatie een cheque overhandigd uit handen van de voorzitter van de Sint en Pietenactie Donatiefonds, Kees de Mol.

Ook dit jaar zijn er mooie bedragen geschonken voor het realiseren van onder andere een interactieve projector voor een zorggroep van 's Heerenloo Noordwijk, buitenspeelattributen voor een peuterspeelzaal van KOK kinderopvang in Katwijk, en een aanmoedigingsprijs voor de eerste G-carnavalsvereniging van Nederland. Na de uitreiking van de cheques was er een fotomoment met alle winnaars en de voorzitter van de Stichting Sint en Pietenactie, waarna de feestelijkheden met een hapje en drankje werd afgesloten.

Het bestuur van de Stichting Sint en Pietenactie is blij dat het donatiefonds zo goed is aangeslagen en zal dit de komende jaren vervolg geven. Via onze website mogen nieuwe aanvragen ingediend worden, mits er wordt voldaan aan de criteria zoals genoemd in de algemene voorwaarden op de site.

Dit jaar wordt Stichting Sint en Pietenactie ook nog eens ondersteund door de Beslagkom op heel bijzondere wijze. Eigenaren Pieter Bekooij en Tanja Pater, zullen vanaf 6 december de Noordkaap Challenge rijden en hopen binnen 13 dagen heen en terug te rijden naar de Noordkaap, een tocht van 7000km onder barre omstandigheden. Met hun tocht willen zij een mooi bedrag inzamelen wat ten goede komt aan de stichting.

Ook een goed doel steunen? Boek dan nu een bezoek via de Pietenplanning, info op onze website; www.sintenpietenactie.nl

Workshop terug in de tijd in Katwijks Museum

Museum n Op zaterdag 12 oktober houdt de Commissie Educatie van het Katwijks Museum een jeugdactiviteit. De ochtend wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur en is toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. De toegang is € 3,50

Beleef met Angela Star in de sfeervolle botenhal van het Katwijks Museum een muzikaal avontuur.

Met ruim twintig jaar ervaring in haar rugzak kent Angela inmiddels ook minstens tien keer zoveel liedjes. Ze wordt daarom ook wel eens de 'live jukebox' genoemd. Kies een nummer uit haar playlist of vraag een nummer aan. Misschien heb je geluk. Angela zal niet alleen de liedjes van vroeger en nu over het vissersleven zingen, maar de kinderen ook nog een liedje leren.

Daarna volgt de creatieve activiteit en knutsel je een eigen muziekinstrument. Na afloop van de workshop neem je dit mee naar huis. Nieuwsgierig geworden? Geef je dan snel op.

Om teleurstellingen te voorkomen is het noodzakelijk vooraf te reserveren bij Mw. Jeannette de la Parra via educatiekatwijksmuseum@gmail.com

De volgende jeugdactiviteiten zijn op 2 november met een workshop boetseren en op 23 november met een workshop knutselen.

Quick Boys trekt aan kortste eind in Rijnsburg

Marc Magan van Rijnsburgse Boys in duel met Joey Ravensbergen. | Foto: OrangePictures/Wim Wobbes

Voetbal n Quick Boys trok in de derby tegen Rijnsburgse Boys aan het kortste eind, de Rijnsburgers gingen efficiënter om met de door hen gecreëerde doelkansen. Na in de eerste helft op achterstand te zijn gekomen trok Quick Boys vlak voor rust de stand weer gelijk. In de loop van de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong die Quick Boys niet meer wist te overbruggen. Door dit resultaat zakte Quick Boys verder weg op de ranglijst.

Quick Boys startte goed. Al na een paar minuten moest de doellat uitkomst brengen voor Rijnsburgse Boys bij een doelpoging, de afvallende bal kwam in de voeten van Jesper de Vré die de bal over het doel plaatste. Een paar minuten later was het aan de andere kant van het veld wel raak. Via een aanval over links kon Jordy Strooker de aanval met een doelpunt afronden. De eerste beste kans van de thuisploeg werd direct verzilverd. Die voorsprong smaakte naar meer. De geelzwarten bleven druk zetten op het doel van doelman Paul van der Helm. Een paar minuten later was Quick Boys weer in de problemen, Van der Helm reageerde adequaat op de kopbal van Dani van der Moot uit een voorzet van Marc Magan.

Foto: Jan Jungerius0642813386

Na een kwartier spelen leek Quick Boys gevaarlijk te worden. Tommy Bekooij leek in kansrijke positie te komen maar plaatste een slap schot dat geen probleem was voor doelman Bradly van der Meer. Quick Boys was op zoek naar de gelijkmaker, maar moest alert blijven voor de razendsnelle counter van Rijnsburgse Boys. Ruim halverwege de eerste helft leek Quick Boys loon naar werken te krijgen. Masies Artien leverde de bal in waardoor over rechts via Jesper de Vré een aanval kon worden opgezet. Waar de Vré voor zijn eigen kans had moeten gaan legde hij af op Dennis Kaars die niet kon profiteren.

In de loop van de eerste helft was er sprake van twee gelijkwaardige tegenstanders, het spel golfde op en neer al wisten beide tegenstanders geen doelkansen te creëren. Met nog tien minuten op de klok beging Masies Artien vlak buiten het strafschopgebied een overtreding. Weer moest het houtwerk uitkomst brengen uit de vrije schop van Tommy Bekooij die de pal op de doellat plaatste. Een paar minuten later probeerde Joël Tillema aan de andere kant van het veld met een afstandsschot zonder resultaat Paul van der Helm te verrassen.

Quick Boys wist in resterende tijd de score alsnog gelijk te trekken. Jordy Strooker plaatste een mislukte terugspeelbal waarover Tommy Bekooij zich ontfermde om vervolgens uit een lastige hoek doelman Bradly van der Meer te passeren. Met een 1-1 tussenstand gingen beide tegenstanders aan de thee.

Bij Rijnsburgse Boys bleef Masies Artien achter in de kleedkamer, Roderick Gielisse was zijn vervanger. Na een paar minuten wist Tommy Bekooij vanaf de linkerflank Keven Gomez-Nieto te vinden, diens doelpoging verdween over het doel. Aan de andere kant van het veld liet even later Anthony van Dongen zich gelden met een afstandsschot dat rakelings naast het doel verdween. Quick Boys was op zoek naar meer. Op rechts plaatste Mohamad Mahmoed een aanval waaruit Tommy Bekooij werd gevonden, die zag zijn doelpoging door Jordy Strooker van de doellijn weggewerkt worden. Weer werd Bekooij gevaarlijk op links om zich vervolgens vast te lopen op doelman Bradly van der Meer.

Rijnsburgse Boys liet de katwijkse storm uitrazen om vervolgens zelf toe te slaan. Eerst moest Jesper de Vré ten koste van een gele kaart aan de noodrem trekken bij een aanval van Joël Tillema. De vrije schop die hieruit volgde werd door Marc Magan naast het doel geplaatst. Na een kwartier spelen was het wel raak voor de geelzwarten, koppend passeerde Dani van der Moot doelman Van der Helm. Die nieuwe achterstand kwam aan als een mokerslag bij Quick Boys dat niet meer het niveau toonde dat in het eerste kwartier van de tweede helft wel werd getoond.

Met nog ruim een kwartier op de klok vergrootte Rijnsburgse Boys de voorsprong nog verder. Op de rechterflank hadden de geelzwarten een aanval geplaatst waaruit Dani van der Moot werd gevonden, hij plaatste de bal op de paal. Via de rebound kwam de bal in de voeten van Jeroen Spruijt die de bal snoeihard in de touwen joeg.

In de resterende tijd werden bij Quick Boys nog meerdere wissels gebracht om Quick Boys meer aanvalskracht te geven. Die wissels konden het tij niet meer keren. Ook Rijnsburgse Boys wist het net niet meer te vinden waardoor de wedstrijd in een 3- 1 overwinning voor de thuisploeg eindigde. Anders dan de uitslag doet vermoeden deed Quick Boys maar weinig onder voor Rijnsburgse Boys dat veel efficiënter met de doelkansen omging en daardoor de wedstrijd winnend kon afsluiten,

Vrouwen FC Rijnvogels onderuit in derby

Jos van de Laan voelde zich thuis in de Leidse schiettent. | Foto: Wim Kulk

Voetbal n Een harde les rijker en een illusie armer vertrok Rijnvogels weer van sportpark de Roode Molen. Waar vooraf geloof was in een goede afloop, zeker met in het achterhoofd de uitstekende wedstrijden tegen Stedoco en Wartburgia, was daar in de praktijk geen moment sprake van. Ter Leede walste in het eerste bedrijf over Rijnvogels heen, dat een zeer slechte dag kende.

Een derby die weinig kenmerken had van een burenruzie, in de goede zin van het woord. Ter Leede, met een fantastisch spelende Kitty Susan als grote aanjager, had de boodschap begrepen en ging vol gas van start. Rijnvogels liet in het begin de bal aardig rond gaan, maar kwam niet in de duels en moest in veel te grote ruimtes verdedigen. Dan is de ploeg kwetsbaar en moeten er veel te veel onnodige meters gemaakt worden. Ter Leede maakte daar dankbaar gebruik van en demarreerde na een half uur al naar een 3-0 voorsprong. Een lesje topklasse voetbal.

Na rust een iets beter Rijnvogels, maar nog steeds niet goed genoeg om de rood-gelen pijn te doen. De bal bleef wel wat langer in bezit maar helaas was de wedstrijd al lang gespeeld. Toch kwamen de bezoekers er nog een aantal keer gevaarlijk uit, maar de echte dadendrang ontbrak om nog een eretreffer te maken. Na een dik uur kwam Ter Leede op 4-0 uit een standaardsituatie en daarna was de wedstrijd wel gespeeld. Ondanks dat Rijnvogels een verloren wedstrijd speelde was er toch een fantastisch hoogtepunt te melden. Sanne van Beelen maakte na ruim een jaar haar rentree in de hoofdmacht. In recordtijd hersteld van een kruisbandblessure, dat is een persoonlijk hoogtepunt maar ook fantastisch nieuws voor de promovendus.

Rijnvogels moet over een fitte selectie beschikken, een goede dag hebben en met zelfvertrouwen spelen om het tegen de absolute topploegen een resultaat te halen. Vorige week tegen Wartburgia lukte dat wel, een stapje hoger tegen Ter Leede niet. Na de droomstart weer met de voetjes op de grond. Geen schande, maar er had veel meer in gezeten deze wedstrijd. Uithuilen, de rug rechtten en volgende week weer met goede moed aan de aftrap verschijnen tegen Eldenia.

Grasshoppers H1 heeft geen moeite met Leiden

Basketbal n Op vrijdagavond 21.00 nam Sportiff Company Grasshoppers H1 het op tegen BS Leiden H1 in Sportzaal Houtkwartier in Leiden. Michael Madanly kon niet aanwezig zijn, Jake Prins was nog geblesseerd en Youri van der Linden was met last aan zijn knieën alleen inzetbaar wanneer dit echt nodig zou zijn. Vanaf de eerste minuten van de wedstrijd werd echter al duidelijk dat de mannen het niet heel erg moeilijk zouden krijgen. Na 4 uit 4 overwinningen staan de mannen van Burhan Alibegovic en René Mulder op vrijdag alleen aan kop in de Promodivisie.

Grasshoppers begon sterk aan de wedstrijd door hard te verdedigen en met veel energie te spelen. Met name Idir Bourjouane wist door zijn goede verdediging regelmatig steals te pakken zodat er fast breaks gelopen konden worden. Leiden pakte veel aanvallende rebounds, maar ook met tweede kansen kwamen zij moeilijk tot scoren. Eindstand eerste kwart: 11-28

Het tweede kwart startte Leiden in een zoneverdediging. Dit kon Grasshoppers even afremmen, maar de bal werd goed gedeeld en met veel teamwerk ontstonden makkelijke scores inside. Daarnaast werd er met scherp geschoten van buiten, met name door Jos van der Laan, die maar liefst 5 driepunters op rij raakten in de eerste helft. Eindstand tweede kwart: 26-50.

In het derde kwart begon het team van BS Leiden meer op gang te komen. Een kleine verslapping in de verdediging van Grasshoppers werd afgestraft met een paar driepunters. Gelukkig herpakte de mannen zich snel werden er mooie aanvallen gespeeld. Met mooie schoten en drives van zowel Sjors Besseling als Jordi Menkhorst werd de eindstand van het derde kwart 48-75.

In het vierde kwart werd de voorsprong verder uitgebreid en liet Grasshoppers zien dat zij de zone verdediging makkelijk konden blijven uitspelen. Na een inside score van Jim van Zijl werd de eindstand van de wedstrijd: 62-105.

Rijnvogels laat Smitshoek ontsnappen

De vrije trap van Jaap van Duijn spat op de paal naast Doedee uiteen. | Foto: PR

Voetbal n De thuisclub is er niet in geslaagd om Smitshoek de eerste nederlaag toe te brengen al waren ze er op de Kooltuin wel heel dichtbij. Met het 1-1 gelijkspel mochten de gasten uit Barendrecht uiteindelijk hun handjes dicht knijpen. Overigens bleken zij over een goed team te beschikken.

'We waren in de eerste helft veel te mak' oordeelde trainer Jimmy Simons na afloop van het met een 1-1 stand afgesloten duel. Ook hij had gezien dat na een lichte overtreding van een Smitshoeker aanvaller Perez een vrije doortocht werd gegund en zijn 'wandeling' door de vogeldefensie ook uiteindelijk niet door doelman Van der Niet kon worden gestuit. Een vroege 'wake up call voor de vogels die wel eens even bij de les dienden te blijven maar er in het eerste part van de wedstrijd niet brachten wat zij kort voor rust en daarna wel deden.

| Foto: PR

'In de tweede helft hebben we goed gevoetbald en de schroom van ons afgezet. We hebben geen kans weggeven maar zelf grote kansen op de overwinning gehad. Er moet momenteel te veel van Jaap van Duijn komen maar ook anderen zullen moeten gaan scoren' oordeelde de trainer terecht. Kansen om met name na de rust en zeker in de slotfase te scoren waren er. Meer dan in het eerste bedrijf waarin Max van Steen de gelijkmaker op zijn hoofd leek te hebben maar doelman Stef Doedee kaapte het leer op knappe wijze uit de hoek. De solide en compact spelende Smitshoek defensie gaf weinig weg doch het team slaagde er niet in om naar 0-2 uit te lopen. Op slag van rust had het nog 1-1 kunnen worden maar de vrije trap van Jaap van Duijn van zo'n kleine 25 meter van het hok van Doedee spatte op de paal uiteen.

De gastheren openden sterk na de hervatting. Binnen de minuut zag Jaap van Duijn zijn schot luttele centimeters naast vliegen, de opmaat voor de thuisclub om zoals Simons het omschreef 'de schroom van zich af te gooien'. Het team deed het en leverde een prima tweede helft af waaruit echter geen rendement werd geoogst. Spits Max van Steen mist vooralsnog de scherpte van het vorige seizoen. Na de verdiende gelijkmaker van Jaap van Duijn na een pasklare voorzet van Roy van Leeuwen miste Van Steen van dichtbij voor open doel door de bal over de lat te tillen. In de zeer spannende slotfase lag de bal op enkele meters van het doel voor het intikken maar hij miste het leer volledig. In extremis had hij de volle buit alsnog binnen kunnen schieten. Voordien zag Jesse Driebergen zijn inzet geblokkeerd en slaagden de andere vogels er ook niet in om enkele riante mogelijkheden te verzilveren. Zo eindigde dit duel in een voor de thuisclub toch wel in een enigszins onbevredigende remise.

Na de nederlaag van vorige week en de 1-1 tegen Smitshoek raken de vogels toch iets achterop maar nemen nog altijd een mooie vierde plaats in.

Sterk RVV pakt volle buit tegen US

volleybal n Zaterdag 5 oktober stonden het Katwijkse RVV en het Amsterdamse US tegenover elkaar. In de eigen Boorsmazaal pakte RVV de eerste vijfpunter van dit seizoen. De wedstrijd was niet altijd van hoog niveau, de spanning was echter de gehele wedstrijd om te snijden.

De Katwijkse mannen begonnen slap aan de eerste set. Enigszins verrast door de korte services van de Amsterdammers stonden ze al snel op achterstand. De ploeg bleef gelukkig rustig en maakte die achterstand ook snel weer goed. Vooral via diagonaal Robert de Vries (Gilbert Vivo was afwezig) werden er veel punten gescoord. Zodoende pakte RVV de eerste set overtuigend. (25-16)

De tweede set begon identiek aan de eerste. US kwam op voorsprong, RVV kwam snel weer terug. US was echter niet van plan deze set ook te verliezen en begon beter te spelen. Aan het einde van de set waren het de Katwijkers die weer hun klasse lieten zien, ze liepen uit naar een 23-19 voorsprong. Op dat moment kwam er echter twijfel in de ploeg, US kwam terug tot 23-23. Coach Sven van Walleze greep in en bracht spelverdeler Ron de Mooij binnen de lijnen. Na een goede pass bediende hij aanvoerder Bas van der Tang op een presenteerblaadje. Hij sloeg RVV naar een voorsprong. De set werd binnengehaald door een perfect 'killblock'. (25-23)

In de derde set kwam spelverdeler Ard de Mooij weer terug in het veld. Hij kon zijn aanvallers prima vinden en speelde de blokkering van US meerdere malen aan flarden. Dit werd zeker versterkt door de goede passing, onder leiding van libero Vito Meulenberg. US kreeg geen grip op het snelle spel van RVV. Als je daar de uitstekende blokkering van middenmannen Thijmen Heemskerk en Ken Rovers bij optelt, zorgt dat ervoor dat ook de derde set een prooi was voor de mannen uit het vissersdorp. (25-21)

Met de overwinning al op zak, wilde RVV toch ook de laatste set binnenhalen. Gesteund door een solide spelende Jelle Noest, die zowel in de aanval als in de passing geen steken liet vallen, leek dit lange tijd te gaan lukken. Het was echter US die in het tweede deel van deze set de beter spelende ploeg was. Wonderbaarlijk genoeg bleef RVV de gehele set in het spoor van de ploeg uit de hoofdstad. Met enige mazzel kwam RVV zelfs op voorsprong in de slotfase. Deze voorsprong werd niet uit handen gegeven. (25-21)

RVV is na deze overwinning op een derde plaats terug te vinden. De ploegen in de 2e divisie staan echter dicht bij elkaar. Volgende week mogen de Katwijkers aantreden tegen de hekkensluiter, VIVES uit IJsselstein. Deze uitwedstrijd zal ongetwijfeld niet makkelijk worden. RVV zal er dus voor moeten zorgen dit niveau vast te houden.

Zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober

Herfstvakantie bij de Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg. www.stoomtreinkatwijkleiden.nl/evenementen

Elke woensdag en vrijdag

16.00-17.00 uur: True-D Beach Bootcamp Kids bij Willy Zuid, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 5,00. Aanmelden via trude@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com
16.00-17.30 uur: Kids Experience golfsurfen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.

Elke zaterdag en zondag

10.00-11.00 uur: Kids en tieners Bootcamp bij Willy Zuid, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 7,50 per ouder. Aanmelden via
trude@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Donderdag 10 oktober

• De laatste ronde in de Tuin Festina Lente tuin, 1e Mientlaan 13.

Vrijdag 11 oktober

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
• Laatbloeiers in de Tuin Festina Lente tuin, 1e Mientlaan 13.
20.00 uur: Concert met Petra Berger en het Rijnstreekkoor in de Immanuëlkerk, Kerkstraat 3. Entree € 17,50.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zaterdag 12 oktober

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
• De laatste ronde in de Tuin Festina Lente tuin, 1e Mientlaan 13.

Donderdag 17 oktober

20.30-23.00 uur: Filmhuis (silent movie): Het leven van Edith Piaf bij Café the Pocket, Badstraat 38. Entree € 10,00.

Vrijdag 18 oktober

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zaterdag 19 oktober

14.00-17.00 uur: Rollskate disco in Tripodia, Hoornesplein 155.
20.00-23.59 uur: Return To Kingsday 2019 SandCbar , Boulevard Zeezijde 43.
20.30-00.00 uur: Rollskate disco in Tripodia, Hoornesplein 155.

Zondag 20 oktober

15.30-18.00 uur: The Pocket akoestisch: Mortey Flames bij Café the Pocket, Badstraat 38.

Vrijdag 25 oktober

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zondag 27 oktober

15.30-18.00 uur: Poppodium: Soviet Space Dogs bij Café the Pocket, Badstraat 38. Entree € 12,50.

Vrijdag 1 november

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zaterdag 2 november

09.00-13.00 uur: Buitenhuis Kofferbakverkoop. Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.

12.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Expositie Allegerand; 18.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Expositie Allegerand; 21.30 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Expositie Allegerand.

Woensdag 9 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;

Donderdag 10 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 11 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 12 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 Op De Hollandse Toere, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Coby Boere; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 13 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 09.30 uur een; 11.00 Van u wil ik zingen, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551; 13.00 Muziek voor Duizenden, Marien Bos; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst; 18.30 uur Kerkdienst; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische Maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 14 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, Hans Pley; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 15 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur op de halve uren en eigen lokaal bulletin.

Frequenties: RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142. TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Huis van de Buurt

Activiteiten AOBK vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62.

Woensdag 9 oktober
09.30:-11.30 uur: fietsen
10.00-12.00 uur: Koffie inn
10.00-14.00 uur: Koffie +
10.15-14.00 uur: Mannen koken
14.00-16.00 Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten
19.30-21.30 uur: Alzheimer café
De schilders exposeren de hele week hun werk.


Donderdag 10 oktober
09.30-10.45 uur: Mantelzorgondersteuning
10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
14.00-17.00 uur: Jokeren & Klaverjassen

Vrijdag 11 oktober
08.00-10.00 uur: Bloedprikken

Maandag 14 oktober
10.00-11.30 uur: Koek en Soepie
13.30-16.30 uur: Schilderen
14.00-17.00 uur: Vrij klaverjassen

Dinsdag 15 oktober
09.00-12.30 uur: Rabo Servicepunt
10.00-11.30 uur: De Vierboet
10.00-14.00 uur: Koffie +
10.00-12.00 uur: Computer Info
10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur
14.00-16.30 uur: Damessoos
19.00-22.30 uur: IOV

Het Huis van de buurt is elke dag geopend van 9.30 tot 16.30 uur. De biljartkamer is eveneens elke
dag geopend. Info over activiteiten staat op www.aobk.nl

Agenda Kat-Rijn

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, Louise de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 9 oktober
09.30-11.30 uur: Schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 10 oktober

09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 11 oktober
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 14 oktober
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 15 oktober
10.00-11.30 uur: Line-dance
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen voor Ouderen
15.00-16.00 uur: Dameszang