De Rijnsburger

28 februari 2019

De Rijnsburger 28 februari 2019


Eerste Tiny Forest in Rijnsburg

Op dit grasveld kan een minibosje komen. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

natuur n De kans is groot dat dit jaar in Rijnsburg het eerste Tiny Forest in de Gemeente Katwijk wordt aangeplant. Een dichtbegroeid, inheems bosje ter grootte van een tennisbaan. Een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een 'buitenlokaal' dichtbij school, waar kinderen leren over Nederlandse natuur en waar buurtbewoners elkaar ontmoeten op een prettige en gezonde plek.


Het Tiny Forest, een minibosje, is bedacht door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma, die zich weer baseert op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki.

Populair

Al vanaf de aanplant van het eerste Tiny Forest in Zaandam zijn de minibosjes populair. In heel Nederland – er zijn er inmiddels 21 aangeplant - en inmiddels ook over de grens zijn er allerlei 'Tiny Forest'-initiatieven. Het eerste minibosje komt waarschijnlijk in Rijnsburg aan de Spinozalaan, met het Wellant College en de Julianaschool op loopafstand.

Scholen betrokken

Scholen zijn belangrijk in het project, zegt Anna van der Plas, samen met Joke Verhoef initiatiefneemster van het Tiny Forest-project in Katwijk. 'Leerlingen worden nadrukkelijk betrokken bij het Tiny Forest', legt Verhoef uit. 'Die planten de bomen en komen er regelmatig terug met hun leraar, zien de bomen groeien en al wat leeft tussen die bomen. Een buitenlokaal dat schoolkinderen dichter bij de natuur brengt. Bovendien zorgt het voor een groene impuls in de buurt.'

Samenwerking

Van der Plas bracht het project vorig jaar onder de aandacht van de gemeente, die feitelijk zelf niet zoveel meer hoeft de doen dan grond beschikbaar te stellen. IVN, het Instituut voor Natuureducatie, laat het minibosje aanleggen, het liefst door een lokale hovenier, in nauwe samenwerking met lokale buurtinstanties en omwonenden. Het IVN zorgt ook voor lesmateriaal, waarmee de scholen aan de slag kunnen.

Lees verder op pag 3

Bomen sneuvelen aan Tjalmaweg

bomen n Met aanleg van de RijnlandRoute worden ook een nieuwe rotonde bij de Voorschoterweg/ Verlengde Duyfraklaan en een snelfietsroute en wandelpad langs de N206 aangelegd. Hiervoor moeten 19 bomen worden gekapt, waarvan 13 vergunningplichtig zijn vanwege de omvang van de stam.

Om de bomenkap voor de aanleg van de RijnlandRoute te compenseren, heeft de provincie in overleg met de gemeente Katwijk een bomencompensatieplan opgesteld. In totaal plant de provincie 460 nieuwe bomen aan. Verder worden de taluds tegen de geluidschermen en bij de viaducten over de Tjalmaweg deels beplant met bloesemdragende struiken en ingezaaid met bloemrijk gras. Langs de wanden bij de verdiepte ligging van de weg en tegen de geluidschermen worden ruim 25.000 klim- en hangplanten geplant met als doel de weg en schermen zo groen als mogelijk in te passen. Op dit moment is de uitvoeringswijze van de aannemer voor de aanleg van de RijnlandRoute nog niet bekend. Het is daarom niet uit te sluiten dat extra bomen gekapt moeten worden. De aannemer vraagt hier dan zelf vergunning voor aan. Dit geldt ook voor eventuele te kappen bomen in verband met de verlegging van kabels en leidingen.


Werkzaamheden

Herinrichting n Voorhouterweg vanaf de nieuwe rotonde t/m kruising Bankijkerweg. Maandag 4 maart starten de werkzaamheden. De aannemer legt een omleiding aan voor de doorstroming van het lokale verkeer en plaatst een tijdelijke verkeersregelinstallatie. Zo wordt het verkeer veilig langs het werkterrein geleid. Het doorgaande verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen. Ook voor fietsers en voetgangers worden tijdelijke routes uitgezet. Alle omleidingen worden met borden in de omgeving aangegeven. Afronding: juni 2019.

Reünie CJV

reünie n De precieze datum is niet bekend maar ongeveer 140 jaar geleden zal de eerste avond van CJV geweest moeten zijn. Toen nog onderverdeeld in een jongensgroep en een meisjesgroep. Ergens in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn deze groepen samengegaan tot CJV Azarjah. Al deze jaren - ongeveer 5.600 avonden - is de CJV een thuisbasis voor jongeren van de Protestantse Gemeente Rijnsburg. Grote kans dat u op één van deze avonden bent langs geweest of dat u op een andere manier herinneringen heeft. Daarom is het tijd voor een Reünie. Deze wordt gehouden op 22 maart. Heeft u nog fotomateriaal, krantenknipsels of andere herinneringen: wilt u dat dan mailen naar cjv@pknrijnsburg.nl of afleveren bij Lysia van Delft, Meijboomstraat 43.

Als chauffeur regelt Jess alles rondom het vervoer van de ambulance. Daarnaast verleent Jess medische ondersteuning. | Foto: SKvD Foto: SKvD

Ambulance-

chauffeur
vertelt

Herinrichting Hoftuinplein uitgesteld

Ik wil meer
bewustzijn creëren

Nieuwe brug Valkenburg ligt op z'n plek

levensverhaal n Fedde Jonkman voelde zich thuis in Rijnsburg

Herinrichting Hoftuinplein uitgesteld

De herinrichting van het Hoftuinplein laat nog even op zich wachten. | Foto: CvdS. Foto: CvdS

Aanpassen n Er is al veel tijd en energie gestoken om te komen tot een herinrichting van het Hoftuinplein. Winkeliers, gemeente en bewoners zijn bij de plannen betrokken. Mooie tekeningen zijn gepresenteerd.

De herinrichting van het plein is nodig om het winkelcentrum In de Hoftuin aantrekkelijker te maken en zo een volwaardig winkelhart met gevarieerd winkelaanbod voor Rijnsburg te blijven. Zo liet men in oktober 2017 weten. Met daarbij een mooie schets met daarop een nieuwe entree en indeling van het Hoftuinplein: een rustige groene uitstraling, met vaste planten in borders die in het voorjaar en zomer voor kleur zorgen. Wel was er wat gesteggel waar de vuilcontainers moesten komen. En kan de kermis wel op het vernieuwde plein gerealiseerd worden. Men was voornemens om dit eind november 2018 gerealiseerd te hebben. Bij navraag op het gemeentehuis blijkt dat de herinrichting stil ligt, in afwachting van vernieuwde plannen van de winkeliers. Deze plannen verkeren nu nog in een verkennende fase. Hiervoor is een commissie samengesteld met daarin winkeliers en investeerders. Projectleider is de heer E. van de Baan. Hij laat weten dat het nu nog te vroeg is om de plannen kenbaar te maken. De bedoeling is wel dat de ruimte van het parkeerterrein van de voormalige Rabobank in de vernieuwde plannen wordt opgenomen. Doel is en blijft om van het Hoftuinplein iets moois te maken in het hart van Rijnsburg.

Gemeente enthousiast over Tiny Forest

Vervolg van voorpagina

De gemeente en het Wellant College, de enige eco-school in Katwijk, zijn enthousiast over hun initiatief en hebben hun medewerking toegezegd. Er zijn vier locaties voorgedragen, waar zo'n klein bosje zou kunnen komen. Naast die in Rijnsburg ook een in Valkenburg en twee in het zeedorp van Katwijk. Ze hopen dat het eerste Tiny Forest, die aan de Spinozalaan, nog dit najaar wordt aangelegd. 'Dat zou een mooi begin zijn', vinden ze beiden. Katwijk kan binnen de bebouwde kom namelijk wel wat meer groen gebruiken, is hun mening. 'Ja, we liggen midden tussen de duinen, maar in de straten zelf kom je maar weinig groen tegen', vertelt Van der Plas. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijke leeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners. Het voormalig raadslid is ook initiatiefneemster van Operatie Steenbreek. Dat initiatief wil bewoners enthousiast maken om hun tuin te vergroenen. Dat is veel gezonder dan een hele versteende tuin en ook klimaatbestendiger. Ze heeft ook daarin de gemeente aan haar zijde. Bewustwording door acties, zoals steen eruit-plant erin. 'Vroeger kwam er bij nieuwbouwprojecten iemand van de gemeente langs met twee soorten bomen. Welke wilt u hebben?, was dan de vraag. Bewoners kregen dan van de gemeente een boom cadeau voor in de tuin. Geweldig toch.'

Rijnsburg naar de stembus voor provinciale staten en waterschappen

verkiezingen n Op woensdag 20 maart 2019 zijn er landelijke verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen. Voor inwoners uit de gemeente Katwijk is er een verkiezing van de leden van provinciale staten Zuid-Holland en een verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland.

Om te zorgen dat inwoners die dag kunnen stemmen in de 32 stembureaus is de gemeente bezig met de voorbereidingen.

Stempas en kandidatenlijst

Op 2 maart worden de stempas(sen) per post bezorgd. Als u geen stempas(sen) ontvangt kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot 19 maart 2019 12.00 uur in het gemeentehuis. Neem een identiteitsbewijs mee. Als u een vervangende stempas schriftelijk wilt aanvragen dan kan dat tot 15 maart 2019.

De kandidatenlijsten worden op 7 maart huis aan huis bezorgd. Adressen met een nee/nee sticker ontvangen geen kandidatenlijst. De kandidatenlijsten zijn verkrijgbaar bij de receptie in het gemeentehuis.

Iemand anders laten stemmen

Bent u 20 maart op vakantie of voor werk in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Een onderhandse volmacht regelt u zelf via de achterkant van uw stempas. Dat kan tot op de dag van de verkiezing. De persoon die voor u gaat stemmen kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. In sommige gevallen is het nodig om een schriftelijke volmacht aan te vragen:

als u iemand wilt machtigen die buiten Katwijk woont

als u geen identiteitsbewijs heeft

als u uw machtiging wilt regelen voordat u uw stempas heeft (bijvoorbeeld als u op vakantie gaat of voor langere tijd voor werk in het buitenland bent)

Een schriftelijke volmacht aanvragen kan tot uiterlijk 15 maart 2019.

Als u permanent in het buitenland woont, mag u niet stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen. Voor deze verkiezingen moet u ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. Op www.katwijk.nl/verkiezingen vindt u informatie over het stemmen op een rij. Wilt u meer weten over het waarom van de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen? Kijk op www.kiesraad.nl/verkiezingen.

PCBS De Schakel in actie voor Voedselbank Katwijk

De Schakel komt in actie voor de Voedselbank. | Foto: PR

actie n Al jaren verstrekt De Voedselbank Katwijk gratis voedselpakketten die bedoeld zijn als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.

Omdat het voor de Voedselbank steeds moeilijker wordt om aan levensmiddelen te komen om hiermee de voedselpakketten te kunnen samenstellen, wordt er op basisschool De Schakel van dinsdag 5 t/m donderdag 21 maart een actie voor Voedselbank Katwijk gehouden. Met de actie leren de kinderen dat het goed is om elkaar te helpen en voor elkaar klaar te staan. Zo zal er aan het begin van de actie door een aantal kinderen, een uit elke groep, een bezoek worden gebracht aan de voedselbank en zal het kind hiervan een verslag doen in zijn/ haar groep. Daarnaast kunnen de kinderen in de periode van 5 maart tot en met 21 maart dagelijks spullen voor de voedselbank inleveren. Daarbij valt te denken aan velerlei goederen, variërend van snoepjes tot macaroni tot toiletartikelen, waaronder shampoo en tandpasta. Al deze spullen zullen gedurende de actie verzameld worden in de zogenaamde Wall of Food. Ook kunnen de kinderen de bonnen van de Hoogvliet weer inleveren in een bak. Dus, kent u een leerling van De Schakel, geef hem of haar dan in de actieperiode iets extra's mee ten behoeve van de voedselbank en help zo de kinderen van de actie weer een fantastisch succes te maken!

'Een verplichte EHBO-cursus zou geweldig zijn'

Als chauffeur regelt Jess alles rondom het vervoer van de ambulance. Daarnaast verleent Jess medische ondersteuning. | Foto: SKvD Foto: SKvD

n Ambulancechauffeur Jess Helling vertelt over haar werk

ambulance n 'Belwijzer voor uw zorg.' De folder met die titel is de afgelopen weken huis-aan-huis verspreid en bevat nuttige informatie over wanneer je welke instantie voor welke zorg moet bellen. Die 'Belwijzer' is een initiatief van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden en de huisartsenposten. In de folder wordt uitgelegd wanneer je de huisarts, de huisartsenpost of de ambulancedienst moet bellen. Want dat is lang niet altijd duidelijk. Ambulancechauffeur Jess Helling uit Rijnsburg maakt dat regelmatig mee.

| Foto: PR Foto: Natuurcentrum Katwijk

Door Sandra Kornet-van Duyvenboden

De 29-jarige Jess werkt sinds drie jaar als ambulancechauffeur bij de RAV op de opkomstpost Leiden, waar vijftien ambulances en enkele speciale ambulances voor onder meer neonatologie en zeer zware patiënten zijn gestationeerd. Tijdens haar werk maakt Jess regelmatig mee, dat automobilisten niet goed weten wat te doen, als er een ambulance achter hen rijdt. Meer voorlichting daarover zou geen kwaad kunnen. En zo ontstond het idee voor een maandelijkse column in De Rijnsburger en De Katwijksche Post over de het werk van de ambulancedienst. Jess start daar volgende week mee. 'Ik wil meer bewustzijn creëren bij mensen. Wat doet de ambulance nu eigenlijk? Waar gaan ze naar toe? En wat moet je doen als een ambulance opeens tevoorschijn komt. Soms raken mensen dan in paniek.'

Vervoer regelen

Als chauffeur is het haar taak om alles rondom het vervoer van de ambulance naar het opgegeven adres te regelen. Jess heeft naast een rij-technische opleiding ook een medisch ondersteunende opleiding gevolgd, want een ambulancechauffeur doet meer dan rijden. De chauffeur ondersteunt de verpleegkundige in de ambulance. 'We werken als een team. Maar het is de taak van de chauffeur om onder meer het gedrag van andere weggebruikers in te schatten.'

Wanneer 112 bellen

Een ander onderwerp waar Jess aandacht voor vraagt, is wanneer moet je 112 bellen? Dat komt overeen met de boodschap in de 'Belwijzer' die iedereen ontvangen heeft. Doel is dat mensen zo min mogelijk het verkeerde zorgpad kiezen. Dat is niet in het belang van de patiënt en evenmin in het belang van de zorgdiensten. 'We komen regelmatig op adressen waar een ambulance eigenlijk niet nodig is. Vorig jaar betrof het 1 op de 6 ritten waarbij patiënten niet vervoerd hoefden te worden naar een ziekenhuis. Helemaal voorkomen kunnen we het niet, maar dat zorgt voor overbelasting op van de toch al overbelaste ambulancevervoerambulancezorg. Er is een gigantisch tekort aan zorgprofessionals, zowel bij ons als in de ziekenhuizen. Als men weet wie men moet bellen, dan kan het allemaal wat efficiënter.'

Huisarts

Wat ook zou schelen: een verplichte EHBO-cursus voor iedereen vanaf 16 jaar. 'Dat zou echt geweldig zijn.' En wanneer bel je wie? Dat staat keurig omschreven in de 'Belwijzer'. De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij klachten van lichamelijke of psychische aard. De huisartsenpost is er voor spoed 's avonds en in het weekend; voor klachten die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts bereikbaar is. De Regionale Ambulancevoorziening is er voor spoedeisende hulp waarbij elke seconde telt vanwege een levensbedreigende situatie.

Mammoetbot op bouwplaats

natuur n Bij het Natuurcentrum Katwijk konden bezoekers afgelopen zaterdagmiddag hun bijzondere vondsten laten onderzoeken, zoals schelpen of botten.

De achtjarige Jezhlyn Helling uit Rijnsburg verscheen aan de tafel van de specialisten van Naturalis met een groot 'bot' van zo'n 50 centimeter groot. Ze had dat begin dit jaar had gevonden op een bouwplaats op de Petronella van Saksenstraat.
Het bleek volgens de specialist te gaan een stuk slagtand van een mammoet, al snel zo'n 50.000 jaar oud. Volgens de deskundige is het mogelijk meegekomen met Noordzeezand, waarmee het bouwterrein is opgespoten.
De slagtand wordt door de familie geconserveerd.

SHD geeft schot voor de boeg

ingezonden n Natuurlijk weet ik dat Dunavie pas bezig is met een fusieverkenning samen met woningcorporatie Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout. Maar ik lees ook dat hun directeur-bestuurder zegt dat fuseren voor hen een noodzaak is. Dat is in de ogen van de Stichting Huurdersbelangen 'de Duinstreek' veel meer dan de verkenning waar Dunavie voorzichtigjes over spreekt", aldus Cees Oostindie, de strijdvaardige voorzitter van de SHD.

"Daarom hebben we nu 'aan de voorkant' maar besloten om een brief op te stellen en deze naar alle belanghebbende partijen te sturen", gaat de voorzitter verder. Het doel van de eerste fase van de fusieverkenning is dat middels een ophaalronde en onderzoek Dunavie voor de zomervakantie 2019 de fusie-effectrapportage kan aanleveren. Dan neemt men op basis van het haalbaarheidsonderzoek het mogelijke voortgangsbesluit voor de tweede fase.
Oostindie: "Als SHD wachten we dat moment zeker niet af en op basis van wat we nu weten hebben we na het gesprek 4 februari met vertegenwoordigers van onze 37 bewonerscommissies besloten om deze brief op te stellen en rond te sturen.

Benieuwd naar de inhoud? Ga dan naar onze www.shdeduinstreek.nl. Daar kan je alles lezen. Verder moeten wij maar afwachten wat er aan fusieverkenningsinformatie in deze eerste fase bij ons op tafel komt. Dunavie is immers aan zet!"

Voorkom sluipverkeer tussen Rijnsburg en Oegstgeest

Paal n Bewoners van het Waterbospark hebben vorig jaar een petitie ingediend waarin zij de gemeente Katwijk hebben verzocht om een verkeerspaal te plaatsen in de Valkenburgerweg op grondgebied van de gemeente Katwijk. Hiermee wordt volgens hen sluipverkeer tussen Rijnsburg en Oegstgeest via de Valkenburgerweg voorkomen.

'Omdat de gemeente Oegstgeest maatregelen tegen sluipverkeer heeft genomen door onder meer een paal te plaatsen in de Valkenburgerweg, zijn wij (gemeente Katwijk) geen voorstander van het plaatsen van een paal in Rijnsburg', zo laat het college in een brief aan de bewoners weten.

Omdat de paal in Oegstgeest echter regelmatig wordt verwijderd heeft Katwijk met de gemeente Oegstgeest afgesproken om tot medio maart 2019 de aanwezigheid van de paal te monitoren en te zorgen dat de paal blijft staan.
Als blijkt dat deze inspanningen niet het gewenste effect hebben dan gaat Katwijk alsnog in overleg met de gemeente Oegstgeest om naar een oplossing te zoeken tegen sluipverkeer.

Aanvullend op de maatregelen in Oegstgeest stelt de gemeente Katwijk een (brom)fietspad in op de Valkenburgerweg tussen Waterbospark en de gemeentegrens.

Niet alleen terugblikken, maar ook vooruitkijken

van links naar rechts; Lida van Delft ,Ank v.d Gugten, Marja de Best, Fietje Bleichrodt. | Foto: K.v.D.

koor n Woensdagavond 20 februari werd de jaarlijkse ledenvergadering van de Chr. gemengde zangvereniging De Lofstem gehouden in de Immanuëlkerk. Hierbij werden de gebruikelijke verslagen gepresenteerd, en er werd afscheid genomen met een bloemetje van Rita Nagtegaal en Agaath de Koning die jaren lid zijn geweest van de activiteitencommissie.

Er werd in de notulen stil gestaan bij het overlijden van de voorzitter Henk de Mooij en koorlid Wil Glasbergen. Aangezien er een nieuwe voorzitter en secretaresse moesten worden benoemd waren Renate van Delft als voorzitter en Wil Maat als secretaresse voorgedragen door het bestuur. Met volledige toestemming van de leden werden deze dames benoemd en aanvaarden zij hun nieuwe taak onder luid applaus.
Toen werden enkele koorleden naar voren geroepen die al heel wat jaren lid zijn van De Lofstem. Ank v.d.Gugten, Marja de Best en Lida van Delft waren al 25 jaar lid en kregen een prachtig boeket aangeboden. Fietje Bleichrodt was zelfs al 40 jaar lid en werd natuurlijk ook in de bloemetjes gezet.

Optredens

Ook passeerden de diverse optredens de revue zoals optredens in de Duinrand, de Vlietstede, LUMC,Roomburgh en een Zingend Gelovendienst in de Grote Kerk. Dirigent Bert Visser was zeer tevreden over de uitvoering van The Crucifixion in de Goede Herderkerk in Valkenburg. Het Najaarsconcert, met medewerking van koor, projectkoorleden en musici was een succes. Er was hard aan gestudeerd, en werd door het publiek enthousiast ontvangen. Voor de komende tijd staat er weer een uitvoering op Stille Zaterdag van The Crucifixion in Valkenburg in de Goede Herderkerk gepland, en het Najaarsconcert op 22 november in de Immanuëlkerk.

Verloting

Hierna werd er een grote verloting gehouden waarbij leuke prijzen werden verloot en waarbij gezelligheid en hilariteit de hoofdmoot waren. Na een gezellige avond ging iedereen tevreden huiswaarts.

Meedoen?

De Lofstem repeteert elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Immanuëlkerk. Kom eens kijken en luisteren want er kunnen altijd meer leden bij, vooral heren in het bijzonder!

'Er was altijd iets in me dat zei: verdorie, zij werken voor jóu'

Foto: Ted Denies

roots n Hoewel geboren en getogen in Friesland, voelt Fedde Jonkman zich als een vis in het water in Rijnsburg. Na een intermezzo van zeven jaar als burgemeester van Waddinxveen keerde hij in 2004 terug naar zijn oude standplaats. 'Ik ben verliefd op deze plek.'

'In het Friese dorp waar ik opgroeide, leefden we met de natuur. We hadden het niet breed thuis, maar daar stond veel tegenover. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Op het land werken, met de voeten in de modder, dicht bij de natuur, dat was genieten.

Er was altijd iets te beleven. 's Zomers gingen we varen met de roeiboot, 's winters gingen we schaatsen. Met vrienden maakte ik prachtige tochten. In het voorjaar gingen we het land in om kievitseieren te zoeken. Die stopten we in een mandje en verkochten we aan de directeur van de zuivelfabriek. Mooie tijden waren dat.'

'Het was mijn droom om onderwijzer te worden'

'Mijn vader, een eenvoudige boer zonder enige opleiding, verdiende bij met veetransporten naar het buitenland. Hij sprak geen woord over de grens, maar hij ging toch, zodat ik kon studeren. Ik weet nog goed dat hij naar Zuid-Amerika ging, om vee te verhandelen. Alles ging goed, totdat hij in Brazilië kwam. Een paar koeien bleken besmet te zijn. De Brazilianen waren onverbiddelijk: alles moest overboord.

Kun je het je voorstellen? Dan heb je je met hart en ziel ingezet voor die dieren. Je hebt ze al die tijd verzorgd. En dan moet je ze overboord gooien. Ga daar maar eens aanstaan. Dat is slopend. Mijn vader kwam gebroken terug.'

'Het was mijn droom om onderwijzer te worden. Mede dankzij de inspanningen van mijn vader kon ik die droom waarmaken. Ik ging studeren aan de kweekschool in Sneek. Dat was niet vanzelfsprekend in die tijd. Mijn moeder en mijn broer namen mijn taken op de boerderij over. Het bracht een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Er waren dagen dat ik opstond en er geen zin in had, maar dan was er altijd iets in me dat zei: verdorie, dat kun je niet maken, zij werken voor jóú. Je hebt toch gezegd dat je dit zo graag wilde? Nou, laat het dan ook zien!' Aan die houding heb ik later veel gehad.'

'In 1974, ik was 33 jaar, kwam ik als nummer acht op de lijst van de ARP in Smallingerland. Ik gaf op dat moment les op de Christelijke LEAO in Drachten. Met zo'n lage plek moest het wel heel gek lopen als ik een zetel kreeg. Toch was dat precies wat er gebeurde. Ik kwam de raad binnen via een restzetel die op het laatste moment naar de ARP ging. Ik heb daar tien jaar gediend en in die tijd is mijn belangstelling voor het burgemeestersambt aangewakkerd. Ik dacht: wat die voorzitter doet, dat wil ik ook. Dus solliciteerde ik op de burgemeestersvacature in Rijnsburg.'

'Ik was meteen verliefd op deze plek. Iedereen kent elkaar, zorgt voor elkaar, vertrouwt elkaar. Het was alsof ik thuis kwam. Zo'n kleine gemeente is bovendien overzichtelijk. De ambitie om bij een grote gemeente aan de slag te gaan, had ik niet. Ik was getrouwd, had twee zoons en een dochter. Rijnsburg was een mooie volgende stap in mijn leven. Ik herinner me nog goed mijn eerste collegevergadering als burgemeester. Rijnsburg kende alleen parttime wethouders. Timmermannen, kwekers, bedrijfsleiders. Zij hadden er al een werkdag op zitten. Ik heb een enorm respect gekregen voor die mannen.'

'Er was veel werk te doen. Ondanks de financiële problemen van de gemeente liep men achter met het opstellen van jaarrekeningen. Dat vond ik onbestaanbaar. De gemeente moet haar zaken op orde hebben. Dat is haar plicht. Daar moesten we als de sodemieter mee aan de slag, want het geld was hard nodig. De Vliet moest worden opgeknapt, de wegen moesten onderhouden. Dat kon niet wachten tot de volgende verkiezingen.

Ik heb moeten knokken om die zaken voor elkaar te krijgen en tegelijkertijd te bezuinigen. Stukje bij beetje maakten we vorderingen. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk hebben we de boel op orde gekregen.'

'Het viel me zwaar om na twaalf jaar afscheid te nemen van Rijnsburg. Maar het was onvermijdelijk. Het was toen al duidelijk dat Rijnsburg als zelfstandige gemeente zou ophouden te bestaan. De vraag was alleen wanneer. Als overal opschaling plaatsvindt, dan moet je gewoon mee.'

'Het betekende wel dat mijn baan zou verdwijnen. Wat moest ik dan? Dat wilde ik niet laten gebeuren, dus toen ben ik toch eens om me heen gaan kijken. Mijn leeftijd ging ook meespelen. Ik was 56: als ik nog iets nieuws wilde, moest ik het nu doen. Na lang wikken en wegen heb ik gesolliciteerd op de burgemeestersfunctie in Waddinxveen.'

'In Waddinxveen had ik het moeilijk. Het college wilde geld uitgeven dat er niet was. Als burgemeester moet je dan je verantwoordelijkheid nemen en zeggen: dit kan niet. Maar ik stond alleen. Het was de moeilijkste periode uit mijn loopbaan.
Van tevoren dacht ik: als het in Rijnsburg lukt, dan in Waddinxveen ook wel. Dat het niet lukte vond ik vreselijk. Daar groei je wel overheen, maar het is niet makkelijk.

Ik heb er nog steeds moeite mee. Begrijp me goed: ik ben niet met ruzie vertrokken. Integendeel zelfs. We kregen een groot afscheid. Ik ben zelfs ereburger geworden.
Maar het blijft steken. Het voelt als een nederlaag.'

'Na zeven jaar Waddinxveen zijn we teruggekeerd naar Rijnsburg, waarmee een nieuwe fase in mijn leven begon.
Ik werd voor van alles gevraagd: als voorzitter van de Vrienden van Philadelphia, als voorzitter van Greenport Duin- en Bollenstreek, als adviseur bij de Stichting Lijnrijders Belangen. Stuk voor stuk prachtige projecten.'

'Maar het mooiste was toch wel de transformatie van het oude gemeentehuis tot gemeenschapshuis De Burgt. Ons oude huis! Toen ze vroegen of ik het project wilde leiden, heb ik geen seconde getwijfeld. Dat was een eer. Als ik daar nu langsloop, ben ik wel even trots, ja.'

'Mijn grote fout is geweest is dat ik te lang ben doorgegaan'

'Mijn grote fout is geweest is dat ik te lang ben doorgegaan. Ik ben twee jaar raadslid geweest voor het CDA, maar ik kon niet wennen aan de manier van werken. Ik kon niet overweg met de iPad en had moeite met de beperkte spreektijd. Dan komt er een moment dat je moet zeggen: het is klaar. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Ik dacht: verdorie, dan gaat het laatste je nog mislukken.'

'Achteraf zeg ik: ik had het niet moeten doen, ik had beter moeten weten. Het was een brug te ver. Ik heb mezelf overschat - zo simpel is het. Dat zou ik nu niet meer doen. Mijn tijd is geweest, en daar heb ik vrede mee.'

'Het leven gaat zo snel. Ik ben nu op een leeftijd dat leeftijdsgenoten beginnen weg te vallen. Met elk afscheid komt de hele film terug. Onlangs overleed de oud-directeur van de Rabobank. Met hem heb ik nauw samengewerkt. Ook is de oud-voorzitter van de Flora overleden. Dat is iemand waarmee je lief en leed hebt gedeeld.'

'Soms overvalt het me, dan denk ik: wanneer is het mijn beurt? Maar ik maak me geen zorgen, hoor. Ik heb een prachtig leven gehad. Ik heb zoveel mogen doen, zoveel gelachen, zoveel mooie mensen ontmoet. Als ik het allemaal zo op een rijtje zet, kan ik alleen maar zeggen: verbazingwekkend.'

Tekst: Geerlof de Mooij
Foto: Ted Denies

Minister Blok spreekt over 'naderend onheil'

Minister Stef Blok ging in gesprek met ondernemers. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

brexit n 29 maart nadert, de dag waarop er duidelijkheid komt over de zogenaamde harde Brexit. De Britse premier Theresa May stuurt, ondanks de grote oppositie in de UK, aan op een breuk met Europa. De meningen zijn verdeeld en er is geen helder beeld wat de Britten willen. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok was op uitnodiging van de VVD Katwijk afgelopen vrijdag aanwezig om over 'het naderend onheil' te spreken.

Door Piet van Kampen

In strandpaviljoen Zand waren bloemenexporteurs en vissers benieuwd wat Stef Blok hen te vertellen had. In het kort kwam het erop neer dat als de harde Brexit een feit wordt, dit veel consequenties voor de export van bloemen, groente en fruit heeft. Voor de makreel- en haringvisserij in de Britse wateren betekent het een doemscenario. Rob Bannink van Parlevliet & Van der Plas: '85% van onze haring en makreel wordt daar gevangen en wij kunnen niet zomaar even in een ander gebied gaan vissen'. De meeste grote bloemenexporteurs zijn al enige tijd bezig met hun voorbereidingen op een harde brexit om alles digitaal te stroomlijnen voor een zo efficiënt mogelijk verloop bij de grens. Volgens Yme Pasma van Royal FloraHolland zijn het de kleinere bedrijven die tegen de problemen aanlopen.

Minister Stef Blok houdt het gehoor voor dat er elke zes seconden een Europese vrachtwagen Engeland binnen komt. 'We moeten voorkomen dat 80% van het goederenvervoer stagneert als 20% de zaken niet op orde heeft, anders wordt het een chaos'. De minister verzekerde dat hij en zijn collega's er nog alles aan zullen doen om een harde brexit te voorkomen. Ook de brexitscan kwam ter sprake. Vrijwel niemand heeft dat nog via internet gedaan. Wordt er te licht over gedacht of zoals Blok zei 'sommigen denken het waait wel over'. Het Verenigd Koninkrijk is voor 50% afhankelijk van versproducten uit de Europese Unie. Als er stagnatie optreedt, zal dit daar ongetwijfeld doorwerken. Het is allemaal niet helder zowel voor de Britten, als met name voor onze ondernemers.

Een waarschuwing van Blok: 'Strategisch omgaan met tarieven kost economische groei en kost ook banen in Nederland. Voor de bedrijven in onze regio, met name de bloemenexporteurs en de vissers, is het zaak zo goed mogelijk op 'het naderende onheil' te anticiperen en maatregelen te nemen. Want alle goede bedoelingen van de minister ten spijt om nog een laatste bemiddelingspoging te doen, wees erop voorbereid dat als het niet lukt er veel gaat veranderen. In de portemonnee, het aantal banen? Of… of wordt het een zachte brexit met een 'verlengingsperiode' om te onderhandelen om zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven?

Nieuwe Joop van der Reijden-brug staat nu eindelijk op z'n plek

Soldaat van Oranje De Musical nadert zijn negenjarig jubileum. | Foto: PR Foto: Joris van Bennekom

brug n Nog twee weken en dan is er een nieuwe directe verbinding tussen Valkenburg en Oegstgeest, de Joop van der Reijdenbrug.

Er was natuurlijk al wel een directe verbinding met het Valkenburgse pontje - al denken veel mensen dat die in Rijnsburg landt - maar daar komt de fraaie nieuwe brugverbinding bij. De brugdelen daarvoor werden vorige week vanuit het Friese Sumar (tussen Leeuwarden en Drachten) aangevoerd over water en daarna met behulp van een kraan op een ponton op hun plek gezet. Op woensdag en donderdag eerst de vaste brugdelen aan de oevers en op vrijdag het draaigedeelte. Het lukte in eerste instantie niet om het brugdeel waterpas op te hijsen door een verkeerd hijsplan. Met het oorspronkelijke hijsplan lukte dat op zaterdag wel. Het beweegbare brugdek werd met 88 forse M36-bouten op het lager bevestigd. Later volgde het contragewicht, een schuine pyloon van ongeveer twaalf meter hoog, die met 54 bouten werd vastgezet. De werkzaamheden trokken veel bekijks van bewoners van zowel aan de kant van 't Duyfak in Valkenburg gemeente Katwijk en aan de overkant in Oegstgeest aan de Rijn.

Een draaibrug met een hooggelegen contragewicht. Dit concept is uniek in Nederland | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Vertraging

De bouw van de brug begon begin maart een jaar geleden, maar liep onderweg wat vertraging op door het faillissement van de staalfabrikant. Het ontwerp is van de Leidse architect Syb van Breda en is 'op maat gemaakt voor Katwijk en Oegstgeest'. 'Markant en herkenbaar in het landschap. Een draaibrug met een hooggelegen contragewicht. Dit concept is uniek in Nederland, het is nog nergens anders gebouwd. Tegelijkertijd robuust en betrouwbaar', vertelde de architect over zijn ontwerp.


Belangrijke verbinding

De brug staat ter hoogte van Sportpark 't Duyfrak in Valkenburg en sluit aan op het Rustenburgerpad in het nieuwbouwproject Oegstgeest aan de Rijn. 'Een belangrijke route', volgens wethouder Jan Nieuwenhuis van Oegstgeest. 'De brug over de Oude Rijn verbindt twee wijken elkaar. Het wordt en maakt dat inwoners van Oegstgeest en Katwijk veel sneller naar de overkant zijn.

Kompas

De fiets- en voetgangersbrug wordt betaald door de provincie, terwijl Katwijk en Oegstgeest verantwoordelijk zijn voor de realisatie. De burg opent zijwaarts horizontaal. Daardoor is die volgens de architect 'minder kwetsbaar voor de wind'. De grote pijler zorgt voor evenwicht. 'Rond de pijler is een kompas in het wegdek getekend. 'Hiermee refereren we aan de scheepvaart in het gebied.'

Op woensdag 13 maart gaan scholieren als eersten de brug over en is die daarna ook voor anderen te gebruiken. De officiële opening is een paar weken later.

Spelletjes soos in Dorpshuis Valkenburg

senioren n Vanaf maart vindt in Valkenburg op elke eerste donderdag van de maand een nieuwe activiteit voor ouderen plaats. Het gaat om een spelletjes soos die tussen 14 en 16 uur gehouden wordt in de theaterzaal van het Dorpshuis.

Sjoelen, rummikuppen, kaarten en gezellig kletsen is waar de spelletjes soos uit bestaat. Deelname is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening. Zich opgeven is niet verplicht. Adres: Dorpshuis Valkenburg, Kerkweg 3 te Valkenburg.
Neemt u voor meer informatie contact op via email
arnoutdebakker@welzijnskwartier.nl of tel. 06 – 122 15 177.

Soldaat van Oranje verlengd tot en met september

musical n Soldaat van Oranje – De Musical heeft een nieuwe periode aan zijn voorstellingsschema toegevoegd en loopt nu tot en met september.

Hierdoor is het negenjarig bestaan in zicht. Op 30 oktober is het precies negen jaar geleden dat de voorstelling in première ging in de TheaterHangaar in Katwijk. Soldaat van Oranje – De Musical heeft sinds 2015 het theaterrecord - de meeste bezoekers uit de Nederlandse theatergeschiedenis - op zijn naam staan. Gistermiddag was de 2.606e voorstelling, en inmiddels zagen meer dan 2,8 miljoen mensen de voorstelling.


Kaarten voor de nieuwe speelperiode zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via soldaatvanoranje.nl of 0900-1324 (45cpm).

Energie besparen

De gemeente Katwijk wil in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat de fossiele brandstoffen ruimte moeten maken voor hernieuwbare, duurzame energie. Alle woningen moeten daarmee aardgasvrij verwarmd kunnen worden.

Om de bewoners van Katwijk te informeren over energiebesparing en te helpen om hun huis te verduurzamen, werkt de gemeente met een wijkgerichte aanpak. Dit is al gebeurd in de Molenwijk en in Frederiksoord en op het moment loopt er een wijkgerichte aanpak in Valkenburg.
In Valkenburg zijn al bijna 120 aanmeldingen van bewoners die graag een bezoek ontvangen van de energieambassadeurs. Zij hebben inmiddels al van bijna 50 huizen warmtefoto's gemaakt. Een warmtefoto laat zien hoe een woning geïsoleerd is, waar de warmte ontsnapt en waar de kou naar binnen komt.

Informatieavond

Op donderdag 18 april bent u van harte welkom op de informatieavond over de woningen in Valkenburg. De gemeente organiseert deze avond met de energieambassadeurs en het Duurzaam Bouwloket. Met de inzichten van de energieambassadeurs geeft Duurzaam Bouwloket energieadvies per huistype en informatie over de kosten en opbrengst van duurzaamheidsmaatregelen. Ook wordt tijdens de avond een informatiemarkt gehouden. Er staan stands met informatie van verschillende bedrijven en stichting 20duurzaam20.


De informatieavond vindt plaats op 18 april in Het Dorpshuis. Het aantal zitplekken is beperkt, meld u aan door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl

Leden vergadering OV Wilhelmina

Het bestuur van Oranjevereniging Wilhelmina Valkenburg nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 4 maart 2019 in de zaal van de Nederlands Hervormde Kerk te Valkenburg aan het Castellumplein te Valkenburg. Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom en staat de koffie voor u klaar. De vergadering start om 20.00 uur. Het programmaboekje voor Koningsdag en de viering van 4 mei wordt in de week voorafgaande aan Koningsdag huis aan huis bezorgd.

Kinderfilm

film n Ben je zes jaar en ouder? Dan heeft de bibliotheek op woensdagmiddag 6 maart een leuke animatiefilm klaarstaan over een jong vogeltje dat graag met zijn vriendinnetje speelt. De film begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Schuif gezellig aan in Het Dorpshuis Valkenburg.

De toegang is gratis.

Wandelen

Xenia n Het team van de Wilhelminaschool wandelt op 18 mei 2019 de 10 kilometer van de Leiden Marathon. Dit doen ze voor jongeren hospice Xenia. "Onze collega Lisette heeft hier de laatste weken van haar leven doorgebracht. Er is daar in die weken met veel liefde voor haar en haar gezin gezorgd door alle vrijwilligers. Wij willen als team, door mee te doen aan deze actie, laten blijken hoe dankbaar we daar voor zijn". Xenia laat weten dat zij deze geste echt hartverwarmend vinden.

Collectanten gezocht

collecte n Van 11 t/m 16 maart wordt de collecteweek van Amnesty International gehouden. In deze week wordt ook in Rijnsburg een huis-aan-huiscollecte voor deze organisatie gehouden onder het motto "Geef voor vrijheid". Hoewel er een flink aantal collectanten is, wordt nog lang niet het hele dorp bestreken. De organisatie kan dus nog collectanten gebruiken. Strijden tegen mensenrechtenschendingen van specifieke personen is de historische basis van Amnesty. Om te voorkomen dat iemand die onrecht is aangedaan er alleen voor staat, roept Amnesty mensen wereldwijd op protest aan te tekenen. Deze massale reacties van over de hele wereld maken vaak indruk op autoriteiten. Dat kan de redding zijn voor de duizenden personen voor wie Amnesty jaarlijks in actie komt. Wilt u mee collecteren? Informatie en opgeven als collectant kan bij Gert Eldering: elderingg@gmail.com, telefoon 071 402 08 15.

Lente krans maken

Creatief n De lente komt er aan. In het Dorpshuis aan de Hofweide kunt u woensdag 6 maart van 15:00-16:30 een lente knutsel maken. Met kleurrijke stofjes wordt er een hele leuke lente krans gemaakt. Kosten van de knutsel €2,-.

Mooie voorsprong eindigt helaas in wrange nederlaag

Doe mee aan deze Katwijkse schrijfwedstrijd! | Foto: PR

voetbal n In een competitieronde waarin maar liefst 42 keer werd gescoord, bliezen de teams van Rijnsburgse Boys en Spakenburg hun partijtje aardig mee. In de wedstrijd op een zonovergoten Middelmors werd zeven keer gescoord. Jammer voor de Rijnsburgers dat de keurig opgebouwde 2-0 voorsprong door de tegenstander werd omgebogen in een 3-4 nederlaag. Zure druiven derhalve voor de ploeg van Wilfred van Leeuwen.

De wedstrijd begon met een indrukwekkende minuut stilte. Vorige week donderdag overleed de heer Hans Glasbergen. Een man die letterlijk de nodige stappen heeft afgelegd op Sportpark Middelmors. Hij was niet alleen jarenlang grensrechter van Rijnsburgse Boys 1, maar maakte ook dertien jaar deel uit van het bestuur. Glasbergen werd in 1972 benoemd tot Lid van Verdienste van de club, maar bij zijn afscheid als bestuurslid in 1986 ook tot Erelid. Deze benoemingen waren er tot nu toe voor geen enkel ander (bestuurs)lid van de club.

Jordy Strooker word vd bal afgehouden in de zestien tijdens RBB Spakenburg.| Foto Hans Heemskerk

Bloemen voor moeder

Ook bloemen voor aanvang van de wedstrijd. Een week eerder speelden Roderick Gielisse al zijn 100ste wedstrijd voor de geel-zwarten. "Deze zijn voor mijn moeder", aldus de sympathieke verdediger die zich wekelijks gesteund ziet door zijn ouders. Ook zij zagen Rijnsburgse Boys uitstekend aan de wedstrijd beginnen. De ´Blauwen´ uit Spakenburg o.l.v. trainer John de Wolf kwamen er in de eerste helft nauwelijks aan te pas. Rijnsburgse Boys, startend met de elf die vorige week indruk maakten in de tweede helft tegen Kozakken Boys, zette de tegenstander vast op eigen helft. Prima voetbal, mooie en combinaties en twee doelpunten. Eindelijk zagen de Rijnsburgse supporters hun favorieten zoals zij die het liefst zien. Het enige wat er eigenlijk aan mankeerde waren meer doelpunten dan de twee van Thomas Bakker en Furhgill Zeldenrust. Misschien was er met een 2-0 ruststand ook niets aan de hand geweest, echter een overtreding van Gino Demon in het zestienmetergebied zorgde ervoor dat Philip Ties vlak voor de rust uit een penalty de Spakenburgers weer in het zadel hielp.

Onherkenbaar

De tweede helft toonde een bijna onherkenbaar Rijnsburgse Boys, althans als je dat vergeleek met het eerste bedrijf. Op de gewijzigde speelwijze die De Wolf zijn team had meegegeven, hadden de Rijnsburgers geen antwoord. Ook enkele individuele foutjes van doelman Richard van Nieuwkoop en zijn verdediging hielpen niet echt mee. Spakenburg draaide de 2-1 achterstand in ´no time´ om in een 2-3 voorsprong. Van der Sande en (weer) Ties waren de doelpuntenmakers. Ook Sterling deed nog een duit in het zakje en in de extra tijd scoorde Zeldenrust nog voor Rijnsburg.

Na een intensieve periode is er een verdiend weekendje rust. Tijd voor Wilfred van Leeuwen en zijn staf om het team op scherp te zetten. De maand maart wacht met een serie (uit)wedstrijden tegen de toppers AFC, Katwijk en Kon. HFC en tussendoor een thuiswedstrijd tegen Barendrecht.

Maak een kort verhaal of gedicht over 'de moeder'

schrijven n In samenwerking met de redactie van de Katwijksche Post organiseert Bibliotheek Katwijk een schrijfwedstrijd: maak een kort verhaal (maximaal 1000 woorden) of een gedicht waarin de moeder centraal staat.

Deze verhalen/gedichtenwedstrijd heeft alles te maken met het thema van de Boekenweek 2019 (23 t/m 31 maart): De moeder de vrouw. Iedereen heeft een moeder (gehad) en kan meedoen. Het winnende korte verhaal of gedicht wordt gepubliceerd in de Katwijksche Post van donderdag 4 april.

In de Boekenweek vieren we het boek en in 2019 in het bijzonder boeken over moederschap. Iedereen heeft een moeder, hartverwarmend en zorgzaam, streng, eigenwijs of afwezig. Boeken brachten door de jaren heen vele markante moeders voort: bijvoorbeeld via dochters en zonen die schrijven over hun moeder of door moeders zelf die schrijven over het moederschap.

Doe mee aan deze Katwijkse schrijfwedstrijd! Je mag zelf weten hoe je het thema moeder invult. En ook of je er een kort verhaal of een gedicht van maakt, dat is jouw eigen keuze. Hoe meer inzendingen, hoe leuker. Iedereen die een verhaal of gedicht instuurt, nodigen we uit voor een feestelijk uurtje op zaterdagmiddag 30 maart van 14.00 tot 15.00 uur in de Hoofdbibliotheek. De deskundige jury maakt dan onder meer de winnaar bekend. Iedereen mag meedoen, ongeacht leeftijd of wat dan ook. Kies je voor een kort verhaal, hou het dan bij maximaal 1000 woorden, anders gaat de jury 'm niet lezen. Stuur je inzending uiterlijk 25 maart naar Bibliotheek Katwijk t.a.v. Judith van der Plas: jvanderplas@bibliotheekkatwijk.nl.

Open huis bij Valken'68

voetbal n Zaterdagmiddag speelde Valken'68 uit tegen het momenteel goed presterende DSO uit Zoetermeer. Het op de tweede plaatst staande DSO kon deze middag bij winst de 2e periode pakken. Valken'68 daarentegen heeft de puntjes hard nodig om uit de onderste regionen vandaan te blijven.

Het probleem bij Valken'68 dit seizoen is dat Valken'68 moeizaam tot scoren komt. Defensief leek het tot aan vandaag op orde. Tot aan vandaag want het ging deze zaterdagmiddag achterin bij Valken'68 helemaal mis. Een zestal tegentreffers, het hadden er zeven kunnen zijn (gemiste penalty), stonden er na negentig minuten op het bord. De normaliter betrouwbare verdediging van Valken'68 hield open huis vanmiddag. Men dacht het voetballend te kunnen oplossen in plaats van eenvoudigweg de bal weg te roeien.

Open wedstrijd

Na al een afgekeurde goal te hebben gemaakt kwam DSO al in de 4e minuut wat gelukkig op voorsprong. Een raar dwarrelend afstandsschot verdween over de iets voor zijn doel staande en verbaasde Valken'68 keeper Erwin van der Nagel in het doel (Kevin Cameron 1-0). In een voor het publiek aantrekkelijk open wedstrijd kreeg Valken'68 daarna twee kansen om gelijk te komen. Rody Redel zag zijn schot gesmoord worden en Robbert van Delft kreeg de bal in een één op één met niet langs de uitkomende keeper. Uit een dood speel moment kwam DSO via de in de 16 staande Jeffrey Flohr in de 23e minuut op 2—0. Valken'68 wist voor rust de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Een crosspass van Peter de best op links naar de aan de rechterkant van de zestien staande Selmo Kurbegovic, werd door Selmo op sublieme wijze over de keeper in de verre hoek gekruld (2-1).

Doek valt

Vlak na rust was het wederom slecht uitverdedigen van Valken'68 dat tot de 3-1 van Jeffrey Flohr leidde. Een door Marc Langeveld op het middenveld zelf opgezette aanval, leidde in de 50e minuut tot de 3-2. De voorzet van rechts van Selmo werd op de rand van de zestien uit de lucht binnen gevolleerd door Marc Langeveld. De hoop om langszij te komen vervloog in de 70e minuut toen Tim Lamboo vrij mocht uithalen voor de 4-2. Na een gemiste penalty, doorgebroken speler, viel het doek voor Valken'68 definitief in de 85e en 86e minuut via Roel Stoffels (5-2) en Bradley Semil (6-2). Selmo Kurbegovic tekende met een magnifiek afstandsschot van de linkerzijlijn voor de 6-3 in de slotminuut.

Zaterdag 9 maart speelt Valken'68 1 uit tegen CVV Berkel.

Aanvang 14:30 uur.

Glow in the dark event

Zes tegentreffers, het hadden er zeven kunnen zijn. | Foto: Saam de Mooij Foto: Saam de Mooij

Badminton n Tijdens de avond van Katwijk werden de winnaars van het Rabobank Wensenfonds bekend gemaakt.

Boven verwachting ontving Badmintonclub de Valken een bedrag van 1740 euro.

Inmiddels is het trainingsmateriaal besteld. En ook de spullen voor het 'glow in the dark' badmintonnen zijn aangeschaft.

Dit leuke evenement voor de jeugd- en seniorenleden staat op maandag 11 maart gepland en is inmiddels vol geboekt. Via deze weg wil het bestuur van de vereniging alle mensen die op de badmintonclub gestemd hebben, nogmaals hartelijk bedanken.

Quiltmiddag in de Hoofdbibliotheek

hobby n De vele liefhebbers van quilten in Katwijk moeten woensdag 13 maart zeker omcirkelen in hun agenda. Om 14.00 uur is quiltspecialist Yvonne van Rijn aanwezig in de Hoofdbibliotheek om een leuke presentatie te geven over quilten en wat er allemaal bij komt kijken.

'Take it easy'
Quiltfans weten het allang maar voor wie quilten nog een onbekend begrip is, hierbij de omschrijving. Quilten is een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met een doorstiksteek op elkaar genaaid worden met als resultaat van het werk: een quilt.
De Katwijkse Yvonne van Rijn quilt al vele jaren en vertelt tijdens haar quiltpresentatie onder meer over haar debuutboek 'Take it Easy' en over de bijzondere quiltreizen die zij organiseert in de Verenigde Staten. En natuurlijk neemt Yvonne diverse quilts mee om te bewonderen. Ze nodigt iedereen ook van harte uit om zijn/haar zelfgemaakte quilt mee te nemen en met elkaar na afloop van de presentatie ervaringen en patronen uit te wisselen. Ook is haar boek 'Take it easy' dan te koop. Een middag vol quiltinspiratie in de bibliotheek. Daar wil je toch ook bij zijn?
Schuif gezellig aan op woensdagmiddag 13 maart voor deze verrassende activiteit in de Hoofdbibliotheek. De quiltmiddag is gratis bij te wonen, de bieb zorgt voor een kop koffie/thee.

actief & meer

ZONDAG 3 maart

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Bram Flippo

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: n.b.

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. H. Schouten, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. T. Noort,
Bunschoten-Spakenburg
17.00 uur: ds. G. van Velzen, De Lier
Woensdag 6 maart
19.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende, Vesper
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: pastor M. v.d. Woude, Voorhout
De Voorhof
9.30 uur: ds. C. van Dam, Ermelo

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Hervormde Gemeente

10.00 uur: hr. J.P. Karstens, Leiden
18.30 uur: ds. F. Wijnhorst, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. J.M. Post, Rijnsburg

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
Boris Plavcic, cantor
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
Boris Plavic, diaken P. Winnubst, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Ruud van Delft

Geneesmiddelen via internet

apotheek n Iedereen kan zonder controle door een arts via internet receptmedicijnen kopen, concludeert de consumentenbond dinsdag op basis van eigen onderzoek. De consumentenorganisatie bestelde bij twaalf aanbieders in binnen- en buitenland twintig receptmedicijnen zonder doktersvoorschrift, zoals antibiotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en kankermedicijnen. Zestien medicijnen werden bezorgd, vanuit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, India en Singapore.

Geneesmiddelen die verkocht worden in Nederland moeten geregistreerd zijn. Geneesmiddelen die geregistreerd zijn, zijn getoetst op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De inspectie stelt in een waarschuwing dat geneesmiddelen gevaarlijke stoffen zijn. Dit betekent dat het gebruik van geneesmiddelen altijd voorgeschreven en begeleid moet worden door een arts.

Naast de arts controleert de apotheker of een geneesmiddel veilig gebruikt kan worden in combinatie met andere geneesmiddelen. Nep-geneesmiddelen die u via internet kan kopen zijn medicijnen die hetzelfde eruit zien als het origineel, maar bijvoorbeeld geen werkzame stof of zelfs een ander geneesmiddel bevatten dan de bedoeling is. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de geneesmiddelen via internet nep-geneesmiddelen zijn.

Apotheek Rijnsburg geeft u altijd de informatie die nodig is om het middel goed te gebruiken. Geneesmiddelen zijn vaak afgestemd op uw persoonlijke situatie. Daarom zijn adviezen van uw eigen arts en apotheker, die op de hoogte zijn van uw persoonlijke situatie, van groot belang.

Heeft u vragen over geneesmiddelen? Bestel niet via internet, maar kom langs bij Apotheek Rijnsburg, Graaf Florislaan 9, 071-4079114.