Katwijk Speciaal

27 november 2018

Katwijk Speciaal 27 november 2018


Handje schudden met de Sint

De Sint heeft in Katwijk Binnen vele handjes geschud. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Picasa

De kou hield de kinderen in Katwijk aan den Rijn afgelopen zaterdag niet binnen. De Turfmarkt stond goed gevuld met kinderen die een glimp wilden opvangen van de Sint en zijn pieten. De spanning steeg toen de pakjesboot in zicht kwam. Samen met Leon Krijgsman en Adri van Beelen werd het eigen lied 'Eén miljoen schoenen' ingezet om de Sint een warm welkom te geven. Na een welkomstwoord van loco-burgemeester Adger van Helden trok de Sint met Amerigo en zijn pieten het dorp in om de kinderen te verwennen met flink wat pepernoten.

Kerstsamenzang in de Vredeskerk

kerstzang n Op vrijdag 7 december, aanvang 20.15 uur, wordt in de Vredeskerk aan het Baljuwplein 1 een volkskerstzang gehouden. Medewerking verlenen de koren Laudamus en Appassionato en zangeres Jacomina van der Plas.


Hierbij wordt een ieder gevraagd mee te doen die van zingen houdt en in een goede sfeer de kerstliederen wil beleven. De organist/pianist van deze kerstzang is Rob van Efferink die tevens de Katwijkse zangeres Jacomina van der Plas begeleidt in de voordracht van een aantal Christmas carols. De voordracht van een aantal gedichten verzorgen Lenie van der Bent en Cort van der Linden.
Alle aanwezigen ontvangen een programma. Om de stevigheid van de zang te vergroten zijn twee koren uitgenodigd: Laudamus uit Rijnsburg en Appassionato uit Leiderdorp, beiden onder leiding van Rob van Efferink. Zij worden begeleid door respectievelijk Hans den Dulk en Heleen Polderman.
Aan het einde zullen beide koren nog kort gezamenlijk optreden. Aan het einde wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De toegang is vrij.

Ray Jie Sam Foek wordt algemeen directeur

secretaris n Ray Jie Sam Foek is vanaf 1 februari de nieuwe algemeen directeur/gemeentesecretaris van Katwijk. Het college is verheugd met de benoeming van het nieuwe hoofd van de ambtelijke organisatie.

Burgemeester Cornelis Visser: "Ik ben blij dat we na een wervingstraject een gemeentesecretaris hebben gevonden waarin wij het volste vertrouwen hebben dat hij de ambtelijke organisatie op een gedegen wijze zal leiden en ons uitstekend zal ondersteunen in het besturen van onze gemeente."
Jie Sam Foek heeft veel ervaring en een goede staat van dienst als het gaat om het leiden van grote ambtelijke afdelingen, veranderprocessen en organisatieontwikkeling.

K&O klassiek met het Magma Duo

muziek n Zaterdag 1 december biedt K&O in de Soefitempel een concert door het Magma Duo, bestaande uit Cynthia Liem (piano) en Emmy Storms (viool).

Emmy en Cynthia kwamen elkaar als studenten tegen op het conservatorium. Meteen hadden ze een sterke persoonlijke klik en al gauw gingen ze steeds vaker samenspelen.
Het Magma Duo overtuigde de jury tijdens de audities van Dutch Classical Talent met "energiek spel dat reacties oproept". Altijd op zoek naar uitdaging treddt het duo graag buiten de gebaande paden van het traditionele repertoire, met bijzondere interesse in hedendaags, zelden gespeeld en Nederlands repertoire. Het duo speelt vol vuur en zichtbaar plezier en geeft zichzelf de ruimte om te experimenteren. Dat leidt vaak tot verrassende, frisse inzichten voor henzelf en voor de luisteraar.
Kaarten à € 14,- zijn te bestellen via www.kenokatwijk.nl of bij het K&O- gebouw, Sluisweg 16, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. Aanvang 20.15 uur.

Bibliotheken eerder dicht met Sinterklaas

sintsluiting n Op woensdag 5 december sluiten, vanwege de Sinterklaasviering, de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg om 16.00 uur.

Voor iedereen die voorafgaand aan dit kinderfeest inspiratie wil opdoen om een surprise te maken, een sinterklaasliedje te zingen, pepernoten te bakken of een leuk Sinterklaasverhaal voor te lezen, zijn er in de bieb allerlei leuke boeken, cd's en films te vinden.

Rubriek n Gezien door Céline

Annemarie Guijt en Piet de Vries zien zich voor een onmogelijke taak gesteld. | Foto: PR

Katwijk Marketing teleurgesteld

WhatsApp netwerk moet verder groeien

V.v. Katwijk eenvoudig langs Lienden

WhatsApp netwerk moet nog verder uitgroeien

Deze borden moeten door heel Katwijk komen te staan. Dat vindt Alt van Duijn van de Wijkraad Katwijk aan zee. | Foto: Piet van Kampen

n Katwijk aan Zee moet nodig aansluiten

preventie-app n Er zijn in de gemeente Katwijk inmiddels 38 WhatsApp groepen actief. Alleen is de spreiding nog niet in balans want Katwijk aan Zee is nauwelijks afgedekt. Hierin komt verandering want Alt van Duijn van de Wijkraad Katwijk aan Zee wil de handschoen op gaan pakken.

Door Piet van Kampen

Vorige week maandag was een informatieve bijeenkomst in het gemeentehuis. Burgemeester Cornelis Visser gaf in zijn openingswoord aan dat hij blij is met de ontwikkeling van WhatsApp in de gemeente. 'Hoe meer ogen en oren hoe beter. Op deze manier wordt Katwijk steeds veiliger en er zijn minder inbraken. Het is belangrijk dat er een goede dekking is'.

Uit zijn woorden bleek dat met name Katwijk aan Zee maar ook Rijnsburg en Valkenburg niet of onvoldoende dekking hebben. De gemeente zal er via social media, flyers, communicatie, posters en persberichten een wervende taak in hebben. Vanuit wijkraden brieven aan buurtbewoners en vooral ook mensen aanspreken zal wellicht tot meer deelname kunnen leiden.


Ervaring Rijnsoever

Gerwin Ouwehand en René Ouwerkerk vertelden over hun ervaringen over WhatsApp in Rijnsoever. Het zijn de twee beheerders van het netwerk. Uit hun presentatie kwam duidelijk naar voren dat er een strenge discipline wordt gehanteerd. Berichten moeten uitsluitend betrekking hebben op verdachte situaties in de wijk en niet over allerhande niet relevante onderwerpen gaan. Indien dit gebeurt worden deelnemers uitgesloten.

Het duo is twee jaar geleden gestart en hun netwerk telt inmiddels 800 deelnemers waarmee Rijnsoever uitstekend is afgedekt. Zij zullen ook een eigen website op gaan zetten om communicatie te vergemakkelijken. Een jaarlijkse nieuwsbrief werkt uitstekend en de wijk is ook gekoppeld aan de beheerders van de Zanderij, de Molenwijk en Schutterswei die gezamenlijk de Beheerdersgroep Katwijk vormen.

Wijkagent Jacqueline Coenraad gaf aan hoe de werkwijze in geval van verdachte situaties, personen of bijvoorbeeld ook auto's in de omgeving. Signaleren, Alarmeren (112 bellen), App in de groep verzenden en Reageren, kortweg de SAAR methode. Hierin zijn dus volgtijdelijk de te ondernemen stappen verwerkt. Informatie en aanmeldingen www.wijkraadkatwijkaanzee.nl

Convenant maatschappelijke opvang ondertekend

Wethouder van Helden tekende het convenant namens Katwijk. | Foto: PR

opvang n Vanaf 2021 worden inwoners uit Katwijk die dakloos raken of een psychiatrische aandoening hebben in Katwijk zelf opgevangen. Nu worden deze inwoners voor een deel in Leiden opgevangen. Op woensdag 21 november tekende wethouder Adger van Helden namens de gemeente Katwijk het regioconvenant maatschappelijke opvang. In het convenant zijn voor de regio Holland Rijnland afspraken gemaakt over geld, verantwoordelijkheden en de manier van opvang.

Ook heeft de regio Holland Rijnland besloten om een investeringsfonds in het leven te roepen. Dit fonds is bedoeld om plannen die gemeenten uit de regio hebben op het gebied van maatschappelijke opvang te betalen.


Belangrijk

De gemeente Katwijk vindt het belangrijk dat inwoners die dakloos (dreigen te) raken of te maken hebben met een psychiatrische aandoening in hun eigen gemeente terecht kunnen. Het doel is om deze inwoners zo snel mogelijk weer op weg te helpen om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren. Daarbij is het van belang om ze op te vangen in hun eigen woonomgeving en daar hulp en ondersteuning te bieden. Vrienden en familie kunnen zo ook makkelijker een rol spelen. Daar waar opvang in eigen omgeving niet lukt, wordt gekeken waar dat wel kan zonder overlast voor de omgeving.

Een aantal inwoners die hulp nodig hebben, wordt al binnen de eigen gemeentegrenzen opgevangen. Stichting De Binnenvest en Stichting De Brug vangen nu zo'n 15 dakloze mensen op. De verwachting is dat de komende jaren ongeveer 9 extra plekken nodig zijn voor mensen die dakloos (dreigen te) raken.

Ook in de opvang van mensen met psychiatrische aandoeningen heeft Katwijk ervaring. Bijvoorbeeld bij De Steenrots in Katwijk aan den Rijn wonen zo'n 15 mensen in de doelgroep Beschermd Wonen. Deze vorm van opvang heeft waarschijnlijk ongeveer 15 extra plekken nodig de komende jaren.

In de komende tijd gaat uitgewerkt worden hoe de huisvesting voor deze doelgroepen vorm moet krijgen. Betrokken inwoners gaan daar een rol in krijgen.

Sinterklaas komt naar weekmarkt

markt n Op vrijdag 30 november zal Sinterklaas met zijn pieten de Katwijkse weekmarkt bezoeken op het Piet Heinplein.

Ondanks zijn drukke schema heeft de goede Sint en zijn trouwe pieten toch even tijd gemaakt om de Katwijkse kinderen gedag te zeggen. Zij zullen een groot gedeelte van de dag op de markt rondlopen en zijn pieten zullen uiteraard pepernoten en kruidnoten uitdelen aan de lieve kinderen.

Jochébed houdt verkoopdag

Verkoping n Op woensdag 28 november houdt vereniging Jochébed van 10.00 tot 16.00 uur haar jaarlijkse verkoopdag in het kerkelijk centrum Het Anker. Dit jaar willen wij ons inzetten voor een project van Woord en Daad voor betaalbare huizen in Bangladesh. Bengalen wonen vaak in onveilige en gebrekkige huizen. Jaarlijkse overstromingen veroorzaken veel overlast. Een solide huis is een ongekende stap vooruit. Er is van alles te koop zoals: zelfgemaakte handwerken en cadeautjes. Er wordt vis gebakken. Er zijn bloemen en planten en tevens is er een kleine rommelmarkt. Aan de kinderen is ook gedacht.

Lezing met Sondra Baras

profetieën n Op woensdag 28 november is er in de Vredeskerk, Baljuwplein 1, een lezing met Sondra Baras, werkzaam bij CFOIC in Israël.

Het onderwerp waarover zij spreekt is 'Judea en Samaria: waar Bijbelse profetieën worden vervuld'. Sondra Baras leidt de organisatie CFOIC, Christian Friends of Israeli Communities, die steun geeft aan Israëli's in Judea en Samaria. De aanvang is om 20.00 uur en de entree is gratis.

Bastiaan Zuyderduyn kandidaat voor Staten

verkiezingen n Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor het eerst sinds 2011 is er weer een Katwijkse kandidaat te vinden op de lijst van de VVD.

Bastiaan Zuyderduyn, huidig burgerraadslid voor de VVD Katwijk, staat op plaats 25. Hij is al jaren lokaal actief en hoopt nu Katwijk sterker te vertegenwoordigen in de provincie.

Zuyderduyn (34): "De afgelopen maanden heb ik namens Katwijk een aantal zaken ingebracht voor het verkiezingsprogramma van VVD Zuid-Holland. Met name een betere inpasbaarheid van de N206 in de Duinvallei en de noordelijke ontsluiting van Rijnsburg (Pioniersbaan), die zowel de N206 als de Brouwerstraat zal ontlasten, hebben nu een prominente plek in het verkiezingsprogramma gekregen.

Afgelopen zaterdag hebben de leden van de VVD Zuid-Holland mij voor de 25e plaats gekandideerd. Met het vertrouwen van de leden ga ik ervoor zorgen dat ook in de toekomst iedereen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de mogelijkheid heeft om een woning te vinden in een mooie omgeving met voldoende werk, prima wegen en goed openbaar vervoer."

Kerststukjes maken bij Kat-Rijn

creatief n Op woensdag 19 december worden bij Kat-rijn, onder de deskundige leiding van de heer Piet van Rhijn, kerststukken gemaakt.

Vanaf 9.30 uur kan men hiervoor terecht in de Coligny, Louise de Colignylaan 7. De kosten voor leden van Kat-rijn bedragen € 22,50. Voor niet-leden € 27,50. Dit is inclusief koffie/thee en een koekje.

Het genoemde bedrag dient men vooraf over te maken op NL08 RABO 03317 040 21 t.n.v. St. Seniorenbelangen Kat-rijn onder vermelding van 'kerststuk'. Men kan ook contant betalen bij Greet Pieterse, Ankerplaats 49 en
Dicky de Jong, Ankerplaats 17.

Zelf moet men zorgen voor een scherp mesje en een tangetje. Voor de materialen voor het kerststuk wordt gezorgd. In verband met het aanschaffen van de materialen is de uiterste inschrijfdatum 12 december. Na 12 december krijgt men bericht van inschrijving.

De Vries: 'Wij krijgen een onmogelijke opdracht'

Annemarie Guijt en Piet de Vries zien zich voor een onmogelijke taak gesteld. | Foto: PR

n Katwijk Marketing teleurgesteld over besluit college

citymarketing n Het college neemt het advies van Bureau Buhrs over de wijze waarop Katwijk Marketing komend jaar zou moeten functioneren niet over. Burgemeester en wethouders willen wél dat de citymarketingorganisatie in 2020 naar een breder in te zetten organisatiestructuur toegroeit.

De subsidieregeling voor het komende jaar wordt echter zodanig ingericht dat er in 2019 vrijwel geen budget is voor activiteiten en campagnes. Katwijk Marketing ziet de mogelijkheden om een groeiscenario te realiseren - in een jaar waarin de focus in opdracht van de gemeente geheel op de interne organisatie komt te liggen - somber in.
In het evaluatierapport wordt Katwijk Marketing prima beoordeeld. De prestaties van de afgelopen jaren leidden tot mooie resultaten. Bureau Buhrs is van mening dat de subsidiegelden, binnen de gestelde kaders, goed zijn besteed. De huidige situatie, zowel voor wat betreft de rol van de citymarketingorganisatie in Katwijk, als de externe positionering van de gemeente, bieden volgens het adviesbureau een goede uitgangspositie voor bestendiging en groei.


Twee mogelijke scenario's

Door Bureau Buhrs worden verschillende groeiscenario's voorgesteld. In alle gevallen zou Katwijk Marketing meer moeten optreden coördinerende partij en minder tijd moeten besteden aan uitvoerende taken. Ook zou de regeldruk, mede veroorzaakt door de behoefte aan interne controle door de raad, moeten afnemen. De positionering kan, in samenwerking met de stakeholders, nóg scherper gesteld worden. In één van de twee scenario's ligt de focus, net als in de afgelopen jaren, op toerisme en recreatie. In het tweede scenario groeit de organisatie door naar een breder inzetbare citymarketingorganisatie, met een structureel budget dat tweehonderdduizend euro hoger ligt dan de drie ton die Katwijk Marketing in 2018 kon besteden.

Overgangsjaar

Buhrs adviseert om het jaar 2019 te gebruiken om, samen met een groot aantal lokale partijen, te bepalen welk scenario het best bij de lokale behoeften aansluit. De kosten van deze 'transitie' worden geschat op vijftigduizend euro. In het najaar van 2019 moet het plan voor de toekomst van Katwijk Marketing klaar zijn. Bureau Buhrs adviseert om in de tussenliggende periode alle bestaande subsidieregelingen, dus óók de tijdelijke bijdrage van vijftigduizend euro vanuit de Toeristische Agenda, te verlengen.

Geen geld voor campagnes

Het college neemt dit besluit echter niet over. Zij wil de tijdelijke subsidie stopzetten en stelt voor de financiering van de transitie slechts de helft van het bedrag beschikbaar. Hierdoor verliest Katwijk Marketing in 2019 ten minste honderdduizend euro aan campagnebudget. Het gevolg is dat de meeste activiteiten waarmee Katwijk Marketing de afgelopen jaren successen wist te behalen, zoals de campagne DIT! is Katwijk en projecten als Katwijk van Oranje, in het overgangsjaar niet kunnen worden uitgevoerd.

Onmogelijke opdracht

Piet de Vries vindt het besluit onbegrijpelijk. "Wij worden opgezadeld met een onmogelijke opdracht. Er wordt van ons verwacht dat wij, vanuit onze huidige successen, doorgroeien naar een verbeterde organisatie. Wij moeten de raad en het bedrijfsleven komend jaar overtuigen van onze toegevoegde waarde, maar we weten nu al dat we – door het besluit om tegen het advies van Bureau Buhrs in minder subsidie beschikbaar te stellen - onvoldoende middelen hebben om deze toegevoegde waarde in 2019 ook werkelijk te kunnen leveren! Het lijkt erop dat dit college citymarketing, ondanks de goede evaluatie en alle activiteiten en resultaten van de afgelopen jaren, de verdere ontwikkeling van Katwijk als (be-)leef-, werk- en woongemeente niet serieus neemt. En dat is bijzonder teleurstellend."


Ingrijpen

Katwijk Marketing hoopt dat de raad ingrijpt en het college adviseert om alsnog conform het adviesrapport van Bureau Buhrs te handelen. Het totale subsidiebedrag voor citymarketing zou daarmee voor 2019 uitkomen op € 257.000. Een bedrag dat overigens nog altijd aanzienlijk lager ligt dan in vergelijkbare gemeenten als Zandvoort (€ 440.000 subsidie) en Noordwijk (€ 550.000).

Gratis lezing over The Beatles

Bibliotheek n Eigenlijk hoeft deze popgroep uit de Engelse stad Liverpool geen introductie meer te hebben. Algemeen beschouwd is The Beatles de meest invloedrijke band uit de geschiedenis van de popmuziek en tot nu toe ook de bestverkopende band, met een geschatte omzet van meer dan 600 miljoen platen wereldwijd.

Flip Hammann komt op donderdag 29 november van 14.00 tot 15.30 uur in de Hoofdbibliotheek het verhaal vertellen van The Beatles, met beeldmateriaal en veel muziek.


In de radio Top 2000 over 2017 stonden maar liefst meer dan veertig liedjes van The Beatles. Het vijftigjarig jubileum van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) werd vorig jaar uitvoerig herdacht. Hoewel de groep 48 jaar geleden uit elkaar ging, zijn er nog steeds heel veel fans die in hun ban zijn en worden nieuwe generaties muziekliefhebbers door hen geraakt. Heeft dit alles nu te maken met de kwaliteit van de muziek of is er sprake van de grootste marketingtruc aller tijden?

Schuif om 14.00 uur aan bij Flip Hammann in de Hoofdbibliotheek op deze laatste donderdagmiddag in november en laat je door verhaal, beeld en geluid mee terugvoeren naar de tijd van The Beatles.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 28 november

09:00 uur: Damesgym

14:00 uur: Country Line Dans

19:00 uur: Modinettes HR

Donderdag 29 november

10:00 uur: Soos kaarten

14:00 uur: Ouderensoos

20:00 uur: Jokeren

Vrijdag 30 november

10:00 uur: Soos kaarten

19:30 uur: Darten

Zaterdag 1 december

10:00 uur: Soos Kaarten

21:15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 3 december

19.00 uur: Biljarten

19:30 uur: Country Line Dans

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal, gymzaal van Lierestraat

Dinsdag 4 december

19:45 uur: Bridge

20:00 uur: Sjoelen

De Coligny

Woensdag 28 november

20.00 uur: zingen met de Voltreffers

Donderdag 29 november

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 1 december

20.00 uur: Bingo. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Maandag 3 december
20.00 uur: Mozaieken

Dinsdag 4 december

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 28 november

09.30-10.30 uur: zumba

18.00 uur: Junioren, Senioren majoretten in Pieter Groen
18.30-20.00 uur: Jeugdbingo

Donderdag 29 november

09.45-10.45 uur: Conditietraining
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 30 november

20.00 uur: Sinterklaasbingo

Zaterdag 1 december
20.00 uur: Folk (K&O)

Maandag 3 december

14.00 uur: Dammen senioren 55+
17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette

Dinsdag 4 december

10.00-12.00 uur: linedance
13.30-15.30 uur: linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

Filmmiddag in bibliotheek

Sinterklaas n Woensdagmiddag 5 december zit je goed in de Hoofdbibliotheek. Er staat een leuke Sinterklaasfilm op het programma. De film duurt iets langer dan een uur en is geschikt voor alle leeftijden. We beginnen om 14.00 uur en iedereen is van harte welkom om aan te schuiven. De toegang is gratis.

De tienjarige Bloem is helemaal gek op het paard van Sinterklaas. Wanneer ze na verschillende pogingen Sinterklaas zo ver krijgt dat ze op zijn paard mag rijden gebeurt er iets verschrikkelijks. Tijdens een ritje buiten het kasteel het verliest Amerigo zijn magische hoefijzer. Het paard van Sinterklaas heeft geen normale hoefijzers, maar één gouden hoefijzer. Zonder dit magische hoefijzer kan Amerigo de daken niet op. Sinterklaas wil zijn Pieten niet ongerust maken en start samen met Bloem een zoektocht. Zouden ze het hoefijzer op tijd vinden of kan pakjesavond dit jaar niet door gaan…

Wie wordt het 550ste AOBK-lid?

Senioren n De Algemene Ouderen Bond Katwijk nadert de 550 leden wat natuurlijk een geweldig resultaat is en dat willen ze laten weten ook.

Om het 550ste lid te ontvangen wordt een inschrijfuur gehouden op woensdag 28 november tussen 14.00 en 15.00 uur in de Zwanenburg. Het 550e ontvangt u een gratis lidmaatschap voor 2019.
Dit uur wordt ook georganiseerd om mensen te helpen hun lidmaatschap bij de ANBO vóór 1 december op te zeggen. Het blijkt dat dit nog steeds nodig is. 000
Het lidmaatschap van de AOBK bedraagt € 30,00 voor een enkel lid en € 50,00 voor duoleden voor een heel jaar. Bellen kan ook naar 4071690 of kijk op www.aobk.nl

Zangavond

Rehoboth n Op woensdag 28 november is er in het Maranathacentrum, Poolster 2, wederom een zangavond. Deze begint om 20.00 uur. Om 19.45 uur staat de deur, afhankelijk van het weer, wijd open.

Natuurlijk wordt er veel gezongen en is weer een overdenking. Ditmaal staan de hoofdstukken 3 en 4 van het boek Ruth centraal. Alvast vanuit het Oude Testament opkijken naar Kerst. Het gedicht na de pauze wordt uiteraard niet vergeten.

De koffie of thee staat klaar vanaf 19.45 uur en natuurlijk is iedereen welkom.

Historische beelden

foto's n Op www.oranjeverenigingkatwijk.nl kan men vanaf nu kennis nemen van de rijke historie van de Oranjevereniging.

Onder het kopje 'Geschiedenis' zijn de foto's van de jaren 1900 t/m 1950 inmiddels geplaatst. In de komende maanden zal dit fotoalbum verder worden gevuld.

Sterren aan Zee concerten als lezersreis

Frans Bauer samen met Pieter van der Ploeg. | Foto: Dick Teske

lezersactie n De in Katwijk wonende impresario Pieter van der Ploeg presenteert volgend jaar de '35 jaar Sterren aan Zee concerten'. Met zijn organisatie Music of Life organiseert hij deze concerten die in het teken staan van de KWF. Uitgeverij Verhagen krijgt de gelegenheid deze optredens speciaal als lezersreis met korting aan te bieden.

'De optredens begonnen 35 jaar geleden met een concert waarin Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven in het bouwvallige Circustheater speelden', vertelt Pieter. 'Gevleugelde vrienden' werd een succes. Daarna volgden vele klassieke concerten in het Circustheater.

Ro-Nalt Schrauwen opent de expositie. | Foto: PR


Populair

'Nadat Joop van den Ende in 1991 het theater kocht en groots liet verbouwen kreeg het theater, vaste, langlopende musicals op de planken. Door Joop van den Ende en de toenmalige directeur van het theater werd me gevraagd om de Sterren aan Zee concerten voort te zetten op de maandagavonden, dan hebben de musicalspelers hun vrije dag. Naast de uitnodiging om klassieke concerten te organiseren ging Pieter zich ook toeleggen op een populaire concertserie. 'Ik hoorde van ene Frans Bauer en ging luisteren in een zaaltje in Fijnaart. Het werd vriendschap voor het leven.'


Jubileum

'Ik had toen net al wat kleine hits gescoord en was nog niet landelijk doorgebroken toen Pieter van der Ploeg mij belde', gaat Frans Bauer verder. 'Hij vroeg of ik in het Circustheater wilde staan. Daar schrok ik eigenlijk van. Het Circustheater was toch veel te groot voor mij om te vullen. Uiteindelijk hebben Pieter en mijn manager me overgehaald en het was volle bak. Dat was echt geweldig. Pieter geloofde in mij. We treffen elkaar regelmatig. Dat is ook een van de redenen dat ik volgend jaar mijn 25 jarig jubileum, precies op 11 maart groots ga vieren. Natuurlijk samen met mijn fans. Ook Pieter viert op deze avond dat zijn concertserie 35 jaar geleden ontstond. De opbrengst gaat naar de KWF Kankerbestrijding, een doel dat dicht bij me staat. Iedereen heeft in welke vorm dan ook wel eens met die ziekte te maken gehad. Pieter persoonlijk en ik van dichtbij met mijn vader'.


Optredens

Ook voor internationale artiesten zoals Tina Turner, Madonna, Laura Pausini en Andrea Bocelli werd Pieter gevraagd en toert hij al 17 jaar met Julio Iglesias als hij zomers concerten geeft in Europa. 'Of het Marco Borsato is of Tina Turner, ze zijn me allemaal even lief. Tenslotte ben ik een nuchtere Fries, wonend in het mooie Katwijk. Daarom wil ik graag dat de lezers in het gebied van Uitgeverij Verhagen zorgeloos een avond uit en weer thuis kunnen zijn naar dat mooie Circustheater. Er staan 12 concerten op stapel met Willeke Alberti en Mart Hoogkamer, Rob de Nijs, Ruth Jacott, André Hazes, Wesley Klein, Marianne Weber en John de Bever en vele anderen. Iedereen mag meegenieten, dus hou de krant in de gaten. Het worden fantastische avonden.'

Baalbergen pakt uit met Pakje Kunst in de automaat

expositie n Afgelopen zaterdag heeft Ro-Nalt Schrauwen, initiatiefnemer van Pakje Kunst de nieuwste expositie bij woonwinkel Baalbergen geopend. Schrauwen benadrukte in zijn openingsspeech hoe belangrijk het is dat kunstenaars in hun eigen regio een podium krijgen om hun werk te tonen.

De expositie bestaat uit werken van maar liefst 26 kunstenaars uit de Duin- en Bollenstreek en Leiden. Zij maken onder meer beeldhouwwerk, foto's, schilderijen, quilts en sieraden. De tentoonstelling geeft daarmee een breed beeld van het kunstaanbod in deze regio.

Het hoogtepunt van de expositie is een oude, mechanische sigarettenautomaat die als cultureel erfgoed hergebruikt wordt en nu dienst doet als kunstautomaat. De automaat is gevuld met miniatuur kunstwerken die gemaakt zijn door de exposanten. Voor maar € 4,- trekt u uit de automaat dus een klein kunstwerk van een kunstenaar uit de regio Leiden en Duin- & Bollenstreek. U trekt een Pakje Kunst uit nieuwsgierigheid, als cadeau of als verzamelobject. Pakje Kunst is toegankelijk, betaalbaar en een originele verrassing tijdens de feestdagen.

De expositie loopt t/m 31 januari en kan dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur bezichtigd worden. De kunstautomaat is toegankelijk tijdens openingstijden.

AV Rijnsoever houdt Sinterklaasloop in Panbos

Atletiek n Misschien wel de leukste en mooiste uit de serie van vijf winterlopen, die de atletiekvereniging Rijnsoever organiseert, staat zaterdag 1 december op het programma.

Vier daarvan gaan door het Katwijkse duingebied. De vijfde, de Sinterklaasloop, voert de deelnemers door de Pan van Persijn, in de volksmond beter bekend als het Panbos gelegen aan de Wassenaarseweg. Daar is over de bospaden een mooi parcours uitgezet, dat de deelnemers, afhankelijk van de gekozen afstand, één of meerdere keren moeten lopen.

De jongens en meisjes tot en met 12 jaar lopen één rondje van 2,1 km. De overige deelnemers lopen 5,3 km (twee rondjes) of ca. 9,9 km (vier rondjes). Inschrijven kan van 9.30 in het Theehuis in het Panbos (Wassenaarseweg 152). Daar is ook beperkte kleedgelegenheid.

De inschrijfkosten bedragen € 3,00 voor de jeugd en € 5,00 voor de overige deelnemers. De start is net als bij de overige lopen om 10.30. De jeugd start vijf minuten later.
Er gaan wilde geruchten dat de goedheiligman zich, hoewel het voor hem één van de drukste dagen van zijn verblijf in Nederland is, toch even vrij wil maken om op deze zaterdagochtend hoogstpersoonlijk het startschot te kunnen geven.

Bibliotheek zet BoekStartcoach in

Van links naar rechts: Agada Duijndam, Margreet van Egmond en Evelien Steenbeek. | Foto: PR

Boekstart n Bibliotheek Katwijk zorgt er vanaf afgelopen maand voor dat binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Het Kwadrant een zogenaamde BoekStartcoach actief is.

De zeer ervaren jeugdbibliothecaris Evelien Steenbeek haalde haar Boekstartcoachpapieren en staat sindsdien klaar voor alle ouders met jonge kinderen die op bezoek komen bij het CJG. Wie meer wil weten over voorlezen aan een piepjong kindje of op zoek is naar leuke boekentips of boeken over een bepaald thema, kan bij Evelien terecht. En dat Evelien ook geweldig kan voorlezen, zal snel geen geheim meer zijn.

De BoekStartcoach gaat binnen het CJG met ouders in gesprek over het programma BoekStart en over het belang van voorlezen aan heel jonge kinderen. Daarmee wil ze het voorleesplezier bij jonge ouders promoten en laten zien dat het de ontwikkelingskansen van hun kinderen vergroot. Zo ontwikkelen de kleintjes een voorsprong waar ze hun hele leven plezier van hebben. Samen boekjes kijken, lezen en luisteren versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.
Om spelenderwijs te laten zien hoe leuk én stimulerend het is om al met de allerjongsten een boekje te lezen, bezoekt Evelien wekelijks binnen het CJG in Het Kwadrant. Evelien Steenbeek: "Ik zit hier pas een paar weken en geniet ervan om met ouders over voorlezen en kinderboeken te praten. Niks hoeft en alles mag. Het is lekker laagdrempelig en in die sfeer komen mensen makkelijk met hun vragen naar me toe en kan ik hen van alles vertellen en tips geven. Dat voldoet zeker in een behoefte. Lezen en met boekjes bezig zijn is helaas geen vanzelfsprekendheid meer."


Cadeaukoffertje

Na de geboorte van een kind krijgen ouders een brief van de gemeente met een Boekstart-waardebon. Als ze deze bon inleveren bij de bibliotheek en hun kind gratis lid maken, komt er een leuk cadeautje tevoorschijn: een koffertje met daarin twee boekjes. Ongeveer 35% van de ouders haalt het BoekStartkoffertje op in de bibliotheek. Zij zijn vaak al overtuigd van het feit dat voorlezen belangrijk is. Om het jonge ouders nog iets makkelijker te maken, komt de bibliotheek nu ook naar hen toe. Door actief te zijn binnen het CJG werkt de bieb letterlijk mee aan de taalvaardigheid vanaf de wieg.

De bibliotheek startte zo'n acht jaar terug met BoekStart en drie jaar geleden met BoekStart in de Kinderopvang. De BoekStartcoach is een aanvulling op dit programma. Dankzij nauwe samenwerking tussen Bibliotheek Katwijk en het Centrum voor Jeugd en Gezin en met een subsidie van Kunst van Lezen, is de BoekStartcoach nu wekelijks binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin in Katwijk aanwezig. De proef met de BoekStartcoach loopt tot juni 2019.

'Mist..., ook weer zo'n mooi natuurverschijnsel. Zolang je de weg niet op hoeft tenminste. De wereld lijkt bij mist een stuk kleiner en geheimzinniger. Door de mistflarden is er een boom te zien. De bomen daarachter lijken geen stammen meer te hebben. In de lucht een paar vogels. Het lijkt net een schilderij. Nog mooier had het geweest met rijp of met sneeuw. Maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben.' | Foto: Céline van Egmond-Mulder

Disney-concert met UNI Katwijk in TriPodia

blaasmuziek n Liefhebbers van Disney muziek kunnen hun hart ophalen tijdens het concert op zaterdag 15 december in Tripodia Katwijk. Chr. Muziekvereniging UNI organiseert dan een concert wat geheel in het thema staat van Disney en dat wordt een hele bijzondere avond!

UNI Katwijk is steeds opzoek naar vernieuwing en nieuwe uitdagingen. Zo ook voor dit concert. Veel grote Disney-grootheden komen voorbij zoals Peter Pan, Assepoester en Viana. Na een intensief en gezellig studieweekend heeft het Groot Harmonie Orkest o.l.v. Dominic Sierat een bijzonder leuk programma voor u in petto. Zeg nou zelf: wie houdt er nu niet van Disney?

Daarnaast zullen ook de jeugdleden van de vereniging laten zien wat zij in hun mars hebben. Van blokfluit, tot slagwerk en natuurlijk het Leerlingen- en Klein Harmonie Orkest. Ze komen deze avond allemaal voorbij.

Het concert vindt plaats in Zalencentrum Tripodia (Hoornesplein 155) en start om 19.45 uur. De kaartverkoop is gestart en te verkrijgen via 06-20546119 of secretaris@uni-katwijk.nl. De kaartjes kosten slechts € 7,50 en dit is inclusief een consumptie. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, maar wij adviseren u wel dit bij de reservering aan te geven.

Bingo bij DVS

bingo n Op vrijdagavond 30 november houdt de Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) de laatste bingo van dit jaar in haar clubgebouw aan de Nieuwe Duinweg 51.

Speel mee en maak kans op één van de vele mooie prijzen zoals cadeau- en dinerbonnen en win de jackpot. DVS zorgt voor de koffie, thee en wat lekkers. De zaal is open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Avondzang

Zangavond n In de grote zaal van de Pniëlkerk is op 2 december weer een zondagavondzang.

De zangavond begint om 20.30 uur en de avond is om ongeveer 22.00 uur afgelopen. Er worden liederen gezongen uit Johannes de Heer, maar ook uit Opwekking en gezangen. Er is een pauze, waar koffie geschonken wordt en waar men een goed en gezellig gesprek met andere mensen kan voeren.
De toegang is vrij. Er is wel een collecte voor de onkosten.

42 Zonnepanelen voor grasshoppers

V.l.n.r. Jaap Jonker (sponsorcie), Piet de Mol (Solar-systemen), Dirk Roosendaal (sponsorcie) en Vincent Venloo (directeur Sportbedrijf). | Foto: PR

duurzaam n De eerste stappen voor een duurzamere vereniging werden eind 2016 met een aanvraag van Eneco Luchterduinen Fonds. Het project 'Z0NderMeer Grasshoppers' werd genomineerd en kreeg een bijdrage toegekend uit het fonds.

De clubruimte kon worden voorzien van 42 zonnepanelen waarmee voor meer dan 75% de energie van de club zelf werd opgewekt. Dit ging gepaard met aanzienlijke investeringen en daarom werden sponsors gezocht de zonnepanelen te sponsoren voor de eerste 3 jaar. Daarnaast werd ook een EDS subsidie van het Rijk ontvangen. Daarmee zijn de zonnepanelen betaald. Voor de club geldt minder elektrakosten en is Katwijk weer een stuk duurzamer.


Dirk Roosendaal was de grote aanjager van deze actie: "Om de duurzame investeringen van onze sponsoren te tonen wordt er op een beeldscherm de 'zonnepaneel-opbrengsten' getoond. De zonne-sponsoren zijn voor 3 jaar in beeld, de duurzaam opgewekte energie wordt inzichtelijk gemaakt en gepresenteerd in de clubruimte aan jong en oud. Deze bewustwording scoorde ook goed bij de aanvraag van het Eneco Luchterduinen Fonds".


Het behoeft geen betoog dat de hoofdsponsor van Grasshoppers Solar-systemen zorgde voor de beste aanbieding om de zonnepanelen te leveren. Het Sportbedrijf Katwijk gaf o.a. medewerking door het dak van de clubruimte te verstevigen zodat de zonnepanelen ook constructief goed kwamen te liggen.


Vrijdag jl. was de officiële oplevering van de zonnepanelen en daarmee ook de levering van duurzame energie formeel bekrachtigd.

Speelgoedbeurs op Vakcollege

edukans n Wie is er in de dure maand december niet op zoek naar leuke betaalbare cadeaus voor de feestdagen? Vakcollege Rijnmond houdt op 30 november een verkoopbeurs met betaalbaar speelgoed dat terecht een tweede kans verdient.


Vakcollege Rijnmond houdt op vrijdag 30 november een grote speelgoedbeurs. Deze middag kunnen geïnteresseerden op de school aan de Louise Colignylaan 2 in Katwijk kwalitatief goed, tweedehands speelgoed kopen. Denk hierbij aan puzzels, speelgoedwagens, poppen, knuffels, lego en allerlei spellen. De opbrengst van deze speelgoedbeurs gaat naar de actie Going Global van Edukans. De scholen van Stichting Andreas college steunen deze organisatie, die zich bezighoudt met het ondersteunen van onderwijs aan kinderen in kansarme gebieden in de wereld, ook dit jaar weer. Dat alles onder de noemer "Een kind dat leert, is een kind met kansen".

"Wat is er leuker dan het aanschaffen van bruikbaar speelgoed, zodat de kinderen of kleinkinderen spelenderwijs aan de gang kunnen. Vooral als dat speelgoed aangeschaft kan worden tegen een aantrekkelijke prijs en de opbrengst naar een goed doel gaat waar de leerlingen van de school zich voor inzetten." aldus directeur Erik Hazenoot.

Hebt u nog bruikbaar speelgoed en wilt u dat opruimen: de school zamelt van tevoren allerlei soorten speelgoed in om dit tijdens de speelgoedbeurs te verkopen. Speelgoed kan de hele week tot en met vrijdag 30 november van 8.00 tot 16.00 uur worden ingeleverd aan de balie van Vakcollege Rijnmond bij de conciërge. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: goed speelgoed gaat hergebruikt worden en zolders worden weer een stukje leger.

We hopen op een leuke verkoopdag en een mooie opbrengst," aldus de directeur van het Vakcollege. De verkoopbeurs vindt plaats op vrijdag 30 november van 16.00 tot 19.00 uur in de leerlingenkantine van Vakcollege Rijnmond, Louise Colignylaan 2.

Gezond bewegen bij De Schelp

bewegen n Iedere woensdag is er in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1 een sportieve activiteit voor vrouwen. Van 9.30 tot 10.30 uur kunnen vrouwen komen sporten onder begeleiding van een sportmedewerkster van Welzijnskwartier. Fit en meer energie door een uurtje bewegen voor maar € 2,00 per persoon, dat kan in de Schelp.

Bewegen is gezond en wat is er leuker dan om dit samen met andere vrouwen te doen! De activiteit is geschikt voor iedereen, jong of oud en van elk niveau. Tijdens de lessen worden er oefeningen gedaan om de conditie en de kracht van het lichaam te verbeteren.

De oefeningen kunnen worden uitgevoerd met een intensiteit die jij zelf prettig vindt. Het doel is dat iedereen op haar eigen niveau deel kan nemen en fitter wordt.
Bewegen bij de Schelp betekent goede begeleiding. Tijdens het sporten wordt er gelet op de correcte uitvoering van de oefeningen en daarnaast word je op een leuke manier gemotiveerd.

Vanaf 9.15 uur is er inloop, de beweegactiviteit start om 9.30 uur. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig na te praten en te genieten van een wel verdiend bakje koffie of thee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Rous, tel. 8894461 of gewoon even langskomen in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1.

V.v. Katwijk komt eenvoudig langs Lienden

Een feestje na de treffer van Marciano Mengerink. | Foto: OrangePictures

Voetbal n Hoewel het nog op achterstand kwam in Lienden, had Katwijk een betrekkelijk eenvoudige middag in het Betuwedorp. Uiteindelijk stond er 1-3 op het scorebord.

Een eindstand waar trainer Hans van der Haar na afloop wel kon leven, al had hij ongetwijfeld een half uur lang toch op meer gehoopt. De Katwijkers pakten in Lienden weliswaar wan quitte af aan het initiatief, maar zagen de thuisploeg uit de eerste de beste counter op voorsprong komen.


Met een geweldige pass vond Gytho Mijland Maurits de Baar in de enorme ruimte achtr de Katwijkse defensie. Een buitenkansje, dat De Baar met liefde afrondde. De verdediging van de Blauwe Zebra's hield vervolgens goed stand. Pas na een half uur wist het ver vooruit spelende Katwijk een echte kans te noteren. Damiano Schet bood Steven Sanchez een niet te missen kans, maar de aanvaller mikte van dichtbij naast.


Vervolgens ging het hard. Robbert Susan mocht voor de gelijkmaker aanleggen vanaf 11 meter, nadat Marciano Mengerink tegen de grond was gewerkt door de ongelukkig spelende Memic. Nauwelijks 2 minuten later zette Mengerink zijn terugkeer in de basis zelf luister bij met de 1-2. Nourair Mamaedov bekroonde het drieluik vervolgens met een droge knal in de korte hoek: 1-3.


Daarmee was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Heel even probeerden de oranjehemden het nog bij het begin van de 2e helft. Maar Sanchez (1-op-1), Omar Hamdi (voorlangs), en Susan (vrije trap) hadden het vizier niet helemaal op scherp. Het vervolg het verder ook op papier afgedaan kunnen worden, zal ongetwijfeld Jawad Bellahsan hebben gedacht. De invaller zorgde voor het meeste vuurwerk in de tweede helft, nadat hij - na een invalbeurt van 10 minuten - weer werd gewisseld en met veel misbaar de kleedkamer opzocht.

Daar zal de komende week vast nog over nagebabbeld worden in Lienden. Bij de Katwijkers ging het vizier weer op de komende wedstrijden. Met de overwinning (en de uitslagen op de andere velden) houdt Katwijk de aansluiting bij de achtervolgers op AFC.

De komende weken wachten de thuisduels met Barendrecht en Almere City, koploper AFC is de tegenstander in de laatste wedstrijd voor Kerst.


Filmavond Plus met een romantisch eilanddrama

bieb n Het is altijd dubbel genieten tijdens een filmavond Plus in Bibliotheek Katwijk: van een populaire film én van hapjes en drankjes. Op woensdag 12 december om 19.30 uur staat in de Hoofdbibliotheek alweer de laatste filmavond Plus op het programma: met een romantisch naoorlogs eilanddrama in goede Britse traditie.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog besluit de vrijgevochten journaliste Juliet Ashton (Lily James) een boek te schrijven over de Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, een literair boekenclubje dat tijdens de oorlog werd opgericht op het Kanaaleiland Guernsey. Het leesclubje werd bij een avondklokcontrole ter plekke bedacht als dekmantel en stond bekend om de niet te vreten taart van aardappelschillen.
Door een briefwisseling heeft Juliet er lucht van gekregen dat de lezersbijeenkomsten van het literair gezelschap nog steeds bestaan. Ze reist af naar Guernsey, weg van haar Amerikaanse verloofde en sluit de eilanders in haar hart. De band die Juliet krijgt met de leden van de excentrieke club verandert haar leven.
De smaakvolle ingrediënten van deze film zijn goed met elkaar in balans. Een mysterie dat langzaam maar zeker ontrafeld wordt, een verliefdheid die in de lucht hangt en het prettige contrast tussen een kleine dorpsgemeenschap en een grootstedeling. Een feelgooddrama zoals alleen de Britten die kunnen maken. Een film als een warm schuimbad – weldadig om je langzaam in weg te laten zakken.

Iedereen is welkom op 12 december in de Hoofdbibliotheek voor deze filmavond Plus. Toegangskaarten zijn te koop in alle bibliotheekvestigingen en via www.bibliotheekkatwijk.nl. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Prijs: € 8,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden (inclusief hapjes).

Adventsviering

rk n Met de donkere weken voor Kerstmis gaan we ook de adventsperiode in, een tijd vol verwachting. Zondag 2 december om 9.30 uur wordt in de gezinsviering van parochiekern H. Joannes de Doper de eerste zondag van de advent gevierd. De kerkdeuren gaan om 9.00 uur wijd open.

Mooie opbrengst

record n De collecte van Alzheimer Nederland heeft in de gemeente Katwijk in de week van 5 t/m 10 november een recordopbrengst van €13.263,42 opgeleverd. Vorig jaar werd er zo'n €1.500,- minder opgehaald. De organisatie bedankt alle gevers en de 132 collectanten voor hun steun.

Wilt u in 2019 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij Lennart van der Plas via alzheimerkatwijk@gmail.com

Voorverkoop Noordwijk-Quick Boys

voetbal n Op sportpark Duinwetering wordt zaterdag 1 december de topper tussen lijstaanvoerder Noordwijk en runner-up Quick Boys gespeeld.

Vanwege de verwachte belangstelling voor deze wedstrijd wordt een voorverkoop van toegangskaarten gehouden.

Tot en met vrijdag 30 november zijn kaarten voor staanplaatsen verkrijgbaar bij Pluimgraaff Schoenen en Voetbal aan de Taatedam 4 in Katwijk aan Zee. De prijzen van de kaarten zijn: staanplaats (vanaf 18 jaar) €8,00; staanplaats 65+ en jeugd (13 t/m 17 jaar) €5,00. De kaarten kunnen bij Pluimgraaff Schoenen en Voetbal alleen contant worden afgerekend, met gepast geld.
Op vrijdag 30 november zal tijdens de Derby-avond op sportpark Nieuw Zuid eveneens een voorverkoop plaatsvinden. Binnenkort meer hierover op de QB-website.

Ruime overwinning Grasshoppers Heren tegen Zeemacht

Basketbal n De heren van Solar-systemen Grasshoppers 1 hebben zaterdagavond hun wedstrijd onder leiding van een weergaloze Kasper Averink ruim gewonnen van Zeemacht met 95-77.

Op de late avond werd aangetreden tegen een smalle selectie uit Den Helder. MSV/Zeemacht kwam met 7 man naar Katwijk. Onder die 7 man zat wel veel Eredivisie ervaring. Dus het kon nog wel eens een lastige wedstrijd worden, wat bleek in de eerste helft. Bij Katwijk waren Sjors Besseling en Mitchell van den Berg uitgeschakeld wegens blessures.

In een koude sporthal begon de wedstrijd maar moeizaam voor de mannen van Grasshoppers. Het team uit Den Helder kwam goed op voorsprong. Na drives richting de basket konden ze gemakkelijk de mensen van buiten vinden voor een driepunter en deze schoten ze met een heel hoog percentage raak. Bij Grasshoppers deed Sjoerd van Vilsteren een paar keer iets terug met harde dunks, maar eigenlijk liep Grasshoppers heel dit kwart achter de feiten aan. Toch viel de achterstand aan het eind van deze 10 minuten nog wel mee: 17-22.

In het 2e kwart was het dus zaak om de verdediging op orde te krijgen en aanvallend zou er wat meer creativiteit in moeten. Dit gebeurde onder leiding van Kasper Averink die op een gegeven moment wel 12 punten achter elkaar wist te scoren. Dit resulteerde echter nog niet in een voorsprong, want Zeemacht zet dit kwart maar liefst 25 punten tegenover 27 van Grasshoppers. Vlak voor rust krijgt Jake Prins een knietje en kan daardoor niet meer terug keren in de wedstrijd. De ruststand is 44-47 in het voordeel van Zeemacht.

Na de rust is het ineens een hele andere wedstrijd. Kasper Averink gaat vrolijk door met scoren en ook de andere jongens gaan beter spelen. In de verdediging zit iedereen er wat strakker op en veranderen ze zoals het lijkt iedere verdediging weer van zone naar man to man. De Heldenaren die niet meer zo helder konden denken, leken in dit kwart de kluts kwijt en de vermoeidheid van 7 man leek op te spelen. Solar-systemen Grasshoppers maakte hier dankbaar gebruik van en kwam na 30 minuten op een 71-59 voorsprong.

Het 4e kwart was niet heel anders dan het 3e kwart. Het ritme was gevonden en de basket werd gemakkelijk gevonden. Kasper Averink weet ook in dit kwart de basket gemakkelijk te vinden en Tomas Breel zorgt er met een monsterblok voor dat het publiek op de banken komt! De wedstrijd wordt goed uitgespeeld en met een 95-77 eindstand mogen de mannen uiteindelijk tevreden zijn met de tweede helft van de wedstrijd.

Door het bekerprogramma dat op korte termijn moet worden ingelast is over de volgende wedstrijd nog onduidelijkheid. Vermoedelijk wordt thuis op 6 december tegen Lokomotief gespeeld. Hierover later meer informatie.

Rijnvogels wint een punt uit bij Swift

Joey Lauhouh wordt gestuit door Mike Ruijter. | Foto: PR

Voetbal n Net zoals in de drie voorgaande ontmoetingen tegen Swift is het de Rijnvogels niet gelukt om de volle buit mee naar Katwijk te nemen. Na twee eerdere nederlagen en het 2-2 gelijke spel van vorig seizoen stond er nu na het duel wederom een 2-2 op het scorebord. Met deze stand mochten de vogels uiteindelijk tevreden zijn omdat de thuisclub de meeste aanspraak op een driepunter mocht maken.

Per saldo waren zij over het gehele duel beschouwd de betere ploeg. Anderzijds is het zo dat de formatie van trainer Jimmy Simons veerkracht toonde door twee keer een achterstand te nivelleren. Het had zelfs een gestolen overwinning in de voetbaltas kunnen meepikken hetgeen de gerechtigheid zou tarten. In de blessuretijd kwam er een lange trap van achteren uit, Jaap van Duijn zag plotseling op rechts een vrij veld voor zich en had twee opties. Hij koos voor de verkeerde door het met een lob - simpel door doelman Joost Meendering gevangen - te proberen hetgeen dus op niets uitliep. Optie twee was een betere. De bal netjes voorschuiven waar de mee gelopen Max van Steen er beter voor stond en deze zijn tweede van de middag en dus waarschijnlijk de winnende treffer had kunnen maken. Het zou overigens onverdiende zege zijn geweest dus eindige het duel in een remise.

Een tussentijdse APK beurt voor de roodwitten zou wellicht geen kwaad kunnen want het liep bepaald niet gesmeerd. De onderdelen in de Katwijkse motor waren niet op elkaar afgestemd. Een miscommunicatie tussen Arie de Vreugd en doelman Jeffrey Verkerk leidde al een vroege hoofdstedelijke treffer in. Een cadeautje dat in de categorie 'Sintsurprises' van deze tijd paste. Carlos Groen pakte het simpel en dankbaar uit. Een opmaat voor de gastheren om lekker te gaan ballen en de vogels niet in hun spel lieten komen. De strijd speelde zich dan ook hoofdzakelijk op de Katwijkse helft af. Ondanks de vele corners en bijna treffers bleef de averij beperkt. Bij een van de weinige oplevingen maakte Romano van der Stoep kennis met de nieuwe (kurk) kunstgrasmat en Jaap van Duijn mocht vanaf de kalkstip vuren. Een kolfje naar zijn hand. De granaat ontplofte in het nylon achter de kansloze Meendering, 1-1.

Na de warme thee op een kille novembermiddag namen de gastheren direct weer het initiatief. Het mondde uit in een fraaie treffer van Jesse Dingjan die met een achterwaartse omhaal Verkerk kansloos liet. Het sein voor de vogels om weer op rooftocht te gaan. De gelijkmaker hing in de grauwe lucht omdat de Katwijkers eindelijk un mouwen opstroopten. Na een afgeslagen aanval schoot Van Steen onberispelijk binnen, 2-2. Joey Lauhouh had pech met een kopbal tegen de lat en de rebound van Van Steen werd met een reflex door Meendering gekeerd. Jeffrey Verkerk pareerde nog een gevaarlijke inzet en her slotakkoord leek voor de vogels maar zoals eerder beschreven klonk dit niet.

Quick Boys overklast Achilles'29

Kay Tejan in gevecht met Julian Clout van Achilles 29. | Foto: OrangePictures

Voetbal n Na al snel op voorsprong te zijn gekomen wist Quick Boys in de eerste helft nog twee keer te scoren. Na de rust werd nog drie keer het net gevonden. Een eenvoudige winst voor de blauwwitten die geen kind hadden aan de bezoekers uit Groesbeek.

Achilles'29, ooit een grote naam in het amateurvoetbal, heeft na het mislukte avontuur in de betaalde voetbal nog steeds moeite te wennen aan de nieuwe situatie. Ook in de Derde Divisie heeft Achilles'29 het moeilijk en bevindt de ploeg zich na een verblijf van amper een jaar in de Tweede Divisie in de onderste regionen van de ranglijst.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Achilles'29. Een van de spelers van Achilles'29 zag doelman Paul van der Helm ver voor zijn doel en probeerde hier met een afstandsschot van te profiteren. De eerste doelpoging van de wedstrijd werd onderschept door Van der Helm. Direct hierna zou Quick Boys gevaarlijk worden uit een vrije schop, ter hoogte van de middenlijn, van Kay Tejan waaruit jubilaris Joey Ravensbergen werd bereikt. De score bleef nog uit. In ieder geval was overduidelijk dat Quick Boys op zoek was naar de voorsprong.


Daarin slaagden de blauwwitten na amper tien minuten spelen. Binnen de beruchte lijnen werd Jesse Driebergen ten koste van een strafschop naar de grond gewerkt. Bij afwezigheid van Kelvin Maynard mocht Kay Tejan vanaf elf meter doelman Poul Nas testen. De laatste zag geen kans de inzet van Tejan te keren waardoor Quick Boys al snel in de wedstrijd leidde.


Quick Boys wilde meer en ging direct op zoek naar een verhoging van de voorsprong. Jesse van Nieuwkerk had na een kwartier spelen de 2-0 op zijn slof maar schoot over. Een paar minuten later kon de 2-0 alsnog worden aangetekend. Hoog opspringend wist Ivailo Staal een hoekschop het doel in te koppen. Quick Boys bleef druk zetten, creëerde meerdere kansen tegen Achilles'29 dat alles uit de kan haalde om niet overlopen te worden en daarin voorlopig nog slaagde.


Met nog een kwartier te spelen wist Quick Boys nogmaals het doel te vinden. Dennis Kaars zag zijn doelpoging gekeerd, de afvallende bal kwam in de voeten van Ricardo Kuyvenhoven die doelman Nas alsnog kansloos liet. In de resterende minuten van de eerste helft ontspon zich weer een kat- en muisspel tussen beide tegenstanders. Achilles'29 zette alles op alles om de achterstand een zo draaglijk mogelijk uitzicht te geven. De combinatie van doelman Poul Nas in goeden doen en Quick Boys dat al bezig was met de komende wedstrijd tegen rivaal vv Noordwijk voorkwam nog meer doelpunten in de eerste helft.


Na de rust bleef het spelbeeld ongewijzigd. Achilles'29 kwam tekort tegen Quick Boys. Zat er een monsterscore aan te komen? Al snel wist Ricardo Kuyvenhoven de score naar 4-0 te tillen. Weer stond Achilles'29 met de rug tegen de muur. Alle hoop was gevestigd op doelman Poul Nas, die zijn doel schoon moest zien te houden. Dat lukte ondanks de door Quick Boys gebrachte wissels tot ruim halverwege de tweede helft. Toen kopte invaller Bert Steltenpool de 5-0 uit een hoekschop in het doel.


Achilles'29 spartelde nog tegen maar zag tegen het einde van de wedstrijd dat captain Jeffrey Ket uit een vrije schop van invaller Cem Sahin het doel vond en de uitslag bepaalde op 6-0.

Grasshoppers wint uit tegen Jolly Jumpers

basketbal n Grasshoppers Dames 1 heeft afgelopen zaterdag de uitwedstrijd tegen Jolly Jumpers uit Tubbergen gewonnen.

Solar-systemen Grasshoppers begon aanvallend sterk (12-26) en trok in het tweede kwart de verdediging strakker aan waardoor Jolly Jumpers nauwelijks tot scoren kwam. Ruststand 16-36.

De thuisploeg wint het derde kwart maar in de slotfase voerde de ploeg van Rick Driessen/Frans Mens het verschil verder op met scores uit een zone press en een paar rake driepunters. Eindstand 60-85.

Aankomende dinsdag spelen de dames een uitwedstrijd tegen Den Helder. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zaterdag 15 december om 20.30uur tegen Keijser Capital Martini Sparks.

Woensdag 28 november

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.
14.00 uur Kinderbingo in De Roskam, Turfmarkt 2.
20.00 uur Bingo in De Roskam, Turfmarkt 2

Donderdag 29 november

14.00-15.30 uur: Lezing over 'The Beatles' in de Hoofdbieb, Schelpendam 1. Toegang gratis.
19.30 uur: Boekpresentatie 'Rijnsburgse Huisnamen' door Agnes Korebrits in Brasserie De Burgt, Burg Koomansplein 1 te Rijnsburg.

Vrijdag 30 november

10.00-12.00 uur: Train je brain in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
19.00-22.30 uur: Wijnproeverij bij Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 15,00. Inschrijven via katwijkevents@gmail.com
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.

Zaterdag 1 december

• Kofferbakverkoop bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2 te Valkenburg.
21.00 uur: Optredens van Abdomen en Lone Wolf in De Schuit, Voorstraat 59.

Zondag 2 december

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.30-16.00 uur: Sinterklaasritten bij de Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg. Kinderen t/m 3 jaar gratis.
20.15 uur: Optreden van het Magma Duo bij K&O Katwijk, Sluisweg 16. Entree € 14,00.

Woensdag 5 december

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.

Vrijdag 7 december

10.00-12.00 uur: Train je brain in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
20.15 uur: Adventsconcert en volkskerstzang in de Vredeskerk, Baljuwplein 1. Entree gratis.
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.
21.00 uur: Quiz in De Schuit, Voorstraat 59. Inschrijven kost vanaf € 10,00 per team.

Zaterdag 8 december

10.00-12.00 uur: Kinderworkshop Kerstkaarten maken in het Katwijks Museum, Meedoen kost € 3,50.

Zondag 9 december

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.

Maandag 10 december

20.00 uur: Première voorstelling Ton Hetebrij in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Entree € 6,00 (Voor leden).

Woensdag 12 december

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.

Donderdag 13 december

20.00-22.00 uur: Start tafeltenniscompetitie bij Tafeltennisvereniging Rijnsoever, De Krom 75. Meedoen kost € 5,00 per team.

Vrijdag 14 december

10.00-12.00 uur: Train je brain in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
19.00-22.30 uur: Wijnproeverij bij Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 15,00. Inschrijven via katwijkevents@gmail.com
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.

12.00 uur: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine; 18.00 uur: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine; 21.30 uur: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine.

Woensdag 28 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek;


Donderdag 29 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 30 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 1 december
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Zaterdagcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 2 december
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburgk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Spelenderwijs, muziek die u kent of zou kunnen kennen Co Snel; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentiuskerk); 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 3 december
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 4 december
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00 Muziek voor twee.


Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142.
TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

AGENDA AOBK

Alle activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Alle dagen zijn er diverse activiteiten en is er vrije inloop. Koffie of thee à € 0,50. www.aobk.nl

Woensdag 28 november

09:30-11:30 uur: fietsen
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30 uur: Biljartcompetitie
14.00 uur: vrij klaverjassen
14.00 uur: Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten

Donderdag 29 november

10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
10.00-12.00 uur: Bijbeluur
14.00 uur: Jokeren en klaverjassen
        

Vrijdag 30 november

08.00-10:00 uur: Bloedprikken
14.00-17.00 uur: Bingo

Maandag 3 december

10.00-14.00 uur: Koek&Soepie
13.30 uur: Onderl. comp. biljarten
13.30 uur: Rijbewijskeuring
13.30-16.30 uur: Schilderen
14.00 uur: vrij klaverjassen

Dinsdag 4 december

09:00-12:30 uur: Rabobank
10.00 uur. De Vierboet
10.00 uur. Computerinfo
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30 uur: Biljartcompetitie
14.00-17.00 uur: Damessoos
15.00-17.00 uur: Ouderenspreekuur
19.00 uur: IOV

Elke dag is er vrij biljarten tenzij
de agenda anders aangeeft.
Niet-leden betalen bij deelname
een kleine bijdrage voor het
gelijkheidsbeginsel. Gratis
lidmaatschap tot 31 december.

AGENDA KAT-RIJN

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, L. de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 28 november
09.30-11.30 uur: schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 29 november
09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 30 november
09.30-11.30 uur: schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 3 december
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 4 december
10.00-11.30 uur: Line-dance
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-14.45 uur: Bewegen v. Ouderen
15.00-16.00 uur: Dameszang