De Katwijksche Post

2 juli 2020

De Katwijksche Post 2 juli 2020


Donkere wolken en tegen wind

Na zonneschijn komt regen. Donkere wolken pakten zich, na een schitterende zomerweek, samen boven het Katwijkse strand. De gele vlag wappert strak in de aantrekkende wind. Ook in figuurlijke zin komt een dreigend wolkenveld opzetten boven Katwijk. Een flinke bui dreigt los te barsten over DSV en voor de Katwijkse financiën is de gele vlag gehesen. En toch... volgt ná regen ook altijd weer zonneschijn.

Pagina 3

'Gemeente moest de knip
wel trekken'

Pagina 18

BioBlitz: hotspot van biodiversiteit

Pagina 21

| Foto: Aad van Duijn Foto: Aad van Duijn

Jolanda en Elwin zeggen Katwijk vaarwel

3 / 28

5 / 28

Einde van de tunnel in zicht

Bert en Saskia bij de bouwplaats met achter hen de tunnelbak. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

De werkzaamheden aan de fietstunnel onder de Zeeweg zijn in volle gang. Voor het gemotoriseerd verkeer is het tijdelijk ongemak vanaf 6 juli verholpen maar het geduld van de fietsers wordt nog een tijdje op de proef gesteld. Het einde van de aanleg van een veilige tunnel voor fietsers en voetgangers is in ieder geval op redelijke termijn in zicht. De tunnelbak ligt er inmiddels al.


Door Piet van Kampen


Saskia Taat- Piena en Bert van den Driesche, beiden al heel wat jaren lid van de Fietsersbond Katwijk, onderdeel van afdeling Leiden, zijn zeer nauw betrokken geweest bij het voortraject en de plannen zoals ze van de tekentafel kwamen. Destijds was er ook een optie om de tunnel ter hoogte van het Roversbrugpad aan te leggen maar tijdens inspraakavonden heeft de meerderheid van de aanwezigen gekozen voor de huidige locatie in het verlengde van ’t Waterloopje.'We zijn inmiddels al bekend bij de aannemers'

‘Als Fietsersbond hebben we ons er sterk voor gemaakt om de bocht in de fietstunnel, die in de eerste tekening stond eruit te halen’ vertelt het tweetal. Door een tunnel moet je van de ene naar de andere kant kunnen kijken zodat je kunt zien wie er al in de tunnel is en of je je daar veilig bij kunt voelen. Om het gevoel van veiligheid nog te vergroten is in het ontwerp een goed lichtplan opgenomen, ligt Saskia toe.


‘Het is een mooi voorbeeld dat ze naar ons geluisterd hebben’ klinkt Bert tevreden. Voorheen was er de met stoplichten beveiligde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.

Met de komst van het hoogwaardig openbaar vervoer van het R-net was de noodzaak voor een goede doorstroming op de Zeeweg een voorwaarde en dan moest er een tunnel komen. Het mes snijdt aan twee kanten: een goede doorstroming op de Zeeweg voor het gemotoriseerde verkeer en een snelle en veilige ondergrondse oversteek voor de fietsers en voetgangers.

Veel tijd

Saskia en Bert zijn niet alleen sterk betrokken geweest bij het tot stand komen van de tunnel onder de Zeeweg maar hebben ook heel veel tijd gestoken in de planvorming van het fietspad bij de Biltlaan/Koningin Julianalaan dat gelijktijdig met de renovatie van de Koningin Julianabrug nog dit jaar zal worden aangelegd. Deze wordt ‘lekker breed’ en sluit naadloos aan op de tunnel onder de Zeeweg. Het fietsminded duo is ook betrokken bij de komst van het fietspad vanaf de Westerbaan naar de Laan van Nieuw- Zuid. ‘We zijn inmiddels al bekend bij de aannemers’ lacht Saskia. De volgende wens op het lijstje is dat fietsers op rotondes voorrang krijgen. ‘Het is nu te onduidelijk voor automobilisten en fietsers. In Leiden en Oegstgeest hebben fietsers wel voorrang maar in onze gemeente niet’ stelt Bert terecht.

Er wordt nu een onderzoek gedaan en hopelijk gaat de gemeenteraad daarna ook mee met het CROW advies want onduidelijkheid geeft onveiligheid.


De Fietsersbond Katwijk telt op dit moment 3 zeer actieve leden, Dirk Zweers, Saskia Taat-Piena en Bert van den Driesche.

8 / 28

>

Waterspektakel op        Chr. Opleidingsschool

Na weken van mooi weer kregen we ineens een week met heel warm weer. Zo warm, dat er van een hittegolf werd gesproken.Het schoolgebouw aan de Parklaan raakte oververhit en daarom besloot gymjuf Ria om een waterspektakel te organiseren. De kinderen kwamen ‘s ochtend de school binnen met een rugtas met eten voor de lunch en daarnaast ook nog een tas met een waterpistool. Kleine maar ook hele grote.

Nadat er eerst nog hard gewerkt was in de klas, gingen om half twaalf de eerste groepen naar het schoolplein.

De bikini’s en zwembroeken werden aangetrokken en daar begon de waterpret. Niet alleen de kinderen maar ook de juffen werden kleddernat gespoten.

Niemand had meer last van de hitte, want door het water koelden ze lekker af.Alle 450 kinderen hebben ervan genoten en hadden volgens zeggen nog nooit zo’n leuke dag gehad.

>

Door Wijkraad Katwijk aan den Rijn

Voetbaldoeltjes voor de jeugd

De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn heeft op verzoek van de wijkraad Katwijk aan den Rijn een tweetal voetbaldoeltjes geplaatst op hun evenemententerrein muziek, sport en spel in de Duinvallei.


Met dit initiatief wil de wijkraad een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving in de wijk Katwijk aan den Rijn.

Naast een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving zet de wijkraad zich ook in voor ontwikkelingen van en in de wijk, de veiligheid (in de kern) en alle overige aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen en recreëren.


Positieve bijdrage

De wijkraad hoopt dat jeugd veelvuldig van dit initiatief gebruik zal gaan maken.

Hoornes samen in beweging krijgt eigen gezicht én nieuwe partner

Erwin, bewoner van het Zeehos, maakt graag gebruik van de nieuwe betonnen strandpaden. | Foto: pr Foto: pr

Op 25 juni presenteerden de strategische samenwerkingspartners van het project Hoornes samen in beweging hun nieuwe logo. Met de komst van een logo, krijgt Hoornes samen in beweging een gezicht. Reden voor de samenwerkingspartners om hun logo te presenteren bij de Pniëlkerk, die zich onlangs als partner heeft aangesloten bij Hoornes samen in beweging.


De nieuwste partner van Hoornes samen in beweging heeft een duidelijke reden om toe te treden. ‘De kerk kent haar mensen goed en kan op sociaal vlak de koppeling maken naar eventuele zorg of sociale activiteiten. Zo kunnen we concrete plannen ontwikkelen over wat er nodig is in de wijk, om het een nog fijnere woonplek te maken. Niet vanachter een bureau bedacht, maar echt met input vanuit de bewoners. Juist daarom willen wij graag aansluiten’ vertelt Ferdinand van den Bosch die als predikant betrokken is bij de Pniëlkerk’.

De Pniëlkerk, heeft zich onlangs als partner aangesloten bij Hoornes samen in beweging. | Foto: PR Foto: pr


Het communicatieteam van Hoornes samen in beweging bestaat uit communicatieadviseurs van de samenwerkingspartners. Christianne Timmermans, gemeente Katwijk: ‘Ik ben er onwijs trots op dat we gezamenlijk een mooi logo hebben ontwikkeld. Het logo is eigentijds en straalt beweging uit. De komende jaren is de wijk flink in beweging. Allerlei initiatieven zijn er al gestart. Zo zijn er initiatieven om elkaar te ontmoeten en samen te eten en staan er diverse projecten in de steigers om de kwaliteit van de wijk verder te verbeteren’. ‘Zo kunnen we écht verschil gaan maken’ vertelt Chris Camfferman, Dunavie. ‘De komende jaren willen alle partijen investeren in de wijk. De een in middelen, de ander in tijd en activiteiten. We kunnen activiteiten organiseren met elkaar om de onderlinge band in de wijk te versterken. Het maakt de onderlinge band ook laagdrempeliger, je loopt makkelijker bij elkaar binnen’.


Samen kom je verder

Alle partners bruisen van de energie en plannen. Het logo wordt de komende periode zichtbaar in de wijk. Gezamenlijk komen we verder, daarom is dit meerjarenproject belangrijk voor iedereen in de wijk. Na de zomer lanceert Hoornes samen in beweging een website met alle projecten en partners.

>

Voor mensen met beperking

Drie strandpaden met uitkijkplateau

De gemeente heeft op drie plekken betonnen strandpaden met uitkijkplateau aangelegd om het strand voor mensen met een beperking toegankelijker te maken. De paden zijn doorgetrokken tot de hoogwaterlijn bij de strandpaviljoens Zand en Zilt, Zee en Zon en Willy Noord.


Wethouder Corien van Starkenburg licht toe: ‘De gemeenteraad heeft het college gevraagd het Katwijkse strand toegankelijker te maken. Daar is gevolg aan gegeven en dit is het resultaat. Ik ben ook heel trots op de nieuwe strandpaden. Er is eerst een pilot geweest met een uitrolbare mat, maar tijdens de test bleek de mat niet geschikt voor het Katwijkse strand. Daarom is in overleg met het Platform Gehandicaptenbeleid besloten om de betonnen strandpaden op 3 plekken te verlengen tot aan de hoogwaterlijn. Zo kunnen alle inwoners en bezoekers het strand van Katwijk bezoeken, ook inwoners met een beperking.’ Wethouder Jacco Knape vult aan: ‘Ook ben ik blij met de strandpaviljoenondernemers, die hun terrassen ook met de 1,5 meter maatregelen, toegankelijk houden voor mensen met een beperking.’


Er zijn aan het strand speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Bij verschillende strandpaviljoens zijn gratis strandrolstoelen te leen. Deze strandrolstoelen kunnen worden gereserveerd bij de strandpaviljoens. Daarnaast hebben alle permanente (jaarrond) paviljoens een invalidentoilet. Ook zijn er in garage Boulevard-Zeezijde invalidenparkeerplaatsen en invalidentoiletten. Doordat de garage direct aan de boulevard ligt, staat u binnen een paar minuten op het strand.


Ongehinderd-app

Laat weten hoe u de voorzieningen in Katwijk, op het strand en in de rest van de gemeente, voor mensen met een beperking vindt via de Ongehinderd app.

Deze app laat zien welke locaties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en welke voorzieningen deze bieden. De app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store of via www.ongehinderd.nl. Sinds vorig jaar is de gemeente Katwijk aangesloten bij de Ongehinderd-app.

De app is een initiatief van de landelijke organisatie Ongehinderd, dat zich inzet voor een toegankelijk Nederland.

>aan: daan@watermail.com

van: martin@watermail.com

onderwerp: Goeiendag neefHa Daan,


Wat leuk dat we zijn gaan varen van de week, met onze vrouwen. Het geleek het boottochtje uit de Camera Obscura wel, waarin Pieter en Hildebrand met de dames gaan roeien. Ze huren een boot voor een hele middag en de volgende dag voor een gulden. Maar of Pieter of Hildebrand in het water valt, ik kan het even niet vinden. Het is ook zo lang geleden dat ik het boek gelezen heb. Weet jij of het nog gelezen wordt heden ten dage, door vlijtige en leergierige scholieren? Het geeft in ieder geval een hoop ‘pleizier’, dat varen. Het is weer eens wat anders dan elkaar alleen maar via de mail te spreken. En wat een wereld ligt daar verborgen achter het Katwijkse, achter kroos en rietkragen, een wereld waar je in De Katwijksche Post niets over leest. En zonder boot kom je daar ook niet achter.


We waren er alle vier getuige van dat daar nog koeien en kalveren per platbodem van de ene wei naar de andere worden overgezet. Iets wat je in Katwijk niet ziet. Ik heb het daar ook nooit gezien en er ook nooit iets over gelezen in de plaatselijke bode. Alsof er een kudde schapen voor je overstak, maar dan drijvend. Een Hollandsch tafereel. De film Fanfare. Giethoorn. Maar dan zitten we nog oostelijker. Wist je dat ik daar maar één keer in mijn leven geweest ben, Giethoorn, op een feest. Het zal er nu wel stil zijn, maar toen zag je er alleen maar Japanners en Chinezen. Ik had ze kunnen samenvatten als ‘spleetogen’, maar dat doen we niet meer. En in Giethoorn staat ook geen beeld van Vasco da Gama om van zijn sokkel te trekken. Maar heerlijk hoe ons bootje over de Kagerplassen gleed, voorbij het Kaageiland, van Bromsnor en Swiebertje. Vroeger ging je daarheen om te kijken waar ze woonden, Lou Geels en Joop Doderer, of om ze tegen te komen, daar ergens in die straatjes achter het etablissement van Tante Kee. Dat deed je dan wel als Katwijker, maar verder oostelijk had je niks te zoeken. Daar was geen spoortje dialect meer te bespeuren ook, misschien alleen nog een vage echo, als je in een droogstaande waeterpet riep. Je kan dat nou allemaal lezen, waar die gasten van dat woordenboek vijftien jaar aan gewerkt hebben. Jaren die wij hebben lopen te verlummelen. Vijftien jaar, Daan. Wat een doorzettingsvermogen en engelengeduld moeten die woordenboekschrijvers gehad hebben.


Groeten van Martin

>DURF: Schokkende rapporten over DSV

Ingezonden n DURF


Deze week zijn twee onderzoeken naar de situatie bij zorgorganisatie DSV gepubliceerd. Het levert een zeer zorgelijke beeld op hoe er gehandeld is door DSV, Raad van Toezicht en gemeente Katwijk.


Het lijkt erop dat er structureel verkeerd is gewerkt in de jaren na het verlenen van de garantieverklaring van 55,5 miljoen euro. DURF vindt dat de betrokkenen hier ook de verantwoordelijkheid voor moeten dragen en dat er een diepgravend onderzoek moet komen naar de vraag of de gemeente Katwijk op basis van de beschikbare informatie had moeten ingrijpen.


Het zware middel van een raadsenquête voor de misstanden bij DSV en het handelen van de gemeente sluiten wij op dit moment niet uit.


Kort samengevat zijn dit de punten die ons het meest opvielen:

- Zorggeld is gebruikt voor investeringen in vastgoed. Waarom is dit geaccepteerd?
- Afspraken over het leveren van de kwartaalrapportages voor monitoring niet zijn nagekomen.

- Besluiten over vastgoed werden genomen zonder goede risicoanalyses, liquiditeitsprognoses en langetermijnplanningen.
- Er werd niet actief alle informatie verstrekt door DSV nadat de problemen in 2019 naar buiten waren gebracht, waarmee eerdere afspraken werden geschonden. Ook eerder werd niet alle informatie geleverd.
- De experts wezen het plan voor de garanties intern af, maar de toenmalige wethouders wilden dit.
- Dat de heersende ‘cultuur’ binnen de gemeentelijke organisatie een grote stempel drukte op de beleidsvorming en de besluitname.
- In een notitie van een ingehuurd extern onderzoeksbureau werd al geconstateerd dat er niet aan de voorwaarden voor de garantie werd voldaan. Vrij schokkend, want dat was dus al in 2017 bekend. Is dit toen ook gedeeld met de gemeenteraad?
- Op 8 februari 2018 gaf het externe onderzoeksbureau wederom aan dat er cruciale delen ontbreken bij het beoordelen van de meerjarenbegroting. Zijn hier mensen op het gemeentehuis door gealarmeerd? Wie zijn hier over geïnformeerd? Is er actie ondernomen?
Goeiendag neef

Wekelijks in deze krant de mailwisseling tussen Katwijkers Daan en Martin over wat hen bezighoudt.

Geen zomerbarbecue, maar de vrijwilligers worden niet vergeten

Foto: pr

Vrijwilligers De Wilbert in het zonnetje gezet

Alle 280 vrijwilligers van De Wilbert worden komende weken verrast met een leuk presentje via de post. En zodra het weer mogelijk is om op De Wilbert te kunnen helpen, krijgen ze een lekkere chocolademedaille van de Hema.


En de jubilarissen worden ook niet vergeten! Normaal gesproken worden de jubilarissen tijdens de zomer BBQ voor vrijwilligers en medewerkers gehuldigd en krijgen ze een bloemetje. Dat is vanwege de coronamaatregelen nu niet mogelijk.


40 Jaar vrijwilliger

Het 40 jarig jubileum van mw. Rooijakkers als vrijwilligster wilden wij niet zomaar voorbij laten gaan. Mw. Rooijakkers is als 40 jaar actief bij de Wilbert en haar man dhr. Rooijakkers is al 38 jaar vrijwilliger van de Wilbert. Dat verdient zeker een bloemetje en een cadeaubon. De andere jubilarissen hopen wij met de kerstborrel een bloemetje te kunnen overhandigen.


Mw. Rooijakkers vertelt: “Ik ben begonnen in 1980 met het organiseren van activiteiten zoals bloemschikken. Ik maakte roosters en zocht vrijwilligers om te laten helpen. Natuurlijk ging toen alles zonder computer.” En nog steeds zet mw. alles gewoon op papier voor de bingo en de zang en andere activiteiten, “Met de kerstperiode werden er met 30 vrijwilligers wel 20 bomen versierd. Ook op de dagbesteding. Jaren geleden was er een ruimte die Zonnevis heette, waar wij iedere dag bewoners naar toe brachten om leuk dingen mee te doen zoals breien, haken, krantje lezen en gezellig samen koffie te drinken. Ook zorgde ik, soms wel 50 keer per jaar dat de mensen naar het ziekenhuis werden gebracht als ze daar moesten zijn voor onderzoeken.”


Tot nu toe regelt mw. Rooijakkers nog altijd dat er een groep mensen komt helpen als er grote evenementen zijn en iedere vrijdagmiddag helpt mw. Met haar groep vrijwilligers dat de bewoners naar de zangmiddag kunnen gaan. De activiteiten kunnen helaas voorlopig nog niet starten, maar mw. en dhr. Rooijakkers staan te popelen om weer actief vrijwilliger te kunnen zijn.


Presentje

Alle ongeveer 280 vrijwilligers van De Wilbert zullen deze of volgende week iets leuks per post ontvangen en de Hema sponsort al deze vrijwilligers met een heuse medaille met nr. 1 van heerlijke dikke chocolade. Deze zullen alle vrijwilligers omgehangen krijgen wanneer ze weer op de Wilbert de bewoners en medewerkers mogen ondersteunen. Wij hebben gekozen om het presentje bij de Hema te bestellen om ook zo de lokale ondernemer te steunen die het in deze tijd ook zwaar hebben.

>'Duinbrand': een verhaal over onbegrip en vooroordelen

‘Duinbrand', het nieuwe boek van auteur Robert Haasnoot, is op 16 juni verschenen. Opnieuw situeert Haasnoot een spannend en beklemmend verhaal in ‘Zeewijk’, waarin Katwijkers moeiteloos hun eigen dorp herkennen.


In Duinbrand zorgt de komst van rondtrekkende vreemdelingen voor onrust bij de lokale bevolking. De streng gelovige Zeewijker Paul sluit echter, in het geheim, vriendschap met één van hen: het meisje Kima, want de kring van Paul, noch de groep waarin Kima verkeert keuren deze vriendschap goed. Terwijl de gebeurtenissen zich ontwikkelen komt de verhouding tussen de twee groepen meer en meer op scherp te staan. Als de Zeewijkers zich tenslotte actief tegen de nieuwkomers keren, kunnen fatale gevolgen niet uitblijven...


Robert Haasnoot schreef na zijn debuut drie romans die gesitueerd zijn in het vissersdorp Zeewijk. In Waanzee reconstrueert hij het waargebeurde verhaal van de Gekkenlogger. 'Steenkind is het verhaal van Wouter, wiens ouders na een nachtelijke wandeling verdwijnen. In De heugling smeedt Haasnoot meerdere authentieke verhalen tot een roman.

Bestevaerweg


Namen duiden verleden

Straatnamen vertellen vaak iets over het verleden. Het gaat daarbij om historische namen die bepaalde buurten en of streken aangeven, of de naam van een persoon die in het verleden belangrijk was.


Door Aad van Duijn

Foto: pr

De koosnaam Bestevaer voor de legendarische admiraal Maarten Harpertsz Tromp uit de Tachtigjarige Oorlog past bij Katwijk. Een dorp waar aan het begin van de twintigste eeuw veel kapiteins van de koopvaardij, waaronder de walvisvaart, stamden en een woning hadden. ‘Bestevaer’, zoals ook Michiel de Ruyter genoemd werd, was de samentrekking van de woorden beste en vader. En strenge ‘vader’ voelden veel gezagvoerders zich aan boord van hun schip.


Aan het eind van de 19e eeuw tot na de Eerste Wereldoorlog lag de Bestevaerweg in het verlengde van de Zuidstraat (Zuidende) tot aan de Boulevard, zuidelijk van de Witte kerk. De kruising waar de oude redschuur met roeireddingboot lag. Het gebied ging in 1943 geheel op de schop in verband met de Atlantikwal, de verdediging van de Duitsers tegen een eventuele geallieerde landing.

Foto: Aad van Duijn


Bekender werd de Bestevaerweg op de huidige plek: tussen Voorstraat en Meeuwenlaan. De straat, aangelegd in de twintiger jaren, waar de oude Bestevaer (M)ulo gevestigd was. Honderden Katwijkers gingen in het fraaie gebouw naar school en kennen nog het zeilschip in het logo.

Ruim veertig jaar geleden fuseerden de mavo’s met het Pieter Groen en de Technische school tot Andreas College en werd het onderwijs op een andere locatie geconcentreerd.

12 / 28

>

VVD Katwijk:

Geen verdere verhoging belastingen!

Ingezonden n VVDDoor het uitbreken van de coronacrisis is het besef er nu ook bij het gemeentebestuur: het uitgavenpatroon van de gemeente Katwijk is niet langer houdbaar. De VVD Katwijk vindt het belangrijk om eerst kritisch naar de eigen uitgaven te kijken, voordat de lokale belastingen verder worden verhoogd en het tekort op onze huizenbezitters en ondernemers wordt afgeschoven.


Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden er gesprekken gevoerd voor een nieuw te vormen college. De VVD gaf toen onder meer aan dat het nieuwe college minder moet gaan uitgeven om de begroting op orde te krijgen en snel moet gaan bouwen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Het nieuwe college was echter voornemens meer uit te geven, bijvoorbeeld aan een peperduur cultureel centrum in plaats van een veel goedkopere renovatie van de huidige bibliotheek. Daarnaast werd de belasting op huizen en bedrijven (de OZB) de afgelopen twee jaar met maar liefst 16,7% verhoogd.


Vorig jaar bleek al dat het uitgavenpatroon van de gemeente te groot was in een economisch voorspoedige tijd en kwam er een opgave om zo’n vijf miljoen per jaar structureel te gaan bezuinigen. De VVD riep toen wederom op tot een takendiscussie, waarbij de bezuinigingen eerlijk over de begroting zouden worden verdeeld en de begroting in crisistijd houdbaar zou blijven, maar dit was volgens het college en een ruime meerderheid van de gemeenteraad niet nodig.


Een tijd geleden was de ambitie om in 2020 als gemeente Katwijk 80.000 inwoners te hebben na bebouwing van het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Onder meer het uitgavenpatroon van onze gemeente is hier op gebaseerd. Maar door het jarenlange getouwtrek is er nog altijd geen paal de grond in gegaan. Ook door uitstel van de invoering van de Omgevingswet zal de gemeente minstens een jaar lang meer kosten maken dan nodig en dure externe inhuur van personeel door de gemeente is de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen.Dure externe inhuur van personeel door de gemeente

Het college heeft aan de gemeenteraad nu diverse scenario’s voorgelegd, waaronder een verdere verhoging van de lokale belastingen. Amendementen van de VVD om dit niet verder te onderzoeken en de bezuinigingen eerlijk te verdelen haalden vorige week geen meerderheid, maar de VVD zal zich blijven inzetten voor het niet verder verhogen van de lokale belastingen en het verminderen van het uitgavenpatroon van onze gemeente.

>

Gemeente Katwijk schrijft brandbrief naar Den Haag

De gemeente Katwijk heeft een brandbrief naar de minister gestuurd over de financiële situatie.


Er dreigt weer bezuinigd te moeten worden met als belangrijkste oorzaak, de oplopende kosten in het sociaal domein.


Niet alleen Katwijk, maar de meeste gemeenten in Nederland hebben daardoor moeite om de begroting sluitend te houden. Om het kabinet te bewegen meer geld beschikbaar te stellen, stuurden veel gemeenten een brief naar minister om hun grote zorgen te uiten.

Water aan de lippen

Wethouder Financiën Adger van Helden: 'Het water staat ons aan de lippen. Vorig jaar moesten we al pijnlijke beslissingen nemen om de begroting sluitend te krijgen. Voor de komende jaren moet er nog forser bezuinigd worden omdat de kosten, voor onder andere jeugdzorg, blijven stijgen. Natuurlijk kijken we ook hoe we die kosten beheersbaar krijgen. Maar wij willen goede zorg en ondersteuning blijven bieden. De rijksoverheid moet echt met geld over de brug komen om ervoor te zorgen dat gemeenten hun taken fatsoenlijk uit kunnen blijven voeren.'

>

Bij Plan Locatie Valkenburg

HVK: Gemeenteraad        geeft regie uit handen

Ingezonden n HVK


Door het niet aannemen van de door KiesKatwijk ingediende motie, heeft de Katwijkse gemeenteraad zichzelf gedegradeerd tot niets meer dan een luisterend en adviesgevend orgaan in de plannen rondom het project Valkenburg.


De motie behelste dat het college werd opgedragen de Samenwerkings Overeenkomst Katwijk (SOK) aan te gaan onder voorbehoud van instemming van de raad. De gemeenteraad is per slot van rekening de baas! De wethouder zegt echter slechts toe dat hij ter zijner tijd komt met een wensen en bedenkingen procedure waarbij de raad hun mening en standpunten kan laten horen. Dat is mooi maar de uitkomst hiervan kan door het college met gemak terzijde worden geschoven.


Het is niet bindend maar 'slechts' een advies. Totaal geen regie en wat Hart Voor Katwijk betreft een democratische ondermijning van de gemeenteraad. Het hoogste orgaan van de gemeente is vleugellam gemaakt.


Helaas steunde en geloofde de meerderheid de wethouder en stemde tegen de motie.

13 / 28

Diederik Schuitemaker van First ManGa een lange-termijn-relatie met je klant aan

Foto: Aad van Duijn

‘Toen het doordrong wat speelde en dat ik er persoonlijk geen invloed op heb, overkwam me een vorm van berusting.’


Door Aad van Duijn

Foto: Aad van Duijn

Zo typeert Diederik Schuitemaker van First Man, de herenmodezaak in de Princestraat, zijn gevoelens aan het begin van de coronapandemie. ‘Normaal heb ik geen rust, ik kan bijvoorbeeld niet voor vertier op het strand zitten zonder de gedachte weer aan het werk te gaan, maar nu kon ik me erbij neerleggen.’ Diederik Schuitemaker is de derde generatie in de herenmodebranche. Inmiddels zit hij 30 jaar in het vak. Een vakgebied dat hij met passie, kundigheid en betrokkenheid uitvoert. Samen, benadrukt hij, met zijn acht medewerkers, die hij deze periode in dienst hield.


‘Mijn opa startte het bedrijf waar mijn vader later toetrad.’ De herenmodezaak was op meerdere plekken gevestigd, voordat Diederik een winkel opende op de Princestraat.


‘Dat was in 1994 en sinds 2008 zijn we gehuisvest in het huidige winkelpand, met bijna 200 vierkante meter winkelfunctie en een groot magazijn in de kelder. Daarmee zitten we aan de winkelstraat van Katwijk in een aantrekkelijk winkelgebied. We zijn goed bereikbaar, al mis ik weleens de parkeermogelijkheden zoals we die vroeger in de Princestraat hadden.’


Berusting

Wat tegenslag is, leerde Diederik als jongen kennen. ‘Ik kreeg op mijn 17e een ernstig ongeluk en het is een wonder dat ik die periode doorstond. Dat geeft je ook iets extra’s mee in het leven. Gekoppeld met het Godsvertrouwen dat ik heb, leert het me ontwikkelingen die je levenspad kruisen makkelijker te accepteren. Daarvan komt ook de rust en berusting, die me aan het begin van deze periode overkwamen en me steun geven. Trouwens, dat geldt ook voor de ondersteuning die ik kreeg van mijn vrouw en de verhuurder.’


Lock-down

‘De omzet in het begin van de epidemie daalde sterk. We waren beperkt open, maar de winkelstraat was leeg. Logisch ook; zeker in de periode van de Lock-down. Natuurlijk overvalt je de gedachte dan weleens hoe je de voorraad die je inkocht en waarin je investeerde, verkopen kunt. Dat inkopen deed ik lang voor februari en je wilt diversiteit in huis hebben om je klanten passend te kunnen bedienen. Maar het is letterlijk je kapitaal wat in de voorraad zit.’

'Mijn instelling richting klanten is dat je hen zo bedient en helpt, dat er niet alleen gekocht wordt, maar vooral dat de klant terugkomt. Dat dit belangrijk is, ervaar ik nu. Ook in de periode dat we beperkt open waren, kwamen de klanten. Gelukkig draaien we nu – de openingstijden zijn normaal – goed. Tijdens de periode van beperkte openstelling leverden we wat extra service aan klanten die er om vroegen kleding langs te brengen. Dat gold vooral voor de clientèle in Noordwijk en Wassenaar, die niet zo makkelijk bij onze winkel konden komen. Vaak werd gezegd dat ik toch wel weet wat past en wat men wil.’


‘Teleurstellingen? Zo sta ik niet in het leven. Wat me wel verbouwereerde, was dat ik benaderd werd met de vraag of de zondagssluiting niet opgeschort kon worden om de spreiding van het publiek naar de winkels te vergroten. Een onzin-argument om iets af te dwingen dat niet bij Katwijk past en waar ik absoluut op tegen ben. Gelukkig reageerde het gemeentebestuur ook zo.’

ondernemen in coronatijd

>Tegel met een boodschap

Vandaag tussen 9.00 uur en 9.30 uur is er een bijzondere tegel geplaatst bij een straatput nabij de Christelijke Opleidingsschool in Katwijk. Op de tegel staat de tekst: ‘HIER BEGINT DE ZEE NIETS INGOOIEN A.U. B.’ Dit is het startsein van een bewustwordingsactie om geen zwerfvuil en rotzooi op straat te laten slingeren.

Door Carin van der Spijk-Kralt.

Initiatiefnemer is de Rotaryclub Katwijk-Noordwijk. Anke Minnee, lid van deze club vertelt:

‘Ik was afgelopen september in Cannes in Frankrijk. Tijdens een wandeling zag ik bij allerlei putten: ICI COMMENCE LA MER! NE RIEN JETER SVP, oftewel ‘Hier begint de zee, Niets ingooien a.u.b.’

Ik vond dit een geweldige manier om aandacht te vragen voor de vervuiling van de zee. Want om het probleem van afval in zee aan te pakken moet je bij het begin beginnen. Dus zorgen dat niets op de grond terecht komt, zodat er ook niets via het riool naar zee kan stromen’.


Enthousiast

Weer terug in haar woonplaats Katwijk bracht Anke het idee naar de Rotaryclub Katwijk-Noordwijk, waar zij lid van is.

‘Het werd enthousiast ontvangen en ik mocht mijn plan gaan uitwerken, samen met Rudy Andeweg, voorzitter van de commissie community service van onze Rotaryclub’, vertelt Anke.

Daar liet ze geen gras over groeien en bracht middels een mail wethouder Jacco Knape (hij heeft o.a. duurzaamheid en strand in zijn portefeuille) op de hoogte van dit plan. Al snel volgde een enthousiaste reactie van zijn kant.

Anke: ‘We mochten een en ander gaan uitwerken met betrokken ambtenaar Dennis de Leeuw. Die heeft enthousiast met ons meegedacht.

De tegels moeten een mooie uitstraling hebben en netjes maar wel opvallend in het straatbeeld passen. De keuze ging naar een dikke tegel, zodat vandalen deze er niet zo maar uit kunnen halen.

Op de tegel staat een waterdruppel met daar in de tekst. Een speciale coating zorgt ervoor dat de tekst jaren zichtbaar blijft. Een ervaren straatmaker van de gemeente zal de tegels met liefde in de bestaande stoep leggen’.

Inmiddels heeft Rotaryclub Katwijk-Noordwijk maar liefst 100 tegels aangeschaft. Deze worden op prominente plekken, zoals bij scholen en kerken waar veel mensen komen, geplaatst door de hele gemeente Katwijk. Dus ook in Rijnsburg en Valkenburg worden inwoners bewust gemaakt om (zwerf) afval niet op straat te dumpen maar in een afvalbak weg te gooien of mee naar huis te nemen.


Aandacht voor de zee

Middels contacten van leden van de Rotaryclub Katwijk-Noordwijk hebben verschillende bedrijven al een aantal tegels gesponsord.

‘Ook een klas waaraan ik bij K&O Franse les geef, heeft gezamenlijk een tegel gesponsord. Daar word ik echt blij van’, aldus Anke.

Ze vervolgt: ‘We hopen dat dit niet de enige tegels blijven, maar dat er door heel Nederland via andere Rotaryclubs, bedrijven of organisaties, op deze manier aandacht komt voor de zee. Want de zee begint natuurlijk niet alleen in Katwijk’.

Inmiddels heeft Anke ook contact gezocht met Hoogheemraadschap van Rijnland en zij doneren 300 tegels met het verzoek, deze te plaatsen in gemeenten, gelegen in het Hoogheemraadschap Rijnland. Ons doel is om zo veel mogelijk tegels te plaatsen zodat de actie uitwaaiert over Nederland’, aldus Anke.

De plaatsing van de eerste tegel is binnenkort ook te zien op RTV Katwijk.

Wilt u meer informatie over deze actie en-of ook een tegel sponsoren? Dan kunt u contact opnemen met Anke Minnee tel. 06 31939579 of via ankeminnee@hotmail.com.
| Foto: CvdS.

De Ruyter weer naar Roemenië

Foto: CvdS

De onlangs door werkgroep De Ruyter hervatte hulptransporten naar Roemenië zijn daar meer dan welkom.


Dat blijkt uit de reacties die de organisatie heeft mogen ontvangen. Maandenlang kon er niet worden gereden vanwege de door de coronacrisis gesloten grenzen. Maar sinds kort vertrekken er weer vrachtwagens vol hulpgoederen richting Oost-Europa. Naast lang houdbaar voedselproducten gingen dit keer ook aardappelen en groenten mee op weg naar Roemenië.

Lokale organisaties zorgen daar ter plekke dat de (voedsel) hulppakketten terecht komen bij de mensen die het ook echt nodig hebben. Meer info op:
www.werkgroepderuyter.nl of ga naar de Facebookpagina.

rijnsburg-valkenburg

18 / 28

bio blitz katwijk

19 / 28

Bastaardzandloopkever - Bij een wandeling in stuifkuilen in de zeereep of op schelpenpaden kun je soms worden opgeschrikt door een insect dat vlak voor je voeten opspringt en een aantal meter verder weer neerploft. Grote kans dat dit gaat om de Bastaardzandloopkever. De soort komt verspreid in Nederland voor, maar alleen op zandgronden. In de duinen vind je de soort dus alleen op het kale zand; daar warmt het lekker snel op. (foto Maarten Langbroek) Foto: Maarten Langbroek

Blauwe bremraap met waardplant Duinaveruit - Deze typische soort is kenmerkend voor het zeedorpenduin, een natuurtype dat in Nederland op slechts enkele plekken langs de kust voorkomt. Bremrapen hebben geen bladgroen, waardoor zij afhankelijk zijn van een andere, zogenaamde "waardplant". Blauwe bremraap is in ons kalkrijke duin een parasiet op Duizendblad of Duinaveruit. Ieder jaar zijn ze weer te bewonderen in Berkheide, met name rond de Vrieze Wei en achter het Quick Boys-veld. (foto Maarten Langbroek)

Harkwesp - Dit is een zeldzame wespensoort, veel minder agressief dan onze Gewone wesp. De soort is een slag groter dan de Gewone wesp en de oogkleur is kenmerkend groen. De soort bevindt zich op kale, open en altijd zandige bodem en graaft hier verschillende holen, vandaar de naam. Harkwespen vind je af en toe ook binnen bebouwde kom, zoals op de oude begraafplaats. Vaak foerageren ze hier op lavendel of vlinderstruiken. Foto: pr
Grote groene sabelsprinkhaan - Deze soort is de grootste sprinkhaansoort van Nederland. Eigenlijk komt de soort overal voor, mits er voldoende dichte vegetatie is. In de duinen vind je de soort in licht vergraste duingraslanden, vaak op de overgang naar struwelen. Op de foto is een vrouwtje zichtbaar; zij heeft een lange legboor aan het achterlijf, waarmee de eitjes worden afgezet in het zand (lijkt op een sabel, vandaar sabelsprinkhaan). In de duinen komt ook nog de zeldzame neef voor: de Duinsabelsprinkhaan. Foto: pr
Blauwe bremraap met waardplant Duinaveruit - Deze typische soort is kenmerkend voor het zeedorpenduin, een natuurtype dat in Nederland op slechts enkele plekken langs de kust voorkomt. Bremrapen hebben geen bladgroen, waardoor zij afhankelijk zijn van een andere, zogenaamde "waardplant". Blauwe bremraap is in ons kalkrijke duin een parasiet op Duizendblad of Duinaveruit. Ieder jaar zijn ze weer te bewonderen in Berkheide, met name rond de Vrieze Wei en achter het Quick Boys-veld. (foto Maarten Langbroek) Foto: Maarten Langbroek
Klein avondrood Na de planten is de soortengroep Nachtvlinders het best vertegenwoordigd. Meer dan 240 soorten zijn er vastgesteld, waaronder deze prachtige pijlstaartvlinder Klein avondrood. Tot diep in de nacht werd met behulp van een speciale lamp en smeren van stroop op bomen er alles aan gedaan om zoveel mogelijk soorten te kunnen vaststellen. Tijdens een van de vangsessies is zelfs een nieuw soort microvlinder voor Nederland waargenomen. (foto Luuk Punt) Foto: Luuk Punt
Nachtsilene - Eén van de meest sierlijke planten uit de duinen is de Nachtsilene. De grootste groeiplaatsen in Nederland zijn te vinden in de kalkrijke zeeduinen. De bloemen openen zich in de avond en sluiten in de vroege ochtend. De bestuiving vindt vooral plaats door nachtvlinders. (foto Wim Langbroek) Foto: Wim Langbroek
Bitterkruidbremraap - Deze plant parasiteert op Echt bitterkruid. Als kiemplantje boort de plant zich al in de wortel van de gastplant en groeit vandaaruit omhoog. Ook de nieuwe wortels hechten zich aan de gastplant. Dit is een zeldzame soort in Nederland, die nagenoeg alleen te vinden in de duinen tussen Bergen en Scheveningen. (foto Wim Langbroek) Foto: Wim Langbroek
Bruin blauwtje - Een van de typische soorten uit het duinlandschap is het Bruin blauwtje. Je komt de soort vaak tegen in de bloemrijke akkertjes van het Dorendel en de Vrieze Wei. Wel goed opletten, want hij lijkt sterk op het vrouwtje van het Icarusblauwtje, die hier ook veelvuldig rondvliegt. Het kenmerkt zit ´m in de zogenaamde hockeystick aan de voorrand van de ondervleugel (twee grote stippen en een kleine stip). (foto Maarten Langbroek) Foto: Maarten Langbroek

Blauwe bremraap met waardplant Duinaveruit - Deze typische soort is kenmerkend voor het zeedorpenduin, een natuurtype dat in Nederland op slechts enkele plekken langs de kust voorkomt. Bremrapen hebben geen bladgroen, waardoor zij afhankelijk zijn van een andere, zogenaamde "waardplant". Blauwe bremraap is in ons kalkrijke duin een parasiet op Duizendblad of Duinaveruit. Ieder jaar zijn ze weer te bewonderen in Berkheide, met name rond de Vrieze Wei en achter het Quick Boys-veld. (foto Maarten Langbroek)

bio blitz katwijk

21 / 28

22 / 28

>

Tot begin september

Historische Zomeravond Wandelingen

Het Genootschap Oud Rijnsburg start begin juli met haar Historische Zomeravond Wandelingen. Tot begin september zal er 1 wandeling per week worden georganiseerd. Wilt u wat meer te weten komen over de geschiedenis van Rijnsburg, wandel dan een keer met GOR gids Henk Westra mee. Vanwege de Corona Crisis kunnen er helaas maar 10 deelnemers per avond meewandelen en u moet zich van te voren aanmelden. Dit doet u door een email te sturen naar: GORwandeling@gmail.com Daarin meldt u met hoeveel individuele personen of gezinsleden u komt. U krijgt via een antwoordbericht, tevens uw plaatsbewijs, te horen wanneer en op welk tijdstip de wandeling zal plaatsvinden. Ontdek het verleden van Rijnsburg, en reserveer snel een plaatsbewijs.

>

Gratis hulp bij belastingaangifte in bieb

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte en door de coronacrisis uitstel gehad? Kom dan naar het Spreekuur Belastinghulp in het digiTaalhuis van Bibliotheek Katwijk aan de Hoorneslaan.


De studenten van de Leidse Rechtswinkel helpen u er graag. De hulp is gratis maar u moet zich wel vooraf aanmelden. Het belastingspreekuur is op: vrijdag 17 juli tussen 14.00 en 17.00 uur en zaterdag 18 juli tussen 10.00 en 13.00 uur.


Aanmelden

Wilt u hulp bij uw belastingaangifte? Ga dan naar de balie in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever en maak een afspraak. Aanmelden kan ook per e-mail bij mkromhout@bibliotheekkatwijk.nl (graag uw telefoonnummer in de mail vermelden!).
Kijk van tevoren goed of uw DigiD werkt. Neem ook uw jaaropgave en eventueel andere belangrijke papieren mee.


Het spreekuur is alleen voor hulp bij eenvoudige aangiften en niet voor zzp-ers. De hulp van de studenten is gratis. Er kan vrijwillig een bedrag in een potje worden gestopt dat we neerzetten voor de onkosten die de studenten maken. We gebruiken goed beveiligde computers, al uw gegevens worden direct vernietigd als de studenten klaar zijn met uw aangifte.


Het digiTaalhuis

Het digiTaalhuis is onderdeel van de Bibliotheek Katwijk en helpt mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Je kunt hier meer leren op het gebied van taal en lezen en er is hulp op het gebied van de digitale overheid, waaronder de belastingaangifte.

Op maandag 6 juli

Bibliotheken gesloten

Vanwege werkzaamheden aan het bibliotheekautomatiseringssysteem zijn alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk op maandag 6 juli gesloten.


Dat betekent dat de Hoofdbibliotheek, Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, Bibliotheek Rijnsburg en Bibliotheek Valkenburg die dag dicht blijven voor publiek. Ook in de vestigingen van de Bibliotheek op school in de diverse basisscholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zullen op 6 juli geen uitleenhandelingen plaatsvinden. Reserveren en verlengen is van zaterdag 4 juli om 17.00 uur t/m dinsdag 7 juli om 10.00 uur niet mogelijk.


Op dinsdag 7 juli zijn alle vestigingen gewoon weer open.

>

Zomerverkoop afgeschreven materialen

Vlak voor de zomervakantie verkoopt Bibliotheek Katwijk de afgeschreven materialen. Vanaf vrijdag 3 juli t/m zaterdag 18 juli kunnen bezoekers van de bibliotheek weer lekker grasduinen tussen de materialen die niet langer tot de collectie van de bibliotheek behoren. De verkoop wordt tijdens de openingsuren gehouden in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam én in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever aan de Hoorneslaan. Wie voor een zacht prijsje iets wil aanschaffen dat nooit meer ingeleverd hoeft te worden bij de bibliotheek, moet zeker even langskomen om iets uit te zoeken. Handig voor de vakantie! De prijzen zijn: € 0,50 per afgeschreven boek of 3 exemplaren voor € 1,-.

Foto: pr

Het begint met een nacht

Kelly Moran

Een heerlijke romance en een verslavend lekkere feelgood waar je de zomer wel mee doorkomt. Na de dood van zijn vrouw voelde dierenarts Drake O’Grady zich jarenlang verslagen. Alleen dankzij Zoe, de beste vriendin van zijn vrouw, heeft hij zich erdoorheen kunnen slaan. Maar in de afgelopen zes maanden is er iets veranderd. Drake voelt alsof hij weer echt begint te leven, opnieuw kan lachen, dingen bewuster waarneemt. Als je hart weer begint te kloppen….

Foto: pr

Nog lange niet

M.J. Arlidge

‘Je hebt nog één uur te leven.’ Dat is het enige wat er uit de telefoon klinkt voor er wordt opgehangen. Is het een misplaatste grap? Een verkeerd nummer? Een misverstand? Alles is beter dan de gruwelijke waarheid: dat iemand zijn slachtoffers zestig minuten lang nauwlettend in de gaten houdt… en dan toeslaat. De intrigerende inspecteur Helen Grace raakt verstrikt in een race tegen de klok. Een heerlijke thriller!

Foto: pr

Expeditie Achtertuin: exploring The Netherlands

Bas van Oort en Dirk Wijnand

Nu veel mensen in eigen land op vakantie gaan is dit boek een aanrader. Twee reisjournalisten vinden dat het tijd is om hun eigen land te leren kennen. Met gevaar voor natte voeten en ontmoetingen met grote grazers laten ze via het strand van Katwijk, de paarse heide op de Posbank, Rotterdamse kades en Friese vaarten zien hoe waanzinnig mooi, stoer, dromerig en uitdagend Nederland kan zijn. Met prachtige foto’s.

Foto: pr

Ontzettend stom

Andy Griffiths

Andy Griffiths is een van de populairste kinderboekenauteurs in Australië. Hij schreef al meer dan twintig boeken waaronder De waanzinnige boomhut-reeks. Zijn boeken, waar Terry Denton de tekeningen voor maakt, zijn grappig, zitten vol avonturen en soms leer je er zelfs iets van. Ze hebben niet zo veel tekst en veel tekeningen. ‘Ontzettend stom’ zit vol humoristische avonturen in 9 doldwaze verhalen met 719 stomme tekeningen.

Foto: pr

Wie zit er in het ei?

Alexandra Milton

Kinderen kunnen raden welk dier in onder meer het peervormige ei en in het bolvormige ei zit. Dit mooi vormgegeven, informatieve prentenboek gaat over eieren van klein naar groot & van groot naar klein, en over nieuw leven dat in die verschillende eieren klopt, klaar om binnenkort geboren te worden. Schitterend prentenboek om jonge kinderen te verleiden en om al die mooie tekeningen met ze te bekijken. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar.

24 / 28

Beestjes in de tuin

Foto: SKvD

Naast bloeiende planten in de tuin, heb je natuurlijk ook beestjes in de tuin. Ongetwijfeld allemaal nuttig zoals die prachtige hommels en het lieveheersbeestje, maar bij sommige denk ik: ieuwwww, zoals die mot rechtsonder met de naam Ligusterpijlstaart. | Foto's: SKvD

Foto: SKvD
Foto: SKvD
Foto: SKvD
Foto: SKvD
Foto: SKvD
Foto: SKvD
26 / 28

Prikkertjes

Op het prikbord met foto en tekst voor 8,50 euro

Zo'n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, etc.


De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl of brengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk (bedrijventerrein 't Heen).


Betaling van €8,50 dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst.

Foto's kunnen op vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.


Kleine advertenties van particulieren worden alleen zonder foto of logo geplaatst.

Tekst: tot 25 woorden 10,50 euro; tot maximaal 50 woorden 21,- euro.


De redactie behoudt het recht om foto's of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.


>Zomerconcerten

Na maanden zonder muziek heeft musicus Hugo van der Meij het initiatief genomen om samen met enkele andere muzikanten een zomerserie met instrumentale concerten te organiseren in de kerkgebouw ‘De Fontein’ te Katwijk.


Hugo is dirigent van drie koren in het land, en het Chr. Mannenkoor Eben-Haezer in Katwijk. Ook voor hem vielen veel werkzaamheden plotseling stil, zo konden vanaf halverwege maart de koren opeens niet meer bij elkaar komen om te repeteren. Hugo onderhield in deze tijd nauw contact met de koorleden en schreef veel nieuwe muziek om straks ‘hopelijk’ weer mee te beginnen tijdens de repetities. Hugo merkte dat veel koorleden de muziek en de saamhorigheid erg missen. Vandaar nu deze zomerconcerten in Katwijk. Om de 1,5 meter te waarborgen kunnen er slechts 45 mensen per concert aanwezig zijn. De zomerserie bestaat uit de volgende concerten:

Vrijdag 24 juli: Pascal v/d Velde & Hugo v/d Meij ‘Populair klassieke melodieën op orgel en trompet’

Vrijdag 31 juli: Arjan Wouters & Hugo v/d Meij ‘Zomers programma op orgel en piano’

Vrijdag 14 augustus: Martin Mans & Hugo v/d Meij ‘De mooiste orgelimprovisaties’

Vrijdag 21 augustus: Jolanda van de Wege, Rens de Winter en Hugo v/d Meij ‘De mooiste liedbewerkingen van Rens de Winter op panfluit, piano en orgel’

Vrijdag 28 augustus: Hendrik van Veen & Hugo v/d Meij ‘Een avond ouderwets genieten!’

Om te komen luisteren dient u een mail met uw naam, adres, woonplaats en het aantal personen + concertdatum te mailen naar info@hugovandermeij.nl.

De entree bedraagt 10 euro p.p. voor volwassenen en 7 euro p.p. t/m 12 jaar en de concerten beginnen om 20.00 uur. (deur open om 19.30 uur.) Voor elk concert zijn ongeveer 20 kaarten beschikbaar.