De Rijnsburger

28 maart 2019

De Rijnsburger 28 maart 2019


3 / 24

15 / 24

19 / 24

21 / 24

23 / 24

ZONDAG 31 maart

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Bijbelschoolstudenten

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Jan den Ouden

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. G.N. Binnendijk, Noordwijk

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. R. Heida
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam
17.00 uur: ds. J. Maasland,
Den Haag
Woensdag 3 april
19.30 uur: ds. A. Meek, Vesper
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. J. Staat, Andijk
17.00 uur: ds. J. Koster,
Nieuw Vennep
De Voorhof
9.30 uur: prop. W.A. van den Born, Leiden

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. G.J. Bruijn,
Rotterdam Zuid
17.00 uur: ds. F. Rinkema, Katwijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: dhr. H. Imthorn

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Ans Duindam