Leiderdorps Weekblad

10 juli 2019

Leiderdorps Weekblad 10 juli 2019


Spetterend Doeshavenconcert

Gezamenlijk, én met het publiek, wordt als slotakkoord het gospellied 'Amen' gezongen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Door: Nelleke Thissen

Evenement n Burgemeester Laila Driessen, de initiatiefnemer voor en stuwende kracht achter de Doeshavenconcerten, kan tevreden zijn. De vijfde editie, op vrijdagavond 5 juli, was weer een groot succes met een recordaantal van naar schatting duizend bezoekers.

Kades, steigers en het terras van het havengebouw stonden vol. Ook de vele aangemeerde bootjes herbergden vele toeschouwers. Het publiek, genoot van een zeer gevarieerd programma en reageerde enthousiast op de diverse muziek- en dansoptredens. Het fraaie zomeravondweer completeerde de ingrediënten van het succesvolle evenement.

In het voorprogramma traden diverse jonge Leiderdorpse artiesten op. Jusana van Delft & Rasmus Bisschop, Jetske Breedeveld, Roos Remijn, Paul Maas en Rick Haneveld boden een breed scala aan muziekgenres. Vooral op de swingende nummers van 'rockabilly' coverband Shoot From the Hip kon het publiek op de wal en in de boten niet stil blijven zitten.

                Lees verder op P11

Oude Spoorbaan met 70 km/uur toch mogelijk

ringweg n Nadat begin 2018 bleek dat de inrichtingsplannen voor de Leidse Ring Noord ter hoogte van de Leiderdorpse wijk Leyhof in de prullenbak konden vanwege een fout in de gebruikte verkeerscijfers, zijn maar liefst tien alternatieven onderzocht. Daaruit kwam een duidelijke favoriet naar voren, vertelde Bart Gerrits, omgevingsmanager Leidse Ring Noord, maandag tijdens een informatieavond. Deze houdt in dat de Oude Spoorbaan, die verbreed wordt naar tweemaal twee rijstroken, blijft liggen op maaiveldhoogte en een maximum snelheid van 70 kilometer per uur krijgt. Opvallend is dat daarbij afgestapt wordt van de 80 kilometer per uur die in oude, in 2016 vastgestelde plannen nog een onaantastbaar uitgangspunt was.

                Lees verder op P5

EVENEMENT n Eerste Elf molenfietstocht smaakt naar meer

Minder groen dan gepland bij Brittenstein

Bijna 300
deelnemers bij MidZomerLoop

Eerste Elf molenfietstocht smaakt naar meer

De Lagewaardse molen in Koudekerk aan den Rijn Foto: Corrie van der Laan

molens n Zo'n 250 liefhebbers van fietsen, molens en het Groene Hart genoten zaterdag 6 juli van de door de Lions Club Leiderdorp uitgezette fietstocht langs elf molens van de Rijnlandse Molenstichting.

De opbrengst van de benefietfietstocht, naar schatting zo'n 750 euro, gaat naar de molenstichting. Maar dat is niet eens het belangrijkste volgens initiatiefnemer Erik Kopp, zelf lid van de Lions Club en molenaar van de Munnikkenmolen. Waar het hem vooral om ging, was interesse wekken voor de molens in en rond Leiderdorp. En dat is gelukt. Bij elke molen werd niet alleen een stempel op de stempelkaart gezet, maar stond ook een enthousiaste molenaar die weinig aanmoediging nodig had om op zijn – of in een enkel geval haar – praatstoel te stappen en allerlei bijzonderheden en anekdotes over de molen te vertellen. Zoals over de betekenis van de kleuren van het houten bovenhuis van de wipmolens: rood als de molenaar katholiek is, groen bij een protestantse molenaar en zwart bij een atheïstische molenaar. En over de molens als woning. De grote Googermolen in Roelofarendsveen (nummer 7 op de route) biedt daarvoor wel ruimte zoals de fietsers met eigen ogen konden zien. Maar veel anderen zijn toch wel erg krap. Naast de kleine Doeshofmolen aan de Leiderdorpse Ruigekade (de tweede waar een stempel gehaald kon worden) werd daarom al in de 19de eeuw een molenaarshuisje gebouwd. Als eerste in de regio; bij de meeste andere molens gebeurde dat pas na de invoering van de woningwet in 1901.

Drukte bij de Doesmolen in Hoogmade. Foto: Corrie van der Laan
Bijkomen op het eindpunt bij de Munnikkenmolen. Foto: Corrie van der Laan
Wethouder Joosten schiet de fietsmaatjes weg. Foto: Joyce Ram

Door al die verhalen deden de fietsers met gemak een uur of vijf over de tocht van 39 kilometer. Wat betekende dat de meesten in de slotkilometers een flinke regenbui over zich heen kregen. Maar bij het eindpunt bij de Munnikkenmolen aangekomen, was het leed van een nat pak snel vergeten. Hier was gezelligheid, muziek en een koek en zopie, en kon tegen het tonen van een volle stempelkaart een gratis consumptie genuttigd worden.

De eerste Elf Molenfietstocht smaakt naar meer en krijgt ongetwijfeld een vervolg. Dan met een andere route en andere molens. De keuze is groot genoeg: de Rijnlandse Molenstichting heeft er 46.

Foto's: linksboven - Drukte bij de Doesmolen in Hoogmade; linksonder - De Lagewaardse molen in Koudekerk aan den Rijn; rechtsboven - Ook een aantal fietsmaatjes en hun gasten reden de route. Zij werden 's ochtends weggeschoten door sportwethouder Willem Joosten; rechtsonder - Bijkomen bij de Munnikkenmolen.

Meer bomen weg en minder nieuw groen bij Brittenstein

Om genoeg parkeerplaatsen te kunnen realiseren, moeten aan de Brittenstein nog tien tot twaalf bomen geveld worden. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

n Oorspronkelijk groenplan blijkt niet uitvoerbaar door meetfouten

bouwproject n Op het terrein op de hoek van de Brittenburg en de Brittenstein, waar woningcorporatie Rijnhart Wonen momenteel 56 sociale huurappartementen bouwt, moeten tien tot twaalf bomen meer worden gekapt dan oorspronkelijk was aangegeven. Bovendien komt, als de bouw klaar is, minder groen terug dan was gepland. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een dinsdag 2 juli aan de gemeenteraad verstuurde brief.

Door: Corrie van der Laan

Het oorspronkelijke plan voor het groen rond het bouwproject kan niet uitgevoerd worden. Een gevolg van meetfouten door Rijnhart Wonen, legt het college uit. Bomen op en rond het beoogde parkeerterrein aan de Brittenstein zijn verkeerd of niet ingemeten. Hier zouden maar twee bomen weg moeten, maar nu blijkt dat om genoeg parkeerplaatsen aan te kunnen leggen, minimaal tien bomen extra het veld moeten ruimen.

Langs de Brittenburg zouden ter compensatie van een twaalftal gevelde bomen op het projectterrein 23 kleinere bomen komen. Maar bij nog eens nameten werd duidelijk dat de ruimte tussen de straat en de bebouwing te klein is om die bomen daadwerkelijk te planten.

Het college concludeert dat "Rijnhart Wonen de uiteindelijke controles op juistheid en uitvoerbaarheid van de plannen niet of onvoldoende heeft uitgevoerd".

Er moet nu een nieuw plan komen voor de inrichting van de omgeving van de appartementengebouwen. Dat plan zal minder groen bevatten dan het oude. Het college is bereid daarmee akkoord te gaan op voorwaarde dat er een compensatie komt door het planten van bomen in de omgeving of door een storting in het Gemeentelijk Herplantfonds. "Hierover lopen nog gesprekken", aldus het college.

Bij de planontwikkeling voor de appartementengebouwen is een klankbordgroep van omwonenden nauw betrokken geweest. Het nieuwe groenplan zal rond de zomervakantie met hen besproken worden. Ze zullen hier overigens niet veel meer aan kunnen veranderen, verwacht het college. Alleen in de soortenkeuze voor het groen is nog wat inspraak mogelijk. Als er toch meer groen moet komen, gaat dat ten koste van parkeerplaatsen.

€ 5.000 van Druckerfonds voor uitbreiding natuurspeeltuin

Uitbreiding n De Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp heeft plannen voor een kleine uitbreiding van de speeltuin in park De Bloemerd. Van het Druckerfonds is inmiddels een toezegging voor 5.000 euro gekomen.

Omdat de speeltuin steeds meer wordt ontdekt en er steeds meer kinderen komen spelen, heeft het bestuur van de Stichting in overleg met de Stichting Nadja een plan bedacht om op 'het eilandje' meer speelmogelijkheden te plaatsen. Daarbij wordt gedacht aan een een evenwichtsparcours en stappalen. Voor kinderen met een beperking wordt het eiland meteen toegankelijker gemaakt en er komt ook een extra voelelement langs het ontdekpad. Het hele plan kost € 16.000. Zoveel geld heeft de Stichting niet in kas, maar er zijn fondsen die dit project misschien willen sponsoren. De eerste € 5.000 is dus al binnen!

Wie als bezoeker ook een duit in het zakje wilt doen, kan geld overmaken naar bank nr. NL68RABO013583126 op naam van de Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp. Het is ook mogelijk vaste donateur te worden. Vermeld dan naam, (e- mail) adres en het jaarlijkse donatiebedrag bij de overmaking.

Nieuwe hesjes en grijpers voor Straatjutters

De Straatjutters Leiderdorp met hun nieuwe hesjes. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Zwerfafvalvrij n De Straatjutters Leiderdorp; hebt u ze al gespot? Iedere twee weken op vrijdagochtend verzamelen ze om een stuk van Leiderdorp zwerfafvalvrij te maken.

Afgelopen vrijdagochtend zijn ze gestart bij sportschool easyActive in sportpark De Bloemerd. Twaalf 'jutters' zijn vanaf daar uitgewaaierd om een uurtje vrijwillig al het zwerfafval van de straten, trottoirs en uit de bosjes te plukken.

Partners van Economie071 (met 4e van links de Leiderdorpse wethouder Willem Joosten) zijn enthousiast over de verzelfstandiging van het Expat Centre regio Leiden. | Foto: Buro JP Foto: Buro JP

Op deze dag droegen ze voor het eerst hun nieuwe, lichtgroene hesjes. De Straatjutters hebben via fonds 1818 geld gekregen voor de hesjes en voor lichtgewicht grijpmateriaal. De groene hesjes zijn voorzien van reflecterende stroken voor de zichtbaarheid en van een eigen logo voor de herkenbaarheid.

Initiatiefneemster Ans Hogenboom was vrijdag blij met de hoge opkomst aan vrijwilligers: "Weer elf vuilniszakken vol rotzooi van straat; met veel plastic dat nu niet meer in zee verdwijnt." Ze hoopt wel dat er structureel iets verandert: "Ik ben begonnen met deze groep na een World Clean Up Day. Geweldig initiatief natuurlijk maar ik vond één keer per jaar te weinig. Eén keer in de twee weken moest ook haalbaar zijn, dacht ik. Via Facebook heb ik een oproep gedaan en met een klein groepje zijn we toen heel snel begonnen. De groep is nu al flink uitgebreid en groeit nog steeds. Ik ben heel blij dat er zoveel mensen mee willen werken aan een schoner Leiderdorp en een schonere wereld. Ik hoop ook dat wat we doen zorgt voor meer bewustwording; misschien als mensen weten dat er plastic in sigaretten zit, dat ze zich bedenken voor ze de peuken op straat gooien."

Wie ook mee wil helpen om Leiderdorp wat schoner te maken, kan voor meer informatie terecht op de website van de Straatjutters Leiderdorp: straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl. Of kijk op Facebookpagina Straatjutters Leiderdorp. Hierop staat steeds vermeld waar het startpunt is van de volgende straatjutactie.

Expat Centre Leiden zelfstandig verder

internationals n Het Expat Centre Leiden (ECL) is inmiddels niet meer weg te denken uit de regio. Het heeft in de afgelopen jaren een steeds groter wordende rol gekregen in het aantrekken, opvangen en behouden van internationaal talent. Alle founding partners hebben daarom volmondig ja gezegd tegen de verzelfstandiging van het ECL.

Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Oegstgeest: "In 2016 zijn we gestart met het Expat Centre als een van de eerste concrete projecten van Economie071, het economisch samenwerkingsverband van de Leidse regio. Opgestart met als doel om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren. Het voorzag meteen in een behoefte. De verzelfstandiging onderstreept dat. De versterking van het internationale vestigingsklimaat ligt mede dankzij het Expat Centre goed op koers."

Ambities voor de toekomst

Corine van der Ceelen, manager Expat Centre: "We hebben ons in de eerste fase voornamelijk gericht op internationals die wonen of werken in de regio Leiden. Inmiddels staat er een mooi pakket aan services dat aan internationals wordt aangeboden. Onze focus willen we nu uitbreiden naar organisaties. Door direct de bedrijven, kennisinstellingen en agencies (zoals ESA ESTEC) te helpen, denken we het vestigingsklimaat nog verder te kunnen verbeteren. Dat is ook van belang gezien de ontwikkelingen rondom Brexit en de EMA. Voor deze nieuwe focus en de bijbehorende events is nog wel budget nodig. Bij de uitwerking denken we aan vier lijnen: het aantrekken en behouden van talent, het bouwen aan en het samenbrengen van de community, een rode loper beleid rondom gastvrijheid en aandacht voor strategie op basis van monitoring."

Expat Centre Leiden is gevestigd in het VVV-kantoor aan de Stationsweg 26 in Leiden. Expats vanuit de hele Leidse regio kunnen er terecht voor inschrijving in het bevolkingsregister en voor informatie over alles wat bij een verhuizing naar de Leidse regio komt kijken. Denk aan informatie over huisvesting, verzekeringen, scholen, verenigingen en het leren kennen van de internationale community.

Bovendien wordt er, om het dienstenpakket compleet te maken, nauw samengewerkt met partners uit de regio die aanvullende services aanbieden aan internationals en bedrijven.

Oude Spoorbaan met 70 km/uur toch mogelijk

Foto: Christian Bionda

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Doel van de Leidse Ring Noord is het verkeer te verleiden om de kernen van Leiderdorp en Leiden heen te rijden in plaats van er dwars doorheen. En bij een lagere maximum snelheid op het 1200 meter lange traject tussen brug over de Dwarswatering en de rotonde met de N446 zou dat niet lukken, was in 2016 de redenering.

Maar nieuw onderzoek heeft de ideeën daarover veranderd. "We zijn tot het verrassende inzicht gekomen dat de Leidse Ring Noord met 70 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan nog steeds voldoet aan de voorwaarden", aldus Gerrits.

Omwonenden van de Oude Spoorbaan verzetten zich drie jaar geleden met hand en tand maar tevergeefs tegen het plan om de maximum snelheid op te trekken van de huidige 50 kilometer per uur naar 80 kilometer per uur. Want de hogere snelheid betekent niet alleen meer vervuiling maar ook de noodzaak voor flinke geluidsschermen die het zicht op de Boterhuispolder wegnemen. Wat hen betreft is het probleem met de optie voor 70 kilometer per uur zeker niet opgelost, zo hebben vier bewoners laten weten. De geluidsschermen blijven nodig en worden in verband met de verwachte toename van de verkeersintensiteit zelfs nog wat hoger. Tussen de Dwarswatering en de 'Koeienrotonde' – ter hoogte van de Schildwacht - worden ze 1,25 meter in plaats van 1 meter, tussen de Koeienrotonde en de rotonde met de N446 wordt de hoogte 2 meter in plaats van 1,5 meter. Wat betekent dat een flink stuk van het uitzicht op de polder verdwijnt.

De omwonenden zouden het liefst zien dat de Oude Spoorbaan met de verbreding meteen verdiept wordt aangelegd. Maar, zo liet Gerrits maandag zien, dat zou minimaal 11,6 miljoen euro duurder zijn dan het maaiveldalternatief.

De Leiderdorpse gemeenteraad buigt zich na de zomer over de tien verschillende alternatieven voor de inrichting van de Oude Spoorbaan. Die omvatten een ligging op maaiveld, op gedeelten verdiept en helemaal verdiept, waarbij steeds zowel de 80 km/uur als de 70 km/uur optie is meegenomen.

Nog zes AED's nodig in Leiderdorpse wijken

stimuleren n Leiderdorp heeft nog zeker zes AED's nodig die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Dat blijkt uit een door Hartslag.nl uitgevoerde inventarisatie. Om te stimuleren dat die er komen, wil het college van burgemeester en wethouders financiële steun geven aan burgerinitiatieven om een AED in de wijk te krijgen.

Door: Corrie van der Laan

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat in geval van een hartstilstand met een elektrische schok het hartritme kan herstellen. Snel handelen is daarbij van cruciaal belang. Daarom is het belangrijk dat in elke buurt een AED voor het grijpen ligt.

Bij de inventarisatie van Hartslag.nl is Leiderdorp ingedeeld in elf zones. In vijf daarvan, gelegen in het noorden en het zuidoosten van de gemeente, is een AED 24/7 beschikbaar of komt er binnenkort één. De meesten daarvan zijn gefinancierd via burgerinitiatieven. Maar zes zones in het midden van de gemeente zijn nog leeg.

In november vorig jaar nam de gemeenteraad een motie van GroenLinks aan waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd met een plan te komen om voldoende AED's in Leiderdorp te realiseren. Naar aanleiding daarvan heeft het college eind juni besloten om burgerinitiatieven voor een AED in een van de 'witte vlekken' zo nodig te ondersteunen met een financiële bijdrage van maximaal 500 euro per zone. Bovendien wordt de AED in het gemeentehuis in een buitenkast geplaatst, zodat ook die dag en nacht bereikbaar is.

Uit de inventarisatie van Hartslag.nl blijkt ook dat Leiderdorp genoeg burgerhulpverleners heeft met een goede spreiding over de gemeente.

Speel & ontspanningsplein

WINKELHOF • Op het 'Hemaplein' in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof ligt sinds kort pal voor sportwinkel Sport2000 een gloednieuw speel & ontspanningsplein. Bedoeld om kinderen lekker te laten spelen terwijl hun ouders even kunnen zitten, hun mobiele telefoon opladen, werken op hun laptop, hun favoriete tijdschriften lezen en iets drinken. Het plein is ingericht als een bos. Kids kunnen klimmen in een stoere boomhut, wandpuzzels doen of hun energie kwijt op de glijbaan. Ook is er een ruilkast, waar iedereen een boek of spelletje kan pakken (of achterlaten), en een touch screen voor digitale spelletjes. | Foto: PR

Leerlingen winnen prijs met robot

Foto: PR

technolab n Een aantal scholen uit Leiderdorp heeft meegedaan aan de door Technolab Leiden georganiseerde wedstrijd 'Botsende Bots' (robots). In de categorie 'The Beauty' ging de eerste prijs naar het duo Luna Hendriks en Lilian Lake van de Koningin Juliana School. Zij hadden hun robot de vorm van een giraf gegeven. De jury complimenteerde Luna en Lilian o.a. voor de originaliteit. Het hoeft geen betoog dat de twee niet alleen verbaasd waren maar ook heel trots en blij.

n Schrijversduo overhandigt cheque aan War Child

Het schrijversduo Eric Bakker en Herman Zandstra met twee vertegenwoordigers van War Child. | Foto: PR Foto: PR

thriller n Twee maanden na de succesvolle release van het boek 'De Saraceense Samenzwering' in het RCL-clubgebouw, overhandigden Eric Bakker en Herman Zandstra een mooie cheque aan de vertegenwoordigers van War Child.

Zandstra, actief in Leiderdorp als hoofdtrainer van de JO17 selectie, schrijft al jaren samen met Bakker onder het pseudoniem Era Richmen. De Saraceense samenzwering kwam dit voorjaar uit. Het is een spannende thriller waarbij verdwenen splijtstofstaven een hoofdrol spelen. Bakker en Zandstra hebben besloten alle royalty's van hun nieuwste boek te doneren aan War Child.

Het boek heeft al vele positieve 5 sterren recensies mogen ontvangen en wordt inmiddels via alle online boekwinkels verkocht. Deze eerste cheque van 1.000 euro is dus waarschijnlijk ook niet de laatste.

Saskia wint fiets

Foto: PR

actie n Saskia van Leeuwen (57) is de winnaar van de fietsactie van Sportfondsen Leiderdorp en De Vries Tweewielers Leiderdorp. Tussen 23 mei en 21 juni kon Iedereen die met de fiets naar sportcomplex De Does kwam, een actiekaartje inleveren. Saskia komt dagelijks naar De Does om het complex schoon te maken. "Mijn oude fiets was aan zijn einde, hij begon al te kraken en piepen, deze nieuwe fiets komt dus echt als geroepen", zegt de blije winnares.

De actie werd bedacht rondom de nationale 'Fiets naar je Werk Dag' op 23 mei.

Zoeken naar mogelijke drenkeling

Duikers van de brandweer zochten de sloot af. Foto: KOEN JONGEN

brandweeractie n Duikers van de brandweer hebben zondagochtend 7 juli rond 9 uur in de sloot naast de Nieuweweg in Leiderdorp gezocht naar de eigenaar van een aan de slootkant achtergelaten elektrische fiets. Er werd alarm geslagen omdat naast de plek waar de fiets lag, het riet in de sloot was platgeslagen. Wat zou kunnen betekenen dat de fietser hier te water was geraakt. Dat lijkt echter niet zo te zijn, er is geen drenkeling aangetroffen. Het is niet duidelijk wie en waar de eigenaar van de fiets is.

| Foto: Koen Jongen

Tropisch pleinfeest op KJS

De ijsjes vielen goed in de smaak op deze warme dag. Foto: PR

school n De Koningin Juliana School in Leiderdorp vierde vrijdag 28 juni haar jaarlijkse pleinfeest in tropische sferen. Alle kinderen en ouders waanden zich op een Hawaiiaans eiland. Met een stormbaan, springkussen, schmink en ponyrijden vermaakten de kinderen zich deze middag. Maar ook de ouders kwamen in actie op het ouder-kind parcours met onder andere kokosnoten werpen, limbodansen en hoelahoepen. Met medewerking van de lokale ondernemers konden de kinderen genieten van friet, hamburgers, limonade, ijs en fruit. De ouderraad van de KJS kan weer terugkijken op geslaagd pleinfeest.

nieuws in beeld

Meezingen en -swingen in de boot en op de kant

Bij de opening van het hoofdprogramma vormden dansers een lint naar het drijvende podium. Foto: J.P.Kranenburg

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Na het invallen van de schemering zorgden de uitgereikte lichtstaven voor extra sfeer. Foto: Johan Kranenburg
Burgemeester Laila Driessen. Foto: J.P.Kranenburg
Drukte in de boten en op de kant. Foto: J.P.Kranenburg
Het Doeshavenkoor trakteerde het publiek op een aantal aanstekelijke meezingers. Foto: J.P.Kranenburg

Het hoofdprogramma werd geopend door dansers van ID Dance factory, De Rode Sneakersz en DC Dance. Zij vormden een kleurrijk dansend lint van de kade tot op het drijvende podium. De drie Leiderdorpse dansscholen verzorgden later op de avond nog een spectaculair optreden. Quincy de Boer beet met het nummer Halleluja de spits af van het muzikale programma waarin hij later ook met Purple Rain en Laat me de harten van het publiek trof. Het Doeshavenkoor bracht met diverse bekende visserssongs het publiek aan het meezingen, mede mogelijk dankzij de in het programmaboekje afgedrukte teksten. Dat gebeurde eveneens tijdens het optreden van het bekende Leiderdorpse koor Songs2Sing. Onder de bezielende leiding van dirigente Annemiek de Groot zong het populaire songs als Zoutelande, Don't stop, Breakfast in America en When you're gone. Tot slot werd het koor muzikaal vergezeld van de zangers Jaap Sletterink en Martin en Ellen van Os.

Het afwisselend muziekgenre kwam verder tot uiting door het zeer geslaagde optreden van de Slagwerkers van de Leiderdorpse drumfanfare Tamarco. Voor prachtige klassieke klanken zorgden Martin van Os en Jaap Sletterink. Beide zangers ontroerden het publiek, figuurlijk aangevoerd door burgemeester Driessen, met hun uitvoering van het bekende duet uit De Parelvissers, opera van Bizet.

Slotakkoord

Het laatste optreden was van Gospelkoor Elijah. Met gospelsongs als Lean on me, You've got a friend en O happy day (Edwin Hawkin Singers) brachten ze het publiek helemaal in beweging. Enthousiast swingde, zong en zwaaide het publiek ritmisch mee met de uitgedeelde lichtsticks. Het gospellied Amen vormde het slotakkoord van het jubileumconcert.

De lustrumeditie van het Doeshavenconcert werd georganiseerd door WSV Doeshaven, Oranjevereniging Leiderdorp, Annemiek de Groot en de gemeente Leiderdorp en mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van vele lokale sponsors.

        | Foto's: J.P. Kranenburg

Harpiste Regina Ederveen in Dorpskerk

concertvoorstelling n Op woensdagavond 10 juli geeft harpiste Regina Ederveen in de Leiderdorpse Dorpskerk een concertvoorstelling over de herdersjongen en koning David.

Ederveen laat op haar gouden harp muziek horen uit allerlei stijlperiodes; klassiek, Joods en modern. Ook laat ze eigen improvisaties op de Psalmen van David horen. Afwisselend met de muziek leest Regina teksten voor, onder meer uit de Bijbel over David in een hedendaagse vertaling, maar ook eigen teksten waarbij ook Joodse witzes zijn verweven in het programma. Verrassende visuele elementen ondersteunen het geheel.

De Dorpskerk ligt aan de Hoofdstraat 19. De voorstelling begint om 20.00 uur. Toegang: € 5,-. De avond wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Zomermuziek-weken MOL

workshops n Wie in de vakantie alvast wil kijken of muziek een mooie hobby is voor het volgend jaar, kan tijdens de Zomermuziek-weken van de stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) verschillende workshops volgen.

De workshops zijn in de eerste en de laatste week van de zomervakantie. Ze bestaan uit drie ochtenden of middagen van muziek maken op allerlei manieren. Voor kinderen die nog geen instrument spelen zijn er kennismakingslessen in driedaagse workshops. De keuze is daarbij uit piano, viool, slagwerk, gitaar, blokfluit of harp. Wie wel al een instrument bespeelt kan bijvoorbeeld meedoen met het VakantieOrkest of in een bandje.

Op maandag 22 juli om 11:00 uur kunnen kinderen van 5-7 jaar komen luisteren naar het muziekverhaal van de Beer en de Piano, natuurlijk met live pianomuziek!

Het hele programma en inschrijfformulier is te vinden op www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

cultuur & uitgaan

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Zondag, 14 juli, 20.00 uur

LA LA LAND

Het verhaal volgt Sebastian en Mia, die nader tot elkaar komen doordat ze een gemeenschappelijk verlangen hebben om datgene te doen waar ze van houden. Maar wanneer het succes op de loer ligt, worden ze geconfronteerd met enkele keuzes die hun liefdesrelatie op het spel zetten en waarbij hun gekoesterde dromen dreigen verscheurd te worden.

Donderdag, 18 juli, 14.00 uur

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

The Grand Budapest Hotel vertelt het verhaal van een legendarische hotelmanager (Ralph Fiennes) van een beroemd Europees hotel. Tussen de oorlogen in raakt hij bevriend met een jonge medewerker (Tony Revolori) die zijn vertrouweling wordt. Het verhaal draait om de diefstal van een onbetaalbaar schilderij uit de Renaissance.

Donderdag, 1 augustus , 20.00 uur

THE WAY

Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag het bericht uit Frankrijk dat zijn Zoon Daniël bij een storm in de Pyreneeën is omgekomen. Hoewel de relatie nooit echt goed was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen waar hij ontdekt dat Daniël was begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Tom besluit zelf de route uit te lopen.

Zondag 11 augustus, 20.00 uur

CALL ME BY YOUR NAME

De gevoelige en gecultiveerde Elio is enig kind van de Amerikaanse-Italiaanse-Franse Perlmanfamilie. Hij kijkt uit naar weer een luie zomer in de villa van zijn ouders op het prachtige en rustige Italiaanse platteland. Dan arriveert Oliver, een academicus die zijn vader komt helpen met een onderzoek. Er ontstaat een plotselinge en heftige romance tussen de jongen en de zomergast aan de Riviera.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Reserveren: info@filmhuisleiderdorp.nl.

Toegang € 7,50, donateurs € 5,00. Betaling contant aan de zaal.

Zomerse workshops, excursies en meer bij LVU

educatie n Ook dit jaar heeft de LVU een mooi zomerprogramma samengesteld, met creatieve workshops en interessante excursies.

De LVU biedt twee workshops Buiten schilderen aan, op donderdagochtend 22 augustus en maandag 26 augustus. Onder leiding van de docente gaan de deelnemers die ochtenden van 10.00 tot 12.30 uur aan de slag in park De Houtkamp.

Een heel bijzondere workshop vindt plaats op zaterdag 24 augustus van 9.30 tot 13.30 uur. Daarin staan aboriginal art en vrije letters centraal. De workshop begint met een presentatie over de kunst van de Australische aboriginals en daarna wordt ieders creativiteit aangesproken om deze kunst te integreren in kalligrafie. Bij de koffie biedt de LVU een speciale tractatie aan.

Steeds meer mensen raken bekend met de mogelijkheden om met zelf geplukte wilde planten lekkere salades of soepen klaar te maken. Op dinsdag 27 augustus staat, van 10.00 tot 14.00 uur een wildplukwandeling-en-kookworkshop op het programma. En natuurlijk worden de gerechtjes gezamenlijk opgegeten.

In de tweede helft van augustus organiseert de LVU vier bijzondere excursies aan.

Op vrijdag 23 augustus is er een excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden en de Hortus Botanicus. Deelnemers krijgen een rondleiding over de tentoonstelling 'Middeleeuwse tuinen' in het RMO en, na de koffie of thee, over de tentoonstelling 'Geneeskrachtige kruiden in de Hortus.

Op woensdag 28 augustus tussen 10.30 en 12.30 uur staat een bezoek aan de tentoonstelling 'Rembrandt en de Gouden Eeuw', waarmee de Lakenhal zijn heropening viert, op het programma. Deze excursie omvat een lezing en een rondleiding over de tentoonstelling.

De geschiedenis van Leiderdorp staat centraal in de rondvaart rondom ons dorp op donderdag 29 augustus vanaf 14.00 uur. Onderweg biedt de LVU 'bubbels' en hapjes aan.

Heel bijzonder is de excursie op vrijdagmiddag 30 augustus tussen 14.00 en 16.30 uur. Onder leiding van een ervaren gids wordt een stadswandeling gemaakt door Leiden als voorbereiding op de filmvoorstelling 'Cobblestone stories', waarin de Amerikaanse prof. Neupert laat zien dat Leiden een middeleeuwse stad is naar menselijke maat, waarin het ook vandaag nog goed leven is.

Wie kennis wil maken met ontspannen bewegen, kan bij de LVU terecht voor yoga en tai chi. Yogalessen zijn er op maandag 5 en 12 augustus van 10.00 tot 11.00 uur. Tai Chi op vijf zaterdagen vanaf 27 juli van 10.30 tot 11.30 uur. De LVU biedt deze lessen tegen speciale zomerse kennismakingsprijzen aan.

Aanmelding

Kijk voor aanmelding op www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, mail naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, bel (071) 5411732 of kom langs op het LVU-bureau aan de Splinterlaan 156 in Leiderdorp (ma. t/m vr., 9.30-12.00 uur).

Concert in kasteeltuin voor jongerenreis Malawi

Aan de reis naar Malawi doen ruim 20 jongeren mee. | Foto: PR Foto: PR

doeshof n De jongeren van World Servants Leiderdorp organiseren op zondagmiddag 14 juli een gezellige muziekmiddag in de openlucht. Het Doeshofconcert wordt gehouden in de voormalige kasteeltuin bij boerderij Doeshof aan de Ruigekade 3. De opbrengst is bestemd voor een school in Malawi waar de jongeren in de zomer van 2020 zelf aan gaan meebouwen.

Tijdens het concert treden verschillende bands op. Creative & Friends spelen diverse bekende popnummers. Fiddle 'n Drum is een accoustische folkband die Ierse, Amerikaanse en Schotse muziek maakt. Daarnaast laten DJ Floris Dice en de band Final Amendement van zich horen. Bezoekers wordt verzocht zelf een stoel of kleed om op te zitten mee te nemen. Bij slecht weer gaat het concert door in boerderij Doeshof. Het concert duurt van 14.00 tot 17.00 uur.

Romeinen Quest neemt je terug naar het Nederland ten tijde van de Romeinen.

Tijdens het concert verkopen de jongeren hapjes en drankjes. De entree bedraagt € 7,50 aan het hek en € 5,- bij reservering vooraf. Reserveren kan tot 13 juli via worldservantsleiderdorp@gmail.com. Betalen kan alleen contant.

Geld inzamelen

Het organiseren van het concert is een van de manieren waarop de jongeren geld inzamelen voor hun reis. Per persoon moeten zij ruim 2.000 euro inleggen. Ze betalen niet alleen hun eigen reiskosten, maar financieren ook een deel van de bouwkosten en van de afbouw van de school na hun vertrek. Onlangs bezorgden de jongeren vaderdagontbijtjes aan huis. Ook voor het nieuwe seizoen staan diverse activiteiten in de planning, waaronder een gala in de Dorpskerk.

World Servants

Het initiatief voor de reis is ontstaan vanuit de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Er doen ruim 20 jongeren aan mee van 16 jaar en ouder. De reis wordt georganiseerd door World Servants, een organisatie met dertig jaar ervaring in het organiseren van jongerenreizen naar ontwikkelingslanden. World Servants werkt altijd samen met lokale instanties. Naast het bouwen aan een schoolgebouw zullen de deelnemers veel contact hebben met de bewoners van het dorp waar ze aan de slag gaan. Meer informatie op www.worldservants.nl/leiderdorp.

Virtuele reis door Romeins Nederland

museum n Rondreizen in het Nederland van tweeduizend jaar geleden. Dat kan in het Rijksmuseum van Oudheden met de interactieve game Romeinen Quest op je telefoon.

Romeinen Quest neemt je terug naar het Nederland ten tijde van de Romeinen. Samen met soldaat Marcus, priesteres Flavia, gierige Caius of rijke Valeria beleef je een virtueel avontuur met animaties en filmpjes. Door puzzels te kraken en te speuren naar aanwijzingen in de zalen 'Nederland in de Romeinse tijd' bepaal jij hun reis en hun lot. Ga jij op pad met Valeria? Zij en haar zus zijn erg ziek. Helpen jouw keuzes Valeria op tijd een dokter of medicijn te vinden, of volg je liever het spannende levenspad van de soldaat Marcus? Met hem ga je op zoek naar een kostbare gouden helm. Ook de onhandige priesteres Flavia en de gierige handelaar Caius uit Voorburg kunnen jouw hulp goed gebruiken. Jij bepaalt hun toekomst met de beslissingen die je neemt in het spel. Soms lopen de karakters elkaar zelfs virtueel tegen het lijf. Onderweg verzamel je de meest bijzondere Romeinse voorwerpen. En zo leer je al gamend de mooiste verhalen over de museumcollectie kennen.

Het spelen van een reis duurt twintig tot veertig minuten per karakter. Romeinen Quest is geschikt voor alle liefhebbers van de Romeinen en archeologie (v.a. 10 jaar) en is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. www.rmo.nl/romeinenquest. De game Romeinen Quest is gemaakt door Erfgoedbureau Novitas Heritage (gespecialiseerd in het verwerken van erfgoed in games), in samenwerking met Flavour, InCamera, illustrator Munir de Vries en het Rijksmuseum van Oudheden. Het museum ligt aan het Rapenburg 28 in Leiden.

cultuur & uitgaan

Bijna 300 deelnemers aan 12de MidZomerLoop

En ze zijn weg! De eerste meters van de 6,3 en 10,3 kilometer. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

hardlopen n Bijna driehonderd lopers uit de wijde regio kwamen vrijdagavond 5 juli aan de start voor de twaalfde editie van de Leiderdorpse MidZomerLoop. Niet zoveel als het record (430) van vorig jaar maar dat was dan ook een echte uitschieter.

Sportwethouder Willem Joosten luidde om kwart voor zeven de startbel voor de KidsRun van 1,5 kilometer. De snelste lopers onder de kinderen tot 12 jaar waren veelal bekende namen uit voorgaande edities. De winnaar van verleden jaar, Sergio Koeiman (Den Haag), werd tweede want hij moest in de sprint zijn meerdere erkennen in Matthijs van der Meulen (Oegstgeest), die een nieuw parcoursrecord vestigde met een tijd van 6:47. Abel Molenaar (Leiden) werd derde. Bij de meisjes was het Nina van Haasteren (Leiderdorp) die voor de derde keer de KidsRun won. Zij liep 7:43, wat slechts 6 seconden meer is dan haar tijd van verleden jaar. Rose van Haasteren (Leiderdorp) werd tweede en Apelesha Tripathi (Leiderdorp) finishte als derde.

Sportwethouder Willem Joosten reikte de bekers uit aan de snelste jongens en meisje op de KidsRun. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg
Foto: PR

De 6,3 en 10,3 kilometer startten om half 8. Parcoursrecords konden dit jaar niet gebroken worden omdat de routes aangepast waren vergeleken met vorig jaar. De langste afstand kon voor het eerst gebruik maken van het nieuw aangelegde fiets- en voetpad langs de noordkant van de Boterhuispolder, waarmee de keerlus op de Nieuweweg verdwenen is. Deze route werd door iedereen zeer gewaardeerd.

Bereket Yeman (Leiden) startte ijzersterk op de 6,3 kilometer en liet meteen al zijn belagers ver achter zich. Hij finishte met een tijd van 21:41. Jan Kortekaas (Roelofarendsveen) werd tweede met ruim 1 minuut achterstand op de winnaar en Matthijs Horlings (Alphen aan den Rijn) derde. De snelste vrouw op de 6,3 kilometer was net als vorig jaar Nathalie Klaassen (Alphen aan den Rijn). Haar tijd was nu 24:56 tegenover de tijd van 24:34 vorig jaar. Lotte Verleng (Leiden) volgde op ruim anderhalve minuut, nummer 3 werd Linda Alexander (Rotterdam). Bij de mannen was Dave Kroon (Leiden) de snelste. Hij legde de 10,3 kilometer af in 36 minuten en 44 seconden. Martijn Steenvoorden (Noordwijk) en Pieter Oudshoorn (Leiden) waren de nummers 2 en 3.

Simon Scheffer van Van Bemmelen Ouddoor, al jaren de sponsor van de barbecue na afloop van deMidZomerLoop, reikte de prijzen uit.

Alle tijden zijn te vinden op de website www.midzomerloop-leiderdorp.nl.

ZOMERACTIVITEITEN

overzicht n Ook wie deze zomer thuis in Leiderdorp blijft, hoeft zich niet te vervelen. Er worden vrijwel dagelijks activiteiten georganiseerd, waarbij voor elke leeftijd wel wat te beleven is. In deze krant vindt u een wekelijks overzicht van de Zomeractiviteiten 2019. Hieronder het programma voor week 29 (14 tot en met 20 juli).

Dinsdag 16 juli

10.00 – 12.00 uur: Inloop koffieochtend. Plaats: 't Buurthuis. Toegang gratis (koffie/thee € 0.50). Aanmelden niet nodig. Organisatie: Buurtactief 't Oude Dorp.

14.00 – 15.30 uur: 3D kaarten maken van een zelf meegenomen of digitale foto. De originele foto blijft intact; er worden kopieën geprint waarmee gewerkt wordt. Maximaal aantal personen per middag: 10. Plaats: activiteitencentrum Gading. Kosten: € 5,- voor de kaart, een bijpassende envelop en koffie of thee met een versnapering. Aanmelden via e-mail designgading@gemiva-svg.nl of tel. (071) 5898202. Organisatie: Gemiva SGV

20.00 – 22.00 uur: Avond over 'Koplands aardse mystiek'. De uitleg van dr. Martien Brinkman wordt afgewisseld met voordracht en muziek. Plaats: Dorpskerk. Kosten:

€ 5,- voor het programmaboekje met gedichten van Kopland. Aanmelden mag maar hoeft niet. Organisatie: Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Woensdag 17 juli

14.00 – 15.30 uur: Zumba dansles voor senioren. Maximaal 15 personen. Plaats: activiteitencentrum Gading Kosten: € 2,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden bij Dione Schouten, email Dione.schouten@gemiva-svg.nl of tel. (071) 5410444. Organisatie: Gemiva SGV.

14.30 – 15.00 uur: Voorlezen voor kleuters. Plaats: BplusC bibliotheek. Toegang gratis, aanmelden niet nodig. Organisatie: BplusC.

Donderdag 18 juli

10.00 – 12.00 uur: Inloop koffieochtend. Plaats: 't Buurthuis. Toegang gratis (koffie/thee € 0.50). Aanmelden niet nodig. Organisatie: Buurtactief 't Oude Dorp.

10.00 – 12.00 uur: Mahjong spelen. Gratis inloop en eerste kennismaking. Plaats: Wijkkamer De Hoeksteen. Deelname: gratis. Aanmelden: e-mail anvanschie@gmail.com. Organisatie: Mahjongclub De Rode Sleutels.

10.30 – 12.30 uur: Digitaal spreekuur. Plaats: B plusC bibliotheek. Gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: BplusC.

20.00 uur: Film: The Grand Budapest Hotel. Plaats: Filmhuis Leiderdorp in De Sterrentuin. Toegang:

€ 7,50. Reserveren via info@filmhuisleiderdorp.nl. Organisatie: Filmhuis Leiderdorp.

Vrijdag 19 juli

9.30 – 11.30 uur: Koersbal. Plaats: Splinterlaan 156. Deelname gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: Incluzio Leiderdorp.

9.30 uur: Wandeling met de wandelgroep door de Kennemer duinen. Een goede conditie en goede schoenen zijn noodzakelijk, de wandeling is 15 km. Vertrek trein 09:30u, verzamelen bij Leiden CS. Reiskosten en lunchkosten voor eigen rekening. Aanmelden via e-mail corvanderaa@casema.nl of bij Incluzio in De Sterrentuin. Organisatie: Incluzio Leiderdorp.

14.30 - 16.00 uur: Optreden Noordwijkse Klederdracht Groep. Toegang gratis, kaarten ophalen vanaf 8 juli bij Incluzio in de Sterrentuin. Koffie/thee € 0,50. Organisatie: Incluzio Leiderdorp.

Adressen

't Buurthuis, Frederik Hendriklaan 4

Gading, Griffioen 15

Dorpskerk, Hoofdstraat 19

BplusC Bibliotheek, Van Diepeningenlaan 110 (De Sterrentuin)

Filmhuis Leiderdorp, Van Diepeningenlaan 110 (De Sterrentuin)

De Hoeksteen, Houtschans 107

Angel en Bo snelsten van provincie

Skaten n De Leiderdorpse skaters Bo Hoogvorst en Angel Daleman, allebei lid van de Vereniging IJssport Leiderdorp, waren zondag 7 juli op de nieuwe skeelerbaan in Zoeterwoude Dorp niet te verslaan bij het Zuid-Hollands kampioenschap inline skaten. Beiden wonnen alle drie hun afstanden.

Angel (links op de foto), die meedoet bij de pupillen 1, was de snelste op de 300 en 1000 meter en pakte tot slot de overwinning op de afvalkoers over elf ronden. Bo (rechts op de foto), een pupil 2, liet de concurrentie achter zich op de 300 en 400 meter en rondde haar succesreeks af met winst in de afvalkoers over zes ronden. | Foto: PR

Young@Heart viert jubileumjaar

vaartocht n Senioren popkoor Young@Heart ging dinsdag 25 juni vorstelijk uit varen. Daar had het koor een goede reden voor: het bestaat dit jaar vijf jaar en aangezien een lustrum een heel jaar lang duurt, wordt er al vanaf begin dit jaar van alles gevierd, te beginnen op de datum van de daadwerkelijke start in januari 2014.

De oprichting van dit koor voorzag duidelijk in een behoefte. Dirigente Annemiek de Groot bracht 35 inschrijfformulieren mee naar de eerste repetitie, maar dat bleek veel te weinig. Er waren zoveel aanmeldingen, dat er in de kortste keren een wachtlijst was! Er zijn nu 90 actieve leden en er is nauwelijks verloop. Alle reden dus om feest te vieren.

De keuze voor een vaartocht – over de Kaag, de Braassem en de Westeinder – bleek een goede. Gezien het weer had het niet beter gekund. Onderdeks stond de airconditioning aan en bovendeks was er een heerlijk briesje, al was ook dat soms niet genoeg om het te kunnen uithouden.

Van de negentig koorleden ontbraken er maar een paar. Het was dus een fors gezelschap, dat zich prima amuseerde, met een hapje en een drankje en met muzikale omlijsting door 'Goed Idee', een band van absolute sfeermakers, die zichzelf weinig rust gunden.

De feestelijkheden zullen een hoogtepunt bereiken met de beide lustrumconcerten van Young@Heart, op 28 en 29 september, waarvan een breed publiek kan meegenieten.

Rijbewijskeuringen

Verlengen n Automobilisten kunnen zich voor de verlenging van hun rijbewijs medisch laten keuren via Regelzorg Rijbewijskeuringen. De keuringsarts is op om de week op vrijdag Incluzio aan de Splinterlaan 156 in Leiderdorp. De eerstvolgende keer is vrijdag 19 juli. Een afspraak maken kan door Regelzorg Rijbewijskeuringen te bellen op (088) 23 23 300 of door zelf een datum te plannen via de website www.regelzorg.nl.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.

Voordat u een afspraak maakt met de keuringsarts koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl. Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt.

sport / lokaal

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Aangepaste openingstijden

Van maandag t/m donderdag kunt u voor uw vragen terecht bij Incluzio in De Sterrentuin. Op vrijdag is de balie gesloten, maar zijn we wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Vr. 12 juli: Kinderdisco

Disco voor kinderen van 7 t/m 11 jaar, van 19.00 tot 20.30 uur in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten: € 2,50 entree. Consumptiekaart: € 2,50. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vr. 12 juli: Oud-Hollandse spelletjesmiddag

Deze activiteit wordt georganiseerd door en voor jongere en oudere inwoners van Leiderdorp. Locatie: de Hoeksteen, Houtschans 107. Tijd: 15.30-17.30 uur. Kosten: €1,50 (incl. een hapje en een drankje).

Wo. 17 juli: Inloopspreekuur in Dwars, Bloemerd 1c

Van 10.00 tot 12.00 uur zijn er drie medewerkers aanwezig voor vragen op verschillende gebieden. Het inloopspreekuur is voor statushouders, maar ook voor mensen die vragen hebben op financieel gebied. Daarnaast is er een sociaal-juridisch spreekuur.

Vr. 19 juli: Wandelgroep

Dit keer wordt een wandeling van 15 km gemaakt door de Kennemerduinen. Locatie: verzamelen bij Leiden CS. Tijd: om 9.30 uur vertrek met de trein. Kosten: reis- en lunchkosten zijn voor eigen rekening. Aanmelden bij corvanderaa@casema.nl of bij Incluzio in De Sterrentuin.

Za. 20 juli: Noordwijkse klederdracht groep

De groep laat kleding uit Noordzee aan Zee en Noordwijk Binnen zien en geeft uitleg over de betekenis van de kleding. Locatie: Splinterlaan 156. Tijd: 14.30-16.00 uur. Kosten: gratis, alleen € 0,50 voor consumptie. Vanaf 8 juli kaarten ophalen bij Incluzio in de Sterrentuin.

Ma. 22 juli: Groenstukje maken

Het wordt een groenstukje voor in de tuin of op het balkon gemaakt van mos en kippengaas. Locatie: Splinterlaan 156. Tijd: 14.00-15.30 uur. Kosten € 7,50. Aanmelden: corvanderaa@casema.nl of bij Incluzio in de Sterrentuin.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur, zie melding aangepaste openingstijden) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp. T (071) 5413536, E leiderdorp@incluzio.nl, W www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 14 juli, Vijftiende zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pater Moons. M.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 14 juli

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Karreman, Rijswijk.

Alrijne

10.00 uur: ds. E. Herlaar.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De kerk van de Gereformeerde Gemeente Leiderdorp aan de Hoofdstraat 71. | Foto: J.P. Kranenburg

Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 14 juli

10.00 uur: ds. H. Paul.

16.30 uur: leesdienst.

woensdag 17 juli, 19.30 uur: ds. W. Visscher.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 14 juli, 10.15 uur: ds. M. Roos.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

8 t/m 14 juli: TP Unident (E. Egorushkina), Breestraat 61, 2311 CJ Leiden. Tel. (071) 5146004.

15 t/m 21 juli: De Ι Tandarts (G. Peng), Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

Repair café

Woensdagmiddag 17 juli van half 2 tot half 4 vindt weer een Repair Café plaats bij Gading aan Griffioen 15 in Leiderdorp (ingang achter de benzinepomp aan de Engelendaal). Reparatie-experts staan dan klaar om iedereen te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed of servies. Ook voor reparaties aan rollators en rolstoelen kunt u hier terecht. Gereedschap en basismateriaal zijn aanwezig. Het werk van Repair Café Leiderdorp is gratis. Wie iets van zijn waardering wil uitdrukken, kan een vrijwillige bijdrage achterlaten in de pot op de ontvangsttafel.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.