De Rijnsburger

13 september 2018

De Rijnsburger 13 september 2018


5 / 28

7 / 28

9 / 28

11 / 28

15 / 28

19 / 28

21 / 28

ZONDAG 16 september

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Rob Kool

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. E. Oort en
dhr. D. Gudde, oec. dienst

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P.L. Storm

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan, Valkenburg
Woensdag 19 september
19.15 uur: ds. L. Hoftijzer,
avondgebed
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Vastenhoud,
Den Haag

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. P.L. Storm,
Vroomshoop
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. F. Wijnhorst, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
EV, cantor
Zondag 10.00 uur:
WG, Vocalis, Oec. viering
in De Rank

De Wilbert
10.15 uur: Woord-/gebedsviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: doop
19.00 uur: Bijbelstudie