De Rijnsburger

11 oktober 2018

De Rijnsburger 11 oktober 2018


3 / 24

7 / 24

9 / 24

11 / 24

15 / 24

19 / 24

21 / 24

ZONDAG 14 oktober

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Avondmaal

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Simon van Groningen

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. L. Hoftijzer
17.00 uur: ds. J. Maasland,
Den Haag
Woensdag 17 oktober
19.15 uur: ds. I. de Graaf,
avondgebed
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
De Voorhof
9.30 uur: mw. D. van Sommeren

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. R.J. Vreugdenhil, Capelle aan den IJssel Zuid/West
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: prop. M. Hamete, Leiden

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering, Boris Plavcic, cantor
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering, Boris Plavcic/diaken P. Winnubst, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Gijs Haasnoot
19.00 uur: Bijbelstudie