Katwijk Speciaal

18 februari 2020

Katwijk Speciaal 18 februari 2020


Fietstunneltje komt er aan

De nieuwe fietstunnel is voor alle verkeersdeelnemers partijen een ideale oplossing. | Foto PR Foto: pr

zeeweg n Het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) dat met de bussen van het R-net eind van dit jaar operationeel moet worden vergt de nodige voorzieningen. Eén hiervan is het tunneltje onder de Zeeweg ter hoogte van het Waterloopje.

Door Piet van Kampen

Met de aanleg van het tunneltje dat zowel voor fietsers als voetgangers bestemd is, wordt een belangrijke 'verkeersstop' op de Zeeweg opgeheven. Daar waar om de haverklap de automobilisten op de rem moeten voor het rode licht ten behoeve van de vele overstekende voetgangers en met name fietsers, behoort dit tegen het einde van dit jaar tot het verleden. Vorige week woensdagavond konden belangstellenden zich laten informeren over de toekomstige en definitieve situatie. In een eerder stadium waren al voorlopige plannen gepresenteerd.

Het is voor alle aan het verkeer deelnemende partijen de meest ideale oplossing. Efficiëncy en veiligheid gaan hand in hand. Fietsers en voetgangers hebben bij het benaderen van het tunneltje een goed verlicht en optimaal zicht. Zowel bij dag als in het donker geeft dit een veilig gevoel. Voor de aanleg is het noodzakelijk een aantal bomen te kappen. Dit wordt gecompenseerd door nieuwe aanplanting en het aanleggen van bloemenstroken. Vanuit de zuidelijke richting vanaf het Waterloopje loopt het nieuwe fiets- en voetpad door tot aan de Stadhoudersdreef. Fietsers kunnen vanaf de Biltlaan via de Stadhoudersdreef de Zeeweg bereiken. De bushalte voor het R-net op de Koningin Julianalaan komt vanaf de Zeeweg direct rechts. Hierdoor verandert de huidige verkeerssituatie. Verkeer vanaf de Zeeweg rechtsaf de Koningin Julianalaan in hoeft niet meer in te voegen zoals voorheen. 'Bijna je nek omdraaien om te zien of er iemand naast je zit of eraan komt' sprak een aanwezige dame tijdens een eerdere bijeenkomst. Euvel dus verholpen. Verkeer komend vanaf de rotonde bij het gemeentehuis moet nu invoegen, een betere situatie dan voordien. Wel is het zo dat als de nieuwe R-net bushalte er op deze plek eenmaal is, bij een busstop er even achter de bus moet worden gewacht. Elk voordeel heeft in dit geval dus ook een nadeel. Maar per saldo kent de nieuwe situatie alleen maar voordelen. Begin juni starten de werkzaamheden.

Fragment in de Boemerang

live n Op zaterdag 29 februari speelt de beruchte formatie Fragment in de Boemerang. Schrikkeldag valt dit jaar gunstig, dus vandaar er ook maximaal van geprofiteerd moet worden! De deuren gaan om 20.30 uur open en de band begint iets later. De entree voor deze avond is geheel gratis. Je vindt de Boemerang aan de Huetingstraat 36.

Spectaculair en verrassend. Sinds jaar en dag is deze Engels-Nederlandse band een hit op vele festivals en in vele feesttenten. De humor en de interactie met het publiek maakt de band overal razend populair. Een flinke dosis energie en aanstekelijke covers in een eigenwijs Fragment-jasje. Bereidt je voor op het leukste en laat je door Fragment entertainen!

De band bestaat uit 2 Engelsen en een Nederlander. Dave Marriner (zanger/drummer/entertainer) en Jono Fosh (gitaar en zang) maken er samen met Jeroen 't Gilde (basgitaar, toetsen en zang) altijd een onvergetelijke show van.

Verenigingen in het Nieuws

Live uitzending van RTV Katwijk en Verhagen Media

live n Alle verenigingen van Katwijk krijgen gelegenheid zichzelf voor radio en televisie te presenteren, uit te leggen wat ze doen en eventueel een oproep te plaatsen voor nieuwe leden, materialen of vrijwilligers.

Op zaterdag 22 februari vindt van 10.00 uur tot 12.00 uur een live radio/televisie uitzending plaats van RTV Katwijk in samenwerking met Verhagen Media in de studio aan de Ambachtsweg 7a-g in Katwijk. Een speciale uitzending die in het teken staat van verenigingen.

Alle verenigingen mogen meedoen van sport- tot spelverenigingen, jeugdverenigingen of verenigingen voor ouderen, kunst- oudheidkundig of van welke richting dan ook.

Het is niet moeilijk. Je wordt bijgestaan door een presentator, zodat de informatie via een interview aan de kijker wordt gepresenteerd. Elke vereniging maakt kans om in de uitzending te komen en nu eens goed voor het voetlicht te komen. Schroom niet en pak die kans. Het enige wat je moet doen is je aanmelden via redactie@allesoverkatwijk.nl of j.debruin@rtvkatwijk.nl Voor woensdag 19 februari krijg je de bevestiging. Zorg dat je erbij zit.

Zingend geloven

zangdienst n Op zondag 23 februari, om 17.00 uur, vindt een Zingend Gelovendienst plaats in de Vredeskerk Baljuwplein 1.

Voorganger is de plaatselijke predikant Ds. Karel Koekkoek, die in korte meditaties de liederen zal verbinden. Het thema luidt 'Licht voor de wereld'. Organist/pianist is Rob van Efferink die naast een improvisatie op piano de samenzang zal begeleiden.
Medewerking wordt verleend door het Chr.Gemengd Koor Cantate Deo te Katwijk onder leiding van Alexander Prins.
Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een kopje koffie.

Belgische boei op Katwijks strand

aangespoeld n In de nacht van dinsdag op woensdag is er op het strand van Katwijk een grote Noordzee Boei aangespoeld iets ten Zuiden van Katwijk.

De uit Belgische wateren afkomstige boei is tijdens de Westerstorm van de afgelopen dagen losgeslagen van zijn ankers en snel afgedreven naar de Nederlandse kust. De Ehbz zag het gevaarte stranden in de branding rond middernacht...In de vroege ochtend uren van afgelopen woensdag is de Boei in overleg veilig gesteld en is contact gezocht met het Belgische Rijkswaterstaat.

De boei zal de komende dagen worden opgehaald en overgebracht naar Vlissingen vanwaar het verder verscheept zal worden naar België.

Foto: pr.

EHBZ waarschuwt:

Parochie zwaait pastoor Hagen uit

Laat jonge zeehonden met rust'

Column n 't is iet ârs

Katholiek Katwijk zwaait pastoor Hagen uit

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

afscheid n Pastoor Michel Hagen werd aan het einde van de gezinsviering van zondag 16 februari door kinderkoor De Vrolijke Noot tezamen met alle kerkgangers letterlijk en figuurlijk muzikaal uitgezwaaid bij zijn laatste weekendviering in Katwijk.

De Vrolijke Noot nam afscheid van pastoor Michel Hagen. | Foto: PR

Op zondag 1 maart neemt hij officieel afscheid van alle zes kernen van zijn parochie van de H. Joannes de Doper met een viering in de H. Willibrordus in Wassenaar.

Deze gezinsviering kende diverse mooie momenten zoals daar was 'De tien woorden rap' door het kinderkoor gezongen. Met woorden en muziek van het jaar 2020 kregen de tien geboden voor iedereen zo heel concreet handen en voeten. Luister zelf maar terug op de website www.joannesdedoper.nl Daar staan in de rubriek 'Fotogalerij' ook alle foto's van deze uitzwaaioefening en meer informatie over het afscheid van de pastoor op zondag 1 maart.

Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie, sprak in deze viering Hagen ook nog kort toe en verblijde hem met de enige echte 'Joanneskaars' en een veelkleurig boeket, net zo mooi en veelkleurig als zijn Katwijkse parochiekern. Met een meer dan gezellige nazit in parochiehuis 'de kleine JOANNES' werd het thema 'Doe wat goed is' deze zondagochtend meer dan concreet ingevuld en afgesloten.

Werkzaamheden Dunea aan Huizingalaan

werkzaamheden n Maandag 24 februari start Dunea met de tweede fase van de werkzaamheden voor de watertransportleiding langs de Biltlaan richting Noordwijk. Het werk verschuift nu naar de oostzijde (sportvelden) van de Huizingalaan tussen rotonde De Krom en de Stevinlaan. Het werk wordt begin april afgerond.

Vanwege dit werk is de aansluiting vanaf De Krom op de rotonde vanaf 24 februari een week afgesloten. Vanaf 2 maart tot begin april is de oostelijke rijbaan van de Huizingalaan afgesloten en is er tijdelijk eenrichtingsverkeer (komend van de kant van Noordwijk richting Katwijk). De sportvelden blijven bereikbaar. Een omleiding wordt met bebording aangegeven.

Bomen

Op het geplande tracé stonden bomen die tijdelijk ruimte moesten maken voor de aanleg van de leiding. Om deze bomen wel te sparen, zijn ze uitgegraven en tijdelijk op een andere locatie weer ingegraven. Gedurende de zomerperiode worden deze bomen goed onderhouden waarna ze in het najaar weer op de oude plek worden teruggeplaatst.

EHBZ Katwijk: 'Laat jonge zeehonden met rust'

huilers n De Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren roept op om jonge zeehonden die op het strand van Katwijk aankomen, te laten rusten. Dat schrijft de club op haar website. Door het onstuimige weer kiezen jonge grijze zeehonden vaker voor het strand, wat weer voor aandacht van de mens zorgt.

De dieren zijn voor de rest niet ziek, maar komen alleen om uit te rusten. 'In deze periode van het jaar zijn dat vaak afgespeende gezonde jonge zeehonden die nadat ze door hun moeder zijn verlaten hun eigen weg gaan...juist in die "overgangsfase" liggen de dieren enige dagen vaak op de zelfde plek op het strand.' schrijft Leen van Duijn van de EHBZ op Facebook.

Ziet men toch verwondingen aan een dier en denkt u dat hulp noodzakelijk is neem dan contact op met het zeehondencentrum Pieterburen of de Ehbz van Katwijk, tel. 06-51465139.

Hôge nôôd

Jaeh hallòò mit wies? Oh, bè jij't Ant? Wacht effetjies, ik mot me régejas nog uitdoen want ik stae hier te druipe op me lôper…zô hier ben ik weer. Hè? Of al me dakpanne nog vastlegge deur al die sturreme? Ik doch't wel hoor, ik was venochend nog op de zolder om de beddelaekes op te hange en ik zag nurreges natteghààid. Bij jullie wel dan? Oòk iet, nou dan ken je zien datte de vooroorlogse huize béter ebouwd benne, denk je òòk iet? Zellefs me hààning staet nog overend. Maer ik zel je zegge dat'r een drôgerd mot komme hoor Ant, ik ben't nouw spougzat om ammaer de was bôve op te motte gaen hange in plaes van lekker frissies buite an de lijn. Jae, nes je zeg; t'is ârremoe mit tie régen! Gijs wó d'r iet an, maer ik zeg ; jôh, doe jij de was of ik? Mot jij soms mit die looiege wasmâh en je kraekende knien twie trappe op naer bôve? Toe haddedie niks mear te zegge Ant. Vemiddag gae ik mit onze Gijsberthààs om een drôgerd. Hij ken mooi in't zeumerhuisje staen, naest de wasmesien. Maer dan mot ik earst an onze Koze vraege of ie nouw ààndelek een kear die staepel winterbande en dat auwe aekwaerium weg komt haele, dan heb ik mear ruimte. Hij douwt't nouw maer in z'n ààge skuur, vin je iet? Over zeumerhuisje esprôke Ant; d'r benne sind verléje jaer een hôpe mense komme vraege of ik t'zeumerhuisje wul verhure. Dan zeg ik néén klant, dat ken iet want daer zet je je hond nog iet in. Nes je zeg: dan merrek je hoe hôôg of de nôôd is. Nouw heb ik eléze datte ze ààndelek gaen bauwe op't vliegveld, dat staet al 'n kweet iet hoelang leeg. Een heal nieuwt durrep mot'r komme! Ik vin wel dat't een takke end van Kattuk of leg, je zit temet in't panbos. Maer ze motte wat: een heale ginneraesie zit om huize te springe! Gelukkeg hebbe ze temet allemael een auwtô onder d'rlui réét, dus ze zitte zô op strand. Maer nouw benne ze an't kissebisse mit de previnsie, mit't rijk, mit de Wassenaerders en mit de Lààienaers. En dat vrauwtje uit de twiede kaemer, ik weet effe zô gauw iet mear hoe ze hiet, die hààd ezààd; as jullie iet as de wiedeweergae opskiete mit dat ge- tàitài, dan benne jullie iet mear de baes, maer wij! Hè? t'Was op't sjoernael jae, hè je't òòk ezien? En nouw benne ze d'r temet uit: d'r komme zushonderd huize ekstrae, want Kattuk wul veral voor mense mit een geweun inkomme bouwe, ârs komme die nooit an een betaelbaer ààge huis of een huurhuis. Dan blijf't maer in kringetjies ronddrààie, iet tan? En d'r benne al kappitaele huize zat ebouwd, daer is òòk healeger gien vraeg naer. Nou mààid, ik mot nou effe me haer fassoenére want me waetergollefje is healegaer uit ezakt. Hè? Me régekapje? Die is weg ewààid! Toch nog sturremskaede Ant!

Katwijk viert 75 jaar vrijheid, ook muzikaal

Het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps loopt ook mee in de parade. | Foto: PR

parade n Op 5 mei zal er een indrukwekkende Parade door de straten van Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk rijden. Ongeveer 100 onderdelen zullen de parade vormen.

Door Vriendschap Sterk is in de loop van de jaren uitgegroeid tot het muzikale visitekaartje van Katwijk. De uniformen van de Nederlandse Krijgsmacht in het algemeen en in het bijzonder het uniform van de Limburgse Jagers hebben model gestaan voor het uniform van de Marchingband. Ook laten de junioren van zich horen.

Oud-artilleristen

Het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps is hoofdzakelijk geformeerd uit voormalig dienstplichtige militairen die als muzikant waren ingedeeld bij het in 1960 opgerichte Artillerie Trompetterkorps. Dit korps werd later omgezet tot fanfarekorps. In 1995 werd het korps officieel opgeheven, maar in het kader van de viering van het 325-jarig jubileum van het Wapen der Artillerie werd in november 2001 een reünieorkest opgericht. Het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA) verzorgt optredens tijdens militaire en civiele evenementen op vele plaatsen in Nederland en in het buitenland.

Schots

De The Hague Highland Pipe Band is afkomstig uit Den Haag en speelt doedelzakmuziek in de Schotse Stijl. In 1957 werd gestart met een wandelclubje van 14 kinderen in Schotse rokjes onder de naam De Haagse Hooglanders. Op 12 april 1972 werden de Haagse Hooglanders een echte Pipe Band en een jaar later werd voor het eerst als zodanig in het buitenland opgetreden en deden de dancers hun eerste pasjes. Weer een jaar later werd de hele band in originele full-dress gestoken en was de metamorfose compleet.
De 'The Hague Highland Pipe Band' treedt op in Full Dress, het militaire uniform zoals dat gedragen wordt door de Schotse regimenten.

De komende weken worden meer korpsen uitgelicht.

Hoornes - Rijnsoever

Woensdag 19 februari

09:00 uur: Damesgym

14:00 uur: Country Line Dansen

20:00 uur: De Voltreffers Gemengd Koor

Donderdag 20 februari

10:00 uur: Soos

14:00 uur: Ouderensoos

20:00 uur: Jokeren

Vrijdag 21 februari

10:00 uur: Soos

19:30 uur: Darts

Zaterdag 22 februari

10:00 uur: Soos

18:15 uur: Stijldansles

21:15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 24 februari

19.00 uur: Biljarten

19:30 uur: Country Line Dansen

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal gymzaal van Lierestraat

Dinsdag 25 februari

19:45 uur: Bridge

20:00 uur: Sjoelen

Noord-Noordoost

Woensdag 19 februari

09:30-10:30 uur: Zumba

18:00 uur: trainen majorette junioren,senioren Pieter Groen

Donderdag 20 februari

09:45-10:45 uur: conditietraining

20:00 uur: Klaverjassen en Jokeren

Vrijdag 21 februari

20:30 uur: stijldansen

Zaterdag 22 februari

20:00-23:30 uur: Line Dance

Maandag 24 februari

17:30-18:30 uur: kl. jeugd majorette

18:30:19:30 uur: gr. jeugd majorette

20:00-22:00 uur: repetitie gezelligheidskoor Kattuks Volk, kom eens vrijblijvend mee doen

Dinsdag 25 februari

10:00-12:00 uur: Country Line Dance

13:30-15:30 uur: Country Line Dance

18:30-20:00 uur: Dammen jeugd

20:00 uur: Dammen

Bingo bij DVS

bingo n Op vrijdag 21 februari houdt Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) weer een bingoavond in haar clubgebouw aan de Nieuwe Duinweg 51.

Speel mee en maak kans op één van de vele mooie prijzen zoals cadeau- en dinerbonnen en win de jackpot. DVS zorgt voor de koffie, thee en wat lekkers. De zaal is open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Gezien door Céline

Strom Ciara zweepte de golven flink op, vorige week zondag. | Foto: Céline van Egmond-Mulder

storm n Het blijft maar waaien, lijkt het wel. Al is het gelukkig niet meer zo erg als toen storm Ciara bij ons was aanbeland. Ik kon het niet laten om toen naar het strand te gaan. Gezandstraald en gescrubt, maar dat had ik er graag voor over. Wat een geweld, het was echt indrukwekkend!

Valentine's tribute to Queen in Tripodia

Zaterdag kunnen Queen-fans genieten van Valentine's tribute to Queen in Tripodia. | Foto: PR

Tripodia n Op Zaterdag 22 februari is er weer een Night of the Tribute in Tripodia met Valentine's tribute to Queen en Sweet Lily Classic hits. Robby Valentine scoorde begin jaren 90 met zijn debuutsingle "Over And Over Again", een gigantische hit. Het titelloze debuut album leverde hem een Zilveren Harp op en succes in Japan. Een droom kwam uit toen zijn grote held Brian May van Queen hem vroeg om het voorprogramma te doen van May's Duitse solo-tournee in 1993.

Valentine heeft zijn bewondering voor Queen nooit onder stoelen of banken geschoven en de invloed van de Britse groep is dan ook goed te horen in zijn eigen muziek. Dit is voor de Nederlandse- en de Britse Queen fanclub de reden geweest om Valentine meerdere keren op te laten treden op hun beider conventions.

Deze shows hebben geleid tot het uitbrengen van Valentine's ultieme tribute album van maar liefst 24 Queen nummers. Verwacht niet de zoveelste Queen Tribute met een man in een gele jas met plaksnor. Waar de meeste tribute bands Queen naspelen zoals zij live klonken hoor je op Night of the Tributes de muziek van Queen zoals het op CD staat. Inclusief de door Valentine zelf opgenomen koortjes die zo karakteristiek het Queen geluid vormen.

De bandleden van Valentine's tribute to Queen hebben hun sporen in de muziek ruimschoots verdiend, en de afwisseling in zang tussen Robby Valentine en Maria Catharina (Marlies Schuitemaker, Idols) en het perfect naspelen van de mooiste Queen nummers is een ervaring die je niet mag missen.


VOORPROGRAMMA

Voor het optreden van Robby Valentine zal Sweet Lily de zaal alvast opwarmen. Sweet Lily is opgericht in december 2017 en bestaat louter en alleen uit oude rotten uit de Zuid-Hollandse rockscene: De Noordwijkerhoutse leadzanger/gitarist/toetsenist John Zwaan komt rechtstreeks uit 'Miracle Dutch Queen Tribute Band' De Haagse drummer/zanger Chris van Koppen komt eveneens uit deze band. De Rotterdamse sologitarist/zanger Nico Bartelse speelde o.a. in Engine, Lemon Crush en Torekini. De Katwijkse bassist/zanger Eric van den Bosch was van 1977 tot 1989 de frontman van Spirit Licence en van 2004 tot 2017 speelde hij bij popcoverband Driftkickers.

In 2018 sloot de band zich op in de oefenruimte en deed dat jaar enkele geslaagde try-outs in kleinere zalen. In 2019 kwam de band pas écht naar buiten en deden dat jaar een paar geslaagde optredens op grote podia's Sweet Lily speelt rock-classics, een feest van herkenning, waar ook met regelmaat hits uit het verleden voorbij komen en je al was vergeten dat ze bestonden!

Zaterdag 22 februari in Tripodia Katwijk. Kaarten zijn te koop voor € 18,00 bij Tripodia, Juwelier Parlevliet Badstraat en bij BAR 70 aan de Boulevard. Online via www.briesaanzee.nl

Groots bevrijdingsfestival in Hangaar

bevrijdingsfeesten n Voorafgaand aan de viering 75 jaar vrijheid op 5 mei zal op zaterdag 2 mei een groot muzikaal feest plaats vinden in de hangaar van het voormalig vliegkamp Valkenburg. Vliegkamp Valkenburg zal dan dé ontmoetingsplek zijn voor alle inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg om samen te komen om daar het bevrijdingsfeest met elkaar te gaan vieren.

Naast de bekende Nederlandse artiesten Gerald Joling en Wolter Kroes, beiden begeleid door de bekende TMF Band onder de leiding van Marcel Fisser, zal in het eerste deel van dit concert een optreden verzorgd worden door The Liberty Band. Deze band is een samenstelling van diverse Katwijkse muzikanten en artiesten onder leiding van Martin van Duijn (Support Act). De Libertyband brengt een feest der herkenning met nummers van U2, Sting, Queen en vele anderen met als grote gemeenschappelijke deler: vrijheid.

Vijfenzeventig jaar vrijheid is een initiatief van de Oranjeverenigingen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en de gemeente Katwijk.

Voor de liefhebbers van dance muziek zal er op vrijdag 1 mei een extra evenement in de hangaar georganiseerd worden. Nadere informatie over dit evenement volgt binnenkort.

De kaartverkoop voor beide evenementen start binnenkort, via https://75jaarvrijheid.ovkrv.nl

Ferox start Veteranenteam

Sloeproeien n Het Veteranenteam van Roeiverenging Ferox gaat op woensdag 11 maart van 10.00-11.30 uur, wekelijks een uurtje ontspannen aan de slag in de roeisloep. Niet alleen goed voor de spieren en conditie, maar ook voor de sociale contacten.

Vanaf woensdag 11 maart om 10.00 uur start het Veteranenteam van Roeivereniging Ferox. Wekelijks wordt er een uurtje ontspannen geroeid vanaf de ligplaatsen van de sloepen, Roversbrugpad. De trainingen worden afgesloten met een bakje koffie of thee in de roeiaccommodatie.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rvferox.nl of neem contact op via rvferox@gmail.com

Gratis hulp bij belastingaangifte

bibliotheek n Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Kom dan naar het Spreekuur Belastinghulp in het digiTaalhuis van Bibliotheek Katwijk aan de Hoorneslaan. De studenten van de Leidse Rechtswinkel helpen u er graag. De toegang is gratis maar u moet zich wel vooraf aanmelden.

Het belastingspreekuur is op vrijdag 17 april tussen 13.00 en 17.00 uur en zaterdag 18 april tussen 10.00 en 13.00 uur.

Aanmelden kan bij de balie in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever en maak een afspraak. Aanmelden kan ook per e-mail bij mkromhout@bibliotheekkatwijk.nl. Kijk van tevoren goed of uw DigiD werkt. Neem ook uw jaaropgave en eventueel andere belangrijke papieren mee.

Het spreekuur is alleen voor hulp bij eenvoudige aangiften en niet voor zzp-ers. De hulp van de studenten is gratis. Er kan vrijwillig een bedrag in een potje worden gestopt dat we neerzetten voor de onkosten die de studenten maken. We gebruiken goed beveiligde computers, al uw gegevens worden direct vernietigd als de studenten klaar zijn met uw aangifte.

Rijnvogels verrast koploper

Foto: Wim Kulk

voetbal n Toch weer Jaap van Duijn. Door trainer Jimmy Simons op de bank gelaten tot aan de 88e minuut. Was het een vooruitziende blik of de wens de vader van de gedachte van de trainer? Hoe dan ook: van Duijn had slechts twee momenten nodig om de onverwachte winst op koploper DHSC te realiseren.

Bij zijn eerste balcontact drong hij de zestien binnen, werd ouderwets pootje gehaakt en het leer ging op de stip. Wie anders dan de clubtopscorer nam de verantwoording op zich zijn team naar de verdiende driepunter te schieten? Zelfverzekerd stuurde hij doelman Niels Willemse het verkeerde bos in.

Dirk Jan van den Oever in fel gevecht met Tom de Klein. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Het Katwijkse team verschilt nog op vele plaatsen, dan waarmee het aan het seizoen begon. De ziekenboeg telt nog een aantal vaste gasten. Doch de elf die aan de wedstrijd op sportpark Wesley Sneijder van acquit gingen hebben op een moeilijk te bespelen grasmat een geweldige portie strijdlust getoond. Loon naar werken na een spannende, niet altijd even fraaie pot voetbal waarin de beste kansen voor de Vogels waren, ondanks de druk die de Utrechters met name in de tweede helft soms opvoerden. In een zinderende slotfase bleef de Katwijkse muur, waarin voordien slechts één gaatje was geschoten, overeind.

Door het ontbreken van Jaap van Duijn was het behalve spits Kevin de Jong regelmatig switchen in de frontlinie. Roy van Leeuwen was dan weer op links en dan weer op rechts te vinden. De gevaarlijke, snelle lichtgewicht had enkele keren pech met zijn doelpogingen die net naast gingen of tegen de paal belandden. Aan de overzijde hadden de Katwijkse verdedigers de handen vol aan de snelle handenbinders Genaro Snijders en Emre Bal. Hij was het die na 11 minuten de gelijkmaker binnenschoof nadat een minuut voordien de Vogels de leiding hadden genomen. Een slim door Romano van der Stoep genomen vrije trap werd door Dennis Bakker binnen getikt. Een vroege voorsprong die binnen de minuut al ongedaan werd gemaakt. Vervolgens een redelijk gelijk opgaand duel met de beste kansen voor de bezoekers waar het vizier van Van der Stoep tot twee keer toe niet op scherp stond. Slechts één keer moest de Katwijkse doelman Jeffrey Verkerk een inzet van Emre Bal van dichtbij onschadelijk maken voordat de rust met de 1-1 stand aanbrak.

In het tweede bedrijf aanvankelijk hetzelfde spelbeeld. Een aardige mogelijkheid op de 1-2 ging teloor omdat een vrije trap van Niek Ossevoort via de lat over kaatste. Het was na een rommelige fase waarin strijdlust bij de beide teams de boventoon voerde. De gastheren zochten met lange ballen de vleugelspitsen, maar het leverde geen rendement op. De beste mogelijkheid op 1-2 kreeg de doorgebroken Van Leeuwen, maar diens inzet spatte op de paal uiteen. Beide ploegen bleven voor de volle winst gaan maar het was uiteindelijk FC Rijnvogels dat er bij het scheiden van de markt met de volle buit vandoor ging, dankzij de hierboven beschreven gouden wissel. Nadat de vogeldefensie nog enkele benauwde situaties had overleefd kon er eindelijk weer eens worden gejuicht na een verrassende en op basis van strijdlust verdiende overwinning.

Quick Boys trekt aan het langste eind tegen TEC

voetbal n Quick Boys startte de wedstrijd met de harde wind in de rug. Binnen een minuut leken de blauwwitten al op voorsprong te komen na voorbereidend werk van Tommy Bekooij vanaf de linkerflank waaruit Kevin Gomez-Nieto werd gevonden die niet tot scoren kwam. Een paar minuten later probeerde Sabir Achefay met een afstandsschot doelman Jan Schimmel te verrassen, deze verwerkte de doelpoging tot hoekschop.

Pas halverwege de eerste helft leek Quick Boys eindelijk weer gevaarlijk te worden toen Tommy Bekooij een actie maakte waaruit Sabir Achefay werd gevonden die uiteindelijk niet kon profiteren. In ieder geval was tot dusverre duidelijk geworden dat Quick Boys nog geen vuist kon maken tegen TEC.

Met nog tien minuten te gaan kwam Quick Boys in de problemen tegen TEC dat steeds meer aandrong bij Quick Boys. Eerst was er de hoekschop die doelman Paul van der Helm weg kon stompen. Nog was Quick Boys niet uit de problemen. Kort daarop miste Obi Onyeike een opgelegde kans. Het bleef benauwd voor de blauwwittten die moesten toezien hoe de gasten de beste kansen creëerden maar geen kans zagen de score te openen.

In de tweede helft maakte Jeroen Tesselaar ten koste van Ricardo Kuijvenhoven zijn opwachting in de blauwwitte hoofdmacht. Eerst zou voor Olaf van der Sande voor Quick Boys nog kansrijk worden, hij kwam niet tot scoren. Daarna leek aan de andere kant van het veld Wimilio Vink eindelijk TEC op voorsprong te zetten, alleen voor de keeper kon Vink weer niet profiteren en plaatste de bal over het doel. Toch kwam Quick Boys alsnog terug in de wedstrijd. Eerst zette Bekooij vanaf de rechterflank een aanval op maar moest toezien hoe zijn ploeggenoten daar niets mee konden. Nadat eerst TEC niet kon profiteren van een vrije schop van Nikki Baggerman die wel een medespeler vond die de bal over doel van Paul van der Helm liftte was het plotseling aan de andere kant van het veld wel raak. Via de binnenkant van de doelpaal rondde Olaf van der Sande een vanaf de linkerflank opgezette aanval af. Tegen de verhouding in was Quick Boys alsnog op voorsprong gekomen.

TEC had zich nog niet bij de dreigende nederlaag neergelegd en ging volop op zoek naar tenminste de gelijkmaker. TEC zal zich ongetwijfeld nog achter de oren hebben gekrabd hoe meerdere opgelegde kansen niet werden verzilverd. TEC bleef het proberen maar wist geen echte scoringskansen meer te forceren. De beste kans was echter voor Quick Boys dat tegen het einde van de wedstrijd zelfs nog een doelpunt van Olaf van de Sande wegens buitenspel zag worden afgekeurd.

Dames Grasshoppers hebben weinig moeite met Jolly Jumpers

basketbal n Het dameselitekorps van Grasshoppers heeft een makkelijke overwinning geboekt op Jolly Jumpers uit Tubbergen. In sporthal Cleijn Duin werd het verschil maar liefst 40 punten (87-47). Ruim vier maanden geleden was het nog Jolly Jumpers dat Grasshoppers de eerste nederlaag van de competitie toebracht. Het lijkt de lange reis, van bijna twee en half uur, te zijn die bij beide teams voor het probleem zorgt. Grasshoppers wist de 2e uitwedstrijd tegen Jolly ook maar met moeite te winnen terwijl de andere thuiswedstrijd met 33 punten gewonnen werd.

Grasshoppers had een flitsende start en schoot met scherp. Halverwege hadden vier driepunters er al voor gezorgd dat de Katwijksen met 16-6 voorstonden. Deze voorsprong werd nog verder uitgebouwd waarna Jolly Jumpers toch weer iets terug kon doen en uiteindelijk de schade aan het einde van het eerste kwart op 10 punten kon houden (24-14).

Het 2e kwart begint erg voortvarend voor het team van de coaches Gouw, Mens en Mesker. Sonja Kuijt laat dan haar derde 3-punter al aantekenen. Jolly Jumpers weet het netje niet te vinden in de eerste helft van dit kwart en zo loopt Grasshoppers al snel uit naar 34-14 en is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Axel Gouw kan met zijn brede bank goed doorwisselen. Alleen Alissa van de Plas en Liselotte Kulk zijn geblesseerd maar er blijven nog 11 speelsters over om mee te rouleren. Het team uit Tubbergen had slechts 8 speelsters op het formulier staan. Via twee afstandsschoten weet Jolly Jumpers de ruststand op 39-24 te houden.

Het derde kwart kan Sportiff Company Grasshoppers het verschil nog iets verder uitbouwen. Een 3-punts buzzer beater van Karin Kuijt zorgt ervoor dat de voorsprong naar 20 punten wordt getild aan het einde van het 3e kwart.

Het vierde kwart gaan de Katwijksen los en komen de dames uit Tubbergen er nauwelijks aan te pas. Het publiek wordt getrakteerd op fraaie assists en mooie afstandsschoten. Grasshoppers houdt het tempo hoog en weet de voorsprong met 20 punten te vergroten naar 40, zodat er na het laatste fluitsignaal een score van 87-47 op het bord prijkte.

Coach Axel Gouw had een overwinning wel ingecalculeerd: "Ik vond ons - ook toen het nog niet heel erg in de stand te zien was - de betere ploeg. Zij hadden geen beste dag en misten speelsters en niet de minste natuurlijk. De uitdaging is dan wel om continu met buitengewone intensiteit te spelen en niet te snel tevreden te zijn. In dat opzicht was het misschien wel onze beste wedstrijd. Gewoon die druk niet loslaten. En nergens anders mee bezig zijn dan met wat we horen te doen op het veld. Groot compliment voor de meiden."
Aanstaande dinsdag kan het team van Sportiff Company Grasshoppers meer weerstand verwachten. Er moet dan uit tegen Den Helder gespeeld worden. De sprongbal is daar om 20.30 uur.

Nuttige winst voor Grasshoppers H1

basketbal n Na een aarzelend begin en een ruststand van 43-26 behaalde de thuisploeg met een 91-60 score tegen BC Virtus uit Werkendam haar veertiende overwinning dit seizoen.

De tip-off is voor Grasshoppers dat na 5 minuten spelen met 8-7 leidt. Na het eerste kwart (19-14) komt er "swung" in het team. Van 26-21 vliegt de score door Idir Bourjouane en Michael Madanly naar 34-21. De bezoekers vluchten in een time out maar veel helpt dat niet. Ruststand is dan 43-26.

Het derde kwart gaat gelijk op (22-22), maar dan opent Jim van Zijl met een steal en plaatst zijn tweede dunk van de wedstrijd. De verdediging staat beter en de vermoeidheid slaat toe bij de bezoekers. Twee mooie slotscores van Jordi Menkhorst brengt de eindstand 91-60 op de borden.

12.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Het verhaal van de barakken; Sporen van vroeger 18.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Het verhaal van de barakken; Sporen van vroeger 21.30 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Het verhaal van de barakken; Sporen van vroeger

Woensdag 19 februari

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek

Donderdag 20 februari

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee

Vrijdag 21 februari

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 22 februari

00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 Non-stop muziek; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Muziekcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma

Zondag 23 februari

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14:00 Zundagse Kost, Kees Guijt; 15.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee

Maandag 24 februari

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee

Dinsdag 25 februari

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Non-stop shanty muziek; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee;

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.
Doordeweeks tussen 07:00 en 19:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin

Frequenties: RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131

T/m 31 december

10.00-22.00 uur: Escaperoom Bella Ciao is gebaseerd op de Netflix hitserie La Casa de Papel. Aanmelden kan door de mailen naar katwijkevents@gmail.com (maximaal 7 personen). Escaperoom, Sandtlaan 52a.

Woensdag 19 februari

14.00-15.15 uur: Workshop: Green Screen in twee middagen. Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
15.00-16.30 uur: Kinderbingo, TriPodia Katwijk, Hoornesplein 155

Vrijdag 21 februari

20.30 uur: Drie bands: Clockwise, de Simca's en Public Fools zorgen voor een geweldige avond. Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a,

Zaterdag 22 februari

14.00-15.30 uur: Cursus Creakids: 'Tekenbende' in de bibliotheek, Schelpendam 1.

Woensdag 26 februari

14.00-15.15 uur: Workshop: Green Screen in twee middagen. Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1

14.30 – 16.00 uur: Creatieve Workshop, Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73, www.natuurcentrumkatwijk.nl.

Donderdag 27 februari

19.00 uur: StringWood Festival 2020 in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18.

Vrijdag 28 februari

15.00 uur: StringWood Festival 2020 in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18.

Zaterdag 29 februari

10.30 uur: StringWood Festival 2020 in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18.
14.00-15.30 uur: Cursus Creakids: 'Tekenbende' in de bibliotheek, Schelpendam 1.

19.00 uur: StringWood Festival 2020 in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18.

Maandag 2 maart

Quizavond bij Café the Pocket. The Pocket: café, pool-, snooker- & dartcentrum en poppodium, Badstraat 38, vanaf € 10,00 (Inschrijfkosten per team), .

Donderdag 5 maart

19.30-22.00 uur: Cursus: 'Leer een kort verhaal schrijven'. Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1

Zaterdag 7 maart

20.30 uur: The Greenhill Travellers. K&O Katwijk, Sluisweg 16.

Woensdag 11 maart

14.30 – 16.00 uur: Creatieve Workshop, Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73, www.natuurcentrumkatwijk.nl.

14.30 uur: Poppentheater "Dubbele Jan" speelt de kindervoorstelling Zoektocht naar de totempaal. K&O Katwijk, Sluisweg 16

15.00 - 16.30 uur: Workshop Creakids: Kakelbont Mozaïek in Makersplaets. Bibliotheek, Schelpendam 1.

Donderdag 12 maart

19.30-22.00 uur: Cursus: 'Leer een kort verhaal schrijven'. Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.

Huis van de Buurt

De activiteiten van de AOBK vinden plaats in Dienstencentrum

de Zwanenburg. Zwanenburgstaat 62. Katwijk aan zee

Woensdag 19 februari

09:30-11:30 uur: fietsen

10:00-14:00 uur: koffie +

10:00-12:00 uur: Bloemschikken

11:15-14:00 uur: Mannen koken.

13:30-17:00 uur: biljartcomp.

13:30-16:15 uur: Meer bewegen

19:00-21:30 uur: Vrij biljarten

19:30-21:00 uur: Rookvrij

Donderdag 20 februari

10:00-12:00 uur: Crea-ochtend

09:30-10:45 uur: Mantelz.Ondersteuning

10:00-12:00 uur: Formulieren brigade

14:00-17:00 uur: Jokeren/Klaverjassen

19:30-21:30 uur: zangavond "De Kandelaar

Vrijdag 21 februari

08:00-10:00 uur: Bloedprikken.

Maandag 24 februari

10:00-14:00 uur: Koek & Soepie

14:30-17:00 uur: Schilderen

13:30-16:30 uur: vrij klaverjassen

Dinsdag 25 februari

09:00-12:30 uur: Rabo Servicepunt

10:00-11:30 uur: De Vierboet

10:00-14:00 uur: Koffie+

10:00-12:00 uur: Computer info

10:00-12:00 uur: Ouderen spreekuur

10:00-12:00 uur: Wijkregisseur

14:00-16:30 uur: Damessoos

13:30-17:00 uur: Biljartcompetitie

14:00-15:00 uur: Taalcursus

13:30-17:00 uur: Biljartcomp.

19:00-22:30 uur: Invalide Ontsp.Verenig.

19:15-22:00 uur: Kunst Katwijk

Het Huis van de buurt en de Biljartkamer zijn elke dag open.

Vrije inloop koffie, thee €0,50

Persoonlijk info ma/do. Van 10:00-12:00 www.aobk.nl

Zanggroep "de Kandelaar" in de Zwanenburg

Donderdag 20 februari komt de Dameszanggroep "de Kandelaar" naar het Huis van de Buurt. Het koor bestaat uit tien dames. Veel leden van dit koor zijn heel erg bekend bij de bezoekers van de Zwanenburg. Elke dinsdagmiddag begeleiden zij de zang tijdens de damessoos. De zanggroep is ontstaan uit de gezusters Hartevelt. Cobie trouwde met een Van der Sande die veel evangelisatiewerk in de regio verzorgde en zo werd het koor bekend in de regio. De avond heeft een afwisselend karakter met het zingen van het koor en samenzang. Het belooft een fijne avond te worden in Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Inloop vanaf 19:00 uur. De avond duurt van 19:30-21:30 uur. Koffie en thee staan klaar. De toegang is gratis. Er zal één collecte worden gehouden.

Gemeenteavond Benjamin

israel n Op donderdag 20 februari spreekt ds. R. van Kooten uit Apeldoorn over 'Het bizarre ontstaan van de Twaalf stammen van Israël' tijdens de gemeenteavond van wijk Benjamin.

Plaats is de Fonteinkerk aan de Willem de Zwijgerlaan. Tijd 19.30 uur inloop met koffie of thee, aanvang 20.00 uur
Sluiting is rond de klok van tien. Er is een collecte voor bestrijding van de onkosten.