De Rijnsburger

23 januari 2020

De Rijnsburger 23 januari 2020


5 / 28

9 / 28

13 / 28

19 / 28

23 / 28

27 / 28

ZONDAG 26 JANUARI

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Gerda Keurentjes

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Jack Nugter

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Kaag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. D. Verboom
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: dhr. H. Binnendijk
De Voorhof
9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende

VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt
9.30 uur: ds. J.B. de Rijke,
Krimpen a/d IJssel
18.30 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: dhr. Matthijs
Vlaardingerbroek

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. E.C. Vreugdenhil, Katwijk

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Taizéviering, WGV, werkgroep
Zondag 9.30 uur:
Oecumenische viering met
De Rank, WGV, diaken P. Winnubst en ds. I.A. Padmos, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Henk Bruggeman