Leiderdorps Weekblad

14 november 2018

Leiderdorps Weekblad 14 november 2018


Bouwplan voor Menswordinglocatie

appartementengebouw n Een gebouw van deels twee, deels drie en deels vier bouwlagen hoog met 21 koop-appartementen en op de begane vloer een ontmoetingsruimte. Dat wil de Amsterdamse ontwikkelaar Pluis Participatie Groep BV bouwen op de hoek van het Heelblaadjespad en de Gallaslaan in Leiderdorp, waar nu het voormalige kerkgebouw De Menswording staat. Het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders staat in principe positief tegenover het plan maar wil eerst de mening van de gemeenteraad weten. B en W vragen de raad het plan te bespreken in het Politiek Forum van 10 december.

Door: Corrie van der Laan

Een jaar geleden werd bekend dat De Menswording door de eigenaar, de parochie HH Petrus en Paulus, in principe verkocht was aan een projectontwikkelaar die het gebouw wil slopen om op de locatie appartementen te bouwen. Dat zorgde voor veel onrust en verontwaardiging onder voormalige parochianen, die de bouw van De Menswording zo'n 45 jaar geleden met acties en inzamelingen hebben helpen financieren. Zij willen dat het gebouw behouden blijft en een maatschappelijke functie houdt.

In januari dit jaar liet het toenmalige college nog weten niet van plan te zijn mee te werken aan de wijziging van de maatschappelijke functie van de locatie. Ook al omdat er toen nog geen bouwaanvraag lag. Dat is nu dus veranderd omdat ontwikkelaar Pluis Pluis een stedenbouwkundige schets voor de Menswordinglocatie heeft ingediend.

Het beoogde appartementengebouw volgt de driehoekig afgeronde vorm van het terrein. Op de begane grond zijn vier appartementen en een bijeenkomstruimte die de functie van buurthuis kan krijgen. De eerste verdieping telt negen appartementen, de tweede verdieping zeven. Op de derde verdieping komt een penthouse. De appartementen variëren in grootte van zo'n 50 tot 130 vierkante meter. Zes van de appartementen vallen sociale koopsector. Het gebouw krijgt groene sedumdaken.

Voorwaarden

Het college verbindt een aantal voorwaarden aan de medewerking van de gemeente. Zo moet de ontwikkelaar de kosten betalen van het wijzigen van het bestemmingsplan; de locatie heeft nu nog de bestemming 'maatschappelijk' en dat moet 'wonen' worden. Vooraf moet de ontwikkelaar een inloopbijeenkomst met de omwonenden beleggen. Ook moet hij een strook snippergroen langs het water kopen van de gemeente en zorgen voor voldoende parkeermogelijkheden.

Sinterklaas komt zaterdagochtend aan in Leiderdorp

intocht n Komende zaterdag, 17 november, komt de pakjesboot met de goedheiligman en heel veel Pieten aan boord aan in Leiderdorp.

Rond 10.00 uur meert de boot af aan de Ockenrode, ter hoogte van de Tollenaersingel. Daar zal burgemeester Laila Driessen Sinterklaas welkom heten. Aan boord zullen ook de groepen 1, 2, en 3 van de Koningin Julianaschool zijn, die eerder die ochtend de grote kindervriend tegemoet zijn gevaren. Sinterklaas rekent er natuurlijk op dat er heel veel kinderen met hun ouders op de kade staan om hem op te wachten. Zij hoeven zich niet te vervelen want muziekpieten van Tamarco en andere bands zorgen voor muzikaal vermaak.

                Lees verder op P7

Louise Drabbe (links) en Nelly van der Does op het balkon van de huiskamer van Hospice de Mare. Foto: Corrie van der Laan

Hospice de Mare wil naar Leiderdorp

Op zoek naar
locatie en vrijwilligers

Winst voor RCL dankzij
veerkracht

POLITIEK n Oppositie: doorpakken met duurzaamheid

Applaus en plaquette voor Open Doek

'Race om 333 meter ijsbaan nog niet gelopen'

politiek n Het definitieve besluit van het Leidse college om te gaan voor een nieuwe overdekte ijsbaan van 250 meter in plaats van de door de schaatsverenigingen in de regio zo gewenste 333 meter baan, is niet zo definitief als het lijkt. Dat vertelde Jos Arts, voorzitter van de Stichting IJshal Leiden, maandagavond 12 november aan de Leiderdorpse politiek. "De race om een 333 meter baan is zeer zeker nog niet gelopen", betoogde hij.

Door: Corrie van der Laan

Een ijsbaan van 333 meter kost 3,2 miljoen euro meer dan een 250 meter baan. Om dat geld bij elkaar te krijgen, is aan veertien regiogemeenten een bedrag van 6,26 euro per inwoner gevraagd. Maar eind oktober stond de teller pas op ruim 6,8 ton. De meeste gemeenten hebben nog geen besluit over een bijdrage genomen en de grote vissen Alphen aan den Rijn en Katwijk, van wie respectievelijk 683.000 en 388.000 euro wordt gevraagd, lijken weinig zin in betalen te hebben. Voor het Leidse college was dat reden om op 30 oktober de knoop door te hakken en te gaan voor een 250 meter baan.

Leiderdorp komt deze maand pas aan besluitvorming toe. De gemeenteraad is in principe bereid het gevraagde bedrag van 169.000 euro op te hoesten, zo bleek maandag. Alle fracties zijn ervan overtuigd dat een langere ijsbaan waarop schaatsers beter uit de voeten kunnen en waar officiële wedstrijden gereden kunnen worden een goede zet is. Maar voorafgaand aan de vergadering leefde het idee dat dit in feite een achterhaald onderwerp was.

Dat ligt toch even anders, vertelde Arts. "Het besluit van het Leidse college komt nog in een commissievergadering en pas op 24 januari wordt een uitvoeringsbesluit genomen." Hij liet ook doorschemeren dat sinds afgelopen weekend de stemming in Alphen in een voor de Stichting IJshal positieve richting lijkt te verschuiven. "Neem het besluit om geld bij te dragen. Dat betekent voor ons een grote steun in de lobby naar de andere gemeenten", zo bepleitte hij bij de Leiderdorpse politici.

Sportwethouder Willem Joosten was, evenals de raadsleden, in de veronderstelling dat het over en uit was voor de 333 meter optie. "Maar ik wil best bij Leiden informeren of er toch nog ruimte is", zegde hij toe.

Wat D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks betreft is de hele gang van zaken rond de ijsbaan "een voorbeeld van hoe regionale samenwerking nìet moet gaan". Iets waar alle politici het mee eens waren. Mirjam van der Stelt (CDA) noemde het Leidse besluit om de optie voor een 333 meter baan te schrappen "een klap in het gezicht van de gemeenteraden die nog een weloverwogen besluit wilden nemen". En PvdA voorman Olaf McDaniel vroeg zich af of het nog zin heeft in regioverband te overleggen over welke sportvoorziening dan ook als het al niet lukt tot overeenstemming te komen over de ijsbaan, die bij uitstek een regiofunctie heeft.

Wat niet betekent dat hij de handdoek in de ring wil gooien. "Laten we proberen hier en daar een zetje te geven om een kaarsje voor 333 meter brandende te houden." GroenLinks burgerraadslid en fanatiek hardloper Tim Brouwer de Koning sloot zich daarbij aan "Zoals ik op de atletiekbaan altijd zeg: Ga door tot ná de finish."

Laatste Pluspunt winkelochtend

Op het Hemaplein zorgde Young@Heart voor muziek bij de koffie. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Door: Corrie van der Laan

ouderen n Het was woensdagochtend razend druk in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof. De door Stichting Pluspunt georganiseerde winkelochtend voor ouderen en mensen met een beperking trok ruim 700 bezoekers. Maar hoe gezellig het ook was, er leefde ook wel wat melancholie. Want deze achttiende editie was de allerlaatste waarbij Pluspunt de kar trok. Per 1 januari neemt Incluzio het welzijnswerk in Leiderdorp over en houdt Pluspunt op met bestaan. Of Incluzio doorgaat met het jaarlijkse winkelfeestje, is afwachten.

Ondanks die schaduw genoot de doelgroep volop. Op de twee pleinen in het winkelcentrum waren terrassen opgesteld waar eigenaar Wereldhave van het winkelcentrum de bezoekers trakteerde op koffie met een gebakje. Een coverband, het ouderenkoor Young@Heart en de traditionele accordeonist zorgden voor muziek en een goochelaar voor extra entertainment.

Leden van de Lions Club Leiderdorp en leerlingen van het Visser 't Hooft Lyceum boden de helpende hand aan bezoekers die dat nodig hadden. Winkeliers hadden speciale aanbiedingen en er stonden diverse kramen met informatie op gebied van zorg en welzijn.

Pluspunt had voor iedereen alvast een klein afscheidscadeautje: een zakje bijvriendelijk bloemenzaad met de opdruk: 'Bedankt voor uw waardering en vertrouwen'.

Onderzoek naar inzameling luiers

Door: Corrie van der Laan

politiek n De Leiderdorpse gemeenteraad wil dat er een onderzoek komt naar mogelijkheden om luiers apart in te zamelen. Bob Vastenhoud en Geert Schipaanboord van respectievelijk GroenLinks en de ChristenUnie-SGP vroegen daar tijdens de begrotingsvergadering van 9 november om in een motie. Met uitzondering van de VVD gingen alle fracties akkoord.

Volle luiers maken het afval flink zwaar, zo weten de jonge vaders Vastenhoud en Schipaanboord uit ervaring. Dat maakt het extra lastig om de hoeveelheid restafval per inwoner in 2020 te beperken tot 100 kilo, zoals het landelijke streven is. Vastenhoud zou graag zien dat op een aantal plekken in Leiderdorp inzamelcontainers voor vieze luiers komen. Hij verwacht dat veel ouders bereid zullen zijn mee te werken aan de gescheiden inzameling.

Voor het verwerken van ingezamelde luiers is momenteel de allereerste fabriek in Nederland aan het proefdraaien. Die staat bij afvalverwerker ARN bij Weurt in Nijmegen. Hier worden de vuile luiers in een reaktor onder hoge druk en bij 250 graden Celcius omgezet in vier herbuikbare producten: groen gas, plastic, kunstmest en biomassa.

Laatste disco SCw Leiderdorp

kinderen n Vrijdagavond 16 november van 19.00 tot 20.30 uur organiseert het SCw Leiderdorp in gebouw Dwars in de Bloemerd voor de laatste keer een disco voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar. De toegangsprijs is bijzonder bij deze editie. Stichting Jeugdwerk Leiderdorp, de voorloper van SCw Leiderdorp, en SCw Leiderdorp bestonden bijna 50 jaar. Daarom een symbolische € 0,50 voor de entree. De discopas is niet verplicht, maar wel handig.

De magie van paddenstoelen

Vliegenzwammen met hun tot de verbeelding sprekende rode hoed met witte stippen. | Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Rood met witte stippen: woorden die behoren tot ons cultureel erfgoed; bijna iedere Nederlander weet dat hiermee een kabouter zittend op een paddenstoel bedoeld wordt. Velen weten dat de paddenstoel in kwestie een vliegenzwam is.

Paddenstoelen zijn geheimzinnig; onze kinderverhalen over kabouters, heksen en tovenaars zijn allemaal verbonden met paddenstoelen. De naam paddenstoel zou verwijzen naar padden; deze werden gezien als de huisdieren van heksen en de paddenstoelen waren hun zitplaatsen. Veel soortnamen van paddenstoelen namen getuigen van deze eeuwenoude visie; duivelsei, duivelsbrood, heksenboleet, elfenbankjes en heksenkringen; de plek waar 's nachts heksen dansten. Ook elfen gebruikten paddenstoelen om op te zitten: het elfenbankje. Waar het schuim van het briesende paard van Wodan, de oppergod uit de Noorse mythologie, op de grond valt daar groeit de vliegenzwam, de witte stippen zijn de resten van schuimvlokken. Door de eeuwen heen en over de hele wereld werden/worden paddenstoelen magische krachten toegeschreven en geassocieerd met religie en vruchtbaarheidsrites.

Schimmel

Dit alles niet voor ons, wij weten nu wel 'beter'… de paddenstoel is tegenwoordig een verklaarbaar ding. En - ter vereenvoudiging - te vergelijken met een appel aan de appelboom. Maar deze appelboom groeit onder de grond in de vorm van zwamdraden, een fijn vertakt netwerk dat ook wel schimmel genoemd wordt. Stel je even een beschimmelde boterham, voor met zo'n donsje er op. Soms zichtbaar, vaak alleen te zien met behulp van een vergroting.

De functie van deze schimmeldraden is opruimen. Op ingenieuze wijze kunnen zij natuurlijke materialen afbreken, zoals bladeren, dode dieren in en boven de grond, bomen, takken, en plantenresten. De paddenstoel ontwikkelt zich als de omstandigheden om zich voort te planten voor de schimmel goed zijn. De bodem is rijk aan voeding, de lucht vochtig en de temperatuur lauw. De herfst is een ideale periode, maar ook op andere momenten zijn er paddenstoelen te vinden.

Sporen

De voortplanting geschiedt door het 'rondstrooien' van sporen. Er zijn heel veel soorten paddenstoelen die allen op hun eigenwijze sporen vormen en verspreiden. Bij de vliegenzwam gaat dit via de plaatjes, dat zijn loshangende 'lapjes' onder de hoed. De rijpe sporen vallen eruit en worden door de wind meegenomen. Komen ze in 'goede aarde' terecht, dan kunnen de zwamdraden zich ontwikkelen.

Vliegenzwammen zijn meestal op zandgronden en in de nabijheid van berken en eiken te vinden; zij 'werken' samen. In ruil voor voedingsstoffen die de schimmel uit de bodem haalt en beschikbaar stelt aan de boom, levert de boom de schimmel brandstof in de vorm van suikers. Beide profiteren hiervan.

In Leiderdorp heb ik nog geen vliegenzwammen gevonden, maar wellicht dat u meer geluk heeft.

Door: Maddy van Holland

Oppositie: doorpakken met duurzaamheid

politiek n Het gaat financieel best goed met Leiderdorp en het college van burgemeester en wethouders had vrijdag 9 november dan ook geen enkele moeite om de begroting voor 2019 door de raad te loodsen. Wel grepen met name oppositiepartijen D66, GroenLinks en PvdA de gelegenheid aan om B en W aan te sporen tot meer inzet op het gebied van duurzaamheid.

Door: Corrie van der Laan

Wat GroenLinks betreft moet duurzaamheid de komende jaren zelfs de eerste prioriteit krijgen. Fractievoorzitter Bob Vastenhoud gaf meteen wat suggesties: Leg zonnepanelen op de daken van alle gemeentelijke gebouwen, op bushokjes en op lantaarnpalen. Spoor bedrijven met stevige hand aan om waar dat kan zonnepanelen te plaatsen. En oefen druk uit op de provincie om windmolens in de gemeente toe staan.

Ook Jeroen Hendrik (D66) brak een lans voor windmolen, waarvoor hij nog altijd een fraaie plek ziet langs de A4. Boven de rijksweg zou je wellicht ook nog zonnepanelen kunnen leggen, gaf hij aan, en vergeet het braakliggende Ikeaterrein niet als mogelijk zonneweide.

PvdA-er Olaf McDaniel vroeg zich af waarom het zo lang duurt voordat het omgekeerd inzamelen verder uitgerold wordt over de gemeente. De pilots die dit jaar gestart zijn in de wijken 't Heerlijk Recht en de Schansen en Dreven zijn immers succesvol verlopen.

Verantwoordelijke wethouder Willem Joosten (VVD) kon de oppositie op een aantal punten gerust stellen. Alle zeshonderd bedrijven in Leiderdorp worden schriftelijk en telefonisch benaderd over duurzaamheidsmaatregelen, al zal beslist geen enkele vorm van dwang toegepast worden. Met Ikea wordt gesproken over de mogelijkheid van zonnepanelen op het terrein in Bospoort. En windmolens zijn onderdeel van het overleg met de Leidse regio over de ruimtelijke opgaven. Over het verder invoeren van omgekeerd inzamelen komt in januari een voorstel.

Toch diende de oppositie een motie in om de vaart erin te houden op weg naar een duurzame gemeente. Een voorstel om gedurende deze collegeperiode de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente jaarlijks te laten toenemen met de hoeveelheid die op 31 december dit jaar beschikbaar is werd – dankzij de afwezigheid van twee leden van de coalitie – met 10 tegen 9 stemmen aangenomen.

Ontbijten met de burgemeester

Het team van Specsavers Leiderdorp. | Foto: PR

Door: Corrie van der Laan

gezond n De leerlingen van groep 8 van 't Bolwerk genoten vorige week donderdagochtend van hun ontbijt op een bijzondere locatie en in bijzonder gezelschap: ze aten in het atrium van het Leiderdorpse gemeentehuis en zaten aan tafel met burgemeester Laila Driessen en de wethouders Angelique Beekhuizen, Willem Joosten en Jeff Gardeniers.

Groep 8 van 't Bolwerk en burgemeester Driessen vlak voor ze aan hun ontbijt beginnen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

De gezamenlijke maaltijd was georganiseerd in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. Niet alleen ontbeten in heel Nederland afgelopen week een half miljoen kinderen een ochtend samen gezellig en gezond op 2.500 basisscholen, ook vonden 'Burgemeestersontbijtjes' plaats in 275 gemeenten, waarvan Leiderdorp en één was. Een mooie gelegenheid voor schoolkinderen en het gemeentebestuur om elkaar te leren kennen en meteen de aandacht te vestigen op het belang van een goed ontbijt.

Voor de kinderen van 't Bolwerk was dat laatste overigens niet echt nodig; zij ontbijten allemaal goed, zo vertelden ze – al bekende een meisje dat het er wel eens bij inschiet als ze zich verslaapt. Bij het Burgemeestersontbijtje, dat om 9.00 uur begon, schoven de meesten ook niet aan met een lege maag; zij hadden thuis vast een bodempje gelegd met een boterham, yoghurt met muesli of een smoothie.

Specsavers opent deuren in Winkelhof

zakelijk n De nieuwe winkel van Specsavers in winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp is op 10 november officieel geopend. Mede-eigenaren van het 143e Specsavers filiaal, zijn opticiens Sasan Safari en Dennis Blom, retailer Pascal el Said en audicien Samantha Kloosterman.

Ervaren en enthousiast

Voor Dennis, Pascal en Samantha is dit niet de eerste winkel die ze openen, zij zijn namelijk mede-eigenaren van de Leidse Specsavers-winkel aan de Haarlemmerstraat. Het viertal eigenaren staat klaar om door het leveren van extreem goede service en de klant centraal te zetten, iedere bezoeker als Specsavers ambassadeur de deur uit te laten gaan.

Naast de vier eigenaren telt het team zes medewerkers waaronder een opticien en contactlensspecialist, twee audiciens en drie optiek medewerkers.

Kennismaken met Incluzio Leiderdorp

welzijnswerk n Incluzio Leiderdorp neemt vanaf 1 januari 2019 de taken van een aantal Leiderdorpse welzijnsorganisaties over. Vanaf die datum kan iedereen er terecht voor allerlei hulpvragen en ondersteuning. Op donderdagochtend 15 november en woensdagmiddag 21 november kunnen Leiderdorpers alvast kennis maken met Incluzio.

Op 15 november van 10.00 tot 12.00 uur vertellen Janine de Vries en Han Paulides van Incluzio in 't Buurthuis aan de Frederik Hendriklaan 4 meer over wie Incluzio Leiderdorp is, de werkwijze en de plannen voor de komende maanden. Ook is er uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen en om ideeën uit te wisselen. Op 21 november van 12.30 tot 15.00 uur zijn er medewerkers van Incluzio in Winkelhof.

De welzijnsopdrachten die met ingang van 1 januari bij Incluzio worden ondergebracht, zijn onder andere mantelzorgondersteuning (nu EVA), de inzet van schuldhulpmaatjes, de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen (nu Vluchtelingenwerk Leiderdorp), en het jongeren- en ouderenwerk (nu SCw Leiderdorp oftewel Dwars en Pluspunt).

Voor wie nu al een vraag wil stellen: Incluzio is te bereiken via e-mail leiderdorp@incluzio.nl.

Ondernemersechtpaar Roel en Liesbeth Baaima-Smit vijftig jaar getrouwd

Burgemeester Laila Driessen kwam het gouden paar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

huwelijksjubileum n Het was op haar eindexamenfeest in 1963 dat Liesbeth Smit uit Leiden en Roel Baaima uit Leiderdorp elkaar voor het eerst zagen. "Ik was geslaagd voor de MULO en gaf met een paar vriendinnen een tuinfeest. We hadden jongens tekort dus toen hebben we er een paar uit Leiderdorp gehaald", kijkt Liesbeth terug. Het klikte meteen tussen de twee zestienjarigen en ze zijn altijd bij elkaar gebleven. Op donderdag 1 november waren ze vijftig jaar getrouwd, op 6 november kwam burgemeester Laila Driessen bij het gouden paar langs om ze namens de gemeente Leiderdorp te feliciteren.

Door: Corrie van der Laan

Liesbeth en Roel Baaima-Smit op de dag van hun huwelijk, 1 november 1968. Foto: PR

Toen ze elkaar ontmoeten, zat Roel op de MTS. Met zijn diploma op zak, ging hij aan de slag bij ijzerhandel Laman in Leiden tot hij in militaire dienst moest. Hij kwam terecht bij het korps mariniers en werd na de zware training gestationeerd op het hoofdkwartier in Rotterdam. "Een geweldige tijd", zegt hij daarover. Het was daar dat hij leerde koken, wat altijd zijn grote hobby is gebleven.

Liesbeth had ondertussen een kantoorbaan gekregen bij 3M aan de Rooseveltstraat in Leiden. Toen haar ouders naar Eindhoven verhuisden, nodigden de ouders van Roel haar uit bij hen te komen wonen. Maar dan moest er natuurlijk wel getrouwd worden.

Dat gebeurde op 1 november 1968, de dag nadat Roel afzwaaide. Ze gaven elkaar het ja-woord in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat in Leiderdorp en in de toenmalige gereformeerde kerk naast de A4. Het feest was in het ouderlijk huis van Roel aan de Hoofdstraat, waar de kok van de generaal het bruiloftsmaal verzorgde en twee hofmeesters de gasten bedienden.

Na anderhalf jaar inwoning verhuisde het stel naar een toen gloednieuwe flat aan de Houtschans waar in 1972 hun oudste zoon werd geboren. Daarna kregen ze een eengezinswoning aan de Scholeksterstraat, waar in 1975 de jongste zoon het levenslicht zag. Enkele jaren later verhuisde het jonge gezin naar een koophuis in de Dotterbloemkreek waar ze 25 jaar hebben gewoond.

Roel had een baan gevonden als vertegenwoordiger bij een zaak in gereedschappen en machines in Rotterdam. Na een jaar of drie ging hij een stapje hogerop en werd vertegenwoordiger voor heel Nederland van Bolton, een Engelse fabrikant van industriële deuren die heel bijzondere formaten konden hebben. "De grootste deur die ik verkocht heb was aan Estec, die was 14 bij 18 meter en woog 11 ton." Na enige tijd werd hij eigenaar van de Nederlandse tak van Bolton.

Liesbeth deed de administratie voor de zaak maar het kriebelde bij haar om ook haar eigen bedrijf te beginnen. Toen de kinderen naar school gingen, haalde ze haar ondernemers- en vakdiploma en in 1984 opende ze in Winkelhof 'de Kadoshop', een winkel in lederwaren en bijouterie.

Na vijftien jaar in de deuren had Roel het wel gezien. Hij was in zijn vrije tijd bestuurslid van de Oranjevereniging en had zich met veel plezier ingezet voor de viering van het 1200 bestaan van Leiderdorp in 1979. "Het organiseren van feesten vond ik veel leuker dan deuren verkopen en ik besloot van mijn hobby mijn beroep te maken. De winkel van Liesbeth gaf mij de ruimte in het diepe te springen".

En zo ontstond in 1987 Roel Baaima Producties, dat gespecialiseerd was in promotionele evenementen en bedrijfsfeesten. De onderneming, die ook evenementen organiseerde voor verschillende Leiderdorpse bedrijven, werd een groot succes. Wat wel een nadeel had, vertelt Liesbeth. "Ik werkte door de week en de feesten waren vooral in het weekend. Op een gegeven moment zagen we elkaar nooit meer. Daarom heb ik in 1997 de zaak verkocht en ben Roel gaan helpen."

In 2004 moest Roel vanwege zijn gezondheid een stap terug doen en nam een collega zijn bedrijf over. Het echtpaar verhuisde naar een ruim appartement aan de Koolmeesstraat met een megakeuken waarin Roel zich volop kon uitleven in zijn kookhobby. Daarnaast liefhebberde hij met een nieuw bedrijf dat relatiegeschenken importeerde uit het Verre Oosten, wat aanleiding was voor een aantal mooie reizen.

Enkele jaren geleden zijn ze vanwege gezondheidsproblemen verhuisd naar een comfortabel appartement aan de Vlechtbaan waar ze het erg naar hun zin hebben. Al mist Roel zijn semiprofessionele keuken wel. Liesbeth puzzelt en leest veel en kijkt graag naar sport, Roels hobby's zijn behalve koken ook wijn, muziek en kunst.

Het gouden huwelijksfeest hebben ze gevierd in Brooklyn Nights in Aalsmeer, waarvan Roel ambassadeur is. Samen met de zoons – die ook allebei ondernemer zijn geworden, "Het zit in de genen", aldus het gouden paar - en schoondochters. "Onze vier kleinkinderen zijn nog te jong om mee te gaan."

Maar de echte trouwdag, 1 november, was voor hen tweeën, met een luxe diner in restaurant Dutch van Hotels van Oranje in Noordwijk.

Anna Woltz op De Leeuwerik

Anna Woltz (midden vooraan met het boek Alaska) tussen de leerlingen van groep 7 en 8 van Daltonschool De Leeuwerik, | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

schrijfster n Eigenlijk zou ze komen op 4 oktober, in de Kinderboekenweek, maar toen kon het bezoek om persoonlijke redenen niet doorgaan. Maar donderdagmiddag 8 november kwam kinderboekenschrijfster Anna Woltz dan toch nog naar de Leiderdorpse Daltonschool De Leeuwerik.

Eerst gaf ze een workshop voor de kinderen van groep 7 en 8, daarna was het tijd om boeken te signeren.

Anna Woltz (36) debuteerde toen ze 15 jaar was met een bundel columns over haar dagelijks leven die ze voor de Volkskrant schreef. In 2002 kwam haar eerste kinderboek uit: Alles kookt over. Ze heeft tweeëntwintig boeken op haar naam staan. In 2016 won ze de Gouden Griffel voor Gips en in 2017 een Zilveren Griffel voor Alaska. In december 2018 komt er een serie gebaseerd op Gips op televisie.

Programma intocht Sinterklaas in Leiderdorp

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Na het welkomstwoord van de burgemeester zullen Sinterklaas en zijn Pieten de kinderen handjes geven en pepernoten uitdelen. Dit keer loopt ook duidelijke herkenbare 'glutenvrij Piet' mee die glutenvrije pepernoten uitdeelt. Daarna stapt de Sint in een open koets voor een rondtocht door het dorp met stops bij de Oranjegalerij en winkelcentrum Santhorst. Eindpunt is winkelcentrum Winkelhof waar de goedheiligman rond 14.10 uur verwacht wordt. Voordat de Sint in Winkelhof arriveert, is op het Hemaplein een leuk voorprogramma te zien.

route en tijden rondrit*

Eerste etappe (start 11.00 uur): Ockenrode - Hoofdstraat - Irenestraat - Frederik Hendrikplein - winkelcentrum Oranjegalerij. Van 11.15 tot 11.40 uur begroet Sinterklaas kinderen bij de Oranjegalerij.

Tweede etappe (start 11.40 uur): winkelcentrum Oranjegalerij - Frederik Hendrikplein – Irenestraat – Mauritssingel – Ericalaan – Hoogmadeseweg – Simon Smitweg – gemeentehuis (aankomst 12.05 uur). Pauze van 12.05 uur tot 13.00 uur.

Derde etappe (start 13.00 uur): Simon Smitweg - Persant Snoepweg - Van Diepeningenlaan - winkelcentrum Santhorst. Sinterklaas zal hier van 13.15 tot 14.00 uur vele handjes schudden.

Vierde etappe (start ca. 14.00 uur): winkelcentrum Santhorst - Laan van Berendrecht - Winkelhof Aankomst 14.10 uur, Sinterklaas is tot 16.00 uur aanwezig op het Hemaplein.

* Alle tijden zijn onder voorbehoud

Flinke 'buit' bij verkeerscontrole

politie n Vrijdag 9 november tussen 14.00 en 21.00 uur heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden aan de Engelendaal in Leiderdorp. Bij de actie heeft de politie 10.600 euro aan openstaande boetes geïnd en zijn vijf voertuigen in beslag genomen.

Daarnaast heeft de politie elf bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders, onder andere voor het gebruiken van een mobiel achter het stuur, het negeren van een rood licht en het niet dragen van een gordel. Ook werd een bestuurder voor de tweede keer betrapt onder het rijden van de invloed van drugs en het rijden zonder rijbewijs. De auto van deze bestuurder is in beslag genomen.

Koor 'Recht door Zee' in Leythenrode

optreden n Op donderdag 22 november van 19.30 tot 21.15 uur treedt het koor 'Recht door Zee' uit Rijnsburg op in de Pyramide van Verpleeghuis Leythenrode.

Het repertoire bestaat voornamelijk uit zeemansliederen. Wie de liederen kent, kan dus heerlijk meezingen.

Voor bewoners is de entree gratis, bezoekers betalen €3,50. Kaarten zijn te verkrijgen bij de receptie van Verpleeghuis Leythenrode aan de Hoogmadesweg 55 in Leiderdorp.

Octet Mrs. Darcy in actie tijdens het Herdenkingsconcert 2018 van Arum Uitvaartzorg. | Foto: Pieter Sleeboom Foto: Pieter_Sleeboom

Hartverwarmend herdenkingsconcert

verbinding n Een geheel bezette Scheppingskerk was zondagmiddag 11 november het decor van het Herdenkingsconcert 2018, georganiseerd door Nico Soek en Mariëtte Keppel van Arum Uitvaartzorg. Zo'n 435 mensen meldden zich aan om dit jaarlijkse concert bij te wonen.

Het bijna zestig man sterke koor Vox Humana zong een aantal sfeervolle stukken die deels meegezongen konden worden. Het achttallige damesgezelschap Mrs. Darcy ontroerde het publiek met wat meer breekbare klanken. Tussen de muzikale bijdragen door deelden Paul van Ewijk en Frank Sanders hun ervaringen met rouwverwerking en droeg Mariëtte Keppel mooie gedichten voor.

Voordrachten

Paul van Ewijk, theaterregisseur van onder andere de musicals Evita en Op hoop van Zegen: "Bij het overlijden van Evita Peron was de Argentijnse bevolking collectief en dagenlang in diepe rouw, net zoals destijds bij prinses Diana. Maar bij de hoofdpersoon in Op hoop van Zegen, Kniertje, is er sprake van veel ingehouden verdriet en maar snel weer doorgaan met het dagelijkse, zware bestaan. Hoe anders ook de reacties, het verdriet is even groot." Hij raadde mensen aan om de tijd te nemen om verdriet te verwerken. "De steppe zal bloeien".

Ook Frank Sanders, weduwnaar van Jos Brink, sprak over zijn persoonlijke ervaringen met rouwverwerking. Hij legde het accent op herdenken en herinneren. "Spreek zaken met elkaar uit als je nog de kans hebt. Dan zul je later nooit spijt hebben dat je iets niet hebt gezegd."

Na afloop ontvingen bezoekers een rode en een witte roos, als symbool van eeuwige verbondenheid.

Donaties voor Xenia

Voor het eerst koos Arum Uitvaartzorg dit jaar een goed doel; rond het concert werd geld ingezameld voor het Leidse jongerenhospice Xenia. De opbrengst was een prachtig bedrag van € 1289,66.

Verdriet delen

Arum verzorgt elk jaar een herdenkingsconcert voor iedereen die ooit iemand heeft verloren. Nico Soek, oprichter van Arum Uitvaarzorg: "Verdriet delen met lotgenoten is van belang om het gemis een plek te geven. Of het nu gaat om een partner, een familielid, een goede vriend of iemand die wat verder van je afstaat. Muziek verbindt mensen en helpt om uiting te geven aan emoties. Daarom is dit concert al jaren een druk bezocht, niet-kerkelijk evenement dat door velen gewaardeerd wordt."

Over Arum Uitvaarzorg

Arum Uitvaartzorg is gevestigd in Leiderdorp aan de Eikenlaan. Nico Soek, Mariëtte Keppel en hun medewerkers verzorgen uitvaarten in Leiden/Leiderdorp en omgeving. Hun aanpak kenmerkt zich door een grote mate van persoonlijke betrokkenheid, 24/7 bereikbaarheid en maatwerk voor iedere uitvaart.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Omgekeerd belasting betalen

(een vervolg op een ongelofelijk sprookje)

Kent u Repelsteeltje nog? Bijna niemand wist hoe hij heette maar belangrijker nog hij kon van stro goud maken. Een fantastisch sprookje.

In januari van dit jaar deed de Gemeente ons geloven dat ons afval pure grondstoffen waren. Het leveren van afval veranderde in het produceren van grondstoffen. Een schitterende brief was ons toegestuurd. Afval bestond bijna niet meer en een nieuwe toekomst werd ons voorgeschoteld. Omgekeerd afval inzamelen heette het, u weet wel.

Ik meldde u toen dat ik van plan was om mijn baan op te zeggen want producent van grondstoffen dart leek mij wel wat. Ik prees de Gemeente de hemel in. In plaats van belasting betalen zou ik gaan verdienen. Op verjaardagen heb ik met trots verteld dat mijn Gemeente een collectief was gestart waarbij iedereen grondstoffen leverde met alle voordelen voor de bewoners en het milieu. Een lumineus idee zo leek het.

Maar….zoals in alle sprookjes loopt het ook hier anders af.

De teleurstelling was ook groot om vorige week in het Leiderdorps weekblad te lezen dat wij in 2019 gewoon weer afvalstoffenheffing gaan betalen. Alsof er niets gebeurd is. Het sprookje is uit, de ballon is lek geprikt

In plaats van een winstprognose 2019, een voorschot op de winst die we zouden kunnen krijgen lees ik dat we afvalstoffenheffing gaan betalen in 2019. Wat heb ik gemist? Waar ging het fout?

Kortom, hoe naïef kan je zijn. Ja beste mensen ik heb mij op een misselijkmakende wijze zand in de ogen laten strooien. Ik voel me schuldig want wellicht heb ik ook u hoop gegeven op een beter milieu en Gemeente.

Wordt wakker, wij produceren helemaal geen grondstoffen. U en ik maken er gewoon een troep van en die moet worden opgeruimd. We zijn op een niet mis te verstane wijze door onze Gemeente bedonderd. We krijgen helemaal geen geld. Onze "grondstoffen" leveren niets op. Betalen zal je!

De Gemeente Leiderdorp is geen haar beter dan welke Gemeente dan ook.

Teleurgesteld, hoopvol en strijdvaardig,

Dick van Zuijlen, Leiderdorp

Basiscursus EHBO

hulpverlening n EHBO-vereniging Leiderdorp, organiseert begin 2019 een basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken in Leiderdorp. De cursisten leren hoe te handelen bij een ongeval, hoe wonden te verbinden, te reanimeren en een AED te gebruiken, wat ze moeten doen bij een verslikking, verbranding en vergiftiging en nog veel meer.

De cursus bestaat uit ongeveer vijftien lesavonden (afhankelijk van aantal deelnemers) en wordt gegeven door een ervaren kaderinstructeur, volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. De lesavonden zijn op de dinsdag in het clubgebouw van voetbalvereniging RCL in sportpark De Bloemerd. De eerste les is op dinsdagavond 8 januari. De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

Kosten zijn 235 euro, inclusief lesboek, materialen en examen. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de cursus (gedeeltelijk). Kijk voor meer informatie op de website www.ehboleiderdorp.nl of bel met Divera Kapteijn (voorzitter EHBO-Leiderdorp) via (071) 5891171 of 06-27173041. Aanmelden voor de cursus kan ook schriftelijk bij Renee Vink (ledenadministratie) Splinterlaan 187, 2352SH in Leiderdorp.

Corrien Janson neemt afscheid

vertrek n Na negentien jaar neemt Corrien Janson op donderdagmiddag 29 november officieel afscheid van het Sociaal Cultureel werk Leiderdorp (SCw).

Omdat het bedrijf Incluzio het welzijnswerk in Leiderdorp per 1 januari 2019 overneemt, houdt het SCw op met bestaan. Corrien is een van de medewerkers die op zoek moet naar een andere baan. Corrien is bij heel veel Leiderdorpers bekend als de organisator van evenementen, cursussen en workshops voor kinderen. Zo organiseerde zij jarenlang het huttenbouwen in de eerste week van de zomervakantie en de musical-, knutsel- en kookcursussen in Dwars.

Wie Corrien de hand wil schudden, kan dat doen op de afscheidsborrel op 29 november van 16.30 tot 18.30 uur in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1c (naast sporthal De Bloemerd) om in Leiderdorp.

Etentje voor mantelzorgers

Wethouder Angelique Beekhuizen van Welzijn bedankt de mantelzorger voor hun enorme inzet. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Waardering n Zo'n 86 mantelzorgers uit Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude schoven donderdag 8 november in de grote zaal van Pluspunt in Leiderdorp aan voor een heerlijk Indisch buffet. Het verwendiner was georganiseerd in het kader van de Dag van de Mantelzorg 2018. Op en rond de landelijke Dag van de Mantelzorg (10 november) worden mantelzorgers, mensen die minimaal acht uur per week onbetaald zorgen voor een naaste, in het zonnetje gezet.

De vier gemeenten hadden gezamenlijk een programma opgesteld met verschillende leuke activiteiten voor mantelzorgers. Zo was er donderdag behalve het diner in Leiderdorp ook een High Tea in Oegstgeest, op vrijdag konden mantelzorgers naar een diner dansant in Holiday Inn Leiden en zaterdag was er een lunch met live muziek in Zoeterwoude.

Klaverjassen

kaarten n Marchingband Tamarco organiseert vrijdag 16 november een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Hilarisch optreden van jubilerend Open Doek

De plaquette. | Foto: PR

klucht n Toneelvereniging Open Doek van buurtvereniging Zijlkwartier heeft de toeschouwers zaterdag 10 november een heerlijk avondje uit bezorgd. Ongeveer 200 bezoekers waren getuige van de jaarlijkse voorstelling en dat betekende weer een volle zaal in de tot schouwburg omgetoverde gymzaal aan de Van der Marckstraat.

Gedurende de gehele avond volgden de lachsalvo's elkaar in rap tempo op. Het was dat ook niet vreemd dat spelers en de overige betrokkenen tijdens de nazit werden overladen met complimenten.
Het bestuur van de wijkvereniging zorgde nog voor een passende attentie. Het was immers zeventig jaar geleden dat de toneelvereniging haar eerste optreden verzorgde.

Een tram bij het station van Nürnberg, rond 1954. | Foto: PR Foto: PR
De cast van 'Extra hulp op de eerste hulp' na afloop van de voorstelling, met op de achtergrond het enthousiaste publiek. | Foto: Jac Ros Foto: Jac Ros

passend in huidige tijd

De getoonde opvoering van Open Doek past uitstekend in de huidige tijd. In een hilarische klucht werd het reilen en zeilen van een denkbeeldige eerste hulp afdeling van een ziekenhuis getoond. Zoals het in een klucht hoort, gaat er van alles mis. Het is dat ook niet vreemd dat de inspectrice op het punt staat om het ziekenhuis te sluiten. Waar hebben we dat meer gehoord…

Henk Roede schreef het blijspel 'Extra hulp op de eerste hulp'. De korte inhoud:

Een door het uitzendbureau gestuurde schoonmaker (Martijn Mulder) wordt door de dienstdoende arts (Martin van Geffen) aangezien voor de nieuwe arts. Vol energie behandelt hij in die functie patiënten met hoge bloeddruk, met vergiftigingsverschijnselen en verzorgt hij ook een grondig onderzoek bij een aantrekkelijke dame (Mariëlle van Gijzen). Maar wanneer hij wordt ingezet bij een kaakoperatie wordt het een bloederig verhaal. Natuurlijk volgt een ontmaskering en het kan niet anders dat er koppen moeten rollen. Die van de directeur (Roel Beijer) het eerst.

De toeschouwers genoten van de vele hilarische momenten. De ene patiënt wordt ingepakt als mummie (Marcel van der Hoogt) en kan zo geen woord uitbrengen, de urinetest van een andere patiënt (Roos van Geffen) wordt aangezien voor appelsap. Tijdens een kaakoperatie worden de onder- en bovenkaak door de 'arts' aan elkaar vast gezet en de patiënten worden op een 'hondje' naar de juiste afdelingen vervoerd. Natuurlijk spuit het bloed ook regelmatig alle kanten op.

De tonelisten hebben uitstekend werk verricht. Er werd in hoog tempo gespeeld en de typetjes kwamen volledig tot hun recht. De arrogante directeur, de onhandige schoonmaker, de verstrooide dienstdoende arts, Nella met al haar ingebeelde ziektes, de aantrekkelijke doktersverleidster en natuurlijk de deskundige inspectrice van Volksgezondheid (Alice le Maître). De beide verpleegsters (Marjolijn Rijsburger en Roos Nieuwenhuis) completeerden het talentvolle team van spelers.

plaquette

Na afloop van de voorstelling bood het bestuur van de buurtvereniging Open Doek een prachtige plaquette aan. Deze wordt als een blijvende herinnering bij de ingang van het wijkgebouw geplaatst.
De geslaagde toneelavond werd afgesloten met een gezellige nazit.

Nieuws van de LVU

educatie n De Volksuniversiteit Leiderdorp biedt ook in de laatste anderhalve maand van dit jaar nog een gevarieerd programma. Hieronder een greep:

Zevende Groot Leiderdorps Dictee: donderdag 22 november, 20.00 uur

Neem deel aan het Groot Leiderdorps Dictee in de Raadzaal van het gemeentehuis op donderdag 22 november, 20.00 uur. Mail vóór dinsdag 20 november, 16.00 uur, naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl.

Glassieraden maken

Met glazen kralen kunt u in heel korte tijd een heel leuk sieraad maken. Tijdens deze workshop maakt u een korte halsketting van glaskralen of een lange veterketting. De docente heeft diverse modellen beschikbaar waaruit U kunt kiezen. Daarbij heeft u een geheel vrije keuze uit de vele kleuren glaskralen, hangertjes, draad en onderdelen die zij meebrengt.

Diverse technieken komen voorbij, zoals rijgen, afwerken, kettelen en oogjes aanzetten. Woensdag 21 november, 19.30 – 21.30 uur.

Vilten telefoonhoesje maken

Met wol, warm water en zeep maakt u zelf vilt, die u kunt versieren met gekleurde schapenkrullen en zijden vezels en stoffen. U kunt bijna iedere vorm uit vilt maken. In deze workshop leert u de basistechnieken en maakt u een telefoonhoesje. Maandag 26 november, 19.30 – 22.00 uur.

Eigen website bouwen

De LVU biedt een korte cursus van drie lessen aan, waarin u leert hoe u met Elementor in Wordpress zelf een eenvoudige en mooie website maakt. De lessen zijn op woensdag 28 november, 12 en 19 december, 19.30 – 21.30 uur.

Robotica

Robots en kunstmatige intelligentie zijn allang geen toekomstmuziek meer. Robots spelen een steeds grotere rol in economie, zorg, huishouden, verkeer. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid en het sociale verkeer? Moeten we waakzaam zijn of zijn onze zorgen onterecht? Nemen robots ons werk over en kunstmatige intelligentie ons denkwerk? Al deze vragen komen aan de orde in de lezing 'Robotica' op woensdag 28 november, 19.30 – 21.30 uur.

Whisky alleen Schots?

Schotland is wel de bakermat van de whisky, maar een flink aantal andere landen, zoals Ierland, de VS of ook Japan produceren heel goede whiskies. Maak kennis met zeven karakteristieke whisky's uit zeven verschillende landen in de workshop 'Whiskyproeverij – de wereld in' op donderdag 29 november van 19.00 tot 22.00 uur.

Informatie en aanmelding

www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau in De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Avond over Duitse trams tijdens Wirtschaftwunder

lezing n De afdeling Rijnland van tram- en treinvriendenclub NVBS organiseert op woensdag 21 november een avond over de Duitse tram tijdens het Wirtschaftwunder. Na de Tweede Wereldoorlog lagen veel Duitse steden in puin, maar al snel reden er weer trams. Sommige bedrijven werden voorgoed opgeheven. De Rotterdamse tramhistoricus Marco Moerland brengt de wederopbouw in beeld, waarbij hij gebruikmaakt van unieke prentbriefkaarten. De voor iedereen toegankelijke NVBS-avond van 21 november wordt gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 in Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Toegang: €3,50 (niet-leden) /

€ 2,50 euro (NVBS-leden).

Keramische fluitjes

Kleurrijke keramische fluitjes. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Expositie n Aan de lopende 'Potpourri tentoonstelling', een tentoonstelling met verzamelingen van medewerkers, in het Leiderdorps Museum is een nieuwe collectie toegevoegd die bestaat uit keramische fluitjes van Barbara Gorter.

In vele landen hebben keramische fluiten een oude en rijke traditie, in het bijzonder als geluidsspeelgoed voor kinderen. Keramische fluitjes in de vorm van een vogel zijn heel populair in Luxemburg maar ze zijn er ook in de vorm van andere dieren, insecten, personen, kannetjes en fantasieschepsels.

Barbara Gorter verzamelt al vele jaren keramische fluitjes. Haar collectie omvat er 280, afkomstig uit alle delen van de wereld. De oudste

fluitjes zijn bijna 1000 jaar geleden gemaakt. Ze werden gevonden tijdens de opgravingen op het eiland Maya Jaina (Mexico) en Tumaco La Tolita (Columbia). Een deel van de uitgebreide en kleurrijke collectie is momenteel te bezichtigen in het Leiderdorps Museum. Op zondagmiddag 18 november en op zondagmiddag 9 december van 14.00 uur tot 16.00 uur is Barbara aanwezig in het museum om haar verhaal over de keramische vogeltjes te vertellen.

Het Leiderdorps Museum bevindt zich in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Openingstijden: woensdag van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur en zondag van 14.00 tot 16.00. De toegang is gratis.

cultuur & uitgaan

Hospice de Mare wil leemte vullen in Leiderdorp

Louise Drabbe (links) en Nelly van der Does op het balkon van de huiskamer van Hospice de Mare. Foto: Corrie van der Laan

Verhuizen naar Leiderdorp. Dat is de grote wens van Hospice De Mare, dat momenteel gevestigd is op de eerste verdieping van verpleeghuis Hofwijck in Oegstgeest. Onderzoek heeft uitgewezen dat in Leiderdorp zeker behoefte is aan een hospice, een plek waar terminaal zieken zo comfortabel en prettig mogelijk hun laatste dagen, weken of maanden kunnen doorbrengen. Toen De Mare ruim een jaar geleden officieel zelfstandig werd, was het de verwachting dat de verhuizing binnen twee jaar een feit zou zijn. Maar het is niet gemakkelijk een geschikt pand te vinden, hebben manager Nelly van der Does en coördinator Louise Drabbe van De Mare ervaren. Wel zijn ze, in afwachting van de overstap, alvast op zoek naar Leiderdorpse vrijwilligers. Het Leiderdorps Weekblad nam onlangs een kijkje bij het hospice.

Gastvrij

'Op zoek naar een locatie en naar vrijwilligers

Brede gangen gedecoreerd met fraaie prenten. Zes gastenkamers, van alle gemakken voorzien, die uitkijken op water en groen. Een gezellige, ruime huiskamer met een groot, zonnig balkon. Hospice de Mare ademt een sfeer van licht en gastvrijheid. Dat moet ook, zegt Louise Drabbe. "De reden dat iemand hier komt, is niet leuk. Maar als het even kan, willen we ervoor zorgen dat onze gasten hier nog een mooie tijd hebben."

Die tijd varieert van een dag tot een maand of vier, met een gemiddelde van drie tot vier weken, vertelt Nelly van der Does. "Een hospice is alleen bedoeld voor mensen die echt in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Voor opname gelden harde criteria; er moet een medische verklaring zijn dat de levensverwachting maximaal drie maanden is. De mensen die hier komen, moeten zich ook realiseren dat ze hier zullen overlijden. En dat ze alleen nog palliatief behandeld worden."

Hoe lang iemand in het hospice verblijft, is nooit in te schatten. "Het komt regelmatig voor dat gasten heel snel na aankomst overlijden. Dan zie je dat er een bepaalde rust komt waardoor ze kunnen loslaten. Maar het omgekeerde zie je ook vaak, dat mensen een opleving krijgen door het goede eten en alle aandacht en gezelschap."

Onmisbare vrijwilligers

In het hospice is zeven dagen per week, 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Daarnaast is er een palliatief kaderarts/specialist ouderengeneeskunde beschikbaar en/of de eigen huisarts. Zij komen regelmatig langs en beide zijn oproepbaar als het nodig is. Van 8 uur 's ochtend tot 21.00 uur 's avonds zijn er bovendien geschoolde vrijwilligers in het hospice. Samen doen ze er alles aan om het de gasten naar hun zin te maken. Regels zijn er zo weinig mogelijk, de wensen van gasten zijn leidend.. "De regie blijft bij de gasten. In feite moet je het hospice zien als een vorm van intensieve thuiszorg, maar dan op een andere plek", legt Drabbe uit.

Van der Does en Drabbe benadrukken dat de vrijwilligers onmisbaar zijn voor het hospice. Zij zorgen dat het huishouden op rolletjes loopt, dat er een prettige sfeer is met een vers bloemetje op tafel en verse koffie en thee in de huiskamer. Maar ze doen nog veel meer. Ze bieden een luisterend oor aan de gasten en hun bezoekers, lezen desgewenst een boek voor, zorgen dat ze 'er gewoon zijn' op momenten dat daar behoefte aan is. Elke vrijwilliger draait diensten van vier uur die altijd een uur overlappen voor afstemming en overdracht. Inroosteren doen ze zelf via een speciale website.

Drabbe: "Momenteel hebben we veertig vrijwilligers, maar we hebben er eigenlijk nog meer nodig." "Nu zijn er nog een aantal diensten waarbij maar één vrijwilliger aanwezig is, ons streven is altijd twee vrijwilligers ter plekke te hebben. Dan kan je nog beter aansluiten bij de wensen van de gasten", vult Van der Does aan.

Nieuwe vrijwilligers worden geschoold in de zorg voor en begeleiding van terminaal zieken. Wie wel wat wil betekenen voor het hospice maar liever niet rechtstreeks met zorg bezig is, is ook welkom. Er zijn bijvoorbeeld ook kookvrijwilligers nodig die verse maaltijden verzorgen, vrijwilligers op technisch gebied die helpen met klussen en vrijwilligers die helpen met administratieve taken.

Wensen- en eisenlijstje

Enige tijd terug heeft het hospice in deze krant een oproep gedaan voor Leiderdorpse vrijwilligers. Wat een aantal reacties heeft opgeleverd. Van der Does en Drabbe zijn daar dolblij mee, ook al is de zo gewenste verhuizing naar Leiderdorp nog niet in zicht. Het juiste pand is nog altijd niet gevonden. "We hebben ook een uitgebreid wensen- en eisenlijstje", zegt Van der Does. "Er zijn zes gastenkamers met badkamer nodig, twee huiskamers, kantoorruimte, een grote keuken en opslagplek voor tilliften en dergelijke. Helemaal mooi zou een grote tuin zijn, zodat gasten met mooi weer naar buiten kunnen, zo nodig met bed en al."

Het bestuur van het hospice, dat voor het overgrote deel uit Leiderdorpers bestaat, blijft hard op zoek naar een bestaand pand of bouwlocatie. Tips zijn zeer welkom, benadrukken Van der Does en Drabbe. Zij zijn te bereiken via, 06-23267137 (Louise Drabbe) of 06-41347827 (Nelly van der Does) of e-mail info@hospicedemare.nl. Ook wie belangstelling heeft om zich in te zetten als vrijwilliger wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Zie de website www.hospicedemare.nl voor meer informatie.

        Tekst en foto: Corrie van der Laan

Vloggen, hacken, 3D- printen én computerles

Margreet Roorda, Wim Kanbier en Jos Nijhof bij de opening van Atelier De Lange Akker in 2013. | Archieffoto Foto: Corrie van der Laan

digitaal n Van 16 tot en met 23 november 2018 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt: 'Heb jij het onder de duim?' BplusC organiseert in de bibliotheek aan de Leidse Nieuwstraat allerlei activiteiten, om de digitale vaardigheden en kennis van jong én oud te vergroten.

Zo kun je op zaterdag 17 november in een speciale CoderDojo (7 t/m 17 jaar) leren hacken. Na uitleg over hacking, privacy en social engineering ga je praktisch aan de slag: websites hacken, geheime boodschappen ontcijferen. Uiteraard wordt ook verteld wat een hacker wel en niet mag. Daar zal ethisch hacker Jurre Groenendijk vervolgens in een lezing nog meer over vertellen. Jurre (4vwo) heeft een grote liefde voor computers en programmeren. Hij ontdekte dat het netwerk op zijn middelbare school in Hellevoetsluis niet zo veilig was als de schoolleiding dacht. Zijn verhaal gaat over hoe ethisch hacken de wereld veiliger kan maken.

Op vrijdag 23 november kunnen kinderen leren tekenen met een 3-D pen. | Foto: Henk Ashman LAFV Foto: Henk Aschman LAFV

Op dinsdag 20 november kunnen kinderen (9 t/m 14 jaar) in het i-Lab leren vloggen. Ze maken kennis met een vlogger, die tips geeft hoe ze zelf mooie, leuke en grappige vlogs kunnen maken.

Voor peuters en kleuters is er op woensdag 21 november een speelochtend van de Jonge Ouder Academie in BplusC Het Leidse Volkshuis. De ochtend draait om Cubetto, een vriendelijke, houten robot die peuters en kleuters kennis laat maken met programmeren. Zonder beeldscherm, maar mét blokjes.

Op vrijdag 23 november kun je, zoals elke week, zelf aan de slag met o.a. 3D-printers, robotica, computerprogramma's en filmapparatuur tijdens de Vrije werkplaats in het i-Lab. Op zondag 25 november zijn er twee workshops: Tekenen met de 3D-pen (7-9 jaar) en 3D-printen (10-12 jaar).

Hulp en computerles

Volwassenen die beter willen leren omgaan met de computer en internet of vragen hebben over digitale apparaten, zijn van harte welkom in de bibliotheek. Er zijn elke week inloopspreekuren en je kunt computerles volgen. Klik & Tik bijvoorbeeld is een oefenprogramma voor mensen die (bijna) nooit met een computer hebben gewerkt, dat je onder begeleiding kunt volgen in bibliotheeklocaties Leiderdorp, Het Gebouw en Nieuwstraat. Als je een vraag hebt over je computer, je tablet of je smartphone, kun je langskomen bij het Digitaal spreekuur in bibliotheeklocaties Nieuwstraat, Merenwijk en Leiderdorp. De vrijwilligers weten ook alles over het lenen van e-books. Tot slot is er op maandagmiddag ook een Formulierenhulp in bibliotheek Nieuwstraat, voor iedereen die het lastig vindt om (digitale) formulieren in te vullen.

Inschrijven en kosten

Voor de meeste activiteiten geldt dat ze gratis zijn en dat vooraf opgeven niet nodig is. Behalve voor de volgenden:

• Workshop Hacken, inschrijven via www.coderdojo-leiden.nl (gratis);

• Workshops Vloggen, 3D-printen, Tekenen met de 3D-pen, inschrijven via www.BplusC.nl (kosten: € 12,50);

• Speelochtend, aanmelden via www.deleidseaanpak.nl (gratis).

Haal voor meer informatie de programmaflyer in de bibliotheek of kijk op www.BplusC.nl.

Open huis in twee keramiekateliers

kunstweek n Tijdens de Nationale Kunstweek vindt op 17 en 18 november het Landelijk Atelierweekend plaats. Meer dan 400 beeldend kunstenaars in heel Nederland openen hun deuren voor het publiek. Belangstellenden kunnen op die manier een kijkje achter de schermen krijgen bij het creëren van een kunstwerk. Ook in Leiden en Leiderdorp doen kunstenaars mee.

Margreet Roorda van Atelier De Lange Akker aan de rand van de Heemtuin in Leiderdorp en Odette Frijters van Atelier Odette in Leiden behoren ook tot de deelnemers. Beiden zijn keramist en maken gebruiksgoed en kunstobjecten. Tijdens het atelierweekend is iedereen welkom om hun werk te bekijken of te kopen en is er informatie te krijgen over lessen en kinderfeestjes.

Informatie over het Landelijk Atelierweekend is te vinden op www.landelijkatelierweekend.nl. Daar staat ook het actuele overzicht van alle locaties die tijdens het Landelijk Atelierweekend te bezoeken zijn.

cultuur & uitgaan

Veerkracht bezorgt RCL winst tegen Ter Leede

Twee minuten voor tijd scoort RCL-aanvoerster Lesley Landweer de winnende goal uit een vrije trap. Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n De vrouwen van RCL pakten zaterdag op de valreep de drie punten tegen Ter Leede. De winnende treffer werd twee minuten voor tijd gescoord uit een vrije trap. Racing aanvoerster Lesley Landweer voltrok zelf het vonnis en scoorde met uiterste precessie.

Tekst en foto's: Gert Jan van Heyningen

De handige Esmée Dekker van RCL werkt zich slim uit de tang opgezet door Jennifer Bisschop en Zoë van Zuthem. Foto: Gert Jan van Heyningen

Lange tijd keek RCL tegen een achterstand aan maar na de pauze zorgde het collectieve optreden met lef en veerkracht ervoor dat de Leiderdorpse voetbalsters niet alleen gelijk kwamen maar uiteindelijk met 2-1 zegevierden.

Werken voor elke meter

In de stromende regen op sportpark de Bloemerd was het geen hoogstaand voetbal maar wel werken voor iedere meter. RCL liet het initiatief in de eerste helft volledig over aan Ter Leede uit Sassenheim. Slordig balverlies op het middenveld zorgde ervoor dat de achterhoede van de Racing flink onder druk kwam te staan. In de 20e minuut kwam Ter Leede op een verdiende voorsprong. Het was Romy Guyt die zich knap vrijspeelde en loeihard uithaalde. Ter Leede kreeg nog meer mogelijkheden maar de Racing verdediging met Ashley Lieverse, Amber Chaudron, Sabine Verheul, Romy Siera en sluitpost Luna van den Hout hield stand. Aanvallend waren er slechts een paar mogelijkheden waarvan Kimberley van Delft de beste kreeg.

Wilskracht

In de tweede helft keerde het tij in het voordeel van de Leiderdorpsen. De aanval werd brutaal gezocht en collectieve druk werd gezet op de Ter Leede vesting. Het middenveld kwam in handen van de rood-witte ploeg en de wilskracht en sportieve vechtlust deed de eerste helft al gauw vergeten. In de 53e minuut kwam RCL langszij. Esmée Dekker gaf een pass op Kimberley van Delft die keihard uithaalde en doel trof. De stand was in evenwicht en Ter Leede kwam onder druk te staan.

Racing voorwaartsen Yara Haasnoot, Samanta Stojanovic en Amber Chaudron kregen mooie kansen. Aan de andere kant pareerde sluitpost Luna van den Hout een aantal inzetten van Ter Leede en hield de Racing in de wedstrijd. Iedereen had vrede met een logische puntendeling maar daar dacht aanvoerster Lesley Landweer toch net iets anders over. Een vrije trap na een overtreding op Yara Haasnoot werd door Landweer twee minuten voor het laatste fluitsignaal loeihard in het net geschoten.

De zwaar bevochten overwinning was een feit en de drie punten voor RCL in de pocket. De winst was meer dan welkom en ook noodzakelijk om de aansluiting op de ranglijst te behouden.

Vertrouwen

Coach Janet Griffioen was uiteraard blij met de drie punten maar nog niet helemaal tevreden met het vertoonde spel. "De eerste helft was echt heel slordig maar de veerkracht zegevierde om juist een achterstand eensgezind om te buigen naar winst", aldus Griffioen, die de groep complimenteerde met het behaalde resultaat. Het wederzijds vertrouwen begint vorm te krijgen en dat biedt perspectief voor de toekomst.

De handige Esmée Dekker van RCL werkt zich slim uit de tang opgezet door Jennifer Bisschop en Zoë van Zuthem van Ter Leede.

Aquadraat maatje te groot voor De Vliet

Foto: PR

Waterpolo n Het eerste damesteam van Aquadraat was zaterdag 10 november tegen De Vliet uit Rijswijk duidelijk de sterkste partij. In zwembad De Does vond de Leiderdorps-Koudekerkse waterpolo ploeg al binnen een minuut het net. Na een fout in de Rijswijkse verdediging kwam Anouk Rietveld vrij voor de keepster te liggen en wist doeltreffend uit te halen: 1-0.

Nadat eerst De Vliet langszij was gekomen was het jeugdspeelster Floor Schijvenaars die nog in de eerste periode 2-1 aantekende. Vanuit een man-meer situatie scoorde zij eveneens de 3-1.

De Vliet wist ook nu weer aan te haken, een spelbeeld dat de hele wedstrijd voort duurde; Aquadraat loopt uit en De Vliet krabbelt terug.

Zelfs bij een 6-3 voorsprong (doelpunten voor Aquadraat van Sanne de Ridder, Anouk Rietveld en Marlinda Dijkstra) halverwege de vierde periode had De Vliet nog de kracht om tot 6-6 terug te komen, maar daarna was het wel gedaan met de Rijswijkers. Steeds vaker moest de ploeg aan de handrem trekken waar uitsluitingen op volgden. Deze uitsluitingen werden door Jolijn Vermeij en Nathalie Walraad benut en daardoor behaalde de ploeg van coach Sander Philippo haar derde overwinning.

Saton Optiek sponsort BVL

Van Saton Optiek is bekend dat zij oog heeft voor de sport en daarin verschillende evenementen steunt, ook in het Leiderdorpse. Saton Optiek Winkelhof presenteert zich nu ook als sponsor van een jongensteam van Basketbal Vereniging Leiderdorp. Op de foto Philip de Jong, vestigingsmanager Winkelhof en Bart Tanke, operationeel manager van Saton Optiek, met het team M14-1 en hun beide coaches. Dat het team blij is met de steun is te zien aan de lachende gezichten vooraf aan de ontmoeting met Zoebas uit Zoetermeer. Die wedstrijd werd dik gewonnen door BVL, dus het was dubbel feest afgelopen zaterdag in sporthal De Bloemerd.

Nieuws van Pluspunt

Laatste nieuwsbrief

Vanaf heden kan onze laatste nieuwsbrief worden opgehaald bij Pluspunt, de bibliotheek, het gemeentehuis, Holle Bolle Gijs (Winkelhof), Grand Café Hofplein (Winkelhof), de Blauwe Roos (Ommedijk 180) en bakkerij Klink en Englebert (Fred. Hendriklaan). Het programma staat ook op onze website.

Activiteiten / diensten van Pluspunt

Vanaf 1 januari 2019 wordt het welzijnswerk, waaronder het huidige werk van Pluspunt, in Leiderdorp uitgevoerd door Incluzio. Incluzio zal de inwoners van Leiderdorp hierover zelf informeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Incluzio via leiderdorp@incluzio.nl of bellen met Janine de Vries (06-10423809).

Do 29 nov: Pluspunt College

Francine Brinkgreve geeft een lezing met de titel 'Feestkleding voor tempels en goden op Bali'. De aanleiding is de tentoonstelling 'Bali - welcome to Paradise' die nu (t/m mei 2019) te zien is in Museum Volkenkunde in Leiden. In dit museum is Francine conservator van de afdeling Indonesië. Zij is vooral gespecialiseerd in de kunst en cultuur van Bali. De lezing, met Powerpoint-illustraties, gaat in op de religie van Bali, het hindoeïsme en met name de kleurrijke tempelfeesten die in de talloze tempels die het eiland rijk is worden gehouden. Ook de verschillende schrijnen in de tempel worden in mooie doeken gewikkeld, alsof zij mensen zijn die feestkleding aantrekken. Francine gaat hierbij vooral in op de lamak, langwerpige doeken waarvan de motieven allemaal een speciale betekenis hebben. Over deze lamak heeft zij haar proefschrift geschreven; tijdens de lezing zal zij een aantal voorbeelden van lamak laten zien uit haar eigen collectie. Tijd: 14.30 tot ca. 16.00 uur. Kosten € 3 incl. koffie/thee. Aanmelden is niet nodig

Buurtkamer de Hoeksteen

Iedere donderdag voor bewoners van de Schansen en Dreven; koffiedrinken, kaarten, spoelen, schaken of het Mahjong spel spelen. Locatie: Houtschans 107. Tijd: 10.00-12.00 uur.

Algemene informatie Pluspunt

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36, e-mail info@pluspuntleiderdorp.nl, website: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 18 november, Drieëndertigste zondag door het jaar. Parochiedag

9.30 uur: Eucharistieviering o.l.v. Pastor Kurvers. Feest voor alle koren. Er is kinderopvang aanwezig.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 18 november

Dorpskerk

10.00 uur: ds. Kurtzahn, Maaltijd van de Heer.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. Esther de Paauw met medewerking van de cantorij.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: ds. E. Herlaar.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071)

De kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Hoofdstraat 73 in Leiderdorp. | Foto: J.P. Kranenburg

5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 18 november

10.00 uur: leesdienst.

19.00 uur: G.J.N. Moens (H.C. 43).

woensdag 21 november, 19.30 uur: ds. B. van der Heiden.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten:

Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 18 november, 10.15 uur: ds. E. Magnee-de Berg ( Re, Gouda).

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

12 t/m 18 november: TP Remmert-Schreinemachers, Geversstraat 50, 2342 AB Oegstgeest. Tel. (071) 5726600.

19 t/m 25 november: De Ι Tandarts (J. te Poel en H. Harinck), Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.